Gästinlägg: Brev sänt till försvarsledningen

Bäste Stf C Insatsledningen,

Blir bekymrad när jag hör och ser Rapport 3 september och ditt uttalande kring beredskapstider.


"-En del av krigsorganisationen ska inte ha höga beredskapskrav, men vi vet att förband som exempelvis utlandsstyrkan har den beredskap de ska ha, säger Anders Brännström, general och stf chef för insatsledningen"


I försvarsbeslutet från 2009 står, och jag har inte sett att regleringsbrevet är annorlunda på den punkten heller:

"En grundläggande tanke är att försvaret ska sättas in betydligt snabbare än i dag – både för att försvara Sverige och för att delta i internationella insatser. I dag kan runt 11 000 soldater vara redo inom ett år. I framtiden ska 50 000 personer kunna användas inom en vecka efter beslut om höjd beredskap. Tidpunkten avgörs av hur snabbt det nya systemet med anställda soldater kan genomföras. Enligt regeringens planer ska den nya organisationen vara på plats 2014. Men alla förband kommer inte att vara operativa då."

Jag tror att ett förtydligande vore på sin plats att du och försvarsmakten följer Riksdagens beslut om att ALLA förband skall kunna verka INOM EN VECKA som målbild och du m fl skall leverera en genomförandeidé hur det skall gå till och verkligen genomföra den.

För att det skall funka så är Nr 1 att all personal i försvarsmakten blir krigsplacerad ,vet var inställelseplatsen är och vilken befattning och krigsuppgift man har och att de börjar öva öva öva.. .

Ställer jag just den frågan: Vad är din krigsbefattning,inställelseplats och förbandets krigsuppgift och när övade du senast på den vilket jag ställt till många officerare fast som kontrakterad så får de ett ansiktsuttryck som bäst kan beskrivas som ett mellanting mellan John Cleese och fågelholk.

- Oj, var försvaret till för försvara Sverige. Nej det vet jag faktiskt inte.

Det skall bli oändligt skönt när den operativa planeringen snart slutförs och vi börjar öva KFÖ 2011 och försvarsmaktsövningar så den dagliga verksamheten blir fokuserad på att leverera försvar av Sverige.

Sedan är det viktigt att vi skaffar ammunition och beväpning till våra förband ty annars faller ju hela iden med försvarsstrid och alla har vi varit häpnadsväckande okunniga om tillståndet.

Föreslår att ni försvarspolitiker tar initiativet och bjuder in C FMLOG och ÖB så får de presentera bristlistan samt inköpslistan i försvarsutskottet. Ni bör var vara beredda på att ta upp plånboken annars är det hela meningslöst ty det kommer att kosta både omprioriteringar inom försvarsmakten och nya pengar.

Just nu är annars den lysande stjärnan när det gäller svensk beredskap hemvärnet/nationella skyddstyrkornas övningsverksamhet och stridsberedskap och försvarsledningen försvarsminister och riksdag skall vara oändligt tacksam att vi finns och att vi bryr oss om vårt lands försvar trots att vi inte är anställda eller kanske just därför vi lyckas sortera ut vad som fokus och ägna sig åt det.

Ett stort tack till Roland Ekenberg som gör ett enormt bra arbete och förhoppningsvis sprider det sig överallt där beslut fattas i riktning ALLA förband skall inom vecka kunna vara insatta och ju tidigare desto bättre.

Tittar jag på Ria Novosti, Pravda, Russia Today etc så går utvecklingen fortsatt i HELT fel riktning men tyvärr delger du oss inte det bl a Anders R Lindström så vi får ta reda på det själva och det gör vi.

Om det beror på att du inget får av Must vet jag inte men resultatet är oacceptabelt och jag tror att de är fjärde gången jag påminner dig om att delgivning INTE funkar och att jag ser att det är insatsledning uppgift att säkerställa att processen funkar. Föreslår att ÖB engagerar sig i lösningen dvs en fungerande delgivning.

Jag har många gånger funderat på om vi skulle bygga upp en egen underrättelsetjänst inom hv/ns för att garantera delgivning i rätt tid med rätt undinfo för våra förband inom HV/NS dvs halva svenska försvaret.Kompetensen viljan och motiven finns och metodik,organisation infrastruktur är relativt enkelt att rigga mht både civil och militära expertis vi besitter.

Vi tänker inte bli överraskade. Med facit i hand litar jag inte på er förmåga i detta avseende. Ni tar inte utvecklingen i Ryssland på fullt allvar.

Hade ni gjort detta borde ni redan ju begärt företräde hos försvarsministern att få räkna på ett försvar som kan möta,hejda slå en motståndare i en riktning och hålla gard i annan ty dom resurserna finns redan idag i Ryssland. Ni mörkar läget och talar inte ur skägget och kräver ett starkare försvar än IO 2014, 2019.

Så under tiden har Försvarsminister Tolgfors valt att gå på försvarsberedningens analys som redan är obsolet och var det redan när den kom och med ett felaktigt beslutsunderlag när det gällde faktisk ryskt förmåga i närområdet har vi fattat ett felaktigt beslut på dimensionering och personalförsörjningen av vår försvarsmakt.

Återupprepar min tidigare uppmaning:

Gör en snabb refresh på närområdesanalysen. Fokus på de militära realiteterna och inget annat därefter nytt Tidigarelagt försvarsbeslut 2012 -vi kan INTE VÄNTA till 2014 eller 2015-glöm det!

Det är realiteterna som bestämmer tidtabellen INTE riksdagens arbetssätt och vi kan INTE klubba bort närområdesförändringarna

Återuppta den selektiva värnplikten men med HELT andra volymer än idag.

Föreslår också att en svensk motståndsrörelse åter planeras ty vi kan inte försvara oss framgångsrikt idag och inte med försvarsbeslutet heller.Sverige är fantastiskt och värt att försvara

--
Med vänliga och allra bästa hälsningar

Jan-Olov Holm

17 kommentarer:

Anonym sa...
7 september 2010 21:46  

Nog för att jag håller med i sak, men är detta de facto brevet i dess sända form - så fruktar jag att den goda inledningen går förlorad i det senare svamlet mot slutet av brevet.. och därför att brevet hamnar i det runda arkivet.

Fråga - är det inte dags att vi organiserar oss i form av intresseförening "Försvar för Sverige" och faktiskt börjar lobby verksamhet från "golvet"???

Insatschef sa...
7 september 2010 22:48  

Mitt förband ligger och snurrar för fullt i skarp tjänst internationellt och behöver INTE läggas på någon KFÖ eller dylikt. Det räcker fullgott med den skarpa verksamhet som vi bedriver över tiden.

Långt ifrån hela FM är i så dåligt skick som folk tycks tro.

Anonym sa...
7 september 2010 23:05  

Tja, om "Brännar'n" med flera i ledande ställning bekänner sig till den av ÖB anbefallda och obligatoriskt frivilliga värdegrunden - Öppenhet, Resultat, Ansvar - så torde det ju inte vara så svårt att bemöta även detta inlägg i debatten.

Sent om sider kom ju Silwer ut "på banan" och "FM kommenterar" blev uppdaterad för första gången på tre månader....

Anonym sa...
8 september 2010 06:57  

@ Insatschef

Själv övades jag senast i krigsbefattning 1998, skjöt med en Ak:5a 2002 och blev utan krigsplacering 2003 då FTK blev FTS.

Jag skulle gärna vara krigsplacerad, öva mer i befattning och upprätthålla min personliga färdighet, det var ju därför jag började i FM.

Vi är allt för många som lever i en helt annan verklighet än din.

/Olyckskorpen

jan-olov sa...
8 september 2010 07:47  

anonym 21:46

Tackar jo det är ett de facto brev.
jag lobbar för fullt och hoppas att du börjar med försvarsledning och försvarpolitikermvh/jan-olov

jan-olov sa...
8 september 2010 07:52  

Stf C Insatsledningen Anders Brännström har nu svarat mig att hans uttalande gällde nuläget.
Vidare att Beredskapstiderna kommer förhoppningvis att förbättras.

Jag tolkar detta välvilligt som att försvarsmakten kommer att följa försvarsbeslutet .

jan-olov sa...
8 september 2010 07:57  

insatschef

bra att ni övar skarpt så att säga men jag bryr mig inte så mycket om de internationella uppgifterna. Jag vill att vi övar på den skarpa uppgiften ditt förband förhoppningsvis har i Sverige.
Det är en viss skillnad eller hur att lösa uppgifter mot tex en luftlandsatt motståndare tex 76 luftlandsättningsdivisionen, 2 sabotagebrigaden eller 336 gardesmarininfanteribrigaden eller hur?

Anonym sa...
8 september 2010 08:24  

"I dag kan runt 11 000 soldater vara redo inom ett år. I framtiden ska 50 000 personer kunna användas inom en vecka efter beslut om höjd beredskap."

Luddigt värre.
Hur många av dessa "personer" är soldater?
Hur många "personer" kan vi ställa upp med idag?
Befängt!

Fast det är klart, om dimensionerande hotbild är noll och ingenting, så behöver man ju knappast mycket mer för att försvara sig mot detta.

Anonym sa...
8 september 2010 10:35  

@Insatschef
Det är ju bra att ditt förband är i skarp tjänst internationellt. Men hur skulle det fungera i stort om ni sätts ihop med andra enheter för att forma större förband? Då är det helt andra saker som krävs för att alla ska gå åt samma håll, mot samma mål. Det ställer helt andra krav på ledarskapet osv.

Det är lätt för ett enskilt förband att öva i det lilla. Ni som enskilt förband kanske inte lär er så mycket på personlig nivå vid en KFÖ eller dylikt fast på den högre nivån ger övningen värdefulla insikter och lärdomar. På den lilla nivån skulle ni med era internationella erfarenheter kunna delge andra under dessa övningar.

Sen är det också så som Olyckskorpen säger, det är inte alla som har haft förmånen att få lika mycket tillfällen för träning som du och ditt förband.

Jag håller med dig att inte hela försvaret är i det dåliga skicka som det ibland framställs som. Fast vad spelar det för roll då den svagaste länken är det som fäller avgörandet vid en strid.

/Johan

Anonym sa...
8 september 2010 12:50  

Håller med författaren om behovet av att faktiskt veta vad ens uppgift är i händelse av ofred. När jag som RO senast var krigsplacerad på 90-talet så inriktades hela min tjänstgöring mot att lösa just min krigsuppgift, jag kunde prioritera kurser utifrån detta osv. Nu har jag ingen aning om vilket förband jag tillhör i händelse av krig...

Anonym sa...
8 september 2010 14:16  

Jag håller med de grundläggande argumenten i brevet - tyvärr spårar det hela ur när skribenten börjar tala om att bilda en "privat" underrättelsetjänst för att ge beslutsunderlag till hemvärnet + bildandet av motståndsrörelser vilket tyvärr innebär att hela skrivelsen kommer att avfärdas av C Insats som stolligheter. För att lyckas i försvarsdebatten måste vi vara ödmjuka mot politiker/beslutsfattare och försöka att utifrån deras civila världsbild förklara varför vi behöver ett starkare försvar. Att idag prata om en nära förestående rysk invasion är snarare kontraproduktivt i debatten....

Insatschef sa...
8 september 2010 15:03  

@ Jan-Olof
Ja visst är det viss skillnad på Afghanistan och Sverige. Det är betydligt svårare i Afghanistan. Dock är det samma uppgift som ska lösas i det lilla varvid vi blir betydligt bättre att lösa uppgift i Sverige genom skarp insats i Afghanistan.
En reguljär motståndare är hyffsat lätt på taktisk nivå.

Principerna för krigföring är de samma men svårigheterna större där borta.


Striderfarenhet mot en irreguljär motståndare ger bättre kompentensnivå än "Slaget vid Krankesjön".

Anonym sa...
8 september 2010 19:32  

Jag måste säga att det här gästinlägget var ett riktigt bottennapp. Dåligt formulerat och okunnigt. Det började relativt väl men sedan spårade det ut totalt. Delningen av information inom FM säger jag ingenting om för har ingen uppfattning men Jan-Olov- om nu de som har information och gör analyser kommer till en annan slutsats än du- kanske lite ödmjukhet skulle passa. Att du tycker annorlunda betyder inte att de andra har fel. Tror du det är en enda stor konspiration?

Lobbying måste bedrivas mer proffisionellt för att vara effektiv. Ingen tar allmän klagan och misstro på allvar. Det är lätt att avfärda som nonsens.

I övrigt håller jag med "Insatschef"- kan vi göra insatser i Afghanistan, kan vi göra det i Sverige. Därför är uppdelningen heller inte relevant. Afghanistan gynnar Sverige.
/krija

Pellefant sa...
8 september 2010 20:40  

Jag delar i allt väsentligt tidigare kommentatorers kritik mot detta brev. (språkbruk, familjära ton, den avvikande säkerhetsbedömningen samt inte minst de mer obskyra förslagen).

Jag delar förstås inte alls den alternativa säkerhetsbedömningens ansats och innehåll.

Jag tror att Wiseman naggar lite på sitt välförtjänta förtroendekapital när han publicerar sån här smörja som brevet utgör.

Publicering av såna här känsloyttringar ger ofta i kommentarerna en form av upplupen osaklig kritik som aldrig kan uppfattas som annat än oseriös.

Iofs så är detta brev en aning näpet, men varför publiceras detta på WW?

Vad ska uppnås?

Wiseman sa...
8 september 2010 20:54  

Pellefant: Faktiskt av flera skäl. Wiseman behöver inte dela alla åsikter i det som publiceras på bloggen och det stämmer också i detta fall. Är man av avvikande åsikt är man ändå välkommen att komma med ett gästinlägg. Förfrågan har tidigare gått ut till befattningshavare som kritiserades. "Det ska kraftfullt övervägas", brukar tyvärr bli svaret.

Publiceringen av det här brevet syfta också till att visa att det finns folk som skriver till såväl högre chefer i Försvarsmakten, som politiker. Tro det eller ej, oftast får brevskrivaren svar. Det kan vara något för folk i allmänhet att fundera på. Det är nämligen just på det vår demokrati bygger, att vi som medborgare delger beslutsfattarna våra åsikter.

Nu blev det ju också en intressant spin-offdiskussion i form av huruvida vi blir bättre på att försvara Sverige genom att genomföra insatsen i Afghanistan. Det tål verkligen att funderas över och skulle i sig kunna utgöra ett eget inlägg och mer därtill.

Pellefant sa...
8 september 2010 20:56  

@Wiseman

OK, bra svar!

Tack!

Unknown sa...
9 september 2010 06:23  

Instämmer helt med budskapet från brevsändaren.
Äntligen någon som beskriver i klartext hur eländigt det är och dessutom vågar stå med sitt namn
Det var det bästa jag läst hittills på denna blogg.
Tydligen får han svar så man skulle göra samma sak skriva direkt för att få en förändring än att gnälla på denna blogg.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade