SvD fortsätter granska GLC/NOC (uppdaterad 10/12 06.50)

SvD fortsätter idag på ledarsidan sin granskning av GLC/NOC-historien. Idag ligger fokus på banden mellan personer inom försvarsindustrin och beställaren - Försvarsmakten. Det finns en del intressanta kopplingar som SvD redogör för.

Förutvarande chefen för avdelningen inom Försvarsmakten som helt oberört av de politiska vindarna och instruktionerna driver frågan om GLC/NOC, Jan Petersson, är idag vd för det holdingbolag (NESP) som samlar de fem största leverantörerna till GLC/NOC-projektet. Han har också varit styrelsemedlem i den svenska avdelningen av organisationen AFCEA som samlar medlemmar inom försvarsindustrin och statsmakterna världen över, enligt SvD med målet "att verka som en brygga mellan politiska beslutsfattare, totalförsvarsmyndigheter, försvarsindustri och övrig industri inom områdena underrättelsesystem, lednings- och informationssystem”. Även Petersson efterträdare inom Försvarsmakten, Per Nilsson, är engagerad inom AFCEA.

Naturligtvis måste sådan engagemang få förekomma. Däremot blir jag lite bekymrad när så stora och kontroversiella kontrakt som GLC/NOC ska upphandlas. Petersson är numera även politiker i Enköping och fick för två år sedan ett uppdrag av kommunen att få en ny statlig myndighet till Enköping, vilket kritiserades av oppositionen som oförenligt med hans politiska uppdrag då tillsättningen ska ha skett utan upphandling eller diskussion. GLC/NOC förväntas nu skapa 300 jobb i Enköping och kan det kallas annat än en ny myndighet? Peterssons bolag NESP tecknade också kontrakt förra året med FMV värt 200 milj kr rörande NBF.

Den stora frågan är hur nära samarbete man som försvarsanställd kan ha med försvarsindustrin och på vilket sätt försvaret (och FMV) agerar när det gör affärer med personer som slutat sin statliga anställning och börjat arbeta privat eller hos en annan arbetsgivare vars största kundfokus är just staten och det område man tidigare arbetade med. Liknande turer har förkommit många gånger tidigare inom Försvarsmakten och det senaste omdiskuterade exemplet är egentligen f d statsministern Göran Perssons nuvarande konsultuppdrag. All verksamhet måste tåla en granskning och jag hoppas för Försvarsmaktens skull att även GLC/NOC gör det.


Uppdatering 10/12 06.50: Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten ger en replik i SvD till SvD:s "insinuationer". Det dyker säkert upp i informationsdirektörens egen hörna av mil.se, "Försvarsmakten kommenterar".

27 kommentarer:

Anonym sa...
9 december 2009 kl. 22:06  

Statstjänstemän måste vara opartiska och oförvitliga. Man kan inte hindra fd officerare från att utnyttja sin kunskap och sina kontakter i näringslivet, men det får aldrig bli en glidande skala där någon tycks verka på båda sidorna samtidigt.

Tyvärr är det väl också så att intressekonflikter och jäv är en vit fläck på den moraliska kartan hos ganska många, men det är en annan fråga.

Konspirationsteorier är egentligen överflödiga. GLC/NOC är ett sådant radikalt felhopp ner i galen tunna att det egentligen blir oväsentligt vilka motiv som kan ligga bakom. Oavsett om det är dumhet, snålhet, korruption eller missriktade goda avsikter så måste beslutet omprövas.

Rickard sa...
9 december 2009 kl. 23:10  

Det är mycket som stör mig i den här frågan, men det kanske konstigaste är hur en långsiktig satsning på nätverksbaserade lösningar, vars främsta styrka är just möjligheten till distribution över ett stort antal platser, kommer till slutsatsen att centralisera hela funktionaliteten. En kvalificerad gissning är ju att det inte är verksamhetskrav som styrt det beslutet. I resten av världen tenderar man ju att vilja distribuera sina system.
Det borde grävas mer i det här. Dels är det riktigt dålig användning av försvarsmedel att köpa system med arkitekturkravet att skapa arbetstillfällen på en viss plats och beställningar till vissa företag. Det är dessutom direkt skadligt för svensk industri att inte kunna använda de medel som faktiskt läggs på utveckling på system som har bättre återanvändingspotential än så här.

Anonym sa...
10 december 2009 kl. 06:24  

ÖRA är det enda som behöver sägas. Vi "vanliga och dödliga" får inte ha en bisyssla som kan ge dålig klang, men...

Göran

Kaptetnen sa...
10 december 2009 kl. 09:06  

Det är skandal! Landsförräderi när egen personlig vinning går före...

Fy fan! Nu väntar vi bara på vad det ska komma fram om Moore och Lagersten - vilka företag har de som håller dem om ryggen.

Fy tusan vad jag skäms för mina chefer och min Försvarsmakt just nu!

Anonym sa...
10 december 2009 kl. 10:59  

Ca 200 designregler och ca 2 miljarder kronor senare fortsätter man att plöja ner pengar i något som ingen ansvarig vill ta i med tång.
Vem har fattat besluten?
Vem har beställt?
Vem har beviljat pengarna?
Vem har ställt ut kraven?

Ja, herr Tolgfors jag vet att det är fel frågor, åtminstone till dina svar.
Politiker (läs Allan Widman) har försökt få klarhet i saken men misslyckats.

ÖB efterlyser "goda nyheter".
Nu har han ett tillfälle att förklara det "goda" i den här röran.
Jag och många andra är idel ÖRA.
Teaterdirektören.

Robert Barun sa...
10 december 2009 kl. 15:02  

Nu vet jag varför jag aldrig fick jobbet som ekonomidirektör vid FM HK
även fast jag hade meriterna.

Men sak hade jag som tydligen inte föll på läppen kurage moral och heder.

Jag har i tidigare befattningar aldrig ens tagit emot en kopp kaffe
eller bjudlunch eller bjudmiddag eller bjudresa eller ens kontanter.

Nu förstår jag efter ha läst Wisemmans och Lindegrens varför
jag aldrig fick jobbet.

Jag är för hederlig.

Anonym sa...
10 december 2009 kl. 15:12  

Informationsdirektören säger i kort "Du har inte hela bilden så HÅLL KÄFT!", fast på taffligt diplomatspråk. Jag är i idel ÖRA för att hÖRA svaret.

Anonym sa...
10 december 2009 kl. 16:11  

Snarare är det väl så att det är informationsdirektören som inte har hela bilden ...

Bara tanken att nämna Per Nilsson och "högt förtroende" i samma mening.

Anonym sa...
10 december 2009 kl. 17:29  

ibland undrar jag vad jag har för kolleger. Hur vore det om ni tänkte själva, om så för en kort sekund. Vi har en hel del officerare som stödjer, är placerade vid eller arbetar dagligen med svensk försvarsindustri. Inte har jag hört några protester från er innan, men när en artikel från SvD som kanske inte är det bästa jag läst, ja då drar gråterskorna igång. Om nu läget är så fruktansvärt och så skamligt förutsätter jag att ni tar konsekvenserna av er ståndpunkt och begär avsked. Men att anonymt sitta och gnälla, det gör inte en officer. Det gör man bara inte.
Eller så kunde ni åtminstone tänka efter, vad är vad och vem har fattat vilka beslut, oavsett om det gäller GLC/NOC eller strilbat placering eller PRIO införande. läs och skapa en egen uppfattning istället för reagera precis som SvD vill.
Och det mina kollegor, det är inte rättning i ledet, det kallas att vara en kritiskt tänkande individ.

OBSERVATÖREN sa...
10 december 2009 kl. 17:43  

@ Teaterdirektören

Tolgfors är bra på att spela oförstående inför problemen, på samma vis som en dvärg är bra på att spela kortväxt.

Jaså, ÖB efterlyser goda nyheter. Då får han nog byta arbetsgivare. Just nu har organisationen fullt upp hantera de andra nyheterna.

Jo, förresten. En som också är sitt lands högste militära befälhavare har just idag fått fredspriset. Ett år går ju ganska fort och då kanske det är ÖB:s tur.

Och du, teaterdirektören. Är du FM-anställd så bör du överväga att byta pseudonym till Circusdirektören, så kanske du får en plats i FML. Där är det circus.

OBSERVATÖREN sa...
10 december 2009 kl. 18:19  

Kanske är jag född i fel tid och på fel plats. Det finns något lockande i 1700-talets strävan efter Nytta och Förnuft. Axel Oxenstierna (tidigt 1600-tal) sa till sonen; Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs. Så rätt han fick.

Det sätt som han organiserade rikets skötsel på, gäller till stora delar fortfarande. Kanske något att tänka på för dem som har att omorganisera HKV. Hela tiden.

I japan kan man se företagsledare stå i TV och gråta och be de anställda om ursäkt för att deras företag gått åt h-lv-t-. Sedan går chefen först, innan någon annan anställd tvingas att lämna.

Kanske är jag född i fel tid och på fel plats.

Nu skall många officerare och civila tvingas att lämna firman p.g.a arbetsbrist. Vilka skall lämna? Själv föredrar jag Putinmetoden.

http://www.kniivila.net/2009/
nar-putin-kom-fick-alla-sparken/

Kaptenen sa...
10 december 2009 kl. 19:11  

Som "önskar" en bit ned "Hur vore det om ni tänkte själva"

Det är ju det vi har gjort! Det som stod i SvD kom inte som någon nyhet för de flesta av oss utan är sådant som det ryktats om ganska länge i Försvarsmakten. Nu blev det officiellt!

Misstänker att du förmodligen har din fingrar i syltburken du med eftersom du skriver som du gör. De flesta som inte jobbar på HKV utan ute i verkligheten är ganska överrens om att GLC/NOC, Prio mm är en dåliga skrivbordslösningar som HKV får jobba för glatta livet för att förklara. Varför är det så?

Gör något bra istället så lovar jag att missnöjeskören tystnar.
Och nej, jag tänker inte sluta - den bästa platsen att förändra något är innifrån!

Biet sa...
10 december 2009 kl. 22:46  

Mycket surrande om GLC/NOC.

Varför inte offentliggöra FM:s beslutsunderlag innan beslutet ?

Kan inte vara något hemligt med detta.

Anonym sa...
11 december 2009 kl. 09:32  

Läste infodirektörens replik på SVDs ledarsida.

Frågan om FM ledningssystem är komplex och under hantering utan att några beslut har tagits, skriver han.
Vad insinuerar han?
Har vi plöjt och fortfarande plöjer ner alla dessa pengar utan att ett enda beslut har fattats?
Vore jag ansvarig politiker skulle jag hemskt gärna vilja veta vad han menar med hantering utan beslut. Vi pratar om skattepengar i miljardklassen.

Att det förekommit så lite disskusion kring projektet förklarar han med att det är så få som begriper vad det hanlar om.
Här finns det väl något att ta tag i som infodirektör!

Frågan om FM ledningssystem förtjänar ärlighet och ansvar, skriver han vidare.
Ja, jag väntar med spänd förväntan på infodirektörens ärliga redogörelse över ansvarsfrågan.

Att sedan infodirektören ifrågasätter yttrandefriheten upplever jag som tråkigt, obehagligt och ovärdigt.
Ifrågasättandet kan kanske bero på frustration över bristen på argument och fakta.
Teaterdirektören.

Anonym sa...
11 december 2009 kl. 09:37  

Anonym 17.29. Sitter du inte själv och gnäller anonym?

Oskar sa...
11 december 2009 kl. 12:35  

Per Nilsson, Lagersten...LoL.

Alla vet att det skulle vara en bättre investering att behålla Uppsala garnison än att plöja ner en enda krona till i det sunkiga LedR, man skulle t.om ha en flygbana på köpet! Och ett jättestort RÖS-rum i form av ett berg...Men Uppsala Garnison har ju inte något politikerstöd eller hovreporter som Lotta Gille(UNT) är för LedR.

Anonym sa...
11 december 2009 kl. 14:11  

@ Biet

Frågan helt befogad, men tyvärr inte lika lätt att åtgärda som man först kan tro.

Citat ur utredning om GLC/NOC-projektet:
"Utredarna har sökt efter erforderligt källmaterial och kan konstatera att dokumentationen i beredningen av ärendet GLC och NOC har en del brister.
I många avseenden hänvisas till den s.k. CLLU-utredningen.
Någon diarieförd redovisning från CLLU har inte återfunnits utan det materiel som utredarna kunnat ta del av är delredovisnings-PM från FM till regeringskansliet. Härutöver har även en HPM [hemligt PM?] delgivits utredarna.
Beslutsdokumentationen från FML [...] är oklar på vilka ekonomiska grunder som beslutet är fattat."

Ovanstående är visserligen ett år gammalt, men mycket lite har blivit tydligare sedan dess.

Vissa delar av beslutsunderlaget ÄR hemligt. En hel del viktigt underlag för beslutet är hemligt, exvis är riskanalyser och operativa krav alltid hemliga.
Men mycket är inte hemligt, men har av bekvämlighetsskäl bakats in i samma skrivelse som det hemliga. För att följa Tryckfrihetsförordningen borde den hemliga informationen brutits ut i en egen bilaga så att de öppna delarna kunnat bemöta offentlighetsprincipen på ett helt annat sätt än idag. Men detta kräver ju att tid finns till att arbeta strukturerat, vilket jag uppfattat saknas hos HKV. I alla fall sett till det hysteriska remisstempo som varit i höst.
Om man begär ut en hemlig handling är den som lämnar ut den skyldig att säkerhetsgranska den och lämna ut allt som inte omfattas av sekretess. Granskningen görs då inte på handlings- eller bilagenivå, utan i princip ord för ord.

Alltså - somligt är hemligt och somligt finns inte.
Men det som finns och inte är hemligt kunde gärna granskas offentligt. Och jag tror det är det som SvD håller på med...

/Remittören

Anonym sa...
11 december 2009 kl. 15:04  

I detta specifika fall kan man undra vem som "insinuerar" mest - Arvidsson eller FM infodir Lagersten. Vi som jobbar med ledningssystemfrågor i FM vet att de två omnämnda individerna i Arvidssons ledare länge har haft fingrarna djupt nerkörda i industrins syltburkar. Kommer en rättslig prövning till stånd så finns det även dokument som bevisar att så är fallet.

Att Lagersten använder uttrycket "officer med högt förtroende" för en av de namneligen omnämnda individerna menar vi vanliga ledningssystemofficerare "på golvet" är närmast ett hån mot oss.

Arvidsson ska ha all heder av sin förtjänstfulla journalistiska ambition att inte låta de två omnämnda individerna sopa bort spåren av sin monumentala misshushållning med statens medel. Förra gången detta kom på tal lyckades de övertala AFCEA att ta bort alla referenser från sin hemsida till deras medverkan i denna ljusskygga organisation. De ska inte få chansen att smita undan sitt ansvar en gång till.

Det är hög tid att även höga chefer i FM får ta ansvar för sina handlingar och inte bara fänrikar och löjtnanter som gör bort sig i ungdomligt oförstånd.

Anonym sa...
11 december 2009 kl. 15:45  

@Teaterdirektören

Håller absolut med dig.

Vill bara komplettera det infodirektören tydligen inte känner till.
Beslutet om steg 1 fattades 2009-06-05. Att infodirektören inte känner till detta är intressant.

Mer intressant (eller rena vansinnet) är att de som bidrog till beslutet om steg 1 var väl medvetna om att det skulle medföra stora problem. De var också medvetna om att det inte fanns någon kunskap om problemens omfattning eller hur de skulle kunna lösas.
Svaren till remissen i den just den frågan (hur lösa problemen som steg 1 skapar) är den absolut värsta sågning jag någonsin läst.

Dvs HKV vet att de tagit på sig ett stort problem, men inte hur de skall lösa det. Det är så vi brukar få de svarta hålen i FM. Och tyvärr är det inte första gången i FM:s beslutshistoria det går till på det här viset.

/Remittören

Anonym sa...
11 december 2009 kl. 16:58  

Nja, nu tycker inte jag att jag gnäller, jag är nog mest arg på "mina egna", vilket mitt inlägg är ett uttryck för. Ursäkta om det uppfattades som gnäll. Vad som irriterar mig är tonläget som eskalerar först efter en ledarsida. Var fanns ilskan innan, eller krävs det så lite att börja skämmas för sitt jobb? Och vad är det för läggning som driver en människa att gå till ett jobb som denne föraktar så?
Och nej, jag sitter inte i besluts- eller beroendeställning. Jag är bara ledsen att behöva förklara för min fru och mina vänner varför FM egna medarbetare så fullständigt dissar sin arbetsgivare.
Jag tycker inte heller att GLC/NOC är en lysande idé, det finns lite för många frågetecken kring projektet (minst sagt) men det ger inte mig rätt till personangrepp.

Så får jag önska en trevlig helg

Biet sa...
11 december 2009 kl. 18:23  

@Remittören :

Din beskrivning låter som att FM har följt en helt annan process än regelverket (DIT 04), utan någon spårbarhet mot förmågekraven (FMUP) och utan någon spårbarhet i olika beslutsunderlag inkl ekonomi.

Verkar handla om en "mapp i byrålådan". Hur kan man (miss)lyckas med sånt ?

Hoppas att inte FMV också har en "mapp i byrålådan".

Johansson sa...
12 december 2009 kl. 00:54  

Vi som jobbar inom STRIL hoppas på att C LSS ska stå uppför oss!

Johansson, Ledsystoff FV

Unknown sa...
12 december 2009 kl. 11:26  

@Johansson, Ledsystoff FV

Jag håller med om att vi inom STRIL hoppas på att C LSS ska stå upp för oss.
Men tyvärr verkar han bara vara satt på sin stol för att vissa HKV beslut ska kunna glida igenom utan motstånd.
Maken till handlingsförlamad "chef" var det längesedan man fick uppleva.
Återigen en människa som bara tänker på sin karriär och då är det viktigare att inte göra fel än att gör något alls.

Johansson sa...
12 december 2009 kl. 13:40  

@Blizzard

Varje chef tar beslut, gör inte chefen det, gör någon det åt chefen.

Då man får intrycket att befattningen förbandschef är en handläggarbefattning kommer förbandscheferna få finna sig i att beslut tas åt dem och inte av dem. Både underifrån och från högre ort.

Fötroendekapitalet för FML är förbrukat, nu har det sjunkit ytterligare ett steg i hierakin.
Dagens förbandschefer sitter av sin tid på förband.
Det finns inget intresse att driva någon form av utveckling, prio är att hålla förbandet lugnt så att man får ett G i sitt CV och kan gå vidare till en lugnare tillvaro utan personalansvar.

Hoppet står till mellancheferna (KompC/BatC). De har idag förtroende bland personalen, men misshandlar man dem länge nog så ger de nog också upp, tyvärr.

Förr talade man om det civila mörkret, i min värld blir det bara ljusare och ljusare mot den sidan!

Johansson, Ledsystoff FV

Anonym sa...
12 december 2009 kl. 17:24  

@ Biet

Håller helt med dig. Särskilt saknar jag bilagan "kostnads-nytto-analys".

Jag har bara ett förslag till svar: "Power-Point-Jesus".

/ Remittören

Fundersam sa...
12 december 2009 kl. 20:36  

Med tanke på den stora mängd militärer som går direkt från försvarsmakten till försvarsindustrin, så finns det nog all anledning att ta sig en funderare över när lojaliteten med den nya arbetsgivaren börjar. Kanske något för Janne Josefsson att granska?

Biet sa...
12 december 2009 kl. 22:52  

@Remittören

Tack för informationen.

Råkade se förberedelser inför slutstriden.

http://www.youtube.com/watch?v=JXnVhoOT_Vo

F..k (IT-)rel....n, tänk på förmågorna !

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade