Rekommenderad läsning

Försvarsministern skrev igår på sin blogg om att nu har även Tyskland "tänkt rätt" och gått över till ett yrkesförsvar. Siffrorna som redovisades gjorde att man lyfte lite på ögonbrynen. Försvar & Säkerhet har granskat detta närmare i ett nytt publicerat inlägg som varmt rekommenderas. Inte helt förvånande har man kommit fram till andra siffror än försvarsministern. Intressant i sammanhanget är också de förmåner och ersättningar som tyska soldater får vid skarpa insatser. Vid deltagande i insats i Afghanistan erhåller soldaten ett skattefritt lönepåslag om 110 euro per dag utöver den redan skattefria grundlönen. Det är en viss skillnad mot vad en svensk soldat tjänar. Den här bloggen har sedan starten drivit frågan om att svensk militär personal på skarpa insatser ska skattebefrias och kommer så att fortsätta. Det är för staten en ringa kostnad med tanke på hur individer det berör, samtidigt som det betyder oerhört mycket för den enskilde, såväl på det moraliska planet som vad som till slut landar i plånboken.

Om skillnaden i förmåner för tyska och svenska soldater nämner försvarsministern mycket lite. Är man ytterligare intresserad av skillnaderna i förmåner för svenska soldater och soldater i Afghanistan från de övriga nordiska länderna, rekommenderas Johanne Hildebrandts nya bok Krigare som kommer ut nu i september.

Ersättning och förmåner är oerhört viktiga faktorer när det handlar om att rekrytera och behålla personal. Man kan dock konstatera att Försvarsmakten varken i dagsläget eller i framtiden kommer att ha råd att erbjuda sina soldater och officerare konkurrensmässiga löner och förmåner såvida inte försvarsbudgeten förstärks. Lägger man därtill på de omfattande materielinvesteringar som måste göras under den kommande tioårsperioden för att ersätta kritiska materielsystem som då går mot sin livslängds slut, inser man att det ser riktigt, riktigt illa ut.


Annan rekommenderad läsning är FM hemsida där striden i Afghanistan för två veckor sedan där en svensk soldat kom att förlora ett ben beskrivs. Det är reportage av denna kaliber som bör eftersträvas i FM information. Bra jobbat FM!

74 kommentarer:

Anonym sa...
31 augusti 2011 20:41  

Konstitutionsutskottet-har det försvunnit? Eller så kanske Tolgfors just gör det alla partier tycker..... och då får han ju Tolgföra allt vad han orkar.... vore nåt att få höra Tolgfors jämföra tyska soldaters löner med det han erbjuder di svenske....

Försvarsmaktens koncernchef, f-låt Tolgfors krigsmaktschef, har säkert inget att säga om denna löneskillnad heller..... ingen verkar ha sett krigsmaktschefen på över ett år.... utom arbetsförmedlingen....

Och facket-denna gigant-vad säger det om skillnaden mellan de tyska lönerna och de svenska?

Kanske det går att sänka lönerna lite till?

Försvar och säkerhet sa...
31 augusti 2011 20:43  

Ja, kombinationen föråldrad materiel och underbetalda anställda får vi inte hamna i. Johan

Anonym sa...
31 augusti 2011 21:01  

Johan-vi är just där. Välkommen till vår verklighet.

Anonym sa...
31 augusti 2011 21:37  

Apropå olämpliga kombinationer…

Vad sägs om havererad personalförsörjning i kombination med havererad materielförsörjning?

I kombination med havererade datorsystem för de båda försörjningssystemen?

I kombination med underdimensionering och underfinansiering?

I kombination med brist på systemförståelse och förståelse för funktionella och logiska samband i de båda försörjningssystemen?

Det vore väl alldeles olämpligt om vi skulle hamna i den situationen?

Tur att vi inte är där…
Eller ?

Bombroddaren sa...
31 augusti 2011 21:51  

Minns ubåtsjakten och förmånsbeskattningen av de mål man fick där. Lite väl stark finanssektion i statsledningen kan tyckas..
Suboptimering är ett annat passande utryck.

Sinuhe the Egyptian sa...
31 augusti 2011 22:16  

Det är trist att läsa diverse domedagsprofetior om "havererad personalförsörjning" när det i realiteten inte finns några tydliga tecken på en sådan fullständig katastrof - inte vad jag kan se här och nu i alla fall. Däremot ligger det massor av utmaningar och potentiella minor längs vägen kanske. Kartan stämmer ju inte alltid med terrängen.

Jag håller däremot med Wiseman och många andra att en skattebefrielse för utlandstjänstgöring skulle vara ett väldigt tydligt sätt för staten Sverige att visa sin uppskattning för de män och kvinnor som tjänstgör på de exotiska platser som riksdag och regering bestämt.

Ett sådant beslut skulle säkert strida mot en mängd vedertagna regler och principer. Men "hur svårt kan det vara" om man verkligen vill?

GMY

Sinuhe

Anonym sa...
31 augusti 2011 22:21  

Vet inte vilket som är värst:
Verkligheten vi befinner eller den verkligheten våra chefer och propagandaministeriet vill få oss tro att vi befinner oss i?
/Trois etoiles

Sinuhe the Egyptian sa...
31 augusti 2011 22:24  

Nu har jag läst ministerns blogginlägg. Det är lite trist att han fortfarande tror att det skrivs ett "kontrakt" och inte att det sker en anställning.

Möjligen skrivs det ett "kontrakt" i Tyskland men inte i Sverige.

Hans jämförelse mellan 170 000 anställda tyska soldater och 50 000 i Sverige haltar betänkligt (men är kanske bara vagt formulerad).

Sverige kommer att ha 7 000 + 9 000 anställda gruppbefäl, soldater och sjömän - blandat kontinuerligt och tidvis tjänstgörande. Dessutom cirka 22 000 personer i Hemvärnet, varav merparten befäl och soldater med hemvärnsavtal. Några 50 000 anställda soldater lär inte finnas på plats inom överskådlig framtid i Sverige.

GMY

Sinuhe

Anonym sa...
31 augusti 2011 22:48  

@ Sinuhe

Jag kan förstå att du tycker att det är trist att läsa vad som skrivs på den här och andra bloggar

Havererad kanske du också tycker är ett trist ord att läsa

Men vad jag tror att många andra tycker är mycket värre än trist är att vi har en personalförsörjningsstrategi (och en materielförsörjningsstrategi) som är fastställd att genomföras utan att den är ordentligt genomtänkt.
Den är inte kostnadsberäknad (det finns ingen som kan visa att den kommer att spara pengar).

Förändringsarbetet är inte förankrat hos dem som ska genomföra större delen av förändringen.
Och FM håller på att tappa folkförankringen helt.

Men det värsta tror jag är när chefer tror att vi är på rätt spår och att det bara är att kavla upp ärmarna (inte deras egna - utan andras) så ska det säkert ordna sig...

Bit ihop och ta utmaningen...

Anonym sa...
31 augusti 2011 23:02  

Men Hallå 22:48

Du verkar ha missat ett par grundläggande saker

Det nya personalförsörjningssystemet infördes inte för att spara pengar

Det infördes för att vi ska kunna beordra soldater på internationell insats (om de skulle vägra att åka frivilligt)

Man trodde ju att det inte gick att få tillräckligt med soldater till insatserna med värnpliktssystemet

Om det senare kommer att visa sig att det blir dyrare så är det ju tråkigt

Men vi kan iaf beordra de soldater vi anställt som skrivit på "kontraktet" på insatser

Förankring är inte att lita på - det är bättre att ha anställda som har skrivit på kontrakt om att de ska göra som de blivit tillsagda

STAGECOACH sa...
31 augusti 2011 23:38  

Beklagar liknelsen, men jag tycker det finns tendenser till Bagdad-Bob i Sinuhes syn på Det Nya Försvaret. Vad som håller på att byggas upp är en chimär, ett luftslott. Kejsarens nya kläder. Jag har ingen aning om vad Sinuhe jobbar med, men mycket talar för att han sitter mitt i smeten, mitt i ett kamikaze-uppdrag. Problemet är att han verkar ha accepterat det.

Sverige förtjänar ett riktigt försvar. Just nu är det - ursäkta alla försvarsvänner - en operettarmé, låt vara att det finns en liten klick som övar plutons strid i främmande land. Vi kan på sin höjd försvara Södertälje kyrkby om det skulle behövas.

Anonym sa...
1 september 2011 00:03  

Folkförankringen tappas, ja i stället för att synas i vår verkliga miljö deltar FM nu på allehanda "event" med fritt blås ekonomiskt! Fräcka reklamkampanjer med det fyndiga "Välkommen till vår verklighet" kopplas till en verklighet som är i fritt fall. I stället för att rekrytera genom bra utbildning och trovärdigt ledarskap ska nu HRC, RekryC, Infostaben m fl engageras. Snacka om suboptimering!
Men det kanske blir bättre med införandet av Basorg 13....
/
En i verkligheten

Anonym sa...
1 september 2011 00:29  

Det finns en personalkategori som man inte lyfter fram speciellt mycket.
Vi kommer att ha krigsplacerade soldater som endast genomgått GMU i våra förband! Jag kan dock inte se när och hur vi skall kunna nyttja dessa? Endast efter regeringsbeslut?

Skulle vara roligt att höra herr Tolgfors jämförelse med dessa och de värnpliktiga i det gamla systemet. En tremånadersutbildning provades under en mycket kort tid även under vpltiden. Försöket sågades av samtliga inblandade. Undrar vad som har förändrats i slutsatserna?

Domedagsprofetior;
“Försvarsmakten kan konstatera att dagens ekonomiska förutsättningar
inte medger ett långsiktigt vidmakthållande av beslutad insatsorganisation.”
“Försvarsmaktens inriktning för verksamheten
åren 2013 och 2014 förutsätter således att organisatoriska förändringar kan förberedas och genomföras från år 2013.”

Lite text ur BU. Där radas även en mängd grundförutsättningar och antaganden upp som måste genomföras för att omställningen skall lyckas.

Meningar som denna “Fokus för planeringen i myndighetens budgetunderlag för år 2012 är att, i den takt ekonomin medger, fortsatt utveckla krigsförbandens tillgänglighet och användbarhet…” återkommer med samma innebörd “ i den takt ekonomin medger.”

Som jag tolkar helheten är FM övertygad om att omställningen inte kommer att kunna genomföras med de planeringsförutsättningar som nu föreligger.
Då kanske vi skall koncentrera oss på problemen (det som ibland kallas utmaningar) och inte syssla med kreativ bokförning för att försöka lura systemet.

Att stå med huvudet i sanden och agera cykelställ brukar inte föra saker och ting framåt.

Jag tycker inte man kan tala om ett havererat system, vi lever ännu så länge på värnpliktsarvet och har inte börjat leverera från grunden. Det är först när detta är i gång som man se hur kvantitet och framför allt kvalitet utfaller.

Teaterdirektören.

PS.Snälla, finns det ingen i vår försvarsministers närhet som kan få slut på pinsamheterna.

Sinuhe the Egyptian sa...
1 september 2011 07:10  

22.48 och 23.02

Det nya personalförsörjningssystemet infördes inte för att spara pengar - även om Pliktutredningen redovisade en räkneövning som visade att det faktiskt skulle bli billigare att producera 3 000 "insatsberedda soldater" i det nya systemet. Inga länder som lämnar plikten gör det för att spara pengar.

I Sverige började vi avveckla stora delar av mängdmaterielen långt innan det formella beslutet togs att lägga plikten vilande. På något märkligt sätt var beslutet att lägga plikten vilande taget innan riksdagen beslöt så.

GMY

Sinuhe

Sinuhe the Egyptian sa...
1 september 2011 07:17  

Stagecoach

Jag vill markera att jag djupt ogillar din liknelse med Badad Bob (Mohammed Said as-Sahaf, informationsminister under Saddam Hussein).

Det faktum att jag inte delar alla domedagsprofetior innebär inte alls att jag inte kan se problem i reformen och dess genomförande.

Om du går in på min blogg kan du exempelvis se att jag har uppmärksammat att det saknas systemredundans för GSS/T.

Wiseman´s blogg är Sveriges största försvarsblogg. Jag tycker vi kan hjälpas åt att hålla den ren från personangrepp och förklenande liknelser vid olika diktaturers betalda hantlangare.

GMY

Sinuhe

Sinuhe the Egyptian sa...
1 september 2011 07:24  

00:03

Så du menar att Försvarsmakten, som nu ska rekrytera cirka 4 000 individer årligen till GMU, inte ska få agera som alla andra aktörer på arbetsmarknaden utan bara ska "rekrytera genom bra utbildning och trovärdigt ledarskap" och inte använda befintlig kompetens inom INFOS och FM HRC (RekryC finns inte längre)?

Försvarsmakten har väl alltid arbetat med "events". Vad är Regementets Dag om inte ett "event"?

Jag tror faktiskt att Försvarsmakten måste välja attraktionsverktyg som är anpassade till varje målgrupp. Attraktionen ska sedan stödjas av det goda ledarskapet och en bra utbildning. Men det räcker nog inte i en värld där informationen från olika kanaler tränger sig in även i våra innersta rum.

GMY

Sinuhe

Sinuhe the Egyptian sa...
1 september 2011 07:31  

Teaterdirektören!

Var har du läst att man blir krigsplacerad när man går in i befattningsutbildningsskedet? Min bild (inte kvalitetssäkrad) är att vi inte alls kommer att ha krigsplacerade soldater med bara tre månaders utbildning.

Efter genomgången GMU om tre månader kan en anställning erbjudas. Anställningen är en tidsbegränsad längre anställning. De första sex månaderna (siffran kan variera en del) genomgår soldaten ett befattningsutbildningskede. Först därefter bör man kunna vara rimligt användbar i sin insatsbefattning i sitt krigsförband.

Men - det kan vara så att du har rätt i att man krigsplaceras omedelbart vid anställningstillfället - men jag tror faktiskt inte att det är så.

Ha det!

GMY

Sinuhe

Wiseman sa...
1 september 2011 08:18  

Instämmer med Sinuhes kommentar från 07.17:

Håll en god ton i kommentarerna

Anonym sa...
1 september 2011 10:15  

@ Sinuhe

Rekryteringsmyndighetens hemsida.

"Efter GMU blir du krigsplacerad.
Personalförsörjningssystemet som infördes den 1 juli 2010 innebär att du blir krigsplacerad när du har genomfört Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning (GMU)…"

Teaterdirektören.

Sinuhe the Egyptian sa...
1 september 2011 18:35  

Teaterdirektören

Du har tydligen helt rätt. Man kan fundera på om regeringen vet det?

Iofs innebär in krigsplacering bara att man är tvingad att genomföra verksamhet enligt värnplikten (grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänst samt krigstjänst) om regeringen har aktiverat värnplikten igen. Jag tror inte vi ska tolka det som att det skulle planeras att skicka en nybliven GSS efter tre månaders utbildning till ett skyttekompani i MeS.

Fast nu är jag möjligen ute på tunn is...;)

GMY

Sinuhe

Anonym sa...
1 september 2011 20:17  

Appropå krigsplacering. Efter drygt tio år i FM så väntar jag fortfarande på min krigsplacering. Så inte verkar det finnas någon brist på personal att krigsplacera?

//JOPP

Anonym sa...
1 september 2011 22:58  

Visar här med min enorma uppskattning till det tillsynes oediterade inlägget om striden som låg försvarsmakten.se synd att man inte kan klicka typ gilla där^^
Längesen man läste något så ärligt på en officiell sida.
Markstridsofficer

Anonym sa...
2 september 2011 12:16  

Min bild angående krigsplacerade tremånaderssoldater skiljer sig en del från din.
Med den planerade rekryteringsmodell man har satt upp för NS och hemvärnet kommer stora delar av vår försvarsmakt att bestå av soldater med mycket kort utbildningstid. (Tremånader+timmar). När systemet är i full drift (vplmagasinet är tomt) kommer nog mer än halva delen av de
krigsplacerade “gripbara” styrkorna att bestå av “GMUsoldater”.

Man kan ju undra vid vilka förband (förutom HV och NS) och på vilka befattningar en GMUsoldat krigsplaceras.

Vid ett förband som är undantaget utlandstjänst??
Jag känner att isen börjar bli så tunn att det inte ens går att genomföra herrarnas fria åkning!

Teaterdirektören.

PS. Jag hoppas också att din tolkning är rätt angående Mes.

@ Jopp
Din uteblivna krigsplacering beror nog på avsaknaden av krigsförband under perioden!

STAGECOACH sa...
2 september 2011 17:42  

Jag kan bara instämma i det Teaterdirektören skriver.

Anonym sa...
3 september 2011 00:50  

@ Sinuhe
I ett försök att förklara varför prästen hade skrivit på samma sida i
kyrkboken under flera år, där han blandat födda, döda, vigda och husförhör i en enda röra med text på text, skrev klockaren.

“Herr saliger prost fick med tiden en väldigt skum syn”.

Min förklaring till varför adressen på kommentaren försvann får väl bli något som ligger mer i tiden.

“Jag har med tiden fått allt skummare mobiltelefoner”.

Min förra kommentar var givetvis riktad till dig Sinuhe!
Ber om ursäkt!

Teaterdirektören.

Anonym sa...
3 september 2011 08:11  

Avviker lite från rekryteringsdiskussionen ovan genom att säga att afghanistanreportaget på FMs hemsida är mycket bra. Det ger heder till den sårade soldaten och hans kamrater.

Det är bra att man slutar förtiga våra soldaters insatser och upplevelser.

/Chris Anderson

Göran Mellblom sa...
3 september 2011 15:27  

Kan denna fina debatt föras under egna namn?

Om så vore, vilken effekt skulle den då få på media, parlamentariker, regering och andra?

Många av de anonyma värderade debattörerna gör gällande, att vår arbetsgivare skulle straffa dem som uttrycker sin åsikt öppet.

Debattörerna kanske känner till att redan dessa anonyma debatter har fått påverkan på våra höga beslutsfattare.

Så vi kan undra hur en öppen ärlig debatt skulle mottas i Sverige?

I vårt land är emellertid en debatt, ehuru mellan anonyma och pseudonymer, ändå mycket ovanlig och heder åt dem som möjliggör det hela.

Men nästa steg är att tala öppet. Vänligen bryt inte ut i hånfulla tillmälen. Ni som gör det framstår då på fel sätt och gynnar våra belackare.

Istället borde man se er som de hängivet professionella yrkesofficerare, reservofficerare och soldater ni sannolikt är.

Låt oss istället debattera hur en sådant steg skulle komma att uppfattas. Och vilka förberedande åtgärder av försiktighetskaraktär som först måste vidtagas.

MVH Göran Mellblom

Sumatra sa...
3 september 2011 23:51  

Jag får säga att jag beundrar dig, du som döljer dig bakom pseudonymen Göran Mellblom för din ihärdighet och förmåga att hålla dig till ämnet Att Skriva Under Eget Namn. Själv är jag lite fladdrigare i mitt tänkande och koncentrationen riktas än hit, än dit, från ämne till ämne. Helt ofokuserat.

Jag tror att jag offrar lite av mitt inflytande på media, parlamentariker, regering och andra genom att fortsätta att skriva under pseudonym. Inte heller tror jag att EU, NATO eller FN tar någon större skada av att inte känna mitt namn, Nomen Nescio.

Kanske dags att prova dig med ett gästinlägg om du saknar egen blogg. Presentera Pros & Cons, värdera och vikta och överraska mig med tunga argument och bevis för din sak. Led i bevis att synpunkter från pseudonymen Ballistic väger lättare än samma synpunkter gör från Nisse Nilsson.

Anonym sa...
4 september 2011 00:39  

@göran
1: Vi veeeeet att du vill ha namn på debbatörerna.
2: Det finns massa debbatörer som använder sina riktiga namn hur mkt tycker du dom har påverkat?
3: Mer ideér och mindre konstaterande.
4: En idé till Göran skriv vad du tycker borde ändras förutom namn på debbatörer.
/Sjukt anonym

Anonym sa...
4 september 2011 12:00  

Göran

I den bästa av alla världar kan debatten ske med namn. Erik Lagersten har i ett debattinlägg här på Wis önskat att det vore så. Jag tror dock att FM som organisation inte ännu är mogen för att kunna hantera personal som bloggar och framför kritiska synpunkter.

Jag har alltid debatterat och skrivit under med mitt namn. Detta har varit uppskattat bland medarbetare och kollegor och uppåt i organisationen till en viss nivå.

Över en viss nivå i FM betraktas bloggande med kritiska synpunkter med irritation och ibland även frustration Det försvårar för FML att ha "ensamrätt" på information till FÖ, FU, media och den försvarsintresserade allmänheten.


Att bli sekretessgranskad för blogginlägg, få "påpekanden" om att information skall gå "linjevägen" i FM via FML till den politiska nivån eller att jag inte förstår problematiken med helhetsavvägningar inom FM är något jag får acceptera då jag bloggar under eget namn.

Personligen kan jag ta det eftersom jag är fullmaktsofficer, har min karriär bakom mig och ca 5 år till pension.

Förhållandet, dvs blogga under eget namn, är helt annorlunda för en 30-årig officer som ser en framtid i FM ...


Det man däremot kan önska är att debatten är mer nyanserade och kommentarer underskrivna med tex pseudonym. Det skulle underlätta.


Peter Neppelberg

Göran Mellblom sa...
4 september 2011 14:06  

@Peter Låt oss äldre då fundera över lämpliga försiktighetsåtgärder, i syfte att möjliggöra öppen debatt.

En sak jag gärna väcker är ju engagemang inom Officersförbundet och debatt i dess utmärkta Officerstidning.

Men det tycks som om den yngre generationen hyser misstänksamhet mot Förbundet, emedan mina erfarenheter i mycket svåra situationer för enskilda är goda.

Bästa värderade anonyma debattörer, håna mig inte för min uppfattning, att Officersförbundet faktiskt når de framgångar som medlemmarna/officerarna ger det.

Ju starkare kännbart stöd, desto större framgång i förhandlingarna.

Vilka andra försiktighetsåtgärder kan föreslås för att öppna debatten?

MVH Göran Mellblom

Sumatra sa...
4 september 2011 16:26  

@ Göran Mellblom

Peter Neppelbergs kommentar ovan kanske förklarar för dig varför vi föredrar pseudonymen före eget namn.

Även om så inte vore fallet, är pseudonymerna att föredra i debatterna. Då är vi alla i ögonhöjd i debatterna. Inga militära grader eller befattningar eller titlar i allmänhet ligger som en våt filt över det som sägs och tycks. Det är argumenten i all sin nakenhet som talar i hägnet av en avpersonifierad, binär "astralkropp", befriad från begrepp som ful och snygg, rik och fattig, hög eller låg. Här gives inte Jude eller Grek...

Att bloggare har en annan syn på facket och dess framgångar än du har, betyder inte att de hånar dig. Mitt förslag är att du kopplar loss din egen person från ditt bloggande och låter argumenten tala. Skaffa en pseudonym, så går det lättare.

Sinuhe the Egyptian sa...
4 september 2011 19:11  

Teaterdirektören!

Ja jag trodde att ditt inlägg var avsett för mig men vill inte vara så styv i korken att jag besvarade det innan jag var säker på min sak....;)

Du har naturligtvis rätt i att en väsentlig del av insatsorganisationen kommer att ha 3-månaderssoldater på de flesta befattningarna.

Om vi klumpar ihop GSS/K och GSS/T till "bara GSS" talar vi om 7 000 + 9 000 individer = 16 000 totalt, anställda gruppbefäl, soldater och sjömän.

Mot detta ska ställas 22 000 befäl och soldater i Hemvärnet. Som du mycket riktigt påpekar så är huvuddelen av befäl och soldater i Hemvärnet utbildade genom värnpliktssystemet - men det kommer ju att bli svårare och svårare att rekrytera sådana hemvärnssoldater.

Däremot vidhåller jag att Sverige som nation inte kommer att kunna använda den internationella arbetsskyldigheten för att skicka ut hemvärnsbefäl eller -soldater. Arbetsskyldighet är ett arbetsrättsligt begrepp kopplat till en anställning. Eftersom personalen i Hemvärnet inte är anställda (förutom ett mindre antal yrkes- och reservofficerare) så gäller arbetsskyldigheten inte.

Till saken hör givetvis att det finns hemvärnssoldater som är civila arbetstagare i Försvarsmakten. Den internationella arbetsskyldigheten omfattar då den civile arbetstagaren i hans eller hennes civilanställning men inte i hemvärnstjänstgöringen.

GMY

Sinuhe

Anonym sa...
4 september 2011 19:29  

@ Herr Mellbom

”Och vilka förberedande åtgärder av försiktighetskaraktär som först måste
vidtagas.”

Herr infodirektör anser sig föranlåten att meddela råd till dig som vill deltaga i samhällsdebatten.
Dessa råd tillsammans med rekommendationer om broschyrer lämpliga att använda vid rekrytering finns att tillgå på Emil.
Är det liknande detta du är ute efter?
När någon “rekommenderar” fakta lämpliga att användas i ett visst syfte brukar det ringa varningsklockor. När samma källa ger mig “råd” om hur jag skall deltaga i en debatt lyser hela displayen knallrött och både klockor och larm ljuder.

Man kan skönja en viss skillnad på kommentarerna hos WW kontra de bloggar som kontrolleras av INFOS. Hur förklarar man detta?

Behärska din nyfikenhet och läs texterna med öppet sinne istället.
Hade det varit så som du säger hade WW m.fl. översvämmats av kommentarer och dementier skrivna av diverse befattningshavare från FM.
Just frånvaron av kommentarer av företrädare från FM talar väl sitt tydliga språk?
Hur många trådar skulle inte ha blivit väldigt annorlunda om “ansvarig” befattningshavare hade vågat gå in i debatten och berättat hur saker och ting ligger till?

Sedan får jag hålla med dig om att man ibland lite här och var plankar ordagrant vad vissa har skrivit här bland kommentarerna och framför det som sina idéer.
Det är väl något man får bjuda på?

I det här fallet vill jag inte ha någon “rekommenderad läsning”. Jag vill hellre ha åsikter än underskrifter. Åsikter kan jag förhålla mig till. Underskrifter har ingen betydelse i sammanhanget.
Som alla numera vet så blir inte fakta annorlunda bara för att en försvarsminister har levererat dem.

Teaterdirektören.

PS. WW, jag är pinsamt medveten om att din rubrik för ämnet endast har orden gemensamt med vad vi nu talar om.

Wiseman sa...
4 september 2011 21:57  

Nog så intressant debatt.

Anonym sa...
5 september 2011 00:58  

@ Sinuhe

Jag kan inte heller se att man skulle skicka framtidens hemvärnssoldater med GMU+timmar i utbildningstid utomlands.
Man kan dock undra hur man tänkt i BU när man läser följande?

Bu 4.3.1
“Hemvärn med nationella skyddsstyrkor ska nyttjas för
nationella uppgifter och som grund för rekrytering av individer till internationella insatser.”

Jag har även lite svårt med detta!
Hur tänker man här?

Bu 7.8.2.
“Den pågående utvecklingen av hemvärnet gör att även kraven på
frivilligpersonalen efterhand ökas, vilket medför att utbildningar fortsatt behöver förnyas och
även i vissa fall utökas.”

Jag kan inte se någon avsiktsförklaring i något dokument men jag antar att de GMU-soldater som ej tillhör Hv eller NS krigsplaceras i något “reservförband” eller att man återupplivar “slasken”.

Trots att man säger sig göra detta under att övergångsskede tar jag för givet att man inte blandar “soldater som lyder under pliktlagen” med anställda GSSK/T i förbanden när systemet fungerar!

Även om man ska vara ödmjuk inför stora förändringar måste man komma ihåg grundförutsättningarna.

Här kommer lite ur regeringens order till FM.
Regeringsbeslut nr 3.

“Huvuddelen av hemvärnet ska utvecklas mot mer kvalificerade nationella skyddsstyrkor.”

“Senast vid utgången av 2014 ska vid beslut om höjd beredskap huvuddelen av insatsorganisationen vara tillgänglig inom några dagar.”

“Samtliga förband ska över tiden vara kompletta i fråga om materiel och utbildad personal samt vara välövade.”

“Senast vid utgången av 2014 ska huvuddelen av förbanden i insatsorganisationen 2014 vara bemannade med rekryterad personal.”

FM försöker på olika sätt hävda att man kanske (i den takt ekonomin medger) kommer vara delvis klara 2018. Våra politiker har dock svårt att ta till sig denna information och lovar och hävdar att IO14 är klar 2014.

Personligen tror jag inte vi kommer att se resultatet av reformen förrän någon gång efter 2020. Då kanske vi får tillfälle att jämföra våra erfarenheter med den ryska reformeringen som beräknas vara genomförd runt detta årtal.

Vissa politiker och befattningshavare inom FM har missuppfattat följande mening i beslutsunderlaget.
“All personal i hemvärnet bör uppfylla kontraktens krav på tjänstgöring.”

Att sedan ordet kontrakt upprepas från alla möjliga håll gör saken än mer förvirrande.
Man hävdar och tror att även HV och NS skall någon form av anställningskontrakt.
Hvkontrakt är någonting helt annat.

Även här behövs kvalitetssäkrade budbärare!

Suck!

Teaterdirektören.

Anonym sa...
5 september 2011 09:14  

@ Herr Mellblom

Tänk så klädsamt och enkelt det hade varit om ansvarig ur FML hade gått in i tråden och skrivit.

“De utökade uppgifterna som ställs på HV och NS medför att vi enligt vad vi skriver i BU kommer att genomföra en utökad befattningsutbildning på cirka sex till tio månader för nya HV- och NS-soldater från och med 2014. Utbildningen kommer att genomföras på följande platser… och är kostnadsberäknad till …o.s.v.”

Eller att man från politikerhåll skrivit.

"Vi inom alliansen är medvetna om den gradvis försämrade kvaliteten på huvuddelen av försvarsmakten. Vi har dock gemensamt med …. tagit den kalkylerade risken på följande grunder…o.s.v."

Jag, Sinuhe och andra hade inte behövt spekulera i vad som egentligen menas med de olika skrivningarna m.m.

Hur går ditt resonemang om varför ovanstående inte inträffar?

Bu är inte alltid lätt att förstå sig på. Detta står under 5.2.7.

“Hemvärnet med nationella skyddsstyrkor har utvecklat kapacitet inom exempelvis fältarbeten, CBRN, MP och trafiktjänst. Materiell förnyelse och utveckling är genomförd, främst avseende sambands- och ledningsmateriel, fordon, materiel för mörkerkapacitet och fältförplägnad. Därutöver är utveckling av personlig utrustning fullföljd.”

“Målbild för 2012-2014.
Förnyelse av fordonsparken, mörker-, lednings- och sambandsmateriel samt
fältförplägnadsmateriel genomförs.”

Har man gjort eller ska man göra förnyelsen??
Vad säger den där verkligheten?

Teaterdirektören.

PS. Inläggen från FML och ansvariga politiker är helt fiktiva.

Göran Mellblom sa...
5 september 2011 14:48  

@ Teaterdirektören + Sinuhe: Hur har denna kultur ni beskriver uppstått och utvecklats?

Debatterna på denna strävsamma blogg och andra verkar beskriva, att officerare och soldater på lägre nivåer i hierarkien tycker sig se stora förbättringspotentialer, vilka om de implimenterades skulle ge Försvarsmakten en avsevärt ökad effekt.

Sedan beskrivs enskilda officerares och soldaters svårigheter, att nå fram med budskapet till dem med makt och myndighet, att kassera hem dessa potentialer.

Ytligt betraktat verkar det handla om processer i en klassiskt hierarki, vilken skall ändra om sitt arbetssätt, ja hela sin verksamhetsidé.

Jag tror inte det blir enklare i framtiden. Men man kan fråga sig hur vi kan utnyttja den kraft som bloggarna verkar beskriva?

Vad tror ni?

MVH Göran Mellblom

Sumatra sa...
5 september 2011 18:20  

@ Mellblom

"Hur har denna kultur ni beskriver uppstått och utvecklats?"

Om detta kan du läsa i senaste numret av Officerstidningen "Protokoll ändrades i efterhand".

Daniel sa...
5 september 2011 20:42  

Jag håller med teaterdirektören om att det är tråkigt att ansvariga politiker inte engagerar sig alls i försvarsdebatten på bloggar och forum. Cecilia gjorde ett enda inlägg och sen hördes det inte ett pip. Varför har man så stora problem med att säga klart och tydligt vad man tycker och varför man tycker så? Sitter de i försvarsutskottet bara där för att alla de roliga utskotten var upptagna?

Anonym sa...
5 september 2011 21:01  

@ Herr Mellblom

Hur det uppstått och utvecklats får någon äldre än mig svara på. Det fanns färdigutvecklat när jag började i FM.

Lägg inte så mycket energi på att analysera huruvida kommentatorn är hög eller låg utan försök ta till dig textens innehåll. Hög och låg är dessutom relativt. Själv anser jag att militärer över 1.95m är väldigt höga.

Om jag belyser mitt enskilda problem med att få en vapenrock som passar och detta drar ut på tiden i månader är jag förmodligen inte ensam om problemet. Jag visar då på ett systemfel som jag anser bör rättas till.

Det finns ett inlägg som har ett namn namn längst ner, nämligen herr Neppelbergs. Läs detta en gång till. Där finns tillräckligt med information för att du skall förstå varför jag undertecknar med

Teaterdirektören.

Anonym sa...
5 september 2011 21:20  

@Mellblom
Det framgår inte om du tycker Sinuhe/Teaterdirektörens åsikter är fel?
Du frågar andra va de tycker ska förändras vad tycker du som äldre officer med massa kursare i de högre skikten?
/Yngre officer

Anonym sa...
5 september 2011 21:23  

Ja HUR har denna kultur kunnat uppstå och utvecklas?

Personligen tror jag att det består i att den politiska ledningen kommit fram till att UL var mer resurskrävande än KL

http://www.fhs.se/sv/utbildning/uppdragsutbildningar/ledarskap/ul/om-ul/#content

"Det finns en avgörande skillnad mellan det Utvecklande och det Konventionella ledarskapet. Denna har att göra med hur medarbetarna motiveras. Den konventionella ledaren använder mer av piska och morot och hänvisar oftare till plikter och skyldigheter, lagar och föreskrifter än till gemensamma värderingar, mål och intressen. Det får ofta till följd att medarbetarna visserligen utför sina uppgifter men att de inte känner någon större motivation att anstränga sig utöver detta. Målet och måluppfyllelsen är förbehållet ledaren. Den utvecklande ledaren får däremot medarbetarna att omfatta samma långsiktiga mål som han eller hon själv har. Drivkraften i arbetet kommer inifrån medarbetarna själva."

Även om nu vissa kallar det nya personalförsörjningssystemet för "frivilligt" så är "kontraktet" tvingande och en skyldighet (tvång)

Det finns en inbyggd motsättning i ledningen av den svenska FM

Dels har vi den "Svenska ledarskapsmodellen" som ligger närmast UL och bygger på dialog, förankring och konsensus

Dels har vi den militära organisationen där ledarna måste kunna ge order och lita på att de följs

Det är ganska rimligt att anta att ett ledarskap enligt UL kräver större resurser än ett ledarskap som inte kräver någon dialog eller förankring i organisationen

Det är väl då ganska enkelt att förstå att den politiska ledningen valde att gå på lösningen med anställda soldater och "kontrakt" istället för att välja att satsa på en lösning med "riktigt frivilliga" soldater som ställer upp på insatser eftersom de litar på - och delar - ledningens uppfattning om vad som är rätt och riktigt

Frågan är om den politiska ledningen valde rätt denna gång?

Cynisk sa...
5 september 2011 22:07  

Genom att fortsätta en sund (om än anonym) debatt fortsätter vi att påverka beslutsfattare högt och lågt.

Om försök att förminska debatten och de inblandade (exempelvis genom att kräva namn på debattörerna) upphör kommer bloggar så som denna att fortsätta vara en viktig faktor.

Per Carlemalm sa...
5 september 2011 22:41  

@Mellbom
Enligt min syn så försöker du förenkla problem lite för mycket. Ur ett visst perspektiv kan det verka enkelt att se den i WW beskrivna problematiken mellan Försvarsmakten och dess anställda som ”…processer i en klassiskt hierarki, vilken skall ändra om sitt arbetssätt, ja hela sin verksamhetsidé.”
Det perspektivet är ofta produktionsinriktat och ser människorna i organisationen som delar i ett maskineri som skall optimeras för maximal effektivitet. Perspektivet är väl forskat på och används flitigt inom områden som kvalitetsutveckling och produktionsindustri. Det vore enkelt att se de anställda i FM som motståndare till förändring och FM toppstyrning av ett förändringsarbete som ”fel” respektive ”rätt” men så enkelt är det inte riktigt. Problemet är att bestämma vad FM ”är”. Är organisationen att jämföra med SAAB (dålig jämförelse i nuläget) eller kanske med vilken svensk myndighet som helst? Karl Ydén har skrivit lite om särkoppling där organisationen säger en sak och gör en annan. Ett bra exempel är som en av de som kommenterar här skriver: ”Verkligheten vi befinner eller den verkligheten våra chefer och propagandaministeriet vill få oss tro att vi befinner oss i?”
Den verklighet som presenteras är kanske inte den man själv uppfattar? Det kanske är DET som FM verkligen är. En organisation med många intressen och många verkligheter. Eller kanske en organisation som måste tillfredsställa så många olika interna externa aktörer att det ibland eller ofta blir fel och konflikter uppstår?
Jag tror att vi istället för att hitta den ”bästa lösningen” istället ska bli bättre på att leva med och hantera de konflikter vi har inom FM och inse att de alltid kommer att finnas diametrala målsättningar och intressen, suboptimeringar som inte alltid fungerar för de som har ”hela bilden” och tvärtom. Som jag skrev innan finns det mycket forskning om produktionsorganisationer men ganska lite om den organisation jag beskriver.( För de intresserade kan jag rekommendera Brunsson.)
Angående din fråga om kultur så får du välja sida. Är du en sådan som ser kultur som något ledningen kan använda för att förbättra produktionen eller något som ledningen får lära sig att förhålla sig till och hantera? Båda vägarna har provats…..
Jag personligen skulle nog vilja se en bättre organisationsanalys av verkligheten och ett större förankringsarbete innan nästa förändringsarbete i FM.
/Per Carlemalm
Försvarsmaktsanställd

Göran Mellblom sa...
6 september 2011 08:46  

@ Värderade debattörer, av kommentarerna tycks det som om chefer i FM sitter på en tickande bomb av missnöje och ringaktning.

Kommentarer beskriver, att chefer och handläggare antingen är rädda, och därför bryska personer placerade på fel plats i hierarkin, eller så är de ohederliga med dolska, för vår försvarsförmåga nedbrytande, syften.

Man kan fråga sig vad de värderade debattörerna anser deras rädsla, som alltsomoftast skymtar fram i kommentarer och inlägg snart sagt överallt, består i?

Bloggandet har redan nu, ehuru pseudonymt/anonymt, påverkan på saker. Det har rent av påverkat den politiska processen, ungefär som tidningmedia ibland gör.

Men situationen de värderade debattörerna beskriver, tycks vara av en så hög dignitet, att pseudonymt/anonymt bloggande i det långa loppet nog bara kan förändra den marginellt, utan måste, om de värderade debattörerna menar allvar, följas upp av något kraftfullare.

Man kan föreställa sig hur några officerare med normaldebattörens kraft skulle drabba en lokalförening hos ett riksdagsparti, där sällan någon anmäler sig som medlem numera?

Yngre officerare är redan nu medlemmar av Riksdagens Försvarsutskott.

Ett av vår militära kulturs grundproblem kanske är att vi -officerarna- trängdes ut från Offentligheten omkring 1971 och har hållts utanför det demokratiska systemet ganska länge, och därför saknar de goda nätverk som de flesta grupper i Sverige har, som ger dem en politisk kompass och flankskydd när så krävs?

Jag tror Per Carlemalm ringar in en hel del av det de värderade debattörerna irriterar sig över.

Martin van Crefeldt är väl den som har skrivit mest djuplodande intressant om vår organisationskultur, och hans jämförelser av vad social bakgrund hos yrkesbefäl kan leda till resp åstadkomma är nyttiga att begrunda.

Vad tror ni, kan det pseudonyma/anonyma bloggandet ha annat än en marginell påverkan på lång sikt?

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
6 september 2011 10:59  

Kära Göran

Om du läser kommentarerna på denna blogg så framkommer det relativt tydligt att många är av åsikten att ett anonymt bloggande/kommenterande är av ett större värde i många avseenden
Som "Sumatra" skrev tidigare i denna tråd:
"Då är vi alla i ögonhöjd i debatterna. Inga militära grader eller befattningar eller titlar i allmänhet ligger som en våt filt över det som sägs och tycks."

Jag tror att de flesta som läser (och kommenterar) denna (och andra seriösa bloggar) värderar bloggen utifrån hur genomtänkta/intressanta inläggen/kommentarerna är - inte vem som står som undertecknad

Det är i många fall en fördel om man inte vet vem som skrivit

I andra fall blir det intressant om man vet vem som skrivit - men då är det oftast om det är någon som är allmänt känd, t ex i den högsta ledningen (det är ju intressant att få veta hur de tänker och uttrycker sig)

Men de få gånger som personer i den högsta ledningen (som t ex försvarsministern och ledamöter i försvarsutskottet) har deltagit i debatten på denna blogg så har det ju varit av engångskaraktär (utan uppföljning)

För mig framstår dessa då som mindre intressanta att läsa (mer pinsamma) än de anonyma inlägg som jag tycker har ett genomtänkt/intressant innehåll

AA

Anonym sa...
6 september 2011 14:56  

För att då avsluta med att återföra tråden till "rekommenderad läsning" vill jag rekommendera;

Knog och Kneg
en arbetsbok om och för försvaret.

Försvarets Forskningsanstalt
Innstution 55 för beteendevetenskap.
Ebbe Blomgren har redigerat, Leif Carlstedt, Lars Fredholm, Jan Ch Karlsson och Alise Weibull har skrivit.

Boken har några år på nacken men är rykande aktuell.
Hoppas att någon på nuvarande FOI kan berätta hur man får tag i den.
Annars får man nog leta på förbandsbibloteken.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
7 september 2011 10:32  

Bra läsning på FM:s sida ang striden. Tråkigt dock att läsa att båda kulsprutorna drabbades av eldavbrott trots bra förberedelser. Kvalitetsbrist ??

/Jonas

Göran Mellblom sa...
7 september 2011 20:16  

@ AA gjorde en fin sammanfattning av problemet: ingen MÅSTE lyssna och ingen MÅSTE svara ens på initierade och engagerade blogginlägg.

Anledningen har jag nämnt ofta nog:

Ministrar i Regeringen MÅSTE bara lyssna och svara på Riksdagens ledamöters frågor.

Försvarsmaktsledningen MÅSTE enbart svara på Regeringens frågor.

Arbetsgivaren MÅSTE enbart svara på en erkänd facklig centralorganisations frågor.

Således kan ingen anonym/pseudonym kräva några svar alls och därför begränsas tyvärr den nödvändiga och hälsosamma debatten till kretsen andra bloggare.

Heder åt alla som vågar skriva på denna alla försvarsbloggars urmoder!

Även om språket och argumenten ibland blir grova, så uppfattar nog den erfarne bloggläsaren inriktningen och styrkan i argumentationen.

Men jag ser mig föranlåten, att varna för "pamflettfaran", dvs det sedan mycket länge kända fenomenet att anonyma debattörer (pamflettförfattare) hela tiden höjer tonläget och förråar sin argumentation i ett slags tragisk självsvängning med egen logik, utan att egentligen åstadkomma annat än polarisering mellan den verkliga och sakliga kritiken och de kritiserade.

Debatten som avser leda till samsyn omintetgörs.

Att anonymiteten alls finns beror väl oftast på de fenomen som de värderade debattörerna beskriver.

Jag tror att de flesta inblandade och kritiserade inget hellre önskar än en öppen, grundlig och ärlig debatt.

Är den verkligen omöjlig i Sverige 2011?

MVH Göran Mellblom

Cynisk sa...
7 september 2011 22:07  

Det är dags att byta skiva Mellblom!
Vi har sedan länge förstått att du vill se namn under inläggen.
Vi har sedan länge struntat i dig.

För mig är "Teaterdirektören", "Sumatra", "Commander", "Skipper" och "Wiseman" viktigare än Göran Mellblom. De anonyma bloggarna har visat att de kan hantera information i nya medier. De kommer med intressanta inlägg som verkligen visar på vilken bakgrundskunskap som finns.

Jag VET att folk misstagit sig på grader på anonyma bloggare. De flesta har gissat på allt för hög grad på bloggarna. Det är viktigt och visar på betydelsen av ett avgraderat system såsom den anonyma debatten är.

Göran Mellblom sa...
8 september 2011 07:40  

@ Cynisk Hur ser din slutsats då ut? Jag gillar både de pseudonyma/anonyma debattörerna och anser att s.k. Whistleblowers kan vara nödvändiga, men vilken demokratisk fortsättning ser du?

Anser du att pseudonyma/anonyma formen för debatt i längden skall ha en reell påverkan på Försvarsmakten?

Den skall ju styras av Regeringen?

MVH Göran Mellblom

uppgiven sa...
8 september 2011 11:53  

@Göran Mellblom

Ingen har väl ens antytt att Försvarsmakten inte ska styras av regeringen?

Vad regeringen sedan påverkas av, är en annan sak. Jag kan inte se att anonyma bloggare på något sätt skulle ha mindre legitimitet än anonyma opinionsundersökningar vilka förefaller påverkar regeringen i de flesta frågor.

Cynisk sa...
8 september 2011 13:06  

Min uppfattning är att anonyma bloggar (och motsvarande) bidrar till en nyanserad bild av Försvarsmakten och dess verksamhet. De kompletterar bilden som HKV och Tolgfors emitterar.

Innebörden av det är att intresserade och engagerade kan ta del av "vår verklighet" på ett lättillgängligt sätt, oavsett om man sitter i Riksdagen eller Regeringen och på så sätt direkt kan påverka utvecklingen eller om man bara är väljare och skattebetalare.

Slutsatsen är följdaktligen att bloggarna fyller ett viktigt syfte, för att skapa en sund lägesuppfattning, något som är väldigt viktigt i samhället.

Bloggarna är ett opinionsverktyg, precis som gammelmedia är. Se dem som det.

Gnoego (EXC) sa...
8 september 2011 13:52  

Tänk hur det var innan internet, bloggar mm. Det enda sättet en gräsrot kunde göra sig hörd var genom insändare i gammeltidningen. Här öppnar sig en möjlighet för alla, vare sig de vill skylta med sitt namn eller inte, att ge sin syn på saken. Det ger en helt annat djup i debatten. Troll, gnällspikar och uppviglare finns överallt men man får ju se helheten och tolka ut det man själv intresseras av.

Jag trivs med min signatur och, som Cynisk skrev tidigare, är det inte personen bakom signaturen som är intressant utan vad vederbörande lägger fram i text.

Anonym sa...
8 september 2011 15:09  

@ Mellblom.

Du skriver att arbetsgivaren måste svara på en erkänd facklig organisations frågor.

Var hittar man svaren på officersförbundets frågor som är listade i specialutgåvan för omstruktureringen? En del frågor är väldigt gamla!

Du får försöka se bloggarna som gammelmedias insändarsidor. Samma funktion men mycket snabbare. Då kanske du också kan förstå varför det inte står namn under alla inlägg.
Många opinionsbildare/skribenter i gammelmedia var endast kända för allmänheten under sitt alias.
Dessutom använder man idag inom arbetslivet en hel mängd av förkortningar som inte har några namn kopplade till sig. Många är dessutom inte ens svenska. Jag pratar dagligen men funktioner som jag bara känner genom en förkortning och kan inte ett enda namn på personerna. Jag är inte heller intresserad av vad C..den eller den heter, jag är ute efter funktionen.

Läs herr Stedts redogörelse på Armebloggen om armetaktiske chefens kontroll av beredskapen. Där figurerar en hel del folk och alla saknar namn. Vi får inte ens veta huvudrollsinnehavarens.

Ett annat exempel ser man i den politiska världen. Det finns även en annan företeelse som gör att namnet inunder inlägget är ointressant. En stab av spökskrivare/sakkunniga skriver tal och inlägg till våra politiker.
När vederbörande sedan upprepar texterna som en papegoja, börjar spekulationerna liknade dina om vem/vilka som skrivit.
Har man gott minne och ett öppet synsätt kan man ibland se en röd tråd i ett upplägg, som har ett syfte. När jag upptäcker sådant brukar jag skriva att det har varit i säck innan det kom i påse!

Vill man tala med den som är chef här på vår arbetsplats blir adressen

Teaterdirektören.

PS. Jag måste erkänna att jag ibland inte ens riktigt vet vad förkortningarna står för i alla delar.
PS. Jämför med att ringa nummerupplysningen tio gånger i rad. Du kommer förmodligen få tala med tio olika okända personer, men svaret på din fråga blir den samma! Fakta får du av en funktion.

Göran Mellblom sa...
8 september 2011 18:48  

@ Cynisk Jag delar din slutsats. Men är det rätt att ett statsråd - försvarsministern - debatterar med okända personer (är de svenska medborgare?) före eller efter ett beslut i departementet eller Regeringen och låter sig påverkas i sitt beslutsfattande av dessa okända?

Vem är dessa okända pseudonymer/anonymer ansvariga inför? Vem vet om de okändas synpunkter är sanna?

Ministern svarar inför Riksdagen. Samma sak gäller även höga ämbetsmäns debatt - generalers.

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
8 september 2011 18:52  

Tyvärr så är ju ej vissa individer särskilt insatta i vad syfte och målsättning är tex med GMU, YBK under provanställning och krigsplaceringar varför den intressanta debatten kan "dippa" lite granna. Slutsatsen kan vara att FM borde investera mera kraft och resurser för att informera dessa individer. Det andra kan också vara att detta är ett tidlöst problem och att en nivå definitivt ej överhuvudtaget skall värdera vad två nivåer högre upp fokuserar på vilket NATO förespråkar.

Daniel sa...
8 september 2011 22:11  

Regeringen struntar fullständigt i vad ett gäng bloggare skriver. Särskilt om man häver ur sig stolligheter som att det egentliga syftet med Nord Stream är att invadera Gotland. Det kvittar om man är anonym eller inte, blondinbella döljer inte sitt namn men jag tror inte Anders Borg anpassar sin ekonomiska politik efter henne.

Om det skapas mycket uppmärksamhet kring en fråga i både dagspress och TV och opinionsundersökningar visar att många(tvåsiffrigt antal är ej många) väljare är beredda att rösta med oppositionen pga frågan, DÅ lyssnar regeringen.
(som skedde med sjukförsäkringsfrågan)

Försvarsbloggarna kan, precis som alla andra bloggar, vara intressanta, informativa och viktiga även om de har absolut noll effekt på den förda politiken.

Anonym sa...
8 september 2011 22:36  

En gissning är väl att Göran Mellbom själv är pensionerad och därmed har råd att skriva under eget namn. (Om jag har fel i det ber jag om ursäkt. Men jag tycker att GM har en air av gammaldags hederlighet som man inte möter hos de unga av idag.)

Inget ont i det men han borde kanske vara lite mer förstående inför de som är tvungna att prioritera en fortsatt hälsosam arbetssituation framför lyxen att använda sitt eget namn.

Dessutom tycker jag som andra att en av fördelarna med bloggar är att det är styrkan i argumenten som blir avgörande, inte vem man är, vad man heter, vad man har för grad eller jobb.

Att Wiseman's Wisdom redan är en maktfaktor i försvarsdebatten kan ingen förneka, även om debattörerna är anonyma.

/Chris Anderson

Sumatra sa...
8 september 2011 23:07  

På tal om Rekommenderad Läsning, så kan man läsa och fundera lite kring Tolgfors senaste blogginlägg.

Försvarsministern skriver i inlägget Framgångsrik rekrytering i Halmstad: "De [KFÖ:ande soldater vid Lv6]ställer krav på att de förband de ingår i skall vara användbara och av hög kvalitet". Detta verka Tolgfors se som något positivt.

http://tolgfors.wordpress.com/2011/09/08/framgangsrik-rekrytering-i-halmstad/

Säg någon i Försvarsmakten som inte önskar att det vore så att förbanden vore användbara och dessutom med god kvalitet. Hur skulle det förresten gå om alla började att STÄLLA KRAV på användbarhet och kvalitet?

Hur skall kraven på användbarhet och kvalitet se ut, nu när självaste Försvarsministern verkar tycka att det är bra när personalen ställer krav? Nu menar förstås Tolgfors inte att Försvarsmaktens personal skall resa sig upp som en man, slå näven i bordet och villkora fortsatt deltagande i verksamheten och verkligen börja STÄLLA KRAV på användbara förband med god kvalitet.

Sådana villkor kopplat till ställda krav skulle snabbt tömma FM på personal. För det kan väl inte vara så att det som är önskvärt i Halmstad på soldatnivå är oönskat i övriga delar av försvaret.

Wiseman sa...
8 september 2011 23:29  

Sumatra:

Sannerligen ett lustigt resonemang från Försvarsministerns sida.

STAGECOACH sa...
9 september 2011 17:01  

I de flesta andra branscher ses konstruktivt ifrågasättande, diskussionsvilja och kreativitet som något positivt. Så är det inte i Försvarsmakten. Fortfarande finns en ovilja att ta de där extra initiativen pga den oro som beskrivits ovan. Kavajhytten lever. Så att kliva fram med sitt eget namn i debatten, det fungerar liksom inte - hur gärna man än vill. De som skriver under, rätt och slätt, har precis som Mellblom och Neppelberg hittat en plats i karriärsträsket som de är nöjda med. Då kan man också ta risker eftersom det i princip är riskfritt.

För övrigt hänvisar någon till facket som en garant för att nå framgång. Det är en myt som har odlats av av det gamla ORF- och SOF-gänget. Tvärtom spelar facket många gånger en marginell roll för arbetstagaren och istället gynnar de arbetsgivaren. Makt förblindar. Den svenska modellen passar synnerligen illa i det hobbyförsvar som de nya moderaterna håller på att bygga upp.

Anonym sa...
9 september 2011 18:53  

@Carlemalm

Din SAAB-jämförelse var till alla delar synnerligen relevant.
Konkursbo som konkursbo...

/pseudonomen

Göran Mellblom sa...
9 september 2011 19:34  

@ Neppelberg @Sinuhe @Teaterdirektören @ Sumatra @ Alla andra - Tack för en mycket trevlig debatt.

Jag tycker, som ni förstår, att mediet blogg är utmärkt, men i denna form otillräckligt.

Metoderna liksom mediet utvecklas säkert efter hand.

Ni är tillräckligt erfarna och skickliga för att inte nöja er med att enbart försvara tagen terräng.

Ni är av det virke man bygger framtiden på. Så - framåt! Chefen först!

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
10 september 2011 09:03  

Tolgfors har varit på KFÖ. En liten hajk på några dagar i Halmstad. Tolgfors har därmed koll på hur KFÖ-systemet en gång i världen såg ut.

Tolgfors tycker det är bra att Försvarsmaktens officerare nu gör det arbete som Pliktverket hade ansvar för när det fanns en försvarsmakt i Sverige.

Att Försvarsmaktens befäl ska leka telemarketing-telerecruiting-det blir säkert jättebra-visst låter det som en väl genomtänkt process för rekrytering till vårt lands säkerhetspolitiska garant-vårt lands försvarsmakt?

Statsrådet Tolgfors är och förblir en naiv ickesakkunnig babbelmakare avseende de säkerhetspolitiska avväganden som behöver göras i Sverige. Tolgfors kommer alltid att vara styrd av den mystiske Merlin-flåt Moore. Genmj Moore som har en helt egen agenda. Moores agenda innebär i praktiken att där de demokratiska påverkansmöjligheterna på ett tämligen effektivt sätt verkar ha satts ur spel avseende debatt kring Sveriges säkerhetspolitiska vägval.

I morogn är det 10 år sedan USA´s krig mot terrorismen i praktiken började. Vad har dessa 10 år inneburit? Vad har egentligen åstadkommits i samhällsbyggande i Afghanistan? OM man jämför hur mycket som dåvarande sovjetunionen faktiskt byggde under sina år i Affe-vad har byggts under det decennium som USA och ISAF-småttingarna funnits i landet? Varför ska västvärlden vara i ett område som inte är MOGET för en kultur som liknar den västerländska?

Hjälp istället de afghaner som vill lämna stenålderspatriarkerna i Afghanistan att få asyl i väst. Hjälp afghanerna med pengar istället för vapen. Pengar ger säkerhet-prova att ge afghanerna motsvararnde ett års militärbudget i kontanta utbetalningar-sannolikt skulle det ge en jätteeffekt i vilja till fred och stabilitet även i svårt insurgenta områden.

Utan Afghanistan-vilka "spännande" rekryteringsskäl kommer då att finnas för Tolgfors telerecruitingguys? Ska motiveringen vara att bli anställd soldat i Tolgfors Krigsmakt och få spela innebandy till fötterna blöder?

Man kan undra om dessa telerecruiting officerare berättar att det knappt finns kläder till soldaterna, att det knappt finns pengar till löner eller att lönetillägg inte ens är budgeterade..... Moores agenda i praktiken...... kanske dags att kicka honom och granska hur de militärt "sakkunniga" i Försvarsdepartementet använder sin "sakkunnighet". Det finns gott om höga militärer i Försvarsdepartementet. Vilken påverkan har de på den förda säkerhetspolitiken i Sverige?

Cynisk sa...
10 september 2011 10:28  

@Anonym 09:03
Den internationella närvaron i Afghanistan har inneburit massor för invånarna. Taliban-styret är borta, andelen sociala inrättningar har ökat rejält och den lokala säkerhetsapparaten har börjat byggas upp.
Visst är det lång tid kvar men det har hänt en hel del.
IC försöker inte bygga en västerländsk kultur utan det handlar om uppbyggnad av Afghanistan.

Att bara skicka in pengar i det konfliktområdet är INTE någon bra idé. Det skulle bara göra saken värre.

Anonym sa...
10 september 2011 11:28  

Replik Cynisk kl1028; säkerheten i Afghanistan blir INTE bättre med den struktur som nu tillämpas. Detta är prövat. Prövat under flera olika tidsåldrar och av olika aktörer.

Att, under kontrollerade former, betala ut pengar-kontant-till medborgarna skulle sannolkit ge en direkt effekt på mängden insurgens.

Cynisk hävdar att deenna form av bistånd inte skulle ha effekt. Jag hävdar att detta inte är prövat av USA och ISAF-småttingarna.

Det viktigaste, mer eller mindre, är att banka McDonalds i afghanerna-naturligtvis inte uttalat men i praktiken är tillämpningen så.

Hjälp det medeltida Afghanistan med pengar-kontant till medborgarna-registrera dem samtidigt-t ex med någon form av folkbokföring-och skapa på detta sätt en struktur i det afghanska samhället.

Afghanistan är idag mer ett provområde för västerländsk vapenindustri-satsa dessa pengar på afghanerna kontant.

Cynisk sa...
10 september 2011 14:11  

@Anonym
Säkerhet är förvisso relativt om man väljer att mäta säkerhet i antal attacker i tid och rum. Dock kan man mäta säkerhet i antal övergrepp mot civila i motsvarande tid och rum. Det är den säkerheten jag avser.

Det finns gott om exempel på bistånd i rena pengar som försvunnit ut i lokala "entreprenörers" fickor. Just så är Afghanistan nu. Det är ganska långt till ett Afghanistan som klarar sig med enbart pengar. De behöver stöd i uppbyggnad av statsapparaten.
Du skriver själv "kontrollerade former" och det är det som är nyckeln. Just nu byggs samhället upp så att det kan ske. Först när statsapparaten är mer uppbyggd kan man reducera stödet till bara pengar.

De senaste 9 åren har Afghanistan gått framåt. Tyvärr tycks många vara omedvetna om det.
Vägarna är bättre, sjukhus och skolor fler, polisen har börjat lösa uppgift och lokalt styre är inte bara grundat på vapenmakt.

För att inte utvecklingen ska avstanna måste omvärlden fortsätta stödja med samhällsuppbyggnaden med bland annat utbildning av ANSF. Givetvis ska militära och polisiära insatser genomföras samtidigt med civila diton. ISAF:s uppgift är Security. Governance och Development som är de andra två pelarna i uppbyggnaden är andras uppgift och där finns det mer att göra.

J.K Nilsson sa...
10 september 2011 18:28  

Bistånd och (åter)uppbyggnad innebär inte att ge monetära värden bort utan prestationskrav. Det som ger effekt och som är provat i olika oroshärdar runt om på klotet är hjälp till självhjälp. Vi utbildar urmakare, mobiltelefonreparatörer, vägarbetare, bönder, m.m. och ger dom drägliga förhållanden att dra igång verksamhet. Att bara ge bort pengar på andra ställen visat sig mer eller mindre värdelöst, dom rinner undan till annat än nytta. Varför skulle Afghanistan vara någon skillnad?

Att ge bort monetära värden är meningslöst om det inte finns något att spendera de på. Det måste finnas en marknad att köpa utsäde och gödsel på. Det måste finnas möjlighet att använda mobiltelefoner för att kunna köpa tjänsten att reparera mobiltelefoner.

Att jag fäster mig vid mobiltelefoner är att det just finns exempel på att mobiltelefoner har drivit på utvecklingen fort. Bönderna kan ringa runt till marknader som säljer varorna till högsta pris och sedan själv göra en beräkning var den största vinsten görs. Här måste vi alltså ha infrastruktur att använda mobiltelefoner, vi måste ha försäljning av mobiltelefoner och vi måste ha reparatörer av mobiltelefoner. Det är alltså effektivare ur biståndssynpunkt att dela ut ett antal mobiltelefoner än att dela ut pengar för att köpa obefintliga mobiltelefoner för.

J.K Nilsson

Anonym sa...
10 september 2011 20:08  

Pinsamt JK Nilsson; inte ett ord om de fakta att Afghanistan används som provbänk för världens vapenindustri i allmänhet och amerikansk i synnerhet.

De ekonomiska medel som på ett år används för vapenindustri riktat för "The Afghan Theatre" kunde utan vidare vara tillräckligt för att få Afghanistan på fötter och få bort insurgens.

Istället håller Du JK Nilsson fast vid ISAF-tjafset och vurmar för den verksamheten som i praktiken är kontraproduktiv om målet är en varaktig fred och ett demokratiskt Afghanistan.

ISAF stödjer en jättekorrupt president som har (haft) bröder som är både krigsherrar och knarkbaroner. MEN-marionetten Karzai går ju i de amerikanska ledbanden och ger den amerikanska vapenindustrin pengar till ännu fler utvecklingsprojekt av vapensystem.

Kan man tro att det med avsikt tog ett decennium för den superkompetenta amerikanska underrättelsetjänsten att hitta superskurken Usama BinLaden. 10 år????!!!! Snacka om inkompetent underrättelsetjänst. Eller kanske uppdraget var att det skulle ta 10 år? Eller iaf två persidentperioder i USA?

JK Nilsson-vänligen beskriv lite mer dina motiveringar till de ytliga svar du presterat. Tror du att ISAF-småttingarna kommer göra nån skillnad i Affe? Det tror inte jag. ISAF i nuvarande form bidrar bara till mer injsurgens. Tyvärr.

J.K Nilsson sa...
10 september 2011 21:15  

20:08, jag tror inte jag behöver svara mer. Din kommentar står själv för svaret.

J.K Nilsson

Anonym sa...
11 september 2011 09:52  

Svenska ekonomiska satsningar i Afghanistan-någon här på forumet som kan redovisa krassa siffror?

Militärt satsar Sverige ungefär 1,8 miljarder kronor varje år på verksamheten i Afghanistan. Hur mycket satsas på polisiär förmåga, på rättsväsende, folkbokföring, skolväsende och ekonomi?

Utan att veta, skulle jag hävda att det sannolikt rör sig om mindre än 10% av de satsade militära medlen. Rätta mig gärna om jag har fel.

I ett internationellt perspektiv skulle jag tro att Sverige ändå har en högre "civil" biståndsandel än den militära.

Vilken "marshallplan" finns egentligen för Afghanistan? Det finns väldigt få uppgifter beskrivna och redovisade dels om den reella situationen i Afghanistan och dels om vilka milostolpar vår visa regering har satt upp för den civila uppbyggnaden av landet.

Det enda som i dagsläget verkar anges är 2014 som nån slags tidpunkt för (amerikanskt) trupptillbakadragande. Hur nationerna inom ISAF tänker sig livet efter ett amerikanskt tillbakadragande beskrivs INTE ALLS. Är det nån slags "chickenrace" som kan skönjas mellan dessa länder som vardera bidrar med någon procent av den totala volymen soldater?

Hur tänker sig Sverige, vänligen svara nu statsrådet Tolgfors, ett engagemang i Afghanistan EFTER ett amerikanskt tillbakadragande 2014?

Wiseman sa...
11 september 2011 11:51  

09.52:

Du hittar svaret på dina frågor av ekonomisk art på den utmärkta Sverige-I-Afghanistanportalen:

http://www.sverigeiafghanistan.se/

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade