Länkning på allmän begäran

Flera kommentarer har inkommit till bloggen om önskemål att även på bloggen och inte bara på Twitter uppmärksamma det utmärkta gästinlägget på Försvar & Säkerhet om hur informationsarenan påverkar det moderna samhället och mer specifikt Försvarsmakten. Inlägget handlar inte om cyberkrigföring utan istället om hur dagens snabba kommunikationsflöden och större informationstillgänglighet pressar beslutsfattare.

Att det är ett ytterst läs- och tänkvärt inlägg tål att upprepas.

7 kommentarer:

Anonym sa...
14 mars 2012 kl. 08:57  

Ett oerhört bra och tänkvärt inlägg som åter skapar en fråga hos mig som jag länge funderat på: Hur fungerar informationsprocessen på HKV? Är det
- generalerna (eller dess handläggare) som formulerar budskapen i stort och sedan INFOS som omsätter det till konkreta formuleringar (talespunkter)som sedan uttalas, skickas ut och publiceras?
- eller är det tvärtom? Dvs Infodirektören som ger råd till generalerna vad (hur?) dom ska säga?

Någon som vet och kan förklara processen?

Officer sedan 35 år

Anonym sa...
14 mars 2012 kl. 14:58  

Som orientering är begreppet informationsarenan nedlagt sedan något år tillbaka, då det visat sig att: 1) Sverige är det enda land som valt en sådant begrepp och 2) Begreppet var/är så luddigt och stort att det blir ohanterbart. Skenande budgetposter kopplat till NBF samt diverse nyutvecklade förbandstyper (i huvudsak på LedR) med svag förankring till helheten och en okontrollerat växande Infostab blev till slut för mycket.

Bara så vi håller rätt i besticken.

/Luttrad LedS-handläggare

Anonym sa...
14 mars 2012 kl. 17:58  

@ Luttrad LedS-handläggare

Framförallt gäller det att läsa texter noggrant innan det ev kan bli felaktiga slutsatser/kommentarer!

I sin artikel använder inte Magnus Wakander ordet informationsARENAN en enda gång! I titeln står det informationsERAN, vilket inte är samma sak! I artikeln använder han fortsättningsvis ordet ”information” som centralt begrepp.

Annars har du rätt i att begreppet informationsARENAN i senaste svenska militära doktrinen är borttagen. Men begreppet informationsOPERATIONER finns kvar! (En delmängd av den kan bla vara cyberkrigföring). Infostaben som du relaterar till sysslar primärt med informationsTJÄNST, och inte med informationsoperationer.

Magnus Wakanders artikel handlar enligt mig varken om informationsARENAN eller om informationsOPERATIONER. Men den är inte mindre läsvärd för det, tvärtom! Precis som Wiseman skriver så handlar inlägget om hur dagens snabba kommunikationsflöden och större informationstillgänglighet pressar beslutsfattare.

Alltså: håll besticken rätt!

/Luttrad InfoOps-officer

Wiseman sa...
14 mars 2012 kl. 18:07  

Mea culpa...

Anonym sa...
14 mars 2012 kl. 19:22  

@ Luttrad infoops: precis, lyssna på wiseman! :) refererade alltså inte till försvar och säkerhet. Är läskunnig.

Det är just symptomet du själv ger ett exempel på som fick oss att avliva infoops ställning som jämbördig de övriga dåvarande arenorna. "Det där är inte infoops, men det där är!" Ungefär så lät det under drygt fem års tid. Massor med budgetslukande spöken dök plötsligt upp under förevändningen att "det är infoops", och eftersom få var insatta i begreppet blev det fritt fram. Information var ju "det nya".

Jag vet skillnaden på infoops och infotjänst, men tro mig: Infostaben hoppade snabbt på infotåget. CombatCamera var inte långt ifrån att svälla till ett eget förband i IO. Inget ont om dagens Info dock, nu är ordningen återställd.

Hade jag varit ÖB hade jag tagit ytterligare ett steg och lagt ner begreppet infoops inom de svenska försvarsförmågorna (mht den numerär vi är 2014) slutat med psyops och istället fokusera på defensivt och offensivt telekrig samt renodlat dessa förmågor. Psyops nationellt bör inte utövas av militär (överför till KBM) och internationellt är vi för små: bättre att renodla våra förmågor för int insatser.

Mitt resonemang var dödsdömt för några år sedan men nu ser jag med glädje hur skutan börjar vändas.

Anonym sa...
15 mars 2012 kl. 08:57  

@ Anonym 19:22

Du skriver:
"Det är just symptomet du själv ger ett exempel på som fick oss att avliva infoops ställning som jämbördig de övriga dåvarande arenorna"

Jag förstår inte vitsen med att "tävla" mellan de dåvarande arenorna om vem som är mest "jämbördig"?

Hur som helst så står det nu följande i Militärstrategisk Doktrin (MSD 12):

- på sid 103 förklaras begreppet Informationsstridskrafter, i sista stycket används ordet informationsoperationer

-på sid 119 återfinns det en förklaring (definition) av vad informationsoperationer är för något

Då MSD-12 är en purfärsk publikation, drar jag slutsatsen att svenska FM har infostridskrafter och nyttjar informationsoperationer.

Vad man sedan tycker om storleken på dessa typer av förband, är en helt annan sak! Vi har ju sedan demonteringen av FM började, haft en tendens att behålla alla förmågor, hur små de än blir. Dess effekt kan sedan verkligen ifrågasättas.

/Luttrad InfoOps-off

Anonym sa...
15 mars 2012 kl. 10:31  

@ Luttrad Infoops

Du har rätt om synen på att tävla. Och nej, FML förstod heller inte vitsen med att tävla om att vara jämbördig med luft-, sjö- och markstridskrafterna (arenorna), vilket alltså högre företrädare för informationsstridskrafterna (vilket begrepp sedan...) med högt tonläge stred för. Vissa gör det faktiskt fortfarande, otroligt nog. Det var därför direktivet till slut utgick från FML (i praktiken från oss) att upphöra med att upphöja verksamhet inom informationsoperationsbegreppet till en egen arena, jämbördigt med de tre traditionella mark/luft/sjö.

Nu lever det ju kvar rester av denna begreppsstrid i MSD, som du riktigt påvisar, men förhoppningsvis är vi på rätt väg att demontera det fluffiga informationsmolnet till vad det rent konkret handlar om.

Avseende förbandstyper tror jag att tiden kommer att ha sin gilla gång. Tyvärr kommer ett antal skattemiljoner att slukas på vägen, men så är det i vår verksamhet när "militärer alltid planerar för föregående krig", eller som jag själv brukar säga: "svenska militärer alltid planerar nästa krig efter genomfört studiebesök på avundsvärt amerikanskt high-tech-förband".

/Luttrad LDS-handläggare

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade