TUAV (uppdaterat 18/12 20.30)

Under Försvarsutskottets Afghanistanutfrågning i slutet av november kom åter den taktiska UAV:n (TUAV) på tapeten efter en fråga av ledamoten Else-Marie Lindgren. TUAV är starkt eftertraktad i Afghanistan eftersom UAV ger möjlighet att dolt spana mot fienden och rekognoscera framryckningsvägar och upptäcka förberedda eldöverfall (därutöver finns en rad andra möjligheter). UAV:er har länge stått på önskelistan för den svenska Afghanistankontingenten I sedvanlig ordning krävdes det att svenskar nästan strök med i ett eldöverfall förra hösten innan det godkändes att skicka den mindre stridstekniska UAV:n som förstärkning. Den har nu i ungefär ett år opererats med stor framgång på plats i Afghanistan.

SvD:s ledarblogg med Claes Arvidsson i spetsen har gjort sig känd för att granska försvarspolitiken. Under torsdagseftermiddagen kom så turen till bristen på TUAV i Afghanistan. TUAV-historien uppvisar vissa likheter med anskaffningen av Hkp 14 när det gäller hur beslut fattades på politisk nivå.

Det har nu gått flera år sedan försök och studier genomfördes för anskaffning av TUAV och ett färdigt förslag för anskaffning fanns när regeringens "genomförandegrupp" fastställde att det inte var något som skulle anskaffas (i likhet med förstärkt skydd mot RPG-7 för stridsfordon 90 och en rad andra saker). Då, våren 2008 när arbetet skedde (redovisades i september) var Georgienkriget helt omöjligt i svenska ögon och lika omöjligt tedde sig scenariot att svenska soldater skulle strida med stridsfordon 90 i Afghanistan ett år senare. Vad ska man då med en TUAV till?

Detta upplyste också en för dagen osedvanligt frispråkig arméinspektör Försvarsutskottet om under utfrågningen i november några dagar efter den allvarliga IED-attacken i Afghanistan. Han kritiserade politikerna för att man genom sitt agerande med Genomförandegruppen fördröjt tillförsel av TUAV till Afghanistan med minst ett år. Högst olikt en svensk general att agera så, tänkte jag då, men mycket sanna ord.

Jag instämmer till fullo med Arvidsson i att skandalen egentligen inte ligger i den enskilda TUAV-bristen, utan att försvarspolitiken hanteras på ett sådant sätt att det hela tiden uppstår dyra och ineffektiva snabbspår. Ytterst allvarligt i mina ögon är också att Genomförandegruppen tog fram sin lista på materielsystem utan att konsultera Försvarsmakten om innebörden av dem. Flera av de materielprojekt som "stoppades" har sedan dess återupptagits när innebörden och vikten av dem klargjorts.En taktisk UAV skiljer sig från en stridsteknisk framförallt i form av räckvidd och uthållighet, vilket också gör att den blir större och mer underhållskrävande. Den UAV som Försvarsmakten velat anskaffa är RQ-7 Shadow, som anskaffats i stort antal till brigadnivå i amerikanska armén och marinkåren.


Uppdatering 18/12 18.30: Statssekreterare Håkan Jevrell som var ordförande i Genomförandegruppen, kommenterar SvD:s ledarblogg, vilket i sin tur även bemöts av Arvidsson.

Uppdatering 18/12 20.30: Det är inte bara i Sverige det går lite märkligt till i upphandlingar och nerskärningar. Även Storbritannien dras med liknande problem där försvarsutskottet en timme innan en utskottutfrågning om just upphandlingar, fick reda på att försvarsdepartementet beställt 22 nya helikoptrar utan att först meddela utskottet. Vidare ville utskottet få reda på hur departementet sparat 15 miljarder pund i materielanskaffningar, vilket den ansvarige ministern inte ville eller kunde förklara.

18 kommentarer:

Forsno sa...
18 december 2009 kl. 09:06  

Vad hände med Ugglan?

Både Kanada och Nederländerna har använt sina Sperwer i Afghanistan. De kan visserligen inte mäta sig med modernare system, eftersom det har hänt en hel del inom UAV-området det senaste årtiondet, men de fungerar.

Jag kan förstå viljan att införa ett mer kapabelt system men har mindre förståelse för förmågeglappet.

Wiseman sa...
18 december 2009 kl. 09:28  

Ja, den frågan har jag också ställt mig.

Kn Stofil sa...
18 december 2009 kl. 14:18  

Detta kanske kan ge en hint om hur det är med Sperwer; http://homelandsecuritynewswire.com/canada-replaces-sperwer-uav-heron-skylark

Canada havererade ett par stycken i Agfanistan och har väl inte varit helt nöjda med systemet som sådant.

Anonym sa...
18 december 2009 kl. 18:36  

Problemet med TUAV är väl att FMV bara vänt sig till Saab. FMV har inte heller viljat utnyttja erfarenheten från andra Europeiska länder utan tvingat Saab att offera ett system som bara US Army använder. Att tro att det blir enkelt och billigt att skala ner ett system som är helt anpassat för US Army till Svenska förhållanden är dumt och naitvt.

Anonym sa...
18 december 2009 kl. 19:21  

1836: Så du menar att man vill skala ner Shadow-200 systemet?

Anonym sa...
18 december 2009 kl. 19:52  

Är försvarspolitikerna nere och styr i dessa detaljer. Ja, då förstår jag varför de inte kan tackla de strategiska övervägandena. Förfarandet påminner ganska starkt om en civil herre (politiker) som dirigerade arméer och styrde vapenutveckling under 40-talet.

Anonym sa...
18 december 2009 kl. 20:04  

Ingen påstår att Ugglan är ett optimalt system, men visst måste de göra bättre nytta i än pågående konflikt än att ligga i ett förråd och invänta skrotning i nära framtid. Efter att ha sett notan för några FMV-avvecklade system, torde det vara billigare att skicka dom till 6mån verksamhet i AF inklusive personal och sedan sälja skrotet där, än att skicka dom till Arboga... /Nizze

uavgrabben sa...
18 december 2009 kl. 20:41  

Sverige kommer att använda Shadow 200 i mycket mindre skala än US Army (US Army är liiite större än Svenska Armén ifall nån inte visste det). Detta kräver naturligtvis anpassningar som lär vara dyra och ta tid att göra.
Det är väl därför inget annat europeiskt land använder Shadow 200. Flera länder såsom England, Tyskland, Holland, Australien och Canada väljer också att leasa sina TUAV av olika Israeliska bolag.
Det har visat sig vara flexibelt och framförallt snabbt sätt att få TUAV till sina trupper i Afghanistan.

Anonym sa...
18 december 2009 kl. 21:40  

uavgrabben: Men om nu anpassningarna är dyra och tar tid, varför göra dom? Varför skala ner en fungerande produkt bara för att den är "överdimensionerad" för det svenska försvaret? Vi behöver nåt som inte är "nedskalat", "anpassat", "kostnadseffektivt".. Vi behöver nåt som går att växa i, och vad är det som ska skalas bort? Alla sensorer lär vi behöva och Shadow-200 tar ändå inga vapen vad jag vet så det behöver vi inte oroa oss för.. Så om vi kommer använda dom i mindre skala, ska bränsletanken minskas?

Är rätt trött på den svenska "anpassningen" av allt.. Det gör bara att allt tar längre tid och blir dyrare i slutändan!

Oberon sa...
19 december 2009 kl. 08:56  

I ett kort inlägg i dagens SvD låter ÖB meddela att han beslutat backa beträffande den planerade inriktningen gällande GLC-NOC och militär flygverksamhet i Uppsala.

Tidigare i veckan har meddelats att den planerade flytten av flygvapnets basbataljoner till Kvarn i Östergötland inte avses genomföras.

ÖB anger i SvD att: ”…de vägar vi tänkt vandra inte är framkomliga.”

Att det inte bär mot målet att segla med fasta skot är en gammal sanning. Man behöver anpassa såväl segel som kurs till rådande vind.

ÖB uttalande kan inte tolkas som annat än att den kurs försvarsledningen lade ut i det underlag som den 30 januari lämnades till regeringen uppenbarligen bar fel. Något som för övrigt påtalats i otaliga inlägg och kommentarer bl a på denna blogg.

Att kunna läsa kartor och sjökort tillhör de mer basala kompetenser en god militär bör besitta. Mot bakgrund av rådande läge är det kanske hög tid att ÖB stuvar om bland stigfinnare och navigatörer inom den egna organisationen…

uavgrabben sa...
19 december 2009 kl. 10:47  

Med nedskalning av Shadow 200B systemet menas inte att göra själva flygfarkosten mindre. Ett UAV system består av många delar förutom själva flygfarkosten. Det är datalänkar, klargörningsutrustning, transportutrustning, sambandslänkar, underhållssystem, strömförsörjning, mm, mm. Shadow 200B systemet är utvecklat för en US Army. Det jag menade är att det kommer krävas genomgripande modifieringar för att anpassa det hela till en väsentligt mindre armé som den svenska.
Antagligen är detta huvudskälet till att de flesta länder i Europa väljer andra system än amerikanska.

uavgrabben sa...
19 december 2009 kl. 10:51  

Militärtekniska föreningen hade den 22 oktober ett intressant UAV seminarium där de bjudit in försvarsmakten, FMV och Saab.

Försvarsmakten berättade där att de valt ut Shadow 200B som den TUAV som skulle ersätta Ugglan.

Försvarsmakten förklarade också att de håller på att leta efter en ersättare till SUAV Falken.

En kvalificerad gissning är att försvarsmakten har köpt in nån hemlig UAV kallat UAV04.

Anonym sa...
19 december 2009 kl. 12:20  

Uavgrabben: men vad av allt det du beskriver behöver Sverige inte? Vi måste ju ha datalänkar, sambandsutrustning mm mm?

uavgrabben sa...
19 december 2009 kl. 13:21  

Exempelvis så torde exempelvis utbildning, logistik och underhållssystem för ett US Army system behöva anpassas för att passa en mindre armé såsom den svenska?

Erik sa...
19 december 2009 kl. 19:41  

@uavgrabben: Men vad an denna fixering om "en mindre armé"?
antar i min enfald och okunskap att du på någon nivå är tekniskt kunnig/involverad i UAV-verksamhet, MEN.

Talar vi om rent fysisk förändring nu eller? den är väl inte eldriven? och behöver nya elkablar?
Den engelska manualen torde räcka långt för utbildningssyfte i ett första skede...)
Informationskablage torde även dessa tillhöra standariserade mått.

Det jag tror är den almänna frågan helt enkelt handla om, varför i helvete måste vi vara så "duktiga och speciella"? (Missförstå mig rätt nu)

MvH Erik

uavgrabben sa...
19 december 2009 kl. 22:27  

@erik: Saab var i all fall tvungen att kopplas in för att anpassa Shadow 200B för Svenska förhållanden. Vad detta kostar extra och om det fanns några alternativ lär vi aldrig veta då FMV sin vana trogen valde att strunta i att materielanskaffningsstrategin och gjorde en riktad upphandling.
Har också hört rykten om att FMV struntade i att kräva offset då det är inget som FMV tjänar något på utan bara staten i stort.
Lite samma problem som med royalties som inte heller FMV tjänar nått på utan enbart Anders Borg.

Anonym sa...
28 december 2009 kl. 02:32  

Har vi en hotbild mot Sverige som innehåller en motståndare som inte har någon typ av luftvärn?
Har vi inte det undrar jag var TUAV skall passa in i försvaret någonstans.
Användandet och behovet är väl endast till för missioner liknande Afghanistan?
Vaför då inte leasa in tjänsten under missionstiden?
Vi behöver inte uppfinna ett svenskt hjul varje gång.
Reultatet brukar bli, för sent, för litet ( ibland inget) och alldeles för dyrt.
Teaterdirektören.

Analytikern sa...
13 januari 2010 kl. 08:24  

Vill bara reda ut några felaktigheter.

FMV gav SAAB uppdraget att genomföra en konkurrensupphandling utifrån en ganska väl definierad kravbild. Det viktigaste kravet var att det skulle vara ett väl beprövat och samtidigt modernt system - allt för att undvika misstaget med Ugglan-upphandlingen.

Enda anpassningen som görs av det system som upphandlas handlar om integrering i FM:s fordon, elanpassningar, utbildning, dokumentation, systemsäkerhet m.m.

Försvarsmakten överväger just nu att leasa ett system eftersom "att köpa från hyllan" inte betyder att det ligger ett system på någon hylla och väntar på att börja användas.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade