Tagna på sängen

Rånet mot värdedepån i Västberga bevisar tyvärr för andra gången hur naiva våra svenska myndigheter är. Enligt SvD gick helikoptern enligt luftfartsmyndigheterna "under radarn". Snarare är det så att det knappt finns någon riktig radar i Sverige längre, definitivt inte civil sådan. Istället används sekundärradar som bygger på att en utrustning skickar frågor som sedan får annan utrustning (transponder) i flygplan att skicka ett svar. Om piloten flyger med transpondern avslagen syns inte flygplanet på "radarn". Fram till för något år sedan var det fullt tillåtet att flyga med transpondern avslagen i stora delar av det svenska luftrummet, men det ändrades sedan i syfte att höja flygsäkerheten. Alltför många privatflygare slarvade med sin navigering och passerade t ex rakt över Bromma och Arlanda utan färdtillstånd och upptäcktes aldrig i tid på "radarn".

Jag tror definitivt inte att rånarna flög med helikopterns transponder tillslagen, varvid möjligheterna att följa dess rörelser var minimala.

Polisens förvaring
av sina helikoptrar och deras säkerhet är inte heller något som förvånar mig, men det hindrar ju inte att man som skattebetalare känner sig missnöjd.


Vad värre är, är att detta är den andra incidenten på tre månader där brottslighet av ett fräckt slag som man inte trodde fanns i Sverige äger rum på svenskt territorium till följd av att svenskt luftrum och svenska vatten inte verkar vara fullt övervakade.

Som tur är var det ju "bara" en helikopter som stals den här gången och som framfördes mitt inne i landets hjärta. Nästa gång kan det vara någon som inte har fullt så fredliga avsikter och det är inte långt från platsen där man stal helikoptern till t ex Forsmark (som visserligen är byggt för att stå emot flygkrascher). Men sånt händer ju inte i Sverige.

Vilka konsekvenser får denna händelse för nästa veckas EU-toppmöte i Göteborg?

15 kommentarer:

Anonym sa...
24 september 2009 kl. 01:11  

Det värsta är kanske att man inte blir en uns förvånad, snarare hade det varit förvånande om det *INTE* varit så här usel bevakning och beredskap.

Peter Hammarberg sa...
24 september 2009 kl. 07:32  

Polishkp basering Värmdö var bara en tillfällig lösning efter att de blivit utbrända från Tullinge. Som så ofta annars blev den tillfälliga lösningen mer och mer permanent; det fungerar ju och allt annat skulle bli så dyrt...

Vaddå risker? Vaddå hkp i Göteborg? Det var ju en exceptionell händelse som knappast lär inträffa igen; något vi inte kan ta med i kalkylerna. Hur skulle det se ut om vi planerade för det vi tycker inte ska få hända, vart skulle det bära iväg då??
Risken för en upprepning är så liten att den är försumbar. Med det menas att den finns inte, fast bara lite. Tage Danielsson 1979

chefsingenjören sa...
24 september 2009 kl. 07:37  

Det här visar också på det absurda att NOC/GLC ska använda sig delvis av civila övervakningresurser. Råradar är sällsynt i civila världen. Fokus har legat vid hur användargränssnittet för ledningsfunktionen ser ut, inte kvaliteten på datat.

Nej, köp in fler UND-23 enheter till Försvarsmakten och skapa en mobil övervakningsresurs som skulle t.ex. kunna lånas ut till EU mötet i Göteborg. Det skulle kunna bli en värdefull resurs att erbjuda vid internationella operationer.

GustavÅke sa...
24 september 2009 kl. 09:27  

Hur blev det med stridsflyget i Uppsala? Har FM överhuvudtaget något flygetyg i närheten för att förstärka om Polisens förmåga slås ut?

Anonym sa...
24 september 2009 kl. 09:41  

Jag håller helt och fullt med dig Wiseman. Intressant och hårresande information om bristen på övervakning av luftrummet. En fråga från en amatör: Skulle inte polisen kunnat be FM om hjälp med att följa helikopterns rörelser med hjälp av insats-jakt? Är det tekniskt möjligt och hur är det med läget när det gäller start+inflygningstid till Stockholm?

Det är en märklig avvikelse i det svenska säkerhetstänkandet - att vi kan ägan stor energi åt vajerräcken, petskydd i kontakter och nosringar på tjurar men vägrar att hantera risker som är relaterade till möjligheten att någon avsiktiligt skulle vilja skada oss eller utnyttja vår svaghet.

/Trött

Anonym sa...
24 september 2009 kl. 10:25  

Wiseman,
Noterade att du i något av alla dessa fora för fritt och häningslöst tyckande kommenterat ett uttalande av Transportstyrelsens expert, Lars-Åke Wester, där han menade att det i ”rånarpilotens” agerande fanns tecken på en långt driven professionalism. Om jag inte missminner mig gick din kommentar i korthet ut på att begränsad kompetens, motsvarande kraven för PPL, kunde vara fullt tillräcklig för ett framgångsrikt genomförande.

Det kanske inte är fullt så okomplicerat som du vill göra gällande.

Bell 206 är en gammal konstruktion, behäftad med vissa tekniska ofullkomligheter. Huvudrotorns upphängning är av så kallad gungbrädesprincip vilket medför vissa begränsningar av manöverbarheten i såväl tipp- som rolled. Bell 206 är dessutom en för ändamålet liten helikoptertyp med begränsade prestanda. Om uppgifterna om att rånarna firats/rappellerats ner på taket stämmer har Wester gjort en i allt väsentligt korrekt iakttagelse.

Om vi antar att rånarna firats/rappellerats enast från helikopterns ena sida, vilket förefaller sannolikt då simultan firning/rappellering från helikopterns båda sidor är en komplex metod som kräver mycket övning av alla inblandade parter och ett större kabinutrymme än vad 206.an erbjuder, inträffar lateral försjkutning av masscentrum. Om repet dessutom ligger an utsidan av helikopterns skidställ – vilket det sannolikt har gjort – förstärks denna förskjutning ytterligare.

Lateral förskjutning av masscentrum ger upphov till störning i rolled. Denna rollstörning kan utan vidare, på grund av de begränsningar i styrsystemet som följer av huvudrotorns gungbrädesupphängning, bli betydligt större än vad helikoptertypens begränsade prestandaenvelopp medger. Här gäller följaktligen att ha full kontroll över exakt vad man sysslar med.

Därutöver har manövern genomförts under hovring utan markeffekt (HOGE) vilket, med anledning av helikoptertypens begränsade prestanda, ställer långt gående krav på pilotens förmåga för att undvika diverse fenomen kopplade till bland annat transmission och stjärtrotorfunktion vilka kunnat få katastrofala följder.

Eventuella svårigheter kopplade till mörkeraspekten kan däremot tonas ner - alla som genomför ”mörkerflygning” i stockholmsområdet kan nog hålla med om det.

Givetvis kan det inte uteslutas att du har rätt Wiseman, man kan ju som Wester framhåller även ha mer tur än skicklighet. Det finns flera avskräckande exempel på det både bland privatflygare och ”proffs” - såväl civila som militära.

/dr RW

Unknown sa...
24 september 2009 kl. 12:25  

Att hindra att ett lätt flygplan eller helikopter stjäls för onda avsikter är nog i det närmaste omöjligt.

Överhuvudtaget är åtgärder mot "terrorism" ibland så dumma att terroristerna i princip vinner på WO - man begränsar och försvårar, och snävar in på frihet och integritet pga "rädsla" för ett lands invånare så mkt utan att ens behöva göra nått...

/K

Frivillig sa...
24 september 2009 kl. 12:55  

Kanske var det rentav en luttrad helikoperpilot från Försvarsmakten som fick sig lite flygtid, ett "skarpt" uppdrag och en hygglig ersättning under gårdagens morgon?

Anonym sa...
24 september 2009 kl. 14:57  

Är inte insatt i flygvapnets rutiner, men spontant så tycker jag att ett oidentifierat flygplan/helikopter med avlagen transponder flygandes över huvudstaden bör ha resulterat i att ett par JAS Gripen skickas upp i luften, speciellt efter det som skett 9/11 2001.

Förhoppningsvis blir detta en ögonöppnare för beslutsfattarna om hur dumt det är att avskaffa en flygflottilj närbelägen huvudstaden. Det vare även önskvärt med ständigt beredd luftvärn (återuppväcka BAMSE?) över strategiska objekt.

Anonym sa...
24 september 2009 kl. 15:41  

Tecknar en verkligen beskrivande bild utav Sverige. Andra stater börjar ha all anledning att fundera över artikel 51 och Sverige....

Sedan skall det bli intressant att se hurudana slutsatser och åtgärder som följer på detta, troligtvis nada i traditionell svensk stil, vanligtvis har ju ingen stake till att fatta beslut och att ta ansvaret för fattade beslut....

Gustav Wasa sa...
24 september 2009 kl. 17:42  

Det är dags för Försvarsmakten att välkomna polisens helikoptrar till innanför stängslet på Berga!

I samband med flytten av Ambifieregementet i FB 04 och att HKP4 åter igen slutligt och bestämt skulle avvecklas, så proklamerades Berga av Försvarsmakten som olämplig för flygverksamhet.

Amfibiesoldaters taktiska rörlighet realiseras lämpligen genom båtar och svävare. Det är den luftburna bataljonen som äger taktisk luftrörlighet.

G sa...
24 september 2009 kl. 18:11  

Jag är lite cynisk, men rånarna kan nog ha gjort polismyndigheten en 'tjänst'. Där bland annat helikopter frågan granskas ordentligt. Och den nativiteten som av någon anledning tycks råda där.

Tant Strul sa...
24 september 2009 kl. 20:51  

Polisens helikoptrar var inte "disponibla".

Fanns det någon incidentrote tillgänglig (om civil-militär samordning hade fungerat) ?

Anonym sa...
24 september 2009 kl. 23:10  

Mot en helikopter som flyger lågt över land/stad kommer vi aldrig att kunna säkerställa radartäckning och därmed möjlighet att upptäcka den.
Att stjäla en civ hkp är oftast något svårare än att stjäla en militär hkp, men båda mycket enkla att stjäla vid vissa tillfällen. Dessa vissa tillfällen är lika frekventa som de gånger då en Volvo 142 enkelt kan köra på en JAS 39 på Karlsborg en lunch mitt i veckan, allmän väg slutar utan något hinder vid plattan på flygplatsen.
Någon polischef uttalade sig efter värderånet och sa något om ifall deras hkp istället hade fått lova att som tidigare basera på mil område inne på Berga, då hade detta med att deras hkp inte var luftvärdiga "inte inträffat". Knappast, jag menar att om polishkp stått utomhus på Berga hade det varit väldigt enkelt att hindra den från att komma i luften, hade hkp stått i hangar hade det krävts inbrott eller någon typ av eldgivning genom hangardörr eller motsv, även detta enkelt för sådana personer som planerar dessa brott.
Men varför skall polishkp stå flera mil från huvudstadens centrum och ute i kustdimman på Berga/Värmdö? Pga bullerklagomål från boende i staden, ingen vill bo granne med polihkp. Vem vill bo granne med en flygflottilj eller ett skjutfält?
Vilken startberedskap hade polishkp denna morgon? Vi vet var polishkp stod men var sov piloten? Var skulle piloten/piloterna lasta in de som skulle svara för ev eldgivningen?Hur lång tid skulle det ta att få polishkp till brottsplatsen? Hade de hunnit? Nej inte inom 1h.
Om säkerhetschefen på G4S tillika hade varit marknadschef hade han satt upp några flaggstänger på taket och fått behålla både jobbet och pengarna. De ansvariga inom polis och politik kommer få behålla sitt jobb, för att i statlig tjänst i Sverige utkrävs sällan eller aldrig ansvar av cheferna.
Vilket ansvar tar säkerhetscheferna och flottiljcheferna på 4 platser i Sverige?

Sittplatsläktaren

Anonym sa...
24 september 2009 kl. 23:37  

Helikopterpiloten var ingen nybörjare, han hade minst 500h och det var inte en speciellt svår flygning. En anställd cpl-pilot flyger oftast minst 500h per år, en anställd mil pilot flyger knappt 100h, men tjänar bättre.

Piloten hade rekat under dager någon gång innan och genomförandet gick enkelt med gps och med all artificiell belysning. NVG behövs ej och gör ingen nytta i den situationen, tvärtom.
Om han gjort sin läxa så har han inte behövt tända strålkastaren vid landning, fastän SE-HON till och med har rörlig strålkastare.
Han landade på taket och startade troligtvis därifrån 2 gånger. Fanns ingen anledning att inte landa på taket, bara fördelar som skydd och fuelflow.

Alla ni som vill sätta in jaktflyg,-lycka till.

Pilot 500h+

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade