Det odugliga försvaret (uppdaterat 4/9 15.45)

I Officersförbundets medlemsundersökning bland ca 1000 officerare uppger 8 av 10 officerare att deras förband inte är förmöget att klara av väpnad strid i dagsläget. Siffrorna blir än värre om man tar hänsyn till att åsikten är vanligare bland de yngre officerarna (upp till 40 år) som är de som dessutom framförallt återfinns på just fältförbanden. Det är ett ytterst, ytterst allvarligt betyg på Försvarsmaktens förmåga idag och framförallt ett talande betyg på den försvarspolitik som förts de senaste 15 åren i Sverige och mycket riktigt uppger sig också 74 % av officerarna vara skeptiska till den försvarspolitik som förs, vilken man anser inte tar tillräcklig hänsyn till hur omvärlden gestaltar sig. Normalt är det egentligen omöjligt att diskutera förbands förmågor eftersom det av naturliga skäl är något av det känsligaste som finns i Försvarsmakten. Det gör också att få politiker har någon vidare uppfattning om hur det egentligen är ställt med läget. Officersförbundet, OF, har dock valt ett rätt smart handlingssätt där man får frambudskapet utan att vara för konkret.

Generalmajor Anders Brännström, stf chef för insatsledningen, försöker i SVT Rapport (6.53 in i sändningen) snygga till betyget något:

"En del av krigsorganisationen ska inte ha höga beredskapskrav, men vi vet att förband som exempelvis utlandsstyrkan har den beredskap de ska ha, säger Anders Brännström, general och stf chef för insatsledningen.
....
Det är ju officerare som har uttalat sig och de har ju den uppfattningen och har man höga krav är det lättare att vara kritisk.
....
Det är rätt mycket som händer i Försvarsmakten nu och då kan det vara så att det är folk som inte känner sig hemma längre, säger Brännström."

Beredskapskraven är politiskt beslutade av den dåvarande socialdemokratiska regeringen, men likväl genomförda under alliansregeringen innan Georgienkriget. Redan från början varnades från militärt håll att de var fullkomligt uppåt väggarna. Man kan inte ha förband som kräver 3 års tid för att bli stridsdugliga. Sålunda har Försvarsmaktens nationella övningar de senaste åren, t ex förra årets omtalade beredskapsövning Dagny 2, mest fokuserat på att identifiera vilka förmågor som gått förlorade under det som inom Försvarsmakten allmänt kallas "den stora oredan", den försvarspolitik som förts från slutet på 90-talet, fram till dagens återtagning.

Ser man till OF:s undersökning är det framförallt yngre officerare ("Att försvarets balansräkning går ihop beror enbart på att politikerna blundar för att Försvarsmakten har stora vakanser, övningsverksamheten är för låg och att nödvändiga investeringar inte kan göras. Men det är en mycket kortsiktig förvaltning. För en sådan politik finns det inget försvar, säger Lars Fresker."

Vem minns inte rubriker som att Försvaret numera går med vinst och när försvarsministern slog sig för bröstet då Försvarsmakten vänt ett prognosticerat underskott på 1,5 mdr kr till ett överskott på dryga miljarden? Vid tillfället påpekades det också det absurda i detta och vilka konsekvenser detta får för förbanden. Det var åtskilliga krigsförbandschefer som var heligt förbannade då denna nyhet kablades ut samtidigt som förbanden knappt fått öva under året.


I debattartikeln i dagens DN om medlemsundersökningen, skriver också Fresker följande som är en bra bakgrund ha med sig när man läser valguiden som presenteras här på bloggen:

"Försvarsmakten planerar i dag, utifrån alliansens försvarspolitik, för nedläggningar motsvarande minst ett arméregemente och en flygflottilj, samt tio utbildningsgrupper för hemvärnet. Detta sker utifrån den av alliansen givna försvarsbudgeten. (Läs även inlägget "Nya nerläggningar även med Alliansen" /Wiseman)

Alliansen avser dessutom att spara två miljarder i försvarsmyndigheter utanför Försvarsmakten som Försvarshögskolan (FHS), Försvarets materielverk (FMV) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). När de rödgröna lanserar sina nedskärningar om två miljarder inom Försvarsmakten jämför de med alliansens två miljarder som i huvudsak ligger utanför Försvarsmakten vilket är djupt ohederligt.

Försvarsmakten räknar med att de två miljarder som sparas inom försvarssektorn överförs till försvaret och finansierar det nya yrkesförsvaret. En ytterligare besparing om två miljarder, som de rödgröna föreslår, kan få katastrofala följder för en redan pressad verksamhet."


Media: Sydsvenskan, DN, 2, SR, SVT, BT, GP, SvD, SVD2
Bloggar: Försvarsministern (gör sitt bästa för att vrida statistiken till något positivt), 2, Adam Cwejman
Uppdatering 4/9 15.45:

SvD uppmärksammar nu också OF:s ordförande Lars Freskers debattartikel i DN, i vilken han omtalar de planerade nerläggningarna. Dessa har varit kända i under något års tid i Försvarsmakten med ingångsvärdet att inga nerläggningar får förekomma före valet 2010. Som tidigare omtalat går budgeten helt enkelt inte ihop utan att man stänger ner några av verksamhetsställena och ett antal av Hemvärnets utbildningsgrupper.

Kritiken från Fresker är helt berättigad, då försvarsministern sedan länge omtalat hur de rödgrönas politik skulle drabba Försvarsmakten, men helt underlåtit att meddela att den politik han själv för kommer att medföra nerläggningen av bl a en flygflottilj. Frågan är hur pass vasst och insatsberett det svenska försvaret i så fall blir om t ex F 21 läggs ner och den nordligaste flottiljen då är F 7 i Såtenäs, eller i fallet F 17, betydligt försämrad förmåga att närvara i Östersjön där incidentberedskapen har mest att göra. Det blir väldigt svårt att motivera.

Det är också oerhört svårt att tro, närmast otänkbart, att kommunikationen mellan Försvarsdepartementet och Högkvarterets PROD-avdelning är så dålig att man från politiskt håll inte skulle vara medveten om de ekonomiska följderna av de förda politiken, inte minst när just ovan nämnda nerläggningar omnämns i Försvarsmaktens budgetunderlag och Försvarsmaktens Utvecklingsplan (FMUP).

På Infostaben i HKV verkar man återigen ha problem med att hitta upp och ner på skokartongen då man i SvD kan läsa: "Enligt Försvarsmaktens informationsenhet finns just nu inga planer på att lägga ner förband. Ett sådant beslut måste komma från politiskt håll, är beskedet. " Tydligen finns inte heller Infostaben med på sändlistan för budgetunderlag och FMUP och man verkar inte heller kommunicera med PROD.

Intressant är också att samtliga riksdagspartier som medverkar i den försvars- och säkerhetspolitiska valguide som precis publicerats på Wiseman's Wisdoms motsätter sig eller ställer sig tveksamma till ytterligare förbandsnerläggningar. Centerpartiet har till skillnad från Infostaben och Försvarsdepartementet fått information om att nerläggningar planeras och vill noggrant syna behovet, enligt svaret i valguiden. Det blir nog till att skissa på alternativa lösningar på Lidingövägen 24 den närmaste tiden.

Samtidigt har försvarsministern gjort sitt bästa under dagen för att vrida och vända på OF:s undersökning till bästa möjliga budskap. Genom att räkna in även de officerare som är "något positiva" till den av Regeringen förda försvarspolitiken lyckas han med konststycket att få undersökningen att visa att Regeringens försvarspolitik har "stort stöd bland officerarna". Räknar man endast de som svarat "Instämmer helt" eller "Instämmer delvis" är det bara 33 % av de tillfrågade som har stort förtroende för Regeringens försvarspolitik.


En offentlig beräkning och redogörelse för såväl Alliansens som de rödgrönas budgetvariationer, även innefattande kostnaderna för införandet av yrkesförsvaret har tidigare efterlysts. Behovet har inte minskat.

34 kommentarer:

Anonym sa...
4 september 2010 kl. 10:10  

Även Tolgfors pressekreterare försöker på sin husses blogg putsa till budskapet...

Anonym sa...
4 september 2010 kl. 10:49  

Tolgfors eviga tjat om att "om de rödgröna får makten så kommer de spara 2miljarder årligen" får mig att må illa.
Det verkar som han försvarar sin (bristande) politik hela tiden med att tvångsmässigt påpeka att det "andra alternativet" skulle vara värre...snälla snälla Tolgfors avgå...
Men annars är det som vanligt med sådana här undersökningar, beroende på vilken sida som nyttjar statistiken så kan den visa olika saker...den gamla sanningen stämmer i detta fallet: Det finns lögn, förbannad lögn och sen så finns det statistik.
Mvh Bosse

Anonym sa...
4 september 2010 kl. 11:08  

Tolgfors pressekreterae jobbar övertid idag. Han har hunnit få ut ännu ett inlägg på husses blogg där han försöker få en annan vinkling på OF:s undersökning.

Intressant är dock att mellan raderna framtyder en berättigad kritik mot ledarskap i FM:s högsta ledning. Det är nog det en stor del av "Oron i leden" handlar om...

Anonym sa...
4 september 2010 kl. 12:30  

Som reservofficer som inte övat sedan 2003 (och inte i mitt krigsförband sedan 1998) kan jag inte annat än hålla med de tillfrågade officerarna. Min krigsduglighet är mycket låg, jag är inte uppdaterad på material, taktik eller känner ens övriga befäl i krigsförbandet. Jag vet inte ens vart jag ska inställa mig fysiskt om kriget kommer....Skall tilläggas att jag är under 40 år och således tillhör den yngre och sannolikt "bäst" uppdaterade delen av RO-kåren...

Anonym sa...
4 september 2010 kl. 13:17  

Klart politiker inte vill ha en armé - det elitismerna håller på med är att få detta land att haverera.
Ingen duglig arme
odemokratiskt total omändring av ett samhälle utan debatt eller omröstning
odemokratisk invandring
ett paradis för brottslingar
höjandet av skatter
dålig skola
ingen polis
ingen rättssäkerhet
rutten sjukvård
hat mot de som skapar och bär samhället
knappt värt att studera
mer och fler odeomakratiska aktioner mot politiker och yttrandefriheten
en media som är ideologiskt styrd (läs politiker)
väldigt stor indoktrinering
...finns mer men vad ska man säga...katastrofen är redan här vi blir inte mer och mer som kanada och schweiz - vi går hela tiden närmare mot ryssland och zimbabwe

Anonym sa...
4 september 2010 kl. 13:18  

På FM:s hemsida skriver INFODIR Lagersten:

"Försvarsmakten hörs, märks och syns. Många har synpunkter och åsikter om Försvarsmaktens verksamhet. Det är bra. Vi är en av Sveriges största myndigheter och det vi gör ska granskas. "Försvarsmakten kommenterar" är ett sätt för mig som informationsdirektör eller annan chef i Försvarsmakten att friare kunna komplettera det som skrivs och sägs om Försvarsmakten. Ibland länkar vi till uppskattande eller kritiska texter som rör vår verksamhet. Försvarsmakten behöver diskussionen och reflektionen!"

Jag tror det är fler än jag som gärna såg att informationsdirektören eller annan chef i Försvarsmakten friare kompletterade det som f.n. skrivs och sägs om Försvarsmakten.

På "Försvarsmakten kommenterar" har det varit tyst sedan den 10:e juli.

Det är hög tid för Er att komma ut ur den skenbara tryggheten i HKV:s konferensrum och bemöta kritiken.

Anonym sa...
4 september 2010 kl. 14:02  

Brännström är dock generalmajor, om vi ska vara kinkiga :)

Anonym sa...
4 september 2010 kl. 14:42  

Nu blir det riktigt spännande !

SvD uppmärksammar OF:s debattartikel i DN. Av artikeln framgår:

"Enligt Försvarsmaktens informationsenhet finns just nu inga planer på att lägga ner förband. Ett sådant beslut måste komma från politiskt håll, är beskedet."

Spännande kommentar från HKV INFO då det i budgetunderlaget för 2011 (HKV2010-03-01, 23 383:51394, missiv, sid 4) tydligt framgår:

"Enligt vad som tidigare anförts krävs, utöver vad som Försvarsmakten själv kan besluta,
strukturella förändringar av grundorganisationen. Försvarsmaktens förslag till verksamhet
år 2011 samt inriktning för verksamheten åren 2012 och 2013 förutsätter att
grundorganisatoriska förändringar kan förberedas under år 2011 för att påbörjas år
2012.

Vem mörkar nu....

Wiseman sa...
4 september 2010 kl. 15:58  

14.02: Rätt ska vara rätt!

14.42: Det blir ett uppdaterat inlägg om just detta inom kort.

Anonym sa...
4 september 2010 kl. 16:34  

Rubriken på detta inlägg kan med fördel ändras från "Det odugliga försvaret" till Försvarets odugliga ledning"...

Anonym sa...
4 september 2010 kl. 17:13  

Om OF vågar så borde dom undersöka hur bra dom är i sina medlemmars ögon. OF är maktlös som jobbar för egen existens.

En som lägger pengarna på egen försäkring!

Pellefant sa...
4 september 2010 kl. 19:16  

Nu gör Fresker alldeles rätt! Förhoppningsvis innebär detta ett vitaminpiller i försvarsdebatten!

Anonym sa...
4 september 2010 kl. 19:27  

Angående Tolgfors agerande som Försvarsminister så finns det väl bara två tänkbara orsaker:

1. Han tror faktiskt på det som han och hans hjälpredor säger och skriver och förstår inte att den skönmålning av verkligheten han hela tiden ägnar sig åt (och att hela tiden peka på hur dåligt alternativet är) bara får honom att framstå som en hycklare eller mindre insatt hos personalen i FM och de som är insatta i hur det verkligen är ställt med FM

2. Han förstår att han framstår som en hycklare eller mindre insatt hos personalen i FM och de som är insatta i hur det verkligen är ställt med FM, men bryr sig inte - för det enda som räknas är vad Borg och Reinfeldt tycker om hans arbetsinsats (för det är väl de som egentligen styr hans agerande)

Eller ?

Anonym sa...
4 september 2010 kl. 20:23  

Med en fullkomligt stridsoduglig soldat, så kallad "vapenvägrare", som landets försvarsminister kan det knappast bli annorlunda.

Åtgärd nr 1: Skicka Tolgfors med anhang till Antarktis.

Åtgärd nr 2: Åtala övriga medlöpare för landsföräderi.

Åtgärd nr 3: Femfaldiga försvarsbudgeten redan i år.

Åtgärd nr 4. Återinför värnpliktsförsvaret snarast möjligt.

Ett försvarslöst land är nämligen liktydigt med ett olåst bankvalv. Pacifister är ingenting annat än dumskallar, men på grund av sin egen dumhet förstår de naturligtvis inte detta.

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...
4 september 2010 kl. 20:47  

"En del av krigsorganisationen ska inte ha höga beredskapskrav, men vi vet att förband som exempelvis utlandsstyrkan har den beredskap de ska ha"

Ja, man får väl hoppas att de som befinner sig i eller övar inför skarp insats har den beredskap de skall ha... Vilka andra exempel finns, skulle man vilja fråga den gode generalen. Hemvärnets insatsplutoner antar jag, men i övrigt?

Pellefant sa...
4 september 2010 kl. 21:19  

@Flygsoldat 113 Bom

Vad skulle vi uppnå med dina föreslagna åtgärder?

Anonym sa...
4 september 2010 kl. 21:28  

jaha...då var det konstaterat igen..jag som officer har för höga krav och passar det inte så försvinn....vem är det som skall tjänstgöra i försvarsmakten? ..är det inte vi officerare?,,eller är vi lite för obekväma när vi känner fel och tycker fel?

Dövöra sa...
4 september 2010 kl. 21:58  

Jag blir nästan häpen över att det är så många som verkar så oerhört förvånade över hur det "plötsligt" är ställt med försvaret.När det gäller annan samhällsviktig verksamhet skriker journalister och andra i högan sky när det skorpar till sig. Törs inte Janne Josefsson peta på FM.?

Om vi nu skall stödja samhällsbyggandet i orosländer.
Borde inte polisen införa obligatoeisk utlandstjänst?.

Upandaway sa...
4 september 2010 kl. 23:07  

Tolgfors är en politisk taktiker av första rang, en utmärkt försäljare av andra människors åsikter och en inte helt oäven representant för försvarsindustrin.

Som försvarsminister är han förstås usel, men uppenbarligen är det ju så det ska vara nuförtiden.

Skulle inte tro att det blev speciellt mycket bättre om man bytte regering, då man bara sätter någon annan nickerdocka på posten.

Anonym sa...
5 september 2010 kl. 00:26  

Alt 1. "Enligt Försvarsmaktens informationsenhet finns just nu inga planer på att lägga ner förband."

Alt 2. "I Utvecklingsplanen (FMUP 2011-2020) har Försvarsmakten planerat för följande organisationsförändringar fram till 2014:

1. Redan beslutad förändring av sjöinfobataljonerna forsätter. Verksamheten koncentreras till två sjöinfocentraler och samverkanspersonal behålls i Visby.
2. Centralisering av flygvapnets stridsledningscentraler fortsätter. Hästveda läggs ned 2014.
3. Central ledning ska ses över och omorganiseras.
4. Fyra regionala staber upprättas för ledning av hemvärn/nationella skyddsstyrkor, samverkan med länsstyrelser och verksamhet motsvarande dagens säkerhetssamverkanssektioner.
5. FM har aviserat att man i den särskilda redovisningen till budgetunderlaget för 2011 (BU11/SR) kommer att hemställa om att få genomföra en vidareutveckling av funktionen gemensam lägesinformation och NOC.
6. Något verksamhetsställe ska omlokaliseras och samordnas i befintlig garnison.
7. Reducering motsvarande ett arméregemente.
8. Reducering motsvarande en flygflottilj.
9. Reducering med cirka 10 utbildningsgrupper.
10. Sammanslagning av organisationsenheter."

Alt 3. Regeringspartierna har sagt att inga organisationsenheter inom grundorganisationen kommer att läggas ned innan valet i höst, dock får FM genomföra rationaliseringar och effektiviseringar inom nuvarande organisation.

Läser man de tre alternativen kan man klart se en viss skillnad i tolkningarna av vad som är på gång.
Någon slirar lite på sanningen.
VEM?????

Till alla er som jobbat med dessa frågor, i flera år, på FML, HVstaben, FMlog
m.fl. Ni kan lämna in era handlingar till infodirektören på måndag och anmäla att ni redan har drabbats av arbetsbrist.
Till alla er som jobbat med detta ute på förbanden vill jag dock rekommendera att ni tar kopia på allt innan ni, efterlängtat, återgår till er normala tjänst.

Suck...nu börjar det bli riktigt dimmigt inne i det blå skåpet...!!!

Teaterdirektören.

Anonym sa...
5 september 2010 kl. 00:57  

@Dövöra

Om riksdagen beslutar att Polisen skall ha internationell verksamhet som huvudsaklig verksamhet så blir det nog till att införa obligatorium, ja.

Anonym sa...
5 september 2010 kl. 01:43  

Utlandsstyrkan har materiel, incidenten har materiel o.s.v. Detta tycker jag är riktigt duktigt och bra av FM.
Men vad menar herr Brännström med o.s.v.
Det där "vidare" skulle jag vilja att han fick utveckla. Jag tror nämligen att det där "vidare" är mycket kort.

Har jag uppfattat honom rätt om jag säger att 80 procent av oss är krigsplacerade i förband med väldigt långa mobtider ??

I övrigt var han inte speciellt förvånad över att 70 procent av oss tittade på alternativ civil tjänst.
Det måste ju tyda på att det fanns någon form av media tillgänglig på den plats han i övrigt verkar ha tillbringat den senaste tiden.
Han tycker tydligen att det är lite rörigt i firman just nu och det händer mycket.

Han är välkommen ner till teatern.
Vi har väntat, på en toner, i fjorton dagar, så här händer inte mycket just nu.

Teaterdirektören.

Zico sa...
5 september 2010 kl. 04:31  

Man kan ju undra vad Tolgfors tjatar om, under hans styre har ju FM knappast blivit bättre och inte ser prognosen att vi skulle ha en Försvarsmakt som är redo för faktiskt försvar nästa valperiod heller. Inte vare sig vi röstar rödgrönt eller blågrönt.
Sverige fortsätter att vara ett militärt vacuum och om orosmolnen blåser upp är det inte ens värt att mobilisera den ynkliga armé vi har eftersom de inte fått tillräcklig träning. Det är ej heller tillrådligt att gå till sjöss med flottan, då det toppmodernaste fartyget saknar vital skyddsutrustning. Flygvapnet sägs sakna ammunition redan innan fienden angripit förråd och ammunition använts emot fienden.
Det som hände när försvaret lades i malpåse 1925 är ju en piss i Mississippi i jämförelse med vad sossar och moderater presterat i sin besparingsiver.

Sedan kan man ju faktiskt förstås även undra vart pengarna tar vägen. Finnarna har Leo-vagnar, de har F/A-18-plan som knappast flyger gratis, de har brigader som faktiskt är stridsberedda inom några dagar och allt det för samma peng som Sverige gör av med på ett minimalt försvar. Jämförbart vore att Finland sjösätter en fullt bestyckad fregatt, medan svenskarna ror runt i en gummibåt med en AK-5 fastmonterad i fören och denna gummibåt kostar svensken lika mycket som den finska fregatten. Något är snett, allvarligt snett, inte bara hos politikerna utan även i den kolossala administration som i dagsläget administrerar knappt något alls. Det behövs ett rejält omtag om vi alls ska ha något land kvar om några år, har vi tur så har vi "bara" förlorat Gotland.

Anonym sa...
5 september 2010 kl. 11:43  

Undrar om vi inte redan har kommit till smärtgränsen för försvarsmaktens existens berättigande, jag menar varför ha en försvarsmakt som inte kan lösa ut dess viktigaste roll, försvaret av sin egen nation????

Om man jämför det med ett civilt företag som påstår sig kunna leverera en produkt, men när beställningen kommer och produkten redan är betald, så visar det sig att företaget inte klara att producera denna produkt, så kallas det för bedrägeri.
Vilket brukar resultera i en polisanmälan samt oftast i en konkurs....

Niklas
En besviken medborgare samt NSS gruppchef

Åskådaren sa...
5 september 2010 kl. 13:50  

Intressant att det är "Brännan" (stf)som får uttala sig och inte chefen själv "Limpan" Lindström. Men han kanske har annat för sig.

J.K Nilsson sa...
5 september 2010 kl. 14:13  

Siffran 70% som letar jobb verkar legat stadigt i ett årtionde nu.

J.K Nilsson

Anonym sa...
5 september 2010 kl. 17:31  

@Pellefant
Vi skulle få ett fungerande försvar, något som vi definitivt inte har haft under de senaste 20 åren.

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...
5 september 2010 kl. 19:49  

Teaterdirren,

"Har jag uppfattat honom rätt om jag säger att 80 procent av oss är krigsplacerade i förband med väldigt långa mobtider ??"

Vilka menar du med 'oss'? Officerare, antar jag, för jag kan omöjligt tro att så många som 80 procent av värnpliktiga är krigsplacerade. Eller ens nästan. Kanske 20%. Och finns det inga krigsplacerade värnpliktiga så är det väl näst intill ointressant hur långa mobtiderna är för officerarna.

Tänk om det skulle bli krig och ingen kom, hette det i en skojig pacifistslogan en gång i tiden.

/Benny - som inte varit krigsplacerad de senaste 15 åren.

Anonym sa...
5 september 2010 kl. 21:10  

Alarmerande.... Dock tror jag att de som jobbar på "riktiga förband" (vilket vi ju faktiskt har, även om det är i mindre omfattning), faktiskt är hyggligt övertygade om att deras kompani faktiskt kommer att klara av ett elddop. Faktum är ju att det mer eller mindre händer varje vecka med "godkänt" resultat... Stående förband som har samövat länge och övat på rätt saker tillräckligt mycket kommer att fixa striden. Så är det.

Jag gissar bara, men det skulle nog kunna vara så att alla dessa som inte tror att deras förband kommer att fixa striden, faktiskt tillhör det stora antal officerare där ute som lever i "fluffet" - en vardag bestående av administrativt arbete på staber etc ganska långt bort från verkligheten vid våra insatsförband.

Skulle man göra en riktad frågeställning mot våra "hottare" förband så är nog uppfattningen om huruvida man kommer att klara stiden mer positiv. Givetvis finns visserligen ändå stora brister...

Jag slås av hur mycket genuint negativa människor som träter på denna blogg - vår ledning och vårt system är inte världsbäst, det jag skriva under på, men för fan, det finns så många officerare runt om i landet som borde satsa mer civilkurage på sin arbetsplats snarare än att gnälla på bloggar! Lite "just do it" liksom... Om man jobbar på tex Prod och tycker att livet och jobbet suger i sin 8-17-vardag får man väl visa lite jävlaranamma och försöka åstadkomma förädringar från den plats man är och verkar. Om alla hade lite mer framåtanda och verkställde denna så skulle kvaliteten i vår lilla Försvarsmakt öka radikalt! Det finns för många officerare som blivit Tjänstemän och inte gör mycket mer än vad som krävs.

Zabadang

Anonym sa...
5 september 2010 kl. 21:51  

Zabadang:

Vad spelar det för roll om bara ett eller två av bataljonens kompanier klarar striden när bataljonen som helhet inte gör det?
Ser jag till min egen bataljon så är det så situationen ser ut just nu. Det saknas viss nyckelmateriel som gör att bataljonen som helhet står tämligen tandlös i händelse av krig just nu.

Utan att veta säkert till 100% så gissar jag att så ser det ut på huvuddelen av förbanden i FM. Men jag skulle bli brutalt GLAD om någon själ ville motbevisa mig och berätta att deras bataljon är fullt utrustad och övad i sin helhet i tillräcklig utsträckning.

Mvh Bosse

Anonym sa...
5 september 2010 kl. 23:06  

@ Benny

Jag menar offkåren och min lite konstiga undran beror på följande.

Om nu 80 procent av kåren inte är krigsplacerad i förband som har mobtid kortare än år?
Var skall dessa förband komma ifrån i den "nya" organisationen?
Alla befattningar i den "nya" Fm kräver ju en internationell arbetsskyldighet.
Vad är detta för förband som skall uppstå där vi alla ska leva och verka?
Tänk på alla stödfunktionerna!
Alla runtomkring funktioner, som inte är privatiserade, tanten på markan, städerskorna, vaktchefen, killen på macken, grabbarna på bilverkstaden, Elsa och Kurt (60+) på förrådet o.s.v.
Tänk om vi behöver kasta in dem i slutstriderna om Kabul?

Värnplikten har avskaffats och någon krigsplacering av dessa har inte skett, i någon större omfattning, på väldigt länge.

Som du märker kan du lugnt och tryggt slappna av och så syns vi på det kvarvande regementets dag.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
6 september 2010 kl. 09:20  

"Åtta av tio svenska officerare tror inte att deras förband skulle klara av en strid."
"”Det var helvetet på jorden”, säger en svensk officer till TT om striderna i slutet av juli.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/svenska-strider-hardare-an-kant-1.1159202

Enligt min mening är svenska försvaret ett skämt, och nu har jag fått bekräftelse i med att svenska officerare tror inte att deras förband skulle klara av en strid.

Alldeles för många militärer snackar för mycket om ämne som skall inte nämnas utanför det militära sfären.

Samtidigt har jag en intryck att svenskarnas pliktkänsla att ta på allvar den svenska försvaret är lika med noll - man leker soldat, det räcker...

Det måste vara beklämmande att en som jag "invandrad" ger en sådan betyg för den svenska försvaret...

Anonym sa...
6 september 2010 kl. 14:58  

Teaterdirektören - jag misstänkte att det var officerskåren du menade. Ja, varifrån skall förbanden komma... Min egen förbandstyp TROR jag inte har förändrats sådär jättemarkant de senaste åren, så trots att det snart är 20 år sedan GU kan nog jag och mina kollegor damma av kunskaperna om läget skulle kräva det. En del har ju förstås hänt med den personliga utrustningen, men jag har gjort ett par utlandsrundor de senaste åren, så nog kan jag meckla ihop en stridsväst och hantera AK5C tillräckligt väl.

Så visst, blir det skymningsläge så finns jag där. Undantaget utlandstjänsten så borde mina gamla lumparkompisar också finnas där med samma kunskaper redo att damma av. Nu är vi dessutom äldre och åtminstone i vissa avseenden klokare och jag tvekar inte en sekund på att vi fortfarande efter alla dessa år ganska snabbt skulle kunna vara igång och lösa uppgifter precis lika bra som vi gjorde någongång på 90-talet.

Problemet är ju att vi mig veterligen inte har någonstans att ta vägen. Vi kommer behöva viss materiel, samt en grupperingsplats, vem har planerat för detta? Det kanske någon har, men denne någon har i så fall inte berättat det för mig. Så svaret på frågan om var förbanden finns är väl att personalen finns, men planeringen saknas.

/Benny

Anonym sa...
9 september 2010 kl. 05:56  

Odugligt var namnet:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svensk-stridsledning-slogs-ut_5282943.svd

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade