De måste jobba längre

Mona Sahlin upprepar uppmaningen från den tidigare socialdemokratiska regeringen att svenskarna måste jobba längre än till 65 år innan man går i pension om vårt välfärdssamhälle ska hålla.

Samtidigt går allt fler svenskar i pension tidigare än vid 65 års ålder i olika typer av förtidspensioner. Det är inte en trend som ser ut att avta då allt fler vill utnyttja sina vitala år och arbetsmarknaden vill bli av med äldre arbetare vid omstruktureringar. Pensionsåldern förkortas alltså för många.

Det socialdemokratiska receptet, som man delar med vänsterpartiet för att få ner arbetslöshet är satsningar på den offentliga sektor. Vård, skola och omsorg är en huskur för allehanda politiska problem inom socialdemokratin. Vem önskar inte sina barn en bra utbildning och sig själv en trygg miljö på ålderns höst?

Vad få reflekterar över är hur få det egentligen är som drar in pengar till den svenska offentliga ekonomin och att trygga resurser till just vård, skola och omsorg.

2007 var siffran förvärvsarbetande som inte är anställda i offentlig sektor ca 2,9 milj personer . Resterande 6,2 milj personer (1,5 milj offentliganställda och resterande unga med barnbidrag, arbetslösa och olika former av pension) av den svenska befolkningen på 9,1 milj försörjs alltså i stort sett av skatteintäkter genererade av dessa 2,9 milj.

År 1980 var siffran förvärvsarbetande utanför offentlig sektor också 2,9 milj av en befolkning i Sverige på 8,3 milj. 1,3 milj arbetade inom den offentliga sektorn och totalt var det alltså 5,4 milj svenskar som försörjdes av 2,9 milj andra.

Andelen sysselsatta inom offentlig sektor har på dessa 27 år ökat från 30 till 34% samtidigt som andelen förvärvsarbetande utanför offentlig sektor gått ner från 35% till 32%.

Allt färre svenskar ska alltså försörja allt fler andra svenskar (däribland jag) som lever på det offentliga oavsett om det är i form av barnbidrag, studiebidrag, a-kassa, offentliga löner eller någon form av pension.

Är då verkligen den bästa lösningen att satsa mer pengar på offentlig sektor? Klart är att allt färre ska försörja allt fler. Och att Sverige nästa år har världens högsta marginalskatt.

(Statistiken från Ekonomifakta, förvärvsarbetande 15-64 år)

9 kommentarer:

Von Snabel sa...
16 september 2009 20:41  

Det är inte de stora inkomsterna man blir rik på utan de små utgifterna. Det finns en hel del att se över i stadsapparaten.
Vad få reflekterar över är vad det egentligen är som drar pengar ur den svenska offentliga ekonomin. Tex stod försvarsmakten i princip stilla under sista halvåret 2008, då endast ekonomin klarade av att betala ut löner till de anställda. Det blev inte mycket pang för pengarna till skattebetalarna. Försvaret kan inte skryta med att dra in särskillt många kronor till stadskassan, utan kostar i stället runt en 40 miljarder årligen. Några kronor kommer dock tillbaka via skattsedeln, med med wisemans förslag om skattebefrielse för personal i utlandsstyrkan kommer denna del att minska dramatiskt. Jag föreslår att alla latmaskar som lever på hederliga arbetare skall jagas med blåslampa så kanske pensionsåldern inte behöver höjas. Vi får hoppas att vi har samma regering efter valet.

Anonym sa...
16 september 2009 23:00  

ja, grundläggande ekonomiska fundamenta borde finnas med i skolplanen för grundskolan. Det är allt för många som inte förstår debet och kredit och tror att staten sitter på någon slags gryta med pengar.

förslagen kring medborgarlön var rätt talande - men å andra sidan, de kanske ser det som ett slutet kretslopp...

Anonym sa...
17 september 2009 06:27  

Det funkar inte att räkna bort de offentliganställda. Visst kan man hävda att officerare inte skapar så mycket ekonomiskt värde (de skapar, eller borde i alla fall skapa, säkerhet) men man kan inte hävda att de som jobbar på Vattenfall eller LKAB inte gör det. Inte heller att sjuksköterskor och lärare är "tärande". Alla som skulle fortsätta göra samma jobb om deras arbetsplatser lades ner (eftersom de skulle ersättas av privara motsvarigheter) är per definition närande.

/Starvid

Anonym sa...
17 september 2009 09:16  

Inga problem med försörjningen. Man höjer skatten och räcker inte detta så har ju staten alltid sedelpressarna att ta till, så nog kan man utöka den offentliga sektorn rejält i framtiden.

Von Snabel sa...
17 september 2009 09:35  

Menar Starvid att det skulle uppstå en privat arme, marin och ett privat flygvapen om försvarsmakten skulle läggas ner ?
En förklaring tack !

Anonym sa...
18 september 2009 11:10  

Starvid, ingen här kallar väl sjuksköterskor eller undersköterskor tärande, De är absolut nödvändiga för samhället. Däremot är det viktigt att se till att vi har resurser att hålla oss med kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal. De resurserna kommer primärt från det privata näringslivet. Jag tror det faktum att Sverige snart ståtar med världens högsta marginalskatter är till skada för vår förmåga i dessa avseenden. /Mika

Anonym sa...
23 september 2009 07:25  

Det är helt rätt att allt flera ska försörjas av allt färre. Vissa klagar på höga skatter, men ni som gör det, men hur ska staten försörja de allt flera äldre?

Eftersom den ekvationen inte går ihop, så betyder det att det allt flera pensionärern ska få det ännu sämre. Förutom de som redan under sitt yrkesliv privat har skaffat sig ett tryggad ålderdom.

Dvs. tänk på dig sig själv i första hand, och skit i andra. Vi är redan på god väg mot ett sådant samhälle idag.

Anonym sa...
23 september 2009 07:25  

Markku

Wiseman sa...
23 september 2009 17:55  

Markku: Hur vore det om en lägre beskattning leder till fler som arbetar och därmed betalar skatt istället för lever på skatt?

Det handlar mycket lite om att inte vilja betala för de som har det sämre utan mest om att man uppfattar ständiga skattehöjningar och satsningar på jobb som avlönas med skattepengar som en mycket, mycket ineffektiv lösning som definitivt inte kommer leda till några bättre villkor för pensionärerna och de som behöver stöd.

Redan nu beräknas värden uppemot 30% av skatteintäkterna försvinna i svartarbete, smuggling o s v. Kanske vore det en vis investering att satsa lite mer på bekämpning av detta?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade