Att akademiskt granska stolligheter

Slogans för Försvarsmaktens rekryteringskampanjer har anammats starkt inom organisationen medan en stor del av den yttre målgruppen – allmänheten, fortfarande kan sammanfattas med den senaste sloganen. Att sammanfatta det som händer inom Försvarsmakten med antingen "välkommen till vår verklighet" eller "vem bryr sig?" är mycket inbjudande. Det är ett grymt, men ändå ofta korrekt sätt att beskriva situationen.

Vad gäller den förstnämnda sloganen går den utmärkt att applicera på det mycket välskrivna gästinlägget på Förvar och Säkerhet av kapten David Bergman, verksam inom Försvarsmaktens psyopsförband (för många säkert känd från artiklar i KKRVAHT och Försvarets Forum). Bergman beskriver på ett akademiskt sätt en alltför vanlig företeelse inom Försvarsmakten – hur hårt ansträngd och ambitiös personal tvingas delta i obligatoriska kurser utan större anknytning till kärnverksamheten och lägger samtidigt en ledarskapsaspekt på företeelsen. Vad blir det långsiktiga resultatet av att tvinga personal till en utbildning som därtill i grunden är avsedd för ett helt annat ändamål?

Frågan blir dock: Vem bryr sig i Högkvarteret om vad Bergman skriver?

Oavsett om någon bryr sig är det i alla fall ett mycket läsvärt och tankeväckande inlägg, liksom många av kommentarerna. Intressant är återigen att se klyftan där vissa delar av Försvarsmakten är undantagen från mycket av stolligheterna. Man kunde önska att det gällde större delar av organisationen.

30 kommentarer:

Anonym sa...
31 mars 2012 kl. 14:47  

Det otäcka är nog inte Prime for Life (har dock myglat mig undan den under alla år) - utan den maskinmässiga acceptans vi utvecklat för dessa "stolligheter", så länge de är PK.

Den moderna tidens kadaverdisciplin eller för den delen kommandotaktik...

Tänk för f-n inte själv...

Patrik Lander
Tjled LedR

Johan J sa...
31 mars 2012 kl. 14:59  

Jag skulle vilja ha någon försvarsgemensam slogan som håller länge, dvs tio år eller nåt.

I stil med Army strong, A few good hen.

På svenska då.

"Välkommen till vår verklighet" är egentligen bra, det är nog vi som är med som vet att verkligheten inte är vad PR-maskinen visar...

"Vem bryr sig?" däremot...

Anonym sa...
31 mars 2012 kl. 16:02  

@ Johan J

Risken är stor att något stavningsprogram lägger till ett s på slutet!
Då är du illa ute!

Teaterdirektören.

uppgiven sa...
31 mars 2012 kl. 16:27  

@Johan J

Egentligen så borde det räcka med att citera inledningen av Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten:

"1 § Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett militärt försvar. Grunden för detta ska vara förmågan till väpnad strid."

Det _borde_ inte behöva tas fram en massa slogans...

Anonym sa...
31 mars 2012 kl. 19:17  

De med högst vitsord=lön på regementet:
Personalchefen, läkaren, ekonomichefen, infochefen, miljöhandläggare m fl. Inte en tillstymmelse till närhet av till det s k insatsförbandet. Reklamen i all ära men pengarna och karriären hittar du i kontorsmiljön, inte "ute på fältet". Ledarskapet (eller avsaknaden av det) kan nog härledas från ovanstående. Vad är väl en bra genomförd övning jämfört med en glättig powerpoint presentation?

NIL sa...
31 mars 2012 kl. 19:43  

Enligt en maskinöversättning så blir "vem bryr sig?" översatt till latin "qui curat?", det kanske skulle platsa på något förbandsemblem?

Anonym sa...
31 mars 2012 kl. 20:50  

Mycket bra och tänkvärd artikel av Bergman. Enda motargumentet är väl att när Bergman blir äldre och får ännu högre chefspositioner så kommer medvetenadet att öka avseende medarbetares och underställdas negativa alkoholvanor.

Vissa av dessa problem blir ej synliggjorda på lägre nivå utan först på en högre nivå. Kanske fel typ av utbildning men något preventivt måste finnas för även om det är kostsamt att utbilda personalen på bredden inom hela organisationen så förstår man först när man själv har hanterat medarbetares alkoholproblem vilken kostnad och vilket arbetstidsuttag detta innebär för chefer på olika nivåer.

Anonym sa...
31 mars 2012 kl. 21:00  

Jag har funderat över slogans och att försvarsmakten ska ha en hög värdegrund.
Värdegrund se jag inget problem med dock tycker jag att ribban är för högt satt, varför ska försvarsmakten ha en högre värdegrund än normale svensson? Varför ska försvarsmakten bry sig?
Försvarsmakten är Sveriges elake hund som kan släppas lös och försvara landet eller andra människor i utlandet.
Att då ha en högre värdegrund än samhället man försvarar kan bli ett problem när man anställt fel solater som bry sig mer än deras förmåga till väpnad strid..

PO

Sumatra sa...
31 mars 2012 kl. 21:14  

Matcha akademisk finsmakare
En naval upptågsmakare
och pratmakares vedersakare
och frasmakares övervakare
testar en verbal en brakare

- Varför ser fienden så bedrövad ut?

- Vi slog´an.

Se där en slogan som slog an.

Anonym sa...
1 april 2012 kl. 08:42  

Håller med Bergman till fullo! Jag har nu råkat ut för nästa "projekt" Hälsofrämjande arbete med sk "Healthscore". Ungefär som en APT. Det som gör mig mest frustrerad är att jag som chef inte får utöva mitt ledarskap utan ska stå som mellanhand för olika "projekt" över tiden. Känner mig omyndigförklarad!
GK

Cosmoskitten sa...
1 april 2012 kl. 15:23  

Värt att notera är att ordföranden för "Prime for Life"(TM) slår tillbaka mot de som kritiserar hans livsverk och födkrok.

"Previous evaluations of PFL. The claim that PFL has been evaluated independently and that our findings are “at odds with all other independent evaluations of PFL” is incorrect and misleading. Our article is the first peer reviewed evaluation of the program to appear in a scientific journal. The evaluations referred to by Mr Daugherty were conducted by the Prevention Research Institute and are not independent. It is important to emphasise that our findings are highly consistent with a large volume of research indicating that health education programs, such as PFL, are rarely associated with long term changes in alcohol and drug use behaviour (see, Babor et al., 2003; Loxley et al., 2004; Giesbrecht, 2007). We certainly do not dismiss the positive intention of such programs, and recognise their value as a way to inform the public about important health issues. "

"http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0965-4283&volume=109&issue=6&articleid=1579301&show=html

Om någon chef för David Bergman får "information" (se försäljningsmaterial), så bör chefen noga överväga sakligheten i informationen. Att PFL känns bra och att syftet faktiskt är angeläget leder inte automatiskt till att PFL har någon positiv effekt.

Det är fullt möjligt att PFL fungerar, men den dokumentation som finns på organisationens site, www.primeforlife.org/ , verkar vara av låg kvalitet. Den liknar vetenskap, men är det inte.

PFL fungerar inte för gymnasister, enligt ny forskning.
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1917458&show=abstract

Anonym sa...
1 april 2012 kl. 15:38  

Stolligheter... verkar som Borg och Reinfeldt tycker det som hände t ex på Falklandsöarna och i Georgien är något som bara hänt på film eller i fantasin.

De stolligheter som dessa herrar Borg och Reinfeldt under ett antal år utsatt det svenska försvaret fö är tyvärr inte i fantasin.

På bloggen Tokmoderaten finns idag ett inlägg om att det i dagarna är 30 år sedan Argentina, "som en blixt från klar himmel" invaderade det brittiska Falklandsöarna. Som en blixt från klar himmerl verkar också det ryska anfallet på Georgien 2006 ha varit.

Det som i Sveriga alltid sagts, att om försvarsförmågan reduceras måste varningsfunktionen-UNDERRÄTTELSETJÄNSTEN- fungera med ännu längre tidshorisont än förut.

Vid det ryska anfallet på Georgien verkar det ännu idag vara så att den svenska underrättelstjänsten togs med "brallorna nere" om uttrycket tillåts.

Därmed togs hela den svenska försvarsförmågan med brallorna nere-och Reinfeldt och Borg varken brydde sig i det då och än mindre idag.

Valfråga till Reinfeldt blir; varför tycker Reinfeldt att Sverige ska ha ett försvar? Följdfrågan blir också- vilken typ av försvar? Ett försvar för att mannekänga och sälja in svenska vapensystem? Eller ett försvar för att leka expeditionära korsriddare i Afghanistan när USA befaller? Eller ett svenskt nationellt Totalförsvar?

Kommer en ny regering under Reinfeldt och Borg fortsatt tillåta att en statssekreterare lägger demokratiska munkavle på gästföreläsare som råkar vara pålästa på säkerhetspolitiska fakta?(Gen Neretniks på Arméinsp Fältövning i höstas-Neretniks tilläts inte av statssekr Jevrell på FÖ att föreläsa om hålen i den svenska solidaritetsförklaringen).

Frågan är ju om bloggen Tolmoderaten inser att med ett på värnplikt baserat svenskt Totalförsvar av den typ som fanns fram till ungefär för 15 år sedan hade angrepp av såväl "Argentina-Falklands som Ryssland-Georgien" kunnat mötts, hejdats och slagits om det inträffat i Sverige.

Med den totalförlamning som det svenska försvaret åsamkats av Reinfeldt och Borg finns idag ingen förmåga alls. Ingen personal, ingen organisation, ingen ledning ingen materiel. INGET.

Det som finns är lite röra till organisation som förtvivlat jagar afghanska långskägg och är livrädda för att USA drar sig tillbaka från ISAF-Op Enduring Freedom för snabbt.....

Vad tänker Reinfeldt och Borg-tänker de fortsätta den totala svenska försvarskonkursen om de väljs en mandatperiod till?

Vilket parti tänker återinföra värnplikt, världens bästa soldatsystem. Kolla på Israel. Kolla på Norge.

Wiseman sa...
1 april 2012 kl. 16:19  

15.38:

Ditt resonemang bygger på att beslutsfattare slaviskt följder underrättelsetjänstens bedömningar. Så är icke fallet, vare sig i Sverige, Storbritannien eller i andra länder. Underrättelsetjänsternas bedömningar och rekommendationer blir bara en i raden av källor för den politiska nivån som även lägger in andra källor och egna erfarenheter i sitt beslut.


Vad avser Tokmoderaten är denne sannolikt för en värnplikt, om han inte ändrat sig på sistone.

Anonym sa...
1 april 2012 kl. 16:39  

Tjaa Wiseman, om informationen är tillräckligt bra blir den sannolikt ett bra beslutsunderlag till den politiksa nivån. Om däremot informationen, t ex från militära underrättelsetjänsten var bara snömos, eller ännu värre-kanske inget alls, avseende läget omedelbart före Georgienkriget till regeringen blev sannolikt denna information behandlad därefter.

Ingen beredskapshöjing genomfördes vid svenska förband, inget svenskt stridsflyg som förbereddes eller skarp flygammunition som klargjordes, inga speciella beredskapshöjningar vid marinen.... kort sagt Sverige reagerade inte alls på det ryska anfallet på Georgien-förrän det var i gång.

Är det så vår regering tycker att det ska fungera så är det ju i så fall rätt bra att vår statsminister avkrävs ett svar-eller hur?

Reinfeldt har lett den största militära konkursen som Sverige skådat sannolikt så långt tillbaka som 1809.

Eller käre Wiseman, tycker du att det var ett alert och snabbt reagerande från vår regering när Ryssland anföll Georgien?

Minns Torbjörn Fälldin 1981; "ÖB-Håll gränsen..." Det som hände då var att många AJ37 skarpladdades med sjömålsrobot04 och flögs-fullt synliga från de ryska fartyg som avsåg att frita den grundstötta ryska ubåten i Karlskrona....

Fälldin var väl inte känd som handlingskraftig-men avseende vårt lands säkerhet tusenfallt mer rak i ryggen än Reinfeldt.

Wiseman sa...
1 april 2012 kl. 17:41  

16.39 (=15.38?):

Om man delar ditt inlägg i två delar:

Avseende moderat försvarspolitik har du helt rätt i att det är utförsbacke vi skådat. Huruvida utförsbacken fortsätter eller om botten nu är nådd och vi är på väg att vända upp återstår att se.


Avseende beredskapshöjningar, underlag från underrättelsetjänst kan man konstatera att du saknar insyn i sakförhållandena.

Anonym sa...
1 april 2012 kl. 17:50  

Som skattebetalare finns ingen anledninga att ha insyn i några specifika sakförhållanden-bara den regering som för tillfället sitter till rors agerar för landets bästa.

Därmed undanber jag mig som läsare av denna blogg att Wiseman snäser av skribenter baserat på att dessa "saknar insyn i sakförhållanden". Sådana lite "von Obeninlagor andas lite fisförnämt finrum.

Då kanske käre Wiseman själv, som har insyn i sakförhållanden kan redovisa varför det blev som det blev med den svenska reaktionen på det ryska anfallet på Georgien 2008?

Den svenska underrättelsefunktionen och/eller regeringsens åtgärder för att skydda Sverige var obefintliga. Var det militärt klantande eller Anders Borg som inte hade råd och Reinfeldt som bestämde?

Hittills har denna hänsdelse passerat alldeles för obemärkt. Rysslands anfall på Georgien är ju annars ett jättebra applex att dimensionera vårt lands blivande värnpliktsförsvar på. Eller hur?

Wiseman sa...
1 april 2012 kl. 19:48  

Som skattebetalare borde du acceptera att vissa saker fortfarande omgärdas av sekretess och inte diskuteras offentligt.

Tokmoderaten sa...
1 april 2012 kl. 19:51  

Ber att få kommentera kommentarerna som rör mig lite sådär i förbifarten.

Jag är för värnplikt, en selektiv värnplikt där ingen som inte är motiverad skall tvingas. Jag är för ett försvar som kan byta klädsel från slankgördel till en väl tilltagen m/90 snabbt. Vi behöver ett reservistsystem som säkrar en snabb styrketillväxt - med förband som trots allt nedsättande raljerande är förrådsställda i fredstid. Värnplikt är det enda ekonomiskt vettiga och logistiskt hållbara sättet för vårt lilla land att greja detta.

Vad gäller Falklandsöarna så skulle en värnplikt på ö-gruppen ge en styrka på cirka 300 man, 180 man 1982, om man använde varenda vapenför man på öarna. En hyfsad styrka, men skulle inte räcka till vid en seriöst invasionsförsök.

Det som saknades 1982 var möjligheten att snabbt flyga in brittiska förstärkningar - landningsbanan i Stanley var för kort. När man i slutet på mars 1982 anade oråd så förberedde man 3 u-båtar, varav en redan var på god väg söderöver när invasionen inträffade.

Förvarning fanns. Men inte någon möjlighet att svara upp varningssignalerna. Tyvärr.

Idag består den helt frivilliga FIDF - Falkland Islands Defense Force - av cirka 120 hobbysoladater med gedigen utrustning och brittiska RM-instruktörer som utbildare. Det måste anses vara ett bevis nog för försvarsviljan hos en liten, utsatt befolkning om 3000 personer.

På Falklandsöarna behövs alltså ingen plikt. De som kan och vill fyller sin uppgift för att skydda ett självbestämmande som ett stort klåfingrigt grannland skiter i...

Anonym sa...
1 april 2012 kl. 20:10  

@Replik till Wiseman kl 1948; det var ett av de fegaste svar jag hittills läst på denna blogg-Dahle, PRIOgeneralen och informationsdirektör Lagersten inräknade.

Georgienbyken ska tvättas offentligt-och ordentligt. Eller tycker Du käre Wiseman att det inte behövs?

Du kanske tycker att Peter Wolodarski på DN mest är jobbig?

Jag hoppas innerligt att de ca 15 personer på FÖ som ligger bakom den svenska totalkonkursen av hela Totalförsvaret blir synade MYCKET noga i sömmarna. Vad tycker Du?

Den svenska säkerhetspolitiska kollapsen 2008 i samband med Georgienkriget är sannolikt en väldigt bra hävstång att totalsänka den moderata slakten av det svenska försvaret.

Anders Borg och Fredrik Reinfeldt har tillräckligt länge kiunnat gömma sig-nu bör blickarna och frågorna vändas direkt mot dem-vad har de gjort? Vilket ansvar tog Fredrik Reinfeldt som statsminister för vårt land när Ryssland anföll Georgien 2008?

Varför beordrade inte vårt lands statsminister beredskapshöjningar innan det ryska anfallet? Sverige ska ju ha "världens bästa" underrättelsetjänst och en fantastisk beslutsapparat vid Regeingskansliet.... eller satt alla och hummade och inte fattade nåt?

Anonym sa...
1 april 2012 kl. 20:42  

Aprilskämtsfråga; Har på olika bloggar kanske ffa på Observationsplatsen sett att ryska enheter åker omkring med ett fordon som i Sverige kallades PBV401.

Min fråga nu, i Sverige var vi visa och förnuftiga nog att göra oss av med sådant åldredomligt krafs-tror till och med att det stod flera hundra alldeles nya sådana "ryssvagnar" i ett upplag i Zinkgruvan.

OM det nu är så att ryssarna är korkade nog att åka omkring i museifordon-har vi i Sverige gjort en liten vinst på att sälja dessa fordon åter till ryssarna?

För vi i Sverige har väl inget behov av stenhårda-, översnö-, och riktigt snabba och robusta stridsmaskiner?

Sannolikt också ett av de Tolgforsesiska genomtänkta balansbesluten. Pax Vobiscum.

Wiseman sa...
1 april 2012 kl. 21:08  

20.10/16.39/15.38:

Du har en sällsynt otrevlig ton som känns igen från många andra kommentarer, där oviljan att ens använda en pseudonym ytterligare sargar budskapet.

"Den svenska säkerhetspolitiska kollapsen" inträffade inte sommaren 2008, utan långt tidigare. Sommaren 2008 var det som visade att den intagna linjen var ohållbar. Avseende beredskapshöjningar eller inte så kan man utan problem konstatera att kraftsamlingen skedde i Kaukasus, ej i vårt omedelbara närområde.

Anonym sa...
1 april 2012 kl. 21:26  

Brukar vara svårt att värja sig från raka frågor när man inte har förmåga/vilja/vågar svara ärligt.

Den linjen känns igen från t ex Dahle, Lagersten och nu et tu käre Wiseman.

Den situation som Försvarsdepartementet genom i praktiken egenmäktighet har sett till att Sveriges försvar försatts i måste utredas ytterligare. De skador som åsamkats den svenska säkerheten vid bara ett något förändrat omvärldsläge överstiger vida det storspionen Wennerström åstadkom.

Varför ska skattebetelare nöja sig med att nån slags "sekretessbarriär" blir ett hinder för debatt och frågor till ansvariga-via media?

Skattebetalare har en annan funktion, i alla fall vart fjärde år, då är de valmanskår.

Till nästa val är det nog på sin plats att Reinfeldt får svara på frågan om han tänker lägga ned det svenska försvaret helt-eller om han tänkt om, blivit visare och förstår att det behövs ett värnpliktssystem ungefär som i Norge.

Till nivån med Israels värnpliktssystem kanske vi inte behöver gå.

Anonym sa...
1 april 2012 kl. 21:34  

Alla dessa skribenter som företräder en starkare svensk Försvarsmakt förefaller tydligen att vilja spendera en stor del av budgeten på lägesuppföljning och underrättelseinhämtning i Kaukasus. Själv så skulle jag vilja lägga dessa pengar på insatsförsvaret både hemma och utomlands. Georgien ligger ej i Baltikum som vissa förefaller att tro.
Kan även nämna att den Brittiska försvarsmakten ej skulle vilja något hellre än att dra ur personal och materiel från Falklandsöarna.

Wiseman sa...
1 april 2012 kl. 21:36  

Du har nu hamnat väldigt långt från var din diskussion tog avstamp.

Ska något granskas bör det i så fall var hur Försvarsdepartement och regeringar agerar försvars- och säkerhetspolitiskt utifrån den information de delges från underrättelseorganen. Den granskningen blir dock svår att genomföra med tanke på graden av sekretess när det gäller dessa uppgifter.

Anonym sa...
1 april 2012 kl. 21:47  

Lite nyfiken; ..."Den svenska säkerhetspolitiska kollapsen" inträffade inte sommaren 2008, utan långt tidigare. Sommaren 2008 var det som visade att den intagna linjen var ohållbar"... skrevs här ovan förut.

Vilken inslagen linje blev"ohållbar"? Är det inte exakt samma linje vi ser idag? Är det förenligt med riksdagens beslut om ett användbart försvar att det dröjer minst 11 år innan något fungerar efter den "10-dagarsblänkare" som Georgienkriget utgjorde, faktiskt får effekt i Sverige?

11 år, det är i tid TVÅ VK2 det. På raken..... Heja Reinfeldt!

Anonym sa...
1 april 2012 kl. 21:52  

Karin Ënström skulle vara ett utmärkt val som ny Försvarsminister med sin bakgrund och förmåga att sakligt kunna argumentera med tydlighet.

Det finns väl bara två men...
Först och främst så har hon säkert en utstakad politisk karriär med högre ambitioner än att vara Försvarsminister och sedan så lär hon väl göra vissa bloggare besvikna på denna sida.

Karin Enström kommer ej att vika från linjen att ställa högre krav på FM och samtidigt överse den dyra organisationen och konstruktionen med en officer per två soldater.

Värt att nämnas då säkert inom bloggosfären att det ej behövs flera officerare utan tvärtom färre och att samtidigt öka volymen av fast anställda soldater för att kunna uppnå effekt. Tyvärr så har ett antal magra värnpliktsår i negativ riktning påverkat mål och metod för utbildningsverksamheten med tyngdpunkten av för många officerare i relation till soldater.

Tokmoderaten sa...
1 april 2012 kl. 22:00  

Anonym 21:34: Britterna har dragit bort så mycket det bara går från Falklandsöarna. Ett skyttekompani som roteras in och ut var fjärde månad, ett förstärkt luftvärnskompani och ett ingenjörskompani finns på backen.

I luften 6 Eurofighter f.n, tillsammans med några helikoptrar. Ett bevakningsfartyg på sjön, och ibland besök av andra stridsfartyg. Det finns ingen mängd trupp på Falklandsöarna som skulle göra skillnad i Afghanistan eller något annat Långt-bort-istan-land.

Det finns förrådsställd - hemska tanke - utrustning för två infanteribataljoner med understöd för att bara kunna flyga ner folk vid en beredskapshöjning.

Britterna vilar upp sina soldater och piloter på Falklandsöarna, övar upp och rehabiliterar. Man stannar gärna där så länge Falklandsfolket önskar närvaron, vilket lär vara för evigt...

Att man samtidigt avskräcker en uppkäftig och grinig granne gör ingenting. Idag är Falklandsöarna en plus-affär för UK. Faktiskt.

Thomas L sa...
2 april 2012 kl. 06:00  

För att återkomma till ämnet:

Jag tror att mycket av detta kan härledas till särintressenas tyranni. Som i sin tur kan härledas till Försvarsmaktens ringa möjlighet att skriva kontrakt med sina officerare.
För att förtydliga; alldeles för många officerare stannar alldeles för länge både på sin "sista" tjänstgöring" och inom FM. För att få tiden att gå då glöden falnat för de övergripande frågorna fastnar den enskilde officeren för en fråga och driver denna fråga varvid organisationen inte har ork och filter eller verktyg nog för att stoppa denna ihärdiga officer som med sin erfarenhet och stabskunskap vet exakt vilka knappar som måste tryckas in för att få resultat. Och helt plötsligt står vi med utbildningar, processer eller föreskrifter som ingen önskar eller egentligen analyserat innan dokumentet är underskrivet.
Då startar fas två i särintressenas tyranni; Implementering. Det ska ske nu, utan ursäkter och till vilket pris som helst. Alla som har invändningar smutskastas eller omintetgörs med samma stabskunskap som tidigare.
Resultatet är att sidoprocesser som Prime for Life, diverse ganska onödiga säkerhetsregler och faktiskt hela PRIO-projektet blir huvudprocesser istället för utbildning av krigsförband.
Ett mycket tydligt exempel är SÄKI-serien som numera är så omfattande att jag vill hävda att ingen har tillräcklig kunskap att ens marschera med trupp från logement/fartyg/välj själv till matsal utan att åtminstone bryta mot ett par säki-föreskrifter.
Är det ett uttryck för förbättrad säkerhet eller ett uttryck för en säkerhetsinspektion som blivit ett särintresse istället för en stödprocess?
Akademiseringen av kadettutbildningen är ett annat (sorgligt) utmärkt exempel. Till och med utbildningsdep försökte avråda, men ett par ihärdiga handläggare gav sig inte så lätt. Och nu har vi en bastard som ingen tycker om. Men kadetterna får en kandidatexamen.

Personalrotation inom alla staber, och framför allt utkräv personligt ansvar (110 miljoner till bikupan, har något ställts ansvarig?)för fattade beslut. Så kanske vi kommer framåt istället för ytterligare navelskådande

Anonym sa...
2 april 2012 kl. 06:26  

Apropå slogans.
Försvarsmakten har ju i alla fall lyckats sett mot personalen.

Har du vad som krävs?
Ska du skriva på det icke färdiga anställningsavtalet eller vågar du gå ut i arbetslöshet?

Välkommen till vår verklighet!
Där införandet av datasystem får verksamheten att kollapsa.

Vem bryr sig?
Vi anställda bryr oss och vill ha en fungerande verksamhet. Frågan är om FML verkligen gör det!

Anonym sa...
4 april 2012 kl. 22:40  

http://bemannia.se/Forsvarsmakten
Någon som vet vad detta företag ska bistå med för 400miljoner? Mycket pengar för två år...!

/Skeptisk

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade