Valguiden: Feministiskt Initiativ

Feministiskt Initiativ var det enda parti som inte svarade på frågorna till valguiden:

Hej, nu har jag läst era frågor och inser att vi inte kommer att kunna svara på dem. Dels därför att vissa frågor är mkt detaljerade och vi har inte så detaljerad politik på området, och vi har också en helt annan helhetssyn på säkerhetspolitik, och försvaret. Är ni intresserade av den gå gärna in på www.feministisktinitiativ.se.
Hälsn Feministiskt initiativLäser man på FI:s hemsida hittar man följande om säkerhetspolitik:

Säkerhetspolitik för människor – inte stater. Kvinnors säkerhet står inte på den säkerhetspolitiska agendan trots att mäns våld mot kvinnor varje år skördar hundratusentals offer – fler än de som dör i väpnade konflikter. Runt om i världen står män för mer än 90 procent av alla våldshandlingar – handlingar som drabbar såväl män som kvinnor, vare sig det kallas fotbollsvåld, inbördeskrig, lägenhetsbråk eller våld i hederns namn.
I Sverige är säkerhetspolitiken inriktad på samma frågor som i andra länder: militära insatser och manligt maktspråk i den internationella politiken. Sverige säger sig vilja minska spänningen i världen men agerar samtidigt som aktiv samarbetsparter inom den militära alliansen NATO och som en aggressiv vapenexportör. Svenska JAS-plan säljs till länder där oppositionen i stället kräver mat och mediciner till befolkningen.
Sverige ska vara fortsatt alliansfritt och ska kalla hem de svenska soldaterna från Afghanistan och i stället bedriva en aktiv politik i riksdagen, i EU och i FN för alla människors säkerhet och frihet från våld. Ställ om de enorma resurser som i dag satsas på vapenproduktion, militära insatser och svenska soldater – de gör bättre nytta i biståndsinsatser för mödra- och barnhälsovård, säkra aborter och arbete mot mäns våld. Kvinnor måste vara delaktiga i konfliktlösning och fredsbyggande.

Wiseman kommentar:

FI framstår inte heller som ett realistiskt alternativ när det gäller att driva försvars- och säkerhetspolitik. Mycket lite konkret information tillhandahålls om hur partiet avser att bedriva säkerhetspolitik.

0 kommentarer:

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade