Och så var det helikoptrar igen

SvD spelar nu ut Försvarsmakten mot Försvarets Materielverk när det gäller Hkp 10B. I mitten placerar sig försvarsministern som påstår att han inte informerats om någonting.

Frågan det gäller är anpassningen av Hkp 10B till uppgiften i Afghanistan. FM:s version kan man läsa på mil.se och det är egentligen inga konstigheter med den. Jag kan egentligen bara anmärka på två saker.

1) Hur ska man kunna klara två års insats med endast tre helikoptrar där man ska kunna flyga två st samtidigt? Ponera att helikopterns tillgänglighet är 75 % av tiden (med tanke på den hårda miljön i Afghanistan är det verkligen ett önsketänkande). För att lösa uppgiften använder man sig av två helikoptrar (en rote på fackspråk), en som agerar medevac och en som eskorterar. Samma stridsteknik används av så gott som alla länder, så det är inget speciellt svenskt krav. Då får vi alltså en tillgänglighet på helikopterroten som är avsevärt lägre än 75 %. Slänger man då in en tredje helikopter i reserv stiger naturligtvis tillgängligheten något, men den har ändå en mycket bra bit kvar till 100 % . Kravet på Medevac/Casevac kommer ju som bekant att föreligga dygnet runt. Av någon anledning följer inte motståndarsidan i Afghanistan EU:s arbetstidslagstiftning med 13 h vila per dygn, förmodligen för att de är EU-motståndare... Med andra finns det ingen större möjlighet att med 3 svenska helikoptrar hålla dygnet runt-beredskap.

Och om alla tre existerande helikoptrar är på insats, vad ska då de besättningar som inte är på insats just då, öva sig på? Därför byggs modifieras ytterligare ett antal Hkp 10, men inte till samma standard som de som är aktuella för Afghanistan.

2) Profilen med verkanshelikopter och eskorterande helikopter är välkänd sedan många, många år för den som bekrymrat sig om att studera lite i ämnet. Ändå var det uppenbarligen inget man funderade på inför NBG... (Nästa NBG får i dagsläget med sig Hkp 15 i brist på annan helikopter. Frågan är bara vilka uppgifter man har tänkt sig att lösa med Hkp 15 i NBG. Medevac-förmågan är obefintlig, Casevac ett stort kanske. Spaningsuppgifter och mindre persontransporter kan den dock lösa. Inte första gången materiel först köpts in till Försvarsmakten och därefter har man börjat fundera på vad den kan användas till)
Återigen, det är ingen ambulanshelikopter som ska opereras av Gävleborgs landsting för trafikolyckor på E 4:an. Det är en helikopter som ska verka i krigsmiljö, där huvudscenariot är att den som ska hämtas skadats av fientlig eld. Som pansarofficer lär man sig rätt snart att inte åka dit där en av de egna vagnar just blivit utskjuten eftersom fienden kan verka med sin eld just där. Det är just dit en medevac/casevac-helikopter ska åka, därav de högt ställda kraven på materiel och personal.FMV har inte presenterat någon egen version på sin hemsida. Däremot kan man på SvD läsa några av FMV:s svar. Överhuvudtaget slås man ju som vanligt över vilken fullständig oenighet det råder om hur helikoptrarna ska vara utrustade och vilka uppgifter som ska lösas. Det är dock inget specifikt för Hkp 10B utan vanligt förekommande inom många materielsystem. Saken blir ju inte bättre av att det finns vakanser på platserna som materielsystemansvarig i Högkvarteret, d v s den person som närmast ska samverka med FMV om just inköp av specifik materiel. Det lär ju inte bli fler MSA när nu HKV åter ska bantas. Framtiden är ljus!

SvD påstår även att Statens Haverikommission inte ställer några krav på "svart låda" i helikoptrarna, vilket Försvarsmakten hävdar. Det är bara att läsa haverirapporterna från de senaste tio årens 6 haverier med 14 döda. Om jag minns rätt finns i samtliga rapporter en rekommendation till Försvarsmakten att installera "svarta lådor" och den blir bara starkare för varje rapport.


Försvarsminister ställer sig som sagt frågandes till alltihopa. Faktum kvarstår att försvarsministern haft frågan på sitt bord sedan han tillträdde och han har haft alla möjligheter i världen att utöva påtryckningar tidigare.
Under s-regeringens tid hade Försvarsdepartementet rykte om sig att vara broilerskola för unga som skulle skolas in i politiken eftersom de ansågs kunna göra minst skada där. Kanske kan det förklara vissa av de resultat vi ser i dagens försvar?
Omger sig även den nuvarande försvarsministern med dåliga rådgivare eller svarar de helt enkelt bara "rätt"?

Helt klart är det dags att utkräva mer ansvar och det gäller inte bara inom helikoptercirkusen. När materielproblemet är avklarat kommer så nästa problem att dyka upp med rekrytering av besättningar. Det är rätt många piloter som är missnöjda med sina arbetsgivares inställning sedan Försvarsmakten de senaste tio åren varit helt ovillig att förhandla om deras löner, vilket lett till en reallöneminskning. Att få piloterna och övrig personal att ställa upp lär bli nästa nöt att knäcka. I dagsläget klarar man som bekant inte ens att rekrytera läkare i tillräcklig omfattning.

Helikoptrar i Afghanistan till våren 2011? Jag är skeptisk, men ändå hoppfull.


Läs gärna de andra inläggen om helikoptrar.

68 kommentarer:

Anonym sa...
2 december 2009 kl. 00:29  

Norrmännen luckas ju sedan våren -08 att köra på tre maskiner i Afghanistan, så då borde väl vi svenskar lyckas eller?

Owe

Wiseman sa...
2 december 2009 kl. 07:56  

Owe: Ja, det lovar gott. Dock är de tre helikoptrarna ur en flotta på nästan 20. Norrmännen tvingas också rotera hem piloterna med några veckors mellanrum för att de ska få flyga ordentligt och inte tappa sin flygtrim, då det inte blir så mycket fluget i Afghanistan.

Norska tidningar har också skrivit en del om problemen med de norska helikoptrarna.

Anonym sa...
2 december 2009 kl. 18:33  

Frivilligheten avgörs inte av vilket "löneläge" besättningarna är i. En del av personalen är helt ointresserad av vilka ekonomiska förmåner som gäller under insats, de har redan en hygglig månadslön här hemma.
Den avgörande faktorn som avgör frivilligheten är vilka resurser i form av flygtid som personalen erbjudits innan insats. Att flyga hkp är ett hantverk som utförs med Wisemans materielsportskoncept som en viktig grundpelare.

Innan 1995 flög FM helikopter över 20000h/år, innan 2000 flög FM 15000h/år, 2009 flyger FM mindre än 7000h/år. Antal besättningar har dock inte minskat med de proportionerna.

Antalet helikopterskrov inom FM är idag 29 st, ännu ett nytt bottenrekord.

De uppgifter som FM skall lösa med sina helikoptrar under 2010 har aldrig under något år tidigare varit mer omfattande och 2011 planeras 30% av de 29 helikoptrarna vara på insats eller i beredskap inför insats. (Om HKP14 intet nytt)

Under 2010 förbereder hela HKP10-systemet med max 3000 flygtimmar uppgiften ISAF med alla 9 helikoptrar, vilka finns i 3 olika versioner, och nyutbildar 4-8 piloter. Beredd hålla FRÄD i Norrland tillsvidare, beredd lösa FRÄD inom resten av territoriet, beredd stödja FMV med hkp.

Under 2010 förbereder hela HKP15 systemet med max 4000 flygtimmar med alla 20 helikoptrarna insatsen i Adenviken april-augusti med 2 hkp, NBG 2011 med 6 hkp (de flesta piloterna utbildades i november på HKP15), premiär utbildar 7 svenska piloter som fått grundutbildning av Tyska armén, fortsätter utvecklingsarbetet med alla de delsystem som ännu efter 3 år i Sverige icke är levererade till FM och utvecklar flygprofiler därtill, samt genomföra modifiering av 2 hkp över tiden i Italien.

Inom FM sker all helikopterflygning mot målet som är insats, icke frivilliga flyger endast om behov finns för ex. utb av personal mot insats, ingen stabspersonal på förbandet eller HKV flyger i övrigt och inte ens alla frivilliga piloter flyger eftersom de ej ryms inom personalramarna för insats.

FM helikoptrar är starkt efterfrågade och under 2010-2013 görs en kraftansträngning avseende mtrl (men ej avseende besättningarna då 50% fortsätter att vänta utan hkp) därefter finns det inga insatsberedda personalresurser att tala om. Troligtvis sitter de inte kvar och väntar inom FM.

Finns det någon på helikopterförbandet som kan instämma, fylla på ovanstående uppgifter eller har annan uppfattning? Eller har alla gett upp?

Ej hkp

Anonym sa...
2 december 2009 kl. 18:37  

Wiseman?

Bra filmklipp!
Men vilket budskap vill du förmedla med den?

Frågetecknet

Anonym sa...
2 december 2009 kl. 19:18  

Värdegrund är viktigt, eller hur?

Visst är det viktigt att försvaret återspeglar det civila samhället?

Trotts att vi som innom FM kommer från en smal del av samhället. Dom som bryr sig... om vårat land eller om andra människors rätt till skola, vatten och andra grundläggande rättigheter.

Men att få fram 8? (för det är väl så många som är minikravet? ingen aning jag är truppare) helikoptrar, fyra för träning hemma och fyra för insats i en krigszon är helt omöjligt. Det går inte, vi har inte lyckats en enda gång under våra misioner.

Nej det är bättre att jag riskerar livet en gång till under semiproffsiga uppdrag väster om MeS. Undrar var det är för värdegrund som finns hos högre chef, Och politiker!

Jo jag ska besvara den frågan. Den biten värdegrund, att soldaten ska kunna bli undsatt, är fan uppstoppad så långt i någon idiots röv så den aldrig kommer se ljuset.

Tur att vi kan DIUS rapportera det. För det är lösningen på alla problem numera? Eller?

/Truppare

Wiseman sa...
2 december 2009 kl. 20:47  

Frågetecknet: Understryka att helt andra krav ställs på helikoptrar och personal som ska undsätta skadade i Afghanistan än landstingen ambulanshelikoptrar?


Truppare: Värst i klassen hittills är regeringen Perssons ovilja att bistå Försvarsmakten när man ansökte om att få förstärka upp flygplatsenheten i Kongo med markförsvar när striderna i Kongo bröt ut igen. Striderna drog sig allt närmare den svenska kontingenten som skickats ner utan markförsvar (skulle skötas av länder i tredje världen). Riksdagsbeslutets personalram var redan helt full och ett nytt riksdagsbeslut krävdes för förstärkning. Svaret från regeringen blev att det var helt omöjligt. Riksdagen hade ju fått tidigare sommarlov för att ledamöterna skulle kunna delta i valarbetet inför EMU-valet och det var inte aktuellt att återkalla riksdagen för något så trivialt. Med andra ord var det drygt 90 svenska soldaters säkerhet man helt struntade i. Lärdomen blev då det som vi nu ser i Afghanistan, ett riksdagsbeslut om 500 personer normalt, men man får tillfälligt förstärka upp till 855 personer.

Anonym sa...
2 december 2009 kl. 21:20  

Truppare

Ta det lugnt och trösta dej med att vårt flygvapen iaf kan ställa upp med närmare 200 st JAS 39, men utan bår och ej i Afghanistan.

Anonym sa...
2 december 2009 kl. 21:33  

Wiseman!

Det ställs andra krav på en militär sjvtp helikopter jämfört med en motsv civil.

Men det är endast USA som har den extremt kapabla förmågan i Afghanistan som du förmedlar i filmklippet. De flesta andra nationer flyger med en förmåga som motsvarar en HKP10B och vissa nationer har sämre förmåga.

Nej, jag fick felaktigt intrycket av att du försökte orättvist negligera förmågan och betydelsen av vår kommande insats!

Frågetecknet

Wiseman sa...
2 december 2009 kl. 21:49  

Frågetecknet: I texten strax ovanför länkar jag också till ett längre filmklipp som visar den andra varianten, nämligen en brittisk CH-47 som rycker ut och hämtar hem en svårt sårad soldat. Vad som är värt att notera i sammanhanget och som Försvarsmakten understrykt i sin kravspec är de eskorterande soldaterna och i det brittiska fallet, en eskorterande AH-64.

Anonym sa...
2 december 2009 kl. 22:23  

Wiseman.
Ser man på! det var ju inte dåligt, Nytt bottenrekord.
Jag hade ju inte litat på någon soldat från tex AU. Som faktiskt gjort situationen sämmre i kongo.
Och regeringen Persson...Om 50 år kommer vi nog studera det fenomenen och ta oss för pannan. Jag är inte imponerad, och delar samma uppfattning som dig i frågan.

Anonym 21:20
Jo men det skänker faktiskt stor tröst! :)
Jag har sett ett JAS en gång... Det genomförde CAS. Sköt 10 av 20 skott. 20 skott var allt FM hade råd med under slutövningen. För dyrt att skjuta mer tydligen, efter det vart det tyvärr dimma på Utö, Och dimman vägrade åka någonannan stanns. När klockan var 1600 tog pilotens arbetstid slut så då åkte JAS hem.

Å ena sidan. Det där är ju bara en tragiskt men komisk händelse i en organisation som helatiden slår världsrekord i katastrofbeslut.

Å andra sidan har nog inte högre chef en lätt uppgift. Om vi ska få det bra snabbt skulle nog ÖB behöva heta Jesus och utföra mirakel som får botande av spetälska och blinda som småsaker.

Avslutningsvis är jag faktiskt positiv inför framtiden. Många gör ett jäkla bra jobb. Även på HKV och i stöd organisationer. Men allt tar ju såå lång tid. Och som truppare vill man ju ofta ha förrändring nyss. Förmodligen ger åldern viss kunskap att ta saker med ro. /Trupparen

(För att blidka FV officerarna så tror jag JAS är ett bra plan. Och säkert ett mycket potent flygplan. Jag har faktiskt ingen aning. Det spelar ju som sagt ingen roll vilka prylar man har utan hur mycket man övat med det man har)

Wiseman sa...
2 december 2009 kl. 22:34  

Trupparen: Min erfarenhet är att piloter inte är mindre skjutglada än andra officerare. Om det var arbetstid som var begränsningen handlade det nog troligare om funktioner runt omkring såsom flygledning, tekniker, brand & räddning eller kanske helt enkelt att bränslet började tryta?

Organisationen är full av människor som gör ett fantastiskt bra jobb varje dag. Tyvärr har de oftast inte så stort inflytande i det större sammanhanget. Personalen var en gång vår viktigaste resurs. Det är den fortfarande enligt mig. Tyvärr verkar inte det vara Försvarsmaktens inställning. Tiderna med den gode arbetsgivaren enligt H Pers blir alltmer avlägsna. Det går alltmer mot "passar det inte, så kan du dra", där "det" kan ersättas med lön, arbetstid och en hel rad andra variabler. IO 12 och 14 kommer att bli ... intressanta...

Anonym sa...
2 december 2009 kl. 22:34  

Man blir bara så trött!

Undertecknad har alltid stött FM och dess anställda till det yttersta. Men nu på senare år har jag i egenskapen av skattebetalare allvarligt börjat undra vad f-n som händer inom FM. Varje framsteg tycks följas av ett 10 000 meters lopp bakåt! Jag har en oerhörd respekt för Ni som jobbar inom FM nationellt och internationellt. Vilken yrkesstolthet och motivation det måste krävas för att och orka jobba kvar inom FM trots all idioti.

// Undertecknad som med facit i hand inte ångrar att han inte fortsatte inom FM när det begav sig.

PS. Tack för grymt bra blogg!

Anonym sa...
2 december 2009 kl. 22:34  

Allan Widman!

På dem bara!
Alla som försvarar den oskickliga hanteringen dimmar in att Någon försäkrade regeringen för två år sen att vi kunde ha hkp i Afghanistan 2009. Tolgfors (inte min största idol) gick upp i Sälen och sa att vi skulle det. Han lovade runt bland partners, och sen slog förvaltningsförsvaret till.
Nä, Sverker Göransson - Agera nu - innan din devis blir: Dyrare, och aldrig!
Utkräv ansvar!

Anonym sa...
3 december 2009 kl. 18:16  

Truppare

Har du sett en mil hkp någon gång?
Har du sett en hkp som ger CAS?

Anonym sa...
3 december 2009 kl. 19:41  

Anonym 18:33

Håller med och instämmer till fullo.

/Hkp

Anonym sa...
3 december 2009 kl. 23:33  

"Först kommer JAS.
Sedan kommer specialflyget.
Sedan kommer transporttflyget.
Sedan kommer ingenting.
Sedan kommer ingenting.
Sedan kommer helikopter."

Skulle kunna vara ett roligt skämt men är tyvärr en realitet på HKV och FMV.

Ansvarsfrågan i detta misslyckande återkommer ständigt...

Ansvaret inom FM är dock entydigt, det uppbärs av följande trojka:

Gen Mats Nilsson 2000 - 2002
Gen Jan Andersson 2002 - 2008
Gen Ander Silver 2008-

På grund av dessa flygvapeninspektörers ringa/obefintliga intresse för allt vad roterande vingar heter så har helikopterflottiljen sakta men säkert de senaste nio åren dränerats på allt vad förmåga heter. Detta avspeglas överallt; på förband och på staber, på skolor och på FMV. Överallt är representationen från helikopter ständigt underbemannad.

Det märks framförallt på FMV där handläggarna på JAS (detta sen tolv år införda och operativa flygande system) är över hundra man medan det på våra nya hkpsystem (10B/14/15) som är under införande blott har en handfull handläggare per typ som ska ro iland dessa mångmiljardinvesteringar. Även här ligger ansvaret på våra tre generaler, det är de som styrt resurserna (uppdragen/pengarna) till FMV. Det är viktigare för dessa JAS-generaler att vi har en snygg produkt att sälja till Thailand än att våra soldater blir upphämtade på skadeplats i Afghanistan. När skall denna fars upphöra, när skall helikopter få de resurser på FMV som medger ett ordnat införande?

Det är många som utkräver ansvar nu, börja då med denna trojka.

Bror

En röst från verkligheten sa...
4 december 2009 kl. 12:39  

Huvudet på spiken Bror!
En slutledning som heter duga.
Helikopterflottiljen söker ju nu ställföreträdande chef. Det skulle förvåna mig mycket om Silwer inte placerar en "riktig" flygvapenöverste där med rak vinge. Bara som garanti för att helikoptercheferna inte får bli för besvärliga. De kan ju ta fokusen från JAS.
Förhoppningsvis kommer en klok person med helikopterbakgrund, gärna med bakgrunden i armén, som komplement till den redan sittande. Vi får väl se vad som prioriteras, JAS eller verkligheten?

Anonym sa...
5 december 2009 kl. 08:49  

Jag håller helt med i helikopterfrågan men jag tror att det ser ut så här:
"Först kommer JAS.
Sedan kommer ingenting.
Sedan kommer ingenting.
Sedan kommer specialflyget.
Sedan kommer transporttflyget.
Sedan kommer helikopter."

Jag upplever ett genuint ointresse för alla frågor som inte rör JAS och som tar tid eller engagemang.
MEN jag tror det beror på okunskap. Och det är ingenting en chef på HKV vill ha!

Anonym sa...
5 december 2009 kl. 11:25  

Återigen. De som bedriver verksamhet i Ronneby för helikopterflottiljens räkning, har denna vecka vaknat på styrbordsidan, vilket innebär att de kanske är intresserade av att leverera effekt. Ser fram emot nästa veckas inställning!

Dr Blå

Anonym sa...
6 december 2009 kl. 20:28  

Hur ser du på Finlands situation?

FredrikN (bor i Helsingfors)

Micke sa...
6 december 2009 kl. 22:58  

Enligt uppgift i finsk media, i samband med den årliga paraden på självständighetsdagen, blir de finska NH-90 operativa 2010. Därefter skall det bl.a. finnas 24/7 beredskap för att hittas personer i terräng, sjöräddning och släcka skogsbränder.

Anonym sa...
8 december 2009 kl. 13:42  

Jag förstår inte varför FM måste svara upp för HKP-besluten.

Den som fattade alla dessa beslut sitter ju idag på Fö som C MIL och borde kunna ge sin minister de bästa underlag så att denne slipper prata med foten i munnen hela tiden.

Men det är klart då riskerar ju nämnde officers kompetens att ifrågasättas.

Anonym sa...
8 december 2009 kl. 22:20  

Hur HKV bygger ett luftslott – dess helikopterverksamhet!

Ur paniken på HKV kommer det (kanske) nästa vecka ett beslut om hur ISAF skall förstärkas med svenska sjvhkp. Detta arbete sker från HKV sida inte med tanke på våra soldaters behov utan för att försvarsminister Tolgfors kräver det. Vad C ProdFlyg skall våndas i sin omtalade obeslutsamhet!

Ringarna på vattnet förmedlar nu dessutom budskapet att Hkp10B inte kan vara på rätt plats före hösten 2011. Även en blind höna klarar av att hitta dugliga alternativ på tidsaxeln till Hkp10B. Men gör generalen det?

I april 2010 kommer en kvällstidning göra rubriker om NBG 2011 och dess avsaknad av sjvtphkp. Ministern ger på nytt order till generalen som då ,med böjd rygg, återupptar det nu pågående arbetet i HKV och försöka komma till ett nytt beslut med ytterligare fler sjvtphkp.

Kvällstidningen kan i samma artikel i april 2010 skriva om FM misslyckande att understödja HMS Carlskrona med en hkp i Adenviken.

I april 2013 kan samma kvällstidning förklara för HKV att den personal som skall operera HKP14 i NBG 2014 inte anser sig själva lämpliga för uppgiften eftersom bl.a. piloterna inte suttit i en hkp sedan 2009.

Under senast 2017 kan samma kvällstidning konstatera för HKV att det inte längre går att lappa och laga detta roterande luftslott, kaoset blev kollaps.

Förbandet verkar ha gett upp!

Helikopterutredningen i mars är sista halmstråt.

"Den fulaste ankan i FV-hönshuset"

Anonym sa...
9 december 2009 kl. 17:01  

Se till att ta bort helikoptrarna från Flygvapnet. FRÄD sköts ju numera av Sjöfartsverket och det enda viktiga för flygvapnet är att det finns FRÄD till....just det...JAS.
Lägg istället ut helikoptrarna på armén och marinen. Det är där de behövs.
Man kan nästan tro att historiecirkeln snart är sluten igen. Historien går ju som bekant i cirklar...

J.K Nilsson sa...
9 december 2009 kl. 19:58  

Jo för vi vet ju vilket sinne för flygsäkerhet och förståelse man har i armén... Men det är klart vill ni ha "High Chaparall" så varsågoda.

J.K Nilsson

Anonym sa...
9 december 2009 kl. 21:02  

Finns det fler länder på den här planeten med en armé eller en marin utan helikoptrar? Det är som en sjöman utan kniv ;-)

Gustav Wasa sa...
9 december 2009 kl. 22:02  

Innan sekelskiftet så belastade markoperativa helikoptrar arméns andel av försvarsanslaget och sjöoperativa marinens. Det flögs mångdubbelt mer än idag, men helikopter var i allt väsentligt en perifer stödverksamhet i respektive försvarsgrens krigsorganisation.

Till stor del så var militära helikoptrar civila enmotoriga helikoptrar, som i begränsad utsträckning var militärt extrautrustade.

Med början 1998, så utvecklade Försvarsmakten allt mer sofistikerade planer om ensning av helikopterflottan och införandet av en enhetshelikoper för alla typer av uppgifter.

Helikoptervapnet skulle för att klara av "swing-role" behöva förfoga över bara den allra modernaste materielen, som tänkas kunde. Det skulle vara nödvändigt att ta höjd för framtida teknikutveckling, så det var väl naturligt att så pass kvalificerad och nyutvecklad flygmateriel skulle belasta Flygvapnets andel av försvarsanslaget?

Vår särlösning av NH90, det vill säga HKP 14, är idag mest sannolikt världens mest underfinansierade helikopterprojekt. HKP 14 ska i framtiden konkurrera om ekonomiskt utrymme med JAS 39 Gripen NG, Meteor och uppföljaren till Neuron.

Det kommer att bli tufft.

Anonym sa...
9 december 2009 kl. 23:06  

J-K Nilsson?

Påstår du att flygsäkerheten är högre i FV jämfört med vad den var i Armén?

Påstår du att förståelsen för helikopterverksamhet är större i FV jämfört med vad den var i Armén?

Menar du med "High Chaparall" att det är skarp verksamhet eller menar du att det är någon form av oseriös vht?

Piloten

Anonym sa...
9 december 2009 kl. 23:57  

Gustav Wasa:

FM flyger idag med enbart "civila hkp".

Att minska ner antalet olika hkp typer från 90-talet var bra och oundvikligt.

Någon "enhetshelikopter" kommer vi aldrig att få för den finns inte. Alla typer av hkp måste missionsanpassas och inte minst dess besättning. Ingen maskin eller besättning fixar allt.

15 nationer har köpt "HKP14" och om det var fel av Sverige att köpa HKP14 vet vi 2020. Därmed vet vi idag att det var fel att avveckla HKP4,9 och 11.
Försvarsministern 2001 och hans chef beslutade att vi skulle följa NSHP och köpa HKP14, därmed fick även inhemska parasiter en del av HKP14 utv (TMS).

Besättningspersonal inom främst Flygvapnets FRÄD grupper med HKP10 hade en initierad roll i GWs mantra om den förhöjda kabinen.

GW, vill du hjälpa till så fokusera på att rädda FM hkpvht ur dess idag undanträngda hörn i FV. Om det får fortsätta så här finns det ingen förmåga kvar om 1-3 år.

Piloten

The Mighty sa...
10 december 2009 kl. 09:08  

Jag vill påstå att flygsäkerhetstänkandet var annorlunda i det fd. marin- och arméflyget. I och med FOMs införande har det blivit mer ensat och bättre överlag. Samövningarna med SF och divisionschefens möjlighet att beordra "särskilda uppdrag" var inte förenligt med vad vi idag menar när vi pratar om ansvar och flygsäkerhet. Till detta kommer helikopterns komplexitet och konsekvenserna av fel, vilket ofta kan bli allvarligare än för ett fixed-wing (t.ex. raketstol, glidtal etc.)
Att ha ett delat "flygvapen" har historiskt ansetts som en dålig idé, framförallt med avseende på effekt.
Även om individen anser sig ha ett bra flygsäkerhetstänk är det inte nödvändigtvis så att dennes organisation har detsamma.
Idag är flygsäkerhetstänkandet i hela FV på en relativt samma nivå och verksamheten är väl genomtänkt. Det har inte alltid varit så, men låt oss strunta i det nu!
Det jag ser som problemet är skillnaden mellan de förband som är ute i skarp verksamhet t.ex Afhanistan och de som är hemma och utbildar, övar och "proddar". Av egen erfarenhet vet jag att det flygs annorlunda när det är "krig" och tyvärr är det något som skapar problem hemma.
Men jag håller tummarna.

Anonym sa...
10 december 2009 kl. 23:34  

Mighty!

Jag vill påstå att flygsäkerhetstänkandet var annorlunda i det fd. marin-, arméflyget och flygvapnet. Må ingen av oss komma upp i det fd. flygvapnets haveristatistik.

På vilket sätt påverkas effekten negativt av ett delat flygvapen? Inom hkp har vi tydligt sett vilken effektförlust vi fick eller fick fortsätta efter sammanslagningen med flygvapnet!

”Flygsäkerhetstänket” byggs av och balanserar på en grund av flygtid och flygerfarenhet. En livslång pilotutbildning är inte en akademisk utbildning, inte ens inom ett lands väpnade styrkor, det är ett ständigt pågående skitigt hantverk som aldrig får försummas om man vill vara duglig till insats.
Inom en del av flygvapnets organisation var det stora rubriker 2008 när flygtiden till insatspiloterna var oacceptabelt låg, men att samma oacceptabla flygtidsnivå gällde 2008 inom hkp uppmärksammades knappt. Än mindre uppmärksammades att den situationen rådde inom hkp redan 2004 och har därefter år efter år förvärrats.

Nu går vi in i mycket mörkt 2010 och det vidtas fortfarande inga åtgärder för att säkerställa ” de efterfrågade helikoptrarna” inom SF, ISAF, NBG 2011/14 o.s.v.
Varför? På HKV drunknar hkp i ett JAS-tungt flygvapen. Det var bättre ”flygsäkerhetstänk” när hkp tillhörde de försvarsgrenar som skall understödjas och vill ha vårt understödd. Om inte hkp skall lämna flygvapnet måste flygvapnet behandla hkp på ett något mer jämbördigt sätt.

Kan det finnas vissa gemensamma drag mellan ”samövningarna med SF och divisionschefens möjlighet att beordra särskilda uppdrag" jämfört med att ”skillnaden mellan de förband som är ute i skarp verksamhet t.ex. Afghanistan och de som är hemma och utbildar, övar och proddar"?

Eller beror det på att med vår grad av flygsäkerhet idag så övar vi inte längre för krig.

Det är korrekt att en hkp vid nödlandning kan sätta ner utan framåtfart vilket är en bra säkerhet.

Jag håller tummarna, i mina knutna nävar.

Piloten

Mackan sa...
12 december 2009 kl. 10:42  

Jaha, nu har tydligen helikopterflottiljen kommit fram till att man föreslår inköp (leasing?) av EC725 som "gapfiller" intill dess HKP14 kommer.

Om man går vidare med detta är ju frågan om dessa kommer att dyka upp så långt innan HKP14 att det kan kallas gapfiller... Det innebär också att man anskaffar en typ som är lika stor och jämförbar med HKP14, med alla de nackdelar det innebär att ha flera olika typer.

Jag är av åsikten att om man vill ha en helikopter levererad snabbt, så måste man vända sig till en tillverkare med en modell som redan finns i ett betydligt större antal än de ca 14 EC 725 som existerar. Det borgar för större säkerhet i leveransplaner, och backup när det gäller reservdelar, tilläggsutrustning, modifieringar etc.

Jag anser också att vi inte behöver ha ytterligare en helikopter i storleksklassen HKP14, utan vad som behövs är en mängdhelikopter som är något mindre.

Den som är det minsta insatt förstår då vilken helikopter som vore lämplig för oss att anskaffa. Givetvis är det Blackhawk jag syftar på, och en flotta bestående av A109LUHS, Blackhawk i en eller flera versioner, samt NH90 vore väl avvägd och anpassad för våra behov.

Väljer man Blackhawk tror jag det finns en realistisk möjlighet att kunna deltaga i BG14 med dessa, vilket vore fullt tillräckligt. Jag är inte lika säker på detta när det gäller EC725.

Anonym sa...
12 december 2009 kl. 14:15  

Mackan:
Nu jobbas det på olika håll inom FM och det lobbas även utanför FM på några olika alternativ avseende HKV helikopterutredning. Mackan nämnde två av alternativen. Det intressanta bör dock vara vad piloterna på Malmen anser eftersom det är de som med övervägande majoritet skall flyga helikoptern på framför allt markoperativa insatser utomlands.

Mackan har därför rätt. UH-60 Black Hawk vill vi sitta i när vi blir beskjutna.
Piloten

J.K Nilsson sa...
12 december 2009 kl. 18:55  

Hur ser uppföljnignen när man beväpnar en helikopter ut? Får man montera vilken KSP man vill till dörrskytten på en helikopter? Hur ser typgodkännandena ut för beväpning?

J.K Nilsson

Anonym sa...
12 december 2009 kl. 22:23  

Mackan;
Så mkt hemligt material som du sprider ut på nätet via din signatur hoppas jag din karriär bromsas upp nu. Du är ju relativt högt uppsatt i HKV redan, men nu är det väl ändå över.... Säkerhetsrisk???
/MUST

Mackan sa...
13 december 2009 kl. 09:55  

Haha, "högt uppsatt i HKV"?

Nej, inte på långa vägar, och jag har inga sådana ambitioner heller.

Allt jag skrivit på nätet om försvaret är sådant som finns att läsa på diverse öppna ställen, på mil.se, på andra bloggar eller hemsidor eller i försvarets utredningar som ligger som PDF:er på nätet. Alternativt så är det ovidkommande detaljer eller sådant som, om det blir verklighet, kommer att vara omöjligt att hålla hemligt, t.ex. inköp av helikoptrar eller en viss helikoptertyps deltagande i en insats.

Det senaste jag skrev om EC725 är sådant som C Hkpflj pratade om i sitt jultal, ej hemligt. Den andra halvan, om Blackhawk, är mina egna åsikter och de är vad jag vet inte hemligstämplade.

Anonym sa...
13 december 2009 kl. 13:19  

Det finns många anställda inom försvarsmakten hos vilka hemlighetsmakeriet ingår som en del av glorifieringen av yrket. Blanda inte in Mackan bland de trångsynta. Mackan ger oftast en tydlig och korrekt bild i sina inlägg.

Anonym sa...
14 december 2009 kl. 17:18  

Det är intressant att se vad som händer med dessa 725, har ju varit på tapeten för 2 månader sedan som ett komplement till hkp 10 (den har även varit med vid rapporten om Hkp4 vara eller icke varande), då kom man fram till att det blev ett för stort hopp att växla från 725an till hkp10...

Så då tar man ett nytt språng och vill ha 725 som ett komplement till nh90(om nh90 blir levererad vill säga). Finns röster som vill avbryta NH90 om man skulle ta in exempelvis 725 också.

Oavsett vilket alternativ det blir kommer det att i slutändan handla om en enda sak som det hela står och faller på: Ekonomi och resurser att hantera det nya systemet.

Även om nu regeringen kastar in 4-5 miljarder,(eller 8 som man har kastat in till NH90), till i helikopter-anskaffningen, skulle det räcka till att få in 10-12 helikoptrar och lite utbildad personal.

Skulle flottiljen klara av att bemanna dessa nya helikoptrar då?

Här har jag inte koll, men det finns säkert de som vet det, med tanke på medelåldern och hur många år det tar att få fram ny personal i dagens system så kommer det att bli den största utmaningen anser jag.

som sagt, ska det bli intressant att se vad det blir för slut på denna historia och framförallt hoppas jag på att det kommer beslut snart, annars står nog inte Sverige i Afghanistan särskilt länge när de väl kommer dit år 2011

En inte så insatt men intresserad

Anonym sa...
14 december 2009 kl. 19:12  

Det finns 40 IO-piloter på Malmen som inte tilldelas någon flygtid 2010. De piloter som har något att flyga med tillhör även de IO och har lägsta möjliga tilldelning enligt flygtidsnorm. Detta är ingen ny situation och ingen hållbar verksamhet.

Tack vare försvarsminister Tolgfors finns det nu en chans till förbättring av FM helikopternumerär.

Hkpflj klarar av att bemanna 20 Black Hawk utan bekymmer och FM behöver dem.

"Sista chansen"

Anonym sa...
14 december 2009 kl. 20:53  

Vid ett köp av BH borde ett smart sätt att införa erfarenhet och se till att det finns piloter i a-stan se ut ungefär såhär:

Dag 1. Order på BH läggs.
Dag 2. 9 piloter skickas till USA för utbildning. Stödpersonal och liknande skickas även de för utbildning ungefär då.
Dag 182. 9 piloter, 9 helikoptrar samt stödpersonal lämnas i MAS. 9 Nya piloter samt stödpersonal skickas till USA.
Dag 365. Piloterna i MAS roteras hem och börjar utbilda våra piloter hemmavid. Piloterna i USA kommer till MAS tillsammans med några nya maskiner då de gamla behöver i viss mån bytas.

Anta att det tar 6 månader från nu till beslut av inköp av BH. Så har vi från idag om 1½ år folk som kan styra maskinerna i A-stan och folk hemma som kan lära ut till våra egna hemma vid utan förmågeglapp någonstans längs vägen.

Detta är dock grovt förenklat.

//Musse

uppgiven sa...
14 december 2009 kl. 21:24  

En nyfiken fråga, hur kan man som helikopterpilot rent praktiskt ingå i insatsorganisationen om man inte har något att flyga med? Krävs det inte _både_ helikoptrar och personal för att ha ett insatsförband?

Anonym sa...
15 december 2009 kl. 08:34  

Det har varit många önskemål om Blackhawk från de som "skall göra jobbet", då detta är ett välkänt stabilt och fungerande koncept.
Samtidigt kommer signaler från politikerna att bara europeiska alternativ är möjliga (verkar vara det enda som utreds av industripolitiska orsaker). Att dessa inte är färdigutvecklade och har lång leveranstid/långsam produktionstakt ignoreras helt. Sedan har vi alltför många gånger sett hur vi ytterligare förstör/försenar fungerande system med egna särlösningar. /Nizze

ErikG sa...
15 december 2009 kl. 10:09  

JK Nilsson, angående flygsäkerheten i Armén. Har du någon form av täckning för ditt påstående, eller raljerar du bara? Jag gjorde ju i och för sig bara värnplikten som helikoptermekaniker inom armén i ca 14 månader, men jag upplevde det som att flygsäkerheten togs på största allvar. Att man sedan flög med helikoptrarna lågt, snabbt och mellan träden berodde på att man på den tiden övade sig i att faktiskt använda helikoptrarna i krig. Men man övade dock frekvent, och från att Hkp 9A kom i tjänst 1987 fram till 1995 hade man inte haft några haverier med helikoptertypen, i alla fall inga totalhaverier. Några månader efter jag muckat råkade en helikopter ut för en olycka, men utan personskador. Sen verkar det bara ha gått utför tyvärr. Detta trots att man avvecklat PV-helikopterförmågan. Förmodligen avvecklade man även en hel del andra förmågor samtidigt :-(

mvh
Erik G

J.K Nilsson sa...
15 december 2009 kl. 14:36  

Erik, jag har täckning och du vet hur du kan komma i kontakt med mig det är inget jag vill sprida vind för våg än.

J.K Nilsson

Anonym sa...
15 december 2009 kl. 17:22  

MagnusB.

Individen ingår i insatsorg enl PTOEM, framtill för ett eller några år sedan fanns det flygtid till individen. Idag ,p.g.a. avveckling av de äldre systemen och förseningar av de nya systemen, finns det ingen flygtid.
Individen må ha flera tusen timmar i ryggraden men flyger inte idag, men behövs i morgon när de nya systemen börjar ge flytid. förstår du?
Med rådande situation blir IO delvis en papperslösning.

J.K Nilsson, vänligen förklara din "täckning"

Piloten

J.K Nilsson sa...
15 december 2009 kl. 17:44  

Piloten, läs min kommentar riktad till Erik.

J.K Nilsson

Anonym sa...
15 december 2009 kl. 18:43  

J.K Nilsson

Har du något substans att komma med eller skjuter du bara nödbloss?

"Jo för vi vet ju vilket sinne för flygsäkerhet och förståelse man har i armén... Men det är klart vill ni ha "High Chaparall" så varsågoda."

Ditt påstående kan du tydligen "sprida vind för våg".

Förklara dej!

"Det finns många anställda inom försvarsmakten hos vilka hemlighetsmakeriet ingår som en del av glorifieringen av yrket."

Är du en av dem?

Piloten

Anonym sa...
15 december 2009 kl. 18:51  

J.K. Nilsson:

På en annan blogg fick du epitetet "allvädersbloggare" ett annat ord är glappkäft!

Är du inom fm?

Suck

J.K Nilsson sa...
15 december 2009 kl. 19:23  

Tja, jag säger inget utan substans men jag vill inte gå ivägen ofentligt för arbeten som pågår och ni som rör er i helikopterflottiljen borde veta vad jag talar om. Eller är ni så förblindade av dåliga vanor eller okunskap?

J.K Nilsson

Anonym sa...
15 december 2009 kl. 19:36  

J.K Nilsson?

Påstår du att flygsäkerheten är högre i FV jämfört med vad den var i Armén?

Påstår du att förståelsen för helikopterverksamhet är större i FV jämfört med vad den var i Armén?

Menar du med "High Chaparall" att det är skarp verksamhet eller menar du att det är någon form av oseriös vht?

Piloten

J.K Nilsson sa...
15 december 2009 kl. 19:58  

Jag menar att helikopterverksamheten har en del brister som är minst sagt anmärkningsvärda ur ett luftvärdighetsperspektiv. Det har föranlett åtgärder ifrån Central Teknisk Chef för att förhindra ett återupprepande.

Det är det jag menar med "High Chaparall" man har bokstavligen hoppat ut och "rockat loss" utan eftertanke om dokumentation eller uppföljning. Man vill så gärna att det skall leda till skarp vht utan tanke om att det blir oseriös vht.

Flygplan eller helikopter spelar ingen roll, en flygfarkost är en teknisk konstruktion som när den utsätts för lastväxlingar kommer att förstöras av materialutmattning förr eller senare i större eller mindre omfattning. Tillverkaren vet eller borde veta det när den utfärdar typcert.

Och ja jag upplever att den insikten är högre i "fixed wing" verksamheten.

J.K Nilsson

The Mighty sa...
15 december 2009 kl. 21:14  

Vi kan blogga oss till döds över om Hkp och vilken nivå av flygsäkerhet fans och finns nu. men vi kanske kan gå tillbaka till grunderna istället.

Vad är det som är viktigt?

Sverige är inte i krig men vi deltar i ett krig i Afghanistan.

Därmed kan vi använda den gamla devisen "mission first, safety allways".

Att hävda krigets krav och att vi behöver öva för dessa låter ganska orimligt i dessa tider, därav min negativa inställning till DC beordrande av "särskilda uppdrag" då jag anser att det är för låg nivå för beslut för de risker som dessa innebar. Att SF skulle äga nivån för "krigets krav" är också orimligt eftersom dom rimligtvis inte är utbildade i flygtjänstledning i krig.

Sen ska vi ju öva i fred för det vi ska göra i krig.....men nu är vi ju inte i krig och då är det väl rimligt att öva för det vi ska göra i det krig vi DELTAR i dvs. Afghanistan. Att fokusera på detta borde vara rimligt i dagens kontext!

Det innebär att vårt "mission" inte handlar om nationens överlevnad och att vi måste bryta ryggen av oss då vi övar och planerar? Då vi hamnar i Afghanistan kommer vi att TOAs till ISAF och vara en del av deras resurs...vi kommer att dela bördan med de andra och vi är ingen exklusiv resurs för nationellt behov!

OK! Vad har vi som mål (mission) med vårt deltagande i ISAF? Ja det brukar handla om ISAF poäng, stabsplatser, avlasta befintliga resurser och till slut vara del av någon evakueringsplan.

Om vi tänker på det här sättet behöver vi inte ladda för att göra allt och lite till, bryta ryggen av oss och öva huuur länge som helst innan vi åker. Vi behöver inte ens vara bäst i klassen.

Min point är att vårt uppdrag i Afghanistan är begränsat MEN säkerheten är alltid prioriterad! DVS. Rätt personal med rätt utbildning i flygtjänstledning och i våra plattformar. Vi ska ha ett funkis regelverk hemma så vi kan öva inför våra insatser INTE gå ännu längre och ta större risker bara för att vi ska åka på en ISAF insats.

När vi försvarade Sverige var det en annan sak.....6 dagar skulle FV leva då kanske flygsäkerheten var lite annorlunda.

Mackan sa...
15 december 2009 kl. 22:00  

När det gäller flygsäkerhet så är jag benägen att hålla med om att det var bättre i Armén, Marinen och hos flygvapnets FRÄD-helikoptrar.

Visst, man hade inte någon FOM, inte samma utbredda flygsäkerhetsorganisation etc, men man hade en annan sak; kontinuitet.

Jag påstår att denna kontinuitet ledde till en betydligt högre flygsäkerhet än den röriga tillvaro som varit fallet efter sammanslagningen till en flottilj.

Med kontinuitet menar jag följande. En nyutbildad pilot hamnade efter GHU/GTU på det vi idag skulle kalla för ett insatskompani, t.ex. Pvhkpkomp eller tpkomp, med många äldre kollegor i en jämnt fördelad åldersstruktur ända upp mot pensionsålder. Den nya piloten genomgick en GFSU som var inriktad mot den uppgift man hade på divisionen och fostrades och togs omhand av de äldre på ett bra sätt. Man hade klara och tydliga uppgifter och mot dessa dimensionerade resurser i form av helikoptrar, basmateriel och underhållspersonal. Regelbundenhet i övningar och flygning på ett helt annat sätt än idag då endast de som just för stunden är planerade mot en insats, med några få undantag, ens kan komma i fråga för att delta i någon övning. Regelbunden övning ledde till att kompaniets personal trimmades samman till ett väl fungerande och samövat förband, trots avsaknad av både CRM, meningslösa kurser på FBS och tvåpilotkoncept.

Divisionerna idag utgörs i huvudsak av tillfälligt sammansatt personal bestående av de som förbereder sig för och/eller genomför en insats, t.ex. HU ISAF, Kosovo och BG08/BG11. Efter genomförd insats sprids oftast personalen för vinden och en ny division sätts upp mot nästa insats. Denna projektorganisering är direkt flygsäkerhetsfientlig då man tappar mycket "lessons learned" och många gånger tvingas uppfinna hjulet på nytt. Insatsfokuseringen leder även till att de äldre piloterna, som kanske inte är lika benägna att vara frivilliga till insatser utomlands, inte längre finns kvar på divisionerna och inte längre utgör någon flygsäkerhetshöjande faktor.

Nu ska väl erkännas att detta inte enbart kan tillskrivas sammanslagningen och FV-tillhörigheten utan mycket beror på avsaknad av helikoptrar och flygtid i tillräcklig mängd, samt på de förbandsnedläggningar och efterföljande flytt som varit. Jag är dock övertygad om att både HKP9 och HKP4 hade haft betydligt större chans att förlängas om systemen tillhört armén respektive marinen eftersom man inom dessa vapengrenar bättre förstår att uppskatta helikoptrar, än man gör inom FV där de enbart ses som en FRÄD-resurs samt en konkurrent till Gripen. Det är också sannolikt, på gränsen till visshet, att arméflyget hade haft en betydligt mer ändamålsenlig helikopter än HKP15 för exempelvis deltagande i BG11 (eller varför inte för MEDEVAC i Afghanistan). Denna köptes ju in för att de sjöoperativa delarna av Hkpflj skulle kunna landa på korvett Visby, vilket knappast hade varit dimensionerande för arméflyget.

Det går att vika ut sig mycket mer i detta, men jag nöjer mig så för stunden.

Mackan sa...
15 december 2009 kl. 22:13  

JK NIlsson, vad menar du med detta?

"Jag menar att helikopterverksamheten har en del brister som är minst sagt anmärkningsvärda ur ett luftvärdighetsperspektiv. Det har föranlett åtgärder ifrån Central Teknisk Chef för att förhindra ett återupprepande."

HKP10B och HKP14 flyger inte just av dessa anledningar, och bristerna på HKP15 är väl kända, dokumenterade och omhändertagna tillräckligt bra just nu.

Du skriver också detta som en motivering till varför flygsäkerheten var sämre i arméflyget. Mig veteligen hade arméflyget vare sig HKP10,14 eller 15 utan idag är det ju FLYGVAPNET som har dessa typer. Så då borde ju allt vara frid och fröjd, eller?

J.K Nilsson sa...
15 december 2009 kl. 22:44  

>>Mackan, jag menar något som Armén eller helikopterflotiljens markpersonal för arméns räkning varit inblandad i på Hkp15 som man inte gjort på varesig 10B eller 14.

J.K Nilsson

Anonym sa...
15 december 2009 kl. 23:01  

J.K Nilsson:

Den tekniska luftvärdigheten inom hkp har jag ingen uppfattning/vetskap om. Däremot har jag avsevärt lättare att uppfatta vad du menar när du är konkret och tydlig, tack.

Piloten

Anonym sa...
15 december 2009 kl. 23:04  

Mighty:

Sedan några månader tillbaka har FV en ny modell av hur flygtjänsten skall ledas, där den största förändringen är att verksamheten bedrivs med endast ett militärt luftfartsdokument, med en ansvarig företrädare och med en flygchef.

C ProdFlyg är ansvarig företrädare och har det övergripande ansvaret för den militära luftfarten inom Försvarsmakten och ansvarar för att balans råder mellan uppgifter och resurser beträffande densamma.

Flygchef skall beträffande flygtjänsten säkerställa att balans föreligger mellan de uppdrag som ges från Högkvarteret och de resurser som tilldelas respektive förband.

Det är på tiden att dessa befattningshavare börjar följa sin arbetsbeskrivning.

Uppgiften till Hkp är stor men resursen är liten, det omvända förhållandet gäller inom JAS 39. Omfördela personella resurser på HKV/FMV och förutsättningar för materiella resurser mellan Hkp-JAS.
Med en realistisk resursfördelning kan efterfrågade förmågor/uppgifter lösas av både Hkp och JAS.

Resultatet blir flygsäkerhet mot insats.

NIL

Anonym sa...
15 december 2009 kl. 23:44  

Det sägs mycket om att "Flygvapnet"/HKV bara består av folk som är intresserad av JAS-frågor.
Hur kan det komma sig att det är så? Tillåts inte folk med Hkp-vinge att jobba i HKV?

Jo absolut men ändå står dessa platser vakanta och det verkar omöjligt att få folk med helikopterkompetens att ta dessa jobb. Slit er från Malmen/Ronneby och börja jobba i HKV och var med och påverka.
Det är ingen brist på vilja att hantera hkp-frågor i HKV men kompetensen saknas. Det är några få, allför få, som drar ett tugnt lass i uppförsbacke.
Med 40 st piloter utan flygtid kan det inte vara så att det inte finns folk tillgängliga.

För något tag sedan ville FlygS ha två tre stycken flyglärare från Hkp-flottiljen som skulle skolas in på SK60 för att tjänstgöra som Flyglärare på GFU.
Svaret från Hkp-flottiljen var att det finns ingen tillgänglig. Hmm

Det är inte alltid så lätt att bygga ett Flygvapen.

ErikG sa...
16 december 2009 kl. 09:05  

Ok, så påståendet att Armén inte kan hålla helikoptrar i luften baserar sig på erfarenheter gjorda långt efter att Arméflyget avvecklats. Så med andra ord så menar inte JK Nilsson att jag och mina kollegor som tjänstgjorde inom Arméflyget var ett gäng skjutglada cowboys som hade noll koll på flygsäkerhet.

Det var ju skönt att få det uppklarat. Tur det, behöver jag inte oroa mig över det när jag föser korna och duellerar med sheriffen i eftermiddag. :-)

/E

Anonym sa...
16 december 2009 kl. 16:01  

Anonym:

"Tillåts inte folk med Hkp-vinge att jobba i HKV?"
Svar: Nej, vi tillåts inte.
Men visa det genom att utlysa tjänster för hkp-pers. Tala samtidigt om vilka JAS-pers om skall lämna HKV och kanske flytta till F7, 17 och 21, är du frivillig Wiseman?


"Det är ingen brist på vilja att hantera hkp-frågor i HKV men kompetensen saknas."
Svar: Instämmer

"För något tag sedan ville FlygS ha två tre stycken flyglärare från Hkp-flottiljen som skulle skolas in på SK60 för att tjänstgöra som Flyglärare på GFU.
Svaret från Hkp-flottiljen var att det finns ingen tillgänglig. Hmm"
Svar: Det fanns ingen på hkp som ville börja flyga SK60, vill HKV något annat så ge order.

Det är inte alltid så lätt att bygga ett Flygvapen om endast JAS 39 rymms.

Wiseman sa...
16 december 2009 kl. 17:51  

16.01: Det låter som om vi har en rätt olik uppfattning saken i så fall. Även om det inte skulle handla om något av de förband du räknar upp, så skulle betydligt hellre tjänstgöra på förband än i HKV.

Jag ogillar att man kommenderar personal till tjänster de inte är frivilliga till, men jag förvånas ändå lite över inställningen att "man inte har lust". Om jag var helikopterpilot och utan flygtid år efter år skulle jag hurra för möjligheten att prova något nytt som dessutom innebar flygtid.

Anonym sa...
16 december 2009 kl. 22:32  

Wiseman,

Jag kan inte påstå att vi har olika uppfattning eftersom jag inte känner till din.

Helikopterpiloten vill inte bara flyga, han vill göra nytta med.

Wiseman sa...
16 december 2009 kl. 22:51  

Så helikopterpiloten skulle alltså inte göra nytta som flyglärare på Flygskolan istället för att sitta och vänta några år till på helikoptrar som aldrig kommer?

Anonym sa...
17 december 2009 kl. 06:38  

Wiseman:
När tjänsterna vid FlygS var på tapeten var det mer fokus på vad hkp-piloter inte skulle få lära ut än vad arbetet skulle innebära. Skulle du ta ett jobb där det var tydligt utklarat att du skulle få tillhöra ett b-lag?

Anonym sa...
17 december 2009 kl. 09:32  

Anonym 06.38

Du har då verkligen missuppfattat vad som är A- och B-lag på FlygS. Det som var aktuellt för Hkp-piloter var att tjänstgöra på GFU. Det är alltid på GFU det har ställts störst krav på vilken utbildning som Flygläraren ska ha dvs Flyglärarutbildning.

På GTU har kravet inte varit detsamma utan där har den taktiska kunskapen varit väsentlig.

Det faller sig naturligt att man som hkp-pilot inte har den taktiska kunskapen som krävs för att utbilda på GTU. Att som du gör tolka det som att man skulle ingå i ett B-lag förvånar mig.

Hör gärna av dig ifall intresset för att tjänstgöra som Flyglärare på FlygS skulle ändras. Jag sitter inte på beslutet men skulle bli förvånad om "ansökan" inte skulle behandlas positivt.

Anonym sa...
17 december 2009 kl. 16:13  

Vill du hålla på med insats eller utbilda mot insats, då stannar du kvar i hkp. Spetsflyget är ett överdimensionerat exportstöd.

Ta in civila flyglärare till flygskolan.

Danne sa...
18 december 2009 kl. 21:49  

Att FlygS ville låna 2-3 lärare från Hkpflj kommer som en nyhet för mig i alla fall.
Det kan inte ha gått ut helt i organisationen.

Det är rent nonsens att det inte finns tillräckligt intresse hos hkppiloterna för att bidra med 2-3 flyglärare. Tilläggas bör att flyglärarutbildning kan behöva tillgodoses.
Jag är säker på att flera skulle jubla över att ges möjligheten.
Det är ganska många i dagsläget som står utan flygtid, i väntan på operativa helikoptrar
är det inget dåligt alternativ att vara lärare på SK60.

Jag förstår faktiskt inte oviljan som uttrycks i kommentarerna hos mina hkpkollegor.

Man kan ju tänka steget längre och inse att alla kommer inte att kunna åka på insats pga t.ex. medicinska skäl då skulle en lärartjänst på SK60 vara utmärkt som alternativ för den som vill fortsätta att flyga. Istället för att hamna på en pilottorterande stabsbefattning på Hkpflj, för HKV är inte det lättaste att få komma till heller även om man vill vara med och påverka där det händer.

Likaväl borde man kunna skola om JAS piloter till helikopter om behov uppstår i framtiden.
Finns viljan skulle det inte vara några problem.

Jag håller heller inte med om att spetsflyget inte har någon uppgift.
Vi får inte glömma vårt nationella försvar som alltid måste finnas.
Där tror jag också våra JAS kolleger har synpunkter vad resurserna läggs på.
Kärnverksamhet kontra exportstöd.

Men visst är Hkpflj lillebror i sammanhanget och det finns ingen ursäkt till varför FV har avvecklat våra helikoptrar innan vi har något nytt som fungerar.

Anonym sa...
14 oktober 2011 kl. 20:01  

Ja jisses vad man kan få reda på nuförtiden.....`smaskens´

Dessutom om motsätningar och personliga gräl m.m. klart användningsbart !!!

"Ivan"

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade