Räddad av gong-gongen

Efter att såväl Försvarsmakten som FMV tvingats ner på knä av både försvarsminister och inte minst media, genom den fullständiga oförmågan att ha ett fungerande helikoptervapen i Sverige, räddas man nu av gong-gongen i form av Obama.

I och med att USA fattat beslut om ytterligare styrketillväxt i Afghanistan med ca 30 000 man, kommer man även att förstärka i de norra provinserna där de nya underhållsvägarna går. Dit amerikanska soldater åker följer även sjukvårdsresurser. USA baserar av den anledningen helikoptrar på Marmalbasen i Mazar-e-Sharif och löser därmed det svenska "problemet" med helikoptrar.

Svenska helikoptrar eller ej och utländska helikoptrar eller ej är det ändå så att entimmesregeln för sjukvård inte håller då markförbanden regelbundet opererar längre bort än en knapp halvtimmes flygväg. Sånt är kriget, men det behöver inte media bry sig om.

Glädjande är dock att svensk helikopterpersonal förhoppningsvis kommer att stödja de norska helikopterförbandet i Afghanistan. Det är ett bra sätt att få miljöträning i den hårda afghanska flygmiljön.


Försvarsmakten och FMV kan nu andas ut för stunden eftersom medias strålkastare kommer att riktas åt ett annat håll ett tag. Det är synd för helikopterproblematiken är väl värd att belysas. Ytterst handlar det inte om svenska helikopterresurser i Afghanistan, utan den nationella svenska (o)förmågan. Strävan med enhetshelikoptrarna hkp 14 och 15 var att Försvarsmakten skulle operera så få helikoptertyper som möjligt och därigenom minska underhållskostnaderna. Nu visar det sig ändå att det kommer bli fler helikoptertyper än man kan föreställa sig. Hkp 14 och 15 i två olika versioner, hkp 10 i upp till fyra olika versioner och därtill eventuellt hkp 4 och en interimshelikopter i form av EC 725.

Valet av den franska helikoptern EC 725 ställer jag mig som bekanta mycket tveksam till, men överbevisa mig gärna. Den stora fördelen med EC 725 anses vara att den är mycket lik hkp 10. Dock är den otroligt dyr (betydligt dyrare än t o m JAS 39) och har dragits med en rad tekniska problem. Franska försvaret skar ner sina beställningar till endast 14 helikoptrar. Därutöver har helikoptern beställts av ett antal andra nationer och frågan är om Sverige i så fall lyckas tränga sig före dem i produktionslinan. Med EC 725 blir det åter en rad helikoptrar i små potter eftersom pengarna inte räcker till så mycket mer än ett fåtal. Jag anser att det hade varit klart mycket bättre att satsa på en billigare, beprövad helikopter som finns i stort antal och då köpa den i ett större antal istället för att gå i samma fälla som så många gånger tidigare.

Frågan är dock varifrån man har tänkt sig ta pengarna för att finansiera köp av nya helikoptrar? Materielbudgeten är som bekant mycket, mycket ansträngd.

Oförmågan och okunskapen i materielanskaffningen som ständigt leder till fördyringar, förseningar och nödlösningar, måste granskas och förbättras -såväl när det gäller Försvarsmakten som FMV och inte minst politisk nivå.

Nyheten att helikopterproblemet i Afghanistan nu är löst är inget någon i Sverige kan slå sig för bröstet för. Tacka istället "fredspristagaren" och general McChrystal.


Frågan är bara vilka resurser det finns att erbjuda till Nordic Battle Group 2011? I dagsläget är 3 st Hkp 15 avsatta för NBG 11 och ingen utpekad sjuktransportresurs. Alla de lösningar som presenterats för att få fram helikoptrar för medevac/casevac beräknas idag vara färdiga i mitten av första halvåret 2011. Det är ca tre månader efter att NBG går på beredskapen... Löser Obama även detta problem för även om man trollar fram en handfull svenska helikoptrar räcker de inte för både NBG och Afghanistan.


Andra i frågan:
Forsno
Chefsingenjören

54 kommentarer:

Ben Dover sa...
19 december 2009 kl. 13:44  

Gong-gongens räddande skedde i en mellanrond och inte i slutronden. Kvar är Försvarsmaktens "reformering" efter valet. Blir det borgerlig valseger verkar en redan underfinansierad budget vara fastlagd. Blir det en röd valseger, så gissa själva.

Felet är bristen på ett samlat grepp, vilket förhindras av multipla beslutsnivåer, militära och politiska. Kanske ändå inte så lysande med den "nådatid" som regeringen beviljat, genom att skjuta det ounvikliga framåt. Räddar vi på ett håll, så inverkar det på ett annat.

Men de de nu annonserade räddningarna är nog ändå riktiga. Frågan är bara var det skall brista. vi har väldigt kvalificerade vapenbärare, med stora brister i beväpningen.

Anonym sa...
19 december 2009 kl. 18:14  

NBG 2011?

EU har alltid två stridsgrupper i beredskap som ska kunna sättas in nästan vart som helst i världen. Under det första halvåret 2011 är Nordic Battlegroup i beredskap. Sverige har huvudansvaret för NBG som kommer att bestå av drygt 2 000 soldater från fem länder: Sverige, Finland, Norge, Estland och Irland. Det paradoxala är att vi januari 2011 skall ha 3 gånger så många svenska soldater, jämfört med vad vi idag har i Afghanistan, fullt stridsbereda plus 400 soldater från ytterligare andra nationer, men utan sjukvårdstransporthelikoptrar.

Hkp15 som planeras att ingå i NBG 2011, bedöms ha en praktisk maxvikt på 3000 kg (normalt 3175 kg) vid uppträdande i högre terräng och/eller i varmare klimat kombinerat med en landning i stoftrik miljö. Med 3 mans besättning (inkl ”vårdpersonal”) kan Hkp15 flyga 30min/ 120 km lasta en skadad och därefter flyga 30min/120 km. En rote Hkp15 bedöms bestå av en helikopter som svarar för understöd med kulspruta och en helikopter som utgör sjukvårdstransport, om liknande uppträdande skall gälla i NBG som för de flesta nationer som flyger i Afghanistan.

Vid ett större skadeutfall kan NBG med egna sjukvårdstransporthelikoptrar hämta tre skadade inom 120km, utan uppkomna friktioner.
Kan ÖB Sverker Göransson påstå att ”sett från ett professionellt militärt perspektiv är helikopterfrågan nu löst” för våra 2000 soldater i NBG 2011?

McChrystal

Anonym sa...
19 december 2009 kl. 18:30  

"Den stora fördelen med EC 725 anses vara att den är mycket lik hkp 10."

Är verkligen EC 725 "mycket lik" AS 332?
Till utseendet möjlightvis...

"Glädjande är dock att ett antal svenska piloter förhoppningsvis kommer att stödja de norska helikopterförbandet i Afghanistan."

Nu var det väl inte den personalkategorin som var mest aktuell/prioriterad i förfrågan om 412/Afghanistan...

Wiseman sa...
19 december 2009 kl. 18:36  

McChrystal: Du har så rätt. Jag missade ta upp NBG-aspekten i inlägget. Jag ska göra bättring.

18.30: Enligt min källa handlade det om ett fåtal pass för personal som redan flyger Hkp 10. Beklagar att jag bara nämnde piloterna.

Anonym sa...
19 december 2009 kl. 18:45  

Det är inte bara piloter som skall understödja norrmännen i afganistan utan också tekniker, uppdragspeciallister, materiel-tekniker m.m.
Och det huvudsakliga syftet är inte att miljöträning utan att förhindra att norrmännen drar sig hem med sina 412 (som når in över svenskt område). De piloter som kommer flyga 412 är inte de samma som kommer flyga 10B i Afganistan.

Wiseman sa...
19 december 2009 kl. 19:01  

18.45: Ja, det är jag medveten om. Men jag vill ändå hävda att det är ett steg i rätt riktning att ha helikopterpersonal på plats för att skapa egna erfarenheter av att operera i den afghanska miljön och att sedan sprida dem vidare på hemmaplan.

Anonym sa...
19 december 2009 kl. 19:04  

Ja, det är absolut inte fel. Men det jag menade var att det är inte erfarenheten som är det viktigaste utan stödet till norge och deras helikopterförband på plats. Detta är också bra.

Mackan sa...
19 december 2009 kl. 19:09  

Det är 6 individer HKP15 som skall vara med i NBG11. Att alla 6 flyger samtidigt är ytterst osannolikt så det man ska planera med är två rotar=2 skadade, max 12 mil bort.

Detta innebär dessutom att helikoptrarna inte kan användas till något annat under tiden, utan de står enbart i beredskap för larm.

HKP15 är utmärkt till övervakning, VIP-transporter, som ledningsplattform, materieltransport vad avser mindre, men vital, materiel som t.ex. nån exklusiv reservdel till en Galt som gått sönder långt från närmsta "verkstad" osv.

Någon Medevac-helikopter kommer den aldrig att bli, hur gärna Stefan Andersson m.fl vill.
Frågan är om t.ex. chefen för det finska skyttekompaniet är nöjd med detta, eller om finnarna kommer att komma med någon form av invändning. Eller varför inte gemene svenske skyttesoldat, eller dennes mor...

Anonym sa...
19 december 2009 kl. 21:31  

McChrystal:

HKV fick i september ett erbjudande om ett antal Bell 212/412 med likvärdigt utrustningsalternativ som Norges prestandamässigt svagare Bell 412 i Afghanistan.

Den lösningen är den snabbaste, den minst resurskrävande och den mest ekonomiska lösningen för försvarsmakten som dessutom kan vara i Afghanistan innan slutet av 2010. Till att flyga denna helikopter, med svenska "flaggan" på sidan, finns det fler frivilliga än vad det finns inom hela HKP10-systemet.

Bell 412 är, utöver behovet i Afghanistan, troligtvis den enda lösningen för att säkerställa medeltunga helikoptrar (sjvtphkp)till NBG 2011, samt behovet innan 2012 av mthkp till FM särskilda förmågor eller för att överbrygga glappet för besättningarna i väntan på HKP16 eller HKP14.

När är den amerikanska förstärkningen på plats med helikoptrar på Marmalbasen i Mazar-e-Sharif? Hur länge stannar de? Behövs HKP10B i Afghanistan? Skall vi använda HKP10B till NBG 2011? Vad mer kan vi be andra nationer om? Behöver vi inte en ny ryggrad?

UH-60 löser allt (725-NEJ)

Allan Widman sa...
19 december 2009 kl. 23:47  

Wise,

Fransmän ger motköp. Det får man inte om man handlar Black Hawks.

Mvh


Allan Widman

Wiseman sa...
19 december 2009 kl. 23:56  

Allan: Må så vara. Det skulle i så fall ständigt exkludera USA från att sälja krigsmateriel i större serier till Sverige. Jag tror ändå att 15 UH-60 är bättre än 5 EC-725. Kvantitet är en kvalitet i sig.

Anonym sa...
20 december 2009 kl. 00:14  

Allan:

Hur många fd HKP4 piloter som är idag användbara fick du ihop på ditt upprop för Afghanistan?

Undrande

Allan Widman sa...
20 december 2009 kl. 00:21  

Wise,

Tro för all del inte att jag önskar något annat än att det blir Black Hawks, om nu någon tror att vi behöver köpa nytt igen. Jag pekar bara på vad som driver våra beslut. Det är mera motköpen än fyndköpen.

Mvh


Allan Widman

Wiseman sa...
20 december 2009 kl. 00:51  

Allan: Tack för det klargörandet. Jag blev nästan lite fundersam.

Allan Widman sa...
20 december 2009 kl. 00:58  

Anonym,

Läs min blogg. I'm out of here.

God Jul allaAllan Widman

Wiseman sa...
20 december 2009 kl. 01:07  

God Jul!

Mackan sa...
20 december 2009 kl. 10:04  

Allan vill inte gärna diskutera detaljer kring sitt upprop. Det är en sak att säga att man har X intresserade piloter. Det är en helt annan sak om dessa är tillgängliga att utan vidare ryckas från sin nuvarande befattning eller inte. Hur många är t.ex nu planerade mot Adenviken, BG11 och HKP10B? Hur många är mellan 53-55 år och faller på att de snart går i pension? Hur många sitter på andra viktiga befattningar där de lämnar en svårfylld lucka? Var skulle HKP4 baseras och hur många skulle med hänsyn till detta behöva veckopendla under flera år till den platsen? Skulle man gå med på det? Finns det pengar till det? Hur ser det ut på underhållssidan? Vad händer med flygtidsproduktionen på HKP15 om man helt plötsligt rycker ett antal tekniker som skolat om sig till det systemet? Hur går det då med ovan nämnda insatser? Eller är Allans tanke att Patria skall lösa underhållet även utomlands?

HKP4 är inte ett alternativ på kort sikt för någon större insats. Däremot skulle man genom att blåsa liv i HKP4 kunna få just det tillskott som behövs i tidsperioden 2012-202X. Man kan då rekrytera och utbilda nya besättningar och tekniker mot HKP4, inklusive ny personal från Tyskland och YOP.

Anonym sa...
20 december 2009 kl. 12:05  

Mackan:

Du har rätt. Tråkigt bara att Allan i sitt upprop frågade bl.a. de piloter som tidigare flugit HKP4 och som nu var beredda på att åka på en markoperativ insats i Afghanistan.

Svaret på min fråga till Allan är att det är mindre än 5 piloter som är frivilliga till detta. (varav de flesta behöver lära sig något de inte vill lära sig)

Om nu Allan menar allvar med sitt ställningstagande för Black Hawk kan han lägga ner det omöjliga arbetet med att få HKP4 till Afghanistan före april 2011.

Allan borde istället koncentrera sig på lösningen som kan vara på plats före april 2011.

Undrande

termin sa...
20 december 2009 kl. 13:48  

Anonym 21:31;


Utveckla gärna din inledning med erbjudande om Bell-kärror. Det låter intressant!

Forsno sa...
20 december 2009 kl. 16:16  

Mackan & Undrande:
För mig har poängen med att återaktivera fyrorna aldrig varit att hinna före 10B till Afghanistan utan att de inte borde avvecklats innan en ersättare fanns färdig.

Jag vill varken förringa Allan Widmans betydelse eller engagemang, men ett 7,5-procentspartis företrädare i försvarsutskottet har mycket litet inflytande över vilka helikoptrar som anskaffas till FM.

Anonym sa...
20 december 2009 kl. 19:22  

Forsno:

Försvarsministern skrev den 15 september 2009 på sin blogg "Jag kan bekräfta SVDs uppgifter att jag i fredags hade kallat till mig generaldirektörerna för FMV och Försvarsmakten, för att tillse att den svenska helikopterförmågan för Afghanistan påskyndas".
I det sammanhanget har HKV de senaste veckorna bl.a. tittat på HKP4 som en lösning.

Nej, HKP4 borde inte avvecklats innan en ersättare fanns färdig, men bör ej heller få ett beslut i närtid om att åter driftsättas. Inte om FM vill ha en snabbare och/eller mer långsiktig lösning på sitt behov av helikoptrar.

Såväl Allans ståndpunkt som hans engagemang är av betydelse i debatten om nya helikoptrar till försvarsmakten, iaf jämfört med många andras. Därför är det ytterst välkommet att Allan nu vill ha Black Hawk.

ÖB säger att ”situationen är löst”. Är det rätt att svara att situationen är löst när man inte löst den ställda uppgiften från försvarsministern!

Undrande

Forsno sa...
20 december 2009 kl. 20:00  

Undrande:
Även om det går att få en snabb leverans av Black Hawk/Seahawk, om vi nu kan hålla fingrarna i styr och beställa samma UH-60M och MH-60R som idag tillverkas åt den amerikanska försvarsmakten, betyder inte det att det går att förbandssätta en helt ny helikoptertyp snabbare än vi kan återaktivera en som stått avställd i ett år.

Om vi köper Black Hawk som en interimslösning kommer de i bästa fall kunna vara operativa något år innan Hkp 14B. Jag tycker att vi redan borde avbrutit Hkp 14-projektet och då vore U/MH-60 (tillsammans med CH-47) en snabblevererad och beprövad ersättare.

Men då som just ersättare - inte gap filler.

Forsno sa...
20 december 2009 kl. 20:21  

Rättelse:
Jag menade Hkp 14A.

Anonym sa...
20 december 2009 kl. 21:43  

Mackan!
Du slog huvudet på spiken.

HKP4-personalen med sin numera välkända "jag vet inte om jag vill något överhuvudtaget" attityd för Allan Widman mfl bakom ljuset.

Sorry sailors!
Men gamla gubbar och andra trötta före detta SAR-älskare gör sig icke besvär i dessa stidsuppgifter. Om HKP4 sätts i trafik igen förordar jag en nyrekrytering av samtliga piloter.

Den Svarta Baronen gjorde sin sista show i Hårsfjärden sent 80 tal med känt resultat.

Klart slut!

Dr Blå

Anonym sa...
20 december 2009 kl. 21:51  

termin,

Vad vill du veta?

Leffe sa...
20 december 2009 kl. 22:25  

Det finns inte budget för ordentlig hkp-förmåga - varken på kort eller lång sikt.

Wiseman sa...
20 december 2009 kl. 22:38  

Leffe: Nej, och det finns knappast budget för interimslösningar heller. Så mycket pengar tror jag inte att man få ut från NH Industries. Då är frågan var försvarsministern avser att ta pengarna ifrån när han anger att det nu finns pengar att få fram helikoptrar. Den frågan har han konsekvent vägrat att svara på.

Gustav Wasa sa...
20 december 2009 kl. 22:42  

Är det den svenske ÖB som lyckats prata upp antalet amerikanska helikoptrar på Marmal i MeS eller är det en helt rationell amerikansk bedömning av en allvarligare hotbild mot amerikanska transporter genom Norra Afghanistan, som resulterat i behovet av en större förmåga att kunna producera akuta ambulanstransporter också i denna del av ISAF:s operationsområde?

Att dessa helikoptrar precis som alla amerikanska helikoptrar styrs från Bagram utanför Kabul och INTE av den tyske RC North i MeS säger kanske något.

Anonym sa...
20 december 2009 kl. 23:05  

Oavsett vilken helikoptertyp som skulle kunna bli "gap filler" och tillika ”ersättare” så tar det tyvärr något år att få ett operativt förband. Att leverantören svarar för utbildningen av besättningar och svarar för det tekniska underhållet är viktiga framgångsfaktorer, om förhoppning sätt till en snar förmåga.

Om det skall återaktiveras en helikoptertyp som stått avställd i ett år måste försvarsmakten själv svara för utbildningen av nya besättningar. Överskottet på piloter, frivilliga till Afghanistan och inte uppknutna mot ISAF, Atalanta och NBG11, finns bara på Malmen, vilka ej flugit HKP4.
Vem skall ge dessa piloter en inflygning? Patria?

Den helikoptertyp som är snabbast att förbandssätta som ”gap filler” under 1-4 år , i väntan på Black Hawk, har redan nämnts i denna tråd ett antal gånger. Många av de berörda piloterna har redan flugit typen.

Finansieringen säkerställs genom en balansering av de materielsystem och förmågor försvarsmakten anser sig behöva. Försvarsmakten behöver inte ha 500 soldater i Afghanistan om man inte kan ge dem understödd av helikoptrar. Ej heller behövs NBG11 utan sjukvårdstransporthelikoptrar. Vem vill ställa upp som soldat utan en fungerande sjukvård?

termin sa...
20 december 2009 kl. 23:17  

Anonym 21.51:

Show me what you got!

Danne sa...
21 december 2009 kl. 00:30  

Det finns en risk att man kommer att skylla på pengabrist för att lösa helikoptermisären.

Får man inte mer pengar av våra politiker är det ju bara att se till att omfördela resurser till det som efterfrågas.
Men helikopter är svaga i sammanhanget särskilt när det kommer till kritan och om det blir motsatsförhållanden.
Vi saknar några helikoptergeneraler med rötterna i operativ helikopterverksamhet.

Jag undrar hur PROD FV tänker när de vill avveckla HKP9 med tanke på hur lite vi har att flyga med.
Det kom innan diskussionerna om ev. leasing/anskaffning av fler helikoptrar.
Samtidigt har FV ~100 SK60.
När Lätt attacken las ner avvecklades hela 4st SK60 skrov var det någon som sa.
Rätta mig gärna om jag har fel.

För mig är det helt ok att ha många flygplan men inte med dagens ekonomi där fördelningen JAS/SK60 kontra Hkp känns minst sagt obalanserad.
I slutändan påverkar det hela FM operativa förmåga.

J.K Nilsson sa...
21 december 2009 kl. 08:12  

Nu äger ju inte flygvapnet driften av SK60-systemet så antalet skrov är oväsentligt.

Lätta attacken byggdes upp inom ramen för skol och sambandsflyget. Behovet av antalet flygplan finns då där oavsett om LA flyger eller inte. När antalet flottiljer har reducerats så har man kunnat minska antalet flygplan och nog har jag sett fler än fyra skrov ståendes efter avvecklandet av LA. När man gjorde motorbytet på SK60 så var det långt ifrån alla som moddades om.

J.K Nilsson

Anonym sa...
21 december 2009 kl. 09:42  

J.K Nilsson:

Saab wins upgrade contract for the SK60 training aircraft [2009-09-21]. The defence and security company Saab has received an order valued at MSEK 130 from FMV. The contract follows the Swedish Armed Forces’ plans to modernise the SK60 training platform in order to secure its use until 2017.


"Nu äger ju inte flygvapnet driften av SK60-systemet så antalet skrov är oväsentligt."

J.K: Hur många skrov skall moddas för 130 miljoner?

För en summa avsevärt mindre än 130 miljoner har försvarsmakten ett antal Bell 412 i Afghanistan för sjukvårdstransporter endast 9 månader efter beslut.

Det viktigaste för försvarsmakten är att stötta svensk industri, inte att stötta svenska soldater i krig.

Luftslottet är en stor lögn

Mackan sa...
21 december 2009 kl. 10:10  

Sambandet mellan SK60 och HKP9 är intressant. Särskilt som Anders Silwer lär ha sagt, på frågan om varför HKP9 inte skulle förlängas, att HKP9 inte bär mot insats.

Vilken insats bär SK60 emot?

Nä, skrota systemet och köp pilotutbildning utomlands. Eller varför inte utbilda direkt på JAS, det har talats mycket om det, och då vi har alldeles för många 39:or i alla fall så borde det ju inte inverka menligt på insatsförbanden. Man kan tänka sig ett propellerskede på TFHS också innan JAS-inflygning, för att lära sig de allra mest grundläggande sakerna.

Anonym sa...
21 december 2009 kl. 10:55  

Dr Blå,
Jag vill bara upplysa Er om att någon skriver ointelligenta kommentarer på denna blogg i Ert namn.

Högaktningsfullt

/OWE

Anonym sa...
21 december 2009 kl. 14:00  

@ Mackan 10.10

Det är inte det första korkade "statementet" av Silwer - och tyvärr inte det sista...

Danne sa...
21 december 2009 kl. 23:27  

Mackan:
Jag hörde ryktet om Silwer´s uttalande också. 6 sketna HKP9 handlade det om, som alltid är något för våra svältfödda HKP14 piloter att flyga NVG med.
Det finns också risk att en del av våra Tysklandselever inte kommer ha så mycket att flyga med när det ska förberedas för alla insatser 2010.
HKP9 skulle ha varit ett bra alternativ. 6 sketna skrov!!

Tur att vi har ~250 JAS och SK60 som borde bära mot insats om generalerna ska vara konsekventa, för de ser väl till FV operativa förmåga som helhet..?
Det räcker i alla fall säkert och blir över så att Silwer och Bydén får sin BFT tid.

Vi får hoppas att nästa år blir bättre, något måste hända..

johan sa...
22 december 2009 kl. 02:25  

@ Gustav Wasa

Nej, han snackade inte upp någonting!

Golden hour gäller för nästan alla, utom svenskar!

mackan sa...
22 december 2009 kl. 15:43  

I senaste försvarets forum som dök upp i brevlådan idag står följande i artikeln om helikoptrar;

"Man har
bland annat initierat en arbetsgrupp
tillsammans med Försvarets materielverk
och den jobbar nu med frågan.
– Den gruppen ser på en rad tänkbara
alternativ. Vi pratar med samarbetspartners
i andra länder och vi ser på möjligheten
att leasa helikoptrar från civila
leverantörer. Men om det är lämpligt att
skicka civila helikoptrar med civil
besättning till ett militärt insatsområde
är ingen självklarhet.
Under december ska helikoptergruppen
redovisa de alternativ som anses
vara realistiska för regeringen.
Redovisningen finns att läsa på www.mil.se och
emil."

Har denna redovisning ägt rum ännu och vilka slutsatser kom man fram till? Eller har det helt runnit ut i sanden nu när helikopterfrågan är löst [sic].

Sleipnir sa...
22 december 2009 kl. 20:13  

Det är helt fascinerande att FMV "tittar" på en lösning. Det tog en halv dags arbete att få fram två civila leverantörer av tphelikopterkapacitet i Afghanistan. Inte medevac eller caevac, men ändå ett enkelt sätt att öka RC Nords helikopterkapacitet.

Att möjligheten finns vet jag redovisades för ATS G4 i november.

Att en av de möjliga företagen redan är en av våra tjänsteleverantörer gör det hela ännu mer penibelt.

Att enklaste sättet att försena en loglösning är att be FMV hantera den börjar kännas som en truism.

Gustav Wasa sa...
23 december 2009 kl. 09:11  

Ang Sleipner 20:13

- Har Försvarsmakten givit FMV ett uppdrag att upphandla "wet-" eller "dry-leasing" av helikoptrar till Afghanistan?

Om så EJ är fallet, så är det förklaringen till att FMV bara kan säga sig "titta" på alternativen.

ÖB fick ovanstående fråga under höstens SvT24-sända hearing i riksdagen. Han svarade att hans "hårddisk var stor, men inte så stor att han kunde svara på frågan".

Shaggedfrombehind sa...
23 december 2009 kl. 10:09  

Danne:
Inte bara Silwer och Byden flyger ju SK60 för att bibehålla sin BFT tid o sina "pilot skills". Även Flygchefen och Tekniske chefen i HKV gör ju det. Lägg därtill ett antal på HKV PROD FLYG så förstår du säkert varför det är så viktigt att bibehålla SK60 o inte HKP9.
Tyvärr är det väl ingen högoddsare på att HKP14 inte kommer att levereras till FM före sommaren 2010. Då har piloterna helt glömt bort hur det var att flyga o det komemr säkert att kosta igen. Måtte det inte bli i form av människoliv igen bara.....
Man slutar inte att förundras...

Anonym sa...
23 december 2009 kl. 10:31  

Har man inget vettigare för sig kan man ju alltid konspirera om att det hålls övertaliga SK 60 i tjänst för att Silwer och Bydén ska få BFT-tid.

Men klaga för f-n inte på att på att central flygchef har flygtid. Ska man besluta om flygning måste man ha god förståelse för systemet, framförallt med avseende på flygsäkerheten. Vi har alldeles nog med chefer i HKV som fattar beslut utan insyn eller förståelse för vad de beslutar om.

Trött Ff

Mackan sa...
23 december 2009 kl. 11:02  

Ingen klagar över att HKV-personal som central flygchef har flygtjänst, men borde de inte flyga de system som de leder, dvs 39, 84, 10X, 10, 14 och 15? Det hade inget haft synpunkter på.

Men att hålla igång ett helt SK60-system för att driva flygskolan när man samtidigt lägger ner allt man kan inom hkp (inkl CASA) och även tpflyget, gör ju att man blir lite skeptisk till de egentliga anledningarna.

Jag har absolut inget emot SK60 och tror säkert att flygskolan producerar bra piloter, men det blir lite väl uppenbart att det också handlar om industristöd till SAAB, så varför inte ta pengarna från Maud Olofssons budget istället för Tolgfors? Då hade man åtminstone varit ärlig. Ett visst mått av egenintresse finns naturligtvis också hos de beslutande herrarna. Inte bara i form av egen BFT-tid utan också genom att de är uppfostrade i spetsflyget, känner många som arbetar på flygskolan osv. Det blir lätt att nostalgi och viljan att hålla polarna om ryggen ibland omedvetet tippar över besluten i en viss riktning, ingen kan påstå nåt annat. De är ju människor de också.

Det vore intressant att räkna lite på vad det kostar att utbilda våra egna piloter jämfört med att skicka dem till t.ex. USA ett år. För helikopters del kom man ju fram till att det var billigare att skicka dem till Tyskland. Borde vara ungefär samma skillnad på fixed-wing, plus att man får ett bra försteg vad gäller att flyga i amerikansk/NATO-miljö.

Hörde förresten att Frankrike köpt bandvagnar;

http://www.nyteknik.se/nyheter/verkstad/verkstadsartiklar/article700954.ece

Det är ju inte utan att man tänker på motköp och EC725 ungefär samtidigt.

Anonym sa...
23 december 2009 kl. 11:49  

Märkligt att central flygchef inte flyger eller åtminstone deltár i flygtjänsten med hkp15 då eftersom den ska på insats direkt efter nyår + att helikoptersystemet är det som alla är så rädda för just nu att det ska hända något i.

ännu tröttare pilot fast fortfarande realist

Anonym sa...
23 december 2009 kl. 13:21  

@ Mackan: Varianten att skicka blivande fixed-wingpiloter har redan utretts och befunnits vara avsevärt dyrare. Resultatet man får tillbaka är inte heller helt tillfredsställande. Bl a har Danmark nu slutat skicka sina piloter till Kanada. Vi har ju t o m haft personal på plats där i flera år för att utvärdera. Om det är billigare för helikopter har jag ingen aning om, men det gäller väl först att ha en helikopter att skola med? Jag tror inte heller variablerna i ekvationen är exakt desamma för stridsflyg och helikopter.

@ Anonym 11.49: Det kan man verkligen tycka.

/Trött Ff

uppgiven sa...
23 december 2009 kl. 13:38  

Mackan et al:

Vad är ni egentligen förbannade på? Att Sk 60 har bibehållits eller att vi fortfarande utbildar spetsnospiloter från grunden i Sverige?

Om vi nu ska utbilda spetsnospiloter här hemma så behövs det uppenbarligen ett skolflygplan för detta. Att börja lära sig flyga i en 39B/D är nog inte så lämpligt, även om det fanns tillräckligt av dessa. Om vi nu behöver ett skolflygplan, är det då inte bättre att vidmakthålla Sk 60 än att anskaffa ett nytt? Att man sedan lägger ut driften av flygplanen på SAAB, ja där kanske man kan ana ett visst industristöd. Eller helt enkelt en konsekvens av jakten på verksamheter att OPSa som nu pågår.

Att hkp 9 avvecklades, ja det är kanske inte så konstigt? Vi har ju lagt ut den grundläggande utbildningen till Tyskland, och hkp 15 är ju i bruk så vad ska vi då hålla igång ytterligare ett lätt helikoptersystem för?

Hade vi fortfarande grundutbildat helikopterpiloter i Sverige, ja då kanske man kunde ha hävdat att hkp 9 vore en bra första plattform för den som aldrig flugit helikopter förut.

Det anas lite hyckleri att först anklaga hkv att hålla liv i Sk 60 bara för att höjdare på hkv vill flyga, och samtidigt argumentera för att behålla hkp 9 bara för att ge folk möjlighet att flyga.

Så, nu förväntar jag mig att få veta varför jag har fel i ovanstående...

Mackan sa...
23 december 2009 kl. 15:50  

Jag är nog inte så förbannad som det kanske verkar, bara irriterad över att fixed-wing och helikopter inte får samma förutsättningar, i stort och smått.

Bara en sådan "petitess" att en SK60 under inflygning ALLTID går före en helikopter som vill komma in och landa på Malmen. Mig veteligen går det att göra ett väntvarv även med en SK60?

Eller det faktum att mycket av det som man ville ha i den nya helikopterhangaren 14 men som ströks pga att det ansågs onödigt och för dyrt, nu återfinns i flygskolans nya lokaler.

Eller det mest grundläggande, att flygtid för helikopterpiloter inte verkar vara lite viktigt som flygtid för fixed-wing dito.

På tal om Tysklandselever, så är det enligt uppgift så att det går runt tre stycken som kom hem i somras och väntar på att få flyga Hkp15, och de får vänta ända till senvåren, nästan ett år efter examen, eftersom det inte finns plats i 15 och 9 som bekant lagts ner. Så visst finns det behov av Hkp9 ÄVEN fast det tillika lätta systemet 15 nu är infört. För bara några år sedan hade vi ju både 5,6 och 9 samtidigt.

För att travestera en viss person så skulle chefer på alla nivåer verkligen behöva lite hjälp att tänka...

uppgiven sa...
23 december 2009 kl. 18:05  

"På tal om Tysklandselever, så är det enligt uppgift så att det går runt tre stycken som kom hem i somras och väntar på att få flyga Hkp15, och de får vänta ända till senvåren, nästan ett år efter examen, eftersom det inte finns plats i 15 och 9 som bekant lagts ner. Så visst finns det behov av Hkp9 ÄVEN fast det tillika lätta systemet 15 nu är infört. För bara några år sedan hade vi ju både 5,6 och 9 samtidigt."

Nu hänger jag inte riktigt med. Hkp 15 skulle ersätta samtliga lätta helikoptersystem, dvs 5, 6 och 9. Just för att det var dyrt och dumt att ha flera olika typer inom samma kategori. Och nu är samtliga hkp 15 levererade.

Om det då "inte finns plats i 15", är problemet då att hkp 9 är avvecklat? Är det inte egentligen att det finns för få hkp 15, alternativt för många piloter? Här får någon gärna reda ut begreppen, för jag fattar inte riktigt.

Danne sa...
23 december 2009 kl. 23:22  

MagnusB:
Ja, vi har för få HKP15 (20 st) som i grunden anskaffades som en skolhelikopter/ trainer för HKP14 besättningar men numer även planeras mot insatser (Atalanta, BG11).

Elicottero animatori sa...
24 december 2009 kl. 00:11  

Magnus B & Danne: Vi behöver verkligen inga fler Hkp15, köp/anskaffa helikoptrar som är beprövade hyllvaror och inga utvecklingsprojekt.
Tillgängligheten på Hkp15 är och kommer att vara låg även nästa år delvis pga modifieringar för internationella insatser, men även kvalitetsbrister, tekniska problem. En pilots (....) dröm när den väl fungerar men underhållsmässigt en "katastrof", senaste tidens många flygstopp talar sitt tydliga språk.
När väl Hkp15 finns tillgänglig så är det väl inte alltid som pilotkåren utnyttjar möjligheten att få sina pass.
Som tidigare sagts, tänkt som utbildningsplattform, men nu "nästan" en gapfiller som skall kunna göra det mesta och därmed en aktionsradie som räcker runt vindstruten.

Danne sa...
24 december 2009 kl. 10:37  

Jag tänkte på i förhållande till de uppgifter som ställs på systemet.
Vi behöver som sagt fler helikoptrar anpassade för krigets krav vilket inte är någon nyhet.

God Jul!

Sleipnir sa...
27 december 2009 kl. 23:20  

@Gustav Wasa
Ursäkta för sent svar, haft fullt upp med både julfirande och annat.

Jag vet inte exakt vilken order/beställning som getts till FMV. Jag vet däremot att den enklaste lösning för att öka tillgängligheten på medevac/casevac (stavade det caevac tidigare, lessen) är att öka tillgången på transportkapacitet inom RCN. Det var därför Hercan var en sån bra lösning.
Att Sverige leasar en rote Mi-8MTV eller motsvarande från Supreme Aviation kanske inte löser några särskilda problem men man kan kanske föreslå nye stf C RC North att han frågar om det vore uppskattat att vi köpte in den kapaciteten?

Anonym sa...
16 januari 2010 kl. 22:36  

Nu kom baksidan av att inte ha en egen helikoperkapacitet genom att skicka sex tekniker till Norge under två år som "motköp" av medevac till Afganistan.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade