Kalla nordliga vindar

Kalla nordliga vindar sveper ner längs norska kusten och påminner om tiden före 1989. NRK rapporterar att för andra året i rad verkar det bli nytt rekord i antalet ryska flygplan, företrädesvis strategiska bombflygplan, som identifieras av norska flygvapnet när de flyger längs norska kusten. Trenden verkar också gå mot allt mer komplexa sammansättningar med bombflygplan, eskorterande långräckviddiga jaktflygplan och tankflygplan som understödjer.

Ryssland blir allt mer tydligt i sin vilja att återta Sovjetunionens forna ställning. Med största sannolikhet handlar det om att visa styrka i det allt viktigare Barentsområdet med alla dess råvaror som isens tillbakadragande frilägger. Ryssland har som bekant tidigare i år annonserat avsikten att bygga fem nya hangarfartyg och när det gäller landstigningsfartyg (som troligen kommer att baseras i Östersjön eller Svarta Havet) har man så bråttom att man inte anser sig ha tid att bygga en ny egen modell, utan vill köpa ett franskt på stört och licenstillverka ytterligare 3-5 st.

Även inom NATO framhåller man Barentsområdet som ett allt viktigare område för alliansen i framtiden. I Norge har man redan koncentrerat huvuddelen av sin försvarsmakt till nordligaste delen av landet och man har sedan något år tillbaka börjat fokusera om mot mer nationella uppgifter.

Inställningen i Sverige? Det heter fortfarande att Ryssland är mycket försvagat och inte har råd med sina väpnade styrkor, precis som det gjort i den svenska politiken sedan muren föll. Inteckningen av det svenska försvaret fortsätter.
I början av 90-talet talade man om ett antal tecken som om de upptäcktes i så fall skulle leda till en svensk "återtagning" (återtagningen skrotades officiellt i sin helhet vid försvarsbeslutet 2004). De tydligaste tecknen ansågs bl a vara:

En negativ demokratisk utveckling i Ryssland (1)
Återtagning av landstigningsförmåga i Östersjön (2)
Återtagen förmåga att genomföra storskaliga luftlandsättningar (3)
Ökad närvaro globalt (4)

Det är bara att konstatera att vi de senaste åren har sett alla de ovan listade. Den demokratiska utvecklingen backar snarast med en stor rättsosäkerhet, historierevisionism, förföljelser av journalister och allt större avsaknad av fri media.

Landstigningsförmågan förbättras enormt genom köp av Mistral, men redan ombaseringen av Svarta Havsflottans landstigningstonnage till Östersjön under övningen Zapad i höstas talade sitt tydliga språk och var upphov till en del hicka inom Försvarsmakten och inte minst de baltiska staterna och Polen.

Likaså demonstrerade Ryssland åter en mycket god förmåga att genomföra luftlandsättningar av stora förband under Zapad och Ladoga i höstas på ett sätt som få trodde var möjligt.

Den ökade närvaron, och likt förortsungdomar, ökade kravet på "respekt" har också manifesterats genom patrulleringarna med bombflyg i Arktis och Atlanten och expeditioner till t ex Karibien och Afrikas Horn med örlogsfartyg. Från att tidigare utåt ha talat om kärnvapen som ett defensivt vapen, talar man nu om att kärnvapen kan komma att användas i alla skalor av konflikter där man så finner lämpligt.

Samtidigt håller Sverige återigen på och monterar Försvarsmakten till en ny lägstanivå. Föga förvånande har inget av de tecken man politiskt formulerade på 90-talet som skäl för återtagning tagits på allvar. Istället bortförklaras de friskare än någonsin tidigare.

På samma sätt skedde med Georigenkriget (det s k kaukasiska lackmustestet). Försvarsberedningen fastställde året innan att Ryssland agerande mot sina grannländer kommer att vara ett lackmustest för Rysslands framtida väg. Noll och ingen reaktion politiskt förutom att man parkerar 14 stridsvagnar på Gotland!

Det finns ingen anledning för Ryssland att ge sig på Sverige, men det farligaste scenariot är det där Sverige blir ett säkerhetsvakuum, vilket historiskt uppfattas som problem av grannstater när det börjar blåsa snålt. Det andra stora problemet är att Sverige gladeligen skrivit ut säkerhetsgarantier till grannstaterna, men saknar fullständigt förmåga att infria dem. Det finns inget konfliktscenario som enbart drabbar ett av våra grannländer varvid vår egen säkerhetssituation tillåter att vi skickar delar av vårt försvar till grannländernas bistånd. Speciellt inte när drygt 1/8 av stridskrafterna konstant kommer att befinna sig i en annan världsdel.


Uppdatering 5/12 16.45: Johan Tunberger och Bo Hugemark kommenterar Mikael Nilssons debattartikel i SvD tidigare i veckan, med fokus på innebörden av den svenska solidaritetsförklaringen

19 kommentarer:

Anonym sa...
2 december 2009 kl. 23:54  

Intressant reflektion Wiseman

Jag var med redan då "Återtagning" definierades och redan då ställde jag mig själv (och även vissa andra) frågan om vad som kommer att hända om vi hamnar i denna situation (och om spänningarna mellan länderna i närområdet ökar och alla börjar bli lite osäkra)...

Om vi i ett sådant läge skulle genomföra en "Återtagning", dvs att kraftfullt och snabbt börja rusta upp vår militära förmåga...

Är det då inte en relativt stor risk att någon av våra närliggande grannar skulle tolka detta som en aggressiv handling och agera därefter?

Skulle vi tillåtas att genomföra en Återtagning?

Skulle våra politiker våga genomföra en Återtagning?

I detta läge skulle sannolikt även en ansökan om svenskt NATO-medlemskap vara en lika het potatis...

Om vi inte ser om vårt hus snart så kanske vi aldrig får chansen att göra det...

Eller ?

Anonym sa...
3 december 2009 kl. 00:34  

En del substans och en hel del fånigheter som aldrig tar slut, tycker jag.

http://www.second-opinion.se/so/view/890

Upandaway sa...
3 december 2009 kl. 02:19  

Så länge erfarenhet, kunskap och egna åsikter är en belastning på försvarsministerposten kommer det inte hända ett skit i denna fråga.

Sådana människor är svåra att kontrollera och kan få för sig att ställa krav på reell förmåga som finansministern hellre använder till annat.

För tänk om det inte händer något, då har vi ju betalat en massa pengar för något som inte visade sig behövas...? Det vinner man inga val på!

Alltså: Först måste det bli krig. SEN får vi en meningsfull strategi och medel att uppfylla den. Strax efter vi behöver det alltså. Historien upprepar sig.

Den dag det inte längre sitter en nickerdocka på toppen kommer jag sluta slänga cynismer omkring mig. Det skulle nämligen vara ett tecken på att folk börjar ta det här på allvar. Kanhända skulle en sådan person kunna sätta blåslampa i häcken på HKV också...

Anonym sa...
3 december 2009 kl. 08:56  

Vi lever i olika världar på samma planet.

Vi använder samma språk,ord och meningar i olika betydelse.

Vi uppfattar vår omvärld utifrån helt olika perspektiv.

"Sverige genomför just nu den utökning till 500 soldater"..Står det på Tolgfors hemsida.
Utökning???
Läser man på mil.se är utökningen två(2) hundekipage.
Resten av världen pratar om utökning i Afghanistan i termer av 10000-tals soldater.


Har vi dessutom medarbetare i HKV som inte skulle kunna ge ett rakt svar på om de ens var beskjutna, trots att kulorna ven och blodet droppade från pannan, utan att hänvisa till presstalesmannen eller närmast högre chef, så blir det inte bättre.

Lägger vi då till alla dessa "värdegrundsprostituerade" som till varje pris måste säga rätt saker vid rätt tillfälle eller helst inte säga något alls, för då kan det ju i alla fall inte bli fel, så för det inte heller saken framåt.
Titta gärna på ÖB under utfrågning i försvarutskottet när Grundevik tar upp frågan om skattebefrielse.
Man behöver inte vara beteendevetare för att se vad han uttrycker.

Har man sedan ett stort antal politiker som inte vill, kan eller vågar trycka på eller ens fråga i rädsla över svaren så blir det inte bättre.

Avslutas sedan det hela med en nästan helt likgiltig press så kan man sammanfatta med att ingen har sett,hört eller sagt något. Det blir säkert billigast!

Ett julklappstips; "Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv, ambitioner och utmaningar" en rapport, beställd av försvarsdepartementet, gjord av FOI.
Det är en ca 300 sidors rysare.
Läser man den så slipper man hicka i framtiden.
Det finns även ett litet memo som jag kan tänka mig under granen hos FMV, som heter "Övergripande ledning och organisation av den Ryska försvarsindutrin". Där finns mycket nyttiga tips.

Bara det faktum att det finns normalbegåvade människor som tror att åtta bataljoner är tillräckligt för att försvara Sverige med är allvarligt nog.
Är dessutom en i långtbortistan och hälften av resten sitter med reseersättningar och traktamenten i PRIO så det väl bara att vänta till dess att"slokhattarna" efter tips från FRA upptäcker att vi är ockuperade.
Men som ÖB lovade hemvärnet på kongressen, blir det bara krig så fixar vi fram materielen. Då dyker det säkert upp riktiga helikoptrar med riktiga besättningar. Det kanske t.o.m. dyker upp ett par
M/90byxor i min storlek och i allt elände skulle det ju vara positivt.
Teaterdirektören.

Anonym sa...
3 december 2009 kl. 11:15  

Чё разнылись-то? НАПАДАТЬ надо, а не килобайты попусту сотрясать.
Напишите Бушу мейл, а он кнопочку ту самую нажмёт.

Unknown sa...
3 december 2009 kl. 12:59  

Ryssland dumpar sitt gamla skit och uppgraderar det vettiga som finns kvar. Men pengarna de är ett luftslott.

http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/12/02/kick_russia_out_of_bric

Peter Lohmander sa...
3 december 2009 kl. 13:32  

Wiseman:

Tack för en mycket viktig, informativ och pedagogisk text om det allvarliga läget.

Tack för den för svenskt vidkommande oumbärliga policydiskussionen.

Jag ber Dig försöka publicera denna text på DN debatt, eftersom den måste komma alla svenskar till del utan fördröjningar. Den enda debattsida som regelmässigt även citeras och diskuteras i Radions P1 är just DN debatt.

DN Debatt har enligt min mening skyldighet att ta in en artikel av denna kaliber, både på grund av dess nyhetsvärde och på grund av dess direkta betydelse för nationens avgörande policybeslut.


Peter Lohmander
Professor och
utbildad jägarofficer K4

Roger Klang sa...
3 december 2009 kl. 14:24  

Wiseman skrev:

"Det finns ingen anledning för Ryssland att ge sig på Sverige, men det farligaste scenariot är det där Sverige blir ett säkerhetsvakuum"

Roger svarar:

Om Sverige blir ett säkerhetsvakuum så finns det anledning för Ryssland att ge sig på Sverige! Då måste vi rusta upp försvaret. Då finns det ingen anledning för Ryssland att ge sig på Sverige, och då kan vi nedrusta, vilket medför att Sverige blir ett säkerhetsvakuum och då finns det anledning för Ryssland att ge sig på Sverige. Då måste Sverige rusta, vilket medför att det inte finns någon anledning för Ryssland att ge sig på Sverige och vi kan nedrusta... osv, osv, osv i all oändlighet.

Regeringen tycks mena att det är meningslöst att försöka när man har detta cirkelresonemang som rått under hela nittonhundratalet. Skivan har hakat upp sig på "...Vi kan nedrusta". Man tar inte någon hänsyn till omvärlden eller realpolitiken.

Hans sa...
3 december 2009 kl. 14:49  

Är det någon som blir förvånad?
Förhoppningsvis så slipper hela Sverige att bli förvånade när det är dags att visa musklerna!
Det finns inga, de har vi sen längen monterat ner och spiken i kistan var det reella avskaffandet av värnplikten.
Finns det några exempel på när ett land reagerat i tid?

OBSERVATÖREN sa...
3 december 2009 kl. 15:37  

Järnkanslern Otto von Bismarcks kommentar att Ryssland aldrig är så starkt som det synes vara, men ej heller så svagt som det kan tyckas vara gäller nog fortfarande.

Intressantare än styrkan i nuläget är det momentum som de ryska styrkornas tillväxt uppvisar, att jämföras med svenskt och för den delen västs negativa eller svaga tillväxt. Små förändringar från en låg nivå under lång tid ger resultat som märks. Större förändringar under lång tid…

Den som tror att Vladimir Vladimirovich Putin och Dmitrij Anatoljevitj Medvedev menar allvar med talet om uppryckning av det ryska samhället tror också att förändringar är på gång. Ett område där uppryckningen och ominriktningen redan märks är vapenindustrin. Putins tal om satsning på utbildning av ingenjörer och tekniker till den industrin kommer att ge goda resultat.

Historiskt sett är just utveckling av nya och revolutionerande vapensystem en rysk specialitet. Ta bara den superkaviterande Shkval-torpeden som togs fram under sovjettiden. Det som utmärker den klassiska torpeden är relativ långsamhet och korta stridsavstånd. Shkval-torpeden gör enligt wikipedia 370 km/h och ett skjutavstånd av upp till 13 km. Vi önskar hangarfartygsstyrkorna lycka till med ubåtsjakten.

Aviation och robotar (kryssnings- och lv) är andra områden där RU traditionellt är ledande.

RU är den nation som har den största vapenexporten i dollar räknat. Hur svårt är det att ställa om från export till tillverkning för eget bruk. Det är definitivt inte så att man - likt Tyskland efter första världskriget – får bygga upp en ny vapenindustri.

Den finns redan och den producerar. Syftet med upprustningen vet vi dock mindre om, men det finns gott om utrymme för spekulationer. Uteslut dock att det sker för nöjes skull eller av arbetsmarknadsskäl.

Anonym sa...
3 december 2009 kl. 19:47  

Hur mycket hårdvara har Ryssland kvar i Östersjöområdet efter höstens övningar, då?

Zoltan sa...
3 december 2009 kl. 21:51  

Så bra då att FM nu i rask takt monterar ner våra fungerande sjöinfo- och strilbataljoner, sjöcentraler och stridsledningscentraler. Då varken ser vi eller hör eller kan ingripa mot eländet runt och i vårt territorium förrän sådär 2014 när kontorsladan GLC/NOC står färdig på Enköpingsåkern.

Skyttegruppchefen sa...
3 december 2009 kl. 22:47  

I FOI memot "Rysk militärförmåga i ett tioårsperspektiv, ambitioner och utmaningar" sista rad står det följande: "Om de statliga beställningarna inte upplevs som tillräckligt
lukrativa kan dessutom exportordrar – åtminstone periodvis – komma att prioriteras, till
men för staten som kund."

Utifrån dettatänker jag närmast att tänka på Yantarvarvets leveranser av frigatter till den indiska flottan. Nu när den första av tre levereras friställs det på så sätt byggkapacitet, och sic, vad händer då? Jo, man återupptar byggandet av ett nytt landstigningsfartyg, Ivan Gren som har legat i träda under senare år...

http://rutube.ru/tracks/2572181.html?v=99b21deda79e01c98b06747d30da5ab2

EF sa...
3 december 2009 kl. 23:13  

@11.15

Bushs tid är förbi!

8 bataljoner? Vi kommer att ha 28 enligt försvarna av det nya insatsförsvaret. 20 HV-batlajoner som ska stå för det nationella försvaret.
Jag misstänker att våra 8 mer avancerade bataljoner kommer att vara helt involverade i internationell verksamhet över tiden (förberedelser, insats, ledighet/återhämtning, utbildning).

Anonym sa...
4 december 2009 kl. 08:48  

Hej era tappra karoliner!
När kommer ni anfalla oss?

Tingalin, tingalin,
Sluta med hycklerin
Din skål Grotesko
Hej friskt humör och vin
Tingalin, tingalin,
Hejdå Mona Sahlin
Leve Ultima Thule
Leve Calle Dussin!

Wiseman sa...
4 december 2009 kl. 15:22  

Peter: Har skrivit debattartiklar till DN, SvD m fl tidigare. De har aldrig varit intresserade. Därför blev det bloggen.

Anonym sa...
4 december 2009 kl. 15:26  

Wiseman: Ge inte upp, fortsätt skicka artiklar till tidningarna!
Som nån av dina bloggkollegor skrev häromdagen, droppen urholkar stenen.

//JonasE

OBSERVATÖREN sa...
4 december 2009 kl. 16:28  

Den Vetenskapliga Metoden

Observera ett fenomen, t.ex. att det blivit fred på jorden.

Formulera en hypotes, t.ex. att man kan avrusta försvaret i brist på framtida krig.

Testa hypotesen genom rigorösa försök, t.ex. genom att flytta fram gränserna för egna militära och ekonomiska allianser, inom den forna motståndarens forna intressesfär, som nu blir vår intressesfär, allt medan man låter den forna motståndarens statschef dirigera orkestrar.

Modifiera vid behov hypotesen, t.ex. om framflyttningen av gränserna skorpar sig, p.g.a att den tidigare motståndaren sätter sig å tvären.

Testa den modifierade hypotesen.

Utbryter inte krig kan en teori etableras, baserad på upprepade valideringar av resultatet.

Eftersom inget krig har utbrutit sedan vi gjorde observationen att det blivit fred på jorden, så är den pågående ned- och avrustningen förenlig med god vetenskap.

Såväl den nuvarande som den föregående regeringen är att gratulera. Teorin står stadigt på ett fast grund.

Så långt allt väl. Nu över till de dåliga nyheterna. En vetenskaplig teori äger giltighet, så länge ingen bevisar att den är felaktig, t.ex genom att nya fenomen observeras, … men då lär både politiker och FM få eld i seglen.

Christian sa...
5 december 2009 kl. 13:31  

40 Hv-bataljoner inte 20. Dock En Hv-bataljon är inte jämförbar med andra bataljoner. Förbandets huvuduppgift är bevaka och skydda objekt i plutons ram.
I varje bataljon ingår i framtiden minst ett kompani (ca 4 plutoner) som avses enbart användas "lokalt" i princip ingen tp kapacitet alls och kortare årlig utbildning. Minst 2 komp med tp kapacitet Standardfordon istället för TGB + ett antal Bv 2006, fler i Norrland) som skall kunna förflyttas inom Sverige. Dessa över mer och kan i vissa sammanhang agera i kompanis ram. Huvuduppgiften är dock bevaka/skydda objekt även för dem.

Bataljonsramen är egentligen en administrativ ram, och då överdriver jag inte så mycket.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade