Gästspel hos SvD

På söndageftermiddagen publicerade SvD Ledarblogg ett gästinlägg från undertecknad om Regeringens JAS-anskaffning. Brännpunkt accepterar inte signaturer, men det gör som tur är andra delar av SvD.

Den omvända tågordning Regeringen har uppvisat genom sitt besked om anskaffning av 40-60 JAS 39E är remarkabel. Som ett mantra har moderata försvarspolitiker under våren upprepat att först ska det göras en analys av omvärldsutvecklingen, därefter ställas uppgifter till Försvarsmakten och slutligen fastställas en finansiering utifrån detta. Som alla nu vet vid det här laget så blev tågordningen den omvända. Det gör det inte desto mindre roligt att gå tillbaka till blogginlägg (2, 3), twitterinlägg (2) och debattartiklar under våren från de moderata försvarspolitikerna och sedan konstatera att de blev helt överkörda.

Många officerare och anställda i Försvarsmakten är väl medvetna om händelseutvecklingen i vårt närområde, men är förhindrade att tala om det av sekretesskäl. Det är samma underrättelseinformation som dessa tar del av, alternativt hjälper till att samla in eller bearbeta, som sedan delges Regeringen och i viss mån även Försvarsutskottet. Eftersom inte informationen kan diskuteras i den offentliga debatten har man som politiker carte blanche att bortse från informationen i den politik som förs och man kan heller inte bli synad eftersom det är ett lagbrott.

Sålunda kan Regeringen utan större problem bortse från Försvarsmaktens underlag och bedömningar där 60-80 flygplan beroende på konfiguration anges som en absolut lägsta gräns för att klara av ett begränsat militärt angrepp på Sverige utan att allmänheten egentligen reagerar. Man kan till och med tala om utvecklingen i närområdet för att i nästa stund lova bort motsvarande 20 % av Flygvapnets stridsflygplan till Schweiz mitt i den period när svensk förmåga är som lägst jämfört med närområdets.

Till skillnad från våra grannländer är det ett mycket svalt medialt intresse för vad som pågår i vårt närområde. I Norge skrivs det frekvent om den ökade aktiviteten för den norska incidentberedskapen, orsakad av det östligaste grannlandets starkt ökade militära aktivitet. Hur situationen ser ut i Östersjön är inget som intresserar svenska media. Däremot kan man då och då läsa ryska pressmeddelanden om att patruller längs Östersjökusterna med jakt- och bombflyg. I Sverige är situationen till och med sådan att delar av det politiska etablissemanget irriterar sig på bullret när två JAS 39 Gripen startar från Visby flygplats under Almedalsveckan varvid Försvarsmaktens informationsdirektör tvingas gå ut och dementera att det är ett PR-jippo och istället förklara att det rör sig om en skarp incidentstart. Så långt från verkligheten är alltså till och med svenska politiskt aktiva att man omedelbart uppfattar militär verksamhet som ett PR-jippo. Försvarsmaktens devis "Vi syns, vi verkar, vi respekteras" är långt ifrån förverkligad.


Just händelserna i vårt närområde är en aspekt av debatten som behöver belysas närmare och det som bör utgöra grunden för försvarspolitiken. Ska man tro tendensen i media med debattartiklar och intervjuer kommer nu även Moderaterna att ändra sin kommunikationsplan till att mer innefatta utvecklingen i närområdet som tidigare under våren inte varit något som helst problem. Dock brukar det vara en viss skillnad på verkligheten om man ser utifrån en egenhändig karta jämfört med att uppleva den på riktigt.

Nu är det bara att se fram emot två saker. Att man hittar några uppgifter och en omvärldsanalys som passar de 40-60 JAS 39E som ska anskaffas och att ett nytt försvarsbeslut fattas 2014 så att Försvarsberedningen därefter kan presentera sin slutrapport.

18 kommentarer:

Anonym sa...
3 september 2012 13:06  

Ja, då kan vi bänka oss och invänta på att positivhalartrippletten Widegren, Hallmark och Forsell går ut på en ny turné och drar några gamla hits.

Staffan Danielsson sa...
3 september 2012 13:26  

Jag kommenterar både P J Linder och Wiseman på min blogg, http://staffandanielsson.blogspot.com, bra med livlig försvarsdebatt!

Anonym sa...
3 september 2012 17:14  

Termen "närområde" används ett par gånger. Vad menas med det? Var i detta närområde finns hot? Danmark? Norge? Finland? Tyskland? Polen? Baltstaterna? Den som tror att något av nyss uppräknade länder ska anfalla oss har hål i huvudet.

Om man menar Ryssland tycker jag inte man ska skriva närområdet

Pierre Gilly sa...
3 september 2012 17:49  

Spanien hade ju attraper av kanoner i trä på sitt modernaste krigsfartyg 1898. Den spanska regeringen tyckte att det var en viktig politisk markering att ändå sätts in det i strid mot jänkarna. Man talar om smör eller kanoner men ibland är det ju flygplan eller luftvärn. Kanske borde Maud utvärdera försvaret. Det är ju ett plus i kanten när Maud utvärderar. Nä, vi får hoppas att Hans pratar ihjäl fienden.

Wiseman sa...
3 september 2012 20:26  

StUlfsten:

Vad du tycker och den vedertagna definitionen på närområde är tydligen två olika saker.

Anonym sa...
3 september 2012 21:16  

@Wiseman
i min ordlista står det på närområde:
"område på kort avstånd (från ngt)"

på kort avstånd från sverige finns det bara ett möjligt hot. Om du ser fler kan du inte tala om vilket det är?

Wiseman sa...
3 september 2012 21:21  

StUlfsten:

Vad säger din ordlista om "hot"?

Unknown sa...
3 september 2012 21:31  

Det torde väl vara ganska uppenbart att 40-60 av E/F-versionen räcker. Utvecklingen vid leverans av dessa kommer med största sannolikhet att tvinga fram en väsentligt förbättrad "G/H"-version. Vad ska Svensk flygindustri hitta på eljest? Eller är man bara cynisk om man tänker så?

Anonym sa...
3 september 2012 22:24  

@Wiseman
ordlistan säger
"having or giving off heat; having a high temperature"

Du menar alltså att Danmark planerar att ta tillbaka Skåne? Vad säger din ordlista om "skrattretande"?

motvalsarn sa...
3 september 2012 22:40  

21:31

Varför tycker du det är uppenbart att 40-60 JAS E/F räcker, menar du?

Och för vad?

Luffarn sa...
4 september 2012 08:50  

StUlfsten:

Sluta trolla.
Du vinner inte en diskussion enkom genom att ha sista ordet efter att du lämnat lågstadiet.

Men för att ge dig lite till att kolla upp i din engelsk-svenska ordlista:
Närområde syftar till en geografisk yta. Att då nämna Ryssland kan vara missvisande då hoten inte naturligt behöver komma från av staten Ryssland "kontrollerat" territorium.
I dagsläget råder det givetvis inga tvivel om vilken aktör som står bakom stegringen av hotbilden i vårt närområde men att i det läget nämna Ryssland (vilket för övrigt en klar majoritet av inlägg som avhandlar detta ämne gör) kan få individer att felaktigt anta att hotet endast kommer från "fastlandsryssland".
Varifrån hoten kommer är egentligen egalt, det som för oss är intressant är vad som påverkas... vårt närområde.

Slut.

Magnus Redin sa...
4 september 2012 09:29  

Jag hoppas att man när Gripen E/F är levererad och fullt fungerande börjar med Gripen G/H om bemannade flygplan fortfarande har några decennier av framtid.

Problemet är inte möjligheten att få nya generationer flygplan utan budgeten för att köpa in flygplan och använda dem i en fungerade organisation.

Det skifte som jag tycker vart mest forcerat var Gripen A/B till C/D som var en följd av att vi lade ner huvuddelen av vår försvarsförmåga och skulle göra oss till en möjlig del av Nato samtidigt som Saab och flygvapnet skulle få bättre möjligheter att överleva ekonomiskt genom export. (Av vem och hur nu det beslutet togs, säkerhetspolitiken är bra märklig)

Mitt intryck är att Gripen E/F utöver många systemuppdateringar och småförbättringar rättar misstaget att A/B vart lite väl liten.

Unknown sa...
4 september 2012 09:35  

StUlfsten:
Kortaste vägen mellan Sverige och Ryssland är 28mil, Stockholm in till Rysk mark i Finska viken är 52 mil. Sverige är som du säkert vet ca 150 mil långt och ca 30-40 mil brett. Vad är det som gör att Ryssland inte är närområde? Du tycker alltså att Ryssland ligger för långt bort för att utgöra ett hot? Så ett militärt hot i Göteborg ligger för långt bort från Stockholm för att hota Stockholm?
Stackare...

Anonym sa...
4 september 2012 20:51  

Stackars Axel...
du verkar aningen förvirrad. Vem har sagt att Ryssland inte ingår i Sveriges närområde?

Luffarn
den förklaringen köper jag inte. Om det varit flera länder i närområdet som är potentiella hot då hade det varit bättre att använda det ordet, men nu när det endast är ett land som är problemet, då är det bättre att säga detta rakt ut. Om Ryssland invaderar baltikum och därifrån anfaller Sverige är det Ryssland som är problemet, inte baltikum. Sedan är det intressant att du använder ordet "dagsläget". Menar du att det inom 10-30 år finns risk att Danmark eller Polen anfaller oss?

Flygverkmästaren sa...
5 september 2012 10:37  

Projecerar någon sin vapenmakt mot våra gränser, infrastruktur eller handelsleder verkar de i vårt närområde i syfte att vinna ekonomiska och politiska fördelar. Att trolla genom att leka med ord bidrar inte till att utveckla vår säkerhetspolitik.

Luffarn sa...
5 september 2012 13:55  

StUlfsten:

Blogginlägget nämnde händelseutvecklingen i närområdet, vilket inbegriper aktivitet utanför Norges kust, i Ishavet, gränsområdet mot Finland osv. Hade det skrivits Ryssland istället begränsas perspektivet något alt vidgas något oerhört, men vad som sker på Kurilerna är inte lika intressant för svensk försvarspolitik. Sen att det är Ryssland som är aktören bakom det är helt klart och ingen hemlighet.

Ang dagsläget: Vad eller vem som i framtiden upplevs som hot är oklart. Dock finns det mer eller mindre troliga scenarion. Jag tror inte heller Danmark skulle vilja ta Skåne. Men att helt UTESLUTA vissa scenarier har historiskt sett inte varit särdeles framgångsrikt. Dock skall ju tilläggas att vi nog varken vill, kan eller för all del, har råd att ta worst case scenario i beaktning.

Staffan Danielsson sa...
13 september 2012 05:02  

Försvarsbloggaren Wiseman har på SvDs ledarblogg kritiserat regeringens förslag att anskaffa 40-60 JAS Gripen EF utan att enligt honom anslå tillräcklig finansiering. (Han är dock i grunden positiv till att JAS Gripen ska uppgraderas).

Han menar att regeringen inte lyssnar på ÖB och att man agerar innan försvarsberedningens omvärldsanalyser är klara. Nu gör Claes Arvidsson åter samma analys.

Visst är regeringens förslag vad gäller antalet JAS Gripen lägre än vad ÖB har föreslagit (40-60, där jag förespråkar 60, istället för ÖBs 60-80). Men Försvarsmakten och ÖB har efter genomgripande analyser kommit fram till att det är JAS Gripen-systemet som ska uppgraderas och utgöra vårt stridsflyg åtminstone fram till ca 2040, och här delar regeringen helt ÖBs uppfattning. (ÖBs och regeringens intervall möts också, som framgår, i siffran 60. Vi får se var försvarsutskottet kommer att landa.)

Här har också regeringen stöd av en bred riksdagsmajoritet, som vid flera tillfällen uttalat att man förväntar sig att regeringen i närtid återkommer med förslag till riksdagen om JAS Gripens uppgradering. Vid riksdagens beslut om att på oppositionens förslag tillsätta en luftförsvarsutredning för tiden efter år 2040 markerades det också tydligt att en grundförutsättning i det arbetet skulle vara den uppgradering av JAS Gripen som riksdagen ska besluta om.

Skulle frågan om JAS Gripens uppgradering börja analyseras på nytt av försvarsberedning och/eller luftförsvarsutredning, skulle beslut i frågan skjutas flera år framåt samtidigt som den industri som tillverkar planen skulle leva i osäkerhet och Schweiz likaså.

Jag anser att detta vore olyckligt ur flera aspekter och står helt bakom den tidsplan som regeringen och en bred riksdagsmajoritet har lagt fast. Det innebär också att jag har fullt förtroende för de noggranna analyser som försvarsmakten och ÖB har gjort och som utgör grunden för kommande beslut om JAS Gripens uppgradering.

Wiseman sa...
13 september 2012 08:01  

Staffan,

Hur kommer man fram till siffran 40-60? Hur kommer du fram till 60? Vilken analys ligger bakom dessa siffror?

Försvarsmakten har angivit siffran 60-80 flygplan för att kunna möta ett begränsat militärt angrepp. Vad är då ett begränsat militärt angrepp? Ser man på IO14 för Arméns del handlar det om att kunna möta och slå två bataljoner. Två bataljoner – vilken angripare skulle nöja sig med detta?

Åter till JAS 39E. Hur pass bra denna uppgradering blir hänger i mångt och mycket på hur flygplanet utformas – vilken av de olika föreslagna konfigurationer som väljs. Nu är det i hög grad Schweiz som är styrande där och inte Sverige.

Blir JAS 39E så pass mycket bättre att 40 eller 60 flygplan är operativt bättre än 99 JAS 39C/D som de ska ersätta? Tar flygplanen dubbelt så stor vapenlast? Flyger de dubbelt så långt och dubbelt så snabbt? Framförallt, är klargöringstiderna och underhållet, dvs tiden flygplanen spenderar på marken, halverat så att minst samma stridsfrekvens kan hållas som med JAS 39C/D?

Är svaret JA på samtliga dessa frågor så ersätter nämnt antal JAS 39E de 99 JAS 39C/D. Dock är ju problemet att situationen i närområdet innebär en drastisk förmågeökning inom den kommande tioårsperioden, varvid även svensk militär förmåga måste följa detta om den ska vara relevant i sammanhanget.

Att föreslagen JAS 39E ska vara en så pass bra plattform i föreslagen numerär finns det nog ingen som tror…

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade