Ett grattis till finansministern – och tack till SAP

I det mycket dystra senaste numret av Officerstidningen kan man läsa att Försvarsmakten räknar med att året kommer att sluta med anslagunderutnyttjande om ca 1 miljard kr orsakat av de logistikproblem PRIO varit upphov till under året. Logistikproblemen har i sin tur medfört en kraftig nedgång i verksamheten ute på förbanden vilket resulterat i att verksamhet ej kunnat genomföras och anslagen därmed ej förbrukats enligt budget. Vad konsekvensen i blir i förbandens krigsduglighet blir intressant att se.

Av den miljard som nu underuttnyttjats räknar Försvarsmakten med att få behålla 350 miljoner kr i anslagssparande till kommande år. Resterande 650 miljoner kr går tillbaka till finansministern. Inte så konstigt att Regeringen nyss lovat Försvarsmakten 300 miljoner kr extra för år 2013 till utveckling av JAS 39E och 200 miljoner kr per år efter det.

Det har ju alltid lovats att PRIO ska innebära insparade pengar för Försvarsmakten. Att det var så här det skulle gå till hade nog ingen gissat.


Nämnda nummer av Officerstidningen handlar annars till stor del om just PRIO och situationen för de så kallade första linjens chefer. Det blir förhoppningsvis mer i ett kommande inlägg om den PRIO-enkät som nämns i tidningen.

7 kommentarer:

Stiff upper lip sa...
4 september 2012 kl. 18:38  

Oaktat reportaget i senaste facktidningen finns ju också möjligheten att lyssna av stämningarna i fikarum, på mässar, i väntan på flyg och tåg mm. Bilden av FM som arbetsgivare är allt annat än positiv.
Det är svårt att(även om jag idogt letar) hitta någon som brinner av arbetsglädje,framtidstro och litet j-ar anamma! Det är neddragna mungipor och skakande huvuden på de flesta personalsamlingar och besked som lämnas av våra ledare.
Vi får väl se reaktioner på vårt jobb "erbjudande" på torsdag. Många som är bittra redan nu lär väl bli ännu mer bittra efter torsdagens brev. För vissa blir det kanske tuvan som stjälper lasset och underlättar ett länge väntat beslut att en gång för alla lämna FM.
FM omställning har blivit stökigare och jobbigare än någon kunnat förutspå och målet 2014 är nu ändrat till 2019! Håll ut!
För övrigt undrar jag vilka förband som har fribrev i nästa runda?

Unknown sa...
4 september 2012 kl. 21:18  

Fattar inte varför jag näst intill dagligen besöker din blogg.
Man blir ju bara illamående när man får ytterligare information om vidden av försvarskatastrofen.
Kanske är det hoppet att någon gång få en positiv nyhet som gör att man dagligen går in här.
Ger nog upp snart, trött på att vara självplågare.
Arma Sverige och 99,8% av de ovetande medborgarna.

//Jonas75

Anonym sa...
4 september 2012 kl. 23:09  

Man kan läsa den som tröst också. Som landstingsanställd inser att det finns dem som har det mycket värre trots vår tämligen tröstlösa arbetsgivare....

Anonym sa...
5 september 2012 kl. 06:50  

En liten reflektion / hypotes som kanska kan plockas upp av framtida forskare?

När försvarsbloggarna startade östes galla och misstroende ut över Försvarsmaktens ledning. Den interna säkerhetsventilen blåste ut komprimerad frustration i en ny kanal, med adress till nästa nivå av beslutsfattare, våra politiker. (Ingen verkar ha förstått vilken oerhört kontroversiell händelse detta var. En stark indikator om det desperata läget inom FM).

Idag är den mesta och starkaste kritiken riktad mot våra politikers ageranden och åtgärder.

Vår ledning har svängt och ser nu bloggar som en resurs isf ett problem att hantera.

Man undrar i vilken utsträckning vi själva bidragit till att minska våra politikers förtroende för ÖB och FML, och därigenom bidragit till den katastrofala brist på lyhördhet och enorma klåfingrighet som vi ser idag?

Oaktat vilket så behöver båda nivåerna av ledning utveckla sina kompetenser, förmågor och inbördes rollspel till en fungerande helhet igen.

Sverige är idag sämst i klassen både vad gäller att ta ansvar för försvarsområdet, men också vad gäller att få ut försvarsförmåga per investerad skattekrona.

Båda problemen kräver åtgärder av båda ledningsnivåer. Bland annat är jag övertygad om att en förhållandevis omfattande, krävande och komplex svensk lagstiftning genererar högre kostader inom många myndigheters verksamhet. Är verkligen denna nivå av lagstiftning alltid nödvändig? När övergår lagstiftning från att göra stor skillnad till att med hög kostad ge effekter på marginalen. Tror någon att en ny lag eller regel verkligen bara kostar pappret och bläcket den skrivs med? Hur ofta har beslutsfattaren en ekonomisk konsekvensbeskrivning i underlaget före beslut?

En annan sida av myntet har vi precis läst om. Även FM lär behöva ägna sig åt inte bara navelskådning, utan också att börja adressera de brister man blir medveten om. Chefer på högre nivåer måste börja ta ansvar. Misslyckandet med PRIO kan inte komma som en överraskning då FM historia kantas av misslyckade IT-projekt i jakten på det ideala "mother of all computer systems". Det verkar också finnas ett attitydproblem vid värdering av lösningar. Inget civilt företag skulle acceptera lösningar som t.ex. innebär att alla anställda måste genomföra 8 timmars utbildning för att klara något så fundamentalt som att redovisa sin arbetstid. Det är jävligt mycket pengar som är en ren utgift. Bidrar inte till produktionen utan tas av vinstmarginalen. I FM fall innebär det ökad kostad för en given nivå av försvarsförmåga, vilket vi som sagt är sämst i klassen på att skapa kostadseffektivt.

Någon gång kanske någon forskare vill titta på faktiska fakta i dessa frågor. Det vore intressant.

Anonym sa...
5 september 2012 kl. 12:44  

För ett antal år sedan åtnjöt jag förmånen att få lyssna till en PP-genomgång som avhandlade system PRIO.
Mannen som höll genomgången påstod, att väl infört, skulle systemet spara i storleksordningen tre mdr per år åt försvaret.

Jag har fram tills nu inte begripit hur detta skulle kunna vara möjligt.
Det var i.o.f.s. inte så här han beskrev det, men besparing är besparing, oavsett hur det har gått till. Fråga vilken moderat som helst. När de väl kollat med finansdepartementet håller de garanterat med.

Dessutom är ju detta ytterligare ett bevis på att försvaret nästan är i mer balans än vad som behövs!

Det som förmörkar bilden lite är att allt mer tid här på teatern går åt till att sitta framför datorn. Admin tar allt mer tid och kan nu räknas i flera heltidstjänster. Tid och tjänster som vi egentligen inte har!

"Då får vi givetvis mindre gjort och på det sättet "sparar" vi mer pengar" säger den positive medarbetaren glatt!
Detta bidrar till att vi kan få försvaret i ännu mer balans.

Suck!

Teaterdirektören.

OBS! Ironi förekommer i texten.

Anders H sa...
5 september 2012 kl. 17:59  

Detta förutsåg vi som jobbar med reservdelar för länge sedan. För vår del skulle anslagen tvärtom behöva öka eftersom systemet är så oöverblickbart att förråden kommer att bygga upp oredovisade lager för säkerhets skull, handläggningstiden och krångligheten för inköp gör att man centralt köper in extra över behovet för att försöka minska antalet artiklar att hantera. Vi kan heller inte handla delar eller modifieringar internt från en del av de ytterst kompetenta verkstäderna eftersom systemet (ekonomerna...) inte tillåter den uppsättningen. Påföljden blir stor materialbrist eftersom underlag i många fall saknas för att skicka ut på civil aktör...All input kring detta som vi framförde under workshops från 2009 har man helt ignorerat. Tyvärr ser vi nog bara början på en stor mängd försörjningsproblem för underhållet

Unknown sa...
5 september 2012 kl. 19:06  

Till alla de berör lycka till imorgon.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade