Små beslut med stora följder

Skippers blogg kan man ikväll läsa att Försvarsmakten beslutat sig för att sälja miniubåten Spiggen, en gång inköpt för att kunna öva ubåtsjakt mot en realistisk motståndare. Beslutet verkar gå hand i handske med avvecklingen av helikopter 4 och därmed den helikopterburna ubåtsjaktförmågan. Samlat med övriga marina beslut ser det mycket mörkt ut för svensk ubåtsjaktförmåga i framtiden.

Det är egentligen mycket konstigt eftersom Marinen tillsammans med Flygvapnet i framtiden kommer att ha nationellt försvar som huvuduppgift, där Östersjön med den nya gasledningen och Baltikum är två av de fyra fokusområdena för svensk säkerhetspolitik under kommande decennier. Försvarsmakten och Försvarsdepartementet har bedömt förmågan att verka under ytan i Östersjön så viktigt att vi nu anskaffar en ny ubåtsklass att ersätta äldre ubåtar och komplettera framförallt Gotlandsserien. Rimligtvis måste samma gälla för andra aktörer med intressen i Östersjön. En rimlig målsättning för en annan aktör i ett tillhettande läge måste bl a vara att snabbt kunna verka i våra numera få basområden för att förhindra svensk marin styrkeprojektion i Östersjön. Det ter sig då ytterst märkligt att Sverige nu lägger så minimalt med resurser på förmågan att kunna verka mot hot under ytan. Lärdomarna från 70- och 80-talen är helt bortblåsta.

Fast det gäller förstås inte bara inom Marinen.

Som ofta inom försvarspolitiken får även de till synes små besluten, mycket stora följder. Så går det när man jagar kaffepengar med stor marginaleffekt.

27 kommentarer:

Anonym sa...
21 december 2010 08:41  

Men snälla nån...

VARFÖR skulle det råda logik och sans i just den här lådan när skiten fullkomligt väller ut ur alla andra lådor!

NEVER again surprised...

Commander sa...
21 december 2010 11:38  

Tack för ett bra inlägg! Du har helt rätt, det är dessa tusentals små beslut som fattas dagligen som formar händelseutvecklingen utan att någon har greppet om densamma.

Problemet är att det inte finns någon samlad ledning som kan göra avvägningar och prioriteringar inom marinen, utan allt ska vägas mot varandra. Vem kan välja mellan modifiering av Tp84, nytt elverk eller förmåga till inomskärsubåtsjakt?

Nej, återinför Försvarsgrenscheferna och -staberna så vi får någon stringens i besluten och möjlighet att göra samlade prioriteringar!

/ Commander

Anonym sa...
21 december 2010 13:01  

Tyvärr är inte ett återinförande av försvarsgrenschefer en undergörande kur utan det måste till än mer drastiska grepp.
För att citera en luttrad soldat på ett forum:
"Jag litar på AI ungefär lika mkt som jag litar på Komiske Ali"

Det måste till bättre gubbar än så.

Anonym sa...
21 december 2010 15:45  

Det är visst logiskt

Om vi utgår ifrån att syftet med alla beslut, förändringar, strategier (som t ex personal- och materielförsörjningsstrategierna), centralisering, mm syftar till att vi ska ha en så oanvändbart försvarsmakt som möjligt och att vi absolut inte ska kunna hävda vårt territorium (varken själva eller med hjälp av någon)...

Då blir allt vi gjort de senaste 15 åren genast helt logiskt,,,

God Jul

Anonym sa...
21 december 2010 15:59  

Undrar om någon förmår få överblick och kontroll inom Försvarsmakten?

Bgen P Dahle tycker det är helt ok, "det finns en medvetenhet" att det nya personalförsörjningssystemet blir en dryg miljard dyrare än beräknat. Varför görs isf beräkningar alls i det planerande skedet av en förändringsprocess? Dahles uttalande i senaste Officerstidningen är snuskigt ansvarslöst. Bgen Dahle borde föregå med gott exempel och bli specoff när det blir degraderingsdax.

Kapten på bakre bänk

Anonym sa...
21 december 2010 22:07  

Låter som någon avvecklat behovet och signalen har gått till FMLog/FMV?att utrustningen inte behövs och skall därav avyttras.
Och det är nog något som dom allt har lyckats bli mycket snabba och bra på...
Att så fort som möjligt sälja ut det som "på pappret" inte behövs.

/Tinhead

Anonym sa...
22 december 2010 08:56  

Bakom de små besluten finns nog övergripande principer. En av dem avslöjas på FM:s hemsida, i en artikel om hur den svenska insatsen i Kosovo förändras. Jag fastnade för följande formulering i beskrivningen av KS22:

"Det är i princip det första riktiga insatsförbandet som åker utomlands enligt Försvarsmaktens nya affärsidé."

Insatsförband som affärsidé.

Detta är en av rötterna till det onda, i all sin glans.

Anonym sa...
22 december 2010 21:04  

Jo du vitapraeponitur...

Försvarsmakten skall fokusera på "kärnverksamheten" och kärnverksamheten eller själva idén med kärnverksamheten är ju att producera förband som kan sättas in i insatser (förhoppningsvis utomlands)

Det är affärsidén

All annan verksamhet skall läggas ut på annan än FM...

All denna "annan verksamhet" får någon med en annan affärsidé ta hand om

Undrar vilken affärsidé som är lönsammast?

Anonym sa...
22 december 2010 22:08  

Vi kan hålla på och diskutera flottans storlek och sammansättning och debattera om ubåtsjakt ska ske från fartyg eller helikoptrar, men om det inte finns något att öva med, hur blir det då? Jag tror att varenda arméofficer skulle hålla med om att det behövs en övningsminiubåt.

Fundersam

Anonym sa...
23 december 2010 02:52  

Infanterimajoren

Helt följdriktigt, läser man FM styrdokument så förstår man att FM skall ha en marktaktisk förmåga dvs där det avgörs. Ofattbart att så många blå finns i HKV och annorstädes , det skapar bara förvirring, Flygare och marinjärer borde bara syssla med det vi betalar för dvs flyg och far och låt bli beslutsprocessen.

Majoren

Anonym sa...
23 december 2010 03:04  

Oj Oj vi har planer på att avveckla en marin leksak ....uj uj det var tråkigt. ATT ARMEN mister 75% av stridsvagnsbeståndet det upprör uppenbarligen inte en kjäft.

Infanterimajoren

Wiseman sa...
23 december 2010 10:14  

Att antalet stridsvagnar ska nedgå har berörts flera gånger tidigare på WW. Precis som påpekades då är detta helt emot trenden i omvärlden, där man nu efter erfarenheter i Irak och framförallt Afghanistan, åter tagit stridsvagnen till heders. Nu senaste har Kanada styrt om sitt köp av lättare stridsfordon, snarast moderna infanterikanonvagnar, till stridsvagnar efter landets erfarenheter med just egna stridsvagnar i Afghanistan. FM nämnde faktiskt i BU härom året att "trenden" med lätta stridsfordon synes bruten. Långtbortistanmaffian inom Armén är tyvärr otroligt stark och då blir det vad det blir gentemot Försvarsdepartementet - lätta stridsfordon. Att någon svensk politiker skulle våga skicka stridsvagnar eller indirekt eldsystem på en internationell insats, där inte Sverige är direkt berört, är lika troligt som att man skulle skicka stridsflyg i annan roll än spaning.

Anonym sa...
24 december 2010 01:14  

Signaturen "Infanterimajoren" förefaller vara en perfekt arvtagare till den nuvarande försvarsmaktsledningen-tänker stenhårt i EN enda riktning och smalt som ett sugrör. Dessutom alltid genom att härska genom att söndra-alltid slå ut åt något håll, det finns alltid något som är mindre värt.

Det som vore värt något, en GENOMTÄNKT och adekvat försvarsmaktsplanering nämner "infanterimajoren" inget om-alls.

Vore trevligt och rätt klädsamtmed ett förklarande inlägg av infanterimajoren-sträck remmen på pansarskottet och håll det för böfvelen åt rätt håll!

Airpower

Nicke sa...
25 december 2010 12:24  

@Airpower:

Att be om ett förklarande inlägg från den kanten är meningslöst. Om inlägget är på allvar kommer skribenten från den del av FM som alltid trott att de är skapelsens krona och därigenom står över alla futtiga försök till ifrågasättande. De har alldeles precis börjat få chansen att använda sina kunskaper skarpt och därigenom är de nu ännu mer "The Shit"!

Hade kanske varit lite klädsamt med aningens ödmjukhet inför oss som fått stå i frontlinjen medans de lekt krig på Bodens Södra och Ravlunda och som fortsätter det arbetet medan de drar i härnad i fjärran land.

De drar in medaljerna och hedern medan vi kör mjölken.

OM nu Infanterimajoren inte är ett troll borde han ha koll på att just ubåtsjaktförmågan inomskärs är själva kärnan i värnandet av vår territoriella integritet. Det är ingen lek på skjutfältet som den verksamhet han har tillbringat större delen av sitt yrkesliv i.

Officer i FÖRSVARSMAKTEN sa...
25 december 2010 12:57  

Men för helvete, snäpp upp er!

Är det nån form av sandlåda här?


Sluta kasta skit åt olika håll inom egen organisation, det är precis det man vill uppnå i denna organisation skapad av Machiavelli.

Sluta låta er söndras så att de som gynnas av det kan härska!

Nicke sa...
25 december 2010 13:50  

@ officer i försvarsmakten:

... och som vanligt är det alltid någon som ivrigt försöker lägga locket på försvarsgrensdebatten genom att förnumstigt påpeka att vi är en försvarsmakt.

Försök för en gångs skull förstå att Infanterimajoren och hans gelikar inte får stå oemotsagda. Det gagnar helt enkelt inte FM:s fortsatta utveckling. Om vi andra inte oförtrutet fortsätter kämpa för att Sveriges Gränser (Vilka till allra största delen återfinns 12 nautiska mil ut från närmsta land och därigenom väl utanför markförbandens praktiska räckvidd)måste fortsätta försvaras kommer galningarna till slut lyckas övertala även våra folkvalda...

Jag tycker att det räcker med att stora delar av HKV redan är ett enda stort motståndsnäste för allt vad TI och därigenom Flyg och Sjö arenan heter. I deras ögon är det bara trupptransport och DFU som gäller i de avseendena...

Officer i FÖRSVARSMAKTEN sa...
25 december 2010 14:17  

@Nicke Lilltroll och övriga stridbara:

Förstår ni inte att ni och andra rabiata försvarsgrensförsvarare skjuter på fel mål?

Lösningen ligger inte i att ta resurser från andra försvarsgrenar eller att smutskasta dom, utan att visa en ENAD front och förklara utåt och uppåt att ALLA pusselbitar i FM är viktiga.

Det är ett grundläggande ledarskapsbegrepp att hitta den yttre fienden som enar kollektivet, det vet alla som har gått UGL vilket även ni lär ha gjort.
Ni har identifierat fel fiende. Vi som bär FM:s uniform ingår i samma kollektiv och det är inte mot varandra vi skall slåss, det gynnas ingen av. Hitta den enande fienden utanför eller ovanför istället.
Fråga er vem som gynnas av att förband och försvarsgrenar är så splittrade som dom är och identifiera dom som fienden istället.


Du säger att infanterimajoren och hans gelikar inte får stå oemotsagda därför att det skulle vara skadligt för FM:s fortsatta utveckling, samtidigt så kommer du själv med väldigt nedsättande kommentarer om Armén.
Har du tolkningsföreträde på vad som är bra för FM? Varför är det OK för dig att raljera men inte OK för Infanterimajoren?


Jag respekterar dig och dina åsikter, men jag tycker personligen inte att det är OK att du kallar en stor del av FM för en lekstuga. Jag har i princip hela min bekantskapskrets nere i Afghanistan nu där dom dagligen tar stora risker, jag har själv varit där och tagit samma risker och jag har haft ett antal bekanta i samma del av FM som jag själv som har dött eller skadats svårt de senaste åren. Både hemma under utbildning och iväg under insats.

Kalla det vad du vill, men det är ingen lekstuga, på samma sätt som att det genom tiderna inte heller har varit nån lekstuga i de andra försvarsgrenarna med provturskommandon, ubåtsjakt, testflygeri och incidentberedskap.

Anonym sa...
25 december 2010 16:14  

Replik till "Officer i FÖRSVARSMAKTEN";
Vore mycket intressant med några färgstarka kommentarer från dig angående "Infanterimajorens" rätt sandlådeliknande och naiva inlägg.

Vore väldigt klädsamt att få en "infanterimajor" att inse att det Sverige bidrar med i Afghanistan är ca 0,7% av den totala truppmassan-kanske vore det betydligt bättre att bidra med rejält med stridsflyg....

Betydligt mer eldkraft att visa upp vid behov för att skapa fred enligt nån UN-resolution vi stöttar oss på nånstans i historien än några små patrullbilar med en HMG.

Airpower

Anonym sa...
25 december 2010 16:32  

Officer i försvarsmakten sa
"Det är ett grundläggande ledarskapsbegrepp att hitta den yttre fienden som enar kollektivet"
Vem är fienden!!!
Finns han i Afganistan??

Ove

Nicke sa...
25 december 2010 17:23  

@ officer i...:
Jag argumenterar inte för att prioritera det ena före det andra. Jag vände mig bara emot IM:s typiska arméresonemang runt vad de olika försvarsgrenarna är till för egentligen.

Om du gett dig själv tid till att läsa mitt inlägg nogrannt hade du nog kunnat se att det var just tanken på att ta från den ena grenen till förmån för den andra som fick mig att tända till.

Hur kan det komma sig att det inte var förrän någon från den blåa sidan vände på steken som du tyckte det fick vara nog med raljansen?

Jag har haft förmånen att jobba INOM alla tre försvarsgrenarna under olika perioder av mitt yrkesliv och har själv en personlig relation till om inte den nuvarande bataljonen i Afghanistan så åtminstone till de allra flesta tidigare.

Om nu du som officer i försvarsmakten har varit med ett tag så inser du att min beskrivning av svunna tider inte var ett endaste dugg raljant.

Ta till exempel en titt på Flygvapnets olycksstatistik från 40-talet och fram till 1989. Det var mångdubbelt farligare att vara i flygtjänst då än vad det är att patrullera i Afghanistan nu. Det säger jag inte för att förringa insatsen som görs där nu. Tvärtom! Jag vill bara få er att förstå att det är inte riskerna i Afghanistan som är det unika med vårt yrke. Risken finns där var man än tjänstgör.

Stora delar av FM har under hela efterkrigstiden riskerat liv och lem med utrustning som i många fall varit tveksam både till funktion och tillförlitlighet. Att nu komma och gnälla när den minst insatta delen av FM (stridsvagnsvapnet, i vilket jag själv började min karriär en gång i tiden) äntligen skall börja ta sitt ansvar för den anpassning av numerären som resten av FM redan genomlidit är ju rent barockt!

Att dessutom sätta en reducering i numerär för det minst insatta vapnet i FM i relation till en total avveckling av en av de mest skarpt använda förmågorna i FM borde förbanne mig vara skälig grund för uppsägning.

Förstår du nu varför vi i blått kanske kan bli lite frustrerade ibland och därigenom misslyckas med att vända andra kinden till...

Officer i FÖRSVARSMAKTEN sa...
25 december 2010 17:37  

@Airpower:

En Major i Infanteriet som inte har förstått att alla arenor är viktiga och oundgänliga och att olika uppgifter lämpar sig olika bra för olika verktyg måste ha sovit under sin tid på FHS. Utan luftherravälde och tillgång till precisionsbekämpning från luften hade Norra Alliansen aldrig lyckats kasta Talibanväldet över ända 2001/2002.

Samtidigt måste en förespråkare för luftstridkrafterna förstå att om det inte hade funnits specialiserat infanteri på marken där och då, så hade bomberna aldrig kunnat få den effekt dom nu fick.
I skedet Afghanistankonflikten befinner sig i nu så är det kängor på marken som krävs för att kunna vinna freden, och en effektiv samverkan mellan luft och mark som krävs för att kunna vinna de strider som blossar upp.

Inser man inte dessa grundläggande sanningar, oavsett färg på uniform, så tycker jag att man skall sluta posta kommentarer på såna här forum och istället ägna sig åt att läsa och lära sig i ett litet tag.
@Ove: Fienden skall i detta sammanhang inte i första utläsas som den konventionelle fienden, utan det är mer ett uttryck för hur ett upplevt yttre tryck kan användas för att ena en grupp.

Ett annat exempel på grupper som väljer fel fiender eller yttre tryck är det vanliga förhållande som råder i missionen, där skyttekompanierna ofta ogillar staben och ledningsförbanden därför att dom "bara dricker vin på mässen, spelar volleyboll och latar sig" medan skyttekompanierna "Jobbar dygnet runt med livet som insats"

Hade inte den ena enheten funnits så hade den andra inte kunnat existera, alltså bör man sluta trätas innanför campens väggar och istället lägga allt fokus på att överlista och bekämpa den gemensamme yttre fienden, som i det här fallet faktiskt även är mer eller mindre konventionell.

Officer i FÖRSVARSMAKTEN sa...
25 december 2010 18:51  

@Nicke lilltroll:

Tyvärr upplever jag att din argumentation i dina tidigare inlägg försvann i en massa angrepp och polemik.
Fall inte i samma fälla som de som du upplever som meningsmotståndare, det för inget framåt utan var saklig och ha is i magen så har vi alla ett större utbyte av debatten som förs.

Jag upplevde att du raljerade över arméns nutida uppgifter, inte i dina beskrivningar av de blå försvarsgrenarnas historia. Jag är helt enig med dig kring hur stora insatser de blå försvarsgrenarna har gjort under många års tid och hur stora risker dess personal ofta har tagit.

Jag är den förste att vara stolt över att ingå i ett vasst Arméförband. Jag är samtidigt djupt imponerad av mina blå vänners arbete och kunskap, och det ena utesluter för mig inte det andra.


Sen måste alla inse att pendeln svänger. Inom arméns manöverförband har det länge varit en sanning att stridvagnsförbanden har stått för huvudfokus och spjutspetsen. Stridsvagnsofficerare har kallats för "arméns JAS-piloter" och det har lagts ner oerhörda summor på besättningarnas utbildning och stridsvagnssystemets utveckling.
Så är det inte längre, på mekförbanden spelar stridvagnskompanierna definitivt inte förstafiol längre utan nu är det Strf9040-kompanierna som är huvudfokus. Givetvis är det så pga fokuseringen på NBG och ISAF, där just strf9040kompanierna stått för spjutspetsen.
Snart nog så blir något annat viktigare än Strf9040, och då är det det som gäller ett litet tag framöver.

Samma förhållanden gäller i större sammanhang. Förmågor som har varit viktigast skuffas bakåt och hamnar bakom andra som anses viktigare för tillfället.
Det bästa är att inte bli för känslomässigt engagerad i detta, utan att istället betrakta det hela som en naturlig företeelse och anpassa sig därefter.
Ingen blir väl arg på ett vulkanutbrott, även om såna ofta kan kännas som en Achille(o)shäl?
;-)

Cynisk sa...
25 december 2010 20:11  

@ Nicke Lilltroll
Visst var det farligare att vara flygare än svensk arméofficer för 60 år sedan men om vi backar bandet ytterligare 200-300 år så finner vi värre statistik för arméofficeren.

Fånigt? Javisst, precis som många jämförelser är. Är det orange-färgat så är det nog en morot.

Nicke sa...
25 december 2010 21:57  

@ Cynisk:

Nu var det just det. Det är ingen idé att springa runt och jämföra ärr eftersom vi alla har våra egna krigsärr.

@ Alla: Vi är en försvarsmakt men tyvärr är det inte så enkelt att det innebär att allt är Joint bara för det.

Inom sjöarenan finns det en hel räcka med mycket viktiga (och av statsmakten prioriterade uppgifter) som inte har någon direkt bäring alls mot markarenan. Tyvärr kommer oftast dessa uppgifter i skymundan i den allmänna debatten vilket gör att allsköns infanterimajorer får koleriska utbrott när effekten av dessa prioriteringar slår igenom nere i organisationen. Ett glimrande exempel är att för att ha råd att förnya ubåtsvapnet kommer en hel del arméfunktioner få gå på sparlåga under ett decennium eller två. Fullt logiskt och helt igenom försvarbart med tanke på vårt säkerhetspolitiska läge. Lik förbaskat är detta något som jag med förgreningar i båda lägren kommer att få klä skott för i otaliga mässdiskussioner.

@ officer i ...:

Du måste ju förstå att gör du något så urbota förmätet som att be en officerskollega att snäppa upp sig som om han vore en snedknäppt beväringsman så kommer han knappast att skruva ner tonen i sin argumentering :)

Officer i FÖRSVARSMAKTEN sa...
25 december 2010 23:02  

Det är väl tur att vi finns här för varandra och kan stötta upp varandra när någon av oss då och då tappar bäringen och glider ur kurs?

;-)

Anonym sa...
30 december 2010 18:12  

Nu är det så att krubban är tom och hästarna biter varandra....

Alla försvarsgrenar har fel volymer på sina insatsförbands-volymer.

HKV , FMLOG måste nu ses över. En chef en plats inte splittrat absvar som nu-överallt.

FM kan inte försvara Sverige det är hård fakta

Markstridare

Anonym sa...
4 januari 2011 11:47  

Tillämpningen av flygunderstöd i Afghanistan har "oförtjänt" kritiserats därför att talibaner och motståndare överhuvudtaget skickligt brukar utnyttja civila människor som mänskliga sköldar och på det sättet skapar opinion i västvärlden.
Det här har det amerikanska flygvapnets stabschef, general Norton A. Schwartz, nyligen avslöjat och visat flygunderstödets oerhört viktiga betydelse i den framtida markstridsdoktrinen.
Schwartz hävdade den 23 november 2010 att USAF förstår avsikten med general David H. Petraeus önskemål om ett ännu mer avancerat flygunderstöd. Petraeus är befälhavare för de amerikanska styrkorna i Afghanistan.
Han vill nämligen ha en ännu bättre flygkraft för bästa effekt och samtidigt minimera risken för ytterligare skador och civila offer.
Även om man inte ska påstå att allting har varit perfekt med flygsamverkan så borde väl alla inse att det är från luften stridssituationen bäst kan ses och inte med en fältkikare. Därför är det så viktigt att ställa kraven och satsningarna på de "blå styrkorna" (flygvapnet). En högeffektiv spaningssamverkan där lägesinformationen i realtid bättre kan "serveras" via datalänk markstyrkorna, borde vara en alldeles självklar önskan och där Flygvapnet ska kunna agera med tunga vapen där behovet så krävs.
Att "servera" en digital omvärlds- stridsbild för soldatens öga gör det också enklare att sikta sitt vapen rätt (discovery - datafusion - in realtime linking weapon).

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade