S-ledamot frågar försvarsministern om internationell arbetsskydlighet

Skriftlig fråga 2009/10:1007

den 31 augusti

Fråga

2009/10:1007 Utvidgad tjänstgöringsplikt

av Peter Jeppsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Överbefälhavaren har fattat beslut om att utvidga tjänstgöringsplikten för anställda inom försvaret. Beslutet innebär att tjänstgöringsplikten även ska gälla utanför de svenska gränserna, även för den personal som har anställts tidigare än 2004.

Beslutet har lett till en förtroendekris inom försvaret då de som är anställda före 2004 anställdes för att försvara Sverige mot angrepp utifrån. Många känner sig tvingad att säga ja till en utvidgad tjänstgöringsplikt vilket innebär att arbetet blir mer inriktat på utlandstjänstgöring. Detta är en förändring som innebär en stor osäkerhet för de anställda och deras anhöriga då man inte vet vilken krigshärd man sänds till. Det är viktigt att de anställda och deras anhöriga får det stöd och den hjälp som en förändrad tjänstgöring innebär. Det är stor skillnad på att tjänstgöra utomlands än i Sverige. Det innebär en större fysisk och psykisk påfrestning för hela familjen.

Jag vill därför fråga försvarsministern hur ministern ser på att den utvidgade tjänstgöringsplikten ska gälla även för den personal som har anställts före 2004, trots tidigare ingångna anställningsavtal, och om försvarsministern avser att vidta några åtgärder i sammanhanget.

11 kommentarer:

Unknown sa...
8 september 2010 kl. 09:53  

Bra att någon tar upp ämnet på politisk nivå. När jag i somras mailade samtliga ledamöter i försvarsutskottet ang. internationella tjänstgöringsskyldigheten, var det visserligen få som svarade men de som gjorde det hade ingen aning om att detta var på gång. Huruvida det beror på dåligt politisk insyn i FM, dåliga politiker eller dålig info från FM kan man ju diskutera. Det är illa vilket som.

Anonym sa...
8 september 2010 kl. 10:17  

Du får bara inte missa denna artikel...
Nu har vi avskaffat värnplikten och
hittat en ny kanal som kan förse oss med kött...

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7744593.ab

Upandaway sa...
8 september 2010 kl. 18:14  

"Huruvida det beror på dåligt politisk insyn i FM, dåliga politiker eller dålig info från FM kan man ju diskutera. Det är illa vilket som."

Varför inte alla på en gång? Försvarspolitik har ju blivit lite av ett bakvatten de senaste decennierna, så att kvaliteten på samtliga fronter gått ned är väl inte så förvånande.

Anonym sa...
8 september 2010 kl. 18:28  

Tolgfors har ju i tidigare uttalanden hänvisat till att detta är ett beslut myndigheten har att ahntera själv - utan politisk inblandning.

När en folkvald interpellerar statsrådet så blir det svårt att ducka...

Skall bli spännande att se det undvikande svaret.

Anonym sa...
8 september 2010 kl. 21:28  

Vi får hoppas att försvarsministern säter ner foten tydligt "detta är ingen politisk vilja". Då framstår väl FM som en god arbetsgivre (eller inte??) som är på kollisionskurs med arbetstagare-rganisationerna, förbannade anställda som är synnerligen irriterade över hanteringen.
Svara JA nu Så får vi se vad det blir för villkor SEN. Detta är troligen inte rekryteringsbefrämjande.
FML bör överväga att ta time-out, denna fråga är helt missbedömd från ledningen i FM.

Varför är det så många vakanta befattningar på PERSS? ingen påförhandlingssidan men FM vill göra om många avtal..hänger det ihop...nej..

Markstridare

Cynisk sa...
8 september 2010 kl. 22:12  

Vad förväntar ni av detta?
FM inför nu på bredd ett system som de senast anställda och nybefordrade redan har. Ett system som ökar tillgängligheten för FM.

Tror ni att Tolgfors misstycker? Glömt det!

Arbetsdomstol? Sällan.

Pellefant sa...
8 september 2010 kl. 23:48  

@Cynisk

Alldeles riktigt och den folkvalde som ställde frågan har därmed också gjort vad han förväntas av de som utövat lobby på honom.

Anonym sa...
9 september 2010 kl. 01:21  

Hur många specialister ska det finnas i org 2014?
Var ska de komma ifrån?
Vilka anställningsformer ska de ha?
Hur många officerare skall det finnas i org 2014?
Vart tar resten vägen?

Både militärer och politiker kommer att vara lika förvånade över svaren och frågorna år 2015 som vi är nu. Trots att vi redan har svaren.

Nu till den aktuella frågan som är cirka 10 år gammal. Att det finns ledamöter i försvarsutskottet och militärer i FML som inte känner till den får väl tillräknas det där numera välkända förmågeglappet.

"Försvarsutskottet refererade 2007 till regeringens bedömning att anställningsformerna för officerare inte borde lagregleras utan var en fråga för parterna på det statliga avtalsområdet."
"Regeringen tog upp frågan i budgetpropositionen för 2008 och menade att Försvarsmakten borde ha omförhandlat anställningsavtalen med de officerare som inte är skyldiga att tjänstgöra i Utlandsstyrkan."

Man vet aldrig, men herr Jeppson borde känna till frågan och därmed också svaret.
Kan det vara så att herr Jeppsons parti ändrat lite åsikt i frågan, i riktning mot de enda som röstade emot?

Teaterdirektören.

Försvarsmaktsanställd sa...
9 september 2010 kl. 08:36  

Jag blir mörkrädd över hur många officerarae som saknar förståelse för den politiska processen och svensk styresform. Anställningsavtal är en angelägenhet för arbetsmarknadens parter varken mer eller mindre.

Den ordning och de anställningsavtal som FM nu vill införa har redan de officerare som är anställda efter 2004. Vi kan inte och ska inte ha olika avtal.

Riksdagsbesluten som togs i början av 2000-talet är tydliga, ALLA som är anställda i FM ska ha samma internationella arbetsskyldighet. Därefter finns det i olika regeringsdokument fragment av information som pekar ut vilken riktning FM ska gå. Internationell arbetsplikt kan ses som en implied task...

Att som denne populistiske S-politiker inte är bättre påläst förvånar ingen. Större hycklare än S när det gäller vår säkerhetspolitik får man leta efter

Unknown sa...
9 september 2010 kl. 11:12  

@ Försvarsmaktsanställd.

Jag tror du missat en del av problemet. För många handlar det inte om ATT omregler utan HUR det genomförts och bristen på respekt för arbetstagaren. Officersförbundets undersökningar visar detta ganska tydligt.

/Anno

Anonym sa...
9 september 2010 kl. 21:20  

Till Anonym 10.17. Det är ju helt underbart! Först får man sparken för man inte skriver på, sen kan man tvingas ta anställning som soldat i försvarsmakten igen - nu sitter man där med skägget i brevlådan! Hehe

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade