Genomlysning

Försvarsminister Sten Tolgfors skriver på Expressens debattsida tillsammans med den moderate partisekreteraren Per Schlingmann om vilka konsekvenser en rödgrön försvarspolitik skulle få i form av hur många soldater eller officerare som skulle behöva sägas upp för att kompensera för den rödgröna avsikten att minska förbandsanslaget med 750 m kr. Som jämförelse kan också nämnas att 750 mkr är något mer än årskostnaden för en flygflottilj och något under kostnaden för våra största regementen. Dock lär det inte räcka med att lägga ned ett förband för att hämta hem 750 mkr om året då långtifrån alla kostnader kan räknas hem. Det ligger nog snarast i häradet 2-4 förband beroende på när pengarna ska sitta på kontot.

Det för oss raskt in på de underlag som Försvarsmakten tidigare lämnat till Regeringen där man anser sig behöva krympa organisationen med minst ett regemente, en flygflottilj och ett tiotal utbildningsgrupper för Hemvärnet, men även slå samman vissa andra förband. Allt för att frigöra pengar för kunna betala för framtida verksamhet. Kostymen är för trång, även om det enligt generallöjtnant Jan Salestrand är man identifierat en överkapacitet inom dessa områden. Det är svårt att tro att någon idag skulle kunna peka ut en "överkapacitet" inom svenskt luftförsvar. Ordvalet är också mycket märkligt eftersom alla andra officiella dokument hänvisar till kravet på att friställa pengar genom nedläggningar för att finansiera annan verksamhet om budgeten ska hållas.

Försvarsminister Sten Tolgfors berättar i flera intervjuer att han inte har några förslag på sitt bord om nedläggningar och försvarsberedningens ordförande Karin Enström (m) sade häromdagen att man för kontinuerliga budgetdialoger med Försvarsmakten och att ekonomiska förutsättningar kan förändras, men det är ytterst osannolikt att förband läggs ned. (Wiseman kursivering)

Tänk om man kunde få svaret rakt ut att det inte blir några förbandsnedläggningar? Moderaterna och Alliansen var mycket tydliga i sina uttalanden med början efter Georgienkriget att det inte var aktuellt med några nedläggningar innan valet 2010. Nu är man inte alls lika tydlig utan hänvisar till man inte kan garantera något eftersom man inte vet vem som vinner valet. Men det måste väl finnas någon form av politisk tanke hos Moderaterna, även när det gäller försvarspolitik eller kan man bara ge vallöften inom andra områden?

Nu är det istället två block som är sysselsatta med nedläggningssmutskastning om vems budget som är mest nedläggningsartad, istället för att komma med egna löften. Det blir intressant att se det rödgröna motdraget, men man blir nog inte klokare av det. Snarare blir det väl i samma stil som vanligt - "Vi är bättre, ni är sämre". Klämda i mitten sitter personalen i Försvarsmakten och funderar över uppsägningar av arbetsbrist och eventuell uppsägningar p g a nedläggningar.


Övriga media: BLT

10 kommentarer:

Anonym sa...
13 september 2010 19:55  

tusentals färre soldater med de rödgröna skriver tolgfors, man kan undra vilken värld han lever i. Tar man bort tusentals så finns inga kvar och det är den bistra sanningen.

Sumatra sa...
13 september 2010 20:23  

Det var kanske inte just den här typen av försvarsdebatt vi hade i åtanke, när vi önskade att försvars- och säkerhetspolitiken skulle komma på agendan till valet.

Kanske är politikerna inte mogna att hantera så svåra frågor i valtider (f´låt Allan, det gäller inte dig).

På något sätt känns det som om debatten förs mellan Muf och SSU, lite lagom pubertalt sådär.

Politik och därmed sammanhängande strävan efter makt är och förblir en smutsig hantering. Om vi alla skulle aggera så här till vardags, med osanningar, och halvsanningar så skulle samhället snabbt kollapsa. Vem skulle lita på någon annan i sin omgivning?

Hur svårt kan det vara; Blir det några nerläggningar, ja eller nej? Finns det ingen journalist som kan ställa en rak fråga och som inte tar ett tjafs-svar?

Wiseman sa...
13 september 2010 20:38  

Sumatra: Det skulle väl vara Mikael Holmström i så fall.

Anonym sa...
13 september 2010 20:49  

När Öfu Salestrand talar om överkapacitet så menar han förmodligen skjutbanor, matsalar, parkeringsplatser eller något annat dimensionerande som han inventerade inför de nedläggningförslag han levererade i såväl FB 2000 som FB 2004.

Wiseman sa...
13 september 2010 20:54  

Ja, det är ju framförallt bland parkeringsplatserna man kan hämta hem mångmiljonbelopp.

Sumatra sa...
13 september 2010 20:56  

@ Wiseman

Nog med förslag.

Anonym sa...
13 september 2010 21:09  

Tolgfors är bara tröttsam. De rödgröna har betydligt färre yrkessoldater i sitt försvar och får då råd med betydligt fler kontraktssoldater istället. Då har vi inte ens börjat diskutera de kostnadsexplosioner som yrkesförsvar inneburit i andra stater. Genom att dessutom nöja sig med 1 000 soldater i utlandstjänst sparar de rödgröna också en slant.

Man kan tycka vad man vill om de rödgrönas besparing på två miljarder, men jag tror i alla fall att de rödgröna är det finansiellt mest stabila.

/Karl

Anonym sa...
13 september 2010 22:38  

Det är redan löst. Man kan inte säga upp soldater man inte har

M sa...
14 september 2010 20:34  

Ja nu finns det ju väldigt reella anledningar till att flygflottiljen i Ronneby är den som möjligtvis ligger "värst" till i det fall man skall dra ned på antalet platser med "flottiljstatus". En mycket stor anledning är enligt min mening den osedvanligt besvärliga situationen för att hantera miljöprövningar - jämfört med andra liknande platser i landet. Med bättre drag och samarbetsförmåga (obs - jag skriver INTE "kompromissvillighet" eller "lägga sig platt för FMs krav") skulle man ligga betydligt bättre till. Något att tänka på för lokalpolitiker, länsstyrelse och andra remissinstanser. Det man sår - får man skörda (om man har tur).

M sa...
14 september 2010 20:36  

Ja nu finns det ju väldigt reella anledningar till att flygflottiljen i Ronneby är den som möjligtvis ligger "värst" till i det fall man skall dra ned på antalet platser med "flottiljstatus". En mycket stor anledning är enligt min mening den osedvanligt besvärliga situationen för att hantera miljöprövningar - jämfört med andra liknande platser i landet. Med bättre drag och samarbetsförmåga (obs - jag skriver INTE "kompromissvillighet" eller "lägga sig platt för FMs krav") skulle man ligga betydligt bättre till. Något att tänka på för lokalpolitiker, länsstyrelse och andra remissinstanser. Det man sår - får man skörda (om man har tur).

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade