Ett väntat scenario (uppdaterat 4/8 17.20)

Från Sicilien kommer nu nyheten att svenska piloter tvingas se på när libyska civila beskjuts med artilleri och av andra stridskrafter. De svenska nationella förbehållen, med grund i riksdagsbeslutet i juni, tillåter inte svenska stirdskrafter att med vapenmakt ingripa ens till direkt skydd av civila. Ett i sig intressant beslut när det kommer till folkrätten. Istället för att på egen hand ingripa med vapenmakt får de svenska piloterna tillkalla hjälp från andra länders flygvapen vars politiska nivå inte är lika finkänslig som den svenska riksdagen. Den svenska "någon-annanismen" har återigen letts till bevis. Som tur är finns det andra länder med mer råg i ryggen.

I juni förlängdes som bekant den svenska libyeninsatsen med tre månader fram till slutet av september. En avgörande skillnad i själva uppdraget var att man från politiskt håll öppnade upp förbehållen. Tidigare hade den svenska insatsen endast kunnat nytttjas till att spana mot mål som hade att göra med luftarenan, t ex luftvärn, flygbaser osv. Det artilleri och de stridsvagnar som användes för att beskjuta befolkningscentra och andra mål som hade med skyddet av civila att göra, hade man inte politiskt tillstånd att spana på i det ursprungliga riksdagsbeslutet, där Socialdemokraterna i sent skede strök allt som hade med markmål att göra. Det kunde "någon annan" göra. Svenska piloter skulle inte utsättas för en situation där de kunde tvingas bomba det som Håkan Juholt refererade till som "drogade barnsoldater".

Junibeslutet var osäkert in i det sista då Socialdemokraterna än slank hit och än dit i sitt ställningstagande. Ena dagen kunde man tänka sig en förlängning, andra dagen inte. Till syvende och sist använde man insatsen inrikespolitiskt. Ett viktigt krav var att antalet flygplan på plats skulle minskas från 8 till 5, vilket innebar att Försvarsmakten istället tvingades öka mängden teknisk personal för att kunna flyga lika mycket när underhåll nu måste ske på plats i större omfattning. Det andra kravet från Socialdemokraterna var att Sverige skulle erbjuda en marin bordningsstyrka till insatsen. Fortfarande idag, en och halv månad efter beslutet, har NATO inte efterfrågat en insats från den svenska bordningsstyrkan som fortfarande sitter hemma i beredskap. Någon förfrågan lär heller inte komma. Den segdragna beslutsprocessen förde med sig att man inte kunde utnyttja något reguljärt förband för bordningsuppgiften, utan uppgiften gick istället till Särskilda Operationsgruppen. Någon förfrågan från NATO om den svenska bordningsstyrkan lär heller inte komma. Man har redan de resurser som behövs.

Får man tro Håkan Juholt i Almedalen hade "Tripoli bombats sönder och samman om inte han satt ner foten" och sett till att de svenska flygplanen inte fick använda bomber. Förmodligen känns det mycket bra för de piloter som just nu befinner sig över Libyen och själva inte kan göra något för de civila som beskjuts med artilleri utan tvingas vänta i upp till 2 h på att "någon annan" ska komma och göra det jobb som Sverige är för fint för att själv åta sig. Överfört till markinsatsen i Afghanistan skulle detta innebära att svenska soldater hela tiden höll sig utom skjuthåll för motståndarsidan och vid bevittnade våldshandlingar mot civilbefolkningen endast ringde något annat ISAF-land. Absurt?

DN
Väpnaren

Uppdatering 4/8 08.00: Även SvD rapporterar nu inifrån Sigonellabasen och även TV 4:s Nyheterna har ett inslag om insatsen. Intressant, men ingalunda oväntat, att läsa att Sverige står för 25 % av flygspaningsförmågan i insatsen och 37 % av spaningsrapporterna. Så mycket för att insatsen inte skulle behövas, som vissa politiker hävdade.

Uppdatering 4/8 10.15: SVT har en intervju med såväl förbandschef som operationschef om den svenska insatsen och ingripande till skydd för civila. 

Sverige och Världen om "Någon Annan" 

Uppdatering 4/8 13.35: SvD har nu även publicerat en intervju med fp-ledaren Jan Björklund som vill att Riksdagen redan nu börjar titta på en förlängning av Libyeninsatsen (även DN). Björklund är orolig för att trycket på Gadaffi försvagas om koalitionen tappar den svenska flygspaningsförmågan. Norge avbröt sin insats den 1 augusti och Italien minskade några veckor tidigare sin insats avsevärt p g a de ekonomiska problem landet genomlider.


Frågan alla ställer sig är vilka smått fantastiska krav Håkan Juholt och Urban Ahlin ska komma med denna gång? Och framförallt, efter vinterns drogade barnsoldater i stridsvagnar och vårens "vansinnesfartyg" blir det riktigt intressant att se vilka nya grepp som ska tas i debatten denna gång.


Som tidigare anmärkt på i kommentarerna meddelar nu Gadaffis son Saif-Al Islam att regimen nu ska liera sig med islamisterna i landet. Återstår att se om detta är på riktigt eller en list för söndra inom rebellerna. Sådana knep har regimen försökt sig på tidigare, men då var det en del av landet stammar som var målgruppen. Är det på riktigt kan det tyda på en spricka inom rebelleden mellan mer liberala rebeller och de mer islamistiska, som enligt många "kommentatorer" i bloggosfären ÄR rebellerna.   SvD, DN

Uppdatering 4/8 17.20: En FOI-forskare tror att det hade resultaterat i ett folkmord i Benghazi om Säkerhetsrådets resolution inte antagits med efterföljande insats. 

Urban Ahlin anser det för tidigt att diskutera en förlängning, men anser ändå att man inte ska hamna i tidsnöd som förra gången. Det är med största sannolikhet en åsikt han inte har underbyggt genom diskussion med Försvarsmakten. Frågan är vilka piloter som ska sändas vid en förlängning eftersom de två tidigare insatserna tömt Flygvapnet på lufttankningskvalificerade piloter, sedan lufttankningsutbildningarna nedprioriterats av ekonomiska skäl. Situationen är förmodligen liknande på många andra håll då all personal i vissa nyckelbefattningar nu lär ha roterat igenom Libyeninsatsen .Det krävs alltså viss framförhållning om man ska hinna rekrytera ett nytt förband och därtill utbilda det.


Det gäller att ha ett utlandsobligatorium om man ska vara vass, men smal åt det anorektiska hållet.

31 kommentarer:

Anonym sa...
3 augusti 2011 19:41  

Ifall vi bara är där och ser på när övergrepp begås, varför är vi där överhuvudtaget? Trodde tanken var för att hjälpa libyens civila och situationen där?

CS sa...
3 augusti 2011 20:00  

Jag började skumma igenom delar av folkrätten men insåg att jag inte hinner läsa allt nu. Någon som kan peka på något konkret däri som skulle kunna innebära att Sverige eller flygförarna på plats bryter mot den när de inte agerar mot bevittnade övergrepp mot civila?

Det skulle vara högst intressant om det finns något juridiskt stöd för att anmäla Sverige.

J.K Nilsson sa...
3 augusti 2011 20:15  

CS, jag har inget minne av något sådant krav i folkrätten.

J.K Nilsson

Anonym sa...
3 augusti 2011 20:41  

Vad kan man vänta sig? Ytterligare ett exempel på den officiella Svenska dumdrygheten från politiskt håll. Omvärlden skrattar åt oss, när den inte faller i gråt över tragiken.

Hur man kan låta en okunnig människa som Håkan Juholt med anhang, dessutom i opposition, diktera insatsvillkoren i en internationellt sanktionerad mission är ett mysterium.

Allt tyder på att hela affären runt nerdragningen och utformningen i den Svenska insatsen till stor del grundar sig på att Juholt från början i sin ignorans och okunskap blandat ihop Libyen med Liberia, där det ju de facto förekommit barnsoldater. Drogade eller inte... Och därefter inte kunnat backa utan att tappa det lilla ansikte han har kvar efter flera dundertabbar och korkade uttalanden dessförinnan.

Så vem är förvånad över att det nu blivit så att de Svenska soldaterna på plats nu framstår som riktiga mähän och goddagspiltar, helt utan egen förskyllan?

Man brukar säga att ett land får de politiker man förtjänar, men vad har vi gjort för ont för att få Ju(g)holt & Co på halsen?

/Göran

Wiseman sa...
3 augusti 2011 21:01  

CS och J.K Nilsson: Folkrätten består inte endast av det skrivna utan även sedvanerätt. Jämför gärna med Srebrenica, där Nederländerna nu i domstol ansågs vara ansvarigt för tre människors död för serbisk etnisk rensning, när den nederländska bataljonen drog sig undan det förestående folkmordet. Utifrån hur högsta domstolen i Nederländerna nu dömer kan man förvänta sig ytterligare rättsfall än det hittills prövade.

Sumatra sa...
3 augusti 2011 21:53  

CS, det vore kanske skillnad om de civila befunnit sig till havs. Den enda gång man som civil har skyldighet att angripa när någon är i nöd eller i fara är mig veterligen den skyldighet som Sjölagen reglerar.

I övrigt är nog Wisemans jämförelse med Srebrenica så nära man kan komma.

Anonym sa...
3 augusti 2011 22:59  

Har det svenska Flygvapnet några precisionsstyrda bomber överhuvudaget i lager förutom demonstratorerna?

Anonym sa...
3 augusti 2011 23:31  

"Det är antingen att man skjutit artilleri _från_ en position inne i städer eller till och med rena _strider_."

bara rubriken som säger att civila _attackeras_.

Anonym sa...
4 augusti 2011 00:48  

Tjaa... vad är det man "stödjer" genom deltagande i Libyeninsatsen? Vilka är de sk Rebellerna? Vilka värderingar står de för?

Stödjer Sverige samma krafter i Libyen som vi är med och bekämpar i Afghanistan?

Lite information-vem är vem och vad är vad i de mellanösterländska regimomvälvingarna vore på sin plats.

Kan vara helt rätt-eller helt fel- att svenskat flyg har den caviot att inte ingripa med vapenmakt-beroende på vilken övergripande strategisk allsmäktig doktrin nu allvetande statsrådet Tolgfors nu med benägen hjälp av sladdertungan och vankelmodet Juholt nu till slut kom fram till-vad det nu var de bestämde?

Hur vore det med lite stringens långsiktig tanke i den svenska försvarspolitiken? Kan det vara nåt?

Per A. sa...
4 augusti 2011 06:29  

Partsinlaga från de inom FM som av olika skäl väldigt gärna vill bli djupare inblandade i Libyeninterventionen. Gissningsvis så är toleransen för liknande övergrepp betydligt större om de utförs av rebellerna.

Stefan sa...
4 augusti 2011 07:43  

Sverige ska naturligtvis inte vara en stridande part i något krig alls.

Vi ska göra det vi gjort bäst tidigare, se till att de som behöver nödhjälp ska få det.

Kriget mot Libyen handlar inte om mänskliga rättigheter överhuvudtaget, det handlar om att få kontroll över oljan. Hade det handlat om att faktiskt hjälpa civila så hade FN och dess medlemsländer fört krig mot fler härskare i norra Afrika och i Mellan Östern.

Ni tror väl inte att västmakter som USA, UK, Frankrike med flera för krig om de inte kan tjäna något på det. Makt, olja och rikedomar är det det handlar om.

Vidare sades det att FN godkände kriget för att det skulle finnas en klausul om att man som medlem i FN måste ingripa om civila behandlas illa. Enligt FN själv är det ett skrivit förslag som inte har införlivats i några riktlinjer. Alltås ännu en lögn av politikerna.

Hade den riktlinjen funnits hade vi säkerligen haft massor av krig i världen där västmakterna bombat länder till höger och vänster. Så om ett land skulle tycka att svenska regeringen behandlat sitt folk illa så skulle FN godkänna ett militärt ingripande. Hahaha ! Kom igen om Ni tror på allt politikerdravlet vräker ur sig !

Roger Klang sa...
4 augusti 2011 08:56  

http://svtplay.se/v/2494739/rapport/forsvaret__sveriges_insats_tros_ha_raddat_liv?cb,a1366518,1,f,162677/pb,a1366516,1,f,162677/pl,v,,2493968/sb,k103266,1,f,162677

Så här rapporterar Rapport. Det är tydligt att de läser Wiseman´s Wisdoms, men de håller inte med honom och de sysslar ju med att styra opinionen, inte spegla den. Styra den som de gör här! They cut their losses, ni är ju bara ett tjugotal tusen försvarsanställda i ett niomiljonersland. Men det är på gränsen för vad som är möjligt att komma undan med. Även vanliga människor som jag läser Wiseman och andra försvarsbloggare.

Roger Klang

Anonym sa...
4 augusti 2011 08:57  

Har ni läst om de övergrepp rebellerna gjort i Benghazi området? Föreslår ni gör det innan ni så hejdlöst stödjer dem ingen länk vuxna ska inte behöva bli matade med sked
/Kalle

Anonym sa...
4 augusti 2011 09:01  

OCH-vad tjänar Sverige på att delta militärt i konstiga konflikter som i Afghanistan eller i Libyen?

What´s in it for us? Nån som kan svara på det?

Göran Mellblom sa...
4 augusti 2011 10:02  

FN skapades som ett verktyg för att hindra nya världskrig mellan supermakterna.

Det tycks som om FN lyckats i sitt uppsåt, precis som EU som ju skapades för att hindra nya krig mellan Frankrike och Tyskland.

Krigsanledningarna som man såg framför sig verkade vara perifera konflikter - Afrika, Asien osv - över råvaror - olja och ekonomisk tillväxt.

Och man ville hindra dem från att eskalera

När det bränner till så bildas koalitioner under FN paraply, efter omfattande diskussioner mellan staterna.

På världsarenan räknas antalet människoliv i en annan skala och enligt andra principer än de vi svenska privatpersoner är vana vid.

Och vi låter vår Lagliga överhet hantera sådant med minsta möjliga vågskvalp i den offentligt finansierade ankdammen.

Jag tycker vi borde vara glada över vår Lagliga överhets dagliga ansträngningar, att uppfylla sina vallöften och regeringsförklaringar, istället för att håna dem.

Ibland kan jag tycka att vår Lagliga överhet är lite väl beskyddande mot oss, och Libyen-Afghanistan är kanske tecken på, att vår Lagliga överhet äskar ökad inblandning från svenskarnas sida.

Det tycks se likadant ut i alla Europas länder t.o.m. Förbundsrepubliken.

Hur skall detta sluta?

MVH Göran Mellblom

Nicke sa...
4 augusti 2011 10:02  

@Stefan:

Vi är precis lika oljeberoende som alla andra västländer. Inte mer än rätt att vi då hjälper till att trygga försörjningen.
Säg mig, har ni någon sorts högmässor inom "nån-annan-ismen" där ni samlas för att höra Juholt förkunna ert heliga evangelium ;)

@Övriga:

Det finns överhuvudtaget inga krav på handling inom folkrätten som inte är stadgade i direkta avtal mellan länder. Folkrätten är helt enkelt inte den sortens juridik att det är möjligt eftersom det inte finns (och heller aldrig kommer att finnas) något överstatligt organ som kan hålla ordning på ett sådant rättssystem.
Istället består folkrätten av en brokig samling avtal länder emellan (där FN-stadgan är ett av många) med vilka man försöker göra mellanstatliga relationer så smidiga som möjligt. Även om ett land ratificerat ett sådant avtal är det lik förbaskat upp till det landet att i varje enskilt fall själva bestämma om de vill följa avtalet eller inte.
Det mesta av "nödhjälp-genom-bombnings-debatten" skulle må bra av om de enskilda debattörerna kunde lägga några timmar på wiki för att själva ta reda på vad folkrätt egentligen är för något.

Wiseman sa...
4 augusti 2011 10:39  

Krig är inte svart-vitt. Det går sällan att urskilja en tydligt god och en tydligt ond sida. De allierade begick också en rad fruktansvärda övergrepp mot axelmakternas soldater och civilbefolkning under VK 2. Segraren skriver historien och därmed talas det inte så mycket om det. Förfarandet är helt förkastligt, men få skulle nog vilja påstå att det hade varit bättre att låta Hitler m fl hållas.


Innan man alltför djupt kritiserar insatsen över Libyen bör man spola tillbaka bandet ett halvår och dra sig till minnes hur situationen var precis när Säkerhetsrådet tog sitt beslut och vad Gadaffi då utlovat skulle hända i det Benghazi hans trupper precis började penetrera och vad som hänt i andra upproriska städer.


För alla dem som omtalar islamismen bland de libyska rebellerna kan det vara intressant att dagens nyhetsrapportering talar om ett förbund mellan Gadaffi och islamisterna mot övriga rebeller.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/khaddafi-allierar-sig-med-islamister

Anonym sa...
4 augusti 2011 10:49  

Intressant att socialdemokraterna styr sveriges utrikespolitik, att dessa har bestämt... Mig veterligen så är det andra partier som sitter på alla ministerposter.
Om man ska hjälpa "rebellerna" vilka är dessa, vilka värden representerar dom? Är det en ny Kaddafi som vi hjälper fram? Nästa steg är Syrien,ska vi deltaga här.
Det är helt klart att vi ska hjälpa folk i nöd och folk det trampas på, men hur djupt ska vi dyka i länders politiska struktur genom att bomba och slå ihjäl mäniskor på ena sidan medan den andra sidan går fri för samma brott.
Om nu sveriges flygningar är "värdelösa" ska vi ta hem resursen omedelbart och sattsa pengarna på afrikas svältområden.

H sa...
4 augusti 2011 13:31  

@Anonym 22:59

Ja, Sverige har mer precisionsbomber än bara demonstratorer. Enligt SIPRI har vi 400st GBU-12. Till detta kommer ett okänt antal GBU-49. Dessutom är vi i färd med att införskaffa GBU-39, dock oklart när dessa blir operativa och i vilken mängd.

Förövrigt känns det skönt att Flygvapnets förmågor kommer fram på ett positivt sätt i media. Äntligen kanske JAS 39 kan bli något annat än "en jordfräs" i allmänhetens ögon. Jag har heller inte upplevt att de politiska begränsningarna i Libyen har blandats ihop med bristande förmåga hos Flygvapnet i media, vilket är positivt.

/H

CS sa...
4 augusti 2011 13:45  

@Nicke Lilltroll
Just folkrätten är inte upp till enskilda länder om man vill följa utan är istället "Jus cogens" vilket innebär att alla länder är förbundna av dem oavsett om de ratificerat konventionen eller inte.

Det är som Wiseman påpekar mycket intressant att holländsk domstol dömt Holland som ansvariga till delar av vad som hände i Srebrenica. Huruvida det grundar sig på Holländsk eller internationell lag vet jag inte. Är det internationell lag som ligger bakom så kan man rimligen antaga att fler länders domstolar kan komma till liknande slutsatser.

Vi är alla medvetna om att "jag följde bara order" inte är acceptabelt när folkrättsbrott genomförts men frågan är hur vi framöver kommer se på samma fras i en situation där man ser och har möjlighet att förhindra samma brott, men inte ingriper pga order.

Hur det ligger till juridiskt vet jag inte men oavsett så har det i alla fall passerat gränsen för när jag själv, av moraliska själ, väljer att bryta mot givna order.

Nicke sa...
4 augusti 2011 14:48  

@CS:

Jus cogens är ett rätt omdebatterat begrepp. Precis om som all annan folkrätt kan den bara hävdas ifall båda parter erkänner den. Det är just det som är så speciellt med folkrätt. Det finns ingen laggiven "Gällande rätt" utan det mesta bestäms utifrån vad den starkaste parten anser vara mest gynnsamt för denne.

När det gäller den holländska stämningen utgick den från holländsk lag given av den holländska lagstiftaren. Det finns inga folkrättsliga regler som med automatik gäller som nationell lag i något land. Att många länder väljer att inkorporera ratificerade avtal i sin lagstiftning är en helt annan fråga. I Holland var det väl inte ens fråga om det utan snarare en vid tillämpning av motsvarande "vållande av annans död" och "framkallande av fara för annan"?

Om någon svensk åklagare känner sig manad att ta upp ett sådant åtal mot en enskild svensk flygförare får han väl göra det då. Fast han lär väl inte ha någon större framgång. Det är mer som ska vägas in vid den bedömningen.

Magnus Redin sa...
4 augusti 2011 16:38  

Realpolitiskt finns det ett behov av att hamna på den vinnande sidan i konflikten, stödjer man förloraren blir man utan olja.

Om politiken enbart hade styrts av ekonomiskt egenintresse hade det billigaste troligtvis varit att stödja Gadaffi i ett snabbt utplånande av oppositionen. Det borde ha gett minimala störningar av oljeexporten som ändå till stora delar sköttes av gästarbetare då anläggningarnas säkerhet sedan hade garanteras av Gadaffi lojala stammar.

Nu är de moraliska ambitionerna mycket högre än maximalt med olja till minimal kostnad och det kostar EU en krigsinsats, en stor störning i oljetillförseln och en återuppbyggnad. På vinstsidan finns en chans att det blir en långsiktigt god relation med Libyen och att det är väldigt skönt att slippa leva med att vara del av en "lebensraum" makt som tar vad man vill ha med våld.

Att vi blandar oss i den här konflikten känns mycket relevantare än Afghanistan då Libyen är närmare och en handelspartner.

Jaques de Molay sa...
5 augusti 2011 06:02  

Norge kallar hem sitt flygvapen från Libyen för att slå ner Tempelriddarnas uppror i Oslo.

Dessutom ska säkerhetspolitiet tillsätta politiskt utbildade observatörer i norska försvarsmakten. Detta med anledning av att ordörande i AUF uttalat misstankar om bristande lojalitet och planer på statskupp.

Wiseman sa...
5 augusti 2011 08:45  

Jacques De Molay: Det första påståendet kan avfärdas direkt eftersom beslutet av avbryta 1 aug togs redan i början av sommaren.

Påstående 2?

Jonas sa...
5 augusti 2011 10:10  

@CS,J.K. Nilsson, Wiseman, Nicke Lilltroll

Beträffande Holland och den senaste processen rörande händelserna i Srebrenica bedömde domstolen de nederländska soldaternas avhysning av personer från Dutchbats område (positivt handlande) och inte deras eventuella underlåtenhet att skydda civila. Som Nicke Lilltroll var inne på så var det nationell lag som tillämpades. Ur ett folkrättsligt perspektiv är dock rättsfallet relevant för frågan om vilken aktör som kan hållas ansvarig för soldaters agerande under fredsoperationer; den ledande organisationen (FN, Nato etc) och/eller de truppbidragande staterna.

Cynisk sa...
5 augusti 2011 10:43  

@CS
Jag tror att du far efter soldatregel 8 som anger: "Ingrip för att förebygga brott mot soldatreglerna."

Inte riktigt folkrätt men på samma tema.

Dessutom var det väl så att holländsk domstol inte alls dömde den holländska truppen som ansvariga? Åtminstone blev resultatet friande den första gången det var uppe holländsk rätt. Det ansågs inte vara brottsligt att bli överkörda av en betydligt större motståndare när dessutom FN vägrade ge flygunderstöd. Det är dock möjligt att det varit uppe fler gånger.

Nicke sa...
5 augusti 2011 14:16  

@Jonas:

Vi ska väl inte låta det här urarta till en diskussion om jurisprudens men jag har för mig att vare sig FN eller NATO anses vara juridiska personer i den meningen att de kan hållas för ansvariga i sådana här fall. Detta eftersom en eventuell rättsprövning alltid hamnar antingen i nationell domstol, finns ingen nationell domstol med "överstatlig" kompetens, eller i internationella brottsmålsdomstolen i Haag som endast har att lagföra enskilda krigsförbrytare.

Moraliskt ansvar är en annan sak men det ådöms ju de här två organisationerna lik förbaskat vad som än händer ;)

J.K Nilsson sa...
5 augusti 2011 16:46  

Folkrätt i form av internationell straffrätt och i specifikare form någon form av konflikt/konfliktens rätt är både snårig och intressant.

Rättsprövingen av Dutchbat handlade om något annat än uraktlåtenhet att handla för att leva upp till skydd av civila i enlighet med FNs proklamerade säkra zoner och i förlängningen av erkända konventioner/traktat och sedvanderätt. Jag skulle kunna påstå en del om FNs ledning av det som Dutcbat utsattes för men det är ämne för ett helt inlägg och visar på svårigheten att samtidigt leda civila och militära operationer på samma ställe.

Vi skulle också kunna följa britternas uppfattning om neutralitet i det forna Jugoslavien och hur det skulle ställa sig i enlighet med R2P deklarationen.

J.K Nilsson

Jonas sa...
5 augusti 2011 23:42  

@Nicke Lilltroll:

Nej, vi kanske börja hamna ur kurs med hänsyn till det ursprungliga blogginlägget men det är ju ett intressant ämne :) Såväl FN som NATO eller andra intl organisationer som leder fredsoperationer är folkrättsliga subjekt och har därmed skyldigheter enligt folkrätten (primärt genom sedvanerätten eftersom de inte är anslutna till aktuella traktater). Eventuella "missgärningar" i insatsen kan därför i princip tillräknas den aktuella organisationen. Sedan är det en annan fråga om ansvar kan fastställas i en rättsprocess, vilket sällan eller aldrig blir fallet med hänsyn till domstolarnas jurisdiktion. Men sen finns situationer där t ex FN erkänt sitt rättsliga ansvar (bl a i Kongo) och betalat ut skadestånd så ansvar behöver inte fastställas i en domstolsprocess.

Nicke sa...
6 augusti 2011 00:24  

@Jonas:

Så är det. Fast tidigt imorgon väntar längre bilresa, djurpark samt äventyrsbad. Bäst att spara mina krafter till det ;)

Per A. sa...
7 augusti 2011 17:06  

Jag noterar med visst intresse att DNs pappersupplaga i lördags refererade till piloterna med vad jag förmodar är deras 'callsigns', samtidigt som de tekniker som håller kärrorna i luften får förnamn, efternamn och bild utlagt i tidningen.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade