Avbruten insats

Ledarbloggen på SvD meddelar nu att två st JAS 39 faktiskt fanns i luften vid tiden för helikopterrånet för att följa de stora ryska övningarna, samt NATO-övningen i Östersjön. JAS-roten (rote = formation om två st flygplan) fick order om att gå mot det okända flygplanet av stridsledningen, men några minuter senare kom kontraorder från HKV med motiveringen att det var en polisiär fråga. Det är riktigt så man hör "Gurkans" ord från Repmånad i bakhuvudet: Minns Ådalen!

Säkerligen avskräckte också erfarenheterna från 11 september när F 16 i Uppsala bedrev mörkerflygning de närmaste dagarna efteråt för att höja kompetensen för den nationella beredskapen och då av Arlanda ATCC leddes in över Stockholm. Polisen och Flygvapnet blev nerringda av oroliga Stockholmare under de tidiga morgontimmarna. På morgonen satt sedan den dåvarande ÖB Johan Hederstedt i morgonsoffan i TV 4 och tog heder och ära av sina piloter som skrämt medborgarna.


Därav kan man dra två för Sverige mycket pinsamma slutsatser. För det första och som jag nämnde i förra inlägget, är den svenska beredskapen för extraordinära händelser där polis och militär måste samverka en fullständig katastrof med oklara ledningsförhållanden och av allt att döma en oövad orderkedja. Att man ingenting lärt de åtta åren som gått sedan 11 september måste lastas de under tiden sittande regeringarna som är de som har haft möjligheten att förändra lagstiftningen och skapa krisplaner.

För det andra förläner alltså den högsta militära närvaron i Östersjön sedan flera år innan murens fall för 20 år sedan att den övervakas av två st JAS 39 Gripen. Det är alltså vad Sverige med den under 2000-talet förda försvarspolitiken klarar av att sätta upp. Återigen tvingas man konstatera att den försvarspolitik som förts till dags datum är ett skämt på gränsen till katastrof.

För vem förs den svenska försvarspolitiken?


Mer i media: Expressen, SvD, 2, Aftonbladet, 2, TV 4, Sydsvenskan

23 kommentarer:

Skal! sa...
25 september 2009 kl. 13:07  

Vad jag förstår utifrån SVD:s korta artikel så låg Gripen-planen och väntade i luften ovanför Tullinge?

Anonym sa...
25 september 2009 kl. 13:19  

Ja, Försvaret skulle inte skötts sämre om alla ledande befattningsinnehavare från överstar till försvarsministrar varit GRU-agenter. Vad säger det oss?

Ska vi använda Ockhams eller Hanlons rakkniv?

/Starvid

Wiseman sa...
25 september 2009 kl. 13:20  

Nja, jag tror det är lite syftfel. Journalisten blandar och ger mellan indikativ och konjunktiv. Vad jag har kunnat förstå av det som skrivits fick piloterna order om att flyga mot Tullinge för att därifrån spana mot helikoptern, men insatsen avbröts redan under flygningen mot Tullinge.

Skal! sa...
25 september 2009 kl. 13:38  

Det var tråkigt att försvaret och polismyndigheten inte tillsammans kunde använda Gripens radarsystem till dess fullaste potential. Vad jag förstår så hade Gripen kunnat lokalisera helikoptern direkt och kunnat rapportera positionen.

Men det jag undrar vidare är hur en sådana kommunikationsförbindelse mellan polisen och försvaret skulle gå till? Det kan väl inte vara så svårt?


Sedan är det väl rimligt att tro att Gripen plannen skulle kunna ha genskjutit helikoptern och stört piloten till en sådan grad att han tvingats att landa och avbryta flyktplanen. Känns som om myndigheterna tillsammans kunde ha föstört hela upplägget och jagat in gärningsmännen i famnen på polisen.

20% jobbar 80% slöar!!! sa...
25 september 2009 kl. 14:14  

Tröttmössor hela bunten...
FINNS det inga kompetenta polisiära befäl kvar här i Sverige, som i alla fall är ett uns mer drivna att åstadkomma resultat än de Säpo-anställda som sover bort hela sina vaktpass uppe på Säpos kontor?!
NEPOTISM! Blanda in stark extern kompetens som kan hantera att sätta upp krav och samtidigt skita i gnällspikarna som inte vill jobba på arbetstid!

Anonym sa...
25 september 2009 kl. 14:57  

Rent juridiskt hade JAS planen inte kunnat ingripa (tex tvinga ned) rånarhelikoptern.
Flygvapnet skulle inte heller kunna ingripa eller förhindra om ett 11:e september liknande scenario skulle inträffa i Sverige.

Läs följade mycket intressanta C-uppsats från Försvarshögskolans bibliotek.

http://www.annalindhbiblioteket.se/publikationer/uppsatser/2004/chp0204/vobora_2028.pdf

Wiseman sa...
25 september 2009 kl. 15:11  

14.57: Den är länkad i såväl detta inlägg som det förra och flera andra dessförinnan.

Skandal är väl det minsta man kan säga om att ingen förbättring sker.

Riefenstahl sa...
25 september 2009 kl. 15:17  

Det är minst sagt dags att lägga Ådalen bakom oss. Det är en helt annan värld nu jämfört med 1931 och ett nära och väl inövat samarbete mellan Polis och Försvar är inte bara önskvärt utan nödvändigt!

Gustav Wasa sa...
25 september 2009 kl. 15:34  

Major Voboras C-uppsats är skriven 2004. Sedan dess har riksdagen antagit:

Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

Ett problem är att i och med lagens ikraftträdande så upphörde de bägge berörda myndighetscheferna att agera för samverkan. Tvärtom så ställde RPS in sina kurser för samverkan med Försvarsmakten inom markarenan. RPS gjorde bedömningen att myndighetssamverkan bara var aktuell till sjöss och i luften.

20% jobbar 80% slöar!!! sa...
25 september 2009 kl. 15:45  

Lagen säger...

Flygvapnet skulle inte få TVINGA ned helikoptern... nej det är sant.

MEN i det här fallet låter det mer som att avundsjukan myndigheter emellan gjorde att Försvarsmakten inte fick order om att endast FÖLJA helikoptern för att se var den tog vägen och rapportera detta till Polisen... DET skulle enligt den länkade texten inte vara en lagöverträdelse!
... det kokar som vanligt ned till människans egna självbevarelsedrift... slå vakt om och behålla så mycket som möjligt själv och skita i vad som skulle kunna generera bäst resultat!

Anonym sa...
25 september 2009 kl. 16:26  

Varför just mot Tullinge ? Går väl inte att landa där längre. Dom kanske har kvar "riktning mot Tullingebasen" om du nu var ute på Östersjön och visade upp sig.

Anonym sa...
25 september 2009 kl. 17:02  

Wiseman, din indignation är tydligt synliggjord i dina formuleringar. Med all rätta.

Själv orkar jag inte längre. Visst, låt maffian, terroristerna och ryssarna anfalla oss, alla på en gång. Vi förtjänar inte bättre.

Det är nog tyvärr det enda som kan få folk att vakna upp och inse behovet av en reell säkerhetsapparat som fungerar.

chefsingenjören sa...
25 september 2009 kl. 18:14  

Tja, att Försvarsmakten numera kan stötta Polisen innebär inte att det är uppskattat. Ta bara Hemvärnets övning i Halmstad senast, där givetvis Ådalen 31 kom upp som ett argument.

Griparna hade givetvis kunnat följa Helikoptern, men frågan är till vilken nytta? Försöka preja eller någon liknande manöver som vissa föreslår är inte tillåtet då helikoptern inte utgör något hot. Snarare så skulle civila på marken kunna skadas vid en sådan manöver då risken för att helikoptern eller Gripen flygplanet havererar är stor.

Att rapportera landningspunkten är inte helt snutet ur näsan då flygplanets karta inte innehåller gatuadresser. Där gjorde de civila telefonsamtalen större effekt och polisen var tydligen i närheten.

Att sedan följa en enskild bil är mer eller mindre omöjligt i skogsterräng från ett stridsflygplan i flera hundra kilometer i timmen. Där är en helikopter enda möjligheten. Med en laserkapsel finns en teoretisk möjlighet i öppen terräng och men en mycket skicklig pilot, eller en tvåsits 39D med en operatör i baksits.

Mattias sa...
25 september 2009 kl. 18:46  

Håller med anonym 17:02, faktiskt så hoppas jag på det. Inte ett regelrätt anfall alltså, men någon typ av incident och efterföljande upptrappning eller dylikt, vad som helst som kan få folk att reagera och inse vilken katastrof svensk säkerhetspolitik är. Jag blir så förbannad bara att tänka på det att jag inte orkar bry mig längre.

J.K Nilsson sa...
25 september 2009 kl. 19:36  

Borde inte vinkeln vara att sambandsutrustning också skall kunna tillföras FM och polisen så att samverkan skall kunna ske.

Tänk eskort av patrull i Afghanistan, inte skall det behövas FAC-utbildad personal med FAC-ütrustning för att patrullchefen skall fatta beslut med ledning av information ifrån föraren? Utpekning av mål och CAS ifrån marken så behöver man ju en mark-FAC men kan man inte lösa det med en 39D tillsammans med en Airborne FAC?

Och åter till polisverksamheten. Att lösa kommuikationsproblemen är ju inte snutet ur näsan. Skall JAL sitta med telefonen till 112 i ena nävan och prata med föraren med hjälp av den andra. Visserligen så borde det vara en tekniskt smal sak att koppla polisens tetranät med talsambandet i StriC/LedE men vad skulle MUST säga om det?

Jag anar att det var hittills svårlösligt att uppdatera polisen med information om var helikoptern tar vägen.

Kanske det till och med är en höna av en fjäder. Hur fick JAL reda på rånet? Rapporterades det i realtid via vilka kanaler in i LedE?

J.K Nilsson

Tant Strul sa...
25 september 2009 kl. 21:22  

Det börjar bli dags att skriva en
CONOPS (Concept Of Operations) gällande olika myndigheter för situationer som har med terrorism och grov brottslighet att göra.

Tänk FÖRE tillsammans (skyll inte på varandra efteråt, det är delat ansvar).

Onga sa...
26 september 2009 kl. 00:29  

För vem är det mest pinsamt? Att LFV genom "ATCC Stockholm" har tjänstemän som vågar fatta egna beslut och "visa flaggen" eller en myndighet vars högste chef hänger ut sina anställda i TV-soffan 2001.

Exakt samma företagsanda råder under Västbergabrytet... "By the book", håll ryggen fri, hänvisa till högre instans, kan jag personligen få skit för detta?, ryms detta inom IKFN?.
Ni vet vad jag menar.
Den totala likriktningen, med ÖRA i spetsen, har förlamat försvarsmakten till den grad att förmågan att "gilla läget", lös uppgiften" har fullständigt upphört.
Man kan som enskild tjänsteman ta egna initiativ. Har man bara en god tanke eller sunda avsikter finns det ingen som kan hänga dig efteråt. Mark my words!

För övrigt finns det en "civil" PSR i norra Uppland som fungerar alldeles ypperligt.
Sveriges beredskap är god...

Wiseman sa...
26 september 2009 kl. 02:38  

Chefsingenjören: Jag är inte av samma uppfattning. Motsatsen har bevisats flera gånger under samverkan med markförband.

Anonym sa...
26 september 2009 kl. 04:56  

Att korrekt tillämpa lagen 2006.343om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
är inte lätt i brådskande lägen.

En hel del överväganden krävs, eftersom lagen är hårt villkorad.
Rikspolisstyrelsen ska begära stödet först och främst. Det tar troligen ganska lång tid att få till stånd.

Det ska handla om terroristbrott enligt lagen 2003.148, som listar 19 olika brott.
Polisen skall sakna resursen som Försvaret besitter.
Regeringen ska ge sitt medgivande i förväg, såvitt inte människors liv är i fara eller omfattande förstörelse av egendom riskeras.

Lagen är så opraktiskt utformad, att den kan bara tillämpas enkelt i vissa statiska situationer.
För mig är det uppenbart, att lagstiftaren litar varken på polis eller militär.
Olaus

Bosse sa...
26 september 2009 kl. 12:00  

Chefsingenjören -
Jag är visserligen inte detaljinsatt i JAS-radarn men av vad jag tror mig veta så skulle man från flygplanet kunnat rapportera ett läge, t ex landningsplats, i longitud/latitud? Om det inte kan tolkas från polisens sida får dom väl stanna till och köpa en GPS-navigator för att hitta gatuadressen!

Anonym sa...
26 september 2009 kl. 13:17  

Polisen får självklart inte använda GPS, det bygger ju på ett militärt satellitsystem (amerikanskt dessutom!). Glöm inte Skotten i Ådalen!!!!!1111

/Starvid

G sa...
26 september 2009 kl. 13:22  

Med tanke på att rånarnas helikopter knappast körde med transponder och föranmäld flygväg så borde väl FV ha rätt att i all fall följa helikoptern med radarn och så kallat 'hålla' ett öga på helikoptern.


...Helikoptern kanske tillhörde främmande makt som kränkt vårat luftrum...

pivot sa...
27 september 2009 kl. 09:50  

Helt riktigt som G skriver...
Helikoptern skulle ha följts på radar, och till detta hade JAS radarn varit ypperlig. Polisen hade då kunnat få ett rapporterat läge i realtid och gjort en stor tidsvinst. (mot bakgrund neppelbergs redogörelse).Det var väl ingen högoddsare direkt att bytet m.m släpptes av på vägen mot landningsplatsen. Det hade med andra ord inte behövt gå två dygn för polisen att ringa in den platsen. Att rapportera vidare informationen hade inte varit några problem.

Jaktledare agerar lugnt och klokt och eventuella ingripanden är väl övervägda. Det kan finnas orsaker till varför insatsen avbröts då uppgiften att stödja polisen inte står högst upp på dagordningen. Om den sedan bör var det överlåter jag åt andra att tycka.
Hoppas dock att det som hänt får polisledningen att nyktra till i frågan om stöd från incidentberedskap luft.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade