Ledarskapet som inte praktiseras

"First impressions last", hävdar en känd reklamfilm. Visst är det i mångt och mycket så. Man får aldrig chansen att ändra på det första intrycket man gjort hos andra människor. Lika sant är det att våra handlingar är vad som formar andras omdömen om oss.

Signaturen "Trött officer" har ett mycket tänkvärt gästinlägg hos Cynisk. Att bilden av verkligheten ser helt olika ut på Lidingövägen 24 och ute på förbanden tvivlar nog ingen på. Men vem är sitter inne med den sanna bilden? Den som beslutat om verkligheten eller den som upplever den?

38 kommentarer:

Unknown sa...
27 september 2010 08:22  

Mycket klarsynt. De officerare som utbildades på MHS-H under ledning av Öv. Johan Rydén (i början på 2000-talet) fick en mycket bra utbildning i kritiskt tänkande. Kanske är det detta som slår tillbaka på FM idag?
/Anno

Anonym sa...
27 september 2010 14:01  

Apropå ledar- och föregångsmannaskap i Försvarsmakten, är det någon som sett eller hört något från ÖB sedan julibrevet? /TS

Huginn og Muninn sa...
27 september 2010 16:37  

Bäste trötta officerare
Jag håller inte med. Att denna typ av kritik förekommer tyder ju dock på att allt inte är riktigt bra. Orsakerna är många liksom myterna om vad Säk Insp gör/gjort florerar vilt. I en blogg hävdas att FHS inte kan lära ut någonting, speciellt inte ledarskap som definitivt inte tillämpas internt på FHS. En del andra klagar på de fänrikar som kommer ut. Själva fänrikarna klagar på att de inte får något verksamhetsinriktad militär utbildning. Sedan får numer alltid HKV Info sin beskärda del av skället. Vi skall inte tala om piloterna som ser arbetsrisker det nu välkommunicerade obligatoriebrevet.

Sammanfattningen verkar bli att gör man något så får man skit och gör man inget så får man skit då också – eller så är kommentarerna på bloggarna gnällspikar som misslyckats i sin militära karriär.


FM genomgår den största förändringen sedan vpl-systemet infördes i början på 1900-talet. Att det torde saknas erfarenhet hur detta skall göras torde vara uppenbart, och vad vi skulle ha gjort idag vet vi mycket bättre 2012. Kanske är bättre att hjälpa till i organisationen än stjälpa?


Fram till mitten på 1990-talet var produktionsmålen tydliga. Materialanskaffningarna tickade på i miljardklassen fast fienden plötsligt försvann. Jag har inte läst Agrells bok men skall göra det då det där säkert finns trovärdiga slutsatser att hämta.

Osäkerhet är inte bra men Du kommer inte bli stf PlutC och det kommer inte bli en yngre oerfaren reservare som tar din PlutC plats. Han/hon finns inte och kommer – om det blir några – vara en specialistofficer med gedigen erfarenhet vilket tar lika lång tid att skapa som det tagit för dig att uppnå dina kompetenser. Jag tror att du kommer bli plutC och om du tänker sluta nu, så blir du ju denna reservare. Fast du har rätt så tillvida att det jobb som Fölstad/Fredriksson på PERSS gjorde 06/07 och som sedan den förre PD inte genomförde kan ha en del i orsaken till din ”trötthet”.

Köra över facket?? Ja det kanske är på tiden. Facket har ju varit med att skapa organisationen som vi har idag, de är ju minst lika "skyldiga" som någon general på HKV. Facket har samverkansmöten men det verkar som OF tror att det varit sambestämmandemöten och nu blir man sura för att ÖB och FM prioriterar FM:s av statsmakten ålagda uppgifter före bekväma officerares. Självklart är det bra om en arbetsgivare är överens med sina ATO men jag tror att OF gjorde oss en björntjänst när man krävde extra betalt först, för att skriva på obligatoriet i stället för att ta lönekompensationen i regelbundet förhandlingsmöte om utlandstillägg. Nu har OF målat in sig i ett hörn och tvingas till att visa medlemmarna att det måste till en rejäl höjning av Utlandstillägg mm något som FM nog inte har råd med.

Vi har ju bra betalt för utlandstjänst. Det är därför bättre om OF och ÖB gemensamt ordnade så att vi slapp viss förmånsbeskattning av maten i utlandstjänst vare sig vi får den eller ej, styrde upp vårt försäkringsträsk samt hjälpte till att minska avstånden mellan HKV och truppofficerarna.

Men nu har ALLTID HKV varit korkat de senaste 50 åren och generalerna ALDRIG förstått vad yngre kaptener och majorer vill. När jag var ung löjtnant hade jag enligt min uppfattning en gammal gubbe till BatC. Jag har senare kollat åldern på "gubben". Han var 41 år. Läs olika generalers/amiralers biografier så känner du igen dig Platon eller någon grek har sagt något klokare i detta ämne.

Vad beträffar ÖRA så vill jag nog påstå att det finns ett Ö i öppenhet. Jag saknar däremot tydligare A-ansvar men där bör var och en först självkritiskt titta in i en spegel innan man gör självsäkra uttalanden. När får vi någon bloggare som ger pluspoäng till FM?

Anonym sa...
27 september 2010 18:23  

@Anonym 14:01

Inte ställföreträdande personaldirektören heller för den delen...


/Vitablixten

Truppare LG sa...
27 september 2010 18:32  

Huginn og Muninn sa...

"vi får ju bra betalt för utlandstjänst" ...

Själv så går vi i min familj minus om jag åker..

Truppare LG

Officer -50 sa...
27 september 2010 18:36  

svar till

Huginn og Muninn sa...

Ja du... det blir ju alltid bättre när arbetsgivaren dikterar vilkoren för arbetarna..

hmm... var det inte det som startade den ryska revoltionen???

Anonym sa...
27 september 2010 19:46  

@ Huginn & Muninn 16.37

Du undrar:

"När får vi någon bloggare som ger pluspoäng till FM?"

Den finns redan under denna adress:

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Forsvarsmakten-kommenterar/

Problemet med den bloggen är att den är väl enögd för min smak....

Sleipnir sa...
27 september 2010 20:00  

@Anonym 14:01
I vart fall lös han med sin frånvaro idag på den haussade direktsändningen.
@Truppare LG
Det får du gärna utveckla. Tvingas din partner gå på deltid om du åker eller är det ngt annat?

Focus sa...
27 september 2010 20:19  

Det finns både klarsynthet och blindgångare i den trötta officerarens inlägg.

Den omtalade centraliseringen är ju på intet vis en del i HKV outtröttliga vilja att jävlas med övriga Försvarsmakten, utan snarare en konsekvens av att vi helt enkelt inte får oändliga resurser tilldelade.

Det har väl knappast undgått någon att Försvarsmakten har fått mindre ekonomiska medel tilldelade sedan den traditionella hotbilden avtog. Att centralisera och därmed minska stödresurser är då en inte ovanlig åtgärd i vilken organisation som helst.

I övrigt håller jag med om det mesta, och då i synnerhet HKV's oförmåga att upfatta verksamhetens behov och önskemål.

Något som går igen inom många områden. Min uppfattning är att man ofta jämställer Försvarsmaktens behov med HKV's behov, vilket är långt ifrån samma sak.

Men jag har under många år sett förband försöka "kamma åt sig" personalramar och ekonomi utan att
kanske inse att det är på andras bekostnad.

Det som behövs nu är att få HELA firman att dra åt samma håll och att på något sätt bygga upp en gemensam företagsanda och inte en enskild "förbands anda" respektive "HKV anda".

Jag är den första att skriva på att FML inte tagit rätt steg i denna process och då i synnerhet vad gäller frågan om omregleringen av anstälningsavtalen, men desto större anledning att vi som "ser" problemen kavlar upp ärmarna.

Vi kommer aldrig få fram budskapet genom krokodiltårar eller att ge upp.

FML har misslyckats med att finna en kanal för att nå ner till verksamheten. Nu får vi ta fram spadarna och gräva uppåt. Deras behov av bra ideer och lösningar är stort.

Det bevisas inte minst genom deras handlingar.

Anonym sa...
27 september 2010 20:35  

Tjaha…

Då har resultatet från de försvarsanställdas tvångsval om arbetsskyldigheten offentliggjorts, och det kan inte överklagas till Valprövningsnämnden. Det uppges att närmare 1000 försvarsanställda har valt att endera kryssat nej eller inte svarat alls och därmed ej heller fallit till föga för ÖB:s hot om uppsägning.

I dagens utsändning från informationsstaben i ärendet undslapp sig personaldirektören i den direktsända och oredigerade versionen att; ”det var ett bra resultat för försvarsmakten”.

Hur resonerade karlen då? Finns här en dold agenda och gjorden han i så fall, ovan den jargong och det språkbruk som är förhärskande inom försvarsmaktsledningen, helt enkelt en freudiansk felsägning?

Den konspiratoriskt lagde kan lätt få uppfattningen att ett möjligt syfte med den katastrofala hantering av ärendet som förevarit, efter att ÖB av regeringen förvägrats undantag från LAS, kan ha varit att skapa en arbetsrättsligt legitim anledning att med kort varsel kunna säga upp så många som möjligt.

Om så är fallet är chefen för högkvarteret den förbandschef som, näst chefen för FMLOG, lyckats bäst. Inte mindre än 70 högkvartersanställda kommer inom kort bli föremål för den förstärkta personalförsörjningsnämndens godtyckliga hantering – en händelse som ser ut som en tanke.
C HKV och C FMLOG har, enligt gällande bonus- och incitamentsprogram för förbandschefer, med stor sannolikhet belöning att inkassera. Vem vet, kanske en veckas fri vistelse i Pältsastugan i januari.

I denna och andra försvarsbloggar framställs inte sällan högkvartersanställda som syltryggar, intellektuella och emotionella krymplingar. Hur det än förhåller sig med den saken framstår nu uppenbart att det finns hjältar även på högkvarteret, närmare bestämt 70 till antalet.

/Epistafios

Anonym sa...
27 september 2010 21:53  

Mycket bra inlägg!

Såg för övrigt just informationsfilmen med personaldirektören och insatschefen som kommit upp på www.mil.se, min kommentar blir :

-Var är du ÖB? (jag antar att du läser detta). Trots att du tänker sparka några tusen anställda (inkl reservofficerare) för att de inte vill skriva på för att åka utomlands till kriget så väljer du att sitta och häcka på kontoret eller? Det var väl du som skrev under brevet som damp ner lagom till semestern? Borde du då inte vara den som presenterar resultatet och förklarar dig?

Eller kan det vara så att vår ÖB inser att det osar hett och skickar fram någon annan? Precis som en partiledare skickar fram sin partisekreterare?

RO/Lt (som får sparken för att jag tackat nej till skyldighet att tjänstgöra i krig utomlands men gärna försvarar fosterlandet.)

Anonym sa...
27 september 2010 22:44  

Problemet med resursbristen kommer att minska nu när det inte finns politisk majoritet att kriga i Afganistan längre. Då kanske det nya utlandsavtalet kan anpassas så att de som åker har minst lika bra förmåner att åka och kriga som de hade haft om de var hemma på övningsdygn. 500 armeknektar är naturligtvis ohyggligt kostsamt för FM, så kostsamt att man hellre tvingar folk än att ge dem rimliga villkor. Kan bli ett välbehövligt andrum för FM
att komma hem från Afganistan...

Anonym sa...
28 september 2010 00:10  

ÖB och GD borde varit med på TV-sändningen som högst ansvariga för FM. Dessutom är det som vanligt helt tyst på "Försvarsmakten kommenterar" där det inte funnits något att kommentera på en vecka.

Undra förresten varför siffrorna är preliminära bara för att de har arbetat med dem under helgen?

/TS

TRuppare LG sa...
28 september 2010 07:07  

Svar till

Sleipnir sa...

Förutom att min partner måste gå ned på deltid ( ca 70 %)vilket innebär en avsevärd inkomstsänkning - 21 000/månad ( hon jobbar inom IT och är bra betald )
så måste hon ta alla VAB dagar och max ersättning i systemet kompenserar inte för folk med höga inkomster. vilket är en ytterligare minuspost

Dessutom så är det jag ( ja jag vet vi verkar vara traditionella) som Lagar/fixar/renoverar ALLT som rör Huset/Bilarna/Husvagnen/Sommarstället Dessa "tjänster" måste ersättas med hantverkare. vilket kostar pengar.

Just det... jag sköter även Snöskottningen.. ytterligare en minuspost

och dessutom är det så att även om jag inte tar hänsyn till ovanstående faktorer så blir min
"lön" vid en ev insats i afganistan ca 60-70 000 / månad vilket blir Ca 85 kr/timme före skatt.

Vi betalar idag mer per timme för vår Städare som kommer 2 ggr/ vecka


dessutom har jag "förmånen" att under utb samt missionen inte ha några tillägg söm ÖD/övertid/ OD m.m vilket givetvis ska räknas in i minuspotsen.

Försäkringsskyddet måste sese över vid en insats... vilket innebär högre premie för mig.. ytterligare en minuspost..


Truppare LG

Maskinisten sa...
28 september 2010 10:15  

Att man tar in reservare som plutonchefer är väl bara bra, dom skall ju ändå inte ut i produktionen utan endast sitt still på kontoret med sina PRIO-hattar. Att då ha en erfaren Fanjunkare som leder verksamheten ute i fält måste väl vara en klart positiv upplevelse för alla inblandade.

Anonym sa...
28 september 2010 12:47  

@ Huginn og Muninn

Förbanden och FM togs lite på sängen när man helt plötsligt skulle kontakta sina reservare!
Ett inte alltför obetydligt arbete har och fortsätter att läggas ner på att hitta alla de som enligt uppgift skall/skulle finnas.
Om några veckor tror man det skall vara klart.

Detta måste väl mynna ut i något positivt så småningom?

Nya och gamla, bortglömda namn och adresser uppdaterade. Då kommer nästa utskick att gå mycket smidigare.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
28 september 2010 18:45  

Jag är ändå lite imponerad av att FM hade min adress. Vår relation har under många år inskränkt sig till att jag fått en kalender hemskickad, dock inte varje år, och aldrig förrän en bit in på det nya året.

RO/Lt

Anonym sa...
28 september 2010 20:05  

Ryggbiffen sa....
@Trupparen LG

Äntligen någon som faktiskt lyfter frågan; Vad är det egentligen officeren efterfrågar när han/hon åker utomlands? Min uppfattning som flerbarnsförälder är att det egentligen inte är lönen. Jag anser inte att man kan räkna timlön när man är i insats - det blir bara fel. Se istället till att de som är hemma har en trygg miljö. Stöd i form av tjänster och skatteavdrag enligt vad "Trupparen LG" beskriver. Annan beskattning motsv. sjömansbeskattning för att möjliggöra att man kan köpa tjänster. Då kan man göra ett bra jobb utan att bekymra sig för hemmafronten.
Vi är inte statstjänstemän som skall behandlas lika som alla andra knegare i landet. Vi är officerare som är statsmaktens yttersta politiska redskap. Bort med den svenska avundsjukan.

//RB

Anonym sa...
29 september 2010 00:16  

Jag har jobbat i FM i nästan tolv år. Är civil anställd, akademiskt utbildad och kan säkert betraktas som en guld-kalv i civila sammanhang.

Men jösses! FM är unikt på många olika sätt. Med all respekt till våra särskilda uppgifter och de risker de medför (Jag har varit i US två gånger)! Men det ni (oftast officerare men inte enbart) behöver veta är att samma saker sker civilt! Folk lever under större osäkerheter och ibland med större dödshot! FM är inte på något sådant sätt unikt!

Självklart skall avtalen vara klara innan du skriver kontraktet! Men va f..n! Trots att jag är civilanställd hänger jag med i utbildningen. Övningsdygnen tickar, traktamenten betalas ut, jag behöver inte bo i tält (ARA standard) - vem vet allt!

Vem betalar kalaset? Hur ser det ut civilt? I mitt tidigare civila yrke (även det inom utbildning) delade vi alltid rum på resor, inga ÖD, ingen Övertid, vi reste alltid billigast möjligast, vi fick inte fysa på arbetstid, vi fick inga personalaktiviteter på arbetstid och ja, arbete var arbete och fritid var fritid. Men i fritiden ingick intresset för att bibehålla sitt jobb. Jag kompetensutvecklade mig på fritiden, jag höll mig uppdaterad på fritiden och jag umgicks med mina kollegor på fritiden. Jag betalade det mesta ur min ficka! Jag har fortfarande skulder på ca 300 kkr! Jag klagar inte men när jag hör officerare klaga på skitsaker så blir jag förbannad!!! Bortskämda ynglingar!

I Försvarsmakten skall allt detta ske på arbetstid och gärna med en särskild ersättning och lite ledighet efter. Personalen planerar numera sin verksamhet efter vilka förmåner dem får, inte efter vad arbetsuppgifterna kräver! Ett ÖD är värt att göra en halvhjärtad insats för. Försvarsmakten finns till för individen inte tvärtom! Varför är det annars sådan debatt om avtalet med internationell skyldighet?

Nej, bort med alla kaserngårdsofficerare och in med alla som faktiskt presterar något (det finns bra folk men de värderas inte)! Låt prestation faktiskt löna sig, inte BB och ryggdunk eller klämmning i lämplig rumpa. Som officer är man så bortskämd att man inte ser jordklotet eftersom det ligger en gnutta sand framför fötterna. Allt går att lösa med lämplig ryktesspridning om sin egen storhet och hot om att jag behövs på annan plats. Börja pröva dessa hot!!!

Nej, börja jobba innan ni börjar skrika! Om FM är så jobbig arbetsgivare som ni alla säger - vad gör ni då här??? Proffs som ni är borde ni redan ha högavlönade jobb på Ericssson eller SAAB! Men det finns en anledning till varför ni är kvar, kanske är ni inte riktigt lika bra och kompetenta samt presterande som ni alltid vill tro? Kanske presterar ni sämre än vad de flesta civila gör på er motsvarande befattning eller nivå? Kanske har den civila människan suttit på sin befattning närmare tio eler tjugo år eller mer till skillnad mot dina ett eller två år! Om du är missnöjd prova då en civil tjänst i det civila samhället, du är ju så duktig. Men kom ihåg då måste du dra in din egen kostnad!

Mvh
den riktiga trupparen!

Anonym sa...
29 september 2010 12:19  

RB//
Enligt AG så är vi som vilken statsanställd tjänsteman som helst, så varför skall vi tro att vi är någonting annat!
Ove

Anonym sa...
29 september 2010 18:33  

Nu ger officers- och reservofficersförbunden ÖB en, oförtjänt skulle nog många av oss uttrycka det, chans att återvinna personalens förtroende. Genom att göra en pudel - eller snarare tax - erbjuds nu ÖB en möjlighet att, efter att självsvåldigt ha målat in sig i hörnet, gripa halmstrået och rädda sitt eftermäle och kanske även regeringens fortsatta förtroende:

" Yrkes- och reservofficerare i öppet brev till ÖB

Vi representerar Sveriges officerare. En ytterst lojal – men just nu extremt upprörd – yrkeskår.

Utan att överdriva har vår arbetsgivares sätt att genomföra tjänstgöringsskyldigheten skapat en stor ilska och besvikelse hos nästan alla anställda i Försvarsmakten.

Ilskan och besvikelsen handlar inte så mycket om kravet på internationell tjänstgöring i sig, en absolut majoritet av de anställda är positiva till detta, utan om hur arbetsgivaren väljer att genomföra beslutet.

De flesta beslut fattas förhoppningsvis efter en noggrann analys och genom att man formulerar svar på de frågeställningar som finns inför beslutet. Men i detta fall har arbetsgivaren slarvat med förarbetet och gjort precis tvärtom.

Man har fattat beslutet och sedan först efteråt börjat analysera vad beslutet får för konsekvenser för de anställda. Exempel på frågor som saknar svar är: hur ofta och med vilken regelbundenhet kommer personalen tjänstgöra internationellt, vilka möjligheter har småbarnsföräldrar och andra i motsvarande situationer att avstå från internationell tjänstgöring?

Våra medlemmar vet med andra ord inte vad det nya avtalet innebär och vilka konsekvenser det får för deras familjer. För reservare, med huvudanställning utanför Försvarsmakten, är påverkan på den civila arbetsplatsen och försäkringar inte klarlagt.

Få människor vill skriva under ett avtal utan att veta vad det är man skriver under på. Men exakt det är vad Försvarsmaktens personal har tvingats att göra. Skriv under eller försvinn, är budskapet från ÖB. Vi tycker inte att det är rimligt.

Nu, med facit i hand, har resultatet blivit det vi varnade för. Huvuddelen av de anställda har skrivit under, men ilskan och besvikelsen finns kvar.

Bland landets reservofficerare har över 50 procent inte svarat. Många därför att de tröttnat på Försvarsmaktens uppenbara ointresse för dem under mer än tio år. Det här är ingen framgång för någon. Det är en situation med enbart förlorare. Men det fanns – och finns ännu – en annan väg framåt.

Våra medlemmar är villiga att tillsammans med arbetsgivaren lösa försvarets behov av personal till de internationella insatserna. Idag finns det fler sökande till utlandstjänsterna än vad det finns platser för.

Försvarsmakten har aldrig haft några problem att få personal till att lösa de internationella uppgifterna.

Ännu finns tiden att ändra ett dåligt beslut. Försvarsmakten erkänner själva att kompetensen hos den uppsägningshotade personalen behövs. Men ännu har ingen blivit uppsagd.


Vi vill därför uppmana ÖB att kanske fatta det svåraste av beslut – att erkänna sitt misstag och medge att den här frågan kan lösas på ett mycket smidigare sätt – och med ett bättre resultat.

Skicka därför snarast ut ett nytt brev till personalen och be dem riva det gamla. Förhandla fram en lösning om hur detta kan lösas med morot istället för piska. Släpp prestigen. Se personalen som en del av lösningen och inte som problemet.


Med en sådan klokskap borde den arbetsgivare agera som säger sig ha målet att attrahera framtidens arbetskraft genom att vara en attraktiv arbetsgivare.

Lars Fresker, ordförande
Officersförbundet

Jörn Holmgren, Ordförande
Reservofficerarna"

Anonym sa...
29 september 2010 19:54  

Här har vi ännu ett exempel på effekten av det ledarskapsmässiga debaclet i agerandet som en "Trovärdig & attraktiv arbetsgivare":

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/uppsagningar-stoppar-forsvarets-helikoptrar_5418931.svd

Trött Officer sa...
30 september 2010 20:09  

Bäste "Riktige Truppare"

Du har självklart rätt till en avvikande åsikt, och om du vill kalla mig gnällig, kaserngårdskrigare, bortskämd yngling eller något annat färgstarkt så får du såklart göra det om det får dig att må bättre.

Jag åker fortfarande 600 mil sydost till ett krig och löser ut Svensk säkerhetspolitik med mitt liv som insats. Igen.

Jag har dock vakanser på plutonen. Vill du åka stridsfordon, bli sprängd i bitar, äta kall skit i ett värn och slåss sida vid sida med mig så är du välkommen att söka vakansplats, din insats behövs.

Men jag förstår om du måste sitta framför din dator hemma i Sverige och skratta åt fler FM-anställda som inte trivs, det är också din rätt.

Smörjaren sa...
30 september 2010 22:08  

Du den riktiga trupparen! Jag fattade aldrig vad du jobbar? I FM eller utanför? Jag har själv jobbat som officer i 20 år(FV). Jag håller inte med dig att vi officerare generellt är bortskämda. Under mina år har jag haft ca 5 ÖD per år (de sista 6 åren knappt några). Vad har du jobbat med om du är civil truppare?
Vad det gäller idrott är det en förmån och en skyldighet (en officer som ej orkar leda trupp är inte någon tillgång).
Visst har yrket och AG varit bra men på senare tid (senaste 5 åren)har ledningen av FM varit katastrof för de flesta officerare. Inga övningar, ständiga besparingar,ingen försvarsplanläggning,meningslösa värdegrunds-undersökningar och nu senast hot om uppsägning/degradering.
Officers yrket kan svårligen jämföras med andra yrken. Tidigare utbildades, övades och prövades vi för en uppgift som till varje pris ej skulle inträffa.
Visst kan de låta lite gnälligt just nu men jag tycker faktiskt att de övervägande gnället är konstruktiv kritik mot en tappad försvarsförmåga.
Det måste snart bli fokus på en återupprättad Försvarsmakt.

Anonym sa...
30 september 2010 23:00  

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Forsvarsmakten-kommenterar/OB---Darfor-star-beslutet-fast/

- verkar som om eran plan sprack åt h-e, pojkar och flickor. Vad ska ni göra nu då?

Ali

Chris B sa...
1 oktober 2010 17:57  

Undrar vad "ledarskapet som inte tillämpas" skall göra åt att flera hundra NBG soldater blev utan lön i september? Ev tillägg kom in på kontot, men grundlönen lyser fortfarande med sin frånvaro!
Hände ett mindre antal förra månaden också tydligen...
Vet att det på förbandet finns plutonchefer som ur egen ficka lånat ut pengar till sina soldater så att hyror mm kunnat betalas!
På ett förband i närheten har jag hört att soldaterna "arbetsvägrar"! Har full förståelse för det!
Enligt lag är arbetsgivaren skyldig att betala ut lön till sina anställda!
Är det någon som tror att det kommer utkrävas ansvar hos de skyldiga cheferna på FM HRC?
Oddsen är inte särskilt höga....
Tror inte att mina kollegor plutoncheferna trodde att "bedriva utlåningsinstitut" ingick i begreppet första linjens chefer!
Ibland undrar jag verkligen hur man inom FM tror att man skall nå visionen "Den goda arbetsgivaren"!

Anonym sa...
1 oktober 2010 18:25  

@Ali
jag vet inte vad du kunde utläsa ur öbs brev, men nog är det märkligt att han inte hade avtalet klart innan han tvingade sina anställda välja mellan att riskera uppsägning eller att skriva på in blanco. Lika märkligt som att det finns åtta avtal som inte är färdiga i FM och att en skrift som H Pers inte finns färdig... En chef i min värld hade i haft förutsättningarna klara innan han bad folk ta ställning hade han haft det hade han tydligt redogjort varför han inte haft det eller väntat med beslutet...

Anonym sa...
1 oktober 2010 21:22  

@18.25
Vad jag läser ut av ÖB:s brev? Hmmm…låt mig se. Jag tycker mig se att han är förvånad och besviken över officersfackens brev. Han tycker att internationell arbetsskyldighet är något han diskuterat med facken länge. (En annan sak att de vägrat ut sig är min egen reflektion)
Det står också, läser jag, att han anser sig ha bred förankring för sitt beslut. ( riksdagen, regeringen, kommande lagstiftning, försvarsberedningen etc) Det verkar som om han tycker att ungefär samma villkor ska gälla för alla anställda, till och med civila, kan man tänka sig.
Det verkar också som om han förstår att många anställda tycker det är lite jobbigt just nu, men att firman måste lösa förelagda uppgifter i alla fall. Jag tror mig också förstå att han anser att vårt företag ska kunna lösa uppgifter både hemma och ute i världen och att man därför som anställd, måste vara beredd på att jobba lite var stans ibland. Jag tycker det verkar som om han är nöjd med att så många svarat ja och att han inte känner igen fackens bild av stämningarna ute på förbanden eftersom han själv är ute och pratar med folk ibland. (Det tycker jag är ett rimligt antagande eftersom väl ingen vid sina sinnens fulla bruk ställer sig och blåljuger VD rakt i ansiktet när han frågar hur det står till?)
Jag ser också att han nog tycker att påståendet att det inte finns några avtal är fel och att de som hävdar sådant bara gör det för att gräla. Och så ser jag att han faktiskt berättar vilka avtal som gäller. Nu kommer ännu en egen reflektion: Det där sista tycker jag är ganska spännande eftersom så många här och på andra ställen enständigt hävdar raka motsatsen. Här finns det uppenbarligen plats för klargöranden och mitt känsliga väderkorn säger mig att sådana snart lär dyka upp här i spalten.
Till sist måste jag nog säga att jag tycker ÖB:s text är rätt tydlig. Och faktiskt ganska rimlig också. Han avslutar med att konstatera (jag tror i alla fall att det är det han menar) att detta kan få folk att undra över sitt yrkesval. Där tror jag han har rätt.
Däremot verkar det inte vara så många som hoppar av, eftersom de naturliga avgångarna i firman numera är rekordlåga, har jag snappat upp i ett annat sammanhang. Fast det där sista verkar konstigt. Ska man tro facken och många högt respekterade skribenter här och i liknande fora, är ett massivt strömhopp på gång som får starten på Stockholm maraton att likna kön till jobbet som Kim Jong Ils demokratirådgivare. Men vad vet väl jag, jag är ju bara civilanställd och trots att jag svarade ja i brevet lär ingen fråga mig om jag vill äta kall skit i ett värn någonstans. Och ännu mindre om jag vill ha det gott i något kontor i Bryssel eller New York.
Ali

Anonym sa...
2 oktober 2010 00:16  

http://www.tv4play.se/aktualitet/nyhetsmorgon?videoId=1.1839253

Anonym sa...
2 oktober 2010 01:30  

Bäste Trötte officer!
Du bevisar min poäng allt för tydligt! Med min militära bakgrund (jo jag har haft ett tidigare liv) kan jag berätta att jag har varit på fyra missioner. Två i Kosovo och två i Afghanistan. Så jag har inga problem att ställa mig längst fram i linjen. Kosovo var de senare missionerna och kanske inte så upphetsande eller farliga. Afghanistan var en helt annan historia.

Det jag menar är att vi har tjatat från FM om hur unika vi är med tanke på våra uppgifter (döda och riskera att dödas). Det har höjt våra löner, det har höjt andra ersättningar som ÖD hemma och risktillägg som du aldrig ser en motsvarighet till i den civila världen. Det finns massor med civila jobb som har en betydligt högre risk! Kan du tänka dig att åka till Venezuela eller Kongo som ingenjör utan ett förband bredvid dig, utan eget vapen? Jag åker gärna med vare sig det är med eller utan vapen, med eller utan eget förband. Det ger mig något i erfarenheter, upplevelser, tillfredsställelse och mycket i plånboken.

Men kom ihåg du kan trumma hur mycket du vill om hur djävligt vi har det men vad förväntar du dig? Vår huvuduppgift är väpnad strid! Gillar du inte det kan du börja på ICA eller annat lämpligt ställe där du slipper det du är rädd för! Att sova i ett skyttevärn eller fordon, äta kall mat och få sand innanför kläderna är vårat yrke! Om du förväntar dig ARA standard, kandelabrar och vit duk kanske du skall söka dig till politiken eller flottan där sånt finns. Eller är det så att kraven på den civila marknaden är så höga att ni inte klarar av dem?

FM har inte agerat rätt i frågan om internationell arbetsskyldighet, det är dåligt ledarskap, och morlaliskt lågt att tvinga igenom ett beslut innan alla avtal är klara. Helt klart! Men jag förstår det när en stor del av personalen bara är tvärviggar. Vad som än lyfts så blir det mothugg och hänvisning till vår unika status, stor risk = mer fördelar. Men när det där unika (den väpnade förmågan) skall nyttjas då skall det vara frivilligt? Rent skitsnack!

Nej, fråga inte vad Försvarsamkten kan göra för dig, fråga dig själv vad du gör för Försvarsmakten!

Ps om du menar ansökan till FS 20 med insats från nov/dec så ses vi där är redan uttagen! Ds

Den riktiga trupparen

Anonym sa...
2 oktober 2010 09:32  

Arbetsgivaren (ÖB personligen) har nu redan ändrat premisserna för internationell tjänstgöringsskyldighet !!!
Arbetsgivarens tidigare besked om att tjänstgöringsfrekvensen utomlands inte BÖR vara högre än 1 period ute och 4 perioder hemma (1:4) stämmer inte !!!!

ÖB har nu, i ett brev, personligen på mil.se angivit att det inte är 1:4 som gäller utan 1:2.

Vad är det mer av den bristfälliga informationen, som lämnats inför individernas beslut om att skriva på för "internationell tjänstgöringsskyldighet"som inte är att lita på ?

ÖB uttalar sig också i brevet tydligt att Officersförbundet inte representerar sina medlemmar !!!!
ÖB har att acceptera spelreglerna på arbetsmarknaden, dvs han ska bl a ge fullständigt f..n i Officersförbundets interna arbete. Förbundets ledning har mandatet från medlemmarna att agera i medlemmarnas namn.

En statlig arbetsgivare som uttalar sig och agerar som ÖB och FML gör är ytterst anmärkningsvärt.

Vad mer är osant av de fåtal informationspunkter som givits hittils ???

Jag är besviken.

/Officer Lurad

Anonym sa...
2 oktober 2010 09:55  

@Ali
He Ali!
Det är märkligt att du säger att öb diskuterat länge med facken om den där frågan. Vad jag kan dra mig till minnes om utlandsavtalet kom det till i 13e timman först efter medling och gick egenom endst för att arbetsgivaren tryckte på att det var frivilligt och därför kunde man tulla på 40 timmars arbetsvecka och avtalsenlig boendestandard etc. Nu är det inte det som kommer att gälla för officerare då det går i graven med utlandsstyrkan.
Du skriver att vi att officerarna vet vilka avtal som gäller, om du gör det, förklara vad som gäller för mig då om jag blir i anspråkstagen för fs20 1 jan:
28 år kvinna ensamstående utan barn gravid. Efter hur många månaders graviditet kan jag fortfarande åka? Hur löser fm undersökningar etc. Hur kan jag förvänta mig att bo? Jag är i 4 månaden då jag åker ut. Hemresor? Vad gäller mitt avtal då mot avtalet i utlandsstyrkan? 40h vecka, visst. Övertid?

Tacksam för svar Ali...

Nicke sa...
2 oktober 2010 10:30  

@ Den riktige trupparen:

Tänk, jag håller med dig i allt det du skriver men så lyckas du vända allt med en enda mening: "Om du förväntar dig ARA standard, kandelabrar och vit duk kanske du skall söka dig till politiken eller flottan där sånt finns"

Det mest fantastiska i hela den här historien är att när det för första gången sedan VK2 STÄLLS KRAV på "di gröne" att lämna övningsfältet och ge sig ut i verkligheten så börjar klagosången. I den sjögående delen av sjöstridskrafterna (i dagligt tal kallad Flottan) har det här varit en naturlig del av vardagen sedan lång tid tillbaka. Vi har röjt minor, jagat pirater, blivit sjunkbombade av sovjeter, vänt våra magar ut och in av sjösjuka och faktiskt även förlorat kolleger. Allt detta utan vare sig ARA-standard eller möjlighet att åka hem och VABBA mellan varven. Alldeles oavsett vad filmer som Flottans kavaljerer eller Örlogsmän ger för bild så serveras det inte tre-rätters på vit duk till sjöss. Lika lite som alla måltider i Afghanistan är Meals Ready to Eat intagna i en delvis vattenfylld sandgrop. Skillnaden är att i Flottan anses just de delarna av jobbet vara självklara. Därför klagar vi inte. Inte så någon hör iallafall ;)

När vi ändå diskuterar farlighet så borde vi väl även ta med Flygvapnet i diskussionen. Hur många flygförare har inte "Kungliga flygklubben" förlorat över Östersjön genom åren. På internationellt vatten, dvs i internationell tjänst.
Om vi börjar rota lite i statistiken skulle vi alldeles säkert komma fram till att Västerhavet och Östersjön är våra i särklass farligaste insatsområden.

Nu är väl det här egentligen lite off-topic. Jag är bara lite trött på den totala brist på ödmjukhet och respekt för andra vapenslags verklighet som många av Arméns officerare verkar lida av.

Avslutningsvis: Jag försöker inte på något vis förringa de insatser som görs i Afghanistan. Alldeles för få gör där ett tungt , skitigt och ibland även farligt jobb. Försök bara att inte tappa perspektivet när vi diskuterar. Det är inte den första "heta" missionen och absolut inte den sista heller.

Anonym sa...
3 oktober 2010 14:45  

Ja, skrev också JA med viss tvekan. Jag kan åka utomlands, men då ska jag också ha betalt för det. Jag kommer att göra så bra jobb utomlands som jag anser att jag får betalt för i form av pengar, förmåner, försäkringar och stöd till familjen.

Ska bli intressant att se vad som kommer efter att utlandsavtalet upphört.

Jag kommer att maximalt utnyttja min rätt som arbetstagare precis som försvarsmakten nu utnyttjar sin rätt som arbetsgivare till absurdum.

/H

Cynisk sa...
3 oktober 2010 17:57  

@Anonym 09:55
Om du är/blir konstaterat gravid kommer du att bli medicinskt repatrierad eftersom du inte uppfyller de medicinska kraven.
Om det sker efter rotation kommer du att åka hem och tjänstgöra på LG/IntUtbE (motsv). Tills kontraktet hävts kommer du ha lön enligt Utlandsavtalet men efter det kommer du bara ha din I-lön.


Det är MÅNGA som gör det här svårare än vad det är.

Anonym sa...
3 oktober 2010 21:47  

@09.55

Läs anonym 18.25. (strax ovanför mitt inlägg) När du har gjort det föreslår jag att du läser om mitt inlägg igen. Ett par gånger. Om du efter det fortfarande tycker att du har frågor att ställa till mig, är du välkommen att göra det.
Men jag tror nog att det snarare är din närmaste chef eller ditt fackombud du bör prata med.
Ali

Trött Officer sa...
4 oktober 2010 00:56  

@Den riktige trupparen:

Jag orkar inte bli arg på dig, men det känns som att det kanske är det du vill uppnå med dina inlägg.
Jag önskar dig lycka till på FS20 och att du får ut det du vill få ut av missionen.

Själv får jag väl se om jag vågar mig ut bland sandsäckarna när det blir dags, trots att det tydligen varken finns kandelabrar eller vita dukar där och att man kanske får sand innanför tröjan. Jag får hoppas på det bästa och att jag överlever, så att mitt CV kan bli utskrattat på den civila arbetsmarknaden när jag söker nya arbetsgivare att bli våldtagen av.

Carl Gustaf sa...
5 oktober 2010 20:27  

Lämna tillbaka Armén till Hans Majestät Konungen, så slipper vi allt detta strunt och det är ju trots allt hans!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade