USA moderniserar

Efter otroligt lång tid har nu amerikanska senaten röstat igenom ett slopande av förbudet mot homosexuella inom det amerikanska försvaret. Från att det tidigare har varit helt förbjudet att vara homosexuell inom det amerikanska försvaret har det från 1993 rådit en "don't ask, don't tell"-policy, under vilken försvaret inte har fått utreda de anställdas sexuella läggning så länge de anställda hållit tyst om den. Ändå har sedan dess drygt 13 000 fått sparken p g a sin sexuella läggning. I många fall har det rört sig om mycket meriterade krigsveteraner. Det verkar nu som om även USA börjat inse vilken förlust av såväl kapital som humankapital det innebär att utan större anledning sparka kompetent personal för sådant som inte har någon som helst bäring på arbetet. Det är fullständigt grundläggande att de organisationer och myndigheter som är satta att vakta människors fri- och rättigheter tillämpar desamma.


Exp, SvD, DN, Aft

17 kommentarer:

Roger Klang sa...
19 december 2010 12:19  

Det tycks som om det främsta argumentet för Armén i verkligheten, är att "man vill inte duscha med en bög". Men hela skolan igenom har de duschat med åtminstone någon bög, och ändå undgått att bli smittad av bögighet. Jag kan förstå motviljan, men mot bakgrund av ovanstående så är det ingen katastrof som inträffat, inte heller är det någon barriär som brustit.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige

Torbjörn J sa...
19 december 2010 12:25  

Det är inte det enda de moderniserar. Thomas L. Friedman skriver en krönika i NY Times om US Navy och deras satsning på alternativa bränslen. Dessa ska, bland annat, ersätta 50% av det fossila bränslet flottan använder, till alla sina behov, senast år 2020.

Hur ligger Sverige till på den fronten?

Artiklar:
http://www.nytimes.com/2010/12/19/opinion/19friedman.html?_r=2&hp

http://www.navy.mil/search/display.asp?story_id=52768


T.J.

Wiseman sa...
19 december 2010 12:33  

Torbjörn J: Det är en mycket intressant fråga, anser jag och förmodligen ett av våra största säkerhetsproblem i framtiden. Hur ska vi som är ett litet land utan egna oljeresurser kunna trygga vårt behov av drivmedel den dagen världens reserver på allvar börjar tryta?

Jag har tidigare försökt lyfta den här frågan i några inlägg, särskilt eftersom en av de teknologier som USA anser vara mest lovande, är framtagen i Sverige. Intresset från Försvarsmaktens och statens sida har varit minst sagt svalt.

http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2010/04/ska-vi-tanka-gront.html

http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2009/12/sverige-forsvarsmakten-och-peak-oil.html

http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2009/05/flygvapnet-blir-gront.html

Anonym sa...
19 december 2010 14:08  

Bäste Wiseman!

Jag har även läst dina tidigare inlägg om bränslefrågan och måste konstatera att detta är nog den enskilt viktigaste säkerhets-politiska nöten under de kommande 30 åren. HUR ska vi kunna säkerställa operativ och taktisk frihet/rörelseförmåga över tiden utan tillgång till alternativa drivmedel?

Ointresset tycks vara totalt! Har ingen förstått eller vill någon driva oss i händerna på ryssen eller någon annan intressent med vilja?

Här krävs krafttag! Det här är MYCKET viktigare än obligatorium, studier i luftöverlägsenhet och logistikprinciper! Har vi inget drivmedel så kan vi ha vilken taktik vi vill, det hjälper liksom inte...

Roger Klang sa...
19 december 2010 15:50  

@Wiseman:

Att vara ett litet land på olje- och energimarknaden är både en fördel och en nackdel. Vi kan handla upp olja lite varstans. Innan energikrisen 1973 så var det just precis det som Sverige gjorde. Innan du statuerar det uppenbara, att det var just därför krisen slog mot Sverige på 1970-talet, så vill jag nämna att den krisen inte uppstod ur en brist på olja, det var snarare marknadens lagar som sådan som slog till. Idag är Sverige inte lika sårbart då vi inte längre är lika beroende av oljan. Men, vi är utlämnade till goda relationer med oljeproducenterna. Tack och lov för Norge! Börjar oljeproducenterna strypa vårt tillflöde, vilket skulle ske om vi förvandlades till en Nazi-stat eller bara stoppade utomeuropeisk immigration i allmänhet möjligen, så är vi strategiskt ganska rökta. Vår välfärd bygger på immigrationen. Förvisso kan slavstater som f.d. apartheidregimen i Sydafrika och det förkrigstida Nazityskland och en del små arabiska emirater leva i allmänt välstånd på andras blod och svett, i Dubai och sådana arabstater även för att de har mycket olja. Den enda frågan som är relevant är; hur stor immigration ska vi ha, och hur ska den se ut? Jag föreslår att vi satsar på arbetskraftsimmigration inom samhällssektorer och näringsliv där vi behöver folk för tillfället, samtidigt som vi drar ned på flyktingimmigrationen i motsvarande grad. Ett plus (arbetskraftsimmigration, som ger mer samhällsekonomiska fördelar än flyktingimmigration) kompenserar nämligen ett minus (i ekonomiskt omedelbara termer), som flyktingimmigration. Det fungerar i USA, men då ska man komma ihåg att USA får mycket av sin olja från Sydamerika, bland annat så är oljeproducenten Venezuelas största oljekund USA(!).

//Roger Klang

Mackan sa...
19 december 2010 17:24  

Roger, vad menar du med att vi inte är lika beroende av oljan idag? Visst, vi eldar inte med olja i våra hus i samma omfattning men hela transportsektorn är helt beroende av fossila bränslen. Enstaka biogasbilar eller tom elbilar är bara garnering på fossilkakan och inget som har någon betydelse i det stora hela. I övrigt så är i princip allt vi konsumerar tillverkat i en process där olja utgör en viktig del. Plast är väl det mest uppenbara där olja är råvaran för framställning. Vårt jordbruk och skogsbruk är beroende av diesel för att driva traktorer, lastbilar och skogsmaskiner.

Vår elproduktion är inte lika fossilberoende som många andra länder och vi har en stor tillgång i vår skog som går att omvandla till t.ex. DME eller Metanol för fordonsdrift.

Dessutom, och det viktigaste, är vi relativt få invånare per kvm i detta land i jämförelse med de flesta andra länder. Detta är en oerhörd fördel då varje invånare teoretiskt får en större del av landets möjlighet att framställa energi.

Du säger att vår välfärd bygger på invandring. Det är helt fel. Framtidens välfärd ligger i att vi minskar vår befolkning, det gäller både i Sverige och globalt, och anpassar oss till detta. Sveriges och jordens resurser klarar inte av att upprätthålla ett system av ständig tillväxt, vi skjuter bara problemen framför oss tills det inte längre går och då blir fallhöjden desto högre. Förespråkare av immigration som välfärdsrecept är oerhört egoistiska och ser bara till sin egen pension och livstid, men man skickar räkningen till kommande generationer. Befolkningsökningen på jorden är den verkliga boven i dramat, men ingen vågar prata om det.

Hur stort behov har vi förresten av arbetskraftsimmigration när vi har hundratusentals arbetslösa i landet?

Roger Klang sa...
19 december 2010 20:35  

@Mackan:

Visst, vi ÄR beroende av oljan i allra högsta grad, jag menar bara att vi har spridit energiproduktionsmetoderna i olika samhällssektorer mer än på 1970-talet. Idag kan vi i alla fall hålla igång en del mer industri, värme, belysning och fordon utan oljan än vi kunde 1973. Men totalt sett har vi fått ett större energiberoende också, framför allt genom fler personbilar.


Invandringen ÄR ett sätt att skjuta problemen på framtiden, men såg du den brittiska dokumentären om vad som skulle hända GB ifall de sparkade ut sina invandrare? De hade samlat ihop ett gäng arbetslösa etniska britter för att de skulle göra jobben som normalt immigranterna tog. Det gick åt skogen! Sverige ser lite annorlunda ut i konstellationen av arbetsmarknaden, men jag kan tänka mig att vi också skulle få problem. Men vad jag ville säga är att vad vi än gör så kommer vår civilisation, liksom alla andra civilisationer genom historien, att gå under någon gång. Det snabbaste sättet, tror jag, är att sparka ut invandrarna. Det sätt som kommer att krönas med mest framgång är fortsatt invandring i någon form. Om ett land som t.ex. Tyskland, som är ganska likt oss, kan överleva och leva framgångsrikt trots sin stora befolkning på en så pass liten yta, så kan vi bli fler och leva väl också. Det som avgör om ett land svälter är inte huruvida det landet har en tillräcklig jordbruksproduktion för att föda den egna befolkningen, det är det ekonomiska och politiska systemet som orsakar svält! Sant är att många länder skulle må bra av en befolkningsminskning och att vi kommer att nå en brytpunkt för när vissa länder, på den nivå av utvecklingsstegen som de befinner sig, kommer att få svårt att föda sin befolkning med inhemska jordbruksprodukter hur de än beter sig. Detta kommer i förlängningen att drabba även oss här i väst, även Sverige eftersom vi är en del av det ekonomiska systemet hur mycket möjligheter vi än har att odla mat till vår befolkning. Fast om stora delar av tredje världen kan klättra på den ekonomiska stegen så kommer också befolkningen att minska i dessa länder som följd, precis som den gjorde i Väst. Den stora faran ligger i att utvecklingsländer har läkare och modern sjuk- och mödravård för befolkningen, samtidigt som de lever kvar i vårt 1800-tal eller tidigt 1900-tal ekonomiskt, för då minskar barnadödligheten och befolkningen ökar trots att matproduktionen i världen inte stiger. Nu är jag förstås krass!

När det gäller arbetskraft och immigration så kan man säga att inom vissa områden så kommer det alltid att råda arbetskraftsbrist trots en flyktingimmigration om vi nu ska ha det, och dessa områden kommer att variera från allt till sjuksköterskor till ingenjörer. Därför så är arbetskraftsimmigration att föredra - om man enbart tar emot arbetskraft inom dem sektorer som för tillfället har en arbetskraftsbrist. Arbetskraftsimmigration ger en betydligt större boost till ekonomin än flyktingimmigration! Inget av alternativen är särskilt bra, men det ena alternativet är bättre än det andra i alla fall.

//Roger

Anonym sa...
19 december 2010 22:07  

Stöd wikileaks, det bästa queerprojektet mot hetrosexuell makt. Vi kan inte ha hetrosexuella ledare längre se bara på den växande främlingsfientligheten och rasismen eller de hetrosexuella krigen - förena dig med oss, riv sönder den hetrosexuella makten med psykiskt våld, förfölj, mobba, baktala, gör livet surt för, sabbotera, stjäl varor och ideer allt från hetrosexuella, dränera hetrosexuellas ekonomi gynna enbart homosexuella då du konsumerar. Infiltrera alla hetrosexuella kretsar och riv sönder de regler och normer som dominerar där. Ha alltid en jasägare bredvid dig, om du ska säga något som bryter mot normerna/reglerna i din grupp så är det mycket lättare om du vet att någon genast håller med, det du säger blir genast ett faktum. Motsatsen är en bortpysning tex om fienden säger något som påvisar det facistiska i queernormer så ska det genast pysas bort, den som säger det ska känna sig löjlig, homofobisk, uttittad osv.

Anonym sa...
19 december 2010 23:04  

Angående oljeberoendet, vad hände med alla de stora bergrum som vi hade för beredskapslagring av diverse drivmedel osv, vet att många är skrotade och att oljebolagen numer är ålagda att ha ett visst lager i vanliga tankar i någon oljehamn el dyl

Anonym sa...
19 december 2010 23:09  

Immigration kommer snarare att vara den nuvarande civilisationens död , ett flertal länder inom europa börjar inse detta och överger den i Sverige så förhärligade mångkulturen, en mångkultur som enbart kan existera på vår egen "majoritets kulturs" bekostnad.
Tyskland har iaf dragit slutsatsen att det omöjligen kan fortsätta som idag och att mångkultur inte fungerar, det finns väl ett otal andra exempel både i modern tid och genom historien.
Att ange Usa som ett bra exempel visar ju enbart på dåligt omdöme, vill vi ha ett samhälle som deras? med deras kriminalitet och klyftor? något som vi redan är på god väg att skapa här

Anonym sa...
19 december 2010 23:24  

Försvarsmakten har dock fortfarande en "Don't ask - don't tell" policy vad gäller fysisk prestationsförmåga och personlig färdighet i strid.

Mackan sa...
19 december 2010 23:36  

Vem har sagt nåt om att sparka ut några invandrare? Inte jag i alla fall, så sluta med din Straw-Man argumentation.

Visst hade vi kunnat vara fler och må väl, förutsatt att vi hade kunnat fortsätta med vår nuvarande livstid, som bygger på i stort sett obegränsad tillgång på billig energi=olja. När oljan blir dubbelt så dyr, tre gånger så dyr, 10 gånger så dyr för att till slut i princip helt sluta exporteras till länder som vårt så kommer vi att få återgå till en mer primitiv livsstil med färre extravaganser. Glöm flygresan till Thailand en gång per år, glöm ny dator var tredje år och nyaste Playstation till barnen. Räkna med mycket stora prisökningar på många sorters livsmedel, att få odla egna grönsaker i större utsträckning osv. Bilismen i Sverige kommer att minska med många tiotals procent, kanske halveras på grund av allt dyrare bränsle och nästan lika dyra alternativ i form av t.ex. elbilar.

I allt detta är det givetvis en fördel att vara få som möjligt som skall dela på exempelvis den mängd skogsråvara som vårt land klarar av att producera. Om vi är tillräckligt få räcker metanolen och DME:n till alla, om vi är för många gör den inte det. Skala sedan upp detta til global nivå så får man samma resonemang och resultat. Vi är för många!

Det du nämner om U-länder med fullständigt skenande befolkningar som sedan kräver västerländsk välfärd och en bil per hushåll är grundproblemet i världen. Samtidigt kan ju inte vi sitta här och säga att vi får köra bil och köpa iPhones men inte ni. Man forskar fram botemedel och vaccin mot den ena sjukdomen efter den andra, trots att dessa sjukdomar faktiskt är ett sätt att reglera antalet individer som bor på en viss plats. Detta är krasst, som du säger, men det är sant.

Arbetskraftsinvandring kan förstås tillåtas i mindre mängder och under kontrollerade former. Tyvärr är detta problematiskt på framförallt två sätt;

1. Det missbrukas och man tar hit polare, släkt och klanfränder från sina hemländer trots att det inte behövs. Detta genom att ge dem jobb som i 99 fall av 100 hade kunnat gå till en svensk. Ta en titt på den här sidan;

http://www.migrationsverket.se/info/3222.html

Där framgår att vi mellan januari-oktober i år delat ut uppehållstillstånd till bla 381 städare, 898 restaurangarbetare och 434 köks- och restaurangbiträden. Ingen vid sina sinnens fulla bruk kan påstå att dessa arbeten inte hade kunnat besättas av en arbetslös svensk.

2. Genom att ta hit dataspecialister mm och utbilda dem här så förbereder man och underlättar utflyttning av svenska företag till låglöneländer. Läs t.ex. här:

http://www.dn.se/ekonomi/arbetsinvandring-som-blir-jobbflytt-1.1209795

Sedan finns det också andra aspekter;

http://www.dn.se/ekonomi/priset-for-ett-jobb-i-sverige-30000-1.1203165

Anonym sa...
20 december 2010 07:42  

Herr Wiseman

Jag känner mig manad att bidraga med detta inlägg då jag vill komplettera svagheterna i argumentationen i inläggen ovanför och avsluta med att komma tillbaka till det ursprungliga inlägget.

För det första vill jag upplysa om att det finns tydliga statistiska samband mellan låg barnadödlighet och utplaning av befolkningstillväxten, Egypten är ett väldigt bra exempel på detta! Här är ekonomisk tillväxt inte det viktigaste incitamentet ty det är bara med satsningar på god hälsa och sjukvård och utbildning som är det primära. Ytterligare en viktig faktor är att unga flickor och kvinnor får rätten att utbilda sig. Vidare så leder de tyngsta vetenskapliga prognoserna mot att jordens befolkning kommer att plana ut vid ca 9 miljarder invånare. I och med att vi vet detta så kan vi också planera inför det. Men, områden som dras in i inbördeskrig eller andra typer av större katastrofer har en tydlig negativ inverkan på hur familjebildningen ser ut.

För det andra så är Asien (generellt)på väg att inom tre till fyra decennier komma upp i samma välfärdsnivå som västländerna. Jag skriver generellt vilket i statistikvärlden är farligt eftersom det finns stora variationer inom länder och geografiska områden. Om hälsa och barndödlighet tas som ett exempel så finner vi idag områden både i Kina och Indien som har bättre ekonomi och hälsostatistik än områden i Västvärlden. Även om differenserna mellan rik och fattig är större.
(Fakta hämtat från Prof. Rosling KI och http://www.economist.com/blogs/babbage/2010/12/data_visualisation)

Att Asien är på väg att återta sin historiskt rättmätiga plats som ekonomiskt maktcentra är tveklöst! Att den världsordning vi är vana av att ha sett sedan 250 år tillbaka är en parentes i historien och kommer att förändras är något vi måste lära oss att förhålla oss till, ekonomiskt men även politiskt.

I Västvärlden finns fortfarande ett "know how" som saknas i det nya "emerging markets" som törstar efter den spetsteknologi som vi idag tillhandahåller. Detta är något vi kan slå vakt om och ska utnyttja. Men att vi kommer att ha dragningsrätt på kvalificerad arbetskraft kommer att bli än svårare, helt enkelt för att vi inte längre är "herrar på teppan".

Vad är då den långsiktiga lösningen på våra framtida pensioner. Ett förslag kan vara att vi måste vara konkurrenskraftiga med vårt "know how". Att vi måste ställa om och anpassa industrin och ekonomin för ett paradigmskifte kan då ses som än viktigare.

Här skulle Försvarsmakten kunna agera som pionjär med att i sina upphandlingar och kravspecifikationer blicka framåt. De är de långsiktiga investeringarna idag som kommer att ge utslag i framtiden och ge oss de konkurrensfördelar vi behöver. Man kan väl tycka vad man vill om den totala NBF visionen men det drivet och visionerandet ska vi implementera i vår långsiktiga handlingsplan. Agera istället för att parera och tag initiativet och tänk långsiktighet!

Johan
Perth, WA

Cornucopia? sa...
20 december 2010 09:11  

För att säkerställa drivmedel i framtiden behöver man dels ha ett civilt flöde av diesel och flygfotogen för den löpande verksamheten.

Dels behöver det upprättas redundanta drivmedelsförråd igen, lokaliserade via utspridning, anpassade för det scenario som vi förväntar oss. Säg X veckors krigföring, så måste vi ha förråd för 3x X om vi räknar med att 2/3 av förråden blir utslagna.

Det civila vardagliga flödet hanteras lämpligen genom att försvaret upphandlar leveranser av biodiesel och bioflygfotogen inom landet. Med ett inflationsjusterat 20-årskontrakt med försvaret, så borde det vara möjligt för ngn aktör att bygga relevanta fabriker och säkra upp relevant skogsareal för råvaran.

Men stabila inhemska drivmedelsleveranser med förutsägbara priser vore väl för mycket att begära...

Edis sa...
21 december 2010 16:41  

Produktionskostnaden för Fischer-Tropsch diesel med svartlutförgasning beräknades 2005 till 4,1 kr/liter. Metanol är något billigare, 3,1 kr/liter (bensinekvivalent). Skulle samtliga sulfatmassafabriker förses med denna teknik så skulle de kunna producera närmare 30% av Sveriges drivmedel för transportbruk.

För att kunna göra de stora investeringar som krävs så måste dock priserna kunna garanteras på relativt lång tid. Att göra som idag och skattebefria biodrivmedel några år i taget fungerar inte.

Det är förstås också möjligt att kombinera fjärrvärmeproduktion med biodrivmedelproduktion från biomassa. Detta blir dock något dyrare än svartlutsförgasning då man bland annat inte har samma storskalighet i produktionen.

Sumatra sa...
21 december 2010 20:11  

Björn Gillberg verkar redan vara igång med metanoltillverkning.

http://www.skogsaktuellt.se/?p=34637&pt=108&m=1422

Kanske dags att satsa på skogsaktier?

Anonym sa...
22 december 2010 10:50  

Nja, nu är det ju förstås vetenskaplig fakta att många homosexuella är psykiskt instabila och bär på många andra problem, det går nämligen hand i hand med homosexualitet. Det är dock inte tillåtet att säga, då det pekar på att även homosexualitet är ett psykiskt problem, och inte en genetisk avvikning (som det påstås trots någon som helst vetenskaplig bevisning). Detta är orsaken som ligger bakom beslutet. Amerikanska militären har helt enkelt struntat i löjliga politiskt korrekta tabun, och spikat detta. Dock har moderniteten vunnit igen och även amerikans försvar lägger sig under censuren, tyvärr.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade