"Uppkommen insats"

Idag var sista dagen för att "ansöka" om omreglering av sitt anställningsavtal i Försvarsmakten för att omfattas av internationell tjänstgöringsskyldighet.

Att döma av resultatet i den nya enkäten som genomfördes på WW om de försvarsmaktsanställdas ställningstagande, omreglerar ca 4 av 5 läsare sina anställningsavtal. Intressant var dessutom att se att lika många ansåg att de fått alldeles för lite information om innebörden av en omreglering för att kunna göra ett bra val. Lyssnar man lite på hur det låter ute bland anställda på förband blir bilden tyvärr den av ett påtvingat val, där anställda prioriterat lön den 25:e framför information och trygghet. Man har inte vågat svara nej med tanke på hoten om uppsägning, dels p g a det nya anställningsavtalet, men även p g a den övertalighet som lär infinna sig i och med omorganisationen till Insatsorganisation 11 och sedan 14, men självklart även de eventuella framtida nedläggningarna som omtalats i budgetunderlag och utvecklingsplan. Det gäller att redan sitta på stolen när musiken tystnar, för stolarna lär nu försvinna i allt snabbare takt.

Försvarsmakten skrev i förra veckan på sitt intranät att man nu genomför samlade förhandlingar i många av de frågor som bekymrat de anställda inför omregleringen. Det gladde naturligtvis många av de anställda, men tyvärr har inte facken samma bild av att det bedrivs förhandlingar.

"– Det känns som att Försvarsmakten försöker använda oss som förkläde. De kallar till förhandlingar där man inte tilldelat tillräckliga resurser. Tyvärr är det inget nytt. Varje gång Försvarsmakten är på väg att återuppbygga förtroendet så kraschar det igen.

På Emil har Försvarsmakten uppgett att samordnade förhandlingar nu inleds avseende arbetstid, utlandsavtalet och ALFF. Enligt förbundets uppfattning finns inga förutsättningar för detta och man undrar därför om syftet med informationen är att föra de anställda bakom ljuset? Officersförbundets förtroende för Försvarsmakten i förhandlingsfrågor är nu förbrukat."


Högst upp på prioritetslistan för förhandling från Officersförbundets sida ligger ersättningen för uppkommen insats. Uppkommen insats är t ex då en vakans måste fyllas under en pågående insats i t ex Afghanistan. I dagsläget finns ingenting förhandlat som reglerar detta utan Försvarsmakten har varit tvungen att locka personal med kraftig ekonomisk ersättning för att fylla vakanserna. Efter att det nya avtalet trätt i kraft existerar inga skyddsregler för uppkomna insatser och det kostar heller inte Försvarsmakten något att med kort varsel beordra personal att fylla vakanser.

Många anställda har också frågat sig vilken beredskap man som individ kommer att ha för att bli anspråkstagen för uppkomna insatser. Är det timmar, dagar eller veckor? Den som i enlighet med råden planerat sin framtid avseende insatser befinner sig förmodligen i ett förband som för tillfället återhämtar och inte befinner sig på insats eller beredskap för insats. När vakanserna med kort varsel uppstår i insatta förband, varifrån fyller man då ut? Från samtrimmade förband som står i beredskap för nya insatser eller rotationer eller från förband med lägre beredskap? Som anställd kan det vara tryggt att veta att det finns någon form av skyddsregel. Den omtalade inriktningen med en maximal insatsfrekvens om 1:4 gäller endast förband och taktisk chef har dessutom mandat att frångå denna.

Det är inte utan att man undrar hur Syndikalisterna skulle agera om de hade medlemmar anställda i Försvarsmakten.TV 4 om omregleringen (11.34 in i sändningen)


67 kommentarer:

Anonym sa...
20 september 2010 kl. 20:43  

Det är bara att inse att försvarsmakten har svårt att klara av sin personalhantering. Jag tror inte att HKV låter bli att förhandla med OFR/O för att man är elak. Tror inte heller att man avsiktligt håller inne med information för att man vill ställa till det för sina kollegor längre ner i organisationen. Jag tror däremot att försvarsmakten idag helt enkelt inte klarar av sina uppgifter som arbetsgivare.

Tyvärr får alltid vi längst ner i å kedjan betala organisationens oförmåga oavsett om det gäller personalplanering eller avtal.

/H

Wiseman sa...
20 september 2010 kl. 20:53  

Förmodligen har du rätt.

Anonym sa...
20 september 2010 kl. 21:13  

Detta är första steget utför stupet för hela organisationen! Nu får det vara färdig parasiterat på officerarnas idealism och engagemang. Sedan 2003 har de haft möjlighet att med positiva insitament och frivillighet komma fram till en bra lösning, men icke gratis under tvång gäller. Vart är den "goda arbetsgivaren"? Vart är det "goda ledarskapet"? Sagor som en allt bittrare och besviken officer inte längre tror på. Detta beslut är starten på det totala misslyckandet avseende personalförsörjning, vakanserna kommer att öka med kraft.

Besviken

Anonym sa...
20 september 2010 kl. 22:29  

Såsom varande en officer som har en spetskompetens inom ett område där det råder stor brist på utbildad personal så blir man verkligen orolig när man läser ditt senaste blogginlägg Wiseman. Men det kanske är så den gode arbetsgivaren vill ha det, med en rotationsförhållande på 1:2 i bästa fall så lär man inte bli långlivad i firman. ( var var nu de där röda handtagen?) Får väl köpa hus i Mazar, undrar om de har Hemnet där bort...

Kn Stofil

Per A. sa...
20 september 2010 kl. 23:15  

Wiseman, Syndikalisterna organiserar nästan alla tänkbara typer av anstälda, så det går säkert bra att söka inträde... :)

Anonym sa...
21 september 2010 kl. 00:10  

Generalstrejk föreligger ständigt inom FM - åtminstone på mental nivå - så en sådan strejk kan knappast inledas. Men från överste och nedåt i hierarkin borde en icke tam personalstrejk kunna inledas.

En hel försvarsmakt som gått i strejk pga urusel personalpolitik, kan rimligtvis inte ignoreras av landets regering. Det vore politiskt självmord.

Det enda som egentligen hindrar en icke tam strejk är dålig sammanhållning på grund av individuell feghet. De egna generalerna är tydligen mer skräckinjagande än den lede fienden!

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...
21 september 2010 kl. 07:12  

@ Soldat 113 Bom
Förutom det uppenbara i att det är förbjudet för officerare och soldater att strejka....
De har sitt på det torra arbetsgivaren, de kan behandla oss hur de vill och det enda vi kan göra är att säga upp oss.

Strilare

Anonym sa...
21 september 2010 kl. 16:00  

@Kn Stofil

Varför inte? Det finns många, t ex hjälparbetare och säkerhetspersonal som bor på plats, roterar 1:2 (i fallet säk-personal, övriga vet jag inte) och det går alldeles utmärkt. Hur fungerar det t ex för SIDA:s och UD:s personal i Afghanistan?

Anonym sa...
21 september 2010 kl. 20:59  

Jaha !
Då har jag under hot skickat in någon form av ansökan om en tjänst med internationell tjänstgöringsskyldighet. Vad tjänsten har för villkor har inte gått att få fram, mer än att jag utan någon form av lönerevision skall åta mig att stå till arbetsgivarens förfogande för att skickas in i krig var som helst i världen, när som helst och hur ofta mina chefer (ÖB mm) behagar.

Utlandsstyrkan i beredskap hade i alla fall en beredskapsersättning !!!

Nu inväntar jag att alla statliga och kommunala aktörer som är eller kan bli engagerade i Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik också tvingar sin personal att stå i samma påtvingade beredskap. Dvs bl a Utrikesdepartementet, Polisen, Räddningsverket,Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Landstingen, Brandförsvaren ....

Ska vi som ÖB uttalat "vara solidariska mot varandra" så ska vi (stats-, landstings och kommunanställda) väl vara det fullt ut, annars ska vi sägas upp pga arbetsbrist.

Det hade varit intressant att uppleva reaktionerna om ledningarna för dessa aktörer uppträtt som Försvarmaktsledningen !!!

Vårt fackförbund har gud bevars uttömt alla lagliga möjligheter !!!! Tack för det !!
MEN, opinionsbildning visar OFR ingen förmåga i. När en stor del av medlemmarna hotas av uppsägning pga en "konstruerad" arbetsbrist, borde det i alla fall hörts något i massmedia. Lite av våra medel vi betalar in kunde ju använts i informations- och debattkampanjer. Tror faktiskt inte det hade varit olagligt !

"En attraktiv arbetsgivare.." Efter åratal av icke fungerande förhållande till de fackliga organisationerna så är det redan där inte aktuellt att ta ordet "attraktiv" i sin mun. Däremot vore det rimligt att en statlig myndighet är en godtagbar arbetsgivare, dvs följer lagar motsv och sina egna föreskrifter i sitt agerande med och mot de fackliga organisationerna och sin egen personal. På nivån "godtagbar" hör det väl också till att inte försöka kringgå andra lagar och andemeningen med dessa, ex fullmaktslagen.

Nej ! Inte ens detta rimliga krav uppfylls.

Nu är det så att jag under hot om avsked "tvingats" skriva på, trots att jag trivs med min tjänst och definitivt inte är ovillig att fullgöra utlandstjänst.

Är jag mer lojal mot FM nu ? Knappast, jag vet däremot att min arbetsgivare inte är ett dugg lojal mot mig och snart kommer med något nytt "hugg i ryggen".

Kommer jag att, som jag ofta gjort förr, rekommendera ungdomar att söka officersyrket ? Nej ! Det har jag slutat med, jag avråder.
Sorgligt, för i grunden kan det vara ett bra och utvecklande yrke.

Kommer chefer i praktiken , mot personalens inre vilja och övertygelse, kunna tvinga dem utomlands ? Knappast, det finns alldeles för många möjligheter att utnyttja lagliga och i samhället individskyddande metoder för att, trots skyldigheten i anställningen, kunna undgå det. Utan att "begå arbetsvägran".

Vad är vunnet i hanteringen av personalen sedan i somras ?

Vill och kan FML återta vad som nu ytterligare gått förlorat ?

Öppenhet Respekt Ansvar !!!
Lätt att säga och tydligen ännu lättare att strunta i, när det passar !!!

När FM inte skötte ekonomin så riskerade FM att bli satt under förmyndarskap, då infördes/påtvingades en Generaldirektör.

Det är kanske dags att bli satt under förmyndare inom personaltjänsten ?


/Officer nn
(pga risken att få ont i ÖRAt)

Kn Stofil sa...
21 september 2010 kl. 22:17  

@anonym 16.00

Varför inte? ja mest för att mina barn inte vill att deras far skall vara borta så mycket. Det är nog illa att behöva åka till Fjollträsk då och då, för då står de och gråter på trappen när taxin kommer. Mina barn säger att de hatar taxibilar, när man frågar varför så är svaret att; pappa åker alltid bort i en taxi och kommer inte hem på kvällen. Att då bli tvingad utomlands i flera månader medan barnen är små känns inte kul. Och ingen arbetsgivarrepresentant har kunnat säga att det går bra att vänta till barnen blir större.

Kn Stofil, en produkt av det kalla kriget,

Anonym sa...
21 september 2010 kl. 22:27  

@Officer nn

Varför svarade du ja? Av ditt inlägg framgår ju tydligt att du inte vill jobba i Försvarsmakten så som den ser ut anno 2010.

@Kn Stofil

Det låter som om du kanske skulle ta en time-out från FM tills barnen blir lite äldre?

Anonym sa...
21 september 2010 kl. 22:41  

@ anonym nn 22.37

Du är välkommen att börja i HKV. Gärna på PERSS - vi behöver fler som Du med den rätta inställningen....

Anonym sa...
21 september 2010 kl. 22:44  

@anonym 22:37
det är fasligt vilket begränsat empatiskt register du visar upp! Hoppas det är lite bredare i Afghanistan.

Du är en sådan som inte vill förstå eller acceptera att din omgivning faktiskt kan ha en annan livssituation och omvärlds-uppfattning än den du redovisar.

Du har tydligen missat vad det handlar om, det är inte utlandstjänsten i sig utan formerna för införandet av tvånget!

Det är sannerligen inte din "ja-sägarmentalitet" som utvecklar världen!

Anonym sa...
22 september 2010 kl. 01:16  

Tvång? I vilket yrke är man inte tvungen att befinna sig på arbetsplatsen? Det Försvarmakten gör nu är att bredda definitionen av arbetsplatsen, inget annat.

Kn Stofil sa...
22 september 2010 kl. 08:04  

@Anonym 22:27

Jadu, om du förklarar hur det skall gå till så är jag idel öra. Om jag skulle gå in till C Pers och be att få tjänstledigt med C-avdrag i tre år så skulle han skratta sig harmynt och rekommendera att jag säger upp mig istället. Men med tre barn och amorteringar så är inte det helt aktuellt. Vill jag dessutom fortsätta att ha en spetskompetens inom mitt gebit så kan jag tyvärr inte vara borta i tre år. Så det är bara att bita ihop och hoppas på det bästa.

//Kn Stofil, Försvarsmaktens främste bakåtsträvare.

Anonym sa...
22 september 2010 kl. 09:24  

@Officer nn

R i ÖRA står inte för Respekt utan för Resultat... Och det har väl aldrig varit så tydligt som just nu.

Anonym sa...
22 september 2010 kl. 10:43  

@ anonym 22 september 2010 01:16

- "Bredda definitionen på arbetsplatsen"

Goddag Yxskaft! Det har knappast undgått någon ett de gjort det. Då kan ju du i samma andetag förklara vad man är skyldig till och hur ofta, vad ersättningsnivåerna ska vara och hur stödet på hemmaplan och försäkringsfrågan ska se ut?

Näh! Det kan du inte för du har skrivit på ett blankt avtal utan möjlighet att beakta detta! Mycket naivt och godtroget må jag säga!

I och för sig så är du inte ensam! Frågan är bara hur lojaliteten/rekryteringen kommer att fungera i framtiden om större delen av FM är negativt inställd till AG!??!?

/Blank

Anonym sa...
22 september 2010 kl. 14:47  

@Kn Stofil

Intressant att du omedelbart tänker tjänstledighet. Ett annat alternativ är ju att helt enkelt byta jobb. En av anledningarna till att FM kan vara en så usel arbetsgivare är ju att officerare inte verkar kunna se ett liv utanför grindarna som ett alternativ.

Anonym sa...
22 september 2010 kl. 15:07  

Strilaren

Det är min uppfattning att förbudet mot strejk upphörde 2006. Innan det var det förbjudet.

Vi har all möjlighet i världen att strejka numera som jag har tolkat det. Och skulle man inte få strejka kan man ju maska. det har ju gjort framgångsrikt på andra företag. Problemet är att maska ja det gör ju både fortV och fmlogg redan så vad ska vi i FM ta till?...

/Kn Gös

Anonym sa...
22 september 2010 kl. 19:47  

Min kompis jobbar på Lidel. Dom har precis flyttat kontoret från en stad till en annan, 8 mil bort. Han har tre val. Pendla, säga upp sig eller flytta. Hemskt eller hur?

Vi har två val. Säga ja och kanske åka ut. (Garanterat för vissa med spetskompetens). Eller säga nej och byta jobb.

Välkommna alla till verkligheten!

Vakna nu. Vi kan tycka vad vi vill. Men FM är vår arbetsgivare, Vill den flytta vår arbetsplats eller ge oss ändrade förutsättningar gör den det. Vi kan tycka att det är osmidigt eller korkat men så ser världen ut. Försvaret är inte sämmre än någon annan arbetsgivare. Så sluta gnälla nu. Bit i hopp och ta ett beslut. Stå sedan för det.

Jag är ganska trött på debatten nu. Ingen tillför något nytt.

Just nu diskuterar vi på makronivå, enskillda individers problem. Individer kommer alltid i kläm. Ibland hela kollektiv. Och visst får ni göra det, diskutera. Men komigen nu.

Jag efterlyser härmed några positiva artiklar. Det finns ju massor med kollegor här som har skrivandets gåva. Skriv något och nått bra i försvaret nu.

/trupparen

Anonym sa...
22 september 2010 kl. 22:36  

@ trupparen 19.47

Svårt att hitta något positivt i FM just nu....

Sorry !

Anonym sa...
22 september 2010 kl. 23:29  

Pendeln slår hela tiden, just nu innebär det att vi skall skriva på om int. arbetsskyldighet. Denna fadäs är snart glömd liksom de tidigare ledarskapsmissarna. Vi lever i landet Sverige där allt är lagom och ingen är skyldig och ingen är ansvarig, inte minst inom FM.

Vi kan temporärt hetsa upp oss på avsaknaden av ledarskap men glöm nu skyldighetsplikten, dess värde lär vi snart se och motsvarande förändringar har vi hört förut men aldrig upplevt.

FM är en organisation där graden av effektivitet är ointressant i förhållande till individens karriärslystnad, jag är viktigare än ”vi” och ”vi” måste vara villiga att betala för att jag får som jag vill m.h.t. min egen karriär. Att jag negligera den personliga säkerheten för mina gamla kollegor är helt ovidkommande i min egen karriärsnarkos.

Vårt land, inklusive alla int. krigshetsande FV-bloggare, kommer inte kunna förklara kommande reträtt från Afghanistan, vilken inte minst kommer att underlättas om våra äventyrliga ungdomar tyvärr stupar i ett motsvarande EU-kompatibelt numerär, till föga säkerhetspolitisk nytta.

Ex int. officer

K sa...
23 september 2010 kl. 00:31  

@ trupparen

Håller med till 100%. Släpp sargen nu, byt jobb. Det är kanske lite läskigt som tanke men det ordnar sig. Det finns bra o roliga jobb utanför FM, bara man ger det ett försök. Ju tidigare dessto bättre om man nu börjar kännas att skon klämmer.

Känner ngn till ngn som ångrat att de slutade i FM???

Våga hoppa nu.

/Kalle

Anonym sa...
23 september 2010 kl. 08:52  

@ Trupparen

Makro eller Micro?

Ännu än gång!!

Det är inte utlandstjänsten vi nagelfar utan avsaknaden av avtal och omfånget av innebörden i omregleringen. Synen på anställda som förbrukningsmatriel är också bekymmersamt!
...Investerar Lidl miljontals skattekronor och tiotals år på sina anställda, nej! Då hade de varit lite mer aktsamma i sin personalhantering!


/BLANK

Obertan sa...
23 september 2010 kl. 08:56  

Men trupparen, nu tror jag du slant påtangenterna.

Får inte på allvar kan du väl jämföra en kompis jobbsituation på Lidl med att kunna tvingas till en krigszon utan att veta villkoren!

Jag har, likt de flesta av dagens officerare, jobbat på nedläggningsförband. Inga konstigheter. Det är bara att flytta till ett annat, pendla ett tag eller säga upp sig.
Det kan jag tycka vara jämförbart med din kompis.

Betänk alla äldre kollegor som vigt sitt liv åt jobbet, som gjort 20-30 år och som nu uppmanas av er att byta jobb. I en lågkonjunktur.
Att svara nej och därmed inte veta vad som händer med dem. De har förmodligen familj och lån. Kanske en partner som inte tjänar så bra, eller som rent av är arbetslös.
Då uppmanar du dessa att det bara är att byta jobb om det inte passar, och har mage att göra en efterbliven jämförelse med Lidl som flyttar åtta mil!!

Du tycks inte fatta att alla är positiva till internationell tjänstgöring, men att formerna varit förkastliga. Det är inte svensk god sed att göra på detta sättet.

Du uppmanar oss att vakna och förstå att FM är vår AG. Vi har fattat, har du? Fattar du att alla dina avtal, din hyfsade lön, din ersättning under ÖD, all din ledighet kommer av att dina äldre kollegor hade lite mer styrka att kunna kräva bra villkor en gång i tiden. Det är inte AG som med automatik lagt fram det...

Måtte du inte få en inflytelserik befattning inom FM en dag, då vore det katastrof. Håll dig till trupperiet. Jag är själv truppare och vet att man med dina åsikter inte gör så stor skada där. Hoppas bara att du inte är så inskränkt i ditt tjänsteutövande för då vore det tragiskt för dina underställda.

Din jämförelse är kanske den dummaste jag hört i hela mitt liv.
Lidl?! Hahaha...

Anonym sa...
23 september 2010 kl. 10:00  

Med nuvarande politiska läge kommer med all sannolikhet Afghanistanstyrkan att avvecklas under kommande år! Vart ska vi då åka? Något lämpligt knarkodlande land? Colombia? eller något land där man inte får rösta? Nord-Korea? eller något land med mycket sand? VästSahara, Libyen?

Ja möjligheterna är närmast outtömliga...

K sa...
23 september 2010 kl. 15:09  

@ Obertan

Och varför är det mer synd om stackars officerare än de stackars montörerna i en Volvo eller SAAB fabrik om en sådan läggs ned? Eller skogsarbetarna när maskinerna tar över? Som jobbat halva livet och vigt sitt liv åt skogen/företaget/organisationen?

Antingen flyttar man med produktionen (inte alltid det ens går) eller också så tvingas man sluta.

Krig och farligheter ger ingen särställning i min bok. Läkare räddar liv. Poliser håller ordning. Militärer skapar säkerhet. Oljeborrning är farligt. Alla yrken har sina karaktäristika.

Det enda jag kan köpa i hela ståhejet är att man borde få se sina vilkor innan man skriver på.

Men att sedan gnälla över att arbetsgivaren inte höjer lönen eller är dålig...det tycker nog många inom skola, vård, omsorg och polis med.

Anonym sa...
23 september 2010 kl. 15:45  

@Kalle

Jag känner flera som lämnat FM. En ångrade sig, så han gick tillbaka till FM. Svårare än så var det inte.
Tydligen har FM-anställda liksom övriga statligt anställda i Sverige rätt till tjänstledigt för att prova på annat jobb. Helt ofattbart för oss i privata sektorn, men så fungerar det alltså.

Men jag förstår att många yrkesmilitärer har svårt att 'släppa sargen'. Det skulle för de flesta bli mycket svårt att hitta civila jobb på samma nivå. Undantaget ett fåtal stjärnskott så har de flesta att se fram emot att köra buss eller taxi, kanske lägre chefsjobb inom kommunal förvaltning. Inte för att det är något fel med att vara busschaffis, men den verkligheten kan bli svår att ta efter att i flera år, kanske decennier, fått höra att man är bäst i Sverige på ledarskap.

Så det handlar dessvärre om mer än att bara 'släppa sargen'. Att släppa en självbild och trygghet på ett så djupt plan är betydligt mycket svårare än att bara byta jobb som vi gör i det civila.

Insatschef sa...
23 september 2010 kl. 19:30  

Jag tycker att det är beklämmande att se den smutskastning som sker av Trupparen. Det ligger faktiskt mycket i det som denne skriver.

Det finns inriktningar för personalen som faktiskt går att ta reda på. Är man fortsatt inte nöjd med den ovisshet som ett liv i en dynamisk organisation innebär så bör man absolut överväga annat yrke.

Själv har jag varit civil och haft en långt mycket mer oviss tillvaro i näringslivet än i Försvarsmakten.


Det finns gott om positiva saker med att vara anställd i FM:
Fys på arbetstid; omväxlande uppgifter; fortbildning; ersättning för övertid; mycket ledighet; gemensamma målbilder och inte minst; möjligheter till att göra bra saker med bra folk.
Min senaste (inte sista) mission var den hittills bästa av mina totalt fem stycken.
Internationell tjänstgöringsplikt har jag haft i flera år, även om det inte var en förutsättning när jag lämnade det civila. Det är en självklarhet i dagens Försvarsmakt.
Insatserna tär på familjelivet men det gör även andra tjänsteresor.
Jag har mölighet att planera eftersom jag för dialog med min chef och talar om när det passar mig att åka. På så sätt kan jag ordna med barnvakter och sånt som behövs för att klara livet hemma.

Jag är glad för att jag är officer som fått åka världen runt i tjänsten.

Anonym sa...
23 september 2010 kl. 20:41  

Jämförelsen med Volvo och andra civila företag haltar. Visst, helt plötsligt flyttas fabriken och produktionen och den anställde får välja att flytta med eller inte. Men till skillnad från den försvarsmaktsanställde handlar det inte om någon större fara för livet i åtagandena och till skillnad från officeren som med några dagars varsel tvingas till Afghanistan eller whatever insats, har den anställde att välja om familjen ska flytta med eller inte. Officerens fru/man och två barn lär inte åka med till Afghanistan.

Kritiken mot tjänstgöringsskyldigheten handlar inte på något sätt om ovilja att göra utlandstjänstgöring. Det handlar om något så enkelt som att veta vilka villkor det är som gäller. Får jag veta att villkoren inte innebär någon som helst kompensation ekonomiskt för att jag med dagars varsel ska inställa mig för insats i Sudan utan att jag erhållit lämpligt utbildning och att min höggravida fru inte erbjuds någon hjälp alls med snöskottning eller liknande är valet mycket enkelt. Då lämnar jag. Får jag veta att tjänstgöringsskyldigheten innebär att jag är "fredad" från insats så länge som familjesituationen inte tillåter det och vi dessutom får en hyfsad kompensation för det korta varsel med vilket mina tjänster efterfrågas, samt ett fullgott försäkringsskydd så står jag först i kön att skriva på.

Nu vet jag inte och ingen annan heller. Jag är knappast ensam om att tycka att hanteringen är kass.

Obertan sa...
23 september 2010 kl. 21:34  

@k

Jag har inte påstått att det är mer synd om officerare än någon annan grupp.
Som jag själv sa så har jag jobbat på förband som lagts ner och jag har tvingats till valet att byta förband och stad eller att säga upp mig. Jag flyttade. Detta har jag gjort två gånger. Inga konstigheter och jag tycker självklart synd om de som inte kan flytta med då familjen säger stopp, likt de saab-asntällda som också sagts upp. Tycker synd om dem men jag har inte gnällt när man "flyttat produktionen" inom riket. Jag har hakat på. Detta är återigen en jämförelse som haltar. Det har inget med obligatoriet att göra.

Antingen flyttar man med eller så slutar man. Håller med. Men här slutar jämförelsen avseende obligatoriet, för att vara tjatig och extra tydlig.
Du jämför med poliser, läkare mm.
Tycker du att läkare som är anställda inom landstinget ska tvingas ut på utlandstjänst? Sverige har ju beslutat om en solidarisk linje!
Varför inte ha ett obligatorium för alla läkare så vi kan bemanna våra internationella missioner med medicinsk personal.
Polisen har ju också int. vht. Ska alla svenska poliser också ha obligatorium för internationell tjänst?
Hur tror du dessa grupper hade ställt sig till detta?
Det hade förmodligen blivit liv. Jag vet inte riktigt var du vill komma med din jämförelse?!

Jag tycker till skillnad från dig att det är en skillnad med krig och farligheter kontra polisens verksamhet på hemmaplan eller kontra en läkare som tvingas rädda ett liv på Södersjukhuset... Det är en skillnad i min bok i alla fall!
Hade man däremot tvingat polisen att vara polis i Mexico i ett halvår, då hade vi kunnat jämföra det också.

Jag har inte gnällt över att lönerna är dåliga. Tvärtom, och detta var ju min poäng för att hylla de kollegor som tidigare inte ställt in sig i ledet och hållt käften som vi av vissa uppmanas att göra. Tack vare dem har vi haft bra villkor. Men AG är dålig, det tycker jag. Men bara för att andra yrkesgrupper har dåliga AG så förändrar inte det min inställning till min AG.
Eller menar du att så länge någon annan har det sämre ska man vara tyst? Då hade en prostituerad slavarbetare i Kongo varit normen även för oss i Sverige. Hmm...

@ anonym 15.15

Precis som du säger så handlar det om trygghet...

Obertan sa...
23 september 2010 kl. 21:42  

@k

Jag har inte påstått att det är mer synd om officerare än någon annan grupp.
Som jag själv sa så har jag jobbat på förband som lagts ner och jag har tvingats till valet att byta förband och stad eller att säga upp mig. Jag flyttade när "produktionen flyttades". Detta har jag gjort två gånger. Inga konstigheter med det.

Antingen flyttar man med eller så slutar man. Håller med. Men här slutar jämförelsen avseende obligatoriet.
Du jämför med poliser, läkare mm.
Tycker du att läkare som är anställda inom landstinget ska tvingas ut på utlandstjänst? Sverige har ju beslutat om en solidarisk linje!
Varför inte ha ett obligatorium för alla läkare så vi kan bemanna våra internationella missioner med medicinsk personal.
Polisen har ju också int. vht. Ska alla svenska poliser också ha obligatorium för internationell tjänst?

Hur tror du dessa grupper hade ställt sig till detta?
Det hade förmodligen blivit liv. Jag vet inte riktigt var du vill komma med din jämförelse?!

Jag tycker till skillnad från dig att det är en skillnad med krig och farligheter kontra en läkare som "tvingas" rädda ett liv på akuten på Södersjukhuset. Det är en skillnad i min bok i alla fall! Tänk om vi kunde tvinga några poliser att åka till Mexiko för att jobba där i ett halvår.

Jag har inte gnällt över att lönerna är dåliga. Tvärtom, och detta var ju min poäng för att hylla de kollegor som tidigare inte ställt in sig i ledet och hållt käften som vi av vissa uppmanas att göra. Tack vare dem har vi haft bra villkor. Men AG är dålig, det tycker jag. Men bara för att andra yrkesgrupper har dåliga AG så förändrar inte det min inställning till min AG.
Eller menar du att så länge någon annan har det sämre ska man vara tyst? Då hade en prostituerad slavarbetare i Kongo varit normen även för oss i Sverige. Hmm...

@ anonym 15.15

Precis som du säger så handlar det om trygghet...

Anonym sa...
23 september 2010 kl. 22:39  

Obertan
Käre kollega. Lugna dig lite annars kanske du får stroke.
Det är sant att lidel knappast
kommer skicka några som frontar varor till MeS.

Men det som Lidel och andra företag gör är tänker på sin utveckling som ett maratonlopp. Du ser frågan som ett 100 meterslopp.

Perspektivet käre kollega! FM också borde syssla mer med långdistanslopp, det här ett av de som just nu genomförs. Tyvärr genomförs för många kortdistanser just nu. Du verkar lida av något stress relaterad åkomma inför finalen.

Även jag har flyttat, sagt ja. Accepterat. Jag ser tillbaka på nedläggningarna som nödvändiga,
visst kanske det fanns förband som borde lagts ner i stället för mitt
men eftersom pengarna är slut. Så fanns inga val. Skära ner eller lägga ner. Då valde FM att skära ner.

Det är snarare du som inte fattar att alla inte alls vill åka utomlands, det är ju bara titta på hemma förbandet. Det är många som man inte trodde skulle säga nej som säger nej.

Det är därför det är bra att man inte får stanna om man säger nej. I några få fall tragiskt.
I några fall jävligt tråkigt. Men nödvändigt i det långa loppet.

Det är för att vi om några år inte ska ha utnyttjat några få unga till max och bränt ut en liten del.
utan att vi sprider på bördan.

Vad som är god svensk sed du menar att sitta hemma vid köksbordet och gnälla? Tack, jag klarar mig utan den.
Jag skiter i vad som är svensk sed. Det är inte god svensk sed att göra mycket.
FM förändras...lev med det.

Någon gång måste vi ju sluta flaxa och acceptera att vår CHEF
har tagit ett beslut. Och i militär verksamhet lyder vi order.

Och att du är truppare tycker jag verkar konstigt, Då borde du om någon förstå att det är nya tider.
Att god svensk sed kanske inte är den bästa vägen ur det här.

Vad jag ville uppnå med mitt inlägg var att påvisa att vår situation inte alls är unik.
Många 10 tusentals svenskar har sått inför den tidigare.

Att det är skrattretande för dig att min kamrat har endast 8 mil till sitt jobb må vara ett skämt för dig. På samma sätt är det ett skämt för mig att ni sitter och gnäller om något som för mig är självklart.

Jag vill bara påpeka att jag tycker FM kunde vara tydligare och kunde skött det på bättre sätt. Men nu är det som det är.
/trupparen

Anonym sa...
23 september 2010 kl. 22:39  

Obertan
Käre kollega. Lugna dig lite annars kanske du får stroke.
Det är sant att lidel knappast
kommer skicka några som frontar varor till MeS.

Men det som Lidel och andra företag gör är tänker på sin utveckling som ett maratonlopp. Du ser frågan som ett 100 meterslopp.

Perspektivet käre kollega! FM också borde syssla mer med långdistanslopp, det här ett av de som just nu genomförs. Tyvärr genomförs för många kortdistanser just nu. Du verkar lida av något stress relaterad åkomma inför finalen.

Även jag har flyttat, sagt ja. Accepterat. Jag ser tillbaka på nedläggningarna som nödvändiga,
visst kanske det fanns förband som borde lagts ner i stället för mitt
men eftersom pengarna är slut. Så fanns inga val. Skära ner eller lägga ner. Då valde FM att skära ner.

Det är snarare du som inte fattar att alla inte alls vill åka utomlands, det är ju bara titta på hemma förbandet. Det är många som man inte trodde skulle säga nej som säger nej.

Det är därför det är bra att man inte får stanna om man säger nej. I några få fall tragiskt.
I några fall jävligt tråkigt. Men nödvändigt i det långa loppet.

Det är för att vi om några år inte ska ha utnyttjat några få unga till max och bränt ut en liten del.
utan att vi sprider på bördan.

Vad som är god svensk sed du menar att sitta hemma vid köksbordet och gnälla? Tack, jag klarar mig utan den.
Jag skiter i vad som är svensk sed. Det är inte god svensk sed att göra mycket.
FM förändras...lev med det.

Någon gång måste vi ju sluta flaxa och acceptera att vår CHEF
har tagit ett beslut. Och i militär verksamhet lyder vi order.

Och att du är truppare tycker jag verkar konstigt, Då borde du om någon förstå att det är nya tider.
Att god svensk sed kanske inte är den bästa vägen ur det här.

Vad jag ville uppnå med mitt inlägg var att påvisa att vår situation inte alls är unik.
Många 10 tusentals svenskar har sått inför den tidigare.

Att det är skrattretande för dig att min kamrat har endast 8 mil till sitt jobb må vara ett skämt för dig. På samma sätt är det ett skämt för mig att ni sitter och gnäller om något som för mig är självklart.

Jag vill bara påpeka att jag tycker FM kunde vara tydligare och kunde skött det på bättre sätt. Men nu är det som det är.
/trupparen

Anonym sa...
23 september 2010 kl. 22:40  

Obertan
Käre kollega. Lugna dig lite annars kanske du får stroke.
Det är sant att lidel knappast
kommer skicka några som frontar varor till MeS.

Men det som Lidel och andra företag gör är tänker på sin utveckling som ett maratonlopp. Du ser frågan som ett 100 meterslopp.

Perspektivet käre kollega! FM också borde syssla mer med långdistanslopp, det här ett av de som just nu genomförs. Tyvärr genomförs för många kortdistanser just nu. Du verkar lida av något stress relaterad åkomma inför finalen.

Även jag har flyttat, sagt ja. Accepterat. Jag ser tillbaka på nedläggningarna som nödvändiga,
visst kanske det fanns förband som borde lagts ner i stället för mitt
men eftersom pengarna är slut. Så fanns inga val. Skära ner eller lägga ner. Då valde FM att skära ner.

Det är snarare du som inte fattar att alla inte alls vill åka utomlands, det är ju bara titta på hemma förbandet. Det är många som man inte trodde skulle säga nej som säger nej.

Det är därför det är bra att man inte får stanna om man säger nej. I några få fall tragiskt.
I några fall jävligt tråkigt. Men nödvändigt i det långa loppet.

Det är för att vi om några år inte ska ha utnyttjat några få unga till max och bränt ut en liten del.
utan att vi sprider på bördan.

Vad som är god svensk sed du menar att sitta hemma vid köksbordet och gnälla? Tack, jag klarar mig utan den.
Jag skiter i vad som är svensk sed. Det är inte god svensk sed att göra mycket.
FM förändras...lev med det.

Någon gång måste vi ju sluta flaxa och acceptera att vår CHEF
har tagit ett beslut. Och i militär verksamhet lyder vi order.

Och att du är truppare tycker jag verkar konstigt, Då borde du om någon förstå att det är nya tider.
Att god svensk sed kanske inte är den bästa vägen ur det här.

Vad jag ville uppnå med mitt inlägg var att påvisa att vår situation inte alls är unik.
Många 10 tusentals svenskar har sått inför den tidigare.

Att det är skrattretande för dig att min kamrat har endast 8 mil till sitt jobb må vara ett skämt för dig. På samma sätt är det ett skämt för mig att ni sitter och gnäller om något som för mig är självklart.

Jag vill bara påpeka att jag tycker FM kunde vara tydligare och kunde skött det på bättre sätt. Men nu är det som det är.

Anonym sa...
23 september 2010 kl. 22:40  

Obertan
Käre kollega. Lugna dig lite annars kanske du får stroke.
Det är sant att lidel knappast
kommer skicka några som frontar varor till MeS.

Men det som Lidel och andra företag gör är tänker på sin utveckling som ett maratonlopp. Du ser frågan som ett 100 meterslopp.

Perspektivet käre kollega! FM också borde syssla mer med långdistanslopp, det här ett av de som just nu genomförs. Tyvärr genomförs för många kortdistanser just nu. Du verkar lida av något stress relaterad åkomma inför finalen.

Även jag har flyttat, sagt ja. Accepterat. Jag ser tillbaka på nedläggningarna som nödvändiga,
visst kanske det fanns förband som borde lagts ner i stället för mitt
men eftersom pengarna är slut. Så fanns inga val. Skära ner eller lägga ner. Då valde FM att skära ner.

Det är snarare du som inte fattar att alla inte alls vill åka utomlands, det är ju bara titta på hemma förbandet. Det är många som man inte trodde skulle säga nej som säger nej.

Det är därför det är bra att man inte får stanna om man säger nej. I några få fall tragiskt.
I några fall jävligt tråkigt. Men nödvändigt i det långa loppet.

Det är för att vi om några år inte ska ha utnyttjat några få unga till max och bränt ut en liten del.
utan att vi sprider på bördan.

Vad som är god svensk sed du menar att sitta hemma vid köksbordet och gnälla? Tack, jag klarar mig utan den.
Jag skiter i vad som är svensk sed. Det är inte god svensk sed att göra mycket.
FM förändras...lev med det.

Någon gång måste vi ju sluta flaxa och acceptera att vår CHEF
har tagit ett beslut. Och i militär verksamhet lyder vi order.

Och att du är truppare tycker jag verkar konstigt, Då borde du om någon förstå att det är nya tider.
Att god svensk sed kanske inte är den bästa vägen ur det här.

Vad jag ville uppnå med mitt inlägg var att påvisa att vår situation inte alls är unik.
Många 10 tusentals svenskar har sått inför den tidigare.

Att det är skrattretande för dig att min kamrat har endast 8 mil till sitt jobb må vara ett skämt för dig. På samma sätt är det ett skämt för mig att ni sitter och gnäller om något som för mig är självklart.

Jag vill bara påpeka att jag tycker FM kunde vara tydligare och kunde skött det på bättre sätt. Men nu är det som det är.

Anonym sa...
23 september 2010 kl. 22:40  

Obertan
Käre kollega. Lugna dig lite annars kanske du får stroke.
Det är sant att lidel knappast
kommer skicka några som frontar varor till MeS.

Men det som Lidel och andra företag gör är tänker på sin utveckling som ett maratonlopp. Du ser frågan som ett 100 meterslopp.

Perspektivet käre kollega! FM också borde syssla mer med långdistanslopp, det här ett av de som just nu genomförs. Tyvärr genomförs för många kortdistanser just nu. Du verkar lida av något stress relaterad åkomma inför finalen.

Även jag har flyttat, sagt ja. Accepterat. Jag ser tillbaka på nedläggningarna som nödvändiga,
visst kanske det fanns förband som borde lagts ner i stället för mitt
men eftersom pengarna är slut. Så fanns inga val. Skära ner eller lägga ner. Då valde FM att skära ner.

Det är snarare du som inte fattar att alla inte alls vill åka utomlands, det är ju bara titta på hemma förbandet. Det är många som man inte trodde skulle säga nej som säger nej.

Det är därför det är bra att man inte får stanna om man säger nej. I några få fall tragiskt.
I några fall jävligt tråkigt. Men nödvändigt i det långa loppet.

Det är för att vi om några år inte ska ha utnyttjat några få unga till max och bränt ut en liten del.
utan att vi sprider på bördan.

Vad som är god svensk sed du menar att sitta hemma vid köksbordet och gnälla? Tack, jag klarar mig utan den.
Jag skiter i vad som är svensk sed. Det är inte god svensk sed att göra mycket.
FM förändras...lev med det.

Någon gång måste vi ju sluta flaxa och acceptera att vår CHEF
har tagit ett beslut. Och i militär verksamhet lyder vi order.

Och att du är truppare tycker jag verkar konstigt, Då borde du om någon förstå att det är nya tider.
Att god svensk sed kanske inte är den bästa vägen ur det här.

Vad jag ville uppnå med mitt inlägg var att påvisa att vår situation inte alls är unik.
Många 10 tusentals svenskar har sått inför den tidigare.

Att det är skrattretande för dig att min kamrat har endast 8 mil till sitt jobb må vara ett skämt för dig. På samma sätt är det ett skämt för mig att ni sitter och gnäller om något som för mig är självklart.

Jag vill bara påpeka att jag tycker FM kunde vara tydligare och kunde skött det på bättre sätt. Men nu är det som det är.
/trupparen

Anonym sa...
23 september 2010 kl. 22:43  

Obertan
Käre kollega. Lugna dig lite annars kanske du får stroke.
Det är sant att lidel knappast
kommer skicka några som frontar varor till MeS.

Men det som Lidel och andra företag gör är tänker på sin utveckling som ett maratonlopp. Du ser frågan som ett 100 meterslopp.

Perspektivet käre kollega! FM också borde syssla mer med långdistanslopp, det här ett av de som just nu genomförs. Tyvärr genomförs för många kortdistanser just nu. Du verkar lida av något stress relaterad åkomma inför finalen.

Även jag har flyttat, sagt ja. Accepterat. Jag ser tillbaka på nedläggningarna som nödvändiga,
visst kanske det fanns förband som borde lagts ner i stället för mitt
men eftersom pengarna är slut. Så fanns inga val. Skära ner eller lägga ner. Då valde FM att skära ner.

Det är snarare du som inte fattar att alla inte alls vill åka utomlands, det är ju bara titta på hemma förbandet. Det är många som man inte trodde skulle säga nej som säger nej.

Det är därför det är bra att man inte får stanna om man säger nej. I några få fall tragiskt.
I några fall jävligt tråkigt. Men nödvändigt i det långa loppet.

Det är för att vi om några år inte ska ha utnyttjat några få unga till max och bränt ut en liten del.
utan att vi sprider på bördan.

Vad som är god svensk sed du menar att sitta hemma vid köksbordet och gnälla? Tack, jag klarar mig utan den.
Jag skiter i vad som är svensk sed. Det är inte god svensk sed att göra mycket.
FM förändras...lev med det.

Någon gång måste vi ju sluta flaxa och acceptera att vår CHEF
har tagit ett beslut. Och i militär verksamhet lyder vi order.

Och att du är truppare tycker jag verkar konstigt, Då borde du om någon förstå att det är nya tider.
Att god svensk sed kanske inte är den bästa vägen ur det här.

Vad jag ville uppnå med mitt inlägg var att påvisa att vår situation inte alls är unik.
Många 10 tusentals svenskar har sått inför den tidigare.

Att det är skrattretande för dig att min kamrat har endast 8 mil till sitt jobb må vara ett skämt för dig. På samma sätt är det ett skämt för mig att ni sitter och gnäller om något som för mig är självklart.

Jag vill bara påpeka att jag tycker FM kunde vara tydligare och kunde skött det på bättre sätt. Men nu är det som det är.
/trupparen

Anonym sa...
23 september 2010 kl. 22:44  

Obertan
Käre kollega. Lugna dig lite annars kanske du får stroke.
Det är sant att lidel knappast
kommer skicka några som frontar varor till MeS.

Men det som Lidel och andra företag gör är tänker på sin utveckling som ett maratonlopp. Du ser frågan som ett 100 meterslopp.

Perspektivet käre kollega! FM också borde syssla mer med långdistanslopp, det här ett av de som just nu genomförs. Tyvärr genomförs för många kortdistanser just nu. Du verkar lida av något stress relaterad åkomma inför finalen.

Även jag har flyttat, sagt ja. Accepterat. Jag ser tillbaka på nedläggningarna som nödvändiga,
visst kanske det fanns förband som borde lagts ner i stället för mitt
men eftersom pengarna är slut. Så fanns inga val. Skära ner eller lägga ner. Då valde FM att skära ner.

Det är snarare du som inte fattar att alla inte alls vill åka utomlands, det är ju bara titta på hemma förbandet. Det är många som man inte trodde skulle säga nej som säger nej.

Det är därför det är bra att man inte får stanna om man säger nej. I några få fall tragiskt.
I några fall jävligt tråkigt. Men nödvändigt i det långa loppet.

Det är för att vi om några år inte ska ha utnyttjat några få unga till max och bränt ut en liten del.
utan att vi sprider på bördan.

Vad som är god svensk sed du menar att sitta hemma vid köksbordet och gnälla? Tack, jag klarar mig utan den.
Jag skiter i vad som är svensk sed. Det är inte god svensk sed att göra mycket.
FM förändras...lev med det.

Någon gång måste vi ju sluta flaxa och acceptera att vår CHEF
har tagit ett beslut. Och i militär verksamhet lyder vi order.

Och att du är truppare tycker jag verkar konstigt, Då borde du om någon förstå att det är nya tider.
Att god svensk sed kanske inte är den bästa vägen ur det här.

Vad jag ville uppnå med mitt inlägg var att påvisa att vår situation inte alls är unik.
Många 10 tusentals svenskar har sått inför den tidigare.

Att det är skrattretande för dig att min kamrat har endast 8 mil till sitt jobb må vara ett skämt för dig. På samma sätt är det ett skämt för mig att ni sitter och gnäller om något som för mig är självklart.

Jag vill bara påpeka att jag tycker FM kunde vara tydligare och kunde skött det på bättre sätt. Men nu är det som det är.
/trupparen

Anonym sa...
23 september 2010 kl. 22:45  

Obertan
Käre kollega. Lugna dig lite annars kanske du får stroke.
Det är sant att lidel knappast
kommer skicka några som frontar varor till MeS.

Men det som Lidel och andra företag gör är tänker på sin utveckling som ett maratonlopp. Du ser frågan som ett 100 meterslopp.

Perspektivet käre kollega! FM också borde syssla mer med långdistanslopp, det här ett av de som just nu genomförs. Tyvärr genomförs för många kortdistanser just nu. Du verkar lida av något stress relaterad åkomma inför finalen.

Även jag har flyttat, sagt ja. Accepterat. Jag ser tillbaka på nedläggningarna som nödvändiga,
visst kanske det fanns förband som borde lagts ner i stället för mitt
men eftersom pengarna är slut. Så fanns inga val. Skära ner eller lägga ner. Då valde FM att skära ner.

Det är snarare du som inte fattar att alla inte alls vill åka utomlands, det är ju bara titta på hemma förbandet. Det är många som man inte trodde skulle säga nej som säger nej.

Det är därför det är bra att man inte får stanna om man säger nej. I några få fall tragiskt.
I några fall jävligt tråkigt. Men nödvändigt i det långa loppet.

Det är för att vi om några år inte ska ha utnyttjat några få unga till max och bränt ut en liten del.
utan att vi sprider på bördan.

Vad som är god svensk sed du menar att sitta hemma vid köksbordet och gnälla? Tack, jag klarar mig utan den.
Jag skiter i vad som är svensk sed. Det är inte god svensk sed att göra mycket.
FM förändras...lev med det.

Någon gång måste vi ju sluta flaxa och acceptera att vår CHEF
har tagit ett beslut. Och i militär verksamhet lyder vi order.

Och att du är truppare tycker jag verkar konstigt, Då borde du om någon förstå att det är nya tider.
Att god svensk sed kanske inte är den bästa vägen ur det här.

Vad jag ville uppnå med mitt inlägg var att påvisa att vår situation inte alls är unik.
Många 10 tusentals svenskar har sått inför den tidigare.

Att det är skrattretande för dig att min kamrat har endast 8 mil till sitt jobb må vara ett skämt för dig. På samma sätt är det ett skämt för mig att ni sitter och gnäller om något som för mig är självklart.

Jag vill bara påpeka att jag tycker FM kunde vara tydligare och kunde skött det på bättre sätt. Men nu är det som det är.
/trupparen

Anonym sa...
23 september 2010 kl. 22:47  

Obertan
Lugna dig lite annars kanske du får stroke. Det är sant att lidel knappastkommer skicka några som frontar varor till MeS.

Men det som Lidel och andra företag gör är tänker på sin utveckling som ett maratonlopp. Du ser frågan som ett 100 meterslopp.

FM också borde syssla mer med långdistanslopp. Tyvärr genomförs för många kortdistanser just nu. Du verkar lida av något stress relaterad åkomma inför finalen.

Även jag har flyttat, sagt ja. Accepterat. Jag ser tillbaka på nedläggningarna som nödvändiga,
visst kanske det fanns förband som borde lagts ner i stället för mitt
men eftersom pengarna är slut. Så fanns inga val. Skära ner eller lägga ner. Då valde FM att skära ner.
Det är snarare du som inte fattar att alla inte alls vill åka utomlands, det är ju bara titta på hemma förbandet. Det är många som man inte trodde skulle säga nej som säger nej.

Det är därför det är bra att man inte får stanna om man säger nej. I några få fall tragiskt.
I några fall jävligt tråkigt. Men nödvändigt i det långa loppet.
Det är för att vi om några år inte ska ha utnyttjat några få unga till max och bränt ut en liten del.
utan att vi sprider på bördan.

Vad som är god svensk sed du menar att sitta hemma vid köksbordet och gnälla? Tack, jag klarar mig utan den. Jag skiter i vad som är svensk sed. Det är inte god svensk sed att göra mycket. FM förändras...lev med det.

Någon gång måste vi ju sluta flaxa och acceptera att vår CHEF
har tagit ett beslut. Och i militär verksamhet lyder vi order.

Och att du är truppare tycker jag verkar konstigt, Då borde du om någon förstå att det är nya tider.
Att god svensk sed kanske inte är den bästa vägen ur det här.

Vad jag ville uppnå med mitt inlägg var att påvisa att vår situation inte alls är unik.
Många 10 tusentals svenskar har sått inför den tidigare.

Att det är skrattretande för dig att min kamrat har endast 8 mil till sitt jobb må vara ett skämt för dig. På samma sätt är det ett skämt för mig att ni sitter och gnäller om något som för mig är självklart.

Jag vill bara påpeka att jag tycker FM kunde vara tydligare och kunde skött det på bättre sätt. Men nu är det som det är.
/trupparen

Anonym sa...
23 september 2010 kl. 23:55  

@Obertan

Det är din liknelse som haltar. Eller har jag missat att internationella insatser numera är ett högprioriterat område för polis och landsting?

Handläggaren sa...
24 september 2010 kl. 07:43  

@Anonym 20.41: Bra skrivet!

@Anonym 23.55: Obertans liknelse är relevant, däremot är den inte en bild av det aktuella läget för läkare och poliser.

@Trupparen: Du misstolkar nej till obligatorium med nej till internationell tjänst. Kanske lätt att göra när FM nu tvingar alla anställda att koppla samman de begreppen.

För mig handlar frågan om obligatoriet om förtroendet för FM. Man säger att man vill vara en attraktiv arbetsgivare och skryter över sitt goda ledarskap. Samtidigt lägger man fram ett blankt avtal, tar fram plankan och tvingar alla anställda att välja. Underkänt!

I ÖB brev skriver man att samverkan skett med ATO, men inte ett knyst om att de två förhandlingarna slutat i oenighet. Är det det FM menar med dialog med medarbetarna?

Dessutom var informationen i augusti om obligatoriet mest en återupprepning av allt som tidigare sagts från arbetsgivarhåll. Varför kan/vill FM inte svara på frågan om gräns vänster och gräns höger för vilka privata skäl som anses som giltiga för att stanna hemma? Är det för att Trupparen i en nära framtid ska kunna skicka ut anställda med barn där livspartner har ett jobb som kräver ett par hotellnätter per månad inom riket?

/Handläggaren, som hittat en annan "båt" att tjänstgöra på.

Anonym sa...
24 september 2010 kl. 11:25  

Snälla Trupparen och alla ni andra, försök hålla er till kärnan i debatten!

Utlandstjänst eller inlandstjänst eller vad vi nu ska kalla det!

Avtal SKALL vara klara innan man skriver på något! Det är där FM har gjort fel och inte att ställa om sig för att klara de försvarspolitiska målen (..om vi nu har några dvs)

Ja! polis och annat löst folk har också tjänstgöringsplikt! Men jag kan ge mig f-n på att de vet vad det innebär och vad de har för rättigheter och skyldigheter!

Vi vet int´ nått!

Att fackföreningar och arbetstagare körs över är en normglidning som i slutändan endast kommer att drabba den enskilda officeren eller soldaten.

Ni får gärna vara hur positiva över förändringsarbetet och de förmågor vi nu besitter och ska besitta inom FM men ge för h-e aldrig avkall på regler och avtal!
¨

/BLANK

Anonym sa...
24 september 2010 kl. 23:03  

Wiseman!
Du redovisar väl ett komplett resultat av alla inlämnade svar om obligatoriet från respektive förband, skola och centra? PS Glöm inte HKV DS.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/uppsagningar-hotar-i-forsvaret_5389943.svd

/Vitablixten

Anonym sa...
25 september 2010 kl. 01:01  

@Blank

Du har rätt i det rör sig om två skilda frågor. Men dåligheten i FM:s sätt att hantera det här verkar alla vara mer eller mindre överens om.

Vad vi inte är överens om är utlandsobligatoriets vara eller inte vara. Tror du inte det gnällts friskt även om minsta detalj var redovisad?

Visst säger sig i stort sett alla officerare sig vara positiva till utlandstjänst. Den verklighet som jag och förmodligen även trupparen m fl möter är dock en annan. När tjänsterna väl skall bemannas är alla helt plötsligt positiva, fast bara inte just nu. Och så står man där med nyckelbefattningar obemannade och till slut panikrekryterade. Inte sällan med dåliga förberedelser och bristande/fel kompetens som resultat. Vilket i sin tur i bästa fall leder till ineffektivitet, i värsta fall till rena säkerhetsrisker (jag har sett otaliga exempel på båda under mina missioner).

Nej, en anställning i Försvarsmakten innebär att du kan behöva tjänstgöra utomlands - och detta inte bara när det passar dig. Det är bra att FML nu sätter ner foten och gör klart att detta gäller för alla. Tråkigt bara att de väntat så länge och dessutom gör det så dåligt.

CS sa...
25 september 2010 kl. 08:41  

@Blank mfl

Ni blandar äpplen och päron.

Ni skriver på ett nytt anställningsavtal som förbinder er att även tjänstgöra utomlands. Alltså en ny ramfaktor. Ni tycker att alla detaljer skall vara reglerade i det avtalet. Den typer av detaljer ni efterfrågar finns aldrig beskrivna i ett anställningsavtal. Jämför gärna med det ni skrev på (om ni skrev på något överhuvudtaget) när ni tog anställning i FM. Där framgick inte alla detaljer.

Detaljer framgår istället av kollektivavtalen vilka är föränderliga. Just nu gäller Utlandsavtalet och det fortsätter gälla till dess ett nytt avtal är framtaget och förhandlat.

FM har redovisat sin syn pa inriktning av framtida avtal. Hur det blir återstår att se efter att förhandlingar har genomförts. Egentligen är det inget konstigt med hur FM har hanterat detta. Jag vågar påstå att för en gångs skull har man visat på gott ledarskap från HKV när man genomdrivit ett nödvändigt beslut trots att inte alla gillar det.

Anonym sa...
25 september 2010 kl. 10:46  

@ CS

Nej det är inget konstigt med att man kör över personal! Det har arbetsgivare gjort i alla tider.
Men om det är som Trupparen säger att dessa inte kan besätta platser pga att folk inte är tillräckligt frivilliga när det väl gäller så är det ju där Pudelns kärna finns!
Man inför obligatoriet för att kunna besätta dessa platser på kort varsel "uppkommen insats" men vägrar att "betala" för det. I min värld rimmar detta väldigt illa då Chefen låter meddela att ingen ska åka mot sin vilja även under de nya förutsättningarna!

Platserna skall besättas och det är då den enkilde som drabbas om han inte kan eftersom det inte finns något nytt avtal att luta sig emot! Håriga Handen skiljer inte på äpplen eller päron!

Jag tror faktist att sättet som detta drivits igenom i slutändan kommer att minska folks vilja att lämna detta landet under AG-FM flagg! Men jag kan ha fel och då är det faktist ett "lysande" ledarskap som FML visar upp! även om det osar 1890-tal

/BLANK

Anonym sa...
25 september 2010 kl. 12:29  

@CS

Huvudet på spiken, tamigfan. Sanningen är nog dock den att även om allt var förhandlat in i minsta detalj, så hade det fortfarande rått gråt och tandagnisslan. Detta då FM är fullt av folk som inte vill tjänstgöra internationellt av olika anledningar. Man följer partilinjen och säger sig vara positiv och framhåller stabstjänsten i Bosnien -98 i hopp om att aldrig mer behöva åka ut och bo i corimec och ha det jobbigt.

Starkt av ÖB att äntligen vrida åt tumskruvarna. Dock hade jag hoppats att han kunde varit lite rakare med varför det här är nödvändigt.

Farfar sa...
25 september 2010 kl. 18:47  

Det sägs att ca 10 procent av officerarna har sagt nej. Dvs att ca 90% har sagt ja, eftersom de har fått ett bud de inte kan eller vill tacka nej till.

Jag tolkar detta som att ca 90% av officerarna i vårt försvar totalt saknar ryggrad och hellre stoppar nacken under bilan än tänker själva. Ett annat ord för detta fenomen är: "Syltrygg"!

Tänk själva, SYLTRYGGAR! Att avtala bort rätten att ställa krav på motprestationer för genomförda insatser är samma sak som livegenskap.

Grattis till nya jobbet, IDIOTER!

Anonym sa...
25 september 2010 kl. 19:37  

Så många kollegor som slog sig för bröstet om krigets krav under 90-talet och framåt. Men aldrig vågade åka själva. Klart att de stönar nu när dessa kaserngårdskramare kanske måste åka. Det vore ju horribelt om man tvingades åka iväg för att hjälpa människor i nöd i en krigszon.

Anonym sa...
25 september 2010 kl. 22:35  

Fy fan vilket jävla gnäll jag läser här. ÖB har fattat ett beslut med den demokratiskt valda regeringens goda minne. Även om jag kan hålla med om att processen fram till beslutet inte varit helt klockren återstår dock två alternativ för alla som gnäller:
1, sluta snacka strunt och tacka JA, eller
2, sluta snacka strunt och tacka NEJ.
Fråga inte vad FM kan göra för er utan snarare vad ni kan göra för FM!

/en som var upprörd i några timmar men sedan valde att gå vidare med ett JA!

Serd sa...
26 september 2010 kl. 08:48  

Hur länge har man talat om s.k. internationell tjänstgöringsskyldighet? Många år, känns det som. Det kan inte ha undgått någon att detta är vi på väg mot.

Gnället om att ingenting är klart och att avtalen inte är skrivna är ju trams. Antingen behålls nuvarande avtal (US-avtalets innehåll övergår när US försvinner) eller så ersätts det med något annat på de sätt som kollektivavtal tas fram hela tiden. I detta avtal kan t.ex. ersättningsprinciper för "uppkommen utlandstjänst" eller vid tätare rotationer förhandlas in.

Den som sökte anställning i FM t.ex. 1985 levde väl inte rövare över att man inte visste hur övningsdygnstillägget skulle se ut 1998? Eller om kval övertid börjar kl 21 eller 22?

För övrigt skall man ALDRIG glömma att även med befintliga avtal kan en chef göra arbetstagarens tillvaro till ett helvete - men gör alla chefer det, regelmässigt och bara för att avtalen inte förbjuder det?

jag tycker däremot FM underskattat sin personal i ett viktigt avseende. Missledda av INFOS har man misslyckats med att kommunicera tydliga och klara fakta. ÖBs brev var ju formulerat ungefär likadant som ett reklamerbjudande att gå med i en bokklubb, (inklusive ett felplacerat P.S!) Vi har sett samma missgrepp i informationen kring införandet av PRIO.

Våga lita på att de anställda kan ta till sig komplicerad information i viktiga frågor, så slipper vi uppslitande debatter!

Anonym sa...
26 september 2010 kl. 10:03  

@2235

Inte är det sådana JA-sägande nickedockor som DU som för världen framåt!

Anonym sa...
26 september 2010 kl. 10:12  

Snart är det höst och då kommer vår riksdag att kalla hem vår enhet från sandlådan i Långtbortistan! Vart skall vi då åka? Kommer vi månne att centralförvaras i Arboga eller sätter FML ihop en "svtalsskrivnings-bataljon" eller två för att komma i mål med våra avtal? Det kanske behövs nu när avtalschefen med kort varsel sagt upp sig.

Anonym sa...
26 september 2010 kl. 11:11  

Farfar: Syltryggarna är de som vill ha förmånen att sitta i Sverige och lyfta lön när kollegorna strider mot Talibaner.

Typiskt svensk byfåne-inställning att tycka att de 10% som sa nej är någon form av hjälte.

Jag skakar på huvudet och skrattar, 100 år av socialdemokrati går inte att tvätta ur era huvuden.

Anonym sa...
26 september 2010 kl. 15:15  

Klart folk gnäller. De har under hela sin yrkesverksamma tid haft trygg anställning i en lugn och stillsam statlig organisation där ingen får sparken, man kan gå skogspromenader på arbetstid och gå hem efter lunch på fredag. Visst har en liten andel någonstans jobbat arslena av sig för att få kärnverksamheten att gå runt, men det har knappast påverkat den stora massan. Nu säger ÖB helt plötsligt att det får vara slut på den här uppdelningen. Plötsligt finns bara den nya, osäkra och krävande Försvarsmakten kvar. Klart folk blir upprörda.

Anonym sa...
26 september 2010 kl. 15:27  

Städade mailen och hittade en länk som en kompis skickat till mig.
Inte bara vi anställda tvingas in i detta odefinierade kontrakt.

SVT Hallandsnytt 13/9:
"Försvaret söker nya soldater
Försvaret söker ny personal: soldater. Ett yrke som inte kräver några förkunskaper och som därför kan sökas av alla. Arbetslösa som vägrar att söka jobbet kan därmed mista sin a-kassa."

OBS ordet "kan", detta är inte prövat ännu och kanske blir det inte så.
Visst vet jag att man kan tvingas flytta inom landets gränser om det inte finns jobb att söka på hemorten, men ovanstående gör ju att hela grejen med uppsägning och Trygghetsstiftelse liksom faller...

/ Hoppla

Anonym sa...
26 september 2010 kl. 18:30  

Vet inte om jämförelserna är helt relevanta... poliser och andra, tex läkare arbetar utan tvivel i konfliktområden ... förvisso, men utan tvång? De har ett val. Eller?

Min sambo har varit i lång utlandstjänst, civilt för Ericsson, dock utan tvång. Det var mer ett underförstått tvång " ska du fortsätta göra karriär så behöver du en internationell erfarenhet... "

Så är det ju inom försvaret också, i längden kan vi inte har högre befattningar med officerare som inte fattar vad som gäller idag utomlands. Men hur många gäller det?

Min point är här mer ledarskapet. Så framfördes på en information i stora huset på Lidingövägen, ung citat " ...vi behöver visa för de anställda soldaterna att alla har samma sits, att villkoren för deras chefer är samma som för dem?"

Det lät bra - men stämmer det verkligen? För det första, i vilken verksamhet är villkoren för en chef samma som för en medarbetare?
En general på besök har samma villkor som vi övriga i en mission? Nix, nix.
Visst, ett vanligt befäl delar alla vedermödor i ett insatsområde med soldaterna. Visst. Men i bara 6-7 månader. Det fixar alla utan ett tvång, både en och flera gånger.

Det andra som inte stämmer är volym, med reservare inräknade är det kanske max 10 000 st officerare i bolaget som kan vara användbara utomlands. Ska då alla solidariskt vara beredda att åka ( tvingade som vi ev blir ... ) så finns det inte en enda befattning ledig för en anställd soldat. Det finns inte plats helt enkelt med ett 1 till 4 eller 1 till 6 rotationssystem.

Det innebär att argumentet faller helt till marken. Alla kan inte åka. Och vad ska alla civila göra i utlandet? Eller tekniker som gör superjobb i Sverige men jobbet är inte relevant utomlands? Nix, nix.
Och samma som soldaterna? De är idag anställda på två år. De gör max två rotationer och sedan... vad?
Nix... det stämmer inte det här!

Här finns ett kommunikationsgap, ÖB har faktiskt inte förklarat så jag förstår detta... nix, nix.

Så jag kan hålla med var många andra ändå skriver eller antyder. Det är inte tjänsten utomlands i sig som vi snackar om, de flesta kan nog tänka sig både en och två vändor. Men att tvingas skriva om avtal med tveksam argumentering? Nix... inte kul.
Och jobbet som officer var så KUL!
/ Petra

Anonym sa...
26 september 2010 kl. 19:39  

Ryggbiffen sa...

Tja, det är ganska intressant att läsa igenom alla 43 komentarerna och slås av den enorma oförmåga det finns att förstå innebörden av vad debatten egentligen handlar om. Några har nämnt det tidigare; Det handlar inte om själva "tvånget", utan om att inte köpa "grisen i säcken". Det finns inget avtal värt namnet. Argumenten är klart förståeliga.
Det som är mer skrämmande är den brist på analytisk förmåga som alltför många trotjänare uppvisar. Vilka jag menar? Jo, alla ni som tjatar om att "håll tyst och ställ in er i ledet" - eran förmåga att förstå sammanhanget/uppgiften verkar klart begränsad. Tragiskt!!

Själv svarade jag JA!

//RB

Anonym sa...
26 september 2010 kl. 23:27  

@Petra

Det handlar inte om att alla anställd SKALL åka utomlands, det handlar om att alla skall vara inställda på att utlandstjänstgöring ingår i befattningsbeskrivningen.

Och Ericsson tvingar inte din sambo att åka utomlands, varken förtäckt eller öppet. Men skall man göra karriär i ett internationellt företag så är det naturligt att man också jobbar utomlands under sin karriär.

Handläggaren sa...
27 september 2010 kl. 08:58  

Jag tycker det är skönt att vara på väg ut ur FM, med tanke på vilken attityd, (bristande) empati och människosyn kommande chefer verkar ha.

Självklart är det lätt för en general eller en överste att tacka ja eftersom de ofta redan har familjens stöd att flytta runt/göra insats. (Antingen det eller så har de en ny familj.)

För min egen del har jag på grund av familjeskäl ingen möjlighet att tjänstgöra internationellt mer än någon kortare (2-3 månader) enstaka period de närmaste tio åren.

Nu har jag svårt att se en internationell befattning som skulle passa min profil där det samtidigt är ont om "frivilliga". Men vad händer när rekryteringen inte lyckas, de empatilösa arméofficerarna som kommenterar här klättrat i karriären och man behöver fylla ut staber och specialistfunktioner med civila om 5 år?

Varför vågar inte FM sätta gräns höger och vänster för vad som anses som OK skäl att inte tjänstgöra internationellt?

/Handläggaren

Anonym sa...
27 september 2010 kl. 14:18  

@ 1003.

Min vän, är det inte underbart när man kan gömma sig bakom sitt samhälleliga ansvar att utveckla världen genom att säga nej till allting!?! Säger man nej innebär det att man ifrågasätter och ifrågasättande utvecklar ju, eller hur? Olala, snart kommer du väl med inlägg om att jag inte förstått akademiseringen av FM om jag tackar ja till ett nytt kontrakt för ett akademiskt förhållningssätt innebär ju ifrågasättande... Självklart skall vi ifrågasätta. MEN efter fattade beslut så handlar det om att ställa in sig i ledet och städa framför egen dörr. Är du inte beredd på detta bör du lämna organisationen! Är dessutom så otroligt trött på att officerare så ofta tar underifrån perspektivet i stora frågor. Vilken signal skickar vi till de officerare som är anställda efter 2003 när vi gnäller som vi nu gör? Bra fänriken och löjtnanten, ni skall ha obligatorium, men jag som major jag skall inte omfattas... Snyggt ledarskap - NOT!

Vill du påverka, gör det inom politiken, finns säkert ett stort antal stolar till dig hos Sd, de vill ju fokusera på hemmafronten...

Anonym sa...
28 september 2010 kl. 20:02  

Är det inte så att fml vill bli av med en övertalighet?
Är det inte så att fml vill implementera ett mindset hos sina anställda?
Är det inte så att det är förbannat svårt att tillmötesgå en åldrande och "topptung" personalstock?
Är det inte så att Vi genomgår för många förändringar på en allt för kort tid?
Är det inte så, att när den senaste hitmusiken spelat färdigt är slutprodukten två brigader (totalt)?
Är det inte så att trovärdigheten är löjligt låg?
Är det inte så att ett kraftfullt och tydligt ledarskap saknas?
Är det inte så att det hela är illa skött?
Är det då konstigt att många tröttnar?

//"en officer och en tjänsteman"

Anonym sa...
28 september 2010 kl. 20:18  

FM:s chef för humana resurser personaldirektör Per-Olof Stålesjö meddelar att uppsägningsdatum för dem som ännu inte har undertecknat obligatoriet är planerat till 31 oktober. Snacka om inhuman utpressningspolitik!

Det enda språk som biter mot sådana här översittarfasoner är allmän arbetsnedläggelse, alternativt allmän uppsägning från personalens sida. Blås till facklig strid!

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...
28 september 2010 kl. 23:15  

Appropå facklig strid, Officersförbundet är väl inte direkt känt för att stå på barrikaderna och framföra åsikter. De kanske verkar genom tyst diplomati? Det verkar inte fungera så bra!

/TS

Nej. men så kan det inte.... sa...
30 september 2010 kl. 10:51  

Jag vet att man avsiktiligt håller inne med information för att försköna verklighet. Är inte själv försvarsmakts anställd men dock medföljande i ett projekt i Pápa, Ungern. De diskussioner som förekommer här ang. arbetstider, ersättningar, skola, barn de diskussionerna skulle inte ha funnits om sanningen presenterades innan man hoppade på tåget........Alla ni som i fortsättningen kommer att väljas ut - inte söka er till, Utlandstjänst vet redan innan att alla svenska avtal och regler går i graven. Ni blir totalt utlämnade till nya omskrivelser och tolkningar som ingen på hemmaplan någonsin accepterar.All makt åt HKV !!!!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade