Effektivisering eller ineffektivisering? (Uppdaterad 25/3 10.15)

Chefsingenjören publicerade igår ett skrämmande inlägg om tillståndet i Försvarsmaktens logistiska organisation efter införandet av den senaste versionen av datasystem PRIO, i den civila världen känt som SAP. Som Chefsingenjören påpekar drabbade problemen med PRIO tidigare endast löner, resor och tidredovisning utan efter de så kallade "införande 3-4" även Försvarsmaktens förmåga att tillhandahålla reservdelar och förbrukningsmateriel från de centrala förråden.

Som så många befarat gick inte införande 3-4 så smidigt som förväntat. För att citera Chefsingenjörens inlägg från igår:

"- Att knappa in ett ärende tog i förra utgåvan ca 6 knapptryckningar. I den nya tar det upp emot 130 knapptryckningar!


- I förra utgåvan klarade driftpersonalen av att hantera ca 1100 ärenden dagligen. I den nya klarar man av ca 800 i veckan!"

Som Chefsingenjören också nämner så har man på förbandsnivå försökt hantera detta med egen kreativitet genom att skapa egna små lager av sådant som man vet går åt och hantera registreringen via papper. Tyvärr verkar inte problemen ha försvunnit i samma takt som de lokala lagren och konsekvenserna blir därefter. Härom dagen kunde man på Försvarsmaktens hemsida få en inblick i konsekvenserna längst ut i underhållskedjan där flygtekniker tvingas kannibalisera vissa Gripenflygplan efter reservdelar för att hålla andra flygplan flygande. En fullständigt bisarr situation som man har svårt att förstå kan existera hos en försvarsmakt i djupaste fred på 2000-talet, men livet är ju fullt av överraskningar.

Införande 3-4 startade med att PRIO stängdes ned under nästan en hel månad varvid hela Försvarsmakten var tvungen att ta höjd för detta i sin verksamhet i allt från resor till uthämtning av materiel på förråd och reservdelsförsörjning. Vissa undantag kunde göras, men skulle i så fall godkännas av chef på högre nivå. Samtidigt som PRIO uppdaterades, genomfördes Flygvapnets största flygövning för året med samtliga fyra svenska gripendivisioner, den taktiska utvecklingsenhetern för JAS 39, radarspaningsflygplan och därtill de norska och finska flygvapnen. Uppdateringen av PRIO fick då till följd att en gripendivision såg sig tvingad att ställa sin verksamhet en tid innan övningen för att garantera reservdelsförsörjningen under övningen.

Man kan ju rimligen ställa frågan vilket större svenskt företag som klarar av att stänga ner sitt affärsdatasystem under en hel månad? För bankkunder går byten av datasystem oftast obemärkt förbi då dessa sker under någon enstaka timme en helgnatt. Likaså är det med årsskiften. Detta är ingenting som kunden märker av. Man kan då rätteligen fråga sig hur en försvarsmakt som rimligen har operativa krav på sig ska behöva närmare en månad?

Problemen med PRIO och SAP borde dock inte har varit okända. Vårt västra grannlands försvarsmakt gick över till SAP för några år sedan och med liknande problem som Försvarsmakten idag har. För tre år sedan skrev Aftenposten om att halva det norska flygvapnet stod på marken efter att brist på reservdelar uppstått då Forsvaret gått över till SAP. Liksom i Sverige fick man ta in stora mängder konsulter för att rätta till verksamheten. Liksom i Sverige har även notan för SAP blivit avsevärt dyrare än beräknat. I Norge var beräkningen för drygt två år sedan att notan skulle bli dubbelt så dyr som planerat. I Sverige ligger beräkningen än så länge på 4 mdr kr för införandet av PRIO.

Intressant i sammanhanget är också att Statskontoret efter en granskning av PRIO år 2009 rekommenderade att man skulle avvakta med införande 3-4 tills andra funktioner och oklarheter retts ut. Försvarsmaktens svar blev veckorna efter lägga ett kontrakt på införande 3-4. Märkligt kan tyckas, men samtidigt är det just i införande 3-4 och 5-6 som de egentliga vinsterna med PRIO anses finnas, när en rad mycket gamla DOS-baserade datasystem (det finns t o m de som är ännu äldre – 60 år gamla...) äntligen kan fasas ut. Dessa skulle egentligen ha ersatts långt tidigare, men utvecklingen av de system som ursprungligen skulle ersätta dem avbröts i slutet av 90-talet efter stora investeringar och likaledes stora problem. Att systemen behöver moderniseras och förbättras råder inget tvivel om, men görs det på rätt sätt och blir det mer "pang för pengarna"?

Redan 2009 sade den dåvarande chefen för införandet av PRIO i Försvarsmakten att det stora problemet var personalens bristande utbildning i att hantera systemet och det nu skulle avhjälpas. I en intervju med Computer Sweden i förra fredagens nummer (del 1, del 2) med anledning av just problemen med införande 3-4 förklarade den nuvarande chefen, flottiljamiral Thomas Engevall, att de nuvarande problemen framförallt är orsakade av personalen utbildningsbrist och att "systemet har inte speciellt många barnsjukdomar och det beter sig som förväntat" (Ett antal lärdomar borde ju ha kunnat dras från Norge). Enligt artikeln har också leverantören, IBM, ett kristeam på 20-25 personer på plats över tiden på Försvarsmaktens centrallager i Arboga. (Läs gärna vidare hos Chefsingenjören för uppdatering över hur läget utvecklat sig)

Att hänvisa till utbildningsbrister är en enkel utväg. Stämmer det som uppges hos chefsingenjören att en uppgift nu gått från 6 till 130 knapptryckningar och antalet lösta ärenden från 1100/dag till 800/vecka är det mycket allvarligt. Det är brister som inte ens utbildning löser. Apropå utbildning kunde man i senaste numret av Försvarets Forum läsa angående den nya versionen av PRIO: "ADL­-utbildningarna har utvecklats väsentligt sedan tidigare och du genomför dem vid din dator. Kurserna förklarar på en övergripande nivå processer, verksam­ hetsregler och stödet som finns i Prio. En nyhet är att du måste vara aktiv och själv söka vilka kurser du ska genomföra". Ja, det var ju glädjande...


I samband med införandet av PRIO var budskapet från försvarsmaktsledningen att det inte är PRIO som ska anpassa till Försvarsmakten utan Försvarsmakten som ska anpassas till PRIO. Det verkar fortfarande gälla. Frågan är om det nu är färre eller fler heltidstjänster sysselsatta efter HR-transformationen och införandet av PRIO? Har det sparats några pengar och hur har Försvarsmaktens operativa effekt påverkats? För att travestera general Pyrrhus: Med sådan här effektiviseringar har vi inte råd med ytterligare effektiviseringar.

En sak är i alla fall säker. Jobben är mycket trygga för konsulterna som ska hjälpa till med SAP/PRIO.
Uppdatering 25/3 10.15: DN skriver nu om omstruktureringsarbetet i Försvarsmakten och där uttrycker några intervjuande funderingar kring att inte PRIO skulle användas istället för det internetbaserade Reachmee. Som påpekas är delgivningen av samtlig information om samtliga försvarsmaktens anställda över internet inte en god idé. Frågan är hur god idén är att använda PRIO då stora delar av försvarsmaktens anställda saknar tillgång till PRIO, framförallt de i utlandstjänst, men även de som tillfälligt tjänstgör i andra myndigheter. Likaså har ju licenskostnaden för PRIO inneburit att man konstant försöker hålla antalet licenser på lägsta möjliga nivå. I det längre perspektivet kan man fråga sig hur klokt det är att samla informationen från nästan 100 olika datasystem i ett och samma system och till vilken det potentiellt kommer att finnas tusentals åtkomstpunkter.

95 kommentarer:

Anonym sa...
23 mars 2012 kl. 08:21  

Se där..... ytterligare en "vägbula"
Det kommer flera, var så säkra hahahaha
Må min ansökan om pensionsersättning beviljas

/LW

Anonym sa...
23 mars 2012 kl. 08:52  

Inkompetens blir resultatet när en militär med en viss grad får styra och ställa i stället för någon med rätt kompetens. Att beställa IT-system är oerhört svårt och kräver sin man/kvinna. Det gäller att ha enorm kapacitet och verkligen förstå hur antalet funktionspunkter ökar komplexiteten exponentiellt.

IBM sitter och gnuggar händerna över FMs inkompetens kan jag lova. €€€ är i deras tankar och som vanligt är kontrakten så urbota dåligt skrivna att det är FM som får stå med hundhuvudet hur än resultatet blir.

Hertigen

Band sa...
23 mars 2012 kl. 09:41  

Vi var nog många som ifrågasatte hela processen med införande 3-4. Om man hade stängt ner Prio under, låt säga en torsdag-måndag med ett intensivt uppgraderande över en helg så hade det varit ett långt uppehåll men förmodligen godtagbart. Nu var hela systemet nerstängt i en månad…
Jag råkade själv ut för en liten incident, låt vara långt ifrån på den nivån som vi nu ser med reservdelsförsörjningen.

Efter att ha varit på en kortare tjänsteresa gjorde jag som man gjorde förr. Redovisade mina utlägg och skicka in kvitton för återbetalning till mitt lönekonto. Detta gjorde jag den första arbetsdagen efter resan. Till min förvåning kom alla mina kvittolappar i retur med ett brev som uppmanade mig att skapa en resekostnadsavräkningsblankett i System Prio, för annars kunde det minsann inte bli några pengar. Då blev jag vred och skickad åter in mina kvitton med ett brev där jag dels frågade om det inom Projekt Prio var bekant att systemet var nerstängt under en månad för oss lönearbetare inom firman samt dels framförde en förhoppning att man under det månadslånga stoppet infört rutiner för att kunna hantera den dagliga driften med alternativa metoder varvid jag förutsatte att jag skulle kunna få ut ersättning för gjorda och verifierade utlägg. Detta renderade i ett samtal från en avdelningschef inom Projekt Prio till min närmaste chef som informerades om att jag hade skrivit otidiga brev till Prios personal samt att jag skulle uppmanas att läsa på den information som man skickat ut innan stoppet. Det är säkert så att jag borde varit bättre påläst men problemet ur mitt perspektiv är att jag inte är hjälpt av information när jag vill ha ut ersättning för mina utlägg. Jag hade varit hjälpt av genomtänkta reservrutiner.

Dessutom säger det mig något om att man jagar de som är kritiska till systemet, det är ju den näst bästa lösningen, när den bästa, att faktiskt ha ett fungerade system, inte finns.

Anonym sa...
23 mars 2012 kl. 09:58  

Hittade Prio-strul artikeln från CS 16/3 på nätet :

http://pdfcast.org/download/prio-strul.pdf

:)

Anonym sa...
23 mars 2012 kl. 10:25  

Ja, helt enkelt är det inte med PRIO. Dock finns det hjälpfiler. För att knappa in en sk SO finns en hjälpfil med 314 stycken ppt.bilder!

Johan J sa...
23 mars 2012 kl. 10:32  

Provade på SAP under min korta tid på K-Rauta och blev djupt oimponerad av dess uppbyggnad.

Förstår verkligen irritationen över ologiska med program som inte bara fördubblar, utan mångfaldigar antalet inmatningar för att få resultat.

Anonym sa...
23 mars 2012 kl. 11:03  

Var ett tag i England och de hade ett eget namn på SAP :

Hitlers Revenge!

Anonym sa...
23 mars 2012 kl. 11:52  

Populitisk läktardiskussion. Tänk om denna begåvningsreserv kunde nyttjas på rätt ställe

Anonym sa...
23 mars 2012 kl. 12:23  

som sittandes mitt i smeten kan jag konstatera att införandet och systemet är en ren katastrof. Intag av materiel i Delta tog 2 tryckningar och drygt 30 sekunder. I SAP tar det 50 (!) och 30 minuter. Räkna samman det med ett par tusen dagliga transaktioner så förstår man snabbt att vare sig personal eller pengar kommer kunna tjänas in. Redan har folk valt att säga upp sig och andra har sjukskrivits pga stress. Av detta märker ledning och HKV onget eftersom det kan köra Excel-rapporter och beställa resor och fixa traktamenten. Verksamhetens (o)förmåga att kuna arbeta kommer säkert tas som ytterligare en intäkt för övertalighet när behovet i verkligheten är det omvända. Mycket besviken på ledningens ovilja att inte kunna göra halt/stoppa trots mängden varningssignaler. Är man månne rädd förstöra sina karriärmöjligheter genom att vara nej-sägare?

Anonym sa...
23 mars 2012 kl. 13:59  

Enligt vår koncernledning skall firman tjäna både arbetstid och enorma summor pengar på detta förträffliga datasystem.

Felet är tydligen att personalen är så outbildad och okompetent att hela systemet håller på att ramla isär. (Se herr Dahles svar angående omstruktureringen ??)

Vi här på teatern har gått många PRIOkurser. Ibland har vi lärt oss samma och ibland helt olika saker och beteenden i samma process.

Vi har därefter närmat oss datamaskinerna med vördnad och respekt.
Det verkar ju bli detta system och vår datamaskin som så småningom, i en omtruktureringsprocess, skall forma vår framtid i FM.

Beväpnade med nya kunskaper skickade vi iväg en pall med kulissmaterial för två veckor sedan.
Vi földe sedan dess framfart i datamaskinen. Den for hit och dit men verkade aldrig riktigt vilja komma fram.

Igår kom så en man från ett transportföretag in och drack kaffe.
Som i föregående sa han plötsligt "den där pallen som står på lastbryggan, vart ska den?"

Sedan följde en lång disskussion om hur man skall adressera och klistra rätt på pallflaggan!
En av våra trogna medarbetare kom då rätt in i samtalet och meddelade att nu hade pallen, enligt datorn, äntligen kommit fram.

Vi trycker fel,
för långsamt,
enligt systemet gör vi en sak men menar en annan,
vi har för bråttom,
vi väntar för länge,
vi trycker på för lite knappar,
vi trycker på för många knappar, och för varje försök visar systemet på vår kompetensbrist och oförmåga att ta till oss ny teknik.

Jag undrar hur det skall gå med omstruktureringen när vi inte ens kan bli av med en pall?

Både pallen och föraren skulle till Arboga. Nu kan vi inte spåra den men vi vet, efter telefonkontakt, att den står på en lastbrygga i Arboga!

Med datastöd hände inget produktivt på två veckor!
Utan datastöd var pallen framme samma dag och "utan kostnad för stasverket".
Hm...

Nu skall vi bara få ut innehållet i pallen ur datamaskinen och föra över det till den nya innehavaren!!?

En ny problematisk utmaning!

Vi har ju ingenting annat att göra så vi har all tid i världen att sitta och pula med dessa PRIOriterade frågor.

Suck!

Teaterdirektören.

OBS! Ironi förekommer i kommentaren.

Anonym sa...
23 mars 2012 kl. 14:38  

Det är definitivt hög tid att sätta stopp för PRIO-eländet. Hur kan man överhuvudtaget komma på att använda ett system som är så i grunden användarfientligt som PRIO? SKANDAL!!! Gränssnittet mot människan saknar ALL typ av logik och struktur, istället för klartext och kända begrepp så nyttjas begrepp som med logik inte kan kopplas till någonting överhuvudtaget! Networkactivity? Jag trodde vi skulle prata svenska! 1934762 kan betyda redovisning av läkarbesök eller idrott eller var det LTÖ? Serviceorder? Hantering av personalens arbetstid med skiftplanering och redovisning saknar HELT möjligheter till översikt och uppföljning. Inställda resor går inte att ta bort utan ligger och skvalpar i evig tid. Utbildningsinsatserna är obefintliga förutom skiten dom kallar ADL!

Nu har enstaka domar fallit och dömt personer med s.k. hatt i PRIO-systemet till olika straff för att chefen ifråga beviljat saker som inte borde varit godkända, det tvingar oss att med en hög grad av noggrannhet analysera vad vi godkänner fortsättningsvis, det kommer att ta MASSOR av tid i anspråk! Grattis!

Både det grafiska och skriftliga gränssnittet MÅSTE förbättras. Idag är det oerhört krångligt och tidsödande och risken för felgrepp är stor. Systemet MÅSTE bli LOGISKT för att vara trovärdigt och fungerande. Det är möjligt att PRIO inte ska anpassa sig till FM utan FM skall anpassa sig till PRIO MEN plocka för tusan in en bunt BETEENDEVETARE och MMI-kunniga människor i projektet så att systemet i alla fall går att använda. Erfarenheten från flygsäkerhetsarbetet säger att en korrigerande åtgärd skall inte innebära fler handgrepp än tidigare utan FÄRRE!!!

Var tog förresten rapporten vägen från PRIO-enkäten på EMIL för någon månad sedan? Någon som vet?

Sambandsadjutanten sa...
23 mars 2012 kl. 14:46  

Ett generellt problem vilket ERP system man än väljer är att de inbyggda gränssnitten för inmatning av t.ex. tidredovisning är sanslöst tungarbetade.
Oracle e-Business suite är minst lika bedrövligt som SAP, och det enda botemedlet är att bygga en egen front-end som iallafall har ambitionen att vara användarvänlig.
Det var den väg vi valde med Oracle.

Anonym sa...
23 mars 2012 kl. 15:39  

Efter 15år i firman är jag nu på topp erfarenhets mässigt och med rätt kompetens för en karrär i den framtida FM Men eftersom de sista 7åren har varit en enda lång kaos artad nerförsbacke för organisationen.
Så har jag och många runt om kring mig slagit i kompetens taket inom FM.
Jag tackar FM för dom bra åren och säger upp mig.
Officer

NiklasN sa...
23 mars 2012 kl. 16:00  

Well, det verkar som enheten för NBC har tagit för lång fikarast och tillåtit verksamheten att utsättas för höga doser av Administratium och mineralet Byråkratit. Sanering påbjudes!

http://www.chemistrydaily.com/chemistry/Administratium

Tyvärr är det inte mycket bättre i den stora världen, utanför teaterdirektörens teater, utan att gå in på detaljer.

Anonym sa...
23 mars 2012 kl. 16:12  

Nu ska jag skaka om i getingboet. Prio kanske ger en inblick i varför regeringen tvångsförvaltade Försvaret ett tag ;) ...

Anonym sa...
23 mars 2012 kl. 16:33  

Servicemeddelande i PRIO för att som enskild avsändare skicka ett paket kräver en manual på 34 sidor.

För handläggning och ivägsändande av samma paket vid förbandets godsavsändande funktion behövs ytterligare en manual på 72 sidor.

Någon som vet om det finns en maual för att i PRIO ta emot detta paket?

Den totala arbetstiden att handlägga detta enda paket-att minst två personer läser de avsedda manualerna-och därefter/samtidigt upprättar åtgärden i PRIO; vilken är bedömd tidsåtgång räknat i mantimmar inom Försvarsmakten?

Exemplet med det lilla paketet är ganska talande för hur PRIO fungerar. Är det så ÖB tänkte när han inrättade system PRIO utan att tillämpa Lagen om Offentlig Upphandling samt arbete enligt FM Handbok för Målsättningsarbete?

Någon som tror att en enda av generalerna själva, personligen, utan stöd av nån MA skickat det lilla paketet?

Paket, ett litet paket med rött band...... i PRIO!

Anonym sa...
23 mars 2012 kl. 17:36  

Det är ju märkligt...

I FM utsattes jag för Palasso och LSS tid. Inte någon av de 10 gyllene reglerna för gränssnittsdesign (grunder användbarhet) var uppfyllda. Det krävdes 8 h utb. för att överhuvudtaget kunna använda systemen. Det tog ca 3 ggr mer arbetstid för att tidredovisa än innan stödsystemet infördes. Allt för a tt spara in några tjänster civila lönehandläggare = effektivisering... Istället gör jag deras jobb, det tar mer tid och timkostnaden är högre. Totalt sett, mer timmar i stödprocessen, mindre i huvudprocessen, samt dyrare. Med sådana effektiviseringar...

Jobbar nu civilt på stort försvarsföretag. Alla IT-system fungerar alltid som de ska. Uppgraderingar införs hela tiden utan några konsekvenser för produktionen. Systemen stöder mig i huvudprocessen. De är lätta och snabba att använda utan någon längre utbildning. Användbarhet är viktigt för företagsledningen, eftersom tid är pengar. Eftersom det är viktigt så verkar man också lyckas.

Hur kan det vara så jävla svårt i FM? Om och om igen under 10-tals år med satsning efter satsning som går åt h-e. När ska man inse att något grundläggande är kaputt och det är dags att ta helt nya grepp. Kanske lära sig av andra mer lyckosamma exempel?

Det är klart, stödsystem är ju inte kärnverksamhet. Inte ens när den operativa förmågan uppenbarligen för tillfället är gravt nedsatt... Bara kärnverksamhet är viktigt i FM...eller...

Anonym sa...
23 mars 2012 kl. 18:48  

@Niklas N
Underbart!
Stort tack för dagens skratt!!

Anonym sa...
23 mars 2012 kl. 18:54  

Det finns bara en väg att gå!

Ta in en riktig företagsledare som levererat resultat i den riktiga världen. Byt ut den ekonomiska vinsten mot ett annat värde tex effekt för varje skattekrona.

Det skulle nog funka i all statlig och kommunal förvaltning!

Utopi antagligen!

Inte intressant om man vill behålla en massa småpåvar och konungadömen......kejsaren är naken

Fd ManO

Anonym sa...
23 mars 2012 kl. 19:35  

@anonym 15:39
Även jag med 15 år i ryggen gör det samma. Det var väl inte bara bättre förr men det är inte heller så att jag kan se mig själv spendera 10 år till i FM. Det har varit en enorm utveckling från 10 talet datorer på förbandet till en i var anställds hand och det är klart att det ger avtryck. Tyvärr kan jag inte se sammanhanget mellan alla dessa förändringar och tyvärr inte heller känna att det planar ut. Någon annan kommer ta min plats och förhoppningsvis få uppleva den dagen då vår FM är bland det vassaste att uppbringa i ett arbetsgivarperspektiv.

"en off mindre att stuva runt"

Anonym sa...
23 mars 2012 kl. 19:38  

Jag tycker det är dags att utkräva ansvar av de ansvariga! Det är ansvarslöst att gömma sig bakom bakom flera led av befattningsbyten o. dyl. Det är dags för dom skyldiga att ställa sig upp och med tydlig röst meddela att JAG TAR ANSVARET för PRIO-misslyckandet!

Ställ dom inför rätta för misshushållning med skattemedel. Det är faktiskt mina och dina skatte-pengar som rinner ner i ett svart konsulthål.

Det våra chefer nu visar är feghet! Var är ÖRA? Var är revisionen? Var är polisen? Var är LEDARSKAPET?

Anonym sa...
23 mars 2012 kl. 19:53  

Jaha

Det är nu uppenbart för många att såväl personalförsörjning som materielförsörjning fungerar sämre än någonsin

Många inser nog också att de valda inriktningarna/strategierna inte kommer att leda till någon ökad förmåga

Mer av samma sak kommer sannolikt bara att göra tillståndet värre

Men vad har ledningen att välja på i nuläget?

Det finns ju aldrig någon Plan B

Så vad kan vi egentligen vänta oss?

Mer av samma?

Vad var det nu som definierades av att man gör samma sak om igen och förväntar sig ett annat resultat?

Anonym sa...
23 mars 2012 kl. 20:11  

@JOAtcom
Är det inte dax för ett iPrio snart med användaren i fokus isf databasen. Apple var är ni!

Simplicio sa...
23 mars 2012 kl. 20:33  

O(m)struktureringsprocessen rusar likt ett skenande godståg blint vidare längs det utstakade spåret. Efter debaclet med ReachMee sjösätts nu nästa hugskott där försvarsledningen valt att låta kartlägga och registrera de anställdas åsikter om myndigheten i allmänhet och myndighetens (o)förmåga att anständigt agera i rollen som arbetsgivare i synnerhet. Detta ska åstadkommas genom en ”Enkät om synen på Försvarsmakten.”

På den så kallade emilportalen på myndighetens intranät kan läsas att konsultföretaget inom marknads- och samhällsinformation Demoskop med början vecka 13, på uppdrag av personalstaben, påbörjar en sådan undersökning. Med beaktande av utfallet av tidigare upphandlingar av diverse konsulttjänster, läsplattor m.m. samt det faktum att försvaret är en lärande organisation får vi väl anta att myndigheten denna gång följt lagen om offentlig upphandling.

Oavsett vilket, är det inte utan att man associerar till överbefälhavarens dyslektiska sommarhälsning 2010 när man läser att: ”…du som berörs kommer få ett formulär hem i brevlådan.”

Detta ger givetvis upphov till en del frågeställningar:

 Är undersökningen förenlig med personuppgiftslagens krav på skydd mot kränkning av individens personliga integritet?
 Om så anses vara fallet, vem har låtit kvalitetssäkra det, och i så fall med vilken myndighet?
 Vilken metod tillämpas för urval av de medarbetare som får ’förmånen’ att i sin brevlåda motta detta formulär?
 Vad väntar den medarbetare som inte svarar, lämnar ’fel’ svar eller svarar med förbehåll - arbetsbrist?

Frågorna är legio och svaren som tillhandahålls genom myndighetens strategiska kommunikation är som brukligt få eller inga alls.

Mot bakgrund av en generalmajors uttalande på en av försvarsbloggarna härförleden, att den som anser försvaret vara en undermålig arbetsgivare bör överväga sin framtid i organisationen, är frågorna kring den stundande åsiktsregistreringen i allra högst grad motiverade.

Band sa...
23 mars 2012 kl. 21:03  

@Anonym 12.23
Nej, vi har inga excel-genvägar på HKV. Säga vad man vill om System Prio men det gör ingen åtskillnad, det är lika dåligt för alla!

Anonym sa...
23 mars 2012 kl. 22:21  

Vad i helvete menar floskel kungen Grundevik i nya Armenytt? Ska första linjens chefer ta skiten för att ledningen ska slippa? Sällsynt dålig timing och föregångsmannaskap.
Hur vore de om Le petite general kunde utvärdera sina närmsta kollegor istället för att hänvisa till egen erfarenhet som uppenbarligen är förlegad.

SL sa...
23 mars 2012 kl. 22:46  

PRIO saknar ett avvikelserapporteringssystem för användarna, där jag kan rapportera allt jag anser avviker eller är felaktigt. Enade behöver vi kräva detta!

Utan ett avvikelserapporteringssystem kommer inga förändringar alls. För i en konsult/It/företagsvärld där allt stavas pengar ordnas överhuvudtaget ingenting utan detta, för i systemet finns ju inga fel inrapporterade. Detta är något man måste komma ihåg. Hjälp till att försöka få till detta.

Ett avvikelsesystem där ärenden kan följas öppet och allt sammanställs är det bästa vapnet mot ägarna.

Anonym sa...
23 mars 2012 kl. 23:23  

Hej

Reservdelshanteringen är så dj-la dålig.
Stå nu upp säg det är vårt fel....ANSVAR.
Våra förband påverkas KRAFTFULLT av att verkstäderna inte kan laga materiel o fordon,
Utbildningen påverkas och det är dyrt med pen planering och sedan ha anställda soldater som måste planeras om

MArkstridare

Anonym sa...
24 mars 2012 kl. 00:09  

@ FMLOG

På sidan 37 i TIFF nr 1 2012 dyker de där tälten upp igen.
Jag förstår att ni arbetar hårt med uppföljningen men jag tycker det har tagit väldigt lång tid att svara.
En företrädare lovade, här på bloggen, svar angående ansvarsfrågan och åtgärderna för väldigt länge sedan.

I väntans tider kan väl inte detta skyllas på ett datasystem??

Teaterdirektören.

PS! Utmaningen uppstod 2010!

Fictive sa...
24 mars 2012 kl. 00:29  

Det tråkigaste av allt är att vi inte ännu sett kulmen av galenskapen. När systemet under mitten av nästa år fylls med hemlig/restricted information kommer samtliga användare få ytterligare en terminal på sitt skrivbord och därtill ett personligt krypto. Kostnaderna för detta och tillhörande underhåll får var och en bedöma.


Försvarsmakten slutar därmed med principen att hemligheter tilldelas den som behöver det för sin tjänst (need to know basis) och ger samtliga (inklusive industrin) tillträde till ett system som inte kan skilja på uppgifter vilka omfattas av försvarssekretess.


Av denna anledning tvingas samtliga brukare få en utrustning som klarar sekretessklassen.


Jag är tveksam till att detta förfarande är rättsligt korrekt.


Ovan är bara en del av en serie händelser som vi kommer få se som en följd av att vi nu väljer att köra rakt in i kaklet igen. Detta har blivit en tradition när det kommer till stora IT satsningar inom myndigheten.

Tidigare misslyckanden har fött den kotrollmekanism (livscykelmodellen) som skall förhindra sådant här, men denna är satt ur spel då ingen törs stoppa PRIO och processen indirekt kontrolleras av samma ansvariga som driver PRIO.

Många kloka mäniskor ser vart det bär, där inräknat högt uppsatta. Men ingen vill ta ansvaret att dra i nödbromsen, då man tror att man indirekt blir den som hålls ansvarig för att satsade medel blir bortkastade.

Efterssom nedlagda och budgeterade kostnader inte delgavs riksrevisionsverket vid tidigare revision (vill minnas att motivet var att uppgiften var hemlig), så kan jag tyvärr inte redivisa detta.

Men ni kan lita på att Svenska folket skulle häpna...ja även ni som är luttrade i hur firman sköter sådant här skulle nog höja på ögonbrynen.

Seriestrippen PRIO är inte slut ännu det kommer mer.

Stay tuned.

Anonym sa...
24 mars 2012 kl. 01:44  

Man undrar vad Försvarmakten menar när de med ena handen säger att alla skall söka sina jobb igen och att alla ska skriva sitt CV, när man innan det skall genomföras rekryterar på bred front via bemanningsföretag. Notera att ingen registerprövning eller liknande anges...
http://www.bemannia.se/mitt-cv?mtrpage=assignments (Sök ort Lidköping) Flertalet civila befattningar på F7 kommer nu att ersättas av bemanningspersonal-för inte har det varit en graviditetsboom på landsorten så att det är vikarier de söker-som kan ha en högre kompetens enligt sitt CV och därmed ett försprång mot anställda med mångårig fördjupad kompetens men utan jobbcoachkurser och AF-kurser i CV-skrivande... Hur vill Försvarmakten och, i förlängningen, Försvarsdepartementet förvalta sitt realkapital? Stoppa nu dumheterna snarast!

/Orolig kompetent och förändringsbenägen civilanställd

Anonym sa...
24 mars 2012 kl. 12:05  

"Vem bryr sig"?
En vardag på mitt förband:
Jaga materiel, jaga fordon, jaga fungerande materiel, jaga fungerande fordon, jaga instruktörer, jaga utbildade instruktörer, jaga styrningar för verksamheten, följa order och följa konterorder, banna dysfunktionella datasystem, se framtider bollas upp i cybervärlden av den s k "matchningen", se bittra äldre kolleggor söka 57+, se kolleggor strunta i allt och endast prioritera fika och fysträning.
Ja, ungefär så...
Välkommen till min verklighet!
/The botten is nådd/

Anonym sa...
24 mars 2012 kl. 15:10  

Vid införande 5-6 kommer LIFT att försvinna. Det enda jag gör i LIFT idag är att beställa ammunition. Med de erfarenheter jag hittills har av PRIO är det inte så svårt att räkna ut att INGEN kommer att kunna beställa ammunition på flera månader under/efter införande 5-6. Vad det innebär för våra internationella insatser, nationella övningar, genomförande av GMU, kurser, skolor mm är inte heller speciellt svårt att räkna ut.

När PRIO infördes sas det att FM skulle spara ca 250 miljoner kr årligen, hittills har det kostat 4 mdr och det är ännu inte helt infört. Då är alla dolda kostnader inte medräknade, tex den tid jag sitter i yelefonkö hos supporten, eller när supporten under nästan en timmes tid försöker lista ut vad det är för fel på min kundvagn eller alla andra diskussioner som uppstår pga problemen. För att tjäna in införandekostnaden måste vi alltså dras med PRIO i minst 16 år till.

Någon borde skämmas/KU-anmälas/få en disciplinpåföljd/anmälas till FPAN/få hela sitt kontor fyllt av sirap.

När ska ÖB våga ta sitt ansvar för Försvarsmaktens verksamhet?

Anonym sa...
24 mars 2012 kl. 17:29  

En sak jag undrar. När försvaret tog fram grunden för stridsvagn 122, stridsfordon 90 och JAS och en massa andra prylar, som både är tekniskt avancerade och till en stor digitaliserade, så verkar man ju ha gjort ett bra jobb?

Flertal studier innan som fastställe vilken förmåga som behövdes, vad man borde prioritera och hur systemen skulle fungera som en del i ett större system.

Varför kan man då inte lyckas med att införa bättre datasystem? Man kunde ju tidigare? Finns det öht någon riktigt analys på hur införandet av SAP skulle gå till? Vilka system man kunde spara på? Har man haft en grupp för att fastställa detta? Försökt skaffa sig kompetens/kunskap?

På er här låter det som om man tagit första bästa och hoppas det skulle gå vägen?

Anonym sa...
24 mars 2012 kl. 18:04  

@ Anonym 24 mars 2012 17:29

Om man spinner vidare på dina funderingar om varför man inte lyckas med att införa bättre datasystem när man lyckats anskaffa andra komplexa system...

De komplexa materielsystemen vi anskaffar anskaffas av FMV

Dessa anskaffningar har ofta byggt på tidigare erfarenheter och den kompetens som funnits på FMV och inom försvarsindustrin

FM har nu två gånger försökt föra egna anskaffningar av IT-system som ska ersätta alla de gamla systemen...

Första gången var i mitten av 1990-talet och det projektet kallades SIRIUS - det avbröts 1997. Att avbryta kontrakten med IT-leverantörerna då kostade mycket (ryktesvis miljarder)

Det vi nu kallar PRIO är alltså andra gången FM själva försöker sig på en anskaffning av IT-system...

Redan efter den första gången höjdes röster om att man kanske borde överlåta anskaffning på den myndighet som har i uppgift att göra sådana...

Nu vill jag inte påstå att det hade gått bättre om FMV hade skött anskaffningen av PRIO

FMV har ju också visat att de kan det här med att plöja ner miljarder i IT-satsningar (NBF, mm) utan att få ut särskilt mycket

Anonym sa...
24 mars 2012 kl. 19:47  

Intressant med beskrivningen att skicka paket. Jag råkade utför samma problematik, det tog mig ca 4 timmar från "kärnverksamheten" att få iväg detta. Problemet ligger i företeelsen servicemeddelande=internhandel. För mig var lathunden på 56 sidor, lika bra att dra ut den på papper så att det blev lättare att få alla knapptryckningar rätt. Jag föreslog att mannen på godsmottagningen borde göra detta eftersom denne rimligtvis borde ha större rutin på detta. Han hade dock en lathund på 74 sidor för att skicka iväg paketet och frågade om jag ville byta, kunde inte mer än skratta åt eländet då!

Det är enklare att beställa en flygbiljett tor i PRIO för personlig leverans av paket.

Skrota servicemeddelandet och skicka alla era utskrivna lathundar till Logistikchefen så att han blir medveten om hur mycket tid och papper som hanteringen slukar utöver att inte få ut effekt.

Dechnegwyr

Anonym sa...
24 mars 2012 kl. 19:48  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_DcjLePDHyU


Vem fan bryr sig:)
Skillnad på soldat och soldat

Anonym sa...
24 mars 2012 kl. 19:49  

Borde inte Officersförbundet kalla till strejk om dom inte lägger ner prio???
Officer

J.K Nilsson sa...
24 mars 2012 kl. 19:54  

18:04, Vilket TTEM har FMV att utgå ifrån vid utveckling/anskaffning av "NBF"?

J.K Nilsson

Anonym sa...
24 mars 2012 kl. 20:26  

@ JK avs utv av "NBF"

PRIO-amiral Engevall beskrev utv av NBF 2008

http://www.koms.se/ul_pdf/309_Engevall.pdf

TRIDENT sa...
24 mars 2012 kl. 21:14  

Varför så negativa kära kollegor!

Själv ser jag det hela från den positiva sidan...

...nu har det snart sopats så mycket under mattan att det borde börja lukta illa och/eller synas!

Tänk bara:

- GSS
- Nytt befälssystem
- PRIO med alla avarter eller införanden
- Kommande omstrukturering
- Reach me

o.s.v - listan kan göras lång på saker som sopats under mattan.

...och visst ja - jag glömde ju en sak:

- prislappen för vår fast anställda expeditionskår...

2014 är det gyllne året då alla pusselbitar ska ha fallit på plats och politikerna förväntar sig att det levereras!

Finns det någon vid sina sinnens fulla bruk som verkligen tror på att FM klarar av att leverera det som FML ljugit politikerna fulla med...?

Själv tror jag det inte - och då om inte förr bör det börja rulla huvuden...

Det vi ser nu är de sista pumptagen innan den bajsfyllda ballongen exploderar och sen kommer många generalsstjärnor att vara gyllenbruna...

Lägg sedan till "jokern" - kommande riksdagsval och allt är bäddat för en mycket spännande upplösning av farsen "Vem bryr sig".

Frågan är om inte ett regeringsskifte hade varit bra för FM, både för att knäppa alla självgoda moderata försvarspolitiker på näsan, men även för att komma på rätt väg igen. Alliansen har kört FM rakt ner i avgrunden och det kan inte bli värre...

Det är bara att sjunka ned i kontorsstolen, luta sig tillbaks och titta på spektaklet!

J.K Nilsson sa...
24 mars 2012 kl. 21:53  

20:26, alltså inget TTEM...

Jag får snarare intrycket att man inte haft något mål med vad man vill få ut av "NBF" och låter FMV försöka hitta former som FM kanske vill ha och då blir resultatet därefter. FMV är bra att leverera ut om det finns tydliga och inte motstridiga dokument. Kör man strategisk "Time Out" utan tydligt mål så blir det tydligen så här.

J.K Nilsson

Anonym sa...
24 mars 2012 kl. 22:47  

Hej

Håller tyvärr med TRIDENT
Lägesbilden är faktiskt så dålig som han beskriver den.

Om någon säger emot är jag beredd att exeplifiera varja punkt där det sägs emot

Msrkstridare

Statsmannen sa...
24 mars 2012 kl. 22:53  

@TRIDENT.

Nu fick jag mig ett riktigt gott skratt.

Varför blir det så här med Försvarsmaktens IT-system? Jo, för att man nyttjar en metod som jag brukar kalla för "management by Computer Sweden". Kort och gott, man går på alla modeord som finns i IT-branschen. Det är ett sätt att visa att man hänger med i utvecklingen och är duktig.

Resultatet av detta har blivit att HKV är en lekstuga där man har andra regler än "kärnverksamheten". På vilken annan orgenhet hittar du iPhones och iPads som är tjänsteutrustning?

Varje kompetent IT-säkmänniska vet att Apple INTE är säkrare än andra plattformar. Lik förbannat finns det de som hävdar att de är så.

Sen tror folk att bara för att de har ett litet LAN hemma och kanske till och med en liten home-server eller NAS, så är det skitenkelt att bygga nät.

Till exempel så kommer jag ihåg när serverkonsolideringen började i FM. Man skulle alltså lägga ner förbandens IT-avdelningar och flytta servrar till ett fåtal serverhallar. Jag var med på det mötet och varnade uttryckligen för att FTN INTE var dimensionerat för den mängden datatrafik från förband och in till serverhallar.

Man hade inte ens gjort trafikmätningar, så att man kunde VETA den förväntade trafikmängden.

Hur som helst så blev jag tillsagd på skarpen att inte vara så negativ och att mina påståenden "skrämde" beslutsfattare.

Nåja, summan av kardemumman blev dagens seeeega FMG/PRIO osv.

Tyvärr är det så att alla tror att de kan IT, jag menar, hur svårt kan det vara.

Kort och gott så har man en skitkass attityd för profesionell kompeten inom området.

I FM drivs mycket av verksamheten som fri åkning och amatörernas afton vad gäller IT-utveckling.

Vill bara peka på att det finns undantag, som t.ex. StriC, som konstant har haft väl definierade målbilder i varje release.

GMY
/Statsmannen

uppgiven sa...
25 mars 2012 kl. 00:18  

"Vill bara peka på att det finns undantag, som t.ex. StriC, som konstant har haft väl definierade målbilder i varje release."

Kan det kanske bero på att StriC har sina rötter i tiden före "Den Stora Oredan"? Jag blir uppriktigt sagt förbannad på hur man lyckas missköta systemutvecklingen inom FM. Ständigt så intalar man sig att det går att ersätta "allt det gamla" med ett nytt supersystem som löser alla problem. Sanningen är istället att det är mycket bättre att satsa på evolutionär utveckling än revolutionär.

Visst var Delta ett gammalt system som rullade på hårdvara som behövde ersättas. Men titta för f-n då på möjigheterna att i första hand byta hårdvaran, i andra hand att portera systemet i sin nuvarande form till ny hård- och mjukvara. Ett system som man filat på i närmare 50 år torde faktiskt vara det bästa på att lösa sina uppgifter, inte minst genom att alla användare vet hur man ska använda det... Skulle man ha gjort något så borde det snarare ha varit att flytta Delta till samma hård-/mjukvaruplattform som Lift rullar på och sedan satsat på att uppdatera denna. Det hade med all sannolikhet blivit betydligt billigare och framförallt, risken för att verksamheten havererar så som nu skett hade varit minimal.

Grim sa...
25 mars 2012 kl. 00:43  

När det började pratas om PRIO så fick man en lustig känsla i magen, som man visste att något var på gång. Känslan växte ännu mer när PRIO-folk kom ut till förbanden för att propagera för sitt system. Efter detta pratade jag med en vän med insyn i SAP och sa att FM hade köpt in systemet. Efter att ha skrattat lite frågade han: "Allvarligt?"

Och här står vi nu, ett system som i princip redan havererat och som verksamheten redan är beroende av utan några ordentliga back-ups.
Dålig utbildning av personal inför införandet, inga reservplaner som sätts igång vid fel på systemet och all extratid som den enskilde anställde måste plöja ner för att få PRIO att fungera.

Som sagts innan så har reservdelshanteringen körts i botten. Personalen i förråden hinner inte knappa in den mängd pallar som kommer in, på vissa ställen räknar de att de bara har 50% kapacitet, alltså kan ordinarie förbandsproduktion bara hålla 50% över tid.

Välkommen till VÅR verklighet.

Galileo sa...
25 mars 2012 kl. 10:11  

Försvarets strategiska kommunikation börjar nu rent av anta transendenta och metafysiska former när den store o(m)struktureringsledaren i DN uttalar att ett av de bärande skälen till varför de anställdas kompetenser avsågs läggas ut på internetdatabasen ReacMee var att myndigheten "...har väldigt många medarbetare på andra sidan..."

Eeh...jaha...jag tror jag förstår...inte...

Anonym sa...
25 mars 2012 kl. 10:33  

Innan ni blir arga på mig vill jag bara säga att jag håller med om ALL kritik som existerar mot PRIO.

Men. I världens näst sämsta land att leva i år 2006 hade man bank i mobil. Alltså, man kunde ta sin mobil och skicka lön till sin trädgårdsmästare, städtant eller barnskötare till dennes mobil.

Varför kan vi inte detta i Sverige år 2012 som är med i top 10 världens bästa länder att leva i? Jo, för att Svenska banker lever med banksystem från 70-talet.

DET tycker jag vi inte ska göra med FM. Då förlorar vi uppfinningsrikedommen och drömmarna som hjälper till att vara innovativ och i slutänden vinna kriget.

Alltså. EJ PRIO. Men gärna nytt och bra.

mvh
musse

Anonym sa...
25 mars 2012 kl. 11:12  

En rubrik i DN är helt fel. Vi anställda i FM tvingas INTE söka om våra jobb. Vi kommer att ges ett (1) förslag till placering, tackar vi nej till det så är det sparken som gäller!

Anonym sa...
25 mars 2012 kl. 18:49  

Wise !

Du har alltid varit lite före Din tid - men "uppdatering 25/5".... ;.)

Wiseman sa...
25 mars 2012 kl. 19:00  

Hoppla! Ja, det var ju närmast synskt – eller också väldigt sent?

Anonym sa...
25 mars 2012 kl. 21:15  

Hej....

JAg undrar nu hur LEDNINGEN ska få ihop alla lösa trådar.

Då krävs ÄRLIGA medarbetare som talar om BRISTER och inte MÖRKAR.
En chef kan bara ta beslut på de underlag som finns framlagda
Man kan ta ett DUMT beslut eller att med KALKYLERAD risk eller TA EN CHANS

MEller ta beslut på OFULLSTÄNDIGT underlag

Men ALLT måste fra...
Om det nu visar sig att någon är KORKAD så finns inget botemedel mpt det

Markstridare

Anonym sa...
25 mars 2012 kl. 21:17  

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/centralanyheter/Sakrare-system-for-kompetensinventering/

Stopp för raech-me.......:-)

Anon Sjöinfo

TRIDENT sa...
25 mars 2012 kl. 21:24  

@ wiseman

Uppdaterad 25/5...

...du är väl aldrig en av Dahles "medarbetare från andra sidan" med tanke på dateringen...?

Undrar förresten vad en "medarbetare från andra sidan" kan få för befattning...?

...och vad arbetsorten blir?

...men för den som skrivit tjänstgöring i Hkv i sitt CV lär det nog bli helvetet....

Sen undrar jag hur Dahle ska få kontakt med dessa "medarbetare från andra sidan"....

...en konsultanställd sierska kanske?

...eller finns denna rad redan i HRC:s bemanningsark?

Undrar vilken grad och tjänsteställning en sierska får?

Som jag tidigare skrev - luta er tillbaks i kontorsstolen kära kollegor - farsen har bara börjat och klavertrampen lär bli legio!
:-)

Vem bryr sig - bara underhållningsvärdet är högt!

Wiseman sa...
25 mars 2012 kl. 21:44  

Trident:

Medarbetarer från andra sidan gör sig bäst på samma plats som tidigare – på underrättelsebefattningar.

TRIDENT sa...
25 mars 2012 kl. 22:15  

@ wiseman


Men lite kan man väl få raljera...

DN-läsaren i gemen har nog helt andra associationer till "andra sidan"

Wiseman sa...
25 mars 2012 kl. 22:55  

Som vanligt blev även min ironi lost in translation ser jag.

Anonym sa...
26 mars 2012 kl. 00:35  

Hej

Jag håller med det ska bli intressant att följa detta kaos.

Det har nu pågått i flera år
Utan resultat
Bara strul, skit i systemet har kommit ut

Hur länge får FM leka omstrukturering.

Hag trodde faktiskt det skulle bli bättre med Sverker Göransson men...tyvärr, nu är det sämre än jag trodde möjligt

Markstridare

Klart Skepp sa...
26 mars 2012 kl. 03:00  

@Wiseman

Jag tänker inte kommentera PRIO-debaclet mer än attt man sedan start fattade att PRIO/SAP var ett vehicle för att få fast FM så att man kunde sälja oändligt med konsulttid.

Det här med att låna reservdelar från andra enheter eller på logistikbyråkratiska "Lån ur bruksenhet" har vi hållit på med länge i marinen eftersom det sällan finns pengar att köpa, eller kontraktera för, tillräckligt med reservdelar.

Anonym sa...
26 mars 2012 kl. 13:52  

Kolla punkt 3.2 i HKV 2012-03-22 23 381.51434.

Det ÄR skillnad på folk och folk...

/Skattebetalare

Anonym sa...
26 mars 2012 kl. 15:17  

Sitter i AFG med FS 22 och vet att
G 1 FS 22sliter med att vi skall kunna deltaga i Basorg 13 arbetet. Heders.

Vet ocksa att vi blev bortglomda, metodmassigt av FM hemma.

Skick hela CV fran AFG over INTERNAT, hela vagen till olika "lyssnande oron/ maskiner". Briljant forslag.

Det racker inte med att verkligheten i AFG ar surealistisk per se, nu forsoker igen FM och kollegorna pa HRC att gena i kurvorna.

Om losningen ar att jag skall tillbringa min leave med att fylla i blanketer, kanns det som att familjen far lida dubbelt.

Vem tar sitt ansvar for handelser som detta?

Fel utrustning, chefsvarning. Fel i systemet- vad hander da?

/ Lev B

Anonym sa...
26 mars 2012 kl. 17:28  

Tragiskt att höra om erf från pers i Afg.
Tyvärr gäller det folk hemma också som; oj, vi glömde honom/henne!
Vi har folk på bem uppdrag, föräldralediga, m fl som är utanför ordinarie loop.
Heder åt lägsta nivå som hela tiden får fotarbeta för att det strategiska debaclet skall gå ihop(!).
Total avsaknad av koordinering och korrekta styrningar från högre chef gör att stressnivån längst ut på linan är på rött med allt vad detta riskerar på kort och lång sikt. Som reklamen (hur mkt kostar den?) säger:
Vem bryr sig?

TRIDENT sa...
26 mars 2012 kl. 18:36  

Idag rann mitt sinne efter att ha läst FM rese och mötesinstruktion.

Förvisso inte PRIO-relaterat men angränsande - så jag tyckte den här tråden passade...

Uppenbarligen har FM Travelmanagement satt i system att hota personalen och det verka vara helt i sin ordning från FML att så göra.

Eftersom det i var och varannan mening förtäckt hotas med FPAN har jag skrivit ned några frågor till officersförbundet eftersom jag inte finner skrivningarna i nämnd skrift acceptabla.

...det kan ju även vara så att här visar "den gode arbetsgivaren" sitt rätta ansikte...

Jag har inget mot att reseverksamheten kontrolleras och följs upp - men eftersom reseavdelningen i princip alltid är ute i sista minuten oavsett i hur god tid resan än beställts vänder jag mig mot att bli hotad med både det ena och det andra.

Skulle det finnas någon mer än jag som finner "HKV 2012-03-22 23 381.51434 Beslut om Instruktion för Möten och Resor 2" över anständighetens gräns så passa på att skicka en rad till

kansliet@officersforbundet.se

Det går ju även att ställa frågor till FM Travelmanagement - epostadressen finns att finna på EMIL

Här följer mitt mail till officersförbundet:

Hej!

Idag rann mitt sinne när jag läste rubricerad och tämligen hotfulla skrivelse. Jag
har varit med om mycket under mina 25 år i FM men det som FM travelmanagement
skickar ut är vida över gränsen för vad som är anständigt!

Som följd av detta har jag några frågor:

I beslutet står att läsa "Samverkan med arbetstagarorganisationerna har genomförts
2011-12-07. " och jag undrar i vad mån Officersförbundet haft synpunkter på
reseinstruktionen?Under punkten 2.1.2 står att läsa följande:

"Väntetider som kan förekomma under resan får inte överstiga mer än 2 timmar vid
inrikes-, norden- eller europaresor samt 24 timmar vid
intercontinental resor."

FRÅGA - HUR ska jag som arbetstagare tolka ovanstående? Ska jag ta hyrbil om flyget
inte går förrän tre timmar efter att mötet slutat - och riskerar jag hamna i FPAN
om jag väntar mer än 2 timmar under resan?

forts följer...

TRIDENT sa...
26 mars 2012 kl. 18:37  

forts...

Under punkten 2.1.3 står följande:

"Korrekt planering innebär att påbörjad resa inte ska behöva ändras.

Förrättningstiden och resan är planerad och avdelad tid. Kortad eller frigjord
förrättningstid innebär inte med automatik att resa kan eller får ändras.
Huvudregeln är att arbete ska planeras på den kortade eller frigjorda
förrättningstiden och resplan enligt reseansökan ska följas. Undantag kan endast
göras av attesterande chef som då tar ansvar för uppkomna kostnader."

FRÅGA - Om reseplanen ska följas och arbete planeras undrar jag vilka skyldigheter
FM har att tillhandahålla arbetsutrymme som är
arbetsmiljömässigt acceptabelt, och vad kan jag som arbetstagare i detta stycke kräva?

FRÅGA - Har FM skyldighet att tillhandahålla normal kontorsstandard eller kan
arbetsgivaren kräva att jag som arbetstagare ska sitta dubbelvikt i en
flygplatsfåtölj med dåligt ljus och laptopen i knät?

FRÅGA - Kan jag bli anmäld till FPAN om jag inte hittar en för mig acceptabel
arbetsmiljö och därmed inte heller kan arbeta denna tid?Under samma punkt finns även följande:

"Attesterande chef, enhet, avdelning eller utbildning där ändringar av påbörjad resa
sker återkommande kan komma att följas upp av
Försvarsmaktens Travel Management."


FRÅGA - ska jag tolka ovanstående som att jag kommer att bli anmäld till FPAN om jag
vid några tillfällen per år kallar till möten som visar sig vara klara före utsatt
tid?Under punkten 2.1.4 står följande att läsa:

"Allmänna färdmedel som lokal och kollektivtrafik används alltid i första hand. Taxi
används restriktivt. Användande av taxi ska motiveras och styrkas av attesterande
chef. Försvarsmaktens avtal och leverantörer för taxi måste användas"

FRÅGA - Vilka rättigheter har jag som arbetstagare att nyttja taxi?

FRÅGA - Vilka skyldigheter har jag som arbetstagare att på en tjänsteresa göra egna
utlägg för kollektivtrafik? Enligt denna instruktion bokas kollektivtrafik inte av
reseavd utan resenären ska göra egna utlägg

TRIDENT sa...
26 mars 2012 kl. 18:39  

forts...

"Logi i form av hotell bokas av resebyrån. Det är inte tillåtet för resenär själv
att boka eller reservera hotell i Försvarsmaktens namn."

FRÅGA - Vad menas med detta? Bokar jag själv hotell enligt gällande avtal bokas
detta i mitt namn i enlighet med gällande avtal, eller är detta att boka "i
Försvarsmaktens namn"?


Punkt 2.2

"Klargöra att taxiresor används sparsamt. Användande av taxi är
attesterande chefs
ansvar och kan komma att följas upp."

FRÅGA - Vilka rättigheter har jag enligt gällande avtal att nyttja taxi?


punkt 2.3

"Resa planeras inom ramen för gällande avtal på det ekonomiskt
fördelaktigaste och
tidsmässigt effektivaste sättet tillsammans med chef. "

FRÅGA - är tanken att jag som arbetstagare ska sitta ned med min chef och titta på
tidtabeller och biljettpriser för att uppfylla ovan?under samma punkt

"Taxiresor används sparsamt. Kommunicera med attesterande chef innan taxi används.
Taxiresor som inte är anslutningar till tåg eller flyg bokas av resenär. Taxi under
påbörjad resa ska tas upp som utlägg, motiveras på reseräkning och attesteras av
chef. Försvarsmaktens avtal och leverantörer ska användas."

FRÅGA - vilka rättigheter har jag enligt avtalet att ta taxi vid
tjänsteresa? Krävs
enligt ovan skrivning att jag innan jag beställer taxi ska ringa
attesterande chef
och få ett godkännande INNAN taxi bokas?
Under samma punkt:

"Vid resor med allmänna färdmedel som lokal- och kollektivtrafik använder sig
resenären av utlägg och tar upp detta på reseräkning. Detta bokas inte av resebyrån."

FRÅGA - Tidigare ställd men VILKA skyldigheter har jag som arbetstagare att under en
tjänsteresa göra egna utlägg för transporter i samband med tjänsteresan?


punkten 2.4 Resebyråns skyldigheter

FRÅGA - Borde inte resebyrån vara skyldig att tillse att det som bokas uppfyller
ingångna avtal? Jag har kollegor som blivit bokade på rum som inte uppfyller
ARA-standard och mig veterligen ska väl dylikt FÖRSt godkännas av
arbetstagaren!


punkten 2.6 Ansvar för Trave Management

Om nu inte resebyrån har ansvar för att ingångna avta följs borde väl FM Travel
Management ha detta - eller har jag helt fel?

VEM ska tillse att bokningar görs i enlighet med gällande avtal?


Avslutningsvis undrar jag om officersförbundet tycker att det är
acceptabelt att
uttrycka sig på det sätt som FM tavelmanagement gör?


Jag ser fram mot svaret från officersförbundet...

Naturligtvis är ju taket hos den gode arbetsgivare så högt att ålning medelst hasning är det enda säkra...

...vågar man stå på knäna hotar säkert FPAN..


...och som avslutning - följande står att läsa i det av C PROD undertecknade beslutet:

" 3.2 Undantag från Instruktion för Möten och Resor
Från Instruktionen för Möten och Resor har undantag beviljats för personer tillhörande personalkategorierna OF och CF 7, 8 och 9 med följe "

Det är skillnad på folk och folk....

Anonym sa...
26 mars 2012 kl. 18:59  

10 000 sökande till GMU enligt Tolgfors!!! Då borde det väl inte vara mer än 5% avgångar under GMU??? eller...

Wiseman sa...
26 mars 2012 kl. 19:38  

Trident:

Är inte det som utgör det sista stycket i din tredje kommentar det som kallas "ledarskap"...?

TRIDENT sa...
26 mars 2012 kl. 19:40  

@ wiseman

Föregångsmannaskap tror jag att generalen Grundevik skulle benämnt det....

Anonym sa...
26 mars 2012 kl. 19:58  

"HKV 2012-03-22 23 381.51434 Beslut om Instruktion för Möten och Resor" utgör ett rikitgt bottennapp i skrivelseväg!

Fylld av hot och insinuationer om fusk och mygel, jag känner mig anklagad redan innan jag tillämpat den. Svenskan är riktigt dålig på flera ställen och det är oklarheter i hur texten skall tydas p.g.a. detta.

Texten är i delar ostrukturerad och osammanhängande och ger skrivelsen ett allmänt dåligt intryck.

MEN, framför allt andas hela skrivelsen dåligt ledarskap då hela undertonen är hotfull rakt igenom.

Wiseman sa...
26 mars 2012 kl. 20:05  

Trident:

Om och när du fått klarhet i dina frågor får du gärna höra av dig med ett gästinlägg. Det börjar bli lite väl mycket genande i kurvorna. Ett allvarligt exempel är inriktningen att sänka löner vid befattningsbyten vilket OF slagit bakut på. Det ska bli intressant att se fortsättningen på detta.

Anonym sa...
26 mars 2012 kl. 20:33  

Nu briserar snart bomben = personalens ursinne!
Det har bara gått tre månader av 2012 och redan så många och så grova bottennapp!
Jag känner vibbarna varje dag på mitt förband, personalen är helt desillusionerad och mättad av alla ogenomtänkta beslut och icke beslut.
Vad är det som får bägaren att rinna över?

Sumatra sa...
26 mars 2012 kl. 21:15  

Den senaste tidens inlägg här hos Wiseman har varit mustiga och märgfyllda. Rejält taggad och på steget, vilket avspeglats här i kommentarsfältet, där det kanske trots allt framgår att det inte alltid är så att det är "roligare att måla på stacketet". Utmärkta inlägg och bra kommentarer.

Är det våren?

Wiseman sa...
26 mars 2012 kl. 21:19  

Sumatra:

Tack för det. Man får hoppas att staketet vid det här laget är ordentligt målat, men det återstår att se om färgen som målats under vintern har fäst.

Det finns ett antal koncept och halvfärdiga inlägg på lager. Tyvärr medger inte tiden den produktionstakten som eftersträvas och som önskas.

Anonym sa...
26 mars 2012 kl. 21:41  

En vardag på förbandet "Regementet" i Sverige mars 2012:
En tydlig ledning som följer linjeorganisationen, varje nivå vet och gör vad som förväntas av den, personalen har gott om tid att lösa sina uppgifter i välfungerande, enkla stödsystem. Materiel och fordon finns på rätt plats och i rätt mängd och i gott skick. Befälslagen är uppfyllda och har rätt bakgrund och kompetenser. Förbandsandan är god och personalen trivs tillsammans inom och mellan enheterna. Alla beställningar och resursbehov funkar jätteenkelt och smidigt. Alla har rätt lön för att vi har så trovärdiga uppföljningssamtal och vitsord.
Vi är stolta över den ordning och reda som finns på förbandet och vilka föregångsmän vi har till chefer.
Tänk vilken ynnest att få jobba på detta förband!
/Götterdämmerung/

TRIDENT sa...
26 mars 2012 kl. 21:48  

Jag vet inte om det är vårkänslor eller bara att allt nu är så urbota korkat att man inte tror att det är sant...

...men idag har jag för första gången anammat försvarsmaktens senaste reklamslogan:

VEM BRYR SIG?

... och det fungerar!

Istället för sedvanlig frustration över sakernas tillstånd har jag faktiskt smålett hela eftermiddagen - trots en miserabel början på dagen följt av FM rese och mötesinstruktion...

Dessutom är ju det hela lite spännande - man vet inte vilka klavertramp och stolligheter som briserar härnäst, och jag tror att jag ska klippa ut och sätta upp hålltiderna i farsen - de var ju med i senaste numret av den där glättiga propagandatrycksaken som FML envisas med att skicka ut. Själv brukar jag titta på bilderna och sedan går blaskan dit den hör hemma - högen som ska bli mjukt papper på rulle...

Fastnade dock för några saker i senaste numret - artikeln om fysiskt stridsvärde - "Är du tillgänglig för insats"

"...regelbunden fysisk träning skall genomföras med minst två pass i veckan"

"För detta disponeras minst 3 timmar per vecka av 40 timmars arbetsvecka."

"- I Försvarsmakten har därför fysisk träning en hög prioritet..."

Jag undrar om det finns något övre tak för träningen eftersom det som anges är minimun...?

...och eftersom den fysiska prestationsförmågan är en del av kommande lottsedel i Försvarsmaktens stora tombola kanske man skulle testa systemet och se om det finns något övre tak på den veckoliga träningsdosen...

...trots allt är det ju en prioriterad verksamhet!

Njut av farsen kära kollegor - vi har ju parkettplats :-)

TRIDENT sa...
26 mars 2012 kl. 21:56  

@ /Götterdämmerung/

Man blir nästan lite varm inombords och lätt nostalgisk när man läser vad du skrivit...

...för så var det ju när man för 25 år sedan började i firman!

- tarifflöner
- breddningsmateriel i mängd
- kapten som plutch, minst en löjtnant och en fänrik samt en till två vinkelkadetter per pluton
- inget PRIO och servicemeddelanden var inte ens påtänkta...

Visst var det bättre förr!


Jag tycker faktiskt lite synd om juniorerna som aldrig upplevt detta...

...förmodligen går de runt och tror att dagens kaos är någon form är "normaltillstånd"...

Anonym sa...
26 mars 2012 kl. 22:25  

Var kan man läsa om vilka förmågor FM ska ha tex om 5-10år och om 25 år. Underlättar när jag funderar, om detta är rätt jobb för mig i framtiden...
Mycket känns svajigt och flummigt just nu.
Som teknisk officer vet man ej heller hur andra aktörer (civila) integreras, de tar manår från kåren och snart kanske sköter kriget själva. Vill FML ha denna utveckling? Kan någon general svara på den fråga.

Anonym sa...
26 mars 2012 kl. 22:34  

Ville bara länktipsa. Efter att försvarsomstruktursutredningen varnat för kritisk nivå på Svensk försvarsforskning som stöd till Försvarets operativa behov så har nu även EUs FAS4Europe grupp varnat om liknande brister för hela Europa ang flygsystem.

I avtalet inför en Svensk luftförsvarsutredning sa utskottet att man skall beakta denna grupps arbete. Detta är ju en (av regeringen så älskad) EDA grupp.

Sverige är fortsatt passivt och hoppas på att vår industri ska bli inbjuden till samarbeten men inget händer och ytterst är det förvarsförmågan som blir lidande om vi tappar kunskap att vidmakthålla system. Svensk flygindustri säger att Regeringen inte ens vill ge lån.

http://www.flightglobal.com/news/articles/european-defence-industry-nearing-crisis-report-warns-369946/

- Trekman

Anonym sa...
26 mars 2012 kl. 22:42  

Hoppas "trident" uppfyller kraven för förtida pension. Vore nog en lättnad för båda parter

Anonym sa...
26 mars 2012 kl. 22:44  

"Allt" ska vara klart 2019,
Då gäller det att hålla i sig och åka skumpigt och ryckigt i 7 år till...
Hur många av oss är ärligt talat intresserade av denna skumpiga målbildsresa?
Lönen ska in den 25:e, men i övrigt; njae...

Daniel sa...
26 mars 2012 kl. 23:08  

Herregud vilken gnällig personal FM har. Ni är väl knappast några livegna som inte kan flytta från godset - säg upp er för fan om nu allt är så bedrövligt. Alla värnpliktskramare är ju rörande överens om att det svenska vpl-försvaret var befolkat av universusm största genier så ni 40+ bör inte ha några som helst problem med nytt jobb.

uppgiven sa...
26 mars 2012 kl. 23:23  

Men Daniel, hur menar du nu? Det är ju inte värnpliktiga som "gnäller", det är anställda soldater. De där som du tycker är så oändligt mycket bättre än sina värnpliktiga företrädare.

Intressant för övrigt hur du lyckats få in ditt värnpliktshat i en kommentar till ett inlägg som inte på något vis handlar om värnplikt kontra anställda.

Viss ironi kan förekomma i detta inlägg.

TRIDENT sa...
26 mars 2012 kl. 23:55  

Jag tror nästan jag ska gå kvar till 67 år eller kanske till 70år om Reinfeldt & co lyckas höja pensionsåldern...

Åldersdiskriminering är dessutom straffbart!

Appropå mitt inlägg om "Är du tillgänglig för insats" lär nog fysisk träning ihop med administration bli FM:s två nya huvuduppgifter när vi efter 2014 inte längre har någon konflikthärd att skicka vår fast anställda expeditionskår till...

Jokern i hela farsen blir nog kommande riksdagsval - 2014 om jag inte missminner mig, och det årtalet har väl FML sagt att man ska börja leverera. 2014 lär också prislappen för den anställda expeditionskåren krupit fram från mattan den är sopad under - där börjar ju bli ganska fullt där under...

Frågan är om våra uppdragsgivare - svenska folket - verkligen kommer att vara nöjda när de ser vad de får för 43 000 000 000 kr per år.

Minns jag inte helt fel var det väl en och annan socialdemokratisk politiker som deklarerade att man inte var främmande för att återgå till värnplikt om det visade sig att nuvarande experiment inte fungerar.

Om någon klokskap funnits hade man tittat och lärt från vårt västra grannland - men i vanlig ordning - vi är ju svenskar, och bara för att andra misslyckats kommer vi inte att göra det.

Sen kan man ju fråga sig om det är dåliga lumparminnen eller bristande erfarenhet som föder värnpliktshatarna.

Som sagt - många av juniorerna tror säkert att kaoset i dagens FM är ett "normaltillstånd"...

Anonym sa...
27 mars 2012 kl. 06:47  

Värdegrundsarbetet slog bakut? FM tillämpar en sämre människosyn på sina anställda än någonsin?

Kom-ihåg att FM består av anställda som gör sitt arbete och därigenom påverkar andra anställda. Hur är din syn på din nästa?

Det finns en annan verklighet som fungerar annorlunda. Välkommen till min verklighet där förtroende och sunt förnuft leder verksamheten. De administrativa stödsystemen är ett stöd i mitt dagliga arbete. Gör mig effektivare. Behöver jag ny programvara för att jobba effektivt, så är den installerad inom 30 min. Missbrukar jag förtroendet så beivras det i efterhand. Utgångspunkten är att jag är lojal och ansvarstagande. Missbrukar jag förtroendet vid resor så beivras det i efterhand - en gång och permanent.

Incitamenten för en fungerande verksamhet kommer i krav från våra största uppdragsgivare, nämligen FM och FMV. Vad sysslar era uppdragsgivare med?

Anonym sa...
27 mars 2012 kl. 07:07  

Hur kan allt ha blivit så tokigt i den verksamhet, som jag en gång i tiden var stolt över att jobba för.
"Resignerad - who care"

Anonym sa...
27 mars 2012 kl. 09:00  

Dags för en "vit strejk"...

En vit strejk är en strejkmetod som uppfanns i Italien vilket bygger på att personalen endast gör det som finns dokumenterat i instruktionerna för deras arbete, inget mer. Ansvarstagande personal kompenserar kontinuerligt för felaktigheter och idiotier i instruktioner för sitt arbete och en vit strejk påvisar med högsta träffsäkerhet svagheter och brister i det formellt dokumenterade systemen.

En vit strejk brukar medföra produktivitetsförluster på ca 60% och jag tror att det i FMs fall blir betydlgt mer.

Tyvärr kanske det enda sättet att få FML och riksdagspolitiker att inse det galna i situationen.

Anonym sa...
27 mars 2012 kl. 10:10  

Ang reseinstruktionen.....
Försök att boka taxi till/från Gotlandsfärjan kan jämföras med att.....ja jag vet inte vad. Reseavd vägrar att boka taxi med hänvisning till att färjan ej har ngn fast tidtabell! (Av egen erfarenhet vet jag att flyget oftare drabbas av försenade avgångar än vad färjan gör, färjan är i princip aldrig försenad vid avgång!)
Det går däremot alldeles utmärkt att ta taxi och betala själv för att sedan skicka in kvittot. Jag undrar, vari ligger besparingen?

Alternativt om man inte behöver ha med sig fordon är ju att boka flyg istället, då får man taxi till o fr flygplats samt till fr hemmet alt hotell motsv.

Som tur är har vi lyckats hitta ett kryphål men det vill jag inte avslöja för då kommer nån sur dj-l och täpper till det! ;-)

Anon Sjöinfo

Flottiljamiral Thomas Engevall sa...
27 mars 2012 kl. 12:56  

Med anledning av inlägget på denna blogg om PRIO kopplat till det nyligen driftsatta Införande 3-4 vill jag som ansvarig i Försvarsmakten för PRIO-införandet ge några korta kommentarer.

Införande 3, som är logistikrelaterat, består av en rad funktioner. Reservmaterielförsörjningen är en av dessa. I denna har vi drabbats av problem, det råder ingen diskussion om den saken. Min uppfattning, efter att ha besökt såväl Servicedesk, RESMAT och Försvarsmaktens Centrallager är att det kommer att krävas en kombination av åtgärder för att komma till rätta med problematiken. Åtgärderna skall ske skyndsamt men systematiskt.

1. Utbildning: Personalen vid central- och garnisonslager måste ges utökade möjligheter att lära sig systemet. Såväl direkt utbildning som att man över tiden måste lära sig de nya möjligheter som systemet medger men som man inte ser direkt. Inför driftsättningen valde vi att utbilda ca 25 % av medarbetarna för att sedan genomföra breddutbildning.

2. Användarinstruktioner: Användarinstruktioner krävs på alla nivåer. Här har FM misslyckats med att i tid få fram dessa i tillräcklig omfattning. Det är bara att beklaga och vi (FMLOG, HKV PROD LOG och PRIO) jobbar på att successivt ta fram dessa.

3. Förändrat arbetssätt: Ja, PRIO innebär ett förändrat arbetssätt inom många områden. Det måste alla berörda inse och ta till sig. Erfarenhetsmässigt är detta mycket svårt och tar sin tid. Därmed inte sagt att det är OK att det förändrade arbetssättet innebär att man får ”betydligt fler knapptryckningar än tidigare”. Det måste givetvis vara minst lika effektivt i morgon som igår.

4. Systemändringar: Det är helt klart att det kommer att krävas justeringar av PRIO för att vi skall nå effektivitets- och användarvänlighetskrav inom reservmaterielförsörjningen. Några förändringar är redan införda men det kommer flera. Är det inte då ett misslyckande att efter 2 års utvecklingsarbete behöva börja med att bygga om frågar sig någon. Jo, det är det nog. Samtidigt gäller det att ha respekt för att vår verksamhet är komplex och att allt inte går att förutse i detalj trots att vi haft expertis från berörda enheter med i arbetet.

5. Support: Att problem skulle uppstå vid driftsättningen hade vi förutsett. Dock visste vi inte exakt var eller inom vilket område detta skulle ske. Därför har vi ett specialteam mellan FM och IBM. Det är det teamet som nu med stora insatser stöttar verksamheten ute vid lagren. Det kommer vi att fortsätta göra till dess vi känner att verksamheten fungerar.

PRIO är, och kommer att vara, en stor utmaning för Försvarsmakten att få på plats och att kunna utnyttja på mest effektiva sätt. Det har vi vetat om hela tiden. Det är också den erfarenhet vi fått från Norge, Danmark, Kanada m.fl. länder som använder SAP-systemet. Det som ger i vart fall mig kraft är att när vi samarbetar med dessa länder i frågor kring PRIO, vilket sker i det nordiska samarbetet NORDEFCO samt i den internationella användargruppen för SAP inom försvarsområdet, är att alla är eniga om att systemet, väl på plats, är en grundbult för att ländernas försvar skall kunna leverera efterfrågad förmåga nationellt och internationellt.

Vi har sett en liten början på det med fjolårets uppsättande av Libyeninsatsen. PRIO användes där för att sätta upp och löpande hantera ekonomi och organisationsstruktur med ingående personal. Det gick snabbt och höll hög kvalitet både före, under och efter insatsen. Något större mått av ”cred” för Libyeninsatsen har dock inte PRIO fått officiellt men systemet var en av många möjliggörare.

I det stora hela gäller som alltid krigföringens första grundregel för ett lyckat slutresultat: Sätt upp ett mål och håll fast vid det. Det gör jag, och det gör vi som jobbar med att utveckla PRIO. Det kräver dock stora ansträngningar, men det brukar vår verksamhet göra och jag är stolt över de ansträngningar som min personal (och många andra) gör för att systemet skall bli just det stöd som Försvarsmakten eftersträvar och förtjänar.

Thomas Engevall
Flottiljamiral
Chef för PRIO-införandet i FM

Obertan sa...
27 mars 2012 kl. 14:04  

"I det stora hela gäller som alltid krigföringens första grundregel för ett lyckat slutresultat: Sätt upp ett mål och håll fast vid det."

Bra att de ansvariga svara här.

Men avseende målet, är det ett PRIO som fungerar som är målet eller är det nationell och internationell förmåga?
Att hålla fast vid målet är ju oftast bra men det förutsätter att man har identifierat rätt mål.
Att köra vidare på ett system som gör det svårare att uppnå förmåga, smidighet, flexibilitet, effektivitet med mera känns bara konstigt.

Det stora problem som finns, och det bekräftas av Flottiljamiralens kommentar, är att allt gått för snabbt. Fort men fel!
Jag är inte imponerad.
Avskaffa prestige-projektet PRIO snarast!!

Anonym sa...
27 mars 2012 kl. 14:07  

Jag förmodar att leverantör- kund provkört PRIO i alla dess uppgifter, alltså simulerat och kört applex till skruv och bricka nivå, analyserat resultat, och innan införandet på förband gett systemet boa. Då har FM en färdig produkt som är säker och kan uppgraderas vid ev. behov.
PRIO vill skära bort mellanhänder (FML önskan) fast nu, det omvända. Lätt att detta blir en 'ny rutin'.
Snart står hela FV på marken...

Anonym sa...
27 mars 2012 kl. 14:33  

Och jag som alltid trott att enkelhet var krigföringens första grundregel.

Sedan kan man ju också fundera på vilken placering man får i RegM orientering om man inte vågar erkänna att man sprungit fel på vägen till första kontrollen, utan ståndaktigt håller fast vid samma riktning och bara springer på utan att våga ändra kurs...

Fast "cred" ändå till Engevall som vågar sig ut på den hala "blogg-isen" utan att hålla Lagersten i handen.

/Skattebetalare

Anonym sa...
27 mars 2012 kl. 15:54  

Jag tycker att Engevalls långa inlägg förtjänar att lyftas över till ett separat gästinägg för diskussion istället för att drunkna i denna redan allt för långa tråd.

Föreslår att du kastar detta inlägg efter övervägande då det inte tillför något i tråden. /Bosse

Anonym sa...
27 mars 2012 kl. 16:23  

@Amiral PRIO

Ditt mål är ett fungerande PRIO. Mitt mål är att förbandet ska ha löst sina tilldelade uppgifter enligt VU. Just nu är det krock mellan de målsättningarna.
Vilket mål är viktigast?

Statsmannen sa...
27 mars 2012 kl. 18:18  

@Thomas Engevall.

Tack för dina svar om PRIO.

Får man ställa konkreta frågor?

1. Varför särredovisas inte arbetstiden för administration i PRIO?

Kundvagnar mm. tar för mycket rutinerade PRIO-användare (ekonomi och logistik) flera timmar att lösa per uppgift. Och nu talar vi om välutbildad personal. Erfarenheten visar att alla arbetsmoment tar längre tid i PRIO, trots utbildningsinsatser.

Det borde vara önskvärt att mäta hur effektivt PRIO är i arbetstidshänseende.

2. Hur många system har avvecklats och vilka besparingar har man gjort vid dessa avvecklingar när PRIO har ersatt dessa system?

3. Vilka faktiska hemtagningsvinster har redovisats av PRIO införandet till FML?

4. När kommer man att lösa problem med gränssnitt som inte följer några vedertagna GUI standarder som finns i Windowsvärlden eller är intuitivt för användare?

Dvs. ologiska knappar och långa sifferserier som inte finns som förval/rullister.

5. Har PRIO godkänts för inmatning av kompetenser i FM? Och skall man ta dessa kompetenser som grund för inplacering inom FM omstrukturering?

I så fall, varför begränsades kompetensprofilerna i PRIO?

Jag tror att många är nyfikna på svaren på ovanstående frågor.

mvh
Statsmannen

Ibland vandrandes i korridorer på TrV/TU/L24

Wiseman sa...
27 mars 2012 kl. 18:39  

De sistnämnda kommentarerna kommer helt manuellt att kopieras över till det separata gästinlägget i syfte att skapa en diskussionstråd för ämnet. Frågor/repliker/kommentarer till amiralens kommentar görs därmed under det inlägget. I övrigt är det fritt fram att kommentera här.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade