Soldater erbjuds anställning

Rapport meddelar ikväll att de soldater som nu roterar hem från Afghanistan kommer att erbjudas fortsatt anställning i Försvarsmakten i linje med beslutet om att övergå till ett yrkesförsvar. Det är naturligtvis en klok förvaltning av "humankapitalet" om man avser att ha ett yrkesförsvar och jag välkomnar beslutet.

Det stora flertalet av soldaterna som nappar på erbjudandet kommer, liksom så många officerare förut, snabbt att bli varse att vardagen hemma i Sverige på regementet är långt ifrån lika spännande som tiden på missionen. Jag vet inte hur många kollegor som fällt repliken "aldrig mer soldatutbildning" efter att ha jämfört missionen med lunken med att ständigt öva och utbilda.

Självfallet är det ofrånkomligt att situationen blir sådan.

15 kommentarer:

uppgiven sa...
22 september 2009 kl. 20:58  

Visst finns det en risk att det blir så. Samtidigt så har de faktiskt varit anställda "här hemma" förut, så en viss erfarenhet av "den icke insatta delen" av Försvarsmakten får man väl förvänta sig att de har.

Anonym sa...
22 september 2009 kl. 21:08  

Spännande att se hur många som nappar på en tillsvidareplacering i Boden. Utan fria hemresor som dom haft vid sin tidigare tjänstgöring...
/Kalle

Anonym sa...
22 september 2009 kl. 21:22  

Hur får man häng på en sån plats ? Menar att det lär ju bli ett antal "nej tack" också.

Yankee5

Anonym sa...
22 september 2009 kl. 23:09  

Lönen är också en intressant fråga... Kommer en anställd soldat ha högre lön en specialistofficeren (eller TA/OP officeren också för den delen)? Då många officerare idag har marginellt högre grundlön än existens minimum. Någonstans borde kanske lönen spegla ansvarsförhållandet osv.?!

Anonym sa...
22 september 2009 kl. 23:11  

Med lite positivt tänk så är det naturligtvis rätt beslut och något som jag själv argumenterade för när NBG 08 onödigt nog upplöstes.

Man kan ju inte vara ute jämt men om verksamheten för det mesta siktar mot nya insatser så blir det kanske "spännande" nog.

I yrkesförsvaret ligger att FM måste vara en attraktiv arbetsgivare annars finns det alltför många alternativ. Om man vill komma dit så måste man ju börja någonstans.

Att börja med en ny kärna från NBG och Afghanistan är ju en utmärkt grund för yrkesförsvaret.

Faktiskt bör man ge lite credit när det fattas positiva beslut om försvaret.

/Kompis

Anonym sa...
23 september 2009 kl. 06:06  

Det märkliga är att tf persdir säger på mil.se att dom ska vara anställda motsv resoff medans avsikten är att ha dom kvar över tiden och i flera år.

GustavÅke sa...
23 september 2009 kl. 12:12  

Patrik Dahle stod i teve och påstod att förbandet skulle krigsplaceras. I vilken förbandsstruktur då, undrar man.

Anonym sa...
23 september 2009 kl. 12:21  

Anställning enligt resoff-principen är en god tanke. Har svårt att se hur man annars skulle kunna fylla dagarna med vettiga sysslor, år ut och år in, för heltidsanställda soldater.
Utformar man ett kontrakt där man förbinder sig att tjäntsgöra x antal veckor på förband kommer intresset att vara stort, man behåller sin militära förmåga samtidigt som man ges möjlighet att behålla/skaffa ett civilt arbete över tiden.
Är själv reservare med 5-årskontrakt som har förnyats ett antal gånger under åren. Tjänstgöringsperioderna har varierat mellan 2-15 veckor/år vilket har medfört att jag har haft möjlighet att behålla mitt civila arbete och samtidigt min militärt kompetens. (har dock blivit lite mindre kompetent de senaste åren men det gäller väl de flesta försvarsanställda).

/Onga

Anonym sa...
23 september 2009 kl. 21:11  

Förmånerna kommer antagligen att bli som för anställda över lag i Försvaret, dvs mat och logi betalas ev den enskilde. Kryddan torde vara ett enkelt boende runt 1000-2000:- kr/mån och en ingångslön runt 15-18 000:-. Inga fria hemresor.

Anonym sa...
23 september 2009 kl. 21:54  

@ Wiseman

Jag ser en stor skillnad att komma hem med ett förband som tjänstgjort tillsammans länge och sedan fortsätta därifrån, än att komma hem från utlandstjänst och påbörja en tjänst som innebär GSU och ruta noll eller motsvarande. Oftast, och med viss rätt, känns det föga motiverande. Förutsättningarna bör i detta fall vara större att tillvarata erfarenheter och ytterligare utbilda förbandet. Långtifrån det totala ointresse av kvalitetssäkring som normalt uppstår när personal med erfarenhet kommer hem. (Vilket i sig är märkligt då vi alla har fina Q-sektioner och kvalitetsprocesser på regementena). Jag tror det kan bli bra. Soldater som vart med ett tag är bättre på att tempoväxla. Svårigheten kan ligga i skickligheten hos utbildningsplattformen att vidareutbilda förband som i många stycken har kunskaper och erfarenheter som vida överstiger utbildningsorganisationen i stort.

//CJ

Anonym sa...
24 september 2009 kl. 08:53  

Anonym
förmåner i all ära men glöm inte bort att FM INTE vill ha dom stående som ett insatsförband utan att dom ska finnas hemma på avrop, liknelsen har gjorts med våra resoff. Så då spelar inte hemresor och logementsboende någon roll annat än om dom kallas in för repetionstjänstgöring.
Blir det väl mission så gäller utlandsstyrkans regler.

Ndorop sa...
26 september 2009 kl. 15:44  

Låt FS17 bli grunden för det nya Försvaret! Jag blev jätteglad att höra nyheten, men jämförelsen med reservare oroar mig. Vi ska ju gå över till ett stående försvar, och då är det klart att soldaterna inte kan ha någon civil karriär vid sidan om.

Nej, låt dem få en välförtjänad semester, därefter lämplig vidareutbildning: skyttesoldat kan exempelvis utbildas till ksp-skytt, gruppsjukvårdare, signalist i sin grupp, eller välja gå vidare till underbefäl eller officer och komma tillbaka senare). under tiden ska vakanserna fyllas och de nya utbildas. Sen ska grupper och enheterna samtränas. Därefter kan de ställas i beredskap. Om de inte sätts in kan de få missionsanpassad utbildning och skickas ut igen. Om de sätts in under beredskapen, så finns tid att rekrytera ett nytt rotationsförband (så gjorde vi förr med beredskapsbataljonerna till FN-styrkorna).

Gå inte i de gamla hjulspåren och tro att vi utbildar "för mob-förrådet".

Erbjudandet måste vara konkurrenskraftigt:
1. Vad är det för jobb, vad ska jag göra? (Min syn har jag ju redogjort för ovan.)

2. Vilken lön får jag? Anställningstrygghet? Försäkringsvillkor?

3. Var ligger jobbet? Bostad, fritidsaktiviteter, nöjen, shopping? Måste jag pendla?
- FS17 har satts upp av I19, men endast ca 60 kommer från Norrbotten. Ska man locka resten att flytta till Boden, eller ska man förlägga det nya förbandet i ett attraktivare område?

4. Vilka är förutsättningar för att göra jobbet? Hur ser arbetsklimatet ut och hur blir jag bemött? Hur är min chef? Arbetslokaler och -redskap, matsal/ mäss?

5. Vilka utvecklingsmöjligheter/ karriär har jag? (Det här behöver kunna presenteras nu!)

Eller vilka frågor ställer ni er när ni söker nytt jobb på ny ort? Prioriteringsordningen är nog individuell, men jag skulle fundera över de här sakerna.

Fredrik sa...
26 september 2009 kl. 16:22  

"- FS17 har satts upp av I19, men endast ca 60 kommer från Norrbotten. Ska man locka resten att flytta till Boden, eller ska man förlägga det nya förbandet i ett attraktivare område?"

Här står vi kanske inför en av de största förändringarna som bör komma med nästa Försvarsbeslut. I plitkförsvaret har vi kunnat bortse fullständigt från saker som marknadsekonomi. Det har bara varit att med lagstöd beordra folk att åka till de olika tjänstgöringsställena och sedan har det varit bra med det.

I framtiden kommer kanske helt andra saker att vara viktiga när den enskilde soldaten själv kan välja förband och huvudsaklig tjänstgöringsplats.

Vill frun/maken flytta med? Finns det sysselsättning till anhöriga? Dagisplatser? Bostäder? Meningsfull fritid? Tillräckligt många ställen som säljer caffe latte och biscotti?

Allt detta kanske gör att FM för att vara konkurrenskraftig kanske måste överväga att lämna glesbygden helt och hållet och istället satsa på närvaro i storstadsregionerna?

Nåväl- den som lever får se....


För övrigt är väl knappast FS 17 det första förband som är anställt eller som fortsätter vara anställda efter sin utlandstjänstgöring.

Anonym sa...
28 september 2009 kl. 06:41  

Björn C

Hur ligger det till med regler för namnpublicering på stridande soldater.

I GP hänger dom ut flickor som varit ute
http://www.gt.se/nyheter/1.1721126/jennies-byte-sju-pirater

Kommer ihåg tiden med tavelförsäljare som var aktuellt när jag låg inne på F13.

Vad gäller i dag? Finns det några regler över huvud taget


E-post ej publiceras agadiver@gmail.com )

Anonym sa...
29 september 2009 kl. 21:15  

agadiver, regler? förutsätter att hon medgivit att publiceras med fullständigt namn.
Förutom dom som innehar skyddsvärda befattningar som tex personal ur specialförbanden finns inget hinder mot att stå med för och efternamn.
Under några år har det varit så att soldater och befäl knutna till FS missionerna enbart står med förnamn medan resterande förband har både och. Klokt eller inte kan man diskutera dock så tycker jag nog hon gjort en helt ok riskbedömning iallafall tills en Somalisk tavelförsäljare ringer på hemma hos henne.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade