Regeringen, var god läs!

Hear, hear för denna ledare i Borås Tidning.

17 kommentarer:

Anonym sa...
7 september 2009 18:31  

Undrar just om det är några från t ex Ofog som har för avsikt att smita in på Zapad 09´s övningsområde för att protestera?

Nä, det kostar väl mer än det smakar...

Anonym sa...
7 september 2009 20:13  

Ändå har man hojtat om det här i flera år från försvarshåll. FOI har gjort flera mycket tydliga utredningar som visar på de politiska och militära riskerna med Nord Stream. Informationen har dock inte letat sig fram till beslutsfattarna, verkar det som.

Regeringen borde naturligtvis ha drivit frågan inom EU, direkt med Tyskland med stöd av de övriga baltiska länderna - och USA, som är mycket skeptiskt.

Det är ju faktiskt tyskarna som är nyckeln i den här historien.

Anonym sa...
7 september 2009 20:53  

Om man kopplar ihop denna ledare med Tolgfors senaste efterlysning på sin "blogg":
"...att ett av statens kärnområden utlöser så lite partipolitiskt ansvarstagande och deltagande i debatten. "

Då skulle vi kanske kunna få igång en seriös debatt om var fokus borde ligga avseende våra ytterst begränsade resurser till FM

Det skulle nog inte skada om man gjorde verklighet av det "nordiska försvarssamarbetet" och frågade våra blåvita grannar vad det anser att fokus bör ligga (såväl vårt som deras)

En intressant fråga som jag inte har på fötterna för att besvara (men skulle vilja ha ett svar på) är om NATO skulle tillåta gasledningen i Östersjön om Sverige (och kanske även Finland) var NATO-medlemmar

Eller rättare sagt om Sverige skulle tillåtas godkänna den...

Eller?

Anonym sa...
7 september 2009 22:41  

Denna eviga gasledningsdebatt!

Kan någon vara så god att förklara för mig hur ryska ytstridsfartyg i Östersjön stärker ledningens skydd mot terrorister? Nehe?

Är man terrorist slår man förstås mot den del av ledningen som ligger på land, i Viborg eller Greifswald, eller ännu hellre mot de enorma obevakade ledningarna som går genom den oändliga ödemarken ner från Yamalhalvön.

/Starvid

Wiseman sa...
8 september 2009 06:24  

Starvid: Det är fel forum att övertyga om det. Försök i Moskva istället.

Anonym sa...
8 september 2009 10:14  

как же вы заебали своим газледнингом!
отляжьте от нашего фустерланда
dra åt kukhelvetet svennerassar

Anonym sa...
8 september 2009 10:50  

Ryssens definion för 'terroist' är rätt så tänjbar, Zapad går ju ut på att öva anfall västerut mot 'terrorister' :D

Anonym sa...
8 september 2009 17:24  

Jag behöver inte förklara något som helst i Moskva. Det räcker med att notera att vi ska ignorera allt ryssen säger om gasledningar.

Om han däremot stärker sin Östersjöflotta kan vi utgå att han har mer ondsinta idéer än att skydda sin gasledning. Det måste då självklart resultera i att vår flotta också stärks.

Det stora hotet är att den svenska allmänheten faktiskt börjar tro att ryssen har legitima skäl att stärka sin flotta för att skydda gasledningen och därmed inte ser nödvändigheten i att besvara en eventuell rysk flottupprustning.

Det ständiga ältandet av den "farliga gasledningen" i försvarskretsar stärker bara våra motståndares argument. Hur lång tid tar det inte innan någon kommunist eller miljöpartikel bortförklarar en rysk flottupprustning med att "gasledningen måste försvaras"?

/Starvid

Wiseman sa...
8 september 2009 17:47  

Starvid: Nu råkar det ju vara så att det var Baltijskij Flot och Moskva som först gick ut med att huvuduppgiften var att försvara gasledningen. Antingen stoppar man huvudet i sanden, eller också försöker man motverka själva grunden för det påstådda försvarsbehovet. Jag tror inte att man kommer att ändra sig i Moskva om sitt påstådda försvarsbehov, jag tror inte att gasledningen går att stoppa eftersom tyskarna är så oerhört sugna på den. Då återstår att vi ser om vårt eget hus.

Vänsterretoriken bryr jag mig inte i.

Anonym sa...
8 september 2009 18:02  

Faktum är att det är aldrig bra då Moskva och Berlin är överens och ingår något stort avtal sinsemellan .....

Anonym sa...
8 september 2009 18:31  

Jag tolkar ryssarnas prat om terrorister som ett sätt för Baltiskij Flot att försvara sin budget. Sådant är ju inte okänt här hemma i Sverige heller. Faktum är att jag misstänker att en bidragande del till upprördheten om gasledningen i svenska försvarskretsar är ett sätt att motivera just högre försvarsanslag, vilket jag i och för sig inte har något emot. Budgetgasledningar...

Problemet med den argumentationen är att den ger våra politiker en utväg så de inte behöver lägga pengar på att stärka vår flotta om ryssarna faktiskt stärker sin.

/Starvid

Wiseman sa...
8 september 2009 18:51  

Starvid: Oavsett om det är budgetgasledningar eller inte är det argumentation som även förekommer inom den ryska regeringen. Hönan eller ägget? Det spelar ingen roll när resultatet är detsamma. Tror de själv på det måste vi agera därefter.

Talet om budgetgasledningar är dessutom en svensk uppfinning i ett försök att tona ner betydelsen av vad som sker i Östersjön. Det kommer ju annars att kosta pengar och dessutom visa att regeringens inslagna väg inte är den korrekta. Den ryska flottan är under kraftig expansion sedan innan ev "budgetgasledningar". Att omdisponera bristresursen landstigningförmåga från den heta Svarta Havsregionen där det är mer än frostigt med Georgien och frostigt med Ukraina, till Östersjön är inget lokalt beslut av Östersjöflottan pga budgetgasledningar, utan ett beslut som måste förankras på högsta politiska nivå i Moskva.

Cornucopia? sa...
8 september 2009 19:15  

Det är intressant att det brukar dyka upp horder av ryssar (som kan läsa svenska) och anklagar svenskar för att vara rasister så fort vi oroar oss för vår ryske granne.

Har säkert raderat ett tiotal mycket otrevligare svar på min blog än det som står ovan.

Anonym sa...
8 september 2009 21:05  

Citat:
"Det är intressant att det brukar dyka upp horder av ryssar (som kan läsa svenska) och anklagar svenskar för att vara rasister så fort vi oroar oss för vår ryske granne"

Ja, de (troligtvis GRU) har gjort sin hemläxa ordentligt och vet vad som är ett av de effektivaste sätten att tysta ned en debatt i Sverige, dvs plocka fram -ismer, framför allt rasism.

Anonym sa...
8 september 2009 21:15  

Jo, att de har folk anställda i Moskva för att sitta och läsa svenska försvarsbloggar - och lämna hotfulla kommentarer - är ju inget gott tecken, precis.

Det svenska misstaget är, som alltid, att tro att alla andra är som vi och tänker som vi. Verkligheten och därmed världsbilden ser helt annorlunda ut på andra sidan Östersjön.

Om man tar på sig ett par ryska glasögon och blickar ut över Baltikum från öster så ser man att den svenska försvarsbristen är exakt den lucka som ryssland behöver för agera storpolitiskt i området.

Att brösta sig mot Estland, Lettland, Litauen, Danmark eller Finland är f.n. uteslutet pga Art. V. Att brösta sig mot Finland är också kört på grund av deras stora försvar och att de sannolikt skulle få hjälp västerifrån (inte Sverige, alltså). Återstår således bara Sverige som ett lätt offer utan försvar eller allians.

Den optimala tidpunkten för att inleda en svensk upprustning är sannolikt redan förbi, men bättre sent än aldrig och bättre lite än inget.

Anonym sa...
9 september 2009 13:09  

Tolgfors skriver idag på sin ”blogg” om ” Utvecklingen av nordiskt samarbete på utrikes-, säkerhets och försvarsområdet”:

Utvecklingen av nordiskt samarbete på utrikes-, säkerhets och försvarsområdet har varit mycket dynamisk de senaste åren. Potentialen för ytterligare fördjupning är stor.
För er som inte är vana vid att läsa kanslisvenska kommer här ett par förklingar till hur man ska tolka vissa nyckelord i avsnittet ovan.

Utvecklingen har varit dynamisk = ”Det har hänt en massa som vi inte har haft kontroll över”

Potentialen för ytterligare fördjupning är stor = ”Vi har egentligen inte gjort någonting”

Mvh
Kanslisten

Anonym sa...
12 september 2009 00:49  

Solidaritetsförklaringen
Försvarsminister Tolgfors skriver den 8:e september på sin ”blogg” om den svenska solidaritetsförklaringen.

Sverige har en lång tradition av att vara självpåtaget ”världssamvete” och ”bror duktig” som vet bäst vad som är rätt och riktigt här i världen.

Denna tradition sträcker sig långt bortom Palme och Vietnamkriget.

Traditionen har nu axlats av dem som ivrar för den nya inriktningen av Försvaret med ”Afghanistandoktrinen” och den nya ”Materielförsörjningsstrategin” där man ska köpa färdiga produkter från hyllan och den svenska försvarsindustrin ska konkurrera på den ”öppna marknaden”.

Att Sverige försvaras bäst i Afghanistan är (just nu) politiskt korrekt och vi är nog så illa tvungna att ställa upp med någonting när FN (och NATO) kallar – annars kan vi ju knappast räkna med att få någon hjälp om vi själva behöver. Men att ställa upp med det lilla vi har att komma med ger knappast några garantier för att få någon hjälp om vi skulle behöva.

Tolgfors skriver även att ”Den svenska solidaritetsförklaringen är en tydligt aviserad svensk viljeinriktning om hur vi vill agera, efter beslut i det enskilda fallet. Därför kräver den heller inte försvarsgarantier från andra.”

Det är ju bra att vi VILL agera. Frågan är om något av våra grannländer eller EU-medlemmarna tycker att den svenska försvarsmakten numera är en särskilt imponerande aktör. Hade vi haft något att komma med så hade vi väl krävt försvarsgarantier från andra?

Ordstävet ”ingen hjälper den som inte försöker hjälpa sig själv” är nog tillämpligt i denna fråga.

Men nu verkar Tolgfors kollega i Alliansen, Allan Widman (Strilaren II den 7 Sept), ha kommit på andra tankar:

”Problemet är bara att ingen så här långt officiellt besvarat vår solidaritet. I Norge, Finland och Danmark talar tystnaden. Vilka slutsatser ska vi dra av det? Idag den 7 september drar jag slutsatsen att vi bör upphöra med att eka detta erbjudande. Nu är det dags att se om vårt eget hus. Alltför många brister och förmågeglapp gör sig påminda. Om inte vi visar operativ förmåga och säkerhetspolitisk realism, vem kommer då att ta våra erbjudanden på allvar?”

Undrar när verkligheten ska göra Widman och andra påmind även vad avser Materielförsörjningsstrategin och hanteringen av de nationalekonomiska värden vi har haft i form av svensk försvarsmaterielkompetens?

Om den s.k.Stödutredningens förslag genomförs så har vi även gjort oss av vår förmåga att försörja oss själva med Försvarsmateriel.

Det är sant att det bästa vore om det fanns en öppen marknad för försvarsmateriel där de levererande företagen konkurrerade på lika villkor oavsett vilket land köpare och säljare kommer ifrån. Detta är också den målsättning EU har haft med sitt arbete.

Men även detta är en målsättning och långt ifrån någon verklighet. De flesta länder med egen försvarsindustri konkurrerar med Sverige - och dess försvarsindustri. I alla stora försvarsmaterielaffärer är de säljande ländernas statsmakter garanter på ett eller annat sätt. Ett tydligt exempel på detta är väl den senast omskrivna affären avseende Brasilianskt stridsflyg, mm.

Alliansens försök att helt och hållet separera försvarspolitik och näringspolitik är i teorin säkert alldeles riktigt, men i verkligheten sysselsätter i Sverige verksam försvarsindustri ca 40 000 svenskar.

Och den svenska förmågan avseende forskning och utveckling av försvarsmateriel har givit Sverige en utrikespolitisk position som varit omöjlig utan denna.

Nu håller vi på att avhända oss detta nationalekonomiska och diplomatiska ”kapital” helt självmant bara för att vi agerar utifrån hur vi vill att världen ska se ut och inte utifrån hur den verkligen ser ut.

Sverige är nu med blåa ögon på väg in i en återvändsgränd avseende utvecklingen av det svenska försvaret som kommer att bli väldigt jobbig att backa sig ur om det skulle visa sig att antagandet om den eviga freden skulle visa sig felaktigt.

Ska vi verkligen fortsätta in i återvändsgränden Eller ? Ska vi stanna ett tag och tänka efter före?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade