Oklara arbetsvillkor

I sommar sker övergången till ett yrkesförsvar istället för ett värnpliktsförsvar och ännu finns inte fastställda ramar för den nya personalförsörjningen. Att så mycket är oklart när mindre än ett halvår återstår är högst oroväckande och det är inte smickrande för Försvarsmakten som arbetsgivare. Fortfarande är t ex inte ersättningsnivåerna helt utklarade. Försvarsmaktens produktionschef Göran Mårtensson sade för två veckor sedan till P1 Morgon att Försvarsmakten vill att den sista kullen värnpliktiga, som nyss ryckt in, ska stanna kvar i Försvarsmakten som anställda. Han bekräftar också att grundlönen för soldaterna kommer att vara 17 000 kr, men att månadslönen i genomsnitt över en sexårsperiod snarast borde bli 27 000 kr. Efter att ha räknat lite på det kommer man fram till att det måste till en hel del övningsdygn för att nå upp till den lönen. Försvarsmaktens nytillträdde personaldirektör (den förre lämnade Försvarsmakten med kort varsel i somras) Per-Olof Stålesjö tror tydligen inte heller på några 27 000 kr eftersom han uppger siffran 25 000 kr. Även 25 000 kr kräver en hel del övningsdygn att uppnå. Jag skulle gärna vilja se den ekvation som ger drygt 25 000 kr/mån.
De slutgiltiga beloppen bestäms först under våren 2010, vilket får anses som mycket, mycket sent när organisationen ska träda i kraft någon månad senare och personalen rimligtvis måste vara rekryterad innan dess. Att inte kunna presentera lönerna och förmånerna innan rekryteringen genomförs lockar i högre grad lycksökare och andra mindre önskvärda soldatämnen, än de motiverade och intelligenta soldater som Försvarsmakten behöver.

I dagarna har Försvarsmakten påbörjat förhandlingarna med facken om anställningsvillkoren för yrkessoldaterna. Först till vintern räknar man med att en utredare ska kunna presentera ett förslag på hur man ska få ihop systemet med kontraktsanställda soldater med det civila samhällets förväntningar på sin arbetskraft. Som bekant brukar tiden från förslag via proposition, via lagstiftning och slutligen genomförande, bli ganska lång. Det vittnar om inte annat Veteranutredningen om.

Det är knappast förtroendeingivande vare sig för värnpliktiga, tilltänkta yrkessoldater, eller deras befäl, när befälen inte kan svara på vilka förmåner och vilka ersättningar som blir aktuella. Ett tillstånd av vanmakt infinner sig. Det spelar ingen roll om plutonchefen skulle vända sig till ÖB eftersom inte ens han kan ge ett svar i dagsläget. Det känns alldeles för mycket som att Försvarsmakten hoppas på lösningar, än har utrett sin egen framtid.

Man förvånas också när Försvarsmaktens HR-Centrum (d v s den centrala personalenheten som i stort sett ersatt de lokala på förbanden) nu säger att det är tveksamt om privat tecknade försäkringar gäller vid skarpa insatser. Tidigare (och fortfarande på lokala nivåer) har Försvarsmakten lovat att lösa ut de försäkringar som p g a force majeure rörande krigstillstånd och liknande inte gäller vid skarpa insatser. Försvarsmakten uppmanar aktivt sina anställda i utlandstjänst att teckna upp sig på egna försäkringar, då de försäkringar som staten erbjuder är långt ifrån goda nog och då Arbetsgivarverket blockerar en förbättring av försäkringsskyddet. Därav följer denna trossvägslösning med löftet att lösa försäkringar som är ogiltiga p g a force majeure, och som nu HRC inte är säker på gäller. Skulle jag vara i den positionen att jag inom en snar framtid skulle iväg på insats skulle jag avkräva arbetsgivaren ett skriftligt svar i frågan innan jag skrev på mitt kontrakt. Det handlar inte om arbetsvägran eller liknande utan vanlig enkel god sed på arbetsmarknaden.

På samma sätt kan man också förfasa sig över de nya anställningsavtalen med utlandsobligatorium som Försvarsmakten tryckte på sina anställda under sommarsemestern när inga personalavdelningar eller högre chefer fanns i tjänst och därmed ingen att rådfråga kombinerat med korta svarstider. Hade frågorna om insatsfrekvens, ersättningar, försäkringar och vad som händer om man helt enkelt inte har den sociala möjligheten att åka på insats. Agerandet är knappast att anse som den gode arbetsgivarens enligt H Pers (Handbok Personaltjänst). Att kräva att personalen ska skriva på kontrakt in blanco eller annars lämna företaget, är snarast att jämföra med 1300-talets livegenskap. Jag har mycket, mycket svårt att tro att LO skulle acceptera ett liknande förfarande för sina medlemmar. Formerna för ett anställningsavtal måste finnas på papper. De kan inte bara vara i form av röksignaler.

Vissa officerare hävdar att Försvarsmakten aldrig avser att använda sig av obligatoriet, så det är ju bara att skriva på. Inte ens inom Försvarsmaktsledningen presenterar man en enad bild utåt. Somliga anser att det bara är att skriva på kontraktet eftersom insatsfrekvensen bör bli 1:6, max 1:4, medan andra hävdar att obligatoriet aldrig kommer att användas, eftersom Försvarsmakten inte har råd att skicka iväg ovillig personal. Jag vet dock att man redan nu på flera förband i personalplaneringen över insatser under kommande åren planerar att utnyttja obligatoriet för att säkerställa bemanningen p g a de knappa personalresurserna.

Det skulle vara mycket intressant att se vad som händer när en försvarsmaktsanställd med utlandsobligatorium tvingas iväg på insats och då bestämmer sig för att vara föräldraledig ett tag framöver… Det råder inte mycket tvivel om vilken lag som smäller högst.

Jag ser det egentligen som fullkomligt naturligt att en anställd i Försvarsmakten förväntas tjänstgöra även i insatser såväl inom som utom Sverige. Jag avskyr tal i stil med att en skarp insats i utlandet skulle ställa högre krav på personal jämfört med den som är kvar i Sverige. Det är exakt samma kravbild – väpnad strid. Tror man att det är högre krav som ställs för att man åker till Afghanistan har man helt missförstått ändamålet med sitt yrke. Är man anställd i Försvarsmakten ska man fullgöra de uppgifter som man blir ålagd från politisk nivå.

Dock förväntar jag mig att Försvarsmakten kör med raka budskap och öppna kort. Det här handlar om en verksamhet där den anställdes eget liv är insatsen och därmed indirekt också den anställdes familjs liv. Det förutsätter att man som arbetsgivare och arbetstagare kan ta i hand på vilka villkor och förmåner det är som gäller för att såväl den anställde som familjen ska känna sig trygg. I dagsläget kan Försvarsmakten varken för officerare eller blivande soldater presentera vilka villkor det är som gäller. Det skapar en klyfta till personalen som den nya Försvarsmakten, fullkomligt beroende av frivillighet, inte har råd med.

27 kommentarer:

chefsingenjören sa...
1 februari 2010 23:43  

Det ska bli mycket intressant att se vilken svensk general som först försöker förbjuda soldater, eller anhöriga till soldater att bli gravida.

Någon som kommer ihåg Anthony Cucolo?

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/amerikansk-general-forbjuder-graviditet_3976657.svd

Anonym sa...
2 februari 2010 00:37  

Uppdrag med livet som insats , för 25000, och inte motiverad? Talar väl för sig självt.

Anonym sa...
2 februari 2010 00:41  

Med nuvarande avtal så tjänar i snitt ett befäl på trupp 10000-15000 mer än sin i-lön i månaden. Det var länge sen Wiseman var på trupp men 40-60 ÖD på ett år är inga ovanligheter för en truppofficer på ett arméförband.

Det vi ska oroa oss för är det eventuella nya avtalet som kommer ge mindre betalning och mindre ledighet.

Det nya avtalet som förslaget är nu kommer gynna stabspersonal ekonomiskt och drabba truppofficerarna.

Anonym sa...
2 februari 2010 06:05  

Och de som inte skriver på om "frivillig omreglering" i trakasseras indirekt genom hot att inte få någon plats i IO 14 & därmed riskera att bli föremål för "arbetsbrist". Detta trots att de inte på något sätt vägrat internationell insats, utan bara valt att avvakta med "frivillig omreglering" tills villkoren är klara.

Knappast en bra & kreativ arbetsmiljö...

Anonym sa...
2 februari 2010 09:33  

Vad är detta för idiotier? Att man skrotar materielsystem innan ersättningsmaterielen är klar att sättas in är en grad av idioti - men att hela personalförsörjningssystemet är utsatt för samma idiotiska, obetänksamma strukturer tyder på grav inkompetens.

Medvetet eller omedvetet så har strukturerna försatt oss i en situation där hemvärnet är det enda försvarssystem som fungerar - till skillnad från de andra teknikstudieprojekten såsom Gripen, Visby etc.

Tack för den, politiker och FML...

The Mighty sa...
2 februari 2010 09:34  

Jag personligen blir mycket orolig då jag byggt upp stor del av min och min familjs trygghet på ett försäkringsskydd som av behov måste vara större än det som arbetsgivaren erbjuder.
Det har inte varit helt enkelt att få svar från försökringsbolagen om mina försäkringar gäller utan dom har svarat "troligen" förutom OF som hävdar att den gäller. MEN det "troliga" har lindrats mycket då jag i min naivitet trott att FM via arbetsgivareverket skulle täcka upp om försäkringsbolaget drar sig ur.
Nu kommer jag inte åka på insats om min arbetsgivare inte producerar ett papper med dessa åttaganden.
Det var sista gången jag trodde på "...det kommer att lösa sig om det skulle hända....."
Till slut en icke frivillig......

Magnus sa...
2 februari 2010 13:48  

Trygg Hansa har en försäkring "Vuxen" som innehåller följande skrivning i villkoren;

"Försäkringen gäller för sjukdom eller olycksfallsskada som orsakas av deltagande
i militär fredsbevarande verksamhet i FN:s regi, eller annan av Sveriges riksdag godkänd
fredsbevarande insats."

Länk till PDF:

http://www.trygghansa.se/04Privat/Frame13997.html

Den borde ju gälla och man slipper problemet med oklara skrivningar i FM dokument.

Anonym sa...
2 februari 2010 14:31  

@ Magnus

är ett skott i pannan att anse som "olycksfallsskada" månntro...?

Försäkringsbolagen gör ju gärna sina egna tolkningar, vis av erfarenhet...

Kanske försäkringen bara gäller om du trampar på en spik på din mission...

//Aviatören

Anonym sa...
2 februari 2010 14:38  

BTW

På en rak mailfråga till mårtensson svarade han att räkneexemplet med 27 000 bygger på 3 insatser om 6 månader under en 6-års period....

//Aviatören

Anonym sa...
2 februari 2010 15:04  

Anonym 0041@
Medellönen 2008 för alla militärer var 32000 kr.
Medelsumman för rörliga tillägg var 690 kr.
Upp till 24 år var grundlönen 18200kr och månadslönen 18400 kr.
25-29 år var grundlönen 23200 kr och månadslönen 23800 kr.
Med dina siffror och jämförande från SCB skulle det nog innebära att en del av våra fänrikar och löjtnanter jobbade ganska nära gratis.

Dessutom är det längesedan jag träffade på en soldat som gjort
40-60 dygn i fält under sin utbildning i armen.
Varför soldaterna helt plötsligt skulle göra uppemot 100 dygn i fält i den nya organisationen, som numera skall heta org 11, förstår jag inte. Då är vi ju tillbaka på Wisemans tid.
Källa SCB.
Teaterdirektören.

Wiseman sa...
2 februari 2010 17:55  

00.41: Det ska som sagt till en rejäl summa övningsdygn för att man ska snitta en sådan medellön. Frågan är också om Försvarsmakten kommer anse sig att ha råd med det eller om man utnyttjar sig av ÖVA-avtalets dryga 60 kr/dag efter det ju handlar om övande av krigsförband.

Magnus: Jag undrar om Trygg Hansa anser att skador till följd av stridshandlingar mot "anti-afghanska" element är att räkna som olycksfall. Vidare ska man beakta ordalydelsen "fredsbevarande". Är det fredsbevarande enligt vad säkerhetsrådets resolution uttrycker, eller är det enligt Trygg Hansa. Vad står definieras insatsen i Afghanistan som enligt resolutionen...

Aviatören: Det blir tydligen välbetalda missioner i framtiden.

Anonym sa...
2 februari 2010 17:57  

Chefsingengören;
Enl mina källor så är graviditet att anse som en grund för att inleda ett rättsförfarande mot en enkild i US Army om det inträffar i en "combat zone" då individen som blir gravid obligatorsikt blir hemskickad. Fö torde General Order No 1 för amerikanska styrkor i AFG vara bra läsing anf sexuella relationer.

/Lev B

Anonym sa...
2 februari 2010 20:32  

Undrar om inte detta med oklara arbetsvillkor även gäller för det nya HV. I de nya avtalen (http://webnews.textalk.com/upload/articlefile/2/403857/Hemvarnsavtal.pdf) under rubriken Fredstjänstgöring skrivs "När beredskapshöjning eller krig ej råder, är hemvärnssoldat skyldig att fullgöra utbildning enligt detta avtal". I nästa paragraf under samma rubrik: "Hemvärnssoldat är efter utbildning skyldig att tjänstgöra i hemvärnet för följande uppgifter: ...."
Detta kan tolkas som att hv-soldaten är tjänstgöringsskyldig (utöver avtalad utbildning) i fredstid. Dock finns inget som reglerar detta med t.ex. beredskapstider osv.
Det ligger iofs i linje med regeringens proposition om ett mer tillgängligt försvar, men ingen jag har varit i kontakt med vill tala om det.

Harpoon sa...
2 februari 2010 22:36  

Det finns andra sidor med avskaffandet av värnplikten som sällan eller aldrig tas upp till debatt. Jag har bott i två länder där man avskaffat värnplikten och samtliga jag talat med om detta i dessa länder saknar den. Man hänvisar dock aldrig till den militära förmågan som värnplikten eventuellt medför utan om hur värnplikten innebär ett års tjänst för sitt land, där disciplin råder och "pojkar görs till män". Det sista går naturligtvis inte att diskutera i det svenska medielandskapet men personligen tror jag att många tjugoåringar i Sverige skulle må bra av ett års värnplikt även i framtiden. En allmän värnplikt skulle även kunna fungera som en enande kraft och, till viss del, likriktare vilket kanske ungdomar i utsatta miljöer (läs Rosengård etc) skulle må bra av. Denna "sociala" sida av värnplikten är naturligtvis inte FM's ansvar men likväl något som borde vägas in av statsmakten.

En mer militär aspekt på avskaffandet anser jag vara beredskapen på lång sikt. Säg att FM lyckas rekrytera och bibehålla en nivå på 4000 soldater. Om femton år ändras säkerhetssituationen radikalt och vi tvingas massmobilisera. Kan dessa 4000 avvaras för utbildning av den stora massan då? Är de utbildare? Har vi utrustning för fler än de 4000?

Någon kanske säger att andra europeiska länder gjort liknande förändringar och att en drastiskt försämrad hotbild även måste drabba dem i framtiden. Skillnaden är dock att de andra europeiska länderna har planerat för hundratusentals fullutrustade soldater även i framtiden. Denna planering kallas USA och NATO.

Från att ha varit helt för ett yrkesförsvar börjar jag mer och mer tvivla på riktigheten i detta för ett "alliansfritt" land som Sverige.
Det kan ju dock hända att politikerna tänkt det där extra steget redan och avskaffandet av värnplikten bara är alibit för ett snabbt inträde i NATO. Det skulle kanske fungera.

Anonym sa...
2 februari 2010 23:01  

Om försäkringar:

Det finns dock en skillnad mellan fredsbevarande och fredsframtvingande insats.

Fredsbevarande insats är den gamla typen av vakttjänst i lugna områden, typ Kosovo. Insatsen i Afghanistan skulle knappast klassas som fredsbevarande och det är i alla fall tänkbart att försäkringsbolaget skulle vägra ersättning efter inträffad skada.

Det enda rimliga är förstås att Försvarsmakten står för 100%.

Anonym sa...
2 februari 2010 23:17  

oklara arbetsvillkor och utpressning av riksdagens ledamöter?

www.s-info.se/region/show_press_g.asp?id=126&news=3352

Obertan sa...
2 februari 2010 23:19  

40-60 öd/år är VÄLDIGT ovanligt på de flesta förband, även om jag vet att det förekommer.
Jag har mycket ÖD o jag ligger nog runt 30 om året i snitt.

En anledning till att stora delar av NBG08 skickades hem i förtid var att lönerna kostade för mycket. Öd för övad trupp kostar!

Man kommer att ha ett nytt avtal för GSS. Och jag ställer mig skeptisk till att det avtalet kommer ge dem en månadslön som är ok.
25.000 i månaden i snitt före skatt som nämndes, under en flerårig period, där övningar och utlandstjänst är inkluderade? Hur stor är skillnaden efter skatt om man inte skulle åkt på utlandstjänst under dessa år? Ett par tusenlappar? Är det värt det?
Dessutom ska GSS betala sitt logementsboende, mat samt resor.

Jag hoppas allt löser sig, men jag är skeptisk.
Allt känns så amatörmässigt gjort. Eller helt enkelt bara extremt dåligt kommunicerat...

Magnus sa...
3 februari 2010 12:00  

Shanghajad!
Signaturen Magnus som skrivit om Hemvärnet på olika platser är icke samma person som signaturen Magnus här ovan som skrev om försäkringsfrågor. Känns lite konstigt att se sin signatur relaterad till inlägg man inte skrivit…
Magnus Hv :)

Ps,Tack Wiseman, CI, väpnaren m.fl som faktiskt driver utvecklande debatter. Ni gör ett fantastiskt jobb som orkar ta er all den tid det måste innebära.
Ds

Anonym sa...
3 februari 2010 13:41  

Harpoon sa... 2 februari 2010 22.36,
Jag vill ansluta till hela första stycket i ditt inlägg om alla de positiva sidoeffekter för individer och samhälle som värnplikt medför.

Även jag kan göra vissa internationella jämförelser och generellt är det vida accepterat att "göra en insats för sitt land" och att när det försvinner så skapas ett avstånd mellan individen och "landet".

Det diskuteras inte och det är synd. Personligen vill jag se en värnplikt för alla där den militära delen är en del. Vidare kan tull, sjöräddning, gränsskydd, polis, räddningstjänst och en rad andra civilförsvarsverksamheter omfattas.

Med en sådan värnplikt kommer frågor om fostran, ansvarstagande, integration mm bli en naturlig länk mellan tonåren och vuxenvärlden för alla våra ungdomar. Det tror jag skapar ett mycket bättre samhälle och därmed är det värt eventuella merkostnader.

Och tänk vilken fin rekryteringsbas det blir för alla dessa grundverksamheter, t ex militära internationella insatser, polisskolan m fl.
/Morfar

Nick sa...
3 februari 2010 21:37  

Vad är det som är dyrt i Sverige (förutom alkohol..)? Jo, det är anställd personal. I US och UK går det att anställa skyttesoldater till en billig penning. Inte i Sverige.

Ja, vad blir följden? Ett försvar som är så litet att hela syftet med det faller. Vi kommer att betala 40 miljarder för en obefintlig försvarsförmåga.

Värnpliktsförsvaret byggde på i stort sett gratis arbetskraft, och det var det som gjorde det möjligt för lilla Sverige att hävda sig.

Dessutom håller försvarsviljan på att försvinna. Så länge farfar, far, son kunde relatera till samma sak så fanns viljan att försvara oss kvar. Så inte längre. Försök t ex att prata försvar med "icke-MÖPar". Man blir betraktad som en krigshetsare och som en "skum" typ.
Ja, tråkigt men sant.

Anonym sa...
3 februari 2010 21:54  

@HArpoon, Morfar
Jag kan bara instämma att ett fortsatt och utvecklat civilförsrvar vore bra av de anledningar ni nämner.
/Th O

Också Magnus sa...
4 februari 2010 16:28  

Ber om ursäkt om jag "snodde" din signatur, men om du är så noga med att vara unik här så kanske du ska välja nåt lite mer ovanligt än "Magnus"....

Anonym sa...
4 februari 2010 17:24  

politik är som ett bröd utan smör. torrt
säga mer? nej tack

jag är intressant dock....

Anonym sa...
6 februari 2010 12:55  

I lagrådsremissen "Vissa frågor om FM-personal" som lades i fredags finns lite svar om hur man tänker sig det hela.
Riksdagsbehandling av frågan är satt till den 23 mars.
Man kan nog undra om inte "excelnisse" varit framme, när man på flera ställen läser att det är 240 !! procent dyrare att ta fram pliktsoldater än i det nya systemet.

Med den uträkningen finns väl inget att tveka om, det e bar å åk.

Var den där ersättningen för "hundra+" övningsdygn kommer in i bilden kan jag inte utläsa.

Remissen innehåller också förslag till lagändringar på flera områden.
Försäkringsfrågor, skattefrågor m.m.
Den formella termen på soldat under utbildning blir enligt förslaget rekryt. Känns igen hm...
Teaterdirektören.

Anonym sa...
19 februari 2010 11:27  

På tiden att fixa detta nu. Bara 4 månader till..
http://www.jobb24.se/jobb24/job/object?adid=76012&counterId=31&csref=svd_display

Anonym sa...
6 mars 2010 12:49  

Nu söker Marinbasen radiooperatörer, sjöbevakare och undervattensbevakare i mängd till Muskö. Likaså söker man sjöbevakare till Göteborg och tekniker. Kan det ha någonting att man inte har några värnpliktiga?

AH

Anonym sa...
22 januari 2011 17:12  

25000 kr i månaden, det måste vara ett skämt, och vad får dom majorer och överstar som sitter bakom ett skrivbord och riskerar någonting,minst det dubbla skulle jag tro,snacka om bakvänd logik.
Jag kan bara uppmana alla som söker utbildningen att begära det dubbla som dom högsta inom ledningen har, och absolut inte mindre än 100.000 i månaden för i bästa fall dör du och i sämsta sitter du som ett kolli och glor i taket för resten av ditt liv.
Tänk på vad du gör innan du skriver på några papper.
Roffe

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade