Gästinlägg: ÖB svar på Kn Rolf Larssons öppna brev

Det är mycket glädjande att överbefälhavaren åter tagit sig tid att svara på ett öppet brev och i det här fallet det som skrevs av kapten Rolf Larsson i början av veckan. Att dialogen gynnar verksamheten råder det små tvivel om.


Wiseman

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Svar till Kn Rolf Larsson på Livgardet


Rolf,

För inte så länge sedan (den 10 september) svarade jag på ett annat öppet brev på den här bloggen och ditt brev bekräftar att vår omstrukturering berör och upprör. Det jag skrev då gäller också för ditt brev och jag tänker därför inte gå in och kommentera det i detalj.

Jag vill dock lyfta fram några saker:
Precis som tidigare omstruktureringar är inte heller den här perfekt. En del av oss, främst civila kolleger, har blivit övertaliga, andra har tvingats till svåra beslut i frågan om att flytta eller inte. Men omstruktureringen ger en förutsättning för det vi ska åstadkomma – att starta införandet av tvåbefälssystemet på riktigt och intagandet av en ny organisation som leder till mer gripbara förband. Jag är övertygad om att det som fungerar väl i så många andra länder också kommer att göra det i vår organisation även om vi fortfarande har en hel del kvar att göra innan vi kommer ikapp. Vi ska heller inte glömma bort att jag själv, liksom andra i organisationen, har erfarenheter av liknande befälssystem från tiden före NBO.

Du nämnde i ditt brev att jag, när jag var brigadchef på Livgardet, hade talat om mätbarhet och åskådliggjort det med hjälp av en klocka och en linjal på en overhead-bild. Jag kommer mycket väl ihåg den genomgången. Och linjalen finns med nu också eftersom effekten av omstruktureringen både kan och bör mätas. På sikt kommer vi kunna se en positiv effekt för Försvarsmakten som organisation. Detta perspektiv innebär dock att den inte kommer att vara positiv för varje enskild medarbetare. Det är till och med så att det uppfattas som negativt av hela personalkategorier då förändringarna är så genomgripande.

Jag är medveten om detta men det här är den väg jag valt. Detta är en av de största förändringarna vi genomfört i modern tid. Jag vill vara ödmjuk och konstaterar att vi inte har gett oss själva eller våra medarbetare tillräcklig tid till fördjupning eller förståelse.

Några förundrades, efter mitt förra svar, att jag valde att kommunicera via anonyma bloggar. Det kan man ha många tankar om, men om jag menar allvar med att adressera de frågorna som ställs så ska samtalet föras där samtalet finns. Annat är som att leta efter nyckeln där ljuset är.

Jag kommer dock inte att kunna svara på alla frågor som ställs här men jag och mina medarbetare följer noga det som skrivs. Jag vill också under hösten finna nya former för mig att möta Försvarsmaktens medarbetare. Det räcker inte med förbandsbesök utan jag vill hitta former som ger bredare möten. Jag driver därför på för att återkomma till Försvarsmaktens medarbetare i aktuella frågor på ett sätt som bättre tillgodoser behovet av fördjupning och förståelse i nya moderna format. Det gäller mig själv och övriga av de högsta cheferna i Försvarsmakten.


Sverker Göranson
General & soldat med befattning överbefälhavare

9 kommentarer:

Anonym sa...
27 september 2012 kl. 19:45  

Tre frågor till general Sverker Göranson;

Tror du personligen att Sverige, med den försvarsreform du nu genomdriver, får ett tillräckligt bra försvar?

Har du själv, ärligt och från hjärtat, förtroende för det försvar som Sverige nu får genom dina handlingar?

Vad är så bra med ett klassamhälle inom Försvarsmakten? Det är nämligen det du skapat genom att införa tvåbefälssystemet.

Ingen har hittills förklarat vad som är så bra med tvåbefälssystem-det fanns ett specialistspår inom NBO; Krigshögskolans Specialistkurs.

Det vara bara det att den tidens generaler var för lata för att definiera omfånget på specialistkursen. Den är idag existerande-SOU.....

Tre frågor till den person som personligen ser till att Sveriges försvar får större skador än vad det någonsin i historien tidigare fått. Tre frågor som bör få svar av "affärskoncernen FM"´s-(vi har ju ett affärsledningssystem SAP/PRIO)-VD.

Styrelsen Svenska folket har hittills fått väldigt få svar.

Stiff upper lip sa...
27 september 2012 kl. 20:11  

Bra av ÖB att svara här på Wisemans. Jag tror att tystnad från FML i detta turbulenta läge hade varit kontraproduktivt.
Det vi lider av är det klassiska: filtrering. Hur många led och filter har inte passerats innan soldatens synpunkter och funderingar nått högre chef? I svallvågorna efter bemanningen med FM Org 13 har vi drabbats av filtrering, dock från andra hållet. Information uppifrån och ner har varit minst sagt filtrerad. Detta i kombination med en annan klassiker: tystnad, har inte bidragit till hurrarop och applåder. Jag välkomnar de nya mötesformer ÖB aviserar i sitt brev. Då kanske vi slipper både filter och tystnad.

TRIDENT sa...
27 september 2012 kl. 21:38  

Att ÖB ger sig in i bloggsfären - dessutom två gånger får nog ses som ett tecken på att "polletten trillat ned" hos FML - d.v.s. man har insett allvaret i situationen.

Det är dock beklagligt att se oförmågan hos vår högsta ledning att utöva det som en gång var Försvarsmaktens paradgren - ledarskap...

För om ledarskap hade utövats under reans gång så hade situationen varit en helt annan idag.

Det finns dock en fråga som jag anser att ÖB är skyldig svaret:

Varför duger inte den rutinerade kaptenen som plutonchef här hemma när han duger i Afghanistan - d.v.s. varför ge nybakade fänrikar en uppgift som de bevisligen inte är byxade att utföra?

Stiff upper lip sa...
27 september 2012 kl. 22:02  

Och en till: Sverige är inte Storbritannien eller USA.
Vi har en annan social och politisk historia och en annan samhällsuppbyggnad. Att det funkar i USA och Storbritannien innebär inte per automatik att tvåbefälssystemet är rätt väg i Sverige. Hur detta ska förklaras på ett begripligt sätt ser vi också fram emot vid ÖBs nyaviserade mötesmetoder.

Anonym sa...
27 september 2012 kl. 22:39  

@Stiff upper lip
Det är inte bara UK och US som har tvåbefälssystem!
Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna, Polen, Spanien, Sydkorea, Israel mfl har också tvåbefälssystem. (senast jag kollade var Danmark och Finland ganska lika oss)

Sverige, Sovjet, Norge och Finland är vad jag vet de enda länderna som experimenterat med enbefälssystem. Och alla fyra antingen har eller håller på att överge det.

Stiff upper lip sa...
28 september 2012 kl. 07:18  

Sant! Dock vidhåller jag min syn på hur införandet, kommunikationen, spelregler för detta har skötts. Det går inte att kopiera rakt av, FML måste nu på ett tydligt och enkelt sätt reda ut detta. Vad gäller för utvecklingen av "OR" , lönebilden, anställningsvillkor. Det har gått "OR" på kaserngården i snart fem år och det är inte klart än!

DS sa...
28 september 2012 kl. 19:08  

Ökad kommunikation från FML ser vi verkligen fram emot. Men samtidigt kan jag inte låta bli att undra vad som hände med "linjevägen". Är det verkligen rätt väg att ÖB pratar med enskild officer för att förklara syftet med hans beslut? Borde inte alla de svar vi söker kunna spridas den klassiska vägen från chef till chef? Om nu filterna är så effektiva i vår organisation kanske det är de vi ska fokusera på att få bort för att få en mer användbar FM.
Filterna är uppenbarligen vattentäta nerifrån och upp men ÖB kanske ska prova att få lite flöde i dem uppifrån och ner.

Anonym sa...
30 september 2012 kl. 13:39  

Till att börja med vill jag tacka ÖB för att han tar sig tid till att svara på frågor och föra ett samtal här på Wisemans blogg. Den öppenheten inger respekt och förtjänar att bemötas på ett konstruktivt sätt och i ett gott tonläge.

För det andra har jag frågor om det nya tvåbefälssystemet. Vad innebär det i praktiken? Hur ser hela ansvarskedjan ut, vem ger order och bestämmer, osv? Vad är skillnaden gentemot det tidigare befälssystemet? Vad är fördelarna och nackdelarna med de båda systemen? En ordentlig och pedagogisk genomgång av detta skulle uppskattas av åtminstone denna intresserade civilist, och säkert fler än så.

Tack//Civilisten

Peter sa...
30 september 2012 kl. 22:47  

"att starta införandet av tvåbefälssystemet på riktigt och intagandet av en ny organisation som leder till mer gripbara förband. Jag är övertygad om att det som fungerar väl i så många andra länder också kommer att göra det i vår organisation"

Intressant tanke. Att en ny organisation med 95% missnöjda medarbetare kommer att leda till mer gripbara förband. Vi har tillräckligt svårt att bemanna soldatbefattningarna & nu har Generalen tillsätt att de officerare som ska bli de nya specialisterna, väljer att sluta istället för att bemanna organisationen.
Dessutom är Generalen övertygad om att det kommer att funka. Det är bara att gratulera till en försvarsmakt uppbyggd på ny exade fänrikar med en GMU i ryggen & gamla gubbar som är för nära pensionen för att bry sig, men den är iallafall GRIPBAR.
Jag hoppas verkligen att majoriteten av officerare mellan 25-40 väljer att se sig om efter en mer attraktiv arbetsgivare och lämnar det SJUNKANDE SKEPP som försvarsmakten är idag.

Hälsningar Peter

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade