"Hemliga" dokument och märkliga turer

Även Skipper uppmärksammar nu de märkliga turerna kring anskaffningen av helikopter 14. Politiskt ingripande ledde till att en helt annan helikopter anskaffades än den av FMV rekommenderade som bäst uppfyllde kraven.

Skipper ställer frågan vad "Rikets säkerhet" egentligen betyder för Försvarsmaktens högkvarter. Frågan är välmotiverad då dokument som Sveriges Radio bett att få ut lämnades ut med kraftiga strykningar av hänsyn till rikets säkerhet. Samma dokument lämnades sedan ut som bilaga till ett annat dokument - utan att de så känsliga styckena raderats. Sveriges Radio har publicerat bägge dokumenten och man kan utan att överdriva säga att något mindre hemligt dokument är svårt att finna - särskilt i dagsläget 10 år efter att upphandlingen gjordes. Nämnda dokument får de likaledes hemliga, men mer aktuella, dokumenten om kostnaderna för avveckling av tidigare sjöbevakningscentraler och stridsledningscentraler till förmån för NBF-ladan i Enköping, att framstå som ytterst hemliga. I själva verket är de också ytterst harmlösa - utom för dem som har starka intressen i frågan.

Händelsen med dokumentet gör Skippers fråga välmotiverad av två anledningar. Den första är naturligtvis varför man bemödar sig att upprätthålla sekretessen på ett dokument där sekretessen sedan många år inte går att motivera. Upphandlingen är sedan länge avklarad. Handlar det om att att skydda egen rygg - eller ännu troligare, skydda någon annans rygg. Precis när åtal skulle väckas i den härva där tillverkaren av vinnaren av Hkp 14-kontraktet, NH Industries, hade tillskansat sig stora fördelar i upphandlingen genom en underrättelseoperation, fick åtalet läggas ner. Åtalet var med stor sannolikhet för känsligt och skulle leda till oönskad publicitet för vissa aktörer.

Den andra frågan man måste ställa sig är hur det egentligen står till med sekretessen i HKV. Om ett hemligt dokument helt plötsligt också lämnas ut som öppet - hur står det då till med övervakningen och rutinerna? Det är inte första gången detta händer. En annan mycket bekymrande faktor är hur viktiga, men kanske pinsamma, dokument bara försvinner ur arkivet - som i fallet med Uppdrag Gransknings begäran om dokument rörande NBF.

Föranlett av den första frågan kan man också ställa sig frågan vem som granskar granskarna. Möjligheten finns dock alltid att begära en överprövning.

Ytterligare granskning av helikopteraffären är av nöden. Inte minst för att liknande misstag och ageranden sker fler gånger.


Helikopteraffären diskuterades även idag i Studio Ett av Allan Widman, Cecilia Widegren och helikopterpiloten major Anders Norgren.

Veckans tidigare inlägg i ämnet

8 kommentarer:

Signatory sa...
19 augusti 2011 15:03  

Tydligt där i FMV:s underlag med rekommendationer, fördelar m.m. Något som självklart lästes av Försvarsdep men högst troligt ej uppvisades för Försvarsutskottet och Riksdagen i övrigt.

Problematiken med att Regeringen sitter på info i det dolda tas även upp i Riksrevisionens rapport och där behandlas HKP 14.

http://bit.ly/rckAsK

Man kan läsa om omförhandlingar i tidigt skede som både sänkte antal flygmaskiner från anbudsantalet 25 till 18 och en fördröjning på milstolpar. Detta skedde alltså i princip omedelbart efter det politiska beslutet om att gå vidare med NH90.

Det brister i dokumenteringen efter alla omförhandlingar men RRv konstaterar att anskaffningskostnaderna för 25 maskiner vida överskridits samtidigt som antalet maskiner sänkts till 18.

Alternativ B hade m.a.o kanske kunnat innebära 25 maskiner levererade på utsatt tid till lägre kostnad.

Utred mer ja. För att samma misstag ej skall begås igen - RRv konstaterar nämligen att det inte skett några förbättringar ang redovisningar till Riksdagen.

Anonym sa...
19 augusti 2011 16:35  

Om inte ämnet vore så allvarligt så rymmer detta stor humor i alla fall. Särskilt när man lägger dokumenten bredvid varandra!

Men - som sagt - detta är för allvarligt att skratta åt....

Är det ingen som tror att PRIO har nån modul för att bringa reda i oredan...nehej...inte det? Konstigt ;)

Anonym sa...
19 augusti 2011 18:15  

Man tar sig för pannan när man läser detta - varför inte lägga alla korten på bordet genast. Samma trams höll man på med när det gällde utredningen om luftförsvarscentralerna och sjöcentralerna trots att flera detaljer som man strök i Mathiassons och min utredning under lång tid redan diskuterats på bloggarna! Det finns det som är hemligt och uppenbarligen sådant som hemligstämplas bara för att det är pinsamt för de ansvariga. Detta liknar mer en fars värdigt en bananrepublik.

Lennart Elborgh
Fd controller vid HKV

sylvanas sa...
19 augusti 2011 19:31  

Nåja, när allt är klart kommer det finnas 33 medeltunga och 20 lätta helikoptrar. Inget säger att det blivit bättre om man valt S-92.

Anonym sa...
19 augusti 2011 22:00  

Dammsug FM och FMV efter dom fega jävlar som går bakom ryggen och förråder oss!

Släpa dom till tinget och skampålen och låt dom bli bespottade och dömda till evig förruttnelse.

F-pan bör läggas ner istället för att jaga armhävningsutdelande fänrikar och sergeanter samtidigt son de stora korrupta generalerna och överstarna går fria.

Simplicio sa...
20 augusti 2011 08:39  

@ Lennart Elborgh

Läs gärna Thomas Gürs kolumn i dagens (20/8) SvD om ”Personalhaveri hos försvaret”.

Här sätter han, angående debaclet med antalet ingångna interimskontrakt för tidvis tjänstgörande soldater, träffsäkert fingret på den ömmaste av punkter:
”Den omedelbara frågan är givetvis hur det kommer sig att en myndighet kan rapportera så grovt felaktiga siffror.[...] Händelsekedjor av det här slaget är man annars mer van att möta i rapporter från länder där enväldiga makthavare med långa hjältetitlar omges av lismare.”

Väg samman detta med vad radions ekoredaktion under den gångna veckan rapporterat avseende olika aspekter i den så kallade ”helikopteraffären” och fram träder en bild av en försvarsmakt, som förvaltningsmässigt förefaller vara en synnerligen dysfunktionell myndighet.

Den som någon gång besökt den militära maktens högborg på Lidingövägen och känt stanken av repressivt klimat ligga tung i försvarshögkvarterets oändliga korridorer borde inte vara förvånad.

Hur skall ledning, styrning och kontroll av försvaret fortsatt bedrivas – var är diskussionen?

Anonym sa...
20 augusti 2011 10:04  

@implicio 08:39

GD Ulf Bengtsson i augusti 2008:

"Mitt mål att tillsammans med alla i Försvarsmakten göra Försvarsmakten till en mönstermyndighet när det gäller uppföljning, intern styrning och kontroll och god hushållning av resurserna samtidigt som verksamheten prioriteras."

http://www.sweden.gov.se/sb/d/10208/a/109969

Samma GD i juli 2011:

"Samtidigt är det bekymmersamt att Försvarsmaktens interna styrning och kontroll inte gett myndighetens ledning, informationsdirektören eller andra chefer i Försvarsmakten tillräckligt stöd för att tidigare kunna agera. Jag har därför anledning att tro att detta inte är ett isolerat problem till våra marknadsaktiviteter utan ett generellt problem inom Försvarsmakten."

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Forsvarsmakten-kommenterar/Upphandlingskritik/

Anonym sa...
23 augusti 2011 01:11  

Apropå dysfunktionell myndighet, Försvarsmakten i Sverige är nog inte så ensam. Britterna har en motsvarighet till Lindeman - George Parr.
Man tror nästan att de pratar om materielprojekt i Sverige. Det finns även en sketch om en armégeneral.

http://www.youtube.com/watch?v=t0jgZKV4N_A

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade