Gästinlägg: Svallskador

Det är lätt att dra paralleller mellan ett civilt bolag och Försvarsmakten. Bolagsstyrelse, VD med stab, anställda, aktieägare och kunder har sin motsvarighet i Försvarsmakten, med den politiska nivån som bolagsstyrelse och i slutänden skattebetalarna som aktieägare och kunder.

En civil bolagsstyrelse har i grunden två uppgifter: En är att fatta beslut om bolagets framtida inriktning och strategier för att nå uppsatta mål. Den andra är att kontrollera den löpande förvaltningen (som ligger under VD:s ansvar) samt att tillsätta och entlediga VD. När politiker kontrollerar hur förvaltningen av Försvarsmakten sker, kan det väl knappast undgå dem att det finns en ökande klyfta mellan å ena sidan Försvarsmaktens ledning och å den andra sidan fackföreningarna och de försvarsanställda.

Försvarspolitiker är en brokig skara, med varierande engagemang och kunskaper, från Försvarsministern till de politiker som samlats i Försvarsutskottet. Det är ett ansvar för dessa försvarspolitiker att – inom ramen för kontrollen av den löpande förvaltningen - kräva att FML försöker att återskapa personalens förtroende och återupprättar normaliserade relationer till fackföreningarna eller ställer sina platser till förfogande.

De många inläggen om avskedandet av Chefsingenjören på försvarsbloggarna och de hundratals kommentarerna talar sitt tydliga språk. Den bitterhet, sorg och skam som kommer till uttryck där från försvarsmaktsanställda, måste hanteras och den verkställande ledning för Försvarsmakten - som politikerna tillsatt - verkar inte kunna hantera situationen på ett moget sätt. Det är här det politiska ansvaret kommer in och det som nu borde ske är att politikerna kräver att myndigheten inkommer med en förklaring till den - även i andra sammanhang väldokumenterade - förtroendeklyftan och en plan och ett åtgärdspaket för hur problemet skall åtgärdas.

I ett civilt företag hade delar av ledningen varit borta för länge sedan. Av rent ekonomiska skäl. Vilket företag har råd att göra av med enskild anställd med kompetens och erfarenhet som kostat kring 100 miljoner att förvärva?

Kör man för fort och vårdslöst i trånga farvatten riskerar man svallskador, vilket kostat Försvarsmakten stora summor i ersättningar genom åren. Svallet efter övergreppet på chefsingenjören blir nog mångdubbelt dyrare än svallskadorna i våra skärgårdsområden. Ett okontrollerbart kompetenstapp kan komma när övriga ”råttor” börjar lämna den sjunkande skutan och tar kompetensen med sig. Vi talar om investerade miljardbelopp som skattebetalarna finansierat i kompetensuppbyggnadskostnader och som nu riskerar att gå till spillo.

Ställ krav på FML! Vi kan inte satsa närmare 40 miljarder om året och låta pengarna gå till sådana här "prestigeprojekt". Chefsingenjören var under missionsutbildning och på väg till Afghanistan, så hela affären är helt opåtalt och fullständigt onödig.

Vad säger man till de ungdomar som Försvarsmaktens framtid är så beroende av? Välkomna in i kylan?


SumatraÖvriga inlägg om Chefsingenjörens öde:
Den goda arbetsgivaren säger upp via SMS (29/11)
SMS:et ok enligt Försvarsmakten (30/11)

28 kommentarer:

Kadetten sa...
1 december 2010 19:15  

För var dag som går minskar viljan bland kadetterna på officersprogrammet att tjänstgöra i Försvarsmakten. Personalhanteringen och småpåvliga prestigeprojekt likt det som drabbat Chefsingenjören gör mig mörkrädd, mycket mörkrädd.

Hur många av oss kadetter kommer jobba kvar efter fem år i yrket? Med tanke på hur snacket går och att en stor majoritet redan har utformat sina livs "Plan B" ser det inte ut som att FML lyckas med skapandet av en attraktiv arbetsplats.

Anonym sa...
1 december 2010 19:24  

100 miljoner är mycket pengar. Faktum är att CI är inte den enda pilot som blir uppsagd i.o.m. detta, och alla kostar de mellan 50 och 100 miljoner.

analog Lt Johansson sa...
1 december 2010 19:52  

Hjälp
Min chef hittar mig inte i PRIO
Kan inte lägga in 10000 i lönetillägg
min sista månad för pensionsberäkning
Efter 38 år finns man ine synlig digitalt

Daniel sa...
1 december 2010 20:14  

Vilket civilt bolag skulle ha kvar anställda som vägrar utföra sina arbetsuppgifter? Eller som villkorar uppgifternas utförande?

Som jag ser det verkar det som om huvudproblemet är att de anställda i FM vill inte ställa upp på den förändring av försvaret som sveriges riksdag har beslutat. När det inte finns hundratusentals värnpliktiga att utbilda finns det heller inte plats för de anställda som bara vill lattja runt med ungdomar i skogen och förväntar sig att någon annan anmäler sig till utlandsstyrkan. I det gamla försvaret var krigsuppgifterna bara en teoretisk möjlighet. Idag är strid försvarets huvuduppgift.

Sverige kommer inte att anfallas av Danmark eller Moldavien. Att då ha ett försvar där anställda sitter hemma och häckar i Sverige och förbereder sig inför ett anfall som aldrig kommer - det hade verkligen varit slöseri med skattebetalarnas pengar. FMs anställda måste se till verkligheten och inte till hur de önskar att den är.

Anonym sa...
1 december 2010 20:48  

@ Daniel

"FMs anställda måste se till verkligheten och inte till hur de önskar att den är."

Vår verklighet är att vi vill veta hur vår arbetsgivare tänker använda sig av obligatoriet, dvs hur ofta skall vi åka och hur länge skall vi vara borta. Vår verklighet innebär att flertalet redan har gjort utlandstjänst både en, två, tre, fyra och fem ggr.

Vilken civil arbetsgivare skulle ge sina ett in blanco-avtal att skriva på och dessutom utan att vara överens med bl.a. arbetstagarorganisationen?

Vilken civil arbetsgivare skulle skicka ut ett hotbrev till sin personal mitt i sommaren?

Kapten K

Anonym sa...
1 december 2010 20:50  

@ Daniel
"...de anställda i FM vill inte ställa upp på den förändring av försvaret som sveriges riksdag har beslutat."...

Följ bloggarna och läs kommentarerna! Obligatoriet är inte problemet, det är inte det som huvuddelen av officerskåren har synpunkter på. Det är bristen på avtal och hur avtalet ska se ut som är problemet! Jag blir så less på de som inte sätter sig in i fakta runt det de kommenterar...

/FLIR

Sumatra sa...
1 december 2010 20:55  

@ Daniel

Är du nu här också? Ta nu in att den vi pratar om här var på missionsutbildning och stod i begrepp att åka till Afghanistan i närtid.

Var gärna med och diskutera men kom in i matchen och kom in i rätt diskussion.

Vilken bolagsstyrelse skulle behålla en VD som är på kant med både facket och personalen?


Ingen anställd har vägrat någonting, men några har valt att bli uppsagda av olika orsakers anledningar och ett stort antal har valt en pensionslösning. Det respekterar jag. Allas liv, omständigheter och förutsättningar ser olika ut.

Hur många civila företag känner du till och kan namnge, där de anställda inte fått reda på anställningsvillkoren och där företagsledningen är oförmågen att förhandla med facket?

Det räcker att du namnger ett sådant företag.

J.K Nilsson sa...
1 december 2010 20:59  

Hörru Daniel. Du har blivit ignorerad förr och är smärtsamt medveten om att man inte skall mata Trollen men nu får det vara nog.

Du har inte fattat det minsta av kritiken mot omregleringen av anställningsavtalet. Antingen är du något så fantastiskt dum eller så är du innästlad med tungan i FML.s ädlare delar. Om det senare stämmer så glömde du att skriva ut hela namnet och ditt tjänsteställe.

J.K Nilsson

Anonym sa...
1 december 2010 21:06  

Just det - Daniel!

Vad ska lilla Sverige med en expeditionskår till? För att våra politiker ska kunna frottera sig med de stooora makthavarna eller för att det svenska folket behöver en expeditionskår för att skydda landet?

Vill man nu leka med de stora pojkarna och sätta upp en expeditionskår för man också betala priset för detta - men det vill man inte.

16000kr per månad för en soldat! Den som tar värvning för detta slavlön har så dåligt omdöme att han eller hon skulle förklaras olämplig enkom p.g.a. detta!


Vad var fel med värnpliktssystemet? Den som gjort en KFÖ med ett förband bestående av repgubbar vet vilken inneboende kraft och kompetens det finns i ett sådant förband.

Att överhuvudtaget ens tro att en hoper hormonstinna juniorer som drar på sig uniformen för en lön lägre än vad en sopåkare eller lokalvårdare har ska ens vara bråkdelen så bra som dagens frivilliga förband i US är tyder på att man är antingen korkad eller bara genuint dum!

Att sedan ha en ledning som är totalt tondöv för det som händer ute i organisationen är direkt förödande för en myndighet vars hela verksamhet bygger på kompetent personal.

Antingen är ledningen fullständigt befriade från allt vad ledarskap heter eller så filtrerar alla bruntungor i karriären informationen innan den når befodringsnämnden - förlåt - Försvarsmaktsledningen.

Korkade beslut och vansinnigheter staplas på varandra och varje vecka sätts nya lågvattenmärken i den tragikomiska farsen om Försvarsmaktens totala systemkollaps.
Inte ens en nybakad fänrik skulle kunna utöva ett så uselt ledarskap som Sverker & co lyckas med!

Nu har första bajsbomben exploderat i Sverkers ansikte och det lär komma fler. Begriper man inte att hela sk*ten håller på att implodera och att förtroendet är noll och intet för ledningen i humorkuben - ja, då kommer det att gå fort utför stupet.

Det som kan rädda FM nu är endast att HELA ledningen avgår! Hade FM varit ett privat, vinstdrivande företag hade styrelsen garanterat skickat sms till både dvärgen, plutonchefen och han som kränger begagnade dammsugare (läs sverker, grundevik och vår käre "marknadsdirektör").

...och som du själv skriver:

"Sverige kommer inte att anfallas av Danmark eller Moldavien. Att då ha ett försvar där anställda sitter hemma och häckar i Sverige och förbereder sig inför ett anfall som aldrig kommer - det hade verkligen varit slöseri med skattebetalarnas pengar. FMs anställda måste se till verkligheten och inte till hur de önskar att den är."

Just det - ett värnpliktsförsvar likt vad Finland har är alldeles tillräckligt för lilla Sveriges behov - dessutom kostar det inte skjortan!

Avslutningsvis - det finns enbart tre kategorier av folk som tror på den den sörja som humorkuben sprider:

De som inget begriper eller bara är genuint korkade

De som själva hittar på stolligheterna

eller de som säger vad som helst för den egna karriären....


mj Morgonkröök

Anonym sa...
1 december 2010 21:09  

Daniel:

Att vilja veta vilka regler och avtal som som gäller på sin arbetsplats innebär inte att man att man vägrar utföra sina arbetsuppgifter eller vilkorar sina uppgifternas utförande.

Civila bolag brukar vara tvingade att förhandla med fackförbunden annars kan de råka ut för strejk, vilket kostar pengar, vilket civila bolag bryr sig om...

Jag tror att du har fel angående att de anställda inte vill åka utomlands. Däremot vill de veta vad som gäller då de skall åka! (Ersättningar-hur ofta-hur länge-med vilket varsel osv)
Tycker du att det är för mycket begärt?
/H

Anonym sa...
1 december 2010 21:10  

@Daniel:

Nu ser jag att du skrivit även på denna blogg med dina svepande kommentarer. Det verkar som att du läser, men du förstår inte vad du har läst.

Huvudproblemet är inte att det anställda i FM inte vill. Det är just precis detta som INTE är huvudproblemet. Huvudproblemet är att en majoritet VILL, men det vill också veta VILKA VILLKOR som gäller.

Dina inlägg håller verkligen en låg nivå.

Anonym sa...
1 december 2010 21:14  

Pratade idag med ett tiotal av varandra oberoende officerare i olika åldrar. SAMTLIGA har samma känsla: vill ta sig ut ur FM men har en familj att försörja=25:e i månaden viktig. INGEN tror på firman längre och förtroendet är i botten, hoppas själv hitta något annat i nära framtid. Detta totala sönderfall och nedmontering av den FM jag en gång gick in i gör att man mår sämre och sämre. Får se vad 2011 bjuder på för överraskningar.

Anonym sa...
1 december 2010 21:27  

@Daniel
Då måste du ivra för att brandförsvaret gör nåt vettigt iställe för att sova och spela innebandy när de inte övar eftersom det ändå så sällan brinner.

Anonym sa...
1 december 2010 21:55  

En nej-sägare!
Jag är Kn och anställd i FM sen 15 år tillbaks. Jag valde att säga NEJ! (Jag skulle aldrig kunna sova gott på nätterna om jag skrivit på ett avtal utan att veta innebörden)Detta innebar att efter det uppdagades blev jag avsatt från min tjänst i en ledande befattning. Jag var nu inte motiverad sas det. Jag räknade då med att bli uppsagd, men icke! Jag tillhör en grupp med väldiga vakanser och inget nytillskott i sikte alls. Men sägas upp ska jag.... men inte än. Det har kostat FM flera miljoner att utbilda mig i 5år till att bli den chef jag var. Nu är jag "kalle-i-ledet" och utför mindre sysslor som beordras mig. Varför ska "svensson" betala skattepengar till FM? Varför kommer det inga ansökningar till mitt yrkesskrå? Man behöver inte vara nån raketforskare för att kunna svara på de frågorna.

Anonym sa...
1 december 2010 22:01  

Jag ogillar de som inte ställer upp på utlandstjänst, lika mycket som jag ogillar Försvarsmaktens ledning.

Civilingenjören var ju på väg till Afghanistan! Det han opponerade sig mot var just ledningens oförmåga att hantera personalen på ett respektfullt sätt.(Både avseende hur man inför ett nytt avtal, men också hur man säger upp en anställd).

/Uppgiven

Anonym sa...
1 december 2010 22:12  

@ daniel
Jag tycker du har helt rätt. Dessutom är det svårt att förstå alla ramaskrin när hemlige Björn så uppenbart iscensatt det hela. Med eller utan OF:s hjälpande hand kan man alltid fråga sig, men iscensatt är det. Björn är en av Försvarsmaktens överklassare: topputbildad på skattebetalarnas bekostnad, fantasilön jämfört med motsvarande nivåer bland jordfräsarna och med gott om tid att förströ sig som bloggare på FMV. Han behöver nog inte oroa sig för sin framtid i någon större omfattning och då går det ju bra att "ta strid".
Det finns två förlorarkollektiv i det här spelet. Den ena är Försvarsmakten, naturligtvis, som än en gång blir måltavla för hela den förbittrade interna hatklubben. Den andra är hat- och bitterhetskrämarna själva. Gänget som varje gång någon i gasverket gör något de inte gillar, träder fram och lovar att nu, nu j-ar är måttet rågat.
Jamen sluta då. Byt arbetsgivare, om nu Försvarsmakten är så usel. Det har sagts så många gånger förut här att det nästan är genant att behöva upprepa det, men uppenbarligen finns det gott om folk i firman som hellre sitter och gnäller i bittersoffan än tar tag i sina liv. Eller skaffar sig ett. Det är två saker som skänker mig tröst i den här misären. Den ena är att de ungdomar som kommer att söka sig till försvaret i framtiden inte är här. Den andra trösten är att om den första är fel, har de jag mött sedan jag själv slutade vara en, så högt utvecklad förmåga att bilda sig egna välgrundade uppfattningar, att de nog inte blint tror på Björn och de andra hjältarna i kampen för niofikat.

Kalle K

Anonym sa...
1 december 2010 22:38  

Då kanske Daniel kan citera den gällande lagtext som ger försvarsmakten rätten att säga upp någon från utlandsstyrkan p.g.a. arbetsbrist inom försvarsmakten eftersom en anställd inte är disponibel för utlandstjänst?

Det skulle även vara intressant om du kan komma med exempel där arbetsgivaren kör över facket och tvingar anställda att skriva på avtal utan att arbetsgivaren har specificerat villkoren.

Anonym sa...
1 december 2010 22:40  

Daniel, läs på innan du kommenterar.

Jag håller fullständigt med dig, Sumatra.
Jag tror denna firma i dagarna har gått i konkurs, bankrutt på förtroende och lojalitet från sina anställda, men ledningen mörkar vidare och kör på som om inget har hänt. Kanske hoppas på en återuppståndelse...

Vi är många på min arbetsplats som är heligt förbannade, som vill iväg innan luften tagit slut, och slut är den, mer än mindre.

Ser fram emot att få komma ut till grönare gräs... eller vitare snö, om man så vill i vintertider, som vi med öppna sinnen vet finns utanför den konkursande firmas grindar!

Anonym sa...
2 december 2010 00:00  

Är så glad att jag valde att gå över till en civil karriär för snart 15 år sedan. Men lider med mina fd kollegor som är kvar i FM.

Klockan kommer inte gå baklänges och den fråga ALLA i FM bör ställa sig, vill jag ha en sådan arbetsgivare? Om inte, vad gör jag åt det. Officerare är vana att vara handlingskraftiga, nu är det dags att visa det.

/R

PS Talesättet "det civila mörkret" gäller inte längre utan de är nog mera tvärt om:(

Larsson sa...
2 december 2010 01:34  

Jag tror på demokratin!
Tyvärr saknar bloggarna trovärdighet pga av vem som står bakom bloggen. Man kan lätt få en uppfattning att försvarsmaktsbloggarna känner varandra och bedriver kampamjer i egenintresse.
Man kan få uppfattningen att det är det bortskämda FV-officerare.
Kul att Skipper har skapats!
I dagens FM gäller mantrat att "genom kontinuerliga omorganiseringar ska personalomsättningen ökas"
DVS FM ska minska antalet officerare från drygt 9000 till ca 3000. Vägen dit är oklar (det tillkommer ca 4000 underofficerare.
Hur når vi dit? Idag min viktigaste fråga. När ska FML klarlägga "vägen dit"?
Inför förbandsnedläggningar har förband pekat på investeringar vid förbandet. I samtliga fall har det varit ointresssant, det har ansetts som förbrukade skattemedel. DVS om CI eller någon annans utbildning kostat pengar. Det är ointressant. Nästa år kommer en ny påse pengar.
Vad man köper för den, vem fan vet?
Köpa ut officerare för att rekrytera underofficerare?
FML:sledarskap skapar mycket oro i leden. Pendeln svänger åt alla håll.
Jag tror att det är dags att reorganisera HKV med färra generaler och tydligare chefer för mark,sjö,luft
@Daniel
Källkritk till dina påståenden? Namedroppa det företag du anger!

Larsson, Eksjö

Anonym sa...
2 december 2010 17:20  

@Kalle K och Daniel
Det är ni som verkar bittra!

De som är attraktiva på den civila arbetsmarknaden eller som har andra alternativ kan ju tacka nej. Vi andra tackar ja för att vi inte har något annat alternativ i denna lågkonjunktur.
Jag söker andra jobb. Under tiden är jag kvar i FM för jag har tillsammans med min fru en plikt att ge våra barn en trygghet i form av boende mm. Sånt kostar...


Hade jag inte hotats med sparken hade jag sagt nej!
Jag är för ett obligatorium!
Jag är för FM:s nya inriktning!
Jag är för att få veta villkoren i avtalet. Det är där det spricker.
Hur jävla svårt kan det vara att förstå??
Jag har varit i Afghanistan och krigat. Jag har varit på andra utlandstjänster också. Jag ÄLSKAR att få jobba i utlandet med "SWEDEN" på vänsterarmen.

Min fru är stolt när jag åker iväg men det blir jävligt jobbigt för henne. Hon vill kunna vara med och planera när jag åker.
Hon jobbar som läkare och har en lysande karriär.
Ska inte vi i familjen kunna resonera tillsammans vad som är bäst för oss och för våra respektive arbetsgivare?

Eller är det helt enkelt så att FM endast söker män och kvinnor utan barn? Utan familj?

Kampen för niofikat? Jag har inte hunnit fika på jobbet sen i somras.
Men medan ni hårda killar som Daniel och Kalle K tuggar taggtråd och tycker det är häftigt att frysa och dissar de mjuka värdena så uppskattar jag de andra som faktiskt kämpar för att göra det bra för oss andra.

CI är säkert välbetald men det ska man vara med den utbildningen.
CI och Wisemans engagemang är enormt viktigt. Keep up the good work. Jag e stolt över kollegor som er!!

Smörjaren sa...
2 december 2010 20:19  

TILL ANONYM NEJ-SÄGARE VILKET SKRÅ JOBBAR DU INOM SOM DET TAR 5ÅR ATT UTBILDA SIG TILL?

Sinuhe sa...
2 december 2010 20:20  

Sumatra med flera som raljerar över att Försvarsmakten är en idiot som säger upp en anställd som det kostat 100 miljoner kr att utbilda. Jag kan inte låta bli att påtala att i världen utanför Försvarsmakten är det normalt att man bekostar sin akademiska utbildning själv. Chefsingenjören har verkligen haft tur som funnit en arbetsgivare som ger honom möjlighet att bli civilingenjör på betald arbetstid. Jag fick minsann bekosta min akademiska karriär alldeles själv.

Mvh//S

Anonym sa...
2 december 2010 22:02  

Hur FM hanterat införandet, bristen på avtal och uppsägningarna är under all kritik!

Men jag vill ge en tarvel som Daniel en viss poäng i andemeningen baserat på min personliga uppfattning!

Jag står för uppfattningen att om man skrivit ja för att bl.a. Kunna försörja familj men menar nej är man oerhört illojal mot oss som svarat ja och gång på gång åker på insats.

Varför skall jag och mina anhöriga drabbas av att många FM anställda gömmer sig och inte aktivt skaffar sig kompetens och fysisk status som gör att man är användbar till alla FM uppgifter?!

Villken civil arbetsgivare accepterar deta?!

Förövrigt finns det villkor för utlandstjänst som nu gäller, så vad yrar ni om! Släpp sarjen, kom in i matchen och våga delta i väpnad strid!

Kn Fasth

Anonym sa...
2 december 2010 23:40  

Nån som sett en borttappad Sverker nånstans? Han har inte setts sedan nån gång i september.... tror det var en natt när han fick ett brev från Officersförbundet....

Tror faktiskt inte att vår sk koncernchef varit synlig sedan dess. Finfint ledarskap. Urrk.

PS-Bild på den borttappade kåncernchefen finns nånstans på mil.se-rätt viktigt för rätt FÅ ute i organisationen har sett karln irl. Hmm-finns Sverker?

-kapten på bakre bänk.

Anonym sa...
3 december 2010 08:40  

Hej

Jag har arbetat i FM sedan 1988. Jag är Kapten. Jag svarade ja med stor vånda då FM ledarskap får mig att tveka inför dess förmåga att i dialog med mig överenskomma om när jag skall tjänstgöra utomlands. Jag beskrev detta för vår ÖB i ett mail. Han har nu vid flera tillfällen svarat och vi har i mailform haft den dialog som jag så länge saknat, heder åt Sverker! Att jag sedan inte tycker att han eller andra i FML alltid gör rätt val är en annan femma...

Kn P

Sumatra sa...
3 december 2010 20:53  

@ Sinuhe

Det sista jag och andra med mig gör är att raljera över FM sätt att hantera de investeringar på utbildning av humankapitalet som gjorts genom åren.

Du blandar ihop galghumor med att raljera. Galghumorn är ett sätt att hantera bitterhet och sorg över sakernas tilltånd, så att ett inlägg ändå får sådana kvaliteter att det i någon mån är läsvärt.

Den som tror att kostnaderna för FM stannar vid de upp mot 100 miljoner skattebetalarna investerat i CI tror fel. Effekt kan nog avläsas i rekryteringsarbetet och i de förtidsavgångar som blir resultet av att officerare och civilanställda hittar civila jobb.

Hur mycket tror du själv att personaldirektörens aggerande kommer att ha kostat skattebetalarna innan någon ingriper. 100 milj? 1000 miljarder?

Att han har betalat sina akademiska studier själv väger inte upp minuskontot när man skall få kreti och pleti att gå ihop.

Anonym sa...
8 december 2010 21:09  

Vem bryr sig?

100 miljoner vaddå? Syns det på min skattsedel? Påverkar det min månatliga inkomst eller min vardag? Är det någon av mina chefer/uppdragsgivare som bryr sig? Kan jag råka illa ut om jag faktiskt gör något? Lite obehagligt kan det ju annars alltid bli om man sticker ut hakan... Kan jag råka illa ut om jag inte gör något? Kan jag bli av med jobbet om jag inte gör något? Nä, den risken är inte stor alls! Det är nog helt enkelt bäst att ligga lågt och låta någon annan ta tag i detta!

Sedan är det nog faktiskt skillnad på folkvalda politiker och aktieägare. Aktieägarna har satsat sitt eget personliga kapital. Politikerna satsar ju bara skattepengar, någon annans kulor, inte sin personliga lön och välfärd. Finns väl ingen politiker eller statstjänsteman som blivit lottlös, hur jävla dumt man än betett sig? Där sitter man ganska säkert. Inte mer än rätt, med tanke på hur otacksamt jobb det är. Ingen gillar en och alla är avundsjuka. Det är egentligen synd om alla politiker som motvilligt offrar sig för allmänhetens bästa. Vilket kostar mest, att engagera sig eller att inte bry sig? Det är självklart minst risk att inte bry sig trots allt. Någon annan, som kanske kan frågan bättre, lär väl bry sig om det verkligen är allvarligt. Åtminstone media borde väl visa samhällsansvar om det verkligen var viktigt?

Nä, det är nog enklast för alla utomstående parter att inte bry sig alls. Vi kan nog säkert anta att officerare mest är otacksamma drama-queens som överdriver och argumenterar (ett finare ord för "gnäller") för att vinna egna fördelar. Då kan vi lätt avfärda dem. (Ingen verkar vilja försvara dem ändå? Deras fack kanske? Hehe...den var bra!) Trivs de inte så kan de väl alltid sluta? Hur svårt kan det vara? En soldat ska väl inte tänka utan lyda order. Det brukar ju sägas så. Det sa min morfar iallafall.

Försvaret påverkar ändå inte min vardag. Verkar bara kosta en massa pengar. Krig är ju egentligen otäckt, så varför ska man hålla på med sådant, för det är väl sånt försvaret gör..? Bättre lägga pengar och energi på viktiga och intressanta saker som en Iphone 4, dagis, bilen, huset, semester, pension, sjukvård, polis och sånt där som betyder något. Fan, försvaret kostar bara massa pengar och krig är ändå bara skit som ingen vill ha.

Försvarsfrågor är ju inget som direkt säljer lösnummer heller. Om man inte kan koppla ihop frågan med någon praktskandal förstås. Gärna något jordnära som vanligt folk kan relatera till. Ja, NATO är ju ett rött skynke som säljer förstås. Och elaka befäl (nja, lite uttjatat kanske...). Och folk som dör, gärna spektakulärt i något osvenskt sammanhang, typ krig i ökenfärger mot män i klänning och turbaner... Misstankar om olämplig representation går alltid hem. En och annan sex-skandal. Och man kan hata JAS förstås. Sådant väcker känslor hos folk.

Vem fan bryr sig annars om hur skattepengar används. De har jag ju redan blivit av med. Staten tog en del och resten är ju den intressanta delen. Man kan ju inte avsätta "systemet" för att det inte fungerar. Så länge min månatliga peng rullar in, så är jag nöjd. Ska ju klara huslånet och amorteringar på bilen trots allt.

Problem inom barnomsorg, rättsväsende och vård kan jag ibland bli förbannad över, främst när jag själv blir drabbad. Problem inom säkerhetspolitik och försvar är å andra sidan inget som påverkar min vardag, så det kan politiktomtarna, journalister och akademiker få ägna sig åt. Bara jag får korka upp boxen framför Idol på fredagar, så är allt frid och fröjd. När det är dags att rösta så gäller det att bevaka viktiga profilfrågor som höjt barnbidrag, minskad skatt, fastighetsskatt, bensinpris och andra saker som betyder något.

Tyvärr grabbar och tjejer, vi bryr oss egentligen inte, så gilla läget eller håll käften. Ni kan väl sluta om det är så eländigt?

/Per Svensk
(a.k.a. medelsvensson, a.k.a. ÖB, a.k.a. tjänsteman på Fö, a.k.a. Allan, a.k.a. ledamot i försvarsutskottet, a.k.a. chefredaktören, a.k.a. statsvetaren, a.k.a. riksdagsledamot, ...)

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade