Valguiden: Piratpartiet

Vilka är de dimensionerande hoten mot Sverige för ditt partis försvars- och säkerhetspolitik? Vilken säkerhetspolitisk situation och vilken typ av angrepp ska utgöra dimensionerande hot och styrande krigsfall för den svenska försvarspolitiken?

Piratpartiet har ingen fast åsikt i frågan. Dock så anser vi att nuvarande sk "signalspaning" (en felaktig omskrivning för att dölja det äkta syftet) knappast tjänar våra intressen säkerhetspolitiskt.


Hur ser ni på nivån på försvarsbudgeten? Hur mycket pengar är ni beredda att avsätta till försvarsbudgeten?

Vi kommer vilja omfördela de tillgångar som just nu går till FRA till MUST som har långt mer kompetens inom informationshämtning och också mer respekt för det folk de är satta att beskydda.


Hur ser ni på ytterligare förbandsnerläggningar?


Piratpartiet har ingen åsikt i frågan.


Vilka är de viktigaste frågorna för att utveckla Försvarsmakten och Sveriges försvar?
Att se till att Försvaret arbetar för att skydda Sveriges folk, inte misstänkliggöra det. Om Försvaret är övat att ständigt titta bakåt så kommer de bli blint för att när det gäller titta framåt.

Hur vill ni effektivisera materielanskaffningsprocessen?

Piratpartiet har ingen åsikt i frågan.


De flesta bedömare anser att Sverige inte ensamt klarar av att hantera ett militärt angrepp. Hur ska vi gå till väga för att försäkra oss om att få stöd utifall det värsta skulle inträffa?


Stark diplomati och nära band med andra nationer är en bra början. Detta ska dock inte ske till priset av att Personlig Information ges ut lättvindigt. I ärlighetens namn ska det dock nämnas att den delen även är ett politiskt beslut.


Vad är er inställning till ett svenskt NATO-medlemskap?

Piratpartiet har ingen åsikt i frågan.


På vilka sätt ska Sverige kunna realisera Solidaritetsförklaringen gentemot de andra nordiska länderna?

Piratpartiet har ingen åsikt i frågan.


Vad anser ni är framtiden för den svenska militära insatsen i Afghanistan? Hur vill ni utveckla den svenska militära och civila insatsen i Afghanistan för att öka effektiviteten?

Piratpartiet har ingen åsikt i frågan. Dock så stödjer vi Internationella Insatser för att skapa fred och hjälpa folk i nöd på det sätt som vi gjort i många delar av världen. Detta ska då vara en militär insats som understödjer den civila hjälpinsatsen.


Vad är ert partis målsättning med insatsen i Afghanistan? Vad anser ni bör vara end-state och/eller slutdatum för den svenska militära insatsen där?

Piratpartiet har ingen åsikt i frågan.


Hur vill ni utveckla förmåner och ersättning till försvarsmaktspersonal på skarpa insatser?


Piratpartiet har ingen åsikt i frågan.


Jonatan Lundquist
Tillförordnad försvarspolitisk talesman för Piratpartiet


Wiseman kommentar:

Piratpartiet har en tydligt enfrågeprägel, vilket man även kunnat se när partiet tillfrågats i andra frågor. Piratpartiet fokuserar som bekant sin energi på integritet och frihet på nätet, vilket inom försvarspolitiken manifesteras genom att man vill minska FRA till förmån för MUST som man anser vara bättre på underrättelsetjänst. Vad man baserar denna ståndpunkt på är dock oklart. Försvars- och säkerhetspolitiskt får man förmodligen inte så mycket valuta för en röst på PP eftersom partiet helt fokuserar på ”nät”-frågor.

3 kommentarer:

Kallisti sa...
3 september 2010 17:14  

Konstigt dock att inte Piratpartiet tar tillfället i akt i första frågan att lyfta cyberkrig som ett hot mot svenska intressen. Om internet är en demokratisk rättighet och när fler medborgerliga aktiviteter går elektroniskt (typ deklaration etc) så blir konsekvenserna av ett anfall mot Sveriges infrastruktur naturligtvis mycket stora.

Wiseman sa...
3 september 2010 17:15  

Du är inte ensam om att vara lite förvånad.

Anonym sa...
6 september 2010 18:19  

Vi är medvetet restriktiva med att bredda vår politik inför valet. Vi vill att alla väljare (oavsett om de gillar vår politik eller inte) skall ha en klar uppfattning om var vi står i våra frågor. När valet är över så kommer vi i Riksdagen följa eventuella överenskommelser som vi kan komma att göra med det block som ger oss bästa budet.
För att anpassa språkbruket till läsarna av denna blogg, skulle jag vilja säga att vi är ett neutralt parti. Därför tvingas vi att vara återhållsamma med att tolka in någon nytt i våra frågor.
I framtiden kan vi kanske bredda oss till att se till att Sverige börjar tänka informationspolitiskt. Det är naturligtvis bara gissningar vad våra medlemsmöten kommer att tillföra till vår politik, men med en genomtänkt informationspolitik så kanske vår del av Internet skulle vara mer redo för cyberkrig. En annan relevant tanke är om en upphandling såsom PRIO skulle ha skett. Både pris och det sätt som det har implementerats på skulle ha blivit annorlunda om vi hade haft riksdagsledamöter med samma IT-vana som vi kan erbjuda i Piratpartiet.

C Magnus Berglund
Riksdagskandidat
fd officer i FVRF

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade