"Halt, eld, rök, bakåt!"

ÖB kungör idag på SvD Brännpunkt beslut i två frågor som drivits hårt här på bloggen. Det ena är att den militära flygverksamheten i Uppsala blir kvar och det andra är att Försvarsmakten lägger ner ansträngningarna med att skapa en gemensam lägescentral (GLC).

Den bärande tanken med att inrätta GLC var att spara skattemedel, enligt ÖB men "De vägar vi tänkt vandra var inte framkomliga". Att just de vägarna inte var framkomliga har gång på gång påtalats av fackmännen på området, likaså att det inte finns några som helst besparingar att göra med GLC, snarare tvärtom. Att samverka med och lyssna till den "lokale motståndsmannen" brukar vara givande, trots att han kommer från en annan kultur än den egna och därmed talar ett annorlunda språk och bär annorlunda kläder. Den lokale motståndsmannen besitter oftast mångåriga kunskaper om sitt område som några käcka powerpoints har svårt att överträffa. Men när såväl den lokale motståndsmannen som alla remissinstanser vittnar om att vägen är oframkomlig, gör man bäst i att lyssna. I bästa fall klarar man sig undan med ett "Halt, eld, rök, bakåt!", som idag.

Tanken med GLC för öka den operativa effekten var god, men frågan är i så fall om det inte är viktigare med en gemensam lägesbild och det är det man ska sträva efter?

Hela den nätverksbaserade krigföringen bygger likt internet på skydd genom spridning. Informationen ska alltid nå fram. Det förefaller då närmast kontraproduktivt att samla allt i en enda stor kritisk sårbarhet. Möjligheten att dra in en gemensam lägesbild till HKV har funnits länge men intresset har varit svalt. Ska man ha någon som helst nytta av en gemensam lägesuppfattning krävs det också att beslutsfattarna sitter där den presenteras. I kölvattnet av 9/11 utlokaliserades den operativa insatsledningen och de taktiska kommandona till Ärnaområdet med tanken att ledningen senare skulle placeras nere i bergshangaren. Något år senare flyttades hela rasket tillbaka till Stockholm. Det var tydligen inte så kul att befinna sig i exil och Sverige fortsätter vara ett av mycket få länder som har kvar sin operativa och taktiska ledning ovan jord i ett kontorshus.

Till slut verkar dock ansträngningarna från såväl användare som politiker och opinion ha fått verkan eftersom GLC-ansträngningarna nu avslutas. Det verkar även som om det som på hög nivå i Försvarsmakten kallats "desinformationen på internet", har fått verkan. Sanningen kan vara obehaglig. Nu återstår det bara att beslutet bekräftas av den politiska nivån.


Glädjande är också att den militära flygverksamheten i Uppsala verkar bli kvar, även om Försvarsmakten fortfarande hoppas att en civil operatör ska ta över driften. Vi som läser UNT har kunnat följa debatten där under hösten. Uppsalabasen är av yttersta vikt för luftförsvaret av landets nervcentrum - Stockholmsområdet, det inser vilken lekman som helst. Uppsalabasen är också den enda av landets kvarvarande baser som har någon som helst form av skydd, nämligen i form av en berghangar. Av outgrundlig anledning har vi i Sverige varit mycket måna om att förstöra möjligheterna till fortifikatoriskt skydd och lagt ner alla flygflottiljer där berghangarer funnits (Uppsala, Norrköping, Tullinge, Säve och Barkarby), kustartilleriet och alla kommunala ledningsplatser. Hade man behållit vägbassystemet eller haft ett kraftfullt luftvärn hade det naturligtvis varit en sak, men så är ju inte fallet.

Att tro att någon civil operatör ska kunna få positiva siffror i passagerarflygverksamhet från Uppsala är oerhört naivt. För att locka flygbolag från Arlanda måste landningsavgifterna måste vara obefintlig, samt infrastrukturen som ska mata fram passagerare vara enort utbyggd. Hur ska passagerarna slussas ut till plattan genom det fortsatta militära området? Vem ska bygga och stå för kostnaderna för den stora investering som en passagerarflygterminal innebär? För att uppväga dessa kostnader och dessutom få trygghet krävs det att operatören förlitar sig på att fakturera den ende hyresgäst som måste vara i Uppsala - Försvarsmakten.

Det finns idag en oerhörd övertro inom det militära att privatiseringar, även inom militär kärnverksamhet, leder till kostnadsbesparingar. Man glömmer då att istället för verksamhet utan avkastningskrav lägger man verksamheten i händerna på någon som ska ha en vinstmarginal på sin verksamhet.

Tidigare talades det om att den militära flygverksamheten helt skulle lämna Uppsala, och istället basera på Arlanda, Bromma eller Västerås. Det krävs inte mycket tankeverksamhet för att räkna ut att det skulle bli både dyrt, osäkert och ineffektivt. Nu handlar det som sagt bara om operatörsansvaret i Uppsala och det är ett steg i rätt riktning. Ser man till den summa pengar man tror sig kunna spara handlar det egentligen inte om mycket mer än kaffepengar. Det måste vägas mot den operativa effekten, vilket jag hoppas görs nu.

Det glädjer mig dock att se att det finns en förmåga inom Försvarsmaktens högsta nivåer att prestigelöst ändra tidigare tokiga beslut och inriktningar. Tyvärr har nu många kompetenta yrkesmänniskor fått nog av det märkliga ledarskap som påvisats i turerna runt GLC/NOC, basbataljonerna och Ärna och lämnat Försvarsmakten, så en viss form av pyrrhusseger är det trots allt.

Hurraropen kan också lätt fastna i halsen. Efter valet 2010 kommer med största sannolikhet nya nerskärningar.

Andra i ämnet:
tnsexton
Allan Widman

20 kommentarer:

Peter Lohmander sa...
19 december 2009 kl. 11:59  

Tack Wiseman för utmärkt blogg.
Omvärlden upprustar snabbt just nu


Vår närmaste omvärld upprustar snabbt just nu med offensiva vapensystem och övningar.
Svenska medier tiger totalt i denna fråga.
Utländska medier rapporterar kraftfullt.
Detta är en säkerhetspolitisk skandal.
Det går inte att tiga ihjäl verkligheten inom landets gränser hur länge som helst.

Här finns aktuell information och internationella länkar:

http://www.lohmander.com/mil/Orientering_091214.pdf

Peter Lohmander
Professor och utbildad jägarofficer K4
fd stabschef Umeå II HVBat

Anonym sa...
19 december 2009 kl. 12:21  

Tokigt beslut?

Det vore intressant att höra initierades kommentarer kring övergången till nationellt försvar m h a Link16, speciellt m a p det sviktande folkilga stödet för ett NATO-medlemsskap. -Det finns väl en hyfsat stark koppling?
Hur ser det politiska ställningstagandet egentligen ut?

Undrande

Anonym sa...
19 december 2009 kl. 13:11  

ÖB skriver att man ska lägga ner flera sjöövervaknings centraler på bl.a. Visby, kommer man efter detta att ha förmågan att övervaka Östersjön?

Np sa...
19 december 2009 kl. 13:21  

Normalt försöker jag uttrycka mina åsikter i tidningsartiklar och mail till politiker, beslutsfattare och försvarsmaktsledning. Det är inte ofta jag "bloggar" men jag tycker det finns all anledning att göra så i detta fall.

Min ståndpunkt, att GLC/NOC inte är rätt vägval för FM år 2010, kvarstår. Vägen framöver de tio närmaste åren för Försvarsmaktens del är en fortsatt anpassning av våra förmågor till CJTF konceptet, Combined Joint Task Force, dvs på vilket sätt EU avser att "sätta upp" sina battlegroups (stridsgrupper). I detta koncept ingår också som en viktig del samverkan och ledning över Taktiska Datalänkar som tex Länk 16.

Att i framtiden implementera delar av den filosofi som finns i NBF-tänket och som arbetet med GLC/NOC givit uttryck för, är inte fel bortom 2020.

Det stora misstaget är att för tidigt ta på sig "ledartröjan" och staka ut vägen "för framtidens försvar". Att ligga först i spåret kan ofta bli svårt och kraftödande. Felnavigeringar, oöverstigliga hinder och stickspår riskerar att dyka upp. I slutändan riskerar färden att bli dyrköpt innan man är framme vid målet.

Jag anser att vi i Sverige bör inta en "lägre profil" och låta de "stora nationerna" som USA, Storbrittanien, Frankrike ta sig an uppgifte att lägga ramarna för det framtida Nätverksbaserade Försvaret.

I de delar där vi har spetskompetens skall vi självklart delta

Trevlig Jul

Peter Neppelberg

Anonym sa...
19 december 2009 kl. 13:36  

Att Ärna skulle bli kvar stod klart redan den 26 november då Folke Berg från FM miljöprövningsenhet meddelade att "Uppsala behövs för rikets säkerhet".
Han gjorde det på ett möte med länsstyrelsen och närboende. Det enda media som jag har hört eller sett kommentera detta var ett inslag i radio uppland. Vad gäller GLC så kunde, enligt min mening, inte beslutet bli annorlunda,synd att det tog lite långt tid, och kostade pengar i onödan.
I övrigt håller man sakta på att byta kulisser och anpassa scenen för ett nytt skådespel.
Det är ju snart val så det riskerar bli en enaktare.
Det måste dock vara roligt för ÖB att äntligen komma med "goda" nyheter. Hoppas ha skickar ett mail till infodirektören också för uppdatering.
"Halt,eld,rök,helt om,framåt heter det väl?
Nu gäller det att gilla läget eller dra relevanta slutsatser, som armeinspektören så smidigt uttrycker sig.
Dags för en ny rollista?
Teaterdirektören.

Anonym sa...
19 december 2009 kl. 14:15  

Alla turer och hällandet av pengar i GLC/NOC projektet i "Enköping" är för mej en gåta. Varför uppfinna hjulet på nytt?

GLC/NOC förmågan finns ju redan idag, (bortsett från sjöövervakning)som finns på andra platser.

Vad har projektet GLC/NOC till dags dato kostat?

Kanske vart enklare och mer kostnads effektiv att tex bara flytta sjöövervakningen å vipps GLC/NOC klar, istället har man envisats med att uppfinna hjulet igen å igen å igen med att "hela klabbet skall vara i Enköping"

Pengar är nått som tyvärr försvaret måste hushålla med, tråkit men sant..

Istället för att utnyttja redan befintliga verksamheter och platser skall det bildas projekt på projekt med resultatet att penga kontot blir mindre och mindre vilket drabbar förband ute på "golv nivå" .

Det är inte "golv verksamheten" man skall spara på utan administrationen (HKV) enligt min uppfattning.

Wiseman sa...
19 december 2009 kl. 15:02  

14.15: Inräknat kostnaden för NBF hamnar man en bra bit över två miljarder. Då är inte kostnaden för den nyckelpersonal som sluta och som nu ska ersättas inräknad.

Kärnverksamheten är det sista man ska spara på. Tyvärr innebär också besparingar på HKV en indirekt förlust för kärnverksamheten. Det arbete som görs i HKV försvinner inte bara utan det kommer att ramla ner i kärnverksamheten. Däremot kan man fundera över alla andra saker det rinner försvarspengar till och som du säkert sett att jag skrivit om på bloggen. Det är åtskilliga miljarder varje år som försvinner iväg.

Anonym sa...
19 december 2009 kl. 16:01  

Passar på att tacka Wiseman för denna blogg och det sunda förnuft som bloggen medför inte allra minst för oss anställda. KEEP UP THE GOOD WORK

OBSERVATÖREN sa...
19 december 2009 kl. 16:16  

@ Anonym 13:11

Att SjöC i Härnösand, Visby, Karlskrona och Malmö skulle bort var bara en fråga om att tekniken skulle hinna ifatt. Alla radarstationerna längs kusten blir kvar. Det är bara antalet sammanställningsplatser som minskar. På de två återstående SjöC, Muskö och Göteborg ökas personalstyrkan för att kunna hantera den större informationsmängden. Inom sjöräddningen har en liknande utveckling redan skett. Vi har numera endast en sammanställnings- och ledningsplats, MRCC i Göteborg. En oundviklig utveckling, men som inte påverkar kvalitén på sjöövervakningen. Orienteringsmässigt kan jag nämna att även f.d Marinens Radio, nu en FM-gemensam resurs, ingår i Sjöinfobat. De sköter radiotrafiken med US, långvågstrafik med ub mm.

Anonym sa...
19 december 2009 kl. 17:51  

Flexibel

När man inte når framgång med linje-framåt, vad gör man då?
jo man anpassar sig och är flexibel.

Mycket trevligt att vi behåller något istället för lägger ner.
Och trevligt att GLC Inte blir av i dagens tappning. Inte för jag är speciellt insatt men jag är skeptiskt grundat på allt jag läst och hört.

Jag är också skeptisk till att utveckla NBF, återigen efter att ha följt debatten.
Kanske mest skeptiskt för att ha utvecklat för två miljarder, och att jag ännu inte fått någon ny pryl som truppförande.

Men det finns hopp! som jag ofta säger. Bra jobbar Wiseman och bra jobbat, högre chef som har en förmåga att vara flexibel!

/Trupparen

Abrakadabra sa...
19 december 2009 kl. 18:17  

Nu när materielförsörjningen har stabiliserats i C2-domänen bör man fokusera kortsiktigt på joint-förmågor som kan införas med enkla medel och små kostnader.

Till exempel förbättrat lägesutbyte mellan STRIC och SjöC samt mil-civ (med etablerad kommunikationsteknik och säkerhetsskydd (inget NBF-hokus pokus)).

I framtida totalsystemet måste man troligtvis leva med att hantera både nationell - och coalition-sekretess (ex Link 16), vilket trasslar till det för politiker, FM, FMV och förband, men konkreta lösningar är väl på gång.

God jul - speciellt till Np

Anonym sa...
19 december 2009 kl. 19:18  

"Det verkar även som om det som på hög nivå i Försvarsmakten kallats "desinformationen på internet", har fått verkan."

Nu skojar du? På vilket sätt skulle Mil.se och FM infoavdelning ha kunnat få någon verkan?

Wiseman sa...
19 december 2009 kl. 19:32  

19.18: Den var rolig!

Zoltan sa...
20 december 2009 kl. 12:50  

A Small Step for a Man but a Giant Leap for Sanity in Homeland Defence Threat Assessment...

ÖB:s beslut visar att en och annan beslutsfattare ändå har vettet i behåll. Med lite tur räcker detta för att stoppa avhoppen bland den kompetenta strilpersonal som dygnet runt, året runt, svarar för vårt lands incidentberedskap mot lufthot.

Men ansvar måste också utkrävas av de galningar vid HKV PROD LED som ställde till med eländet och tills nu slösat bort våra skattemiljarder på ingenting.

uppgiven sa...
20 december 2009 kl. 13:31  

Bara att hoppas att strilbataljonen nu återigen kan byggas upp till ett krigsförband istället för att som idag enbart vara en insatsförband avsett för fredstjänst...

Torkel sa...
20 december 2009 kl. 17:44  

Man kan bara hoppas att chefen för PROD LED, arméöversten Per Nilsson, alias NBF-Jesus från Enköping, nu gillar läget eller drar relevanta slutsatser om sin egen framtid, för att travestera den lika fåordige som vältalige arméinspektören Grundevik.

Mest troligt är dock att försvarets störste storslösare med surt intjänade skattemedel - NBF-Jesus i egen hög person - blir befordrad snett uppåt till brigadgeneral som tröst och plåster på såren för den tillfälliga motgången. Han kanske t o m blir Ledningsinspektör eller Chief Information Officer (CIO)!

Jesusbarnet är ju trots allt "en officer med högt förtroende" för att citera FM Infodir Lagersten, visserligen bara bland ett fåtal ledamöter i FML men det är ju där karriärer skapas och krossas...

The Captain sa...
20 december 2009 kl. 21:12  

Jag vill tacka ÖB Sverker Göransson för denna julklapp. Efter detta lovar jag att jag som anställd ska minska lite på den kritik som jag har mot HKV. Finns trots allt några/någon som tänker där.

Tack också till Wiseman! Jag VET vilket genomslag det du skrivit fått - även mellan våningarna på HKV.
Bra jobbat!

Peter F Pan sa...
20 december 2009 kl. 23:13  

Hej Wiseman.

Vinden väntar ha vänt.
Vansinnet rörande GLC, basbataljonerna och Uppsala tycks nu genomskådat.

Det har framförts kritik såväl inom som utom HKV:s hägn rörande ovanstående. Utfallet av övning "Dagny" visade med all önskvärd tydlighet, att spillran av det som kan kallas rikets luftförsvar måste räddas. Nu verkar vinden vänt och synsätten ändras. Mycket tillfredställande.

Bloggosfärens insatser i dessa frågor ska inte förringas. Du har ju själv fått kraftfull legitimitet hos bla Tolgfors.
Jag är helt övertygad om att de nu ändrade besluten, inte hade genomförts utan opinionsbildningen på bla denna blogg. Det är inte bara handläggare på HKV som läser här dagligen. Jag vet...

Bra jobbat.
God Jul och Gott nytt år, vi ses och hörs.

Oskar sa...
22 december 2009 kl. 12:17  

En särskilt God Jul önskar jag vår kloke ÖB! och önskar honom god fortsättning på det nya året, med nya medarbetare i HKV (läs Torkels inlägg..). Jag är helt övertygad om att de beslut som tagits avseende Ärna/GLC/NOC blir av avgörande positiv betydelse för Sveriges försvarsförmåga på lång sikt.

God jul på er medbloggare oxå!

Anonym sa...
23 december 2009 kl. 15:18  

Många bra inlägg under året! Keep up the good work!
Vad gäller "nedläggning" av GLC/NOC-projektet kan man inte annat än att jubla. Vad gäller FM sätt att hantera hela soppan blir man mörkrädd. Vi har tappat en massa välutbildad personal, detta för att det finns en frisvängande överste med våta drömmar och egenvinning i sikte. DET gör mig fortfarande riktigt förbannad, och jag hoppas verkligen inte denna historien tar slut här. Efter att ha läst inlägget på EMIL, som för övrigt publicerades efter artikeln i SvD, så ser man tydligt att FM även där försöker slingra sig ur en mycket obehaglig uppkommande skandal. ÖB har visat att han vågar, nu gäller det att återupprätta förtroendet för FML, det kommer krävas mer än en artikel i SvD (bra ledarskap eller...)?
GOD JUL
/Doris

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade