Jultrafiken och en God Jul (uppdaterat 27/12 21.00)

Man bara suckar och stönar. SJ och Trafikverkets oförmåga är egentligen det yttersta beviset på vanvettet i att slå isär myndigheter, varvid ingen kan ta det övergripande ansvaret i en fråga. Samtidigt är det också ett för allmänheten mycket tydligt tecken på hur illa ställt det är med samhällsberedskapen och beredskapen i allmänhet i Sverige idag. Samhället klarar inte längre ens enklare, cykliska friktioner som går att planera bort. Endast genom försynen slipper vi undan en ny färjekatastrof, ett utsläpp av giftigt avfall, ett större terrorangrepp. Vi har nämligen inte längre resurser att hantera något sådan. De utgör "svarta svanar" av 100-årstyp och ryms därför inte i en budget, där Sjöfartsverket tvingas prioritera att bryta is åt expeditioner i Antarktis istället för i Östersjön för att det är mer "vinstgivande".

Tydligare tecken än SJ och Trafikverkets fullkomliga totalhaveri på "ansvarslöshetssverige" går knappast att få. Ingen kommer att ställas till ansvar för det inträffade. Ingen chef kommer att gå ut och säga att ansvaret är mitt. Ingen kommer att tvingas lämna sin post för att man inte löst sin uppgift. (Härvid menas uppgiften som skattebetalarna förväntar sig få löst, inte de politiska uppdragsgivarna)

För 15-20 år sedan hörde man aldrig talas om att SJ hade svårigheter liknande dagens. När man tänker efter så har man nog inte sedan dess sett plogar på vanliga tåg. De är ju inte så estetiskt tilltalande (raljerande) och saboterar säkerligen en hel del för strömlinjeformningen. Å andra sidan borde de lösa några av spårtrafikens problem. Fungerade det förr, fungerar det i andra länder (se videon) så fungerar det även i Sverige idag. Det räcker med att se över Östersjön till hur det fungerar i Finland och Ryssland. Där lär man skratta åt oss med all rätt. Sedan finns det ju andra fel som de ständigt återkommande "signalfelen", som man inte heller träffar på annat än i Sverige.

I dessa dagar lider man med dem som utsätts för svensk infrastrukturs vanvett, men inte minst med familjer i svårigheter och de som är utan nära och kära, t ex vår personal i Afghanistan och andra insatsområden. Låt oss ägna dessa människor en tanke när vi nu sitter vid våra julbord.


God Jul!


Exp, 2, 3
SvD, 2,
DN, 2, 3, 4
Aft, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Syds, 2, 3


Uppdatering 27/12: 21.00: Som sagt, lösningar som fungerade igår fungerar ofta även idag, även om de är 100 år gamla. Generaldirektören för SJ, f d moderatledaren Ulf Adelsohn, har nu kommit fram till att han gärna skulle se att de strax under tiotalet aktörer som en gång tillsammans var Statens Järnvägar, borde samlas ihop till ett närmare samarbete. Det ser dock infrastrukturministern inget behov av. En god tanke av Adelsohn kan tyckas och något som de flesta resenärer säkert önskat tidigare. Att hålla på och bryta isär myndigheter och sedan bedriva någon form av intern pseudo-marknadsekonomi kan inte vara ett framgångsrecept.

Det finns visst fog bakom talesättet "ju fler kockar, desto sämre soppa".

35 kommentarer:

Peter Hammarberg sa...
24 december 2010 kl. 19:42  

Samtidigt kan man inte komma ifrån dagens ovilja att acceptera att inför naturens krafter står sig människan slätt.
I gamla filmklipp från 40-talet hyllas tågpersonalen och järnvägsarbetarna som hjältar för att de överhuvudtaget lyckats forcera snömassorna och komma fram; nu blir folk i allmänhet förbannade för att tåg, flyg och vägtrafik tillåts bli påverkade och inte klarar att gå precis enligt tidtabell.
OK, mycket fungerar dåligt och i detta avseende var en hel del bättre förr, men försök acceptera att inför naturens makter står vi oss oftast slätt.

Vill vi ha en ändring så kostar det och frågan är om vi är beredda att betala.
En riktigt gammal SJ-are intervjuades i lokalradion och han sa i sammanfattning: " Det är klart att det var bättre förr, Tågen var färre, trängseln på banorna var mindre och vi banarbetare var fler. Dessutom var vi anställda på månadslön utan tillägg och krävdes det att vi sopade växlar dygnet runt tre veckor i streck gjorde vi det....
Under de föärhållanden som råder nu var resenärena tacksamma att de överhuvudtaget kom fram...."

Är det det vi vill tillbaka till och betala för....?
Är det sådana arbetsförhållanden vi vill ha tillbaka....?

Lew sa...
24 december 2010 kl. 20:32  

Förutom det som herr Hammarberg ovan nämner så är väl problemet att allt blir relativt billigare. Utan kapitaltillskott till järnvägen (via skattesedel eller biljettpris) blir det svårt att dra ny räls och köpa tåg som är 'Sverigesäkrade'.

Skräckexemplet är mitt kära Skottland där tåg, flyg och väg häromveckan blev lamslagna pga snö och kyla. Där hade iofs transportministern ryggrad nog att avgå men eftersom det är befäst omöjligt för svenska ministrar att avgå efter fiaskon så håller jag inte hoppet uppe att samma sak kommer ske här hemma.

Likt Peter får jag ställa mig frågande till huruvida man verkligen kan planera att åka långt på självaste julafton eller dagen innan dess, speciellt ett år som denna (1000-årsvinter enligt Cornucopia).
Själv planerar jag +100% på mina restider vintertid, man vet aldrig vad som kan hända med ens bil, tåg eller flygplan. Med en sådan planering är jag nästan alltid i tid, oftast i god tid. Visst är det knepigt när man ska åka långt men det är något jag har lärt mig acceptera (med bok, mat och dryck i packningen brukar det mesta vara ok).

Wiseman sa...
24 december 2010 kl. 20:36  

Peter: Förvisso kloka ord från den gamle SJ-aren. Ändå behöver vi bara se över pölen åt öster och se att situationen är en helt annan, eller till ett av mina favoritland, som media också jämfört med flitigt på sistone, nämligen Schweiz.

Saker och ting kostar så är det. Då är det viktigt att vi ser till att pengarna fullt ut betalar kostnaderna och inte en massa fiktiva mellanled.

Börje sa...
24 december 2010 kl. 21:00  

Nu har ju massmedia börjat använda begrepp som snöchock och skräckkyla. Vad ska de använda när det verkligen börjar bli kärvt.
I rationaliseringens efterbörd så blir det så att det inte finns resurser att ta hand om problem som uppstår.

Anonym sa...
24 december 2010 kl. 21:45  

Det stora problemet idag är att chefer bara har en uppgift, och det är att underskrida anbefalld budget. Funktion är inte sexigt, däremot är underskott det.

Som jag alltid har sagt, jag vet hur man blir ÖB. Eller generaldirektör.

Bara att säga att man klarar samma konster som företrädaren för 3% mindre budget.

Någon däremot, som Jan G skulle fråga ;)

Major Error

chefsingenjören sa...
24 december 2010 kl. 21:46  

Snålar man som man numera gör med all infrastruktur så kommer det att kosta. Beredskapen idag är anpassad för en medelnivå, då ingen generaldirektör vill redovisa röda siffror i budgeten. Tyvärr kommer förr eller senare 100-års händelsen eller den svarta svanen.

Vi kan inte driva myndigheter som Försvarsmakt, sjukvård, polis, brandkår, elnät, trafiknät m.m. som vilket vinstdrivande bolag som helst. Då kommer man för eller senare snåla för mycket.

För övrigt, ha en God Jul Wiseman!

Anonym sa...
25 december 2010 kl. 03:29  

Bra beskrivning av den nya verkligheten.
Nästa till rakning är LFV som precis har börjat sin SJ-resa. Bara en tidsfråga innan sk..ten träffar fläkten där också.

Kul med många mellanled och avtalade gränssnitt. Många chefer blir det, men uppenbarligen inte tillräckligt med verkstad när det behövs. För många hövdingar och för få indianer tycks vara modellen numera.

Pendeln kommer slå tillbaka, som alltid, frågan är hur högt pris vi tvingas betala för att inse det.
/Morfar

Anonym sa...
25 december 2010 kl. 10:25  

Jag tycker också att man utan svårighet kan dra parallell till utvecklingen av försvaret. Enda skillnaden är att neddragningarna inom försvaret inte märks på samma sätt i vintervardagen som motsvarande inom SJ och Trafikverket. Inte förrän Sverige hamnar under hot, men då är det för länge sedan för sent att göra något åt det.

Men i grunden är det samma problem: för lite personal och för lite modern materiel för att kunna hantera någon allvarligare form av problem än den säkerhetspolitiska/militära motsvarigheten till "lätt snöfall".

Inför nästa året önskar jag mig en förnyad säkerhets- och försvarspolitisk debatt med lite mer realistiska utgångspunkter, som inte bygger på önsketänkande om omvärlden utan på seriösa bedömningar om vart utvecklingen kan vara på väg.

God Jul!

/Karl

Anonym sa...
25 december 2010 kl. 10:47  

Det kanske inte går att applicera förhållandena som rådit i Finland på de som råder här och vice versa. Var det blötsnöstorm och gigantisk nederbörd i Finland? Kanske värt att ta reda på?

Sinuhe the Egyptian sa...
25 december 2010 kl. 11:46  

Jag tror att en liten del av problematiken beror på en illa underbyggd tro att det ska bli varmare vintrar. Den beryktade TV-meteorologen Per Holmgren ("väder-Per") har ju flera gånger uttalat sig att våra barn aldrig kommer att få se snö. Brittiska "Met Office" tutade i höstas i den brittiska allmänheten att det skulle bli en grön vinter.

Oj så fel det kan bli! Jag kan varmt rekommendera bloggen www.theclimatescam.se för den som är intresserad av en mer nyanserad bild av den så kallade människoinducerade globala uppvärmingen.

God Jul Wiseman - och alla andra!

Nicke sa...
25 december 2010 kl. 12:02  

@CI 21:46: Vad är en Svart Svan? Har sett uttrycket på ett flertal bloggar och i ett antal kommentarer. Har själv läst boken men har svårt att få min förståelse för begreppet att passa in på er användning av det...

Wiseman sa...
25 december 2010 kl. 12:05  

Nicke Lilltroll: http://en.wikipedia.org/wiki/Black_swan_theory

Anonym sa...
25 december 2010 kl. 12:07  

Vinterns trafikkaos är tyvärr bara ett särskilt tydligt symptom på ett ständigt problem. SJ och Trafikverket klarar nämligen inte av att hantera några störningar i sin verksamhet.

Vi som åker tåg regelbundet känner väl till att minsta oväntade händelse på spåren utlöser panik i organisationen med mängder av felaktiga beslut som följd. Personalen på marken som vet vad som händer saknar beslutanderätt och är helt underställda en trafikledning som sitter isolerad i ett rum långt borta och fattar beslut utan att ha bilden klar för sig.

När besluten inte fungerar drabbas bara personerna på marken, inte den oduglige beslutsfattaren. På det sättet är SJ och Trafikverket en utmärkt illustration av hur samhället i stort fungerar.

Exemplen på Sveriges handfallenhet och värnlöshet staplas på varandra. Den senaste och mest talande illustrationen över svensk vanmakt är de två busar som utklädda till tomtar rånade högvakten på en Ak5:a. Jobbigt för vakten, men ett exempel på hur ingenting fungerar som det är avsett längre.

Wiseman sa...
25 december 2010 kl. 12:08  

10.47: Det handlar inte som mycket om en enstaka händelse utan snarast en allmän företeelse inom svensk infrastruktur och beredskap. Måhända hade Finland denna gång inte exakt samma vädertyp, men landet dras ändå inte med samma enorma antal förseningar och trafikproblem som svensk regional och nationell spårtrafik.

Att ha företrädare för SJ som säger att svenskar reser för mycket med tåg, vittnar om att man någonstans fullkomligt missförstått uppgiften, alternativt fått den helt felaktigt presenterad.

Vitriol sa...
25 december 2010 kl. 12:10  

En sak som gör problemen rätt stora nere i syd idag är att kommun eller trafikverk eller vem det nu var som hade ansvaret, har slutat hyra åkermark för att sätta upp snönät invid vägarna. Tydligen var det dyrt, men frågan är om snöröjning och den ökade mängden olyckor gör det billigare.

Wiseman sa...
25 december 2010 kl. 12:10  

12.07: Det hade varit otroligt enkelt att skriva ett surt och bittert inlägg om tomterånet mot Högvakten. Har man insikt i rutinerna kring Högvakten inser man snabbt att det finns minst en gravad hund i det hela. Det återstår att vänta på vad utredningen kommer fram till. Är det så illa som det verkar vid första ögonkastet, är det verkligen skandal.

Leffe sa...
25 december 2010 kl. 12:39  

Sj borde stämma trafikverket så det uppstår en kostnad hos den aktör som ansvarar. Då får trafikverkets GD något att förklara för departementet.

Problemet nu är att man delat upp verksamheten utan att tydligt fördela ansvaret. Ansvaret för den dåliga styrningen vilar helt på regeringen.

Peter Hammarberg sa...
25 december 2010 kl. 13:29  

Håller helt med Wiseman 12.10.
All tidigare erfarenhet visar att då en sold blivit av med sitt vapen, det må vara "rån", "stöld" eller "tappat i skogen", finns det oftast helt andra förklaringar än de först uppgivna....

Om så inte skulle vara fallet denna gång är det verkligen en skandal....

Anonym sa...
25 december 2010 kl. 15:58  

Högvaktsvapenrån...... mmm ska bli otroligt intressant följa polisutredningen kring ärendet och skulle inte förvåna ett dugg om det kommer att visa sig att det finns ett stort inslag av insideraffär i "rånsoppan".

Efterbörd kring rekrytering av LÄMPLIGA soldater kanske blir en lämplig julklapp till personalkonsuln och blivande översergeanten Putte Dahle. Iaf bör ju Försvarsmakten anställa soldater som inte rånar varandra på skarpladdade vapen.....

ÖRA. Värdegrund. Omdöme. Vandel.

Anonym sa...
25 december 2010 kl. 17:30  

Tveksamt om vakten själv var inblandad i högsvaktsrånet. Dels för att två vakter var inblandade, dels för att det knappast är attraktivt för en soldat att bli av med sitt vapen alls, allra minst när man går högvakt.

Högvakten är ju som Cornucopia påpekar vår enda reella kuppberedskap. En kupp hade mycket väl kunnat börja på beskrivet sätt.

En idiot som utövar våld mot högvakten bör rimligen göra det med livet som insats.

Von Bakhalt sa...
25 december 2010 kl. 19:09  

Jag föreslår att alla som klagar på SJ tar och spänner på sig vita blixten, och skidar till destinationen. Som militär skall man "gilla läget" i sann arme anda.
/ Von Bakhalt

Anonym sa...
26 december 2010 kl. 00:44  

Replik till Anonym 25 dec kl 1730
"Högvakten är ju som Cornucopia påpekar vår enda reella kuppberedskap. En kupp hade mycket väl kunnat börja på beskrivet sätt."

Mjaa.... kunskapen kring hur Territoriell Integritet upprättas, vidmakthålls och säkerställs förefaller vara ganska låg hos skribenten Anonym 25 dec kl 1730. Skribenten skulle kunna vara en person som har genomgått en militär utbildning mer eller mindre genomförd på övnings-och skjutfält kanske i någon slags markrelaterad verksamhet LÅNGT, LÅNGT bort från de funktioner som säkerställer Svergiges territoriella integritet.

Mestadels är det funktioner som har sitt ursprung i Flygvapnet och Marinen som upprätthåller Sveriges territoriella integritet. Smådelar, verkansmässigt, återfinns även i olika markberedskapsenheter där Högvakten i Stockholm mycket riktigt är en del.

Den territoriella beredskap som under årtionden funnits inom MEST de blå vapenslagen har under de senaste åren kraftigt nedprioriterats av försvarsmaktsledningen-så det är väl kanske inte så viktigt-därmed är kanske inte heller lite högvakt hit eller dig så viktigt heller? Kanske dax att avväpna dessa lite trötta anställda bassar deras vapen och istället ge dem en radio, visselpipa och KANSKE en batong-kanhända de ställer till med mindre trassel då.....

Puke

Anonym sa...
26 december 2010 kl. 11:22  

Jag börjar ana ett mönster här på Wiseman.

Jag får känslan att vissa företrädare för de blå försvarsgrenarna vill framhäva sig själva och racka ner på armén med följande talking points:

- Det är marinen och flygvapnet som är dom viktigaste försvarsgrenarna.

- Armén är bara en lekplats där man kör runt och skjuter och gör av med pengar

- Armén ska inte tro att dom är något bara för att dom är i afghanistan nu, marinen och flygvapnet har tagit större risker innan.


Tråkigt!

Puke: Du kan väl inte mena att en korvett i skärgården kan påverka eventuella KUPPER som kan börja genom att slottet attackeras? Kränkningar av territorialvatten och invasioner, absolut, men vad har det med kuppberedskap att göra?

En kupp som börjar på slottet om kungen är på plats kommer ju att inledningsvis involvera de stackars högvaktssoldaterna och
personskyddet ur SÄPO, därefter beroende på trafik och flygtid även Piketen och NI.


För övrigt kan du ju kolla upp vilken försvarsgren den rånade soldaten ingår i.
Vi kanske skall låta riktiga soldater vakta kungen så kan flygarna tanka flygplan istället?

Anonym sa...
26 december 2010 kl. 17:37  

@ Puke

Visst är man gammal infanterist, men det har inte så mycket med saken att göra.

Naturligtvis förstår jag att flygvapnet och marinen har det huvudsakliga ansvaret för att bevaka vår nationella integritet. Idag som tidigare.

Däremot så syftade jag precis på en sådan kupp som Anonym 11:22 och även Cornucopia menar, nämligen en kupp som börjar med att specialstyrkor kidnappar VIP:ar på slottet eller i närliggande byggnader som exempelvis riksdagshuset, Rosenbad eller statsministerbostaden.

Just den saken kan ju varken marinen eller flygvapnet göra särskilt mycket åt.

I ett inledande skede när okända män angriper högvakten kan det därför vara svårt att bedöma vad de har för avsikter. Därför är det extremt viktigt att sådana personer inte tillåts knalla iväg med högvaktens vapen.

Jag vet vad jag skulle ha gjort i alla fall.

Anonym sa...
26 december 2010 kl. 19:51  

Högvakten blir rånad på sina vapen! En hierarkisk företeelse som Försvarsmakten är starkt beroende av sina ledare för att kunna fungera. Eftersom våra Ledare inte leder genom föredöme utan leder genom möten, papper och Personalansvarsnämnd, skall vi inte förvänta oss något annat. Det känns förtvivlat. Och ingenstans kan vi vända oss för att få en ändring.

Nicke sa...
27 december 2010 kl. 10:22  

@ Alla:
Kanske är dags att slappna av lite i den här debatten. I ett öppet, pluralistiskt och demokratiskt samhälle som vårt är det liksom ingen idé att kidnappa kungen eller folkvalda. Vårt politiska system är förmodligen alldeles för robust för att skakas av sådana pojkstreck. Vanligt folk bryr sig helt enkelt inte tillräckligt för att det ska få något genomslag och våra viktiga samhälleliga funktioner som sophämtning, kommers och daghem (jag är inte ett dugg raljant) beror inte av enskilda befattningshavare. Det är liksom uppsidan av vårt konsekventa nedmonterande av det personliga ansvaret.

@ Anonym 1122:
De "blåa försvarstalen" brukar vara svar på inlägg i stil med: "Vad ska vi med nya ubåtar till? Afghanistan har ju ingen kust!" eller "Vem f-n bryr sig om att ubåtsjaktsförmågan håller på att nedmonteras nu när vi bara får behålla en fjärdedel av våra övningsstridsvagnar?!?".

Anonym sa...
27 december 2010 kl. 13:01  

@ Nicke Lill-troll

http://cornucopia.cornubot.se/2009/01/strategiskt-overfall-pa-sverige.html

Anonym sa...
27 december 2010 kl. 13:28  

Ett par saker…

Kuppberedskap… Den styrka som i numerär är tillräckligt stor för att göra något vid en kupp riktad mot riksdagen och eller regeringskansliet är högvakten… Att på ett enkelt sätt lägga locket på översta lagret i beslutskedjan genom angrepp mot dessa instutioner samt HK är det enklaste sättet att lamslå allt motstånd i ett försvar där i stort sett är centrerat till regeringskansliet och ett fåtal större förråd…

Högvaktsrånet… Jag undrar vad utfallet kunde ha blivit om de försökt ta vapnet av ett par hemvärnsmän? Många som jag känner drar sig inte för att utöva bajonettövningar mot ben och annat… Det finns en orsak till att yrkesbrottslingar inte vill närma sig resurser som bevakas av hemvärnsmän - de har lite lägre trösklar för att använda "bettan" med eller utan ammunition...

Nicke sa...
27 december 2010 kl. 16:31  

Har läst den! Mycket intressant...

Edis sa...
27 december 2010 kl. 20:52  

SJ är ingen myndighet utan ett av det drygt tiotal företag som bedriver tågtrafik på de svenska järnvägarna. Därtill så finns några som sysslar med godtransport, bland annat Green Cargo som består av tidigare SJ Gods. Trafikverket är däremot en myndighet som har ansvaret för byggande och drift av järnvägar och vägar.

Grundproblemet för svensk järnväg är att banorna på många håll ligger nära gränsen för vad de klarar. Södra infarten till Stockholm centralstation är ett bra exempel på detta där man har en tvåspårsbana vilken har en kapacitet på ungefär 24 tåg i timmen vilket inte är så mycket med tanke på att detta ska fördelas mellan Stockholms pendeltåg, tåg i lokaltrafik och fjärrtågen. Kommer inte ett tåg iväg som det ska så slår dominoeffekten till och förseningarna är ett faktum. En liten försening blir också lätt en stor försening eftersom den lilla förseningen kan göra att tåget senare kan bli stillastående pga tågmöten eller långsammare godtrafik som pga förseningen kommit på "fel plats".

För att lösa det grundläggande problemet så vill det alltså till att någon sätter ned foten och begär mer pengar för att bygga ny järnvägskapacitet i Sverige. Men då blir det antingen skattebetalarna eller tågresenärerna via banavgiften som får betala för det.

@ Anonym 13:01

Fantasifullt, men inte speciellt realistiskt.

Anonym sa...
28 december 2010 kl. 11:21  

DN http://www.dn.se/nyheter/sverige/flera-tag-installda skriver idag om hur Museilok tas fram för att hjälpa till med snöröjningen och att en 100-årig snöplog hämtats från Järnvägsmuseet i Gävle. Vad som inte framgår är att man de senaste åren skrotat mer än hälften av det 20-tal moderna snöröjningslok typ TB och TC som funnits.
Huvudskälet är såklart att maximera kvartalsvinsten, då snöröjningslok som sällan används inte genererar någon vinst. De gigantiska förluster som uppstår hos trafikbolagen drabbar inte det egna bolaget! /Nisse

Anonym sa...
28 december 2010 kl. 11:33  

DN rapporterar även om isstormen som drabbade Moskva häromdagen och regebundet drabbar andra städer på norra halvkoltet.
http://www.dn.se/sthlm/stor-stockholm-klarar-inte-en-isstorm Länsstyrelserna har övat, insett att svensk beredskap är obefintlig och att Stockholmarna skulle bli helt utan el och kommunikationer under flera dagar. Men "En tröst för alla oroliga är att länsstyrelsen bedömer sannolikheten för en isstorm som liten." då Sverige inte drabbats sedan 1921.

Det känns verkligen betryggande då vi förra året hade 100-årsvinter och vi år skottar oss igenom 1000-års diton. /Nisse

Anonym sa...
28 december 2010 kl. 12:28  

Lite att läsa i vintermörkret…

http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22523

Den kinesiska förbannelsen - "Må ni leva i intressanta tider…"

Anonym sa...
30 december 2010 kl. 09:58  

Apropå det här med att dela upp myndigheter och flera kockar. Eftersom de flesta som läser detta har anknytning till försvaret är det jag skriver säkert gammal skåpmat.

Jag tillhör den generation som till stor del inte behövde/fick göra militärtjänst. Däremot har jag kommit ytligt i kontakt med försvarsmakten via mitt jobb.

Den administrativa uppdelningen som jag kom i kontakt med, ansvarsfördelningen mellan FMLOG och FortF höll på att göra mig tokig. Vem gör vad, var går gränserna för ansvar/funktioner/fysiska installationer, vilka skall informeras om vad som sker etc.

Anonym sa...
30 december 2010 kl. 17:30  

Jag undrar om inte en av orsakerna till att infrastruktur som järnvägen brakar ihop i detta nu i Sverige går att finna i det klassiska svenska sättet att lösa problem: Mycket snack och absolut ingen verkstad i väntan på att problemet försvinner utav sig själv .....

Ingen vill ta ansvaret för att fatta beslut och ingen vill heller ta ansvaret för vad beslutet för med sig ...

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade