Ständigt schack

Tyvärr blir det inte någon debatt mellan Chefsingenjören och Försvarsmakten imorgon, efter den sistnämnda parten inte verkar vilja ställa upp. Det är synd eftersom det alltid är debatt och olika åsikter som i slutändan leder till utveckling. Tror man på sin sak har man heller ingenting att förlora, bara allt att vinna.


Det som nu oroar, utöver efterdyningarna av höstens avtalsomreglering, är den finansiella situationen för de närmast kommande åren. Det ser inte alltför muntert ut. Bl a verkar inte det nya personalförsörjningssystemet bli så billigt som det framställts, vilket även FOI riskat för.

Försvarsmakten ligger nu kort ett hundratal miljoner kr i verksamhetsbudgeten inför kommande år. En summa som varierar dag för dag beroende på dagsformen hos PRIO. Det stora problemet är att man verkar vara i schack oavsett hur man flyttar kungen.

Den klassiska lösningen som man också tidigare hade för avsikt att använda denna gång, att lägga ner förband, är inte politiskt acceptabel längre. Nedläggningsmoratoriet sträckte sig ursprungligen bara till valet 2010, men förlängdes i samband med valrörelsen, varvid pengarna måste hämtas igen någon annanstans. Annat vore politiskt otänkbart.

En annan klassisk lösning genom åren har varit att dra hårt i handbromsen och minska på verksamheten. Tidigare har det funnits gott om värnpliktiga att inte inkalla eller skicka hem i förtid. Fartyg har fått ligga vid kaj, stridsfordon stå i garagen och flygplan i hangarerna. Att minska på verksamheten är egentligen det enda som kan frigöra pengar på kort sikt, eftersom övriga finansiella poster är hårdare uppbundna. Även dessa rutor är nu omöjliga för kungen att flytta till utan att vara schack. Regeringen uttrycker en stark önskan i sin budget att se mer och intensivare övningsverksamhet. Värnpliktiga att skicka hem finns det som bekant inga längre. Att vidta samma lösning som förre öb Syrén med sitt livs sämsta beslut, att inte anställa under något år, är helt otänkbart som situationen är nuförtiden.

Anställer man inte de soldater som genomför GMU, dödar man helt framtida rekryteringsmöjligheter. Det blir också en intressant situation till sommaren när kontrakten löper ut för soldater i bl a NBG, samtidigt som GSS ur GMU ska anställas. LAS säger då att NBG har företräde före GMU. Förbanden vill säkert också ha de erfarna soldaterna, framför 3-månaders dito, men vad blir signalen till alla som varit intresserade av att söka GMU och soldatyrket?

En annan utväg skulle kunna vara att frigöra medel från stödorganisationerna, såsom t ex FMV, FOI m fl. Det låter sig dock inte göras i en handvändning, utan det tar några år att nå dit. Sådana tillskott är dessutom delvis redan intecknade i och med tidigare föreslagna och projekterade neddragningar.

Att föra över pengar från materielbudgeten har också varit en populär lösning genom åren. Det innebär oftast att man skjuter vissa materielprojekt på framtiden i något år, tar de avsatta pengarna och stoppar där de behövs - under förutsättning att man får godkänt från Regeringen. Att så skulle vara möjligt nu är svårt att se. Materielbudgeten är ytterst hårt ansträngd sedan tidigare varianter av den här lösningen, och många mycket kritiska materielsystem står i tur att upphandlas. De största inköpen de kommande åren är också av sådan natur att det inte är möjligt att röra dem, nämligen Hkp 16 och det nya splitterskyddade fordonet AMV.

Av rutorna att flytta kungen till återstår då de märkta med personal och löner. Löner utgör redan idag nästan en tredjedel av försvarsbudgeten och andelen kommer inte att minska med anställda soldater istället för värnpliktiga. Det finns också en stor övertalighet inom officerskåren jämfört med den organisation man har fastställt för kommande år, men hur blir man av med officerare och hur får man lägre lönekostnader, utan att för den delen få LAS-hästen på F6 att åter schacka kungen genom att stoppa anställningarna av unga officerare?

Inför kommande år väntas den s k omgaloneringen av officerare, där officerare ska kunna bli specialistofficerare istället. Specialistofficerare som är nyutexaminerade har lägre lön än sina officerskollegor, i vissa fall idag t o m sämre än de soldater de är satta att leda. De är alltså billigare i drift. Officersförbundet har motsatt sig att officerare ska tvingas bli specialistofficerare, eller att de ska behöva gå ner i lön om väljer att bli specialistofficerare. Man vill istället att det ska vara möjligt att enkelt byta mellan de olika kategorierna. Även Försvarsmakten har tidigare sagt att det ska vara frivilligt för officerare att istället bli specialistofficerare. Faktum kvarstår ändå att det finns en stor övertalighet inom officerare och en brist på specialistofficerare. Att så många officerare frivilligt skulle vilja omgaloneras är svårt att tro.

Med sommarens "erbjudande" om att omreglera anställningsavtalet i minnet, är det nästan så att man funderar på om det inte snart kommer ett nytt erbjudande där officerare som idag sitter på befattningar som i framtiden ska bemannas av specialistofficerare, får ett erbjudande om att omgaloneras och gå ner något i lön eller placeras i en övergångsorganisation och sedan bli av med jobbet när en billigare specialistofficer anställts. Det är helt klart att måla fan på väggen, men tyvärr skulle man inte bli förvånad.


Faktum kvarstår. Det råder allvarlig brist på kapital och inga lösningar står egentligen att finna utan att bryta mot de politiska direktiven. Kanske skulle man bara krypa till korset och erkänna sig matt och be uppdragsgivarna om mer pengar eller reviderade uppgifter? Ser man försvarsbudgeten i jämförelse med BNP genom åren och dessutom i jämförelse med närområdet talar siffrorna sitt tydliga språk.

28 kommentarer:

Borneo sa...
7 december 2010 07:01  

Är inte en av anledningarna till att FM inte vill ta en öppen debatt med Chefsingenjören att man är rädd att de ämnen Wiseman här flaggar upp, nämligen FM metod att "tvätta pengar".

Fortfarande måste det ändå vara regeringens ansvar att tillföra resurser efter uppdrag och även förmåga och skyldighet hos FML att säga nej uppåt.

Nu är det ju nej neråt och ja uppåt.

Anonym sa...
7 december 2010 08:16  

Skulle tävlingsmänniskorna i FML överhuvudtaget överväga at erkänna sig vara "schack och matt"? Tror inte det finns på världskartan.

Möjligen kan de överväga att "av misstag" råka sparka till bordet så att några pjäser trillar omkull eller flyttar sig... helt oavsiktligt givetvis...

Personligen tror jag att fyrkantigheten i samband med "utlandsobligatoriet" och "omgaloneringen" är en medveten strategi för att skaka om trädet och få så många ruttna äpplen som möjligt att trilla ner, utan att behöva gå till uppsägningar.

Vilka kompetenser man tappar är underordnat målet att minska antalet gamla officerare.

Vi får se vad Sverkers julhälsning innehåller, om han nu har råd med portot.

/Olyckskorpen

Anonym sa...
7 december 2010 10:11  

Håller med. Det ser mörkt ut som sagt!

Jag har under hösten varit instruktör på en GSU/GMU.

Soldaterna där har varit övertygade om att de skulle få ett "muckarbidrag". Det kom en order från HKV om att utryckningsbidrag inte skulle betalas ut och naturligtvis blev soldaterna förbannade.
Förtroendet för FM gick från max till noll på en sekund!
Man tog sitt förnuft till fånga till slut och bestämde sig för att betala ut ca 10.000 till respektive soldat så det handlar i runda slängar om ca 5.000.000 kr.
Dock bestämde man sig för att fem av dessa soldater INTE skulle få pengar eftersom de blivit inkallade efter ett visst datum. Typ som reserver.
Jag är glad att jag inte är den som behöver säga till någon av dessa stackare att de är undantagna från utryckningsbidraget.
Hur tänker man på HKV?

FM höll på att skada sitt anseende enormt i denna frågan. Rättade sig till slut så det belv bra, fast bara lite...

Anonym sa...
7 december 2010 11:18  

Jag håller helt med.

Det är för mig glasklart att nästa lapp i brevlådan (kommer antingen under sommarsemestern 2012, eller under julledigheten 2011). På den står det att man går med på att omgalonera sig samt sänka sin lön.

Det är naturligtvis också så att om man är kapten idag, så kan man ju bara bli högst förvaltare, eftersom det annars skulle bli en "befordran". Regementsförvaltare är i gradstrukturen "placerad" mellan major och överstelöjtnant. (ref. Officersinfo nr24 2008) För övrigt är det senaste surret i min korridor att regementsförvaltargraden är vikt för överstelöjtnanter...

Dessutom kommer det att stå ett datum då anställningen upphör. Varför ska nämligen vi ha en gräddfil jämfört med de specialistofficerare vi anställer nu?

/Luttrad FM-Anställd

Anonym sa...
7 december 2010 13:24  

Den som skaffar sig rätt info och läser vad som är på gång (dvs vad som redan är beslutat) för åren till 2014 är inte förvånad. Det finns i taktikens grunder: sätt upp ett mål och håll fast vid det! Denna resan har börjat och nu kör tåget med expressfart. Den som inte sätter sig in i detta får nog en kalldusch nästa år! Slutsats=skaffa rätt info och fatta därefter eget beslut om framtiden!

TRIDENT sa...
7 december 2010 14:17  

Jo - nog kommer det att gå i expressfart och det rakt ut för avgrunden!

Det finns även inom taktiken - eller rättare sagt genomförandet - något som heter beslutstillfällen där man tagit fram en alternativplanering som är beredd att utlösas om nu ursprungsplanen inte överlevde kontakten med verkligheten.

Dylika bagateller ägnar sig inte vår nuvarande ledning åt. Här gäller den brända jordens taktik och efterhand som man sakta avancerar frammåt bränns alla broar....

Det som ofta glöms bort i sammanhanget är att det är det svenska folkets säkerhet och investerade skattekronor som vår intellektuellt spänstiga ledning spelar bluffpoker med.

När planen totalhavererar - vilket den kommer att göra - står riket med byxorna nere och landets försvar består enkom av hemvärnsförband och lite flyvapen och marina förband.

Det som vår begåvade ledning på några få år har raserat kommer att ta årtionden att bygga upp, och prislappen i kronor och ören för detta ska vi inte ens tala om....

Sedan kan man ju börja undra vad man tänkt att soldaterna ska göra när vi avvecklat Afghanistan. Ska Sverker leta upp något annat litet krig för att soldaterna ska kunna dryga ut sin mediokra lön och uppleva lite spänning? Eller räknar man med att de ska vara hemma och för 16000kr per månad excersera på kaserngården?

Det är hög tid för den politiska ledningen att dra i handbromsen och utkräva både förklaringar och ansvar!

Anonym sa...
7 december 2010 14:29  

Hur tänker regering och HKV när man i ett sådant ekonomskit läge bestämmer sig för att köpa in Blackhawk? De behövs inte i A-stan och de behövs egentligen inte här hemma.
Använd de pengarna till att flyga befintliga heli tills Hkp 14 levereras och att resterande verksamhet kan fortsätta.

Anonym sa...
7 december 2010 14:52  

Hur kommunicerar vi officerare i samhällsdebatten? Syns vi i debattprogram, nyhetsreportage, ledande politiker mm?
Hur många åker i uniform till jobbet? Skäms vi för att visa att vi tillhör FM? Folkförankring? Jag upplever att vi har blivit passiva och rädda för "att göra fel" eller uppvisa "fel" åsikt. Många av frågorna fram till 1/1 2014 handlar om att kommunicera på rätt(dubbelriktat) sätt och visa lyhördhet för oss ute på förbanden. En tyst, tigande organisation är det något fel på...

Janus sa...
7 december 2010 15:06  

En stor del av problemen verkar vara att FM och politiker försöker hålla i tre ändar samtidigt. Effektivt (avseende materiel och övande), stort, billigt: välj två.

Magnus Redin sa...
7 december 2010 15:10  

Jag hoppas innerligt att försvaret har sådan ordning på sin ekonomi att de med framgång kan äska de pengar som behövs för att bygga upp insatsförsvaret.

Det blir politiskt smakligare om det går att hitta fler långsiktiga besparingar som inte skär i försvarets förmåga. Det jag hoppas på är fler samarbeten med Norge, Danmark och Finland om inköp, experter, övningsfält och vapensystem.

Lt Johansson sa...
7 december 2010 18:22  

Chefen Ing 2 har nu utlyst fystest, skall genomföras före midsommar. Det borde väl rensa bland lata officerare.

Anonym sa...
7 december 2010 18:33  

Att omgalonera till lägre grad och sänkt lön är vanligt i det privata näringslivet, och händer då och då. Jag har själv t o m sett exempel på produktionschefer/motsv i internationellt kända svenska företag vars tjänst upphört och som istället erbjudits tjänst som teamledare/montör efter kraftiga neddragningar och omställningar av organisationen.

Tidigare har även andra statliga verk, t ex polisen "degraderat" anställda eftersom graden varit kopplad till tjänst och inte person.

Personligen tycker jag det vore betyligt mindre märkligt om man sade upp t ex en mängd överstelöjtnanter som inte behövs i en framtida organisation och i stället erbjöd samma personer specialistofficerstjänster i lägre grader som behövs - än att man säger upp någon för att han begär förtydligande av villkoren i ett ännu icke giltigt framtida avtal.

/Morgonsur
http://morgonsur.wordpress.com

Sumatra sa...
7 december 2010 19:50  

"HKV Info vill gärna ta debatten, men ska slipa på sina argument först" skriver CI i en kommentar till inlägget Debatvilja saknas.

Vad jag förstår så har CI inget otalt med HKV Info. Det är Personalchefen som ställt till oredan och nu verkar det som att han fegar ur när det gäller att förklara sina egna beslut.

Då kan ju lika bra FMLOG eller någon annan komma och representera Personalchefen.

Ryggradslöst. Sensmoral: Fatta aldrig beslut som du sedan inte själv är beredd att stå för.

Talespunkter heter det alldeles nyss. Numera heter det talesregler har jag läst på EMIL. Skicka dessa till programledaren, så kan hon läsa upp dessa i början av programmet.

Utlandsobligatoriet gäller väl även för personalchefen, men jag skulle tänka mig för två gånger innan jag for i väg till en konflikthärd med personer som inte klarar att stå för sina beslut. Lite självbevarelsedrift måste man ändå ha.

Kommer han inte själv, så anser jag att han bör säga upp sig alternativt bli uppsagd.

Samtidigt förstår jag honom, för vem kan försvara en så här sjuk sak?

TRIDENT sa...
7 december 2010 21:33  

"Språkregler" heter det Sumatra och de är så fulla med trams att man inte tror sina ögon när man läser dem.

Humorkuben verkar ha anställt en hel hoper pr-folk från det civila och det är förmodligen där tramset kommer ifrån.

Chefer som behöver manus från PR-konsulter för att försvara och förklara sina beslut är inget försvarsmakten behöver. Vet man inte varför man fattar ett beslut och kan man sedan inte heller försvara det utan ett manus är det ett beslut som inte borde fattats och en chef som befodrats vida över sin inkompetensnivå!

Anonym sa...
7 december 2010 21:55  

Man behöver inte måla fan på väggen men man kan köpa färgen ;-)

/dr no

Sumatra sa...
8 december 2010 00:57  

@ Trident

Tack för korrektionen. Jag har en liten tysk som gömmer undan mina grejer och förvirrar mina minnesbilder.

Själv är jag lite allmänt språkintresserad, så jag kastade mig över språkreglerna, i tron att det handlade om språkhantering.

Som jag bedrog mig.

Håller med dig i din analys. På något sätt accelererade utförslutan när vi började att köpa in civila journalister som Infochefer. Att informera ä inte samma som att maskera och skönmåla.

Anonym sa...
8 december 2010 14:10  

@morgonsur
Jag håller helt med. Om jag inte är helt felunderrättad har vi ca 150 överstelöjtnanter i FM, och man kan ju undra vad de håller på med. Helt klart är att en hittade på det nya gradsystemet. Det måste vara så eftersom den högsta specialistofficersgraden ligger "lägre" än överstelöjtnant...

Det stora problemet för FM är ju berget av kaptener och majorer i åldern 35-45, som man måste göra av med snart, för att inte problemet ska bli större om ett antal år... Känns skönt att veta att man passar perfekt in i det berget av oönskade officerare.

För övrigt var jag på en personalinfo för ett tag sedan där HR-chefen/C G1 (eller vad han nu kallar sig)... Fd C Pers redogjorde för hur många fasta befattningar som förbandet skulle ha i den nya organisationen. Alla drog ett djupt andetag när de fick höra den låga siffran, vilket jag tycker är väldigt märkligt eftersom all information om det här har varit "offentligt" i minst ett par år. Det blir naturligtvs ett internt krig inom varje förband nu när alla insåg att de måste skaffa sig en plats i IO14, och inte kan gömma sig "i periferin" tills pensionsåldern inträder...

På samma persinfo reste sig en specialistofficer upp och frågade hur hin skulle bli fanjunkare. Det visar sig då att det inte fanns någon fastställd karriärväg för våra specialister, men vi anställer som tusan ändå. Hon försökte pressa C Pers, men han duckade rutinerat och skyllde frågan på brister i FML handläggning (HR har inte kommit fram till något). Då drog jag snabbt tre slutsatser:
1) Vad är det som säger att det ska finnas en utstakad karriärväg? Man ska väl kunna vara t.ex. OR3 (vicekorpral) hela anställningstiden? Finns det ingen ledig plats med högre grad går det numera inte att befordras (vilket även gäller OF-befattningarna)
2) Vi har bara anställt OR6. (I alla fall förbandet där jag har mitt kontor del av tiden) Jag trodde man anställde nerifrån...
3) Det satt ca 100st i filmsalen varav 70% ska bli OR. Ingen av dessa har reflekterat över detta faktum den unga driftiga specialistofficeren upptäckt. Antagligen är det så att ingen tror att man själv kommer att bli "drabbad".

Jag tror att en hel del inom FM kommer att få ett abrupt uppvaknande inom två år...

/Luttrad FM-anställd

Anonym sa...
8 december 2010 17:48  

När allt nu redan är utklarat med fördelningen inför IO 14:
30 % of och 70 % OR väntar vi bara på en ny underofficersmäss, en ny fackförening, nya traditioner mm.
Vem är så naiv och tror att en 1.serg sitter med sitt 9-kaffe med majoren? Sverige är inte en isolerad ö. Titta hur det funkar i Strobritannien, Frankrike m fl.
En förvaltare kommer nog att fika med en förvaltarkompis och majoren lär trippa iväg med majoren. Fackförenigen kommer också ha olika intresseområden och jag väntar bara tills någon måste ta i denna heta potatis. Har det inte varit diskussioner tidigare på förbanden lär det bli det nu...
Fortsättning lär följa!

Anonym sa...
8 december 2010 18:47  

Idag kunde vi läsa på EMIL, att nu skall vi ta tag i det igen - Värdegrundsarbetet! Det var ju den stora frälsaren härom året, dessutom till en gigantisk kostnad.Eftersom jag är civilanställd och det är en paria i Basorg FM 14, så skiter jag i hur många blanketter de ger mig att fylla i. Jag har ändå inte det som krävs. Sorry mina "gröna kollegor" , men vid nästa "rensning" finns det inga civila att ta av och då är det Er tur. Innan dess måste Ni vara beredda på att lösa/lära Er de uppgifter vi civila löser nu + det Ni redan gör idag. Alla pratar om att vi måste rekrytera soldater - vem kan med gott samvete rekrytera in en ung människa till dagens FM.

"Jag som inte behövs"

Anonym sa...
8 december 2010 18:53  

@ Luttrad 14:10

Du kan nästan lägga på en nolla på Din siffra för övlt/kk.

Siffran 150 är dock relevant vad gäller öv/kmd.

Lägg därtill ca. 40 generaler/amiraler

Allt enligt sidan 19 i detta dokument:
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Årsredovisningar/Årsredovisning%202009/ÅR%2009%20bilaga%202.pdf

Anonym sa...
8 december 2010 22:41  

Ju mer info som finns att tillgå och ju bättre man kan lägga pusslet inser man att årets julavslutning på förbanden blir den sista i gammal tappning. Nästa år kommer verkligheten i kapp oss; stolar/befattningar försvinner, sektioner slås ihop, många uppgifter kommer att centraliseras. Vi är omgraderade i excelarket och insatsförbanden har kn, mj enligt dagens org på "överkvalificerade" platser. Detta är redan klart och väntar endast på genomförande. Övertaligheten på ca 1000 off och 900 civ kvarstår. Om ej förbandsnedläggningar får genomföras måste detta hämtas hem någonstans. Hur då?
/Trois etoiles/

TRIDENT sa...
8 december 2010 23:30  

Jag var på ett möte under föra veckan där det var en dam från hkv (skulle gärna använda ett mindre passande ord på personen i fråga...) som talade om "omtransformeringen".

Intressantast (eller vad man ska kalla det) var en bild hon visade som beskrev verkligheten - den ENDA budgetregulator som finns kvar inom FM är personalramarna.

Om nu personalramarna är den enda budgetregulator som återstår - hur ska man då få ihop detta med allt fint tal om "insatsfrekvens", "skyddstid mellan missionerna" och "sociala hänsyn". Redan i IO 14:s anorektiska organisation är det få som får den att gå ihop med hkv:s fina PP-bilder över insatsfrekvens.

Sedan kan man ju börja undra hur stor nytta tvångskommenderade gör i Afghanistan. Vilket är bäst för förbandet - någon som inte vill vara där och har tankarna på annat håll eller en vakans?

Men själv är jag i grunden optimist!

Det finns inte en chans i världen att det skulle gå att lura så många juniorer som krävs - oavsett vilka glättiga trycksaker och webtester som än produceras. De få som faller för frestelsen kommer förr eller senare att drabbas av verkligheten - man kan helt enkelt inte bo på logement resten av livet och att skaffa bostad med den lönen en soldat ska få är en utopi. Jag kan för övrigt rekommendera tidningen "Persen" från LG (ligger på deras EMILsida). Har är bl.a. en intervju med några soldater som tycker att det är lite dyrt med miljonen för en etta i Stockholmsområdet, och en av soldaterna veckopendlar till Kristianstad a 2000kr per vecka.

Jag ser med spänning fram mot när rekryteringssiffrorna presenteras och jag skulle tippa att till sommaren kommer man i FML att skruva besvärat på sig när det börjar talas om rekrytering och vakanser i förbanden. Det ska bli verkligen spännande att se hur insatsen i Afghanistan ska bemannas till nästa höst.

Att systemkollapsen kommer att infinna sig tvivlar jag inte en sekund på - men kommer den under nästa år eller räcker de gamla meriterna (läs soldaterna) en bit in på 2012...?

Anonym sa...
8 december 2010 23:45  

Herregud, se möjligheterna! Vad gjorde Ericsson för 10år sedan när ekonomin havererade? Man tog hem det nya flashiga huvudkontoret i London, minimerade administrationen och satsatde allt på huvudverksamheten och produktionen. Det är bara för FM att följa receptet. Halvera HKV!

Sumatra sa...
9 december 2010 01:18  

@ Trident

Nu kan man bli lite trött på alla språkliga saltomortaler som öses över oss för att kamouflera tillståndet i FM.

Transformera betyder ju omvandla, omforma, ombilda, dvs gå från ett tillstånd till ett annat.

Att omtransformera betyder då det att återgå till ursprungligt tillstånd?

Inte konstigt att det blir oordning i leden och att förvirringen ökar.

CS sa...
9 december 2010 05:54  

Ett gästinlägg av undertecknad om de kommande reformeringarna av personalsystemet finns på Cynisks blogg.

http://cynismer.blogspot.com/2010/12/gastinlagg-kritik-och-beslutsfobi.html

Anonym sa...
9 december 2010 14:51  

I min dagliga tjänst pratar jag med folk från olika förband och vapenslag. Gemensamt för alla är att det finns vakanser, betydligt färre inryckande än beräknat och stor turbulens inför kommande org bemanning. Nu behöver vi inga yttre fiender, nu börjar kampen INOM förbanden om placeringar i IO 14. Arbetsrättsliga regler lär väl fortfarande gälla vilket innebär att en 50-årig mj går före en 25-årig fänrik. Detta kan bli spännande när många tror att IO 11 är cementerat, det lär gunga till rejält i bemanningsraderna.
Fortsättning följer...
/Trois etoiles/

Anonym sa...
9 december 2010 18:54  

/Trois etoiles/säger:

"Arbetsrättsliga regler lär väl fortfarande gälla vilket innebär att en 50-årig mj går före en 25-årig fänrik"

Fel, Fel, Fel,det är snarare regel än undantag att LAS förhandlas bort vid uppsägningar inom arbetsmarknaden numera.
Vilket fack vill ställa medlem mot medlem ?
Dessutom är vårt fack så svagt att även de kämpar för sin egen överlevnad.
Det är nya tider nu.
Vår nuvarande personaldiriktör har i sin tidigare gärning inom stål och skogsindustrin troligen varit med om att säga upp minst tvåtusen personer.
Vilken insatsbataljonschef tror du väljer en 50 årig major före en 25 årig fänrik ?

Alexander Hugg

Statsmannen sa...
9 december 2010 19:36  

@TRIDENT

Kan vi ha varit på samma möte i Sveriges närmaste stad?

Jodå, det är helt klart att pengaräknarna i HKV har nåtts vägs ände. Man försöker ytterligare ett varv att flytta över folk till IO14 och därefter i princip hugga produktionsorganisationen. Det man behagligt nog blundar för är alla förvaltningsuppgifter som finns kvar, t.ex. inom materielanskaffning, logistik, miljö mm. Såvitt jag ser har inte IO14 några förvaltningsfunktioner. Men det hade man kanske tänkt lämna över till FMV??

Det är inte mycket som stämmer och vi har en ryggradslös FML som inte talar klarspråk till uppdragsivaren (Riksdagen).

Jag säger än en gång, tillbaks till Försvars-,armé-,flyg- och marinstaben. Där hade man i alla fall materiel-, produktions- och insatsansvar.

Och som ett bonus kan vi minska på overhead inom FML :)

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade