Nya nedläggningar intet nytt

Ämnet har tidigare tagits upp här på bloggen, nedläggningsplanerna inom Försvarsmakten efter valet. Både i Försvarsmaktens Utvecklingsplan och Försvarsmaktens Budgetunderlag för 2011 finns förbandsnedläggningar och flyttar upptagna. Huruvida nu nya uppgifter lämnats till Försvarsutskottet är svårt att säga, men uppgifterna har varit entydig sedan 2008: Med de siffror som då gällde och som gäller idag måste förband läggas ned för att friställa pengar att genomföra det nya yrkesförsvaret. Dessa nedläggningar skulle redan ha varit verkställda om inte Georgienkriget kommit emellan och Regeringen gett direktiv att inga förband får läggas ned innan valet 2010.

Ämnet var på tapeten så sent som förra helgen då Officersförbundets ordförande Lars Fresker förde upp det i en debattartikel i DN och skrev att bägge blocken mörkar konsekvenserna av sin försvarspolitik. Detta dementerades snabbt av såväl försvarsminister som Anders Karlsson (s) och så var pajkastningen igång. Mer förvånande var att även Infostaben på HKV dementerade att det fanns sådana planer, trots innehållet i FMUP och BU11. Tydligen kollar man heller inte med PROD.

Försvarsministern dementerar återigen på sin blogg att Alliansen har planer att lägga ner ytterligare förband. Istället hotar han med de rödgrönas besparingar på förbandsanslaget, 750 mkr redovisade i våras (om man nu inte i smyg ändrat sig även på den här punkten). I senaste numret av Officerstidningen dryftas också frågan, där försvarsministern säger rent ut:

- "Jag har inget förslag om ekonomiska nedskärningar som skulle motivera förbandsnedläggningar, jag har inga andra förslag på mitt bord just nu om förbandsnedläggningar. Vi har också en ekonomi som är i ett helt nytt läge än när dessa saker diskuterades tidigare."

Ser man till den försvars- och säkerhetspolitiska valguiden på Wiseman's Wisdoms såg inte ens Vänsterpartiet anledningar att lägga ner några fler förband. De rödgröna framhäver istället gärna att de kan spara på förbandsanslaget eftersom deras personalförsörjningsmodell inte är så kostsam som yrkesförsvaret. Det vill jag gärna syna. Ännu så länge finns inga ordentliga siffror på vad yrkesförsvaret kommer att kosta, så att räkna hem besparingar där för att behålla förband är att lova lite för mycket.


Vad blir då konsekvenserna av föreslagna nedläggningar? Nedläggningarna ska ske i grundorganisationen och innefattar bl a ett regemente, en flottilj, 10 utbildningsgrupper (dvs Hemvärn) och sammanslagning av vissa förband. Konsekvenserna blir mest talande inom Flygvapnet och Ingenjörtrupperna. För Flygvapnets del innebär det att antingen finns det inget stridsflyg norr om linjen Såtenäs-Linköping (Svealand och Norrland helt utan luftförsvar annat än efter mobilisering) eller också inget stridsflyg söder om samma linje, varvid möjligheterna att verka i Östersjön nedgår. För Ingenjörtrupperna innebär det en flytt av ingenjörkompaniet i Boden till Ing 2 i Eksjö, varvid Försvarsmakten tappar förmågan att verka i subarktiskt klimat, vilket tidigare redan skett inom Luftvärnet.

Konsekvenserna av nedläggningsförslagen kommer att diskuteras ytterligare i ett separat inlägg. Tills dess kan man roa sig med att läsa några äldre inlägg i ämnet.

Nya nedläggningar även med Alliansen (100830)
Ekonomin styr hotbilden (100803)
Nedläggningskarusellen startar om (100306)

Risken är nu återigen överhängande för att en tragisk pajkastning återigen startar mellan de nedläggningshotade förbanden. De enda som gynnas av detta är de som beslutar om nedläggningarna. Istället vore det mycket önskvärt att för en gångs skull se en samlad försvarsmakt gå ut och berätta vilka enorma konsekvenser nedläggningsförslagen medför. Får möjligtvis Sumatra rätt i vad som blir årets julhälsning från Försvarsmakten?


Om det är något historien har visat är det att de nedläggningar och förbandsflyttar som genomförts inom Försvarsmakten aldrig har fått de eftersträvade resultatet. Man tappar mycket av den mest kvalificerade personalen som tar upp till 20 år att omsätta, de samordningsvinster man trodde sig se innan kommer aldrig och de besparingar på fastighets- och markhyror man räknar hem kommer inte heller då Fortifikationsverket kompenserar upp detta på andra håll. För att citera Folkpartiet i valguiden på frågan om nedläggningar:

"Förbandsnedläggningarna har nått vägs ände. De leder inte till några besparingar utan till förlorad kompetens och dyra investeringar på andra ställen. Det är länge sedan officerarnas familjer följde med till nya tjänstgöringsorter. Frivilligheten ställer i sig också helt andra krav på närvaro över ytan."Sydöstran, SvD, DN

27 kommentarer:

Erik Magnét sa...
11 september 2010 kl. 11:14  

Ingenjörskompaniet i Boden får väldigt mycket utrymme i debatten. Att lägga ner även det truppslagets vinterförmåga är väl inte mer allvarligt än att lägga ner träng, luftvärn eller signal? Vi har inte längre ett brigadsystem som kan hantera vinterstrid och därmed är det logiskt att även avveckla ingkomp.

Att vi skulle behöva en brigad (eller flera...) med vinterförmåga är en annan fråga, men den drivs ju inte direkt...

Åskådaren sa...
11 september 2010 kl. 12:36  

Det är inte bara förmågan i subarktiskt klimat som tappas om ingenjörsfunktionen i Boden läggs ner. I Eksjö har man byggt en riktig bro det senaste året. Däcksbro 200 bygger man inte alls. KB 4 bygger man, men det är knappast en bro. Dessutom är den i sådant skick att den borde kasseras. M a o så är det avsevärt fler fundamentala ingenjörsfunktioner som tappas.
Att sedan kalla nedläggningen av (Ing 3) en förbandsnedläggning är verkligen att ta i (Ing 3 är en del av ett förband, inget annat).
Eksjö är bara intresserade i att rensa bort alla nuvarande och framtida konkurrenter för ingenjörsfunktionen. Förmåga i funktionen är för dem underordnat bygdens försörjning.

Åke sa...
11 september 2010 kl. 12:38  

Varför kan vi inte börja en obeväpnad kamp för en nytt starkare försvar med inga planerade nedläggningar.

Att det finns belägg för det är uppenbart när man studerar utvecklingen österut.

Dessutom har vi Folkpartiet som öppet inför valrörelsen vill stärka försvaret.

SD är inte helt främmande inför tanken.

Även Centern, Moderaterna och Kd kunde tänka sig att satsa på försvaret i framtiden. Så varför vänta och framförallt varför hålla på med denna besparingskarusell försvaret hela tiden måste hålla.

Ge dem några miljarder extra så att de klarar sig.

Anonym sa...
11 september 2010 kl. 12:46  

Det som är så tröttsamt är när tomhylsan påstår att regeringen inte planerar för några nedläggningar.

Så sent som förra veckan var det i alla fall inte för undertecknad känt om ändrade anvisningar motsv. kopplat till tidigare inlämnade underlag.
Förutsatt att inte enbart ÖB och några till har delgivits det, och också "givits rådet" att inte låta någon i HKV räkna på detta.

Tomhylsans snack om att besparingar på mtrl anslaget, är just bara det, snack.

Vi har idag ett antal brister på mtrlsidan som behöver åtgärdas (bl.a. redovisade på denna och några andra bloggar, med vissa kompletteringar av bl.a. undertecknad), medel för att täcka dessa brister finns delvis avdelade (om man är snäll).

Underutnyttjandet på ca 2 miljarder, var delvis planerat för att överföras bl.a. till 2011, då det saknades verksamhetsmedel för detta år i långsiktsplaneringen och brister i mtrlleveranser från FMV/industrin (som vanligt....). Denna mtrl behövs, men kommer alltså att drabba FM som en kostnad de kommande åren.
Dvs ingen årliga besparingar som kan användas för andra verksamheter!

Inget av detta kan vara okänt på Försvarsdepartement, framgår av skriftliga underlag, och general med medarbetare påstår sig tagit upp detta vid möten med FÖ (har inte äran att få deltaga i sådan illustra sammanhang, men jag finner ingen anledning att betvivla vad som redogörs vid HKV interna redovisningar,förbandschefsmöten).

Så då återstår frågan, ljuger tomhylsan medvetet för att gynna politiska syften i valrörelsen, vet han verkligen inte, eller lider han av förträngningssyndromet när det gäller obehagligheter?

Bloggen "Yrke soldat" soldat har ställt en relevant fråga kopplat till detta, "räcker då avdelade medel till löner och övningar för oss?".

Mitt svar är enkelt. Nej.

Ett antal miljarder mer behövs per år om vi ska klara de uppgifter vi ålagts, ännu mer om inga plattformar får läggas ned.

Galärslaven

Ps man kan fråga sig vilket av de tre alternativen som ligger till grund för tomhylsans påstående som är värst Ds

Anonym sa...
11 september 2010 kl. 13:04  

Ni förklarar allting så bra och detaljerat. Sammanfattningen är väl tämligen enkel och borde räcka.
Nog Nu!
/Morfar

Anonym sa...
11 september 2010 kl. 13:46  

Att förbandsnedläggningar inte spar några pengar är ointressant i sammanhanget. Det som är viktigt för de styrande är att man gör en åtgärd för att spara pengar. Bättre att visa sig handlingskraftig än att i efterhand mäta sina framgångar i verkliga resultat. Inse att styrningen av Försvarsmakten inte bygger på logik och förnuft. Tyvärr.

Anonym sa...
11 september 2010 kl. 13:57  

Undrar om mannen med Skokartongen - FM:s INFODIR Lagersten - har vaknat upp ur sin törnrosasömn självmant eller om Sverker har gett honom en fot i baken.

Efter att ha varit tyst på "FM Kommenterar" sedan den 10:e juli har han nu presenterat kommentarer den 6, 7, 9 och 11:e september.

En imponerande uppryckning !

Anonym sa...
11 september 2010 kl. 14:21  

Anonym 13:46

Förbandsnedläggningar sparar visst pengar! Färre markytor/lokaler färre anställda innebär mindre kostnadera.

Frågan är bara på hur lång sikt det blir en besparing! Dessutom innebär det oftast att det finns ökade kostnader i det inledande skedet.

Om det sedan leder till kompetenssvackor, är en annan historia.

Att flytta verksamhet kan också leda till besparingar, men de brukar då uppstå ännu senare. Tyvärr har FM en dokumenterad oförmåga att förstå det ovanstående.

Det är nästan alltid "personal i karriären" som står bakom de översiktliga antaganden/beräkningarna. De jag känner till, har aldrig hållit, när personer med kompetens sedan gör detaljberäkningarna, kanske därför dessa individer aldrig får vara med från början, för då är jag övertygad att tex FMUP aldrig se ut som den gör idag.

Galärslaven

Pellefant sa...
11 september 2010 kl. 14:37  

"Istället vore det mycket önskvärt att för en gångs skull se en samlad försvarsmakt gå ut och berätta vilka enorma konsekvenser nedläggningsförslagen medför"

Hmm...dessa enorma konsekvenser har gått mig fullständigt förbi.

Vad som istället bör belysas är FM:s oförmåga att förvalta och omsätta frigjorda medel!

Ni har så att säga alltid sålt smöret och tappat pengarna.

Smöret måste ni ändå sälja innan det blir härsket.

Jag tror att försvarsvänner och officerare gör sig själv en otjänst om man går upp på barikaderna och argumenterar för bygderegementen igen.

Det har aldrig funkat och det kommer inte att fungera nu heller.

Wiseman sa...
11 september 2010 kl. 15:59  

Bloggoff: Bör vi ha en armé som hanterar vinterstrid? Ett rungande ja enligt min mening. Blir det bättre av fortsätta ännu längre på galen väg? Börja driv frågan om brigad med vinterförmåga - du kommer att få understöd.


Galärslaven: I teorin sparar det pengar. Hittills har det inte precis visat sig i praktiken. Många gånger (nästan alltid) har vi också fått lida av regionalpolitiken och det är faktiskt den som ligger till grund för dagens prekära situation inom många truppslag. Med mer långsiktigt tänkande hade man kunnat ha starka garnisoner på flera håll innehållande flera truppslag, istället för att i dag ha dem utspridda som solitärer, precis som Flygskolan förlades till den enda plats partierna kunde enas om i en fråga - nämligen att det var platsen med sämst förutsättningar. Boden (I 19, A 8, Lv 7, Ing 3, S 3, AF 1), Skövde (P 4, T 2 och förslagsvis även Ing 2), Gotland (P 18, A 7 och Lv 2) och en garnison byggt av någon av Skånes pansarregementen hade gjort sig bra. Manöverförband, artilleri, luftvärn ingenjörer i en stark brigadgarnison med minimal medel nödvändiga för samövning. Därtill samverkan med flygvapen för CAS och duell med Lv Boden/F 21, Skövde/Såtenäs och Gotland & Skåne/F 17. Nu lever vi istället med solitärer som Lv 6 och Ing 2. Att i dagsläget lägga ner dem vore katastrofalt eftersom kompetensen då närmaste skulle bli utrotningshotad. Vem flyttar?

Pellefant: Det handlar inte längre om bygderegementen. Det handlar om någon som helst närvaro i stora delar av landet. Därav är pajkastning mellan förband högst kontraproduktivt.

Magnus Redin sa...
11 september 2010 kl. 16:54  

Hur mycket pengar behöver försvaret för att bygga upp insatsförmågan utan att krympa grundorganisationen eller låta system som FTN förfalla?

Anonym sa...
11 september 2010 kl. 17:56  

Som kuriosa kan nämnas att sedan 1977 har inom bara armén lagts ned mer än 40 regementen. Då är inte nedlagda milostaber, självständiga fostaber och skolor inräknade. Marinen och flyget har också gjort liknande neddragningar. Det är som WW säger inte längre en diskussion om bygderegementen utan om överlevnad för en trovärdig nationell förmåga överhuvudtaget.

Vi är nu nere på en sådan låg förmågenivå att ett (1) nedlagt funtionskompani (ing i Boden) får långtgående konsekvenser för den funktionen. Se dessutom vad som hände vid FV-övningen härom veckan med haveri i STRIL-funktionen

Tyvärr får sådana här hot om nedläggningar ofta till resultat att vi börjar med internt revirpinkeri och käbbel.

Träning för internationella uppdrag är inte tillräckligt vare sig i kvantitet eller kvalitet för den nationella förmågan.

Har just studerat Libanonkriget 2006. Israelerna uppnådde inte något av sina militära mål.En av flera intressanta slutsatser var att IDF endast hade tränat för det man höll på med för stunden - säkerhetsoperationer på västbanken. Jmf Sverige och Afg.

Ingen övning i brigad och division, inga chefer tränades att föra förband över bataljosnivån, ingen övning av samordning av eld och rörelse, etc. Och det landet är ändå formellt i krig med två grannstater.
Man får dessutom anse att Hesbolla är en ganska okvalificerad motståndare jmf en reguljär vältränad armé, även om de höjt sig i förmåga de senaste 5 åren.
Utan jämförelser i övrigt så är det så vi gör förnärvarande, träna för stunden och glöm det som kräver resurser och kostar pengar och har nationell försvarseffekt.

En skattebetalare med sunt förnuft skulle utan vidare ge oss underkänt i hur vi hanterar hans bidrag till landets försvar.

Old School

Timur Lenk sa...
11 september 2010 kl. 19:21  

Tyskarna lär ha ett krav på minst 700 anställda för att en garnison skall få finnas kvar.
Detta för att en grundlig tysk utredning visat att det skall vara ekonomiskt försvarsbart mht matsalar, förråd, övningsfält och rekrytering, kompetensförsörjning mm.
Är det någon mer som har hört talat om detta ?

Sumatra sa...
11 september 2010 kl. 21:54  

Bra genomlysning av förutsättningarna inför den fortsatta hanteringen av Försvarsmaktens ekonomi och dess konsekvenser.

Återstår bara ett fenomen, nämligen alla oväntade dementier, från såväl Tolgfors som Infostaben på HKV.

Den enda förklaring jag kommer på är rent språklig. Grunden i ordet dementera är och förblir ordet "dement". Kan det förklara något?

Anonym sa...
11 september 2010 kl. 22:50  

Wiseman 15:59

Du har rätt angående den hantering som skett med förband/plattformar och effektivitet under de gångna åren.

Det var dock inte det jag kommenterade, utan enbart påståendet att nedläggning av plattformar inte skulle spara pengar.

Våra brister på övad förband och samtränade större enheter, samt alldeles för få förband totalt, uppstod redan för bra många år sedan, dock är det n annan historia.

Det är nog de små stegens tyranni och vår många gånger dumlojala attityd att "alltid lösa uppgiften" som fört oss hit där vi nu är.

Bristen på helhetstänk ha enligt mitt förmenande många gånger varit varit fundamental. Berörs bl.a. på ett bra sätt tycker jag i Skoglunds bok, om försvarsbeslutet som ej blev av.

Det finns en devis som jag alltid försökt tillämpa (och lära ut) "Vi gör som vi tränar".

Gäller i fält såväl som i stab, gäller i krigföring och faktiskt också i fredsadministration.

Att vi har stor brister i kompetenser är ovedersägligt. På CC 06 som genomfördes bl.a. i Stockholmsområdet, var i princip alla Arméns enheter utom I 19 med.

Undertecknad samt en annan gamla (fast något yngre) officer begrundande hur "komplicerat" det blivit att driva denna övning för det yngre befälet.

Något som motsvarande en tidigare Brigadövning med fördelningschefen inblandade, om som respektive Armeförband skötte själv, med stöd från berörda specialförband ingående i Brigaden.
Detta var nu en övning som nu nästan krävde hela Armens insats, och en övningsledning till storlek som fick en att förundras.

Att vi inte tränat på detta som truppförare eller övningsledare var skriande uppenbart. Jag tror inte att det blivit särdeles bättre sedan dess.

Dessutom upplevde jag att det fanns stora kompetensbrister i hur man uppträder (ROE) i Urban miljö, tex kopplat till den befolkning och infrastruktur som finns i ett sådant område när stridsfältsutrymning ej kunnat göras (kan det någonsin göras i en modern Urban miljö?). Något som jag verkligen trodde att de som gjort utlandstjänst på senare år hade lärt sig.

Allt var inte bättre förr, men det finns mycket vi tappat bort på vägen, som vi nu behöver återta. Bl.a. därför har det på HKV skapats en sektion som ska ta tag i detta hur mobilisering går till. De är visst två eller tre personer! hoppas det räcker för att inte tappa de sista kunskaperna inom detta område, innan de går i pension.
För er som undrar, så kommer dessa kunskaper var nödvändiga för att få kontraktsförbanden med deltidsanställda och "mobreserverna" med strv m m på Gotland att bli användbara enheter, om någon "trycker på knappen" för att aktivera dem.

Märkligt att många ofta pratar om att inte uppfinna hjulet, men när det kommer till kritan, så är det faktiskt det vi ofta gör.

Galärslaven

Anonym sa...
12 september 2010 kl. 01:28  

Tydligen är det så att uppgifts- och faktaunderlag i Försvarsmaktens Utvecklingsplan och Budgetunderlag 2011 har strukits.
Uppgifter som dessutom har en lång historia i olika andra dokument.
Detta är delar av FM och en del politiker överens om!

När ströks dessa uppgifter?
Har nya uppgifter lämnats in utan att diarieföras?
Skall underlag och annat som grundar sig på dokumenten också strykas?
Vad har strukits ur dokumenten?

Vad säger Försvarutskottet och Prod om detta?

Hur var det nu med den där trovärdigheten. Ni vet den där som saknades?

Teaterdirektören.

Anonym sa...
12 september 2010 kl. 14:41  

Nu är du okunnig igen Wiseman. Det är inte HKV/Info som bestämmer om förband ska läggas ned eller ej. HKV/Info har till uppgift att kommunicera Försvarsmaktens uppfattning. Något alternativ, som till exempel att avstå från att göra det bara för att du inte gillar det som sägs, finns antagligen inte för de kolleger som jobbar där.
En kritisk debatt är viktig i alla samhällssektorer, men om man snöat in i sin egen bitterhet så till den grad att man inte kan se skillnad mellan saklig kritik och gnäll, då tillför man inte längre något. Då bryter man bara ned.
Jag avslutar med att rekommendera en stunds läsning.
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Forsvarsmakten-kommenterar/Forsvaret-i-valdebatt-och-forandringstider-/
Och, kanske ännu hellre, den här:
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Forsvarsmakten-kommenterar/Kommentar-till-fragor-om-grundorganisationen/
alibaba

Anonym sa...
12 september 2010 kl. 18:37  

Någon ljuger, eller så är det någon som inte vågar fråga?

Se senaste repliken av Peter Jeppson (S) i SYDÖSTRANS artikel angående nedläggning av förband:

--------------------------------

Annicka Engblom och Magnus Larsson, kontakta FM så får ni besked

Försvarsmakten jobbar utifrån förslaget att avveckla en flottilj och ett regemente och en mindre enhet. Frågan är ställd till Amiral Jörgen Ericsson och han har svarat att de jobbar utifrån det och försvarsmakten har inte heller fått några andra signaler från regeringen! Att inte regeringen har några liggande förslag är en sak, det har heller aldrig påståtts (läs gärna artikeln igen)! Men att försvarsmakten(FM)har det borde inte vara någon nyhet, åtminstone inte för Annicka Engblom!! Men tydligen är den enklaste vägen för regeringen att låta allt ligga tyst och lågt till våren 2011. Vad avser ubåtar så kan jag förstå att Magnus L inte har hört vårt svar eftersom han inte var med när frågan kom från Sten Tolgfors under hans besök i Karlskrona. Jag svarade tydligt att det kommer att byggas ubåtar med en rödgrön regering, samma besked gavs under Björn von Sydows och mitt besök på Kockums i fredags och samma besked har getts under tidigare partiledarbesök i Karlskrona!! Min uppmaning till er båda är, kontakta Högkvarteret och ställ frågan direkt avseende flottiljer, regementen och enheter, då kan ni också få samma svar. Det är lika enkelt för er att göra detta som för oss!!

Peter Jeppsson (S)

--------------------------------

Tyvärr tycker jag det alltmer tyder på att det är Peter Jeppson som har rätt i frågan och att Alliansen inte ställt frågan till FM.

Civilisten sa...
12 september 2010 kl. 18:45  

Jag tycker regeringen kan sälja ut försvaret till högstbjudande, har det tur kanske de kan få några tusen.
Eller lägga ner det helt och starta Försvaret AB.
Jag jobbar själv inom försvarsmakten och är rätt trött på alla förändringar som hela tiden blir resultatet av politiker nycker, både inom riksdagspolitiken och regionalt.
Idag är snacket att så fort man bygger nytt eller genomför en större renovering så vet man att då är det dags att lägga ner.

Wiseman sa...
12 september 2010 kl. 19:59  

alibaba: Vem har påstått att HKV Info skulle bestämma om förbandsnedläggningar eller inte? Visst, man har rätt att inga nerdragningar planeras just nu. Däremot ligger planerna än så länge fast för framtida nedläggningar. Har detta förändrats är det bara att instämma i Teaterdirektörens kommentar från 12/9 01.28.

Det är intressant att se hur det går från otillräckliga medel 2008 till en "överkapacitet" 2009 till ett budgetunderlag 2010 (för 2011) och en utvecklingsplan för Försvarsmakten som talar om nödvändiga nedläggningar för att finansiera ykesförsvaret.

Framförallt är det otroligt intressant att se hur budskapet förändras på vägen uppåt genom hierarkin. På handläggarnivån på PROD kommer man fram till pengarna räcker inte för att täcka de ökade kostnaderna för yrkesförsvaret om inte antalet förband i grundorganisationen minskas. När budskapet lämnar Försvarsmaktsledningen heter det att "vi har identifierat en överkapacitet". Är det den ökända filtreringen som har slagit till eller är det andra orsaker bakom?

Anonym sa...
12 september 2010 kl. 20:55  

@ Wiseman 19.59

Det är i huvudsak "andra orsaker":

På lägre nivå - otillräcklig integritet och ryggrad för kunna/våga framföra obehagliga fakta.

På högre nivå - inkompetens och prestigefullhet som omöjliggör ett rationellt mottagande av obehagliga fakta.

Resultat - en Försvarsmakt utan försvarsförmåga.

Kunskaparen sa...
12 september 2010 kl. 22:04  

@Wiseman 19:59

Det behöver inte handla om filtrering. Det kan lika gärna handla om att Erik Lagersten och hans hejdukar på info har varit på pr-kurs och lärt sig att använda det Orwell kallade för Nyspråk i 1984; Slaveri är Frihet, etc. I FM:s fall blir budgetunderskott till personell överkapacitet. Nedläggning är Utveckling!

Ja, herreminskapare.

Pellefant sa...
12 september 2010 kl. 23:23  

FM:s budget, uppdrag och utmaningar är minst sagt en föränderlig materia som även under de gynnsammaste förhållanden kan anses vara svårgripbar och otillgänglig.

En del kommentarer här är både insinuanta och kontraproduktiva.

Jag tycker att Jan Salestrand gör ett fullgott försök till att mana till lugn i ledet när han kommenterar tingens tillstånd.

Länk:
http://tinyurl.com/3afmmsa

Om FM konstaterar överkapacitet och har förbandsnedläggningar som ett alternativ för att finansiera nyordning så är väl det inte konstigt i sig.

Mer konstigt är när medvetna officerare på denna blogg så totalt väljer att missförstå och istället far ut i allmänna missnöjesbeteenden som liknar den gamla tiden när varje förbandsnedläggning ansågs katastrofal och att de höga officerarna var dumma och okunniga med dunkla motiv och de yngre och lokala hade både ryggrad och integritet samt värnade ädla och oersättliga förmågor.

Sviktande förmågor t.ex. i att både öva brigadförband och uppträda i dessa må vara en förlorad förmåga, men en sak minns jag ifrån den gamla onda tiden då dessa övningar genomfördes i ödemarken. - Det bedrevs inte sådana övningar i urban miljö.

Dessa storövningar lämnade en hel del övrigt att önska i de flesta aspekter. Kanske i synnerhet när det skulle utvärderas om TOEM uppnåtts på tex en övad NB85 eller IB77m . Slutsatserna efter dessa utvärderingar visade på fullgoda resultat och god stridsförmåga.

Nu lever vi ju i en nyktrare och fredligare tid, med bättre officerare och soldater utrustade med avsevärt bättre materiel.
Dessutom står uppgifterna i avsevärt bättre samklang med det säkerhetspolitiska läget och en stor budget.

Den anda av uppgivenhet och bitterhet som här ges uttryck för står inte i proportion till den faktiska effekten av eventuella förbandsnedläggningar.

Skärp er!

Anonym sa...
13 september 2010 kl. 01:39  

Klippt ur Budgetunderlag 2011 med särskilda redovisningar.

“Detta budgetunderlag bygger på följande antaganden:
− Grundorganisationsförändringar vilka kräver Riksdagens eller regeringens beslut
kan effektueras med början år 2012.
− Rationaliseringar inom logistikområdet som medför strukturella förändringar samt
samordning av verksamhet mellan Försvarets materielverk, Försvarets forskningsinstitut
samt Försvarsmakten (sammanhållen logistikprocess) vilka kräver Riksdagens
eller regeringens beslut genomförs från år 2012.”

“Försvarsmakten vill betona att redovisade antaganden måste infrias för att planeringen
ska kunna fullföljas. Försvarsmakten vill särskilt påpeka vikten av att grundorganisationsförändringar
kan genomföras med start 2012.”

På fler ställen än detta påpekas vikten av att förändringarna i grundorganisationen är grundläggande för budgeten och planläggningen.
Kan man nu tolka det som att grunden för budgeten inte längre finns och vi är ute på herrarnas fri åkning igen?
Finns det en ny budget eller planering?

Exemplar nr 1 av budgeten är skickad till regeringen och nr 13 till infodirektören. Även försvarsutskottet, försvarsdepartementet och de fackliga organisationerna har fått ta del av dokumentet.

“BU 11/SR har varit föremål för överläggning i Försvarsmaktsledningen. Generaldirektören,
chefsjuristen, personaldirektören, ekonomidirektören, informationsdirektören
samt chefen för insats, chefen för produktion, chefen för den militära underrättelse och säkerhetstjänsten samt chefen för ledningsstaben i Högkvarteret har enligt 22 §
förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten beretts tillfälle att yttra
sig i ärendet.”

(Var det inte på det mötet som Infodirektören kom med de kloka orden? “För att öka rekryteringen skall vi stärka tilltron på vår militära förmåga.”)

“Därutöver har också chefen för ledningsstabens planerings- och ekonomiavdelning,
chefen för ledningsstabens utvecklingsavdelning, arméinspektören, marininspektören,
flygvapeninspektören, ledningssystemchefen, chefen för materielproduktion,
logistikchefen och rikshemvärnschefen beretts möjlighet att yttra sig i ärendet.”

Det som under flera år varit en röd tråd av grundförutsättningar för budget och planering har nu enligt vissa aldrig funnits och enligt andra plötsligt försvunnit.
En del säger att de finns kvar.
Förutsättningarna kunde varit bättre för det "nya" försvaret!

Det börjar bli mörkt här på teatern. Vi har nog också fått problem med elförsörjningen?

Teaterdirektören.

Anonym sa...
13 september 2010 kl. 06:09  

@ Pellefant 23.23

Manskap = -> mj

Lägre nivå = övlt - öv

Högre nivå = * - ****

Got the picture....

Anonym sa...
13 september 2010 kl. 07:29  

Nu får vi inte bli naiva.

Tolgfors vet exakt vad som står i BU men har gått ut så hårt för att måla ut de rödgröna som regementsnedläggare att han inte kan ta den diskussionen nu. Observera också att han inte direkt far med osanning, han ger bara inte hela bilden. Han säger att han inte har några förslag om nedläggningar, och det är ju sant. Finns säkert inte något officiellt förslag om nedläggning av några utpekade förband. Men han vet exakt vilka förutsättningar som gäller för att yrkesförsvarsbudgeten ska vara, åtminstone på pappret, i balans.

Den högsta militära ledarskapets karriärer å sin sida, har sina karriärer hårt sammanknippade med det nya försvaret. De är knappast intresserade av att de bedömanden och ev beräkningar som ligger till grund för detta systemskifte ska synas av en eventuell ny regering. Därför spelar de med i Tolgfors nyspråk och försöker dölja de tydliga skrivningarna i BU.

/Karl

Anonym sa...
13 september 2010 kl. 11:24  

Det var enspännande att se ministrar och och andra politiska potentater klättra på och försöka överrösta varandra för att fördöma GM som i samband med SAAB-nedläggningen.

Staten själv visar sig ju verkligen som föregångsmän när det gäller att vara en bra arbetsgivare.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade