Nog så viktig aspekt i Saudihärvan

Det finns mycket att säga om krigsmaterielexportavtalet med Saudi-Arabien och det är bra att frågan åter är på bordet.

Samtidigt ska man som Klart Skepp! påminner inte glömma bort det ursprungliga avtalet, vilket tittare av TV 4 Nyhetsmorgon även fick sig till livs. Klart Skepp! hänvisar till Wikipedia för att påminna om dåvarande regeringens roll i avtalet med Saudi-Arabien och även Pakistan. Efter Wikipedia frekvent ändras så återpubliceras texten som ett citat här (för noterna ombeds läsare gå till Wikipedia):


"Under sin tid som försvarminister var hon drivande för att Sverige ingick avtal om vapenteknologiskt kunskapsutbyte med Saudiarabien och Pakistan, mot att de köper svensktillverkade vapen. Björklund blev anmäld till konstitutionsutskottet (KU) av de två folkpartistiska riksdagsledamöterna Birgitta Ohlsson och Allan Widman.[2][3] KU beslutade efter genomförd granskning att ingåendet av avtalet inte hade utgjort tillståndspliktig verksamhet enligt lagen om krigsmateriel. Ärendet föranledde därför inget ytterligare uttalande från utskottet. Ledamöterna från v och mp reserverade sig mot beslutet. Avtalet uppmärksammades i medier under FRA-debatten 2008, eftersom det militära samarbetet mellan länderna omfattar signalspaning.[4] Avtalet uppmärksammades återigen när Projekt Simoom, dvs en planerad svenskledd vapenfabrik i Saudiarabien, avslöjades i mars 2012.[5]"


Att man nu även inom Regeringen överväger att införa ett demokratikriterium för vapenexport välkomnas. Man får hoppas att det i framtiden även blir en mer öppen process med större insyn.

SvD, 2, 3, 4, 5, 6, 7, DN, 2, 3, 4, Exp, 2, 3, 4, 5, Aft, SR, 2, SVT, 2, 3, 4, 5, 6, 7

20 kommentarer:

Anonym sa...
7 mars 2012 kl. 09:49  

Varför ska radar eller motmedelssystem ens klassas som krigsmateriel?
Eller åtminstone slippa samma rigida regler som vapen.
Mur gör vi med handel till och från Kina? det är också en diktatur? varför ska vi sälja högteknologi till Kina? Rimligtvis borde även den handeln stoppas?
kan vi köra våra bilar och tillverka plast av oljeproduktersom kommer från saudiarabien? Vi stöder då diktatur? Hur är det med Iran?
Hela diskussionen är rent nonsens, om Saudiarabien vill förtrycka sitt eget folk eller kriga så gör dom det ändå utan en liten liten liten svensk hjälp.

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
7 mars 2012 kl. 10:59  

@Anonym 09:49
Du skriver: "om Saudiarabien vill förtrycka sitt eget folk eller kriga så gör dom det ändå utan en liten liten liten svensk hjälp."

Det är måhända sant, men det finns även något som heter moraliskt ansvar. Vill vi verkligen bidra till att en wahabitisk diktaturstat hålls under armarna? En av världens värsta diktaturer som systematiskt förtrycker oppositionella, kvinnor m fl?

Även om andra är beredda att sälja till saudierna så anser jag att det faktiskt är en poäng i att kunna säga att "vi ställer inte upp på detta". Om inte annat så ger det ett bättre samvete. Och vi vet ju alla sedan barnsben att ett rent samvete är den bästa huvudkudden.

Anonym sa...
7 mars 2012 kl. 12:06  

Det är naturligtvis ett bekymmer att de områden Sverige fortfarande har komparativa fördelar inom industri är: vapen, kärnteknologi och fordon.

Den "goda" teknologin som ex. medicin och bioteknik har vi ju frivilligt avhänt oss till angelsaxarna. Dessa äger visserligen även delar av vapenindustrin men behåller viss forskning i Sverige, vilket medicinföretagen inte gör så länge till.

Att köpa från diktaturer är tydligen helt okontroversiellt, olja från Iran och Saudi, kommunikationsteknik från Kina, skall vi sluta med det också?

Att världen är komplicerad och att realpolitik ibland är nödvändig måste nog mindre länder trots allt acceptera.

Lövet sa...
7 mars 2012 kl. 13:04  

Det här är - bortom tidnings- och bloggrubrikerna - ganska komplext: Johan Westerholm, är nog den ende hittills som vågat resonera bortom de relativt hjärndöda - och genuint politiskt korrekta -fördömandena som alla andra kommentatorer förfallit till.

Ett "demokratikriterium" låter kanske bra till att börja med, men vad händer den dagen ISP, som representant för Svenska staten, säger nej till ett land, ja låt oss ta Saudiarabien som ett närliggande exempel, med hänsyn till att de inte är demokratiska nog? Vad händer med övrig handel - hur går det för Ericsson, Skanska, ABB och Volvo?
Men i och för sig så är det väl i så fall inte moraliskt försvarsbart att stödja en "certifierat diktatorisk" regim genom att importera därifrån? Så då måste vi väl rimligen strypa oljeimporten också?

Låt oss f.ö. tänka oss ett hypotetiskt land som hypotetiskt då skulle utgöra en stor handelspartner med Sverige: Säg att det land - rent hypotetiskt - har dödsstraff, och sätter minderåriga i fängelse; låt oss också - hypotetiskt - säga att de har ett valsystem som flera gånger ifrågasatts och som stänger breda lager av underklassen från att rösta, tänk sedan - rent hypotetiskt att de - genomfört angreppskrig som motiverat med falska rapporter om WMD...

...hur skulle det demokratikriterium se ut som - hypotetiskt - tillät export till ett sådant land?
....och hur skulle ISP:s - hypotetiska - nej se ut?


Vi kan därmed vara säkra på Wiseman att ett införande av ett demokratikriterium kommer att göra processen ännu mer hemlig - för ISP (som regeringens organ) kommer a l d r i g att öppet våga ta steget att klassa någon nation som ickedemokratisk...

Ännu en gång firar den svenska politiskt korrekta dubbelmoralen triumfer; ännu en gång ropar alla förbud; ännu en gång saknar alla förmåga att tänka över de svåra frågorna*.

*) Det är just det som är definitionen på PK - att alltid säga det i första anblicken rätta, det som inte kräver förklaring, det som aldrig kräver svåra överväganden, den ståndpunkten som får dig att framstå som den med "de rena händerna".
Det - just det - är nog den absolut sämsta egenskapen som utmärker den offentlige svensken.

Anonym sa...
7 mars 2012 kl. 14:31  

Re Besviken reservofficer
Vi handlar med allsköns pack och vi har betydligt större möjligheter till inflytande om vi säljer vapen än om vi inte gör det.
Kan vi importera och sälja civil högteknologi så håller vi lika mycket regimen under armarna.
Ska vi dra en slutsats från ditt resonemang så får vi enbart köpa olja från demokratier, vi kan bara handla med demokratier.
Vilka är då demokratier, i Europa är det bara Schweiz om du frågar mig, men det kan vi definera på 1000 olika sätt.
Vidare kan vi inte sälja vapen? Ska vi då kunna importera vapen??

Anonym sa...
7 mars 2012 kl. 16:21  

Gällande Wikipedia. I verktygslådan i marginalen till vänster finns en funktion som heter "Permanent länk". Den kan användas om man vill vara säker på att den text man citerar och länkar till inte ändras.

Sumatra sa...
7 mars 2012 kl. 18:01  

Det känns lite av banan att officerskåren åläggs en gemensam värdegrund, samtidigt som regeringen bygger vapenfabriker i en av världens värsta diktaturer.

Vilket är det som gäller eller finns det dubbla stadartar? En där uppe och en här nere.

Kanske hjälpa Nordkorea på traven, nu när vi ändå är på G.

Det finns en juridisk dimension men det finns en viktigare moralisk dimension.

Anonym sa...
7 mars 2012 kl. 18:50  

Varför nämner man aldrig det positiva, utan bara det negativa?

Svenska sjuksköterskor som gästarbetar vid saudiarabiska sjukhus tjänar mer än dubbelt så mycket som i Sverige.

Eftersom de är kvinnor får de dessutom fri bostad inklusive personlig livvakt! (Arbetsgivaren bidrager till att skydda sina anställda mot våldtäkt.)

Enda nackdelen är de måste följa den saudiarabiska seden att bära slöja vid vistelse på offentlig plats.

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...
7 mars 2012 kl. 20:07  

Det enkla svaret är att vi inte skall exportera vapen till icke-demokratier.

Det svåra svaret kräver betydligt mer tankeverksamhet. Som exempel kommer nyss nämnda krav att innebära att en flygburen spaningsradar klassas som vapen och inte får exporteras, medan mobilsystem klassas som civila. Det militära systemet kan inte användas för att förtrycka det egna folket men det civila kan (och bevisligen har) använts för att spåra dissidenter som deltagit i demonstrationer. Med andra ord kan vi diskutera om vi inte borde sluta handla med såväl militära som civila produkter med dessa länder?

Och när vi ändå tar diskussionen om civila produkter - varför skall vi då handla av dessa länder om det bevisligen ger dem pengar att köpa vapen och utrustning att förtrycka sitt eget folk med? Varför köpa olja från en rad arabländer? Varför köpa elektronik från Kina? Etc.

Jag tror att väldigt många på det här forumet är kompetenta nog att förstå komplexiteten i dessa frågor. Så mycket värre då att man bara väljer att måla frågan med en svart och en vit pensel.

Sumatra sa...
7 mars 2012 kl. 20:33  

Via Försvarsministerns dementiblogg kan man länka sig vidare till Brännpunkt.se. Där kommer demeniministern med följande klarläggande:

Följande klargörande är här på sin plats:

1. Det finns ingen svensk vapenfabrik eller missilfabrik i Saudiarabien.

2. Det pågår inte någon byggnation av sådan fabrik.

3. Regeringspartierna är överens om att det inte heller skall byggas någon svensk vapenfabrik i Saudiarabien och avser att vidta nödvändiga åtgärder om något sådant skulle stå inför att utföras av svenska myndigheter.

Lysande. En fråga som infinner sig är NÄR regeingspartierna blev överens om "att det inte heller skall byggas någon svensk vapenfabrik i Saudiarabien".

Det förefaller som om vissa möten om planerna på en vapenfabrik i Saudi avhållits på Försvarsdepartementet.

Ett vet jag som inte ljuger; De hemligstämplade dokument som SVT kommit över.

Av någon anledning kom jag att tänka på Ugglas låt Ständigt Trogen: "Om hon så tar dig på bar gärning neka/Den var aldrig inne!/
flatlusarna måste komma från nåt smutsigt linne".

Det finns gott om tidigare politikeruttalande man minns, t.ex: "I did not have sexual relation with that woman!!!

Som en sista utpost finns ju alltid Nixons "Jag ljög inte, jag sa bara sånt som senare visade sig vara osant."

Anonym sa...
7 mars 2012 kl. 20:52  

Fortfarande inga kommentarer från Officersförbundet angående Omstruktureringsdirektivets överkörning av LAS.

Varför ingen information från facket? Bryr Officersförbundet sig om sina medlemmar?

Jag hävdar att LAS ska tillämpas fullt ut i omstuktureringsarbetet. Inga befattningar kan "släckas ut"-finns det begreppet i LAS eller i något avtal som gäller FM-anställda?

En anställning existerar om det finns ett anställningsbevis. Anställningen är Tills vidare och en arbetsort finns angiven. Det anställningsbeviset kan BARA hävas genom att man blir uppsagd eller avskedad eller att man kommer överens om annat.

Någon som vill komma överens om att få byta arbetsort utan att det är önskat av den enskilde? De som, mot förmodan, gillar den tanken kan ju skapa en blogg på FM intranät emil och berätta om sina ställningstaganden och så kan Dahle o Co flytta dessa medarbetare-vi andra ska ha LAS tillämpad.

Vad säger Officersförbundet? Gäller LAS? Uppmanar alla att noggrannt läsa lagtexten i LAS. Läs därefter på Officersförbundets hemsida under "anställning". Ring sedan till Officersförbundet och fråga om LAS gäller för Officersförbundets medlemmar.

Uppmanar Officersförbundet att nu agera snabbt. Ta in experter på arbetsrätt och LAS. Känns som ombudsmännen på Officersförbundet inte har koll-och det räcker inte nu.

Var är du Fresker?

Anonym sa...
7 mars 2012 kl. 20:57  

Är vapenfabriken i Saudi I balans? I så fall är allt ok enligt ständigt sakkunnige Tolgfors. Lika trovärdig som alltid. Och alltid är allting i balans. Även i vapenfabriken i Saudi. I balans. Med FOI och Krigsmaterielinspektionen som korgossar. Fin-fina grejer-Nixon o Geijer! Och balansaxel Tolgfors.

Men för all del-rör inte exporten, som också är i balans-det kan rubba hela svämlasset..... och då kommer det lukta.... mygel från Regeringskansliet....

Anonym sa...
7 mars 2012 kl. 20:58  

Sitt i båten!
På fredag är allt som vanligt igen - media kommer domineras av Ranelid och Flinck...

/pseudofilen

Nemokrati sa...
8 mars 2012 kl. 14:42  

Vore intressant att få veta av en försvarsbloggare som dig, vilka ekonomiska förluster det skulle innebära för Sverige att ha moral i vapenexporten, dvs inte exportera till diktaturer. För som jag ser det handlar det om vilken utrikes- och säkerhetspolitik Sverige valt att ha snarare än ekonomiska motiv (vi exporterar väl t ex inte vapen till Iran, Kuba, Ryssland och Kina osv). Någon på Twitter skrev att Saudiarabien betyder nånting på 3 Kkr per svensk och år.

Wiseman sa...
8 mars 2012 kl. 16:59  

Lövet och Nemokrati:

Sverige har ingen oljeimport från Saudiarabien. Av vår olja kommer (tyvärr) knappt hälften från Ryssland, knappt hälften från Danmark och Norge. Resterande från Storbritannien, Venezuela och några andra länder.


Naturligtvis ska även vår handel såsom flera andra områden utgöra instrument i vår utrikes- och säkerhetspolitik. Vad är det vi vill verka för i världen? Vilka värden är vi beredda att försvara?

Neritonfyris sa...
9 mars 2012 kl. 00:49  

Olja är en fungibel produkt som handlas på en global marknad. Det spelar ingen roll om vår olja kommer från Ryssland, Saudiarabien, Danmark eller Venezuela, vi stödjer oljeexporterande diktaturer lika mycket oavsett varifrån vår olja kommer. Den enda relevanta variablen är vår konsumtionsvolym, och följaktiligen är det enda sättet för oss att minska vårt stöd till oljeexporterande diktaturer att minska vår oljekonsumtion.

Låt mig illustrera processen med ett enkelt exempel.

Antag att Sverige importerar 100 000 fat olja om dagen från Ryssland, vilket torde vara ganska väl med sanningen överensstämmande. Ryssland beslutar sig plötsligt för att införa ett oljeembargo mot Sverige, kanske för att en svensk minister jämfört Putin med Hitler eller kriminaliserat balalajkamusik.

Ryssland beslutar att istället sälja dessa 100 000 fat om dagen till någon annan, säg till Indien. Indien ökar sin oljeimport från Ryssland med 100 000 fat om dagen, och importerar då 100 000 fat olja mer om dagen än man tidigare gjort. Indien får alltså ett dagligt importöverskott om 100 000 fat.

Därför beslutar indierna att minska sin oljeimport från Saudiarabien med 100 000 fat om dagen. Saudiarabien sitter då plötsligt med 100 000 fat olja om dagen som de saknar kund till. De ser sig därför om efter en kund någonstans i världen som är intresserad av att importera 100 000 fat olja om dagen.

Och upptäcker att det finns just ett sånt land, som nyligen tappat 100 000 fat olja om dagen som resultat av ett ryskt embargo...

PS. I verkligheten är det lite komplexare med olika sorters oljor som passar olika bra i olika länders raffinaderier, beronde på oljors olika viskositet, svavelinnehåll, prispremier och så vidare, men det är frågor som kan hanteras genom mindre raffinaderimodifieringar och så vidare.

Lövet sa...
9 mars 2012 kl. 10:06  

@Wisemans: Guilty as charged - till att leva kvar på 80-talet antar jag...

Det blev ju ett olyckligt faktafel som tydligen skymde det jag ville säga, även om jag iofs tänkte i mer svepande termer på gulfen som helhet och Saudi som Opec-land.
Nu ser jag ju av statistiken att de gamla Opecländerna* inte representerar så stor del längre, men de påverkar såvitt jag förstår fortfarande marknaden i hög grad.

...dock torde Saudi som exportmarknad - för annat än Erieye - fortfarande vara lika viktigt som då - för Ericsson, för LKAB, Skanska osv.
Såvitt jag förstår finns det numera också en rad energieffektiviseringsföretag som fått fina anbud därnerifirån, eftersom shejkerna ser ett slut på olje.

Min huvudtes var egentligen den att handel (i alla former) är ett starkt - i fredstid kanske det starkaste - verktyg i byggandet av relationer mellan stater.
Att försvarsmaterielhandel enbart är en delmängd, om än med stort symboliskt värde.

Min huvudtes var att det är en grav - i det närmaste barnslig - förenkling att uppröras mer av överföring av militärtekniskt kunnande än att t ex bygga telekomnät, eller annan
infrasturktur.
Men eftersom man "i skolan" får lära sig att det är fult med vapen så blir alla - t o m Wiseman - upprörda i hjärteroten över detta.
Förvånansvärt naivt tycker jag.

Min andra tes rymde själva idén om demokratikriterium. Ingen har hittills kommenterat mit hypotetiska exempel. Är det någon som tror att mitt hypotetiska land skulle uppfylla demokratikriterierna - skulle ens vi själva göra det i Sverige?*) Mest förvånande är väl att inte ens Kuweit levererar någon olja - m h t att OK Q8 väl ägs av Kuwait Petroleum.

Anonym sa...
9 mars 2012 kl. 13:37  

Kanske det är dax för Tomhylsan att göra patron ur?

Pressträff Live kl. 14:15 idag.
http://svtplay.se/v/2737486

Anonym sa...
9 mars 2012 kl. 15:43  

Anonym 7 mars kl 2052
Vad har LAS med Saudiarbien att göra?

Det räcker inte med att läsa LAS. Tolkningen av lagar görs i domstol så man måste förhålla sig till domslut också (i detta fall AD). Ombudsmännen på Officersförbundet har nog god koll på detta -- frågan är vilken koll du har. Läs officersförbundets information som gick ut den 29 februari, före Försvarsmaktens information. Den är tydlig och korrekt så vitt kan bedömas och kontrolleras.

Mike Bravo

Anonym sa...
10 mars 2012 kl. 08:08  

Saknar nästan Tolgfors hurtiga inlägg om att alltär i sin ordning ovh att allt är i balans....

Undrar om Tolgfors varit med och finansierat fler bulvanföretag? Vilka fler på Försvarsdepartementet är insyltade? Jevrell har ju redan uttalat sig. Han är definitivt med i mygelbåten. Mystiske Moore, att han inte skulle vara med i samma båt är i praktiken uteslutet.

Gör nu rent hus på dessa dubbelmoralister. Media gräv mer! Fram med vapenbyken i offentlighetens ljus. Det är samma personer som gjort konkurs av Sveriges totalförsvar som gör affärer med diktaturer.

Gagnar detta svensk säkerhet?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade