Föregångsmyndigheten SIDA

I media kan man idag läsa att SIDA inrättar en "visselblåsarknapp" med vilken såväl anställda som allmänheten anonymt kan anmäla oegentligheter inom myndigheten.

Tanken är utmärkt och man kan bara hoppas att fler myndigheter och företag tar efter. Försvarsmakten är sannolikt i behov av en sådan funktion med tanke på vissa av de mail som inkommer till denna blogg och andra, samt ett och annat snedsteg längs vägen som medarbetare försökt får uppmärksamma, men kört fast hos närmast högre nivå eller helt enkelt inte vågat anmäla av rädsla för repressalier.


Frågan om "visselblåsning" är både aktuell och etiskt intressant. Ytterst handlar det om hur det samhälle vi lever i ska se ut och vilka värderingar vill att det ska bygga på. Ingen har säkert kunnat undgå den senaste tidens många avslöjande om en och annan oegentlighet rörande det svenska försvarsmaterielsamarbetet. Att denna härva behöver genomlysas och åtgärder vidtagas är det nog få som inte håller med om. Att förtroendet för berörda nyckelpersoner och myndigheter avsevärt sänkts råder heller inget större tvivel om. Såtillvida har den eller de som lämnat uppgifter till Sveriges Radio agerat helt rätt. Problemet är nu när FOI gör en JK-anmälan mot SR Ekot för att "hemliga" uppgifter har läckt ut. Om Ekot fälls för detta är det högst sannolikt att man även senare kommer att tvingas avslöja källan/källorna, varvid denn/e/a/dessa kommer att riskera åtal. Signalen till andra "visselblåsare" blir också oerhört tydlig – avsiktligt eller oavsiktligt.


Frågan man bör ställa sig är om man är rätt ute när ens agerande inte tål en allmän granskning. Detta har i högsta grad också en koppling till Riksrevisionens granskning (beskrivet i inlägget Amatörernas afton får svidande kritik av Riksrevisionen) av den av Regeringen beslutade materielförsörjningen för Försvarsmakten. Varken Försvarsmakten eller Riksdagen fick ta del av den fullständiga rapporten från den grupp som satts att i all hast och med ett illa underbyggt underlag ta fram stommen till det som senare skulle bli Regeringens proposition. Att i arbetet bortse från grundlagar och andra lagar såsom gjordes i detta fall, kan inte vara acceptabelt i en demokrati.

SvD, DN, SvD

24 kommentarer:

Anonym sa...
20 mars 2012 19:49  

""Modet att våga säga ifrån, utan hänsyn till karriär och vitsord... som att jag inte har det stridsvärde som behövs för det som ska göras idag, jag mår psykiskt dåligt, har inte tillräcklig kunskap, känner att jag inte klarar uppgiften.

Ett annat exempel är modet att våga säga till en kamrat, avbryt. När något gått åt pipsvängen visar det sig alltid att någon tidigare observerat felet, men tyckt att det är pinsamt att säga ifrån. Snacka om att den personen missuppfattat ledarskapet""

-Öv Anders Emanuelsson C FM Säkinsp i Arménytt 2012/2

Vad säger säkerhetsinspektören med detta?

Varför ska man behöva mod för att säga ifrån? Det står tom i Försvarets säkerhetsinstruktion, SäkI, att man som övningsledare ska göra så om man känner sig kompetensmässigt otillräcklig.

Vad händer i Försvarsmakten om man säger ifrån? Då blir man sannolikt bestraffad av sin chef. I någon form-och organisationens minne är långt, mycket långt.

Emanuelssons ord säger förmodligen ingen chef emot öppet-det vore karriärmässig schavott. MEN att på sin egen avdelning, kompani eller arbetsplats i mer eller mindre dolda former bestraffa den som haft det Emanuelssonska MODET det är förmodligen vanligare än vad Emanuelsson själv förstår.

Om SIDA nu tänker tillämpa en organisatorisk larmknapp är det bara att gratulera SIDA. Sannolikt blir väl inte arbetsplatserna på SIDA jättemycket bättre över en natt men signalen är ju jättebra.

För FM del är det en jättebra sak det Emanuelsson skrivit men samtidigt borde han göra något åt detta problem också. Prat ger ingen effekt. Statuera exempel med nån smygbestraffande chef-det ger signaler till liknande "småpåvar med härskartekniker".

Sumatra sa...
20 mars 2012 20:02  

Das also war des Pudels Kern. Ytterst är det - som du skriver - en demokratifråga.

Att inte Försvarsmakten får se regeringens underlag är konstigt, men inte konstigare än att Riksdagen går till omröstning utan att få se detta underlag eller för den delen röstar utan att veta vad man röstar om och vilka konsekvenserna blir. Landet annorlunda.

Regeringen som "con artists"?

"The Sting" med Tolgfors och Jevrell i huvudrollerna?

Här har kanske Teaterdirektören ett uppslag till uppsättning som uppammar publikens uppstötningar. Eftersom det mesta av handlingen är hemligstämplad genomförs föreställningen bäst utan att ridån behöver gå upp.

Anonym sa...
20 mars 2012 20:53  

Jag vill utrycka min vardag enligt följande:
Varje dag är nya omtag i planeringen, blixtinkallade möten, stora underlag som med minimal beredningstid skall svaras på, högre chefer som utövar tuppfäktning på bekostnad av oss lägre stående, ständigt nya pålagor om dysfunktionella beställningssystem, oro för FM Org 13, fystid som stryks.
Hur framför jag detta? Min chef jobbar kvällar och helger, han har ett annat s k "mindset". Snart börjar jag tro att det är jag som har fel, men...ge aldrig upp din åsikt!
/Lojal, mot vem och vad?

Anonym sa...
21 mars 2012 08:15  

Inte behöver vi (FM) väl någon "visellblåsarknapp"? Vi har ju ÖRA!!!

Obs: ironi...

Luttrad och lite till...

Anonym sa...
21 mars 2012 16:54  

Visselblåsning duger alldeles utmärkt hos normalt funtade myndigheter. Hos Försvarsmakten krävs dock starktonshorn med dubbla högtryckskompressorer.

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...
21 mars 2012 18:45  

Inom Försvarsmakten behövs detta inte enligt lag genom att meddelarfriheten inte gäller för försvarssekretessen. Alla uppgifter om missförhållanden, dåliga beslut, dåliga chefer mm mm skulle kunna antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt.

Är det inte samtidigt så att missförhållanden i sig kan antas sätta rikets säkerhet i fråga om de inte åtgärdas?
/Jakob

Anonym sa...
21 mars 2012 20:21  

Ja-sägar kulturen är så djupt rotad att folk är helt avtrubbade idag. Vilka tokigheter som helst kan presenteras och folk bara tiger och tar emot! I en frisk organisation kan man ventilera olika spörsmål men här råder tystnad. En tyst arbetsplats är ingen sund arbetsplats! Var tog civilkuraget vägen? Är vi nickedockor allihopa idag?
/Målbild 2019

Anonym sa...
21 mars 2012 22:40  

@ Sumatra

Ingen dum ide!

Ser dock ett pro.. en utmaning.

Med vem skall jag förhandla om upphovsrätten?

Teaterdirektören.

Unknown sa...
24 mars 2012 11:23  

I dagens SvD lämnar jag en kort replik på Claes Arvidssons önskemål om att Försvarsmakten ska ha en telefon för missförhållanden.

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/replik-forsvaret-har-redan-en-larmtelefon_6949415.svd

Förutom en ironisk blinkning åt SvD så är det inte granskning eller metoder för att rapportera brister som saknas. Det som borde vara det centrala är att fokusera på hur det som framkommer i rapporter eller avvikelsesystem om svagheter och problem tas om hand samt leder till förbättring.

Jag kritiseras ibland publikt för att vilja fokusera på det som är bra. Det kan säkert stämma men jag gör det inte för att vi ska sopa saker under mattan. Drivkraften i förändring är att identifiera styrkorna, förstärka dem och samtidigt se till att vi gör något åt våra tillkortakommanden. Där tycker jag organisationens kraft ska riktas och inte på ett oändligt antal nya metoder för problemformulering. Det är vi annars utomordentligt duktiga på.

Erik Lagersten
INFODIR

Anonym sa...
24 mars 2012 13:08  

Lagersten måste vara antingen okunnig, tondöv eller naiv. Försvarsmakten, i form av karriärklättningssugna egoister till chefer-bestraffar de individer som har det mod som FM säkerhetsinspektör efterlyser. Det mod som innebär att man säger ifrån om man inte känner sig kompetent tillräckligt för att lösa sina uppgifter.

Häromåret gällde det t ex en flyning med FM högsta ledning till Afghanistan. Då det tidare den våren inträffat en olycka med ett flygplan av samma typ och det var under utredning ansåg ansvariga chefer vid den aktuella flygdivisionen att ytterligare flygning till samma flygplats inte skulle ske förrän den första händelsen var utredd.

Nu beordrade FM högste chef ändå att flygningen skulle genomföras-något egentligt beredskapsskäl fanns inte-och det ÖB samtidigt gjorde var att utan saklig grund köra över en flygdivisionschef, en lokal flygchef, en central flygchef och en för sveriges alla militära flygrörelser ansvarig företrädare.

Dessa fyra flygsakkunniga instanser, divisionschef, lokal- och centrala flygchefer och den general som var ansvarig företrädare hade samtliga sagt att någon flygning skulle inte ske. N ågot "säkerhetspolitiskt" eller "beredskapsrelaterat" skäl fanns inte heller.

Ändå körde ÖB över dessa funktioner och medarbetare. Sverker Göransson gjorde detta utan att ha en minuts egen flygutbildning-han visste uppenbarligen ändå bättre än fyra mycket rutinerade piloter....

Så käre infodirektör Lagersten, berätta för oss om hur du tycker att det fungerar med din "larmtelefon" i försvarsmakten?

Vad tror du en yngre specialistofficer vågar göra avseende att "visselblåsa" när försvarets ÖB beter sig på detta sätt?

Claes Arwidsson-gräv! Undersök! Janne Josefsson-sök upp Göransson och fråga!

Unknown sa...
24 mars 2012 15:12  

@Anonym 13:08

Dina tirader bevisar i stort min tes att det inte är ytterligare funktioner som behövs för att påtala omständigheter inom Försvarsmakten.

I denna blogg så kan du anonymt och med vid läsekrets påtala det som anser som brister, angripa chefer och ställa frågor. Förmodligen effektivare än en telelefonsvarare på Högkvarteret!

Eftersom du pekar på en specifik händelse inom Flygvapnet så menar jag att just där så finns de rutiner som nu används som föredöme inom resten av Försvarsmakten för att lära av vad som hänt. Haverirapporten publicerades så envar kan läsa den och dåvarande FVI utvecklade i ett långt nyhetsbrev vad som hänt, ansvar och vad vi måste vidta för åtgärder.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Flygvapnet/Nyhetsbrev-/Nyhetsbrev-30-mars-2011-Extra/

Sen att du är arg och tycker mer ska göras, oklart vad, gör inte att jag ändrar uppfattning.

Erik Lagersten
INFODIR

Anonym sa...
24 mars 2012 17:33  

Replik till infodir Lagersten; jag förstår att du snabbt önskar skyla över vår nuvarande ÖB grova klavertramp avseende ansvar inom den militära luftfarten när general Göransson beordrade att en flygning skulle genomföras på våren 2010. I utredningsrapporten står tydligt att läsa hur cheferna under Göransson vips frångick det fastställda regelverket och av rädsla(?)-mitt eget antagande efter att läst rapporten-bröt mot fastställda beslutsnivåer inom den militära luftfarten.

Exemplet visar mycket tydligt vad som sker i en organisation som har en "blaming culture".

Jag undrar som skattebetalare varför inte general Göransson ställts till svars för det regelövertramp han gjort dels genom att köra över den ansvarige företrädarens beslut dels genom den mycket konstiga tillämpningen som general Göransson gjorde på försvarets värdegrund ÖRA.

I värdegrunden talas bl a om "ge ansvar, ta ansvar, (ut)kräv ansvar.....

Göransson lät inte flygets ansvarige företrädare få ta det ansvar denne har att förvalta-trots att tom ett skriftligt regelverk reglerar namneligen vem som gör vad....

Göransson tog inte heller det egna ansvaret och stod för det han gjort-beordrat. Istället "vet alla" hur högste chefen gjorde-och följden är att "man känner" hur det kan bli "nästa" gång nåt liknande inträffar......

En parallell med historiska perspektiv, och eftersom infodir Lagersten förefaller tycka att de som inte tycker som den officiella hållningen inom försvaret mest kastar ur sig tirader-kan det ju anläggas en strof med lite lustiger pensel ,är att GustavIIAdolf lär ha beordrat att Regalskeppet Wasa skulle byggas till med ett andra batteridäck med kanoner.... hur det slutade vet ju alla idag. Eftersom kungen då var utsänd av Gud kunde denne naturligtvis inte fällas i domstol.

I dag vet vi ju att landets ÖB sannolikt inte är tillsatt av Gud i sin befattning. Vad är det som gör att general Göransson inte står upp och berättar om sin syn på saken? Öppenhet är en annan del av försvarets värdegrund.... respekt den tredje.

Kanske är jag respektlös som ställer dessa frågor till försvarets ledning, iof riktat till infodir Lagersten. Eller är jag inte respektlös? Just att fråga om såna här konstigheter är ju en del av det mod som försvarets säkerhetsinspektör Öv Emanuelsson beskriver.

Det svar Lagersten presterat är ungefär "håll tyst och sitt i båten-här bestämmer Göransson-hur han vill" och det vill jag inte riktigt hålla med om.

Jag vill faktiskt veta varför landets ÖB svek försvarets värdegrund.Kommer han göra det igen? Får alla svika värdegrunden eller gäller det speciellt utvalda?

Unknown sa...
24 mars 2012 20:15  

@Anonym 17:33

Kommunikationsstrateger brukar normalt avråda från att ge sig in i diskussion i kommentatorstrådar då det sällan ger den effekt som ansträngningen innebär. Jag vill ändock bemöta dig för jag tycker att frågan är central som du väckt utan att riktigt vara medveten om det.

Den som följt min argumentation här och annorstädes vet att jag ständigt återkommer till att fler medarbetare i Försvarsmakten behöver delta i diskussionen. Att den är viktig och att vi behöver den. Det innebär att vi liksom i all debatt inte alltid har samma uppfattning men att det är viktigt att höra varandras uppfattning. I mitt fall innebär det också att det jag skriver sällan är särskilt populärt eftersom jag i besvärliga frågor representerar myndighetens uppfattning. Just den uppfattningen som inlägget kanske kritiserar.

Innebär det med automatik att den som har en annan uppfattning då kan inleda sitt inlägg med att jag är korkad, medvetet ljuger eller som du inledde ditt inlägg att jag är ”okunnig, tondöv eller naiv”. Enligt min uppfattning nej. Jag är intresserad av din uppfattning men accepterar inte att nedvärderande uttryck. Detta är för mig tirader, inte den uppfattning du för fram. Nu hamnar du i fokus men jag upplever alltför ofta den formen av uttryck i anonymiserad diskussion. Wiseman gör ofta en ansträngning för att dämpa det värsta språkbruket men för mig är det allas ansvar som vill påverka eller medverka.

Som man frågar får man svar. Den som uttrycker sig oförskämt eller förklenande, tror ni verkligen att Försvarsmaktens chefer, de som ni så förtvivlat försöker få er uppmärksamhet lyssnar eller vill ge sig in i diskussionen på dessa grunder? Jag noterar också att de som oftast högljutt använder sig av Försvarsmaktens värdegrund, öppenhet, resultat och ansvar, som en klubba att slå i huvudet på den som har en avvikande uppfattning gör det under signaturen anonym och med det som normalt benämns härskarteknik. Vilket debattklimat skapar det och hur väl svarar det mot värdegrunden?

I sakfrågan om haveriet tycker jag FVI besvarar dina frågor i nyhetsbrevet.

Erik Lagersten
INFODIR

Anonym sa...
24 mars 2012 21:00  

Jättelätt Lagersten; ÖB bryr sig inte i mig-jag bryr mig inte i honom...... eller hur? En chef man inte sett röken av på två år-vem är han?????

Det som dessa chefer inte verkar har insett är hu fullkomligt marginaliserade de är. De är springgrabbar åt juniorerna på FÖ och avskydda inom den egna myndigheten. De har gång efter annan bevisat att försvarsmakten är ett lågvattenmärke ledarskapsmässigt-de är alltså kassa som föregångsmän.

Jag vet i alla fall att det minsta jag bryr mig om är utifall nån av jasägarna eller FÖ-nickedockorna bryr sig i min vardag-jag vet att de inte bryr sig det minsta om det inte ger egen snögg vinning för dem.

Civilkurage verkar inte existera i HKV. Säg gärna emot.... den som (kanske) har nån slags ryggrad..... Här är det högt i tak-om man ligger ned.

Sen Lagersten, du väljer att vara sköld åt fege görannsson. Han verkar inte veta nåt om begreppet "följ mig". Han är därmed den kassaste chef jag haft. Oduglig.

Om jag tycker så-ska jag lämna göranssonns försvarsmakt då? Vad säger du infodirektör´n?

Öppenhet i försvaret-inte för fem öre. Du besvarar inte de frågor som ställdes av skribenten kl 1733.

Förmodligen skäms du å din uppdragsgivares vägnar.

Anonym sa...
24 mars 2012 21:26  

Ledsen, men HKV med kommunikationsstrategen i spetsen har förlorat kopplingen till den verkligehet som råder ute i landet. Du och alla andra chefer som skriver och uppmanar till debatt mm , kan skriva vad ni vill och därmed "svära" er fria! Försvarsmakten har fått systemkollaps inom en mängd olika områden och funktioner. Så enkelt är det! / Martin F21

Anonym sa...
24 mars 2012 22:08  

INFODIR kommenterar debattklimatet på denna och möjligen andra bloggar med motsvarande inriktning:
"Den som uttrycker sig oförskämt eller förklenande, tror ni verkligen att Försvarsmaktens chefer, de som ni så förtvivlat försöker få er uppmärksamhet lyssnar eller vill ge sig in i diskussionen på dessa grunder?"

Det är väl ingen ingående i det kollektiv benämnt "Försvarsmaktens chefer", INFODIR undantagen, som någonsin - oavsett tonläge i inlägg och kommentater - dristat sig till att föra debatt på detta eller motsvarande fora.

Den "debatten" förs väl normalt på de så kallade bloggar som står under myndighetens kontroll - eller?

/pseudonymen

Anonym sa...
24 mars 2012 22:21  

@ Herr Lagersten
På tal om tirader!

”Om någon anser att FM, eller FV i detta fall, är en undermålig arbetsgivare som hon/han inte kan eller vill påverka, då bör personen i fråga överväga sin framtid i organisationen.”

FVI kan väl sägas ha en annan uppfattning i frågan???

Vilken är den officiella?
Ska man tolka alla uppfattningar som inte kommer från infos som mindre trovärdiga?
Vem stämmer av och var?
Vi kan inte hålla på att ringa/maila ner infos efter varje ppgenomgång eller uttalande?

Jag tror inte du har en aning om hur mycket konstig information från alla nivåer som cirkulerar i systemet.
Läs bara herr Tolgfors blogginlägg om den s.k. soldatproppen. Han påstår bl.a. att man beslutat om att deltidsanställda soldater.

Vem,var eller hur hittar jag dementierna om detta inlägg??
Eller är det sant???
Är det kanske som någon skrev? Det är upp till den enskilde att söka information där han hittar den.

Då blir det som nu, väldigt många olika sanningar som flyter omkring på den blöta isbanan där herrarna just påbörjat den fria åkningen

Här på teatern fokuserar vi alltid på verkligheten. Vi känner oss ibland väldigt unika!

Teaterdirektören.

Wiseman sa...
25 mars 2012 10:14  

Det är alltid en balansgång när det gäller att släppa igenom kommentarer eftersom vissa innehåller ett språkbruk som inte inbjuder till vidare debatt utan snarare motverkar den åsikt skribenten står för. Dock börjar tålamodet med dryga kommentarer på gränsen till personangrepp att tryta. Högt i tak innebär inte att man kan häva ur sig vad som helst. Att kritisera och debattera innebär att tala sakligt för sin ståndpunkt, inte att ösa otidigheter över den andra parten.


Att du Erik tar dig tid att svara på kommentarer är bra, oavsett vad kommunikationsstrateger säger. Tyvärr är det så att bloggar och liknande idag är det bästa sättet att få fram den dialog där högre chef lagt av sig gradbeteckningarna. Att då inte ta upp den kastade handsken riskerar att ytterligare späda på missnöjet.


"Vi syns, vi verkar, vi respekteras" är en bra devis. Tyvärr är den oerhört svår att leva upp till på hemmaplan där allmänheten kan ta del av det på första plats, vilket är det som som behövs för att infria den tredje delen. Det fanns ett gyllene tillfälle i form av det norska haveriet. FM skötte det ok, men man hade kunnat briljera på allvar genom att omedelbart beordra upp lämpliga förband i marschberedskap , påbörja framryckning mot området och parallellt meddela detta i media. Att de inblandade i sökandet gjorde ett fantastiskt arbete behöver nog inte påpekas.
En ökad nationell övningsverksamhet mot konkreta mål kommer sannolikt också att leda till såväl en förbättrad självbild som ett ökat anseende i allmänhetens ögon. Till detta infrias gäller det att så gott som möjligt försöka överbrygga det allt vidare gapet mellan stora delar av personalen och ledningsskiktet och det görs bäst genom kommunikation - dubbelriktad sådan.

Unknown sa...
25 mars 2012 11:41  

INFODIR har i sin argumentation självfallet helt rätt i sak. Ett debattklimat och språkbruk som fullt ut återspeglar den frustration som råder inom myndigheten och som synliggör det gap som växer sig allt mer avgrundsdjupt mellan ledning och medarbetare ger givetvis försvarsledning, lednings- och enhetschefer samt diverse direktörer förment goda förevändningar för att inte aktivt ta del i den debatt som förs på denna och liknande bloggar.

I direktörens sätt att uttrycka sig kan dock uppfattas ett atonalt och underliggande budskap till såväl bloggägaren som dennes kommentatorer att det - med hänsyn till läsekretsens bredd - av andra och betydligt grumligare skäl kan vara hälsosamt att iaktta viss återhållsamhet med vad som ges offentlighet.

Det ger en bitter bismak…

Anonym sa...
25 mars 2012 12:31  

INFODIR må har rätt i den aspekt som Unkown tog upp, men jag tror att INFODIR gör ett felaktigt antagande i sitt inlägg: "... tror ni verkligen att Försvarsmaktens chefer, de som ni så förtvivlat försöker få er uppmärksamhet..."

Jag kan ju bara tala för mig själv, men jag söker egentligen ingens uppmärksamhet - speciellt inte Försvarsmaktens chefers

Jag har inte längre någon förhoppning om att Försvarsmaktens chefer ska kunna - eller vilja - göra något år den situation vi har nu

Jag vill bara få utlopp för min frustration över att vi inte verkar kunna bättre - och att det inte verkar vara så många som bryr sig

Anonym sa...
25 mars 2012 13:35  

ÖRA; ÖPPENHET, Resultat och Ansvar. Vad betyder öppenhet? Det kansek innebär att man i försvaret säger saker som CHEFEN bestämt att man får tycka?

Det kanske innebär att man tycker som chefen fast mycket mer? Infodir Lagerstens attityd och tiradstinna text andas just detta-tyck som chefen eller lämna försvaret.

Det är igen dags för film; Några i den här filmen vågar säga emot. De är, trots att de är brottslingar, i situationen modiga. De säger emot fast det skulle kunna innebära dödsstraff-sannolikt utan rättegång.

http://www.youtube.com/watch?v=Rc62J6Xjbgo

Var är civilkuraget i den svenska myndigheten Försvarsmakten idag, i fred , i Sverige 2012?

Media, hjälp det svenska försvaret! Janne Josefsson-hjälp oss!

Anonym sa...
25 mars 2012 15:39  

En kommunikationsstrateg, vad gör en sån? Betalar svenska skattebetalare för en kommunikationsstrateg till FM infodirektör Lagersten?

Behöver infodir Lagersten en kommunikationsstrateg för att våga bedöma om han ska nedlåta sig till att samtala med pöbeln ute i organisationen försvarsmakten?

Berätta för oss-hur ser infodikektör Lagerstens imperium, förlåt infostab-ut? Innehåller den kommunikationsstrateger?

Vore kanske bättre om den innehöll de som vågade lyssna på organisationens personal.... men vad vet jag?

Johan sa...
26 mars 2012 06:53  

Kommunikationsstrateger, obestämd form pluralis inte bestämd form singularis. Lagersten syftade bedömt inte på några personliga utan rent generellt vad slika strateger säger om ämnet. Jmf om man skulle säga ”doktorer säger att c-vitamin är bra för hälsan”. Man ser det man vill se....

Bo Sibbmark sa...
28 mars 2012 11:37  

@ Erik Lagersten
Du har helt rätt, en debatt är inte rolig att föra när nivån mest liknar kastning av diverse maträtter. MEN...

Försvaret skulle må bra av en "larmtelefon" oavsett vad du tycker. I ditt svar i SvD räknar du upp ett antal funktioner som har att granska Försvarsmakten. Men tro det eller ej, även vi "ute på linan" kan ibland se missförhållanden som borde rapporteras. Du anger på slutet också ett telefonnummer som kan användas. Jag antar att du inte på fullt allvar menar att alla brister man ser skall kommuniceras via media? Det vore i så fall att helt bortse från ett eget ansvar inom den egna verksamheten. Är det så illa så blir jag allvarligt rädd.

Varför kan man inte använda sig av den vanliga linjeorganisationen frågar du dig möjligen då. I vissa fall är anledningen säkert mycket enkel, man vågar inte... Det torde vara allmänt känt att "angiveri" även om det är välmotiverat kan leda till tråkigheter för den som klagar, så säkert även i Försvarsmakten. Nu när det dessutom skall stuvas om en massa när det gäller befattningar inom Försvarsmakten så lär det inte vara lättare att få folk att våga stå upp för obekväma åsikter om missförhållande.

Vilket är lämpligast av en ansvarskännande arbetsgivare? Att ge medarbetarna möjligheten att anmäla missförhållande även om det är anonymt, eller att helt enkelt vägra lyssna på obekväma problem där avsändaren av en eller annan anledning inte vågar skylta med sitt namn?

/Bo Sibbmark
Anställd i Försvarsmakten

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade