"Någon annonstansismen"

debattsidan i Aftonbladet ondgör sig försvarsutskottsledamoten Peter Rådberg (mp) över att Försvarsmakten hemställt om ett utökat nyttjande av skjutfältet Hammaren i Vättern. Rådberg är starkt kritisk till att Försvarsmakten vill utöka sitt användande av Hammaren från 20 till 80 dagar per år och oroar sig för miljöpåverkan i Vättern och i den till skjutmålet angränsande bygden.


Man kan förstå Rådbergs miljösynpunkter, men samtidigt måste man fråga sig vad alternativen är?

Efter 00-talets försvarsbeslut finns idag endast två fasta skjutmål för flygammunition kvar i Försvarsmakten. Junkön utanför F 21 i Luleå och Hammaren i Vättern. Hammaren är då det enda skjutmålet som kan nås av flygförbanden i södra Sverige. Framförallt gäller detta för Helikopterflottiljen, då helikoptrar har betydligt mer begränsad räckvidd än flygplan och flyger betydligt långsammare. Övriga skjutmål i anslutning till olika numera nerlagda flygflottiljer har lagts ner i syfte att spara pengar och få stordriftsfördelar. Skulle andra skjutmål nyttjas istället skulle stora resurser behöva läggas på ombasering av flygplan/helikopter till skjutområdet med allt vad detta innebär i form av dyr, icke effektivt använd flygtid och logistikkostnader för basförband. Dessa pengar finns inte i Försvarsmakten, varvid alternativet blir att inte genomföra verksamheten.

De senaste åren har påbörjats en återtagning av förmåga inom Försvarsmakten i allmänhet. I Flygvapnet har det inneburit att man nu börjat återta förmågan att använda skarpa vapen då man av ekonomiska skäl skjutit mycket lite skarpt under det senaste dryga decenniet. I och med nedläggningen av verksamhetsställen har kvarvarande verksamhet koncentrerats till färre platser, där den lokala verksamheten då ökat. Den teknologiska utvecklingen gör också att stridsavstånden ökar och därmed omfånget på skjutplatserna.

Genomsyrande är släktingen till "någon annanismen" – "någon annanstansismen". "Varför måste den här verksamheten ske just här?", brukar vara standardfrasen avseende skjutfält och flygbaser. "Varför kan ni inte göra det någon annanstans?" Argumenten är samma överallt och det rationella blir då att behålla verksamheten där den skett tidigare. En ny plats skulle innebära mycket omfattande investeringar och det finns som säkert bekant inte mycket mark att upplåta, hur märkligt det än kan låta med tanke på Sveriges storlek. Liknande debatter finns kring det andra kvarvarande flygskjutfältet Junkön utanför Luleå, Ravlundafältet i Skåne, Veckholmfältet utanför Enköping, skjutfälten kring Boden, och så vidare.

Språkbruk är intressant och säger ofta något om syftet med en text. I Rådbergs artikel benämns JAS 39 Gripen som "attackplanet JAS 39". Övningar ska bedrivas med "främmande makt". Negativ klang väcker starkare känslor. Förhoppningsvis är Rådberg oskyldig till rubriken "Varför vill försvaret flygbomba Vättern".

Rådberg använder sig också i artikeln av gamla uppgifter som förmodligen härstammar från tiden före 2000, när 13,5 cm sprängraketer fortfarande användes och de senaste uppgifterna från Försvarsmakten talar om lägre siffror än de Rådberg redovisar. Det är en viss skillnad på 10 000 raketer och 150. Ej heller kommer mindre flygfotogen att förbrukas om skjutverksamheten inte bedrivs över Vättern. Rådberg skulle där göra mer nytta genom att lobba för mer forskning kring alternativa flygbränslen och även för andra drivmedel som Försvarsmakten är helt beroende av. Det skulle gynna både svensk (och internationell) miljö, men även svensk säkerhetspolitik.

Visst går det säkert att lägga skjutfält "någon annanstans", men är någon villig att betala för det och att upplåta marken?


Försvarsmaktens underlag för tillståndsprövningen för Hammaren
Föreningen Bevara Brevik

Se även Cynismer

35 kommentarer:

Anonym sa...
28 augusti 2011 13:16  

De främsta poängerna är väl inte marken utan att Vättern är en dricksvattentäkt och känslig för föroreningar. Speciellt utsläpp av flygfotogen kan skapa stor skada då relativt små mängder av olja och fotogen i vatten gör detta otjänligt både för människor och djur. Ökningen av utsläpp av flygfotogen är mycket större som planeras. Det är helt klart att både Wiseman och andra inte har klart för sig sårbarheten hos ekologiska system speciellt när det gäller tungmetaller och oljeprodukter mm som dessutom har stor sannolikhet att anrikas i människor.

Tänk efter innan ni avfärdar reservationer från "miljömuppar" - de vet en hel del mer om dessa känsliga system än vad de flesta gör. Och ytterst slår det tillbaka på oss människor som befinner sig högst på näringskedjan. Och det är svårt att få ut många ämnen ur kroppen när de väl finns där...

Wiseman sa...
28 augusti 2011 13:30  

13.16: Det handlar inte om utsläpp av flygfotogen i vatten. Det handlar om utsläpp från förbränning av flygfotogen i luften. Att en liter fossilt drivmedel förorenar åtskilliga kubikmeter vatten är välkänt, men här verkar det mest röra sig om en missuppfattning.

Jag köper som sagt omsorgen om vattnet avseende föroreningar, men intressant är då också konkreta siffror på hur x antal ton metaller från ammunitionen påverkar vattenkvaliteten i Vättern och då i förhållande till var och hur drickvatten tas upp. Mig veterligen är miljökonsekvensbeskrivningen fortfarande under beredning.

Anonym sa...
28 augusti 2011 14:02  

Oförbränd flygfotogen har en tendens att sjunka som allting annat... Och sedan bör man tänka på att en droppe olja eller fotogen gör flera kubikmeter vatten otjänligt för både ekosystem och för människor.

Problemet är aggregeringen över tid och att det som sprids ut i form av tungmetaller, kemikalier mm är mycket dyrbart att rena bort - vilket innebär att det aldrig kommer att ske. Och i vatten har ämnen en tendens att flyttas omkring, de finns inte fast placerade på ett ställe...

Anonym sa...
28 augusti 2011 14:10  

Dags att vakna nu Försvarsmakten??!! Jättebra med Rådbergs artikel i Aftonbladet. Jättebra att den sannolikt innehåller både de vanliga journalistiska förvrängningarna och felskrivningarna av fakta.

Det Försvarsmakten gjort under den "strategiska timeouten"-blackouten-är ju att inteckna intresset, folkförankringen av det nationella försvaret intill ruinens och konkursens brant.

Till vad behövs folkförankring med en svensk tolgforsesisk Krigsmakt? Anställda soldater gör som man säger-det är bara att beordra-så synes tankegången varit från de framsynta generalerna och lilleman Tolgfors.

Många har varnat-några mer, som t ex professor Wilhelm Agrell men alla ifrågasättanden av Tolgfors och generalmajor Moores idéer har mötts med krassa och ofta direkt okunniga motargument där konstiga pseudo argumentationer har tolgförts med hög röst från Försvarsdepartementet.

Smaka nu på frukten av den strategiska blackouten och drivandet av den svenska försvarsmakten till ruinens brant.

De framgångsrika förvaltarna är en räcka försvarsministrar, Björn vonSydow, Leni Björklund, Thage G Petersson och en skara korgossar till generaler som inte gjort annat än att försämra möjligheterna till en folkförankring av det svenska försvaret.

En person förefaller i denna soppan ha varit utrustad med civilkurage och ansvar-Michael Odenberg. Han avgick som försvarsminister när han fick klart för sig vad den strategiska blackouten handlade om.

Hoppas det nu kommer riktigt många artiklar av samma "kvalitet" som Rådbergs i Aftonbladet.

Finns ju en informationsDIREKTÖR i FM som kanske får ännu en sak att parera nu....... *gäsp*

Anonym sa...
28 augusti 2011 14:18  

13.16: Jag skulle oroa mig mycket mer för all spridning av konstgödsel, gamla båtmotorer, oljeläckage från båtar, avloppsmynningar och dumpning av personligt skräp i vattnet än det förbrända flyfotogenet från Stridsflyg. Senast för någon månad sedan såg jag ett gäng gubbar som slängde skräp vid en plats runt Vänern där de kastade batterier ner i vattnet, dumpade jord, grenar och kvistar samt en porslinstoalett och vad som såg ut som kakel med tillhörande damm rakt ner i vattnet. Det kan jag garantera dig är värre för miljön och för dricksvattnet än Gripen-plan som övar skarpt några gånger om året.

Anonym sa...
28 augusti 2011 14:59  

Jag tycker det är ett som vanligt väl formulerat blogginlägg, men kritik skall inte endast riktas mot Rådbergs inlägg.

Det står faktiskt i Försvarsmaktens samrådsunderlag från september 2010 att man ska skjuta upp till 10000 st 13,5 cm raketer årligen. Den siffran måste vara helt åt skogen, vilket ansvariga för tillståndsansökan måste lastas för. Vilka flygplan och helikoptrar har vi idag som överhuvudtaget kan skjuta dessa raketer?!

Där står även att helikopterverksamheten vid skjutmålet är till för att understödja LBB förmåga i det "luftburna konceptet". Dessa utgör 30 av de totalt 80 dagarna per år. Mest av de olika aktörerna. Då ska man ha i åtanke att LBB i stort sett ska avvecklas som koncept och ersättas av 7. lätta manöverbataljonen.

//FV-sergeanten

Anonym sa...
28 augusti 2011 16:15  

Replik till FV-sergeanten kl1459; Högerhanden SKA inte veta vad vänsterhanden gör i Försvarsmakten. Det SKA vara så-även när det gäller underlag till miljöprövningar.

Lysande att du tog fram det underlag som Rådberg kanske läst igenom innan sin artikel. Undrar vad goa farbror Lagersten nu ska säga......

Anonym sa...
28 augusti 2011 17:12  

FM har kanske under de olika avvecklings- och nedläggningsvarven bitit sig i tummen vid val av huvudkriterier för vilka garnisoner som ska få leva vidare.

Rekryteringskraft, infrastruktur, närheten till Fjollträsk etc kanske inte är/var så viktiga för en framtida fortlevnad eller utveckling som man alltid hävdat.

Tillräckligt stora och i modern tid, med ordentlig utvecklingsmån, miljöprövade skjutfält kanske är vad som borde givits betydligt högre prioritet än vad som gavs.

Största misstaget kanske var att man avvecklade skjutfälten samtidigt som garnisonerna.
/Stora Myren

Anonym sa...
28 augusti 2011 17:38  

FM är historiskt sett frsmgångsrika med miljöprövningar, dock tar processen lång tid med resp länsstyrelse!

Vi hoppas så även denna gång och att fler fält som Ravlunda, Villingsberg och Tofta fpr permanenta flygmiljö tillstånd!

7 lätta manöver bat har samma uppgifter som 31. Lb bat

Per A. sa...
28 augusti 2011 17:48  

Det ligger en del i vad anonym 14:10säger.
En FM som mer eller mindre aktivt har valt att avveckla folkförankringen får lov att räkna med ännu mer NIMBY än tidigare.

Anonym sa...
28 augusti 2011 19:45  

@Anonym17:38 "FM är historiskt sett framgångsrika med miljöprövningar, dock tar processen lång tid med resp länsstyrelse!"

Framgångsrika? Ja om du menar förhalning och kostsamt juridiskt processande utan avslut efter mer än 10år!
Ur tidningen PAX:På följande orter pågår just nu processer: Lomben (Kalix kommun), Orrträsk (Kalix), Boden södra (Boden), Kusträsk (Boden), Junkön (Luleå), Tåme (Skellefteå), Härnön (Härnösand), Skärsviken (Härnösand), Marma (Älvkarleby), Veckholm (Enköping), Väddö (Norrtälje), Stockholms skärgård, Tofta (Gotland), Kosta (Lessebo), Sisjön (Göteborg och Mölndal), Göteborgs södra skärgård, Blekinge skärgård och Kabusa (Ystad). /Bosse

Anonym sa...
28 augusti 2011 19:53  

Finns det förresten NÅGOT skjutfält (större än skjutvall) som är miljöprövat och godkänt? /Bosse

Anonym sa...
28 augusti 2011 20:44  

Miljömuppen har faktiskt en poäng angående flygbränslet. Allt flygbränsle förbränns ju inte, något som är tydligt för de boende nära en aktiv flottilj. Mer flygverksamhet innebär mer oförbränd flygfotogen i vattnet.

Sedan kan man ju diskutera hur stor del av de totala föroreningarna som kommer från flyget.

Anonym sa...
28 augusti 2011 20:45  

Dom begåvade generalerna i FM borde ha sökt miljökoncession på samtliga skjutfält för att sedan behålla de som fått rätt tillstånd beviljat. Hur svårt kan det vara???

Det är ju inte särskilt begåvat att börja med att lägga ner allt man tror sig kunna vara utan för att sedan konfrontera de två återstående med verkligheten...

Anonym sa...
28 augusti 2011 20:58  

Ja varför ska vi ha insatsförsvaret i Sverige över huvud taget

De soldater vi ska sätta in i insatser i Affe, Libyen och någonannastans kan väl hålla till någonanannstans än i Sverige?

De kan väl inkvarteras och öva någonannastans?

De har ju inga uppgifter att fylla här i Sverige längre...

Anonym sa...
29 augusti 2011 01:02  

Perfekt förslag vi kör on the jobb training med alla i olika insats områden politikerna får väl se till att vi har nya insatsområden att flytta till hela tiden men då kräver jag skattefri lön^^
Officer

Anonym sa...
29 augusti 2011 01:03  

Eller vänta jag blev smartare jag gör samma sak för mkt högre lön hos tex Aegis^^
Officer

Anonym sa...
29 augusti 2011 09:25  

"Övriga skjutmål i anslutning till olika numera nerlagda flygflottiljer har lagts ner i syfte att spara pengar och få stordriftsfördelar" skriver Wiseman. Om nu detta inte bara var Wisemans egen förklaring utan är uttalat i ett riksdagsbeslut alt regeringsbeslut så förstår jag inte riktigt var problemet ligger. Hur sparar man pengar genom att ombasera flyg- och markförband inför skjututbildning? Hur får man stordriftsfördelar av att begränsas av restriktioner i ammunitionsförbrukning så att utbildningsbehovet inte tillgodoses? Kan man överhuvud taget lita på att något beslut av Statsledningen är genomtänkt?

Publicisten sa...
29 augusti 2011 11:26  

@Anonym 20.58

Mycket bra idé. Med tanke på hur stora delar av svensk myndighetsutövning outsourcas kanske vi kan driva det ännu längre; varför inte outsourca insatsförbanden utomlands? Ska vi skicka trupp till Afrika så hyr vi in 500 barnsoldater. Vapen finns redan på plats så det enda vi behöver skicka är mat och en svensk flagga. HKV kan då reduceras till en överviktig insatschef och hans sekreterare.

Det blir väldigt billigt; inga garnisoner behövs i Sverige och officersutbildningen kan läggas ned.

Har statsrådet Tolgfors tänkt på detta? Underligt om ha inte har gjort det, då det inte finns något hot mot Sverige, varken i närtid eller närområde.

För övrigt så låter namnet på Föreningen Bevara Brevik otäckt likt Föreningen Bevara Breivik.

Anonym sa...
29 augusti 2011 11:36  

Jag har oroat mig för den dag, då vi på grund av ett ändrat hotläge plötsligt måste snabbutbilda många brigader bemannade av värnpliktiga soldater.
Var då hitta tillräckliga skjutfält, då så många avvecklats?

Den oexploderade ammunitionen har hjälpt mig. Det har visat sig oekonomiskt att anlägga vindkraftsparker på gamla skjutfält. Inte heller torvtäkter vågar man sig på.

Nu har Fortverket och Naturvårdsverket avtalat att låta skjutfälten förvildas till så kallade naturskogar. Det handlar om 56 områden om drygt 30 000 hektar.

Innebörden bör vara, att dessa områden vid kris kan brännas av och återutnyttjas för militära stridsskjutningar.
Pia

Anonym sa...
29 augusti 2011 15:06  

I Riksdagsbeslutet om ett användbart försvar 2008 framgår att Regeringen och myndigheten Försvarsmakten ska vidta sådana åtgärder att beredskap snabbt ska kunna höjas och att värnpliktig personal snabbt ska kunna börja utbildas.

En förutsättning torde då vara att det finns lämplig infrastruktur för utbildning. Hur tänker sig statsrådet Tolgfors att han ska följa Riksdagens beslut och på så sätt följa den demokratiska folkviljan? Tolgfors och hans departement har nämligen inte i det regleringsbrev som utfärdats till Försvarsmakten angett något om att sådana förberedelser som riksdagsbeslutet anger ska genomföras av Försvarsmakten.

Tvärtom så ska infrastruktur som , just nu, kanske inte behövs avvecklas. Vad som kommer att behövas om några år, kanske då kort tid står till förfogande, förefaller det inte ens finnas bedömningar ikring.

Varför inte avveckla alla skjutfält? De underlag som t ex journalisten Rådberg använt sig av till den debattartikel som publicerades i Aftonbladet häromdagen förefaller rätt missvisande men någon skribent här på forumet hävdade att de underlagen faktiskt fanns att läsa hos Försvarsmakten.

Vet Försvarsmakten vad den vill? Här och nu? I morgon? Quo Vadis?

Anonym sa...
29 augusti 2011 15:19  

Det är än värre att låta det Amerikanska militärkomplexet komma hit och skita ner! Se bara vilken smuts de har i sin ammunition, utarmat uran bla.
Jag litar inte på några löften från det hållet. Här måste vi vara klara och tydliga att detta går emot folkviljan i alla dessa kommuner!

Edis sa...
29 augusti 2011 15:24  

Anonym 20:44

Halten oförbränt flygbränsle i motorns avgaser är i närmast obefintlig. Utsläppen totalt sett är små jämfört med vad som orsakas av båtar, bilar mm. i närheten. Framförallt små båtar med tvåtaktsmotorer (inte de senaste med direktinsprutning) ger stora utsläpp eftersom en stor del av bränslet går genom motorn utan att förbrännas för att sedan släppas ut i vattnet.

Anonym sa...
29 augusti 2011 19:55  

@Wiseman:

De gånger Hkpflj ska skjuta raketer och akan från helikopter kan de nog åka vart som helst i hela världen. Den budgetposten blir ändå 0...

7,62 kan man skjuta på andra övningsfält.

J.K Nilsson sa...
29 augusti 2011 20:07  

Anonym 19:55, och hur ser koncessionerna/miljötillståndena ut och hur ser storleken och riskområdena ut för skjutning ifrån hkp? Många skjutfält är olämpliga att skjuta 7,62 ifrån fordon, hur illa skall det då inte bli vid skjutning i från helikopter?

J.K Nilsson

CS sa...
29 augusti 2011 20:23  

@ J.K
Med risk för att det finns märkliga bestämmelser som säger annat...

Utan att ha varit med och planerat en skjutning med helikopter så tycker jag spontant att det inte kan vara några problem att få in på de flesta fälten eftersom du kan säkerställa att du skjuter i en nedåtgående vinkel. Det är ju inte frågan om någon Dmax skjutning som det oftast blir vid skjutning från fordon under rörelse.

Marulk sa...
29 augusti 2011 21:57  

Borde inte riskområdet vid skjutning från helikopter bli mindre då man ju skjuter nedåt, mot marken.

Anonym sa...
29 augusti 2011 22:26  

Det verkar som att arméskjutfälten inte har avvecklats i samma takt som regmentena.

Det är bra att behålla skjutfälten, för omgivningen borde ha vant sig vid störningar. De som inte gillar dem, har väl flyttat.

Anonym sa...
30 augusti 2011 00:54  

@ anonym 22.26

Nja, så är det tyvärr inte. När regementet försvinner och "belastningen" på övningsterrängen lättar kommer den civila omgivningen snart att börja använda området som strövområde, vardagar som helger.

När man väl är på plats och bedriver någon form av verksamhet blir allmänheten förvånad då vi är på "deras" ströv- och friluftsområde. Man möts då av argument som "Vad gör ni här? Regementets lades ju ner för 10 år sedan?", "Jag hoppade över den nedfällda bommen för det brukar aldrig vara någon militär här annars", "Jag brukar gå här varje dag" osv.

Har man inte återkommande verksamhet på övningsfältet kommer de att snabbt att reduceras i det allmännas ögon och även i kommunernas förvaltningar och ses som en tillgång för exploatering. I och med att regementet har försvunnit finns det heller ingen part på den lokala arbetsmarknaden att ta hänsyn till.

Tidigare bullergränser överklagas, man ser gärna att fältet försvinner så att man kan bygga på eller i närheten av dem. Exemplena är många, som Tofta på Gotland, Härads i Strängnäs eller Stenhammar i Gävle. Andra fält kan ha begränsningar sedan länge som Ravlunda i Skåne där man inte kan öva under sommar/turistsäsong.

Myndigheten kommer nog att få utkämpa sina strider gentemot kommunerna i flera år om de ofta attraktiva områdena. Finns det inga kommunala skatteintäkter att få så väger Försvarsmaktens intresse ganska lätt hos kommunfullmäktige i Bröthult...

J.K Nilsson sa...
30 augusti 2011 08:04  

CS, det finns ju skjutplatser på våra fält där man inte har någon elevering på vapnet att tala om för att skjuta mot målområdet men ändå skall det tas hänsyn till Dmax.

J.K Nilsson

Anonym sa...
30 augusti 2011 11:13  

Oplatsen, tag för svaret! Då förstår jag att det gäller att upprätthålla verksamhet för inte andra intressenter ska växa sig starkare.

CS sa...
30 augusti 2011 17:37  

@JK
Jag har svårt att bemöta det eftersom jag inte vet vad för bestämmelser du refererar till men det låter synnerligen märkligt. Säkerhetsinstruktionerna säger att du inte behöver ta hänsyn till Dmax om du kan säkerställa att första studs sker i avsett målområde (om nu det inte är på Dmax avstånd). Spontant så bör detta vara enkelt att säkerställa från en helikopter.

Det som dock skulle kunna begränsa skjutning från helikopter är skjutfältens bredd om man avser att flyga i hög hastighet och skjuta i sida. Det blir svårare att hantera men är fortfarande möjligt.

J.K Nilsson sa...
30 augusti 2011 19:18  

CS, nyckelordet är säkerställa. Jag har fått på tafsen då jag ville planera skjutning ifrån fordon i rörelse. Jag vet inte hur man säkerställer att turbulens och annat otyg sätter otrevligheter i vägen för en hyffsat säker skjutning.

J.K Nilsson

Anonym sa...
30 augusti 2011 20:16  

Känns som ni spekulerar mkt utan att direkt ha nån erfarenhet av att rita risker för skarp skjutning. Men ni behöver inte oroa er de går att skjuta utan dmax utan problem.

Magnus Redin sa...
31 augusti 2011 14:14  

Anonym 17:12, det borde vara så att det både behövs storstadsnära garnisoner med någon form av skjutfällt och behållande av stora riktigt bra skjutfält där de redan är etablerade.

Nära storstäderna finns det rekryteringsunderlag, civila experter och behov av militärt skydd vid kriser. Skippar man detta blir försvaret mindre effektivt i pang per peng och sämre på att skydda storstadsområdena.

Utan stora övningsfält går det inte att öva i fredstid och dessutom har de ett värde i samarbetet med våra grannländer. Om kriget står för dörren och allt är desperat lär det beslagtas mark för övande oavsett miljölagstiftning men det är ingen lösning för då är det försent.

Det som har fallit bort och som det är svårt att få råd med är många utspridda skjutbanor och små övningsfält för hemvärnets behov. Bästa lösningen på detta är troligtvis att vartefter utvidga KFÖ systemet och öva förflyttning av HV förband till de bra övningsområdena och däremellan samarbeta med civilt jaktskytte för den grundläggande vapenhanteringen med de personliga eldhandvapnen.

Jag vet inte vad det skulle finnas för alternativ till att öva flygvapnet över Vättern.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade