Siffror hit och siffror dit

Försvarsminister Sten Tolgfors är arg — och det med all rätt. Han har fått felaktiga siffror från Försvarsmakten avseende hur många kontrakt som tecknats med tidvis tjänstgörande personal. I kvartalsrapporten för kvartal 1 angav Försvarsmakten att nästan 2500 kontrakt tecknats per 110331, vilket gav mycket goda förhoppningar om att nå årets rekryteringsmål om 2800.

Nu visar det sig dock i delårsrapporten att siffran var felaktig. Istället för de 2447 kontrakterade visade sig den verkliga siffran vara 300. En viss skillnad kan tyckas. Försvarsministern har angett den tidigare meddelade siffran i en rad debattartiklar och liknande och har därmed en mycket olustig sits nu.

Konstigheterna slutar dock inte där. Försvarsmaktens Budgetunderlag för 2011, samt de hittills utkomna delårsrapporterna, anger 2800 som årets rekryteringsmål, vilket Försvar & Säkerhet uppmärksammade på Twitter. Försvarsministern anger i sitt blogginlägg om händelsen 2700 som mål, medan Försvarsmaktens planeringschef, konteramiral Odd Werin, uppger på Försvarsmaktens hemsida 2400 som rekryteringsmål. Viss förvirring infinner sig. Vad gäller? Vem ska man lita på?


I resultaträkningen kan man se att årets personalkostnader uppskattas landa på 12,3 mdr kr. Ökningen från 2010 avseende personalkostnader motiveras med anställningen av 2800 soldater, 250 officerare och 150 civilanställda. Ser man tillbaka till 2009 var motsvarande summa 10,7 mdr kr och 11,8 mdr kr 2010. 2009 och 2010 var kostnaderna för värnpliktiga och hemvärnspersonal strax under en miljard kr för att 2011 uppskattas fall till 500 milj kr.

På två år har alltså personalkostnaderna ökat med 1,6 mdr kr samtidigt som Försvarsmakten fått 3800 (+300?) soldater, medan kostnaderna för vpl/hv fallit med 500 milj kr och antalet värnpliktiga gått från 7300 till noll. Antalet yrkesofficerare är i det närmaste konstant, reservofficerare har minskat från 9000 till 8000 och civilanställda har minskat med ca 300 till 6763.

Det vore intressant att se den uppskattade totala siffran för personalkostnader när Insatsorganisation 2014 är intagen. Någonstans ska pengarna komma ifrån och det är inte förvånande att ÖB tidigare rest varningsflagg för att Försvarsmakten kommer att behöva ekonomisk förstärkning efter 2014 om lagda planer ska kunna genomföras.

Ännu en gång ter det sig mycket märkligt att inte ha planerat för en gradvis övergång från ett personalförsörjningssystem till ett annat.


Försvarsmaktens årsredovisningar
Försvarsmaktens kvartalsrapport 1/2011
Försvarsmaktens delårsrapport 2011

54 kommentarer:

Urban sa...
13 augusti 2011 19:29  

"har rapporterat förbandens målsättningar" ...? Men det var väl länge sen som förbanden var egna myndigheter, så det är ingen vettig förklaring.
Rekryteringsmål kan man definiera lite olika, skrivit på/skrivit på och kvar vid årsslutet/genomsnitt över året. Men det skulle ju lika gärna kunna tyda på att man frågat förbanden hur många de skulle vilja ha.

Johan J sa...
13 augusti 2011 19:44  

Så, massvis med värnpliktiga för låg summa, dock odugliga i strid, vs få anställda, dyra som f-n.

Förtroendeingivande.

Per A. sa...
13 augusti 2011 20:14  

Det är lätt att tänka sig att den informationskultur som FM verkar ha lagts sig till med, där bara positiv information rapporteras vidare uppåt, kan vara en bakomliggande orsak till sådan här felrapportering.

Anonym sa...
13 augusti 2011 21:02  

Hur svårt kan det vara att vara överens om rätt siffra. Det är ju bara att kolla i PRIO, Där finns alla sanningar och det är både enkelt och snabbt.


/M

Wiseman sa...
13 augusti 2011 21:05  

M: Exakt. Förmodligen lika lätt som att se till att all personal i internationella insatser får rätt lön och i rätt tid. Allt finns ju i PRIO...

Upandaway sa...
13 augusti 2011 21:21  

"Ännu en gång ter det sig mycket märkligt att inte ha planerat för en gradvis övergång från ett personalförsörjningssystem till ett annat."

Javisst, men en sådan gradvis övergång ägde uppenbarligen ingen politisk logik. Tänk om man bara hade fått en mandatperiod? Då hade det ju inte gått att förändra. Och med dagens riksdag hade det definitivt inte gått igenom.

Snabbt ska det gå, alla prob... hrm, "utmaningar" tar man sedan.

Och det nya försvaret är ju Frivilligt. Frivilligt! Då löser sig ju prob... utmaningarna nästan av sig själv!

Och gör dom det inte spelar det ingen roll, det är ändå ingen som ändrar röst efter hur det går med försvaret.

Oberon sa...
13 augusti 2011 23:10  

Noterar att försvarets direktörer för stunden inte direkt rider på någon större framgångsvåg:

Personaldirektören, ertappad med brallorna vid fotknölarna angående dubiösa uppgifter till RK om hur många soldater han anställt.

Informationsdirektören, föremål för chefsåklagare Johanssons mutbrottsutredning.

Ekonomidirektören, har ständig ebb i kassan - saknar minst 300 mkr.

Sist men inte minst, självaste generaldirektören - ständigt plågad av såväl Ekonomistyrningsverket som Riksrevisionen och Statskontoret för sin oförmåga att utöva rimlig styrning och kontroll inom myndigheten.

Vart är vi på väg?

Statsmannen sa...
13 augusti 2011 23:28  

Jag vill minnas att för varje omorganisation inom FM så skall det finnas en omorganisationsorder. Idag verkar det räcka med att "någon" knappar i PRIO för att ändra organisationen.

Vad gäller egentligen?

Statsmannen

Sumatra sa...
13 augusti 2011 23:53  

Några mdr hit och dit känns inte som så viktigt i sammanhanget. Det substantiellt viktiga i det här ärendet är försvarsministerns förlorade heder och att Försvarsmakten försatt honom i ett läge när någon stå-upp:are kanske får för sig att jämföra honom med t.ex. Bagdad Bob. Något sådant skall givetvis inte excellensen riskera att råka ut för- som en fläck på skölden, som riskerar att sudla ner all annan information som tidigare flödat ur detta objektivitetens ymnighetshorn.

Helt naturligt att statsrådet är upprörd. Vem vill förknippas med något som är uppenbart fel eller något som ingen människa vill eller kan tro på.

Malin (Tokyo) sa...
14 augusti 2011 01:20  

Johan J
Vad har du för grund för ditt påstående att värnpliktia är odugliga i strid? Så att ta ut de bästa för att bli soldater och befäl leder per automatik till odulgiga soldater och befäl, eller vari ligger logiken.

Sumatra sa...
14 augusti 2011 02:13  

2447 eller 300, spelar det någon roll när mellanskillnaden ändå täcks av välutbildade värnpliktiga och dessutom så skulle mellanskillnaden ändå ha varit i slutet av tjänstgöringstiden när IO2014 skall vara uppfylld år 2019.

Nä, det intressanta är frågan om vilka dessa 300 är. Är de ungdomar med fast anställning i det civila och tillsvidareanställningar eller är det 300 av alla dessa otaliga arbetslösa ungdomar?

Nu har vi kommit i det läget att vi har ett underlag för undersökningar av hur systemet fungerar i verkligheten. Har 300 arbetsgivare beviljat 300 anställda tjänstledighet, med option för fler tjänstledigheter i framtiden? Privata eller offentliga arbetsgivare, om någon?

Detta är den springande punkten och Center of Gravity i upplägget med tidvis tjänstgörande och detta måste undersökas.

Själv tycker jag att 300 ungdomar, med fasta anställningar ute i det civila, låter som ett överraskande gott rekryteringsresultat om det nu förhåller sig så.

Är det 300 arbetslösa, så har de gjort som Europas politiker och skjutit problemet med den egna arbetslösheten på framtiden, samtidigt som problemet växer över tiden. Vem anställer någon som vill vara borta från jobbet titt som tätt?

Anonym sa...
14 augusti 2011 02:21  

Ur delårsrapporten kan man läsa att samtliga delar ingående i hemvärnsbataljonerna är eller kommer att bli övade under året. Visserligen är målsättningen bara väpnad strid inom plutons ram men ändå, vad får man för 500 miljoner i övriga delar av försvarsmakten?

Vad skulle man inte ha kunnat få för två miljarder?

Görs inget radikalt tror jag tyvärr att dessa bataljoner är rödflaggade ungefär samtidigt som den “nya” armen skall vara färdig.
Om nu siffrorna stämmer går inte nyrekryteringen så värst lysande.

Eftersom herr Tolgfors dessutom anser att det vore oansvarigt att sätta in dem mot yrkessoldater är det kanske meningen att de skall bort på sikt.

@ Sumatra.
80 bataljoner hit eller dit?

@ Oberon.
Kan försäkra dig om att här på teatern kör vi så golvtiljorna knakar, köerna ringlar långa utanför biljettkassorna, och personalen är på topp.
Ja, vår prognos är i alla fall att det skall vara så när vi öppnar igen efter semestern!

Inkomsterna har ökat dramatiskt sedan vi införde den nya kreativa matematiken. Vi köper in godis för en krona hektot och säljer vidare för två kronor hektot.
På den enda procenten gör vi jättevinster.

Teaterdirektören.

(Direktören som inte gör någon skillnad.)

Wiseman sa...
14 augusti 2011 07:32  

Sumatra: Det är en synnerligen intressant fråga.

Anonym sa...
14 augusti 2011 08:56  

HV är ingen stridande enhet!!!
INGEN AM
INGA BILAR
INGA CHEFER
INGEN FYSISK SPÄNST

Obertan sa...
14 augusti 2011 09:36  

Positiv rapportering har fått en ny innebörd!!

@Malin.
Han var nog bara ironisk.

Självklart är en yrkessoldat bättre bättre övad i strid än en värnpliktig (om pengar finns samt att det kräver mer tid) men är det vad vi vill ha?

Det betyder inte att värnpliktiga är odugliga som många vill framställa det. Vi hade jävligt bra soldater innan men utrustningsmässigt haltade man efter inom vissa förband. Det är en kostnadsfråga.
Vad får vi idag, med dagens budget? Inte så mkt...

Jag hävdar fortfarande att ett värnpliktsförsvar är det mest kostnadseffektiva, kompleterat med anställda soldater i beredskapsförband som utgör ev beredskap.
Kostnad: Ja!
Effekt: Ja!

Kom ihåg att kvantitet är också en form av kvalitet...

Vidare är den sociala samhällsvinsten enorm om alla gör lumpen.

Johan J sa...
14 augusti 2011 10:29  

@Malin

Från Tolgfors egen Pravdasida:
"Idag skriver jag i SvD Brännpunkt tillsammans med Cecila Widegren om att kvaliten på det nya försvaret ökar med anställda soldater.

Sverige kommer redan i år att ha 6600 soldater anställda, varav 3900 på heltid och 2700 med interimskontrakt för tidvis tjänstgöring.

Det nya försvaret blir ett övat försvar – på alla nivåer. Heltidsanställda kommer att öva och göra insats på heltid. De tidvis tjänstgörande kommer med jämna mellanrum in för övning och insats.

Den som övar på heltid når en högre förmåga än den som inte gör det. Soldaternas och förbandens kvalitet avgör stridens utgång. Därför bygger Sverige nu ett avsevärt bättre övat och utrustat försvar än förut."

Anställd = bra
Värnpliktig = inte bra

Några tusen anställda = bra
Många tiotusentals vpl = inte bra

Anonym sa...
14 augusti 2011 11:02  

Är beredd hålla med Annonym 08:56.

Att ta terräng eller bedriva fördröjning med 4 magasin á 20 bulor kräver att FI av misstag skickar saabmål istället för soldater..

Sumatra sa...
14 augusti 2011 12:22  

Goa Teaterdirektören (02:21)

Inte skall du läsa min kommentar 23:53 bokstavligt.

Ars Poetica är den ända ursäkt som jag kan hänvisa till. Det är dessutom en ursäkt som direktören bör ha lätt att ta till sig.

Anonym sa...
14 augusti 2011 19:50  

Kom ihåg; ANSTÄLLDA soldater är MYCKET BÄTTRE än värnpliktiga. EN anställd soldat är bättre än 10 000 värnpliktiga. Allt enligt vår välinformerade och kompetente försvarsminister. Välövade är de också-alla 300.

Under vintern och våren 2011 var det många skribenter här på forumet som var mycket skeptiska till de siffror som Försvarsmakten redovisade avseende nyanställda soldater.

Hela tiden malde Tolgfors propagandaministerium samma pravda-rekryteringen går finfint-alla rekryteringsmål nås med råge-snabbt och snärtigt.

Underlagen bör rimligtvis komma från Försvarsmakten. Från vem? Fram med namn-vilka har rapporterat rena sagor? Den som gjort sig skyldig till rena sagor i rapporter-vilken trovärdighet har den? Har en militär chef rapporterat lögner i djupaste fred-är den officeren att lita på i krigstid?

UTRED detta lögnspektakel ordentligt. Ställ ansvariga till svars. Genomför KU-förhör med "statsrådet" Tolgfors och "överbefälhavaren" Göran Sverkerssssson.

Hur stor är den lilleputtkrigsmakt herrarna försökt skapa? Hur stor är den-HÄR och NU?

Öppenhet, Resultat och Ansvar. Amen.

Anonym sa...
14 augusti 2011 20:36  

Är Tolgfors mest inkompetent eller mest naiv? Han jublade avseende en NATO-rapport om den effektiva (lilleputt)-krigsmakt han skapat härom veckan.

Att armén var sååå liten som 300 man-som dessutom inte är tillgänglig innan en hel del lagar förändrats-visste NATO detta?

Vem är det som TOLGFÖR dessa lögner? Är det lille Tolgfors själv? Är det lilla Cecilia i försvarsutskottet? Är det mystiske Moore i Försvarsdepartementet-den reelle försvarsministern? Eller är det klabbharparn Göranson?

Lew sa...
14 augusti 2011 20:39  

Jag förstår inte varför alla är så oroliga. Har inte folk sett Gerard Butler och hans 299 polare läsa lusen av en hel bataljard skurkosaurusar?

Om det dög för Leonidas duger det för mig, herp-derp.

Anonym sa...
14 augusti 2011 20:41  

Det är väl kanske inte så konstigt att man har haft svårt att rekrytera deltidssoldater. Är det någon som kan förklara HUR de rekryteras. Själv har jag gedigen militär bakgrund med flera missioner i bra befattningar och skulle faktiskt kunna tänka mig att ställa upp för mitt land på deltid. Om nån vill ha mig. Jag har ett jobb där det skulle funka. Heltidssoldat är INTE aktuellt, heller inte HV. Men trots att jag letat aktivt kan jag inte ens hitta hur man gör för att fråga om man får bli "deltidare", ens på FM hemsida. Visst, jag kan ringa, men underligt är det att det inte går att hitta info.

Anonym sa...
14 augusti 2011 21:01  

Israeliska värnpliktiga... enligt trovärdig källa-statsrådet Tolgfors-måste de vara inkompetenta och otränade. Värnpliktiga är otränade och oförmögna att ingå i ett lands försvarsmakt.

Har Tolgfors rätt? Har Tolgfors nyinrättade Indelningsverk skapat det vårt land behöver? Vilka kontrakt har upprättats med de nutida Rotebönderna för att få loss de indelta soldaterna för tjänstgöring på exercisheden?

Eller har Tolgfors skapat uniformerade torpare? Hur många Övningsdygn har de indelta soldaterna fått under det senaste året? Kan slå vad om att INGEN inyanställd-indelt-soldat i Sverige fått mer än 50 övningsdygn under det senaste året. INGEN.

De värnpliktiga hade undefär 100 övningsdygn under de 227 dagarnas tjänstgöring.

Tolgfors har skapat en pajaskrigsmakt-oförmögen till allt större än grupps strid.... mot Hedenhös.

Anonym sa...
14 augusti 2011 21:08  

Kicka oduglige Göranson omgående. Han är en mästerlig vävare till kejsarens nya kläder. Som officer är han kass.

Låt Göranson bli äppelbonne i Kristianstad. NU. Låt oss andra i FM slippa den klent intellektuellt rustade "verkschefen"-hej då Göransson.

Wiseman sa...
14 augusti 2011 21:10  

Nu räcker det med bashing. Kom med sakliga argument istället.

Håll en god ton i kommentarerna!

Anonym sa...
14 augusti 2011 22:13  

Tacksam om någon kan upplysa om vad det är för interim-kontrakt som avses. det kan ju inte bara vara mellan individen och FM, det torde väl även vara en arbetsgivare inblandad också...? Har jag missat något? Det skarpa lagutrymmet finns ju inte ens i riksdagens fantasi än så länge. Tacksam för upplysning.

Thomas L sa...
15 augusti 2011 07:03  

Wiseman,
Trots ett illa valt språk finns det viss relevans i vad "anonym 21:08" skriver.
ÖB har, som myndighetschef lämnat fullständigt felaktiga siffror. Därför bör ansvar utkrävas. Och detta ansvar faller tungt på ÖB eller åtminstone på generalsnivå. Men ansvar bör också utkrävas på handledarnivå. Och i detta fall finns det mycket talar för avskiljande från tjänst på grund av uppenbar försumlighet och icke tillfredsställande ledarskap. På båda nivåerna.
För det borde inte vara så förtvivlat svårt att räkna underskrifter på ett anställningskontrakt för att bli deltidssoldat.

Anonym sa...
15 augusti 2011 07:20  

Apropå öppenhet och saklighet i Försvarsmaktens information till svenska folket...

Är i Afg i denna stund och reagerar på mil.se rapportering. Den senaste 2 veckorna har 2 incidenter skett, vilka har tvättats en hel del och därefter informerats kring på hemsidan - Ett civcas och en soldat som förlorat ett ben.
Visst, inget konstigt med viss tvätt.
Vad jag reagerar över är att dessa tråkiga nyheter alltid hamnar långt ner i nyhetslistan trots att de "datummässigt" är färskast. Det blir så uppenbart att på förstasidan skall det alltid vara goda nyheter. De dåliga och obekväma finns alltid några musklick bort.
Osar ruttet!

Sinuhe the Egyptian sa...
15 augusti 2011 07:41  

Jag har skrivit lite om schabblet med den interimistiska lösningen på min blogg, hälsa gärna på där.

Oberon, det är inte personaldirektören som har givit felaktiga siffror avseende övergångslöningen. Dessa siffror kommer från PROD.

Övergångslöningen finns just för att ingen individ har rätt till ledighet från sin civila sysselsättning. Avsiktsförklaringen är därför icke bindande. Detta var det bästa som gick att ta fram för cirka ett år sedan.

Tyvärr har förbanden tydligen inte valt att jobba med verktygslådan som togs fram, med undantag för Lv 6.

Det är också synd att det eviga tugget om att "det saknas avtal" får genomslag. Det saknas framför allt författningsstöd för GSS/T - behovet av ett kollektivavtal finns kanske också men är av mindre dignitet.

GMY

Sinuhe

Sinuhe the Egyptian sa...
15 augusti 2011 07:45  

Thomas L, läs vad jag skrev tidigare.

Övergångslösningen handlar inte om någon "anställning" förrän individen infinner sig till tjänstgöring. Innan dess är det en väldigt lös associationsform mellan individen och Försvarsmakten.

De individer som skrivit under avsiktsförklaringen (samt eventuellt tjänstgöringsplanen) återfinns INTE i system PRIO förrän de infinner sig till den första anställningen/tjänstgöringen. Intill dess att författningsstöd finns på plats erbjuds de en vanlig ALVA-anställning.

GMY

Sinuhe

Anonym sa...
15 augusti 2011 13:41  

Hela 300 soldater som skrivit på för deltid?
Det måste vara något fel? För det är ju för många...

Vad jag har hört så har det mässats hela tiden om att deltidsversionen inte är klar ännu. Och det från flera håll utanför och inom FM!

Kan det vara så att det ligger massor av GSU soldater på väg in? Så siffrorna har varit någon av dessa estimat?

Dessvärre en "snäll" kavajhytt av försvarsministern mot ÖB.
Hade nog varit bra att sparka någon i övre delarna på HKV så att det blir en uppsträckning.
För hur många av dom har varit lika medvetna såsom tiotals bloggare/kommentatorer om orimligheten i alla dessa uttalanden från försvarsministern?

Hur många i denna soppa är släkt med baron von Münchhausen?

/Tinhead

Anonym sa...
15 augusti 2011 17:31  

Är det bara jag som reflekterar över att balansräkningen visar en prognos om -6,4 miljarder vid årets slut?? Detta köttben verkar ha gått alla förbi (gissar att de flesta slutade läsa vid "vi har rapporterat fel siffror")
Eller kan någon ekonomie bevandrad förklara???
//Ekonomie obegåvad?

Wiseman sa...
15 augusti 2011 18:46  

07.20: Mil.se har uppdaterat sin text om händelsen nu verkar det som. Publiceringen av din kommentar fördröjdes.

Anonym sa...
15 augusti 2011 19:21  

@Anonym 21:01
Det finns gott om soldater som har haft massor av fältdygn åtminstone om vi räknar med hela 2010. 2011 har varit ett mellanår än så länge.
Under 2010 hade många förband 50+ ÖD.
Du ska vara glad över att du anonymt slog vad för du hade annars fått slanta in.

Att alla värnpliktiga inte är kassa är väl IDF ett exempel på men IDF går inte att jämföra med svensk värnplikt då IDF har mellan dubbelt och tre gånger så lång som den svenska var. Att delar av tiden dessutom genomförs som skarp tjänst ökar bara IDF:s förmåga.

Sinuhe the Egyptian sa...
15 augusti 2011 19:35  

Tinhead

Min gissning, som inte grundas av spaning, är att siffran "cirka 300" är det antal som skrivit under den "avsiktsförklaring" som är det ena dokumentet i hela övergångslösningen. Hur många som därutöver skrivit under en "tjänstgöringsplan" har jag ingen koll på.

Med andra ord tror jag inte att siffran 300 är ett estimat. Snarare är det nog så att det finns fler som skrivit under "avsiktsförklaringar" än vad förbanden rapporterat in.

Dina övriga kommentarer lämnar jag utan åtgärd eftersom jag inte anser att det tillför något att använda diverse invektiv.

GMY

Sinuhe

Sinuhe the Egyptian sa...
15 augusti 2011 19:44  

Du anonyme som vill bli "deltidssoldat" och inte lyckas hitta information: jag håller med om att det borde finnas en särskild "ingång" på mil.se om möjligheterna att bli GSS/T (enligt övergångslösningen just nu men på "riktigt" under 2012).

Några förband har lagt ut information - exempelvis P 4 och P 7.

GMY

Sinuhe

Anonym sa...
15 augusti 2011 20:16  

Replik kl 1921; Wow-det nya indelta soldaterna hade under 2010-ett NBG-år ska man dra sig till minnes-alltså ungefär hälften av de övningsdygn som värnpliktiga genomgående fick.

Under en värnpliktig F-soldats 227 dagar GU var ca 100 dygn i fält. Jag hävdar igen-att de nya indelta soldaterna inte kommer upp i mer än halva den mängden fältdygn generellt.

Välövade? Tjaa kanske det. Välövade jämfört med något-t ex en slutövningsfärdig värnpliktsomgång-eller ett första KFÖ-förband-då är sannolikt de nya Raskens-soldaterna på efterkälken direkt.

Anonym sa...
15 augusti 2011 21:13  

@Anonym 20:16
Visst hade värnpliktsförsvaret sina fördelar. En av dessa fördelar var gratis arbetskraft för depåtjänster, tjänster som det under värnpliktstidens sista år betalades dyra pengar för.
Under värnpliktstidens sista år kännetecknades av få rejäla övningar och låg PersQ.

2010 hade anställda soldater 50+ ÖD OCH ett större antal fältdagar. Det går trots allt att bedriva utbildning i fält utan att för den skull sova i tält.


Jag har tjänstgjort med både anställda soldater och värnpliktiga och kan konstatera att de anställda hinner betydligt längre och når en högre PersQ än de värnpliktiga. Det säger väl sig själv egentligen. De är välövade och sköter sig väl i strid. Dyra men duktiga.

Sinuhe the Egyptian sa...
15 augusti 2011 22:34  

Snälla alla ni som vill vara helt anonyma - hitta på ett "nick" så man kan tilltala er!

GMY

Sinuhe

Anonym sa...
15 augusti 2011 22:58  

Replik kl 2113; För tredje gången-under de 227 dagar en F-soldat gjorde GU var mängden fältdygn med övningar av olika karaktär-dygnet runt- ngefär 100.

Det du beskrivit, väldigt tydligt, är att de nya indelta soldaterna, NewRaskens, under 2010-ett NBGår-hade 50 fältdygn, övningsdygn. Det ger en tydlig fingervisning att NewRaskens endast övar halva mängden mot vad värnpliktsförsvaret gjorde.

Train hard-Fight easy-fungerade i värnpliktsförsvaret. Fungerar inte i den nya pajaskrigsmakten.

Malin sa...
15 augusti 2011 23:01  

Replik; anonym 20;16
Det är maximalt märkligt det du skriver eftersom det inte utbildats yrkessoldater från scratch riktig ännu, bara GMUare och GMU är, som du säkert vet, bara ett prova-på praktikantläger med klart lägre krav och tempo än värnpliktsutbildningen på sin tid; enligt AMF1 officerares med erfarenhet från båda systemen. Anställda yrkessoldater GSS/K är f.d. värnpliktiga och är produkter av värnpliktssystemet. De yrkessoldater som “hunnit längre och sköter sig väl i strid” du nämner existerar helt enkelt inte ännu.

Malin

Anonym sa...
16 augusti 2011 07:06  

@22:58
Du får gärna berätta mer om de fantastiska F-värnpliktiga. Det jag har sett av den kategorin har inte varit värt att hylla.
Värnpliktsresultatet var ganska mediokert i början på 90-talet och var helt kasst i början på 2000-talet.
När den lades till handlingarna var värnplikten så anorektisk att det var sorgligt.
Under åren 2003-2010 har det gjorts såna avkall på GU:n att soldaterna inte nått de utbildningsmål man avsett, inte på långa vägar. Som goda utförare av order har Utbildningsledarna ändå sett till att tillräcklig andel fått godkända betyg genom att sänka kraven.

Det har inte funnits ekonomi att öva för; utrustning och mtrl har varit bristfällig och; kompetens och förmåga hos personalen varit otillräcklig.

Det jag skrev för dig var att stick i stäv med vad du påstod var det förband under det senaste året som hade mer än 50 ÖD. Du kan lägga till 12:or i fält till det så är du raskt uppe i 100+ dagar i fält som motsvarar dina 100 dagar för F-soldaterna.

@Malin
De soldater jag avser är soldater med genomför grundläggande militär utbildning som sedan anställts, utbildats vidare och sedan satts in.
De jag hittills har sett har bla kommit via sk. "frivillig värnplikt" men visst har en del gjort vanlig GU. Det är inte det viktiga utan det som är viktigt i sammanhanget är att de anställts och därför kunnat utvecklas i soldatyrket, till skillnad mot tidigare.

/Insatschef

Thomas L sa...
16 augusti 2011 08:38  

Sinhue,
De som anställs eller placeras på högkvarteret är utvalda för att de är särskilt skickade att bedriva stabstjänst. Precis på samma sätt som truppare och sjöman och piloter och mekaniker tjänstgör vid sina specialiteter.
I det perspektivet blir oförmågan att räkna till trehundra än mer beklämmande. Och även om vi hade avsiktsförklaring kontra kontrakt torde det finnas möjlighet att kommunicera detta i de dokument som redovisar personalläget.

Jag kan personligen bli lite uppgiven i sådana ärenden. När ska debaclet räknas som graverande för att HKV inte ska få tugga på i gamla hjulspår?

Malin sa...
16 augusti 2011 11:18  

Thomas

En ytterst pytteliten del av HKV är stab om man betraktar stab i dess klassiska betydelse. Stab är en enhet med SO till S9 funtioner till uppgift att inhämta underrättelser, samordna krigsförband och leda strid. För armens och flygets del behövs inte annat än en förstärkt bataljonsstab bestående av en öv, ett par övlt, några majorer och kaptener. Nej, HVK är snarare en gigantisk administration med utredare, kaffekokare, logotyputvecklare, reklammakare, sifferfrisörer och adminsitratörer.

Krav för att komma in i HVK är att man kryssat för att man avgudar Tolfors försvar o ideer, att man ämnar slicka NATO i baken och gillar olika krig i världen om det gynnar USA.

Malin

Malin sa...
16 augusti 2011 14:04  

Insatschef,

Det jag alldrig greppar är varför hela etablisemanget tror att anställning per autmatik leder till fördigheter och förmågor. Det enda som betyder något i sammahanget är ju personliga egenskaper, matriel, utbildning och övning . Med nuvarande intag och budget så kommer omöjligen FM att med framtida förband att överträffa vpl brigadförband med avseende på samtliga ovan nämnda måttstockar.

När det gäller övning så ger, med avseende på förbands förmåga i allmänhet och samverkanssförmåga i synnerhet, brigad-KFÖer tio gånger mer än KFÖer där endast plutonsövningar och banskjutning ingår. Så att jämföra en veckas plutonsövning i yrkesförsvaret med en veckas brigadövningar i värnpliktsförsvaret är helt missvisande.

Vad är då två veckors GSS/T plutons KFÖ per år värd med tanke på att strid alldrig kommer att förekomma i enskilda plutoner eller kompanier utan i en brigadbataljon som utgör en anpassad delkomponent i en fullständigt integrerad och samövad brigad med samtliga truppslag ihopfogade till ett team?

Marginellt, inte mycket!

Malin

Anonym sa...
16 augusti 2011 15:22  

@ insatschef

Vad det gäller F-soldaterna så blev dessa bra på det de skulle vara bra på dvs att statiskt försvar och MOUT, anfallsteknik avhandlades i mycket lite omfattning. Så korrekt använt kunde dessa väl mäta sig med vilket förband som helst förutsatt att man höll sig till områden som ex bevakning.

Då jag själv hade förmånen att göra GU på ett sådant förband så kan jag bara konstatera att det vi gjorde på regementstid var att öva öva öva och det vi gjorde på ledig tid var att sitta i E-sim hallen, vilket slutade med att vi hade mer övningstid som eldledare än art eldledarna.

Sedan kan jag konstatera att GMU utbildningen inte kan jämföras med GU då den bara avhandlar grunderna och även om dessa ska in i ett HV förband så måste dessa utbildas vidare för att klara av att agera i pluton och kompanis ram.

/Grp Ch

Anonym sa...
16 augusti 2011 19:25  

@Grpch
F-soldater fanns i de flesta truppslag i Armén. Bland annat var stora delar av markstridsdelarna F-soldater. Dessa hade inte bara bevaka-uppgifter utan var hyffsade på alla uppgifter som tilldelades. Hyffsade, inte mer.
När samma kategori soldater får mer träning blir de bättre, något som vi nu får uppleva med anställda soldater.


@Malin
Jag har jobbat med värnpliktiga förband och samövat med I19 (där du gjorde GU) samt gjort internationell insats med sk "Internetförband" (bla I19). Det var på den gamla tiden.
Jag har dessutom tjänstgjort nationellt och internationellt med anställda soldater.

Traditionell GU räcker inte långt och heller inte enkom GMU men det är det ingen som talar om utan det rör sig om GMU + befattningsutbildning + förbandsutbildning. Med anställda förband når man längre. Det är beprövat, väl beprövat. Anställda soldater är dyra men bra.

/Insatschef

Anonym sa...
16 augusti 2011 19:48  

Tolgfors!! Hur många soldater har nu Sverige gripbara här och nu? Vilka ingrepp, jämförbara med Partiell mobilisering eller större i det riktiga svenska totalförsvaret, krävs för att få soldater "här och nu"?

Anonym sa...
16 augusti 2011 23:09  

Wiseman

Såg att du kommenterat på Cynismer

Om vi kände till skrivreglerna för försvarsmakten.se skulle vi baxna...

Om det nu finns nedskrivna skrivregler för försvarsmakten.se så är de väl offentlig handling?

De kan väl inte vara hemliga?

Man borde väl således kunna begära ut dem?

Wiseman sa...
17 augusti 2011 06:58  

23.09: Borde vara så.

Varnplikt 06/07 sa...
17 augusti 2011 20:42  

Gällande värnpliktsförbandens träning.

För oss som tjänstgjorde 2006/2007 så avslutades övningsåret med en vad som skulle ha varit 5 veckors krigsförbandsövning där P4, P7, I19, K3, Ledningsregementet, Trängregementet, Ing2 och SkyddC deltog.

På grund av budgetnedragningar så försvann lite mer än en vecka men totalt blev det mer än 21 fältdygn med en styrka som nästan motsvarar de planerade manöverbataljonerna.

Om soldaterna kallas värnpliktiga eller GSS gör ingen skillnad i fält. Det viktiga är att de tränas tillräckligt mycket. Men med anställda soldater innebär det miljonbelopp i kostnader för fältdygn i en organisation vars budgetuppföljning är så usel att man även då endast en liten andel av de tjänstgörande kostade fältdygn ofta ställde in eller kortade övningar.

Anonym sa...
18 augusti 2011 06:49  

Ja, övningsserien 06/07 lämnade en del övrigt att önska.

Zorro sa...
18 augusti 2011 22:38  

Det var väl en chef från armen som var i karriären och i sedvanlig ordning sopar skiten under mattan så att det ska se bra ut. Spelar ju ingen roll när man fortfarande sitter bara två jävla år som chef innan man skall vidare i karriären! Skithögarna växer överallt. När fan skall vi lära oss ta till oss kritiken och omsätta den i praktiken? ANSVAR (ÖRA) och minst 5 år borde väl gälla nu??? Befodran endast om man är duglig enl. underställd personal!

Anonym sa...
19 augusti 2011 17:02  

Idag har tydligen Fömin "sträckt upp" sin myndighetschef:

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article13495917.ab

Undrar när - f'låt jag menar om - vi får läsa detta a'la Lagerstens version på "FM kommenterar" ?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade