Vart tar alla JAS:ar vägen och vad blir kvar för Sverige?

Som bakgrund till morgondagens seminarium hos Folk och Försvar om Gripen och luftförsvaret kan det vara bra att ge lite klarhet till vilka numerärer JAS 39 som finns idag och i framtiden. Vet man inte varifrån man kommer och vart man är blir det svårt att hitta dit man tänkt att ta sig.

Som inledning ett citat från allianspartiledarnas debattartikel i SvD där beställningen av JAS 39E offentliggjordes:

"Beslutet är nödvändigt för vår försvarsförmåga"


Härledning
204 st JAS 39 Gripen beställdes till Flygvapnet i tre delserier. Ds1 utgjordes av 30 st JAS 39A, Ds2 av 96 st JAS 39A och 14 st JAS 39B och Ds3 av 50 st JAS 39C och 14 JAS 39D. Då Ds2 ej var slutproducerad när Ds3 beställdes kunde även de 20 sista JAS 39A istället byggas som JAS 39C.

Av dessa 204 beställda flygplan levererades 201 st. De övriga 3 (2 39A och 1 39C) blev provflygplan åt Saab.

Av dessa 201 levererade flygplan har 7 havererat eller på annat skadats så att de tagits ut tjänst. Varvid 194 återstår som levererade. Sedan börjar det bli komplicerat.

Tanken när antalet flygplan i Försvarsmakten skulle reduceras var naturligtvis att behålla JAS 39C och D eftersom dessa är interoperabla med NATO-standard och därmed användbara i operationer utomlands och nationellt tillsammans med andra nationer. Att då parallellt fortsätta driften av JAS 39A/B visade sig bli mycket dyrt och med en i många fall sämre förmåga, varvid man dammade av den tidigare avförda planen att modifiera A till C och Riksdagen tog 2007 beslut om F100-programmet där Sverige framtida flotta av JAS 39 ska bestå av 100 st JAS 39C/D. Detta innebar att till de 69 JAS 39C/D som återstår i svensk ägo skulle ytterligare 31 tilläggas.

Knappt var beslutet taget förrän ett flygplan havererade i Vidsel och sommaren 2010 ytterligare ett, varvid F100 numera är 98 flygplan när samtliga är levererade. För att göra en JAS 39C ur en A återvänds vissa delar av flygplanet, men största delen byggs nytt eftersom de mycket omfattande skrovmodifieringarna kräver det. En 39D görs inte av en 39B utan istället 2 39A varvid betydligt fler äldre flygplan går åt än vad som blir resultatet.

Ett antal flygplan har också gått på export ur Flygvapnets leveranser (Sydafrikas är nytillverkade). Ungern leasar 12 JAS 39A och 2 JAS 39B som genomgått A2C/A2D-modifiering. Tjeckien leasar motsvarande antal direkt från Flygvapnets delserie 3. Thailand köpte 8 JAS 39C och 4 JAS 39D som genomgått A2C/A2D.


Framtiden
Kvar blir 98 flygplan för Flygvapnet när den sista A2C/A2D lämnat Saab om några år. Dessa 98 flygplan är uppdelade på 4 stridsflygdivisioner på F 17 och F 21, JAS 39-utbildning på F 7, den taktiska utprovningsenheten för JAS 39 på Malmen, FMV:s provflygverksamhet samt även Saabs verksamhet. Tillkommer gör dessutom Försvarsmaktens tekniska skolor i Halmstad som disponerar ett antal flygplan.

Komplikationerna som tillstöter är att man av till följd av politiskt beslut slutar flyga JAS 39A/B långt innan samtliga C/D är levererade, varvid Flygvapnet kommer att drabbas av en ordentlig dipp i antal tillgängliga flygplan. Då utbildning och exportstöd är verksamhet som måste prioriteras så lär det bli stridsflygdivisionerna som får ta smällen.

Tillkommer gör sedan Regeringens löfte till Schweiz om att under perioden 2015 och framåt låna ut 11 st JAS 39 till Schweiz som gapfiller till JAS 39E levereras. Detta lär ytterligare minska numerären med ca en stridsflygdivision.

Utöver löftet till Schweiz finns även ett motsvarande löfte till Kroatien och som berättades i media under måndagen, ett erbjudande till Malaysia om att hyra ut 18(!) flygplan.

Vän av ordning frågar sig då vad som blir kvar för Försvarsmakten att lösa svenska försvarsuppgifter med när utbildning, taktikutveckling och utprovning är verksamhet som måste fortgå för att stödja exporten.


Nästa fråga blir vad som händer när JAS 39E ska tillverkas och levereras. Precis som vid A2C lär det blir en C2E där vissa delar av flygplanet kommer att återanvändas i syfte att spara vissa kostnader. Av politiska skäl lär det också vara av högsta vikt att visa att det handlar om en uppgradering, även om flygplanen till största delen kommer att vara nytillverkade.


Som avslutning ytterligare ett citat från allianspartiledarnas debattartikel:

"Alliansregeringen tar ansvar för den långsiktiga finansieringen av svenskt försvar och säkerställer vårt framtida luftförsvar"


Se även försvarsminister Karin Enströms debattartikel i SvD idag, där hon försöker förklara finansieringen av anskaffningen av JAS 39E.

8 kommentarer:

Sten-Erik Björling sa...
25 september 2012 kl. 16:27  

Det framgår helt klart att Flygvapnet är en supportorganisation till SAAB... Och att luftförsvaret är underordnat både JAS-försäljning utomlands och som fortsatt budgetregulator för större skattesänkningar.

Ekognomerna har fått makten och de släpper den inte...

Sten-Erik Björling

Wiseman sa...
25 september 2012 kl. 17:31  

Sten-Erik Björling,

Tyvärr gäller det för mycket stora delar av Försvarsmakten. Banden till och beroendet av industrin är enormt starka. För industrin är det ju en lysande affär med såväl haubitsar, som pansarvärnsrobotar och stridsflygplan. Samma produkt man en gång sålt får man tillbaka och kan sälja en gång till.

Anonym sa...
25 september 2012 kl. 18:00  

Angående fru Enströms ”debattartikel” i dagens SvD.

Antingen är det fel rubrik eller text för de har inget med varandra att göra. Kan det kanske vara så att någon text- eller rubrikmakare driver med henne?
Hela texten består av klipp och klistra från tidigare alster och tillför ingenting. En massa snömos helt enkelt. Saknar herr Tolgfors. Han var åtminstone rolig och förvirrad. Fru Enström verkar mest bara förvirrad. Har jag förstått texten rätt tror hon att priset för det nya planet landar på runt sju miljarder!!

I övrigt tycker jag att din redogörelse för verkligheten, angående JAS, bör kunna förstås av både vanliga civila och delar av politikerkåren.


"Alliansregeringen tar ansvar för den långsiktiga finansieringen av svenskt försvar och säkerställer vårt framtida luftförsvar"

Tyvärr brukar ord och handling inte alltid vara samma sak inom politiken.
I handling har man från regeringens sida visat att man inte förstår orden efter alliansregeringen.

Om nu Schweiz ångrar sig eller faller för någon av de frestelser som nu verkar dyka upp? (Dassaultrea på Rafale!)
Då inträder det märkliga att hela hotbilden och omvärldsanalysen görs om och vi avbeställer planet!!!
Fullföljer man då resonemanget är det då inte dags att börja förbereda inköp/tillverkning av annat plan. Erfarenhetsmässigt vet vi ju hur lång tid det kan ta mellan beställning och leverans av flygfarkoster.

"Beslutet är nödvändigt för vår försvarsförmåga"

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att följa den blåa tråden.

Skulle någon skicka ut sina soldater/flygplan/fartyg på ett uppdrag med den klarhet och distinktion som våra politiker uttrycker sig skulle hemvärnet snart ha en sökinsats på gång!


”Vet man inte varifrån man kommer och vart man är blir det svårt att hitta dit man tänkt att ta sig.”
Tyvärr rådde inte detta när man planerade det ”nya försvaret”. På den tiden fick man inte titta åt något annat håll än framåt. Kanske man kan utläsa resultatet hittills i detta?
Jag kan också höra det tydligt i en del beskrivningar av det gamla värnpliktsförsvaret.

Suck!


Teaterdirektören.

Ps! Vi får inte glömma att vi behöver något att hänga i balkarna också. Det brukar inte vara billigt!.

En räkneövning! Vad blir styckepriset i dagens penningvärde Sek?

29/1 1996
Raytheon Company, West Andover, Massachusetts, is being awarded a $140,612,689 face value increase to a firm fixed price contract to provide for Lot Ten production of 623 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM). Contract is expected to be completed November 1998. Contract funds will not expire at the end of the current fiscal year. Approximately 68% of this effort supports foreign military sales to Korea, Turkey, Norway, Denmark, Greece, Germany, Sweden, Finland, the Netherlands, and the United Kingdom. Aeronautical Systems Center, Eglin Air Force Base, Florida, is the contracting activity (F086626-94/C-0030, P00010).
Page 3 - Contracts (Air Force con't) 1/29/

TRIDENT sa...
25 september 2012 kl. 19:11  

Vi går en spännande tid till mötes kära kollegor!

Nu är det så fullt under mattan av ruttnande halvsanningar och rena lögner att både stanken och högen som bildats snart inte går att dölja längre....

Dessutom verkar ju vårt nya "arbetarparti" tro att röstboskapen är fullkomliga idioter som sväljer vad som helst...

...vilket för övrigt även verkar vara den inställning som FML har gentemot oss anställda...

Det ser ut att bli en spännande höst - och ett ännu mera spänningsfyllt 2013...

...snart är det nog ofrånkomligt att både politikerhuvuden och generalshuvuden börjar rulla - någon måste ju i slutändan vara "skylloff".

TheStoff sa...
25 september 2012 kl. 19:50  

Intressant också hur det blir med role-change utrustning, för vad jag förstår finns inte full utrustning till alla Gripar.
Jag kan inte tänka mig att Schweiz accepterar något annat än fullt utrustade flygplan, vilket lär göra att tillgängligheten på sådan utrustning minskar för svensk del något som i sin tur ytterligare urholkar svensk förmåga mer än "bara" flygplanen i sig.

J.K Nilsson sa...
25 september 2012 kl. 20:33  

Funkar det att montera all "Role-change" samtidigt då?

J.K Nilsson

TheStoff sa...
26 september 2012 kl. 06:43  

Nej så klart inte samtidigt, men som jag antar att du vet är viss role-change inte mer än vikt, tp och formfaktorriktiga attrapper och det är knappast de delarna en exportkund är mest intresserad av.
Det kan väl i vissa fall vara försvarbart att inte fullutrusta alla flygplan, främst av ekonomiska skäl, även om det kan ställa till lite vad det gäller tillgänglighet vid övning etc. Men det börjar ju bli lite jobbigt om flygvapnet skall agera hyrbilsgarage och alla bilar med ac försvinner iväg till betalande kunder. Det kan ju bli jäkligt svettigt om det börjar bli varmt i närområdet.

Magnus Redin sa...
26 september 2012 kl. 18:49  

Jag som har en deppig syn på den troliga ekonomiska utvecklingen skulle föredra att man löpte linan ut.

Sätt upp sex gripendivisioner, fyra för nationellt försvar och en C/D och E/F på Såtenäs som har systemutveckling och stöd till exportkunder som förstahandsuppgift.

Köp modernt luftvärn så vi vågar hyra ut fler C/D Gripar.

Nybygg alla E/F så vi kan hyra ut fler C/D Gripar.

Ta schysst betalt per man och dag på svenska övningsfält och finansiera med detta fullservice av personal som lär sig allt om hur man tar emot natoförband.

Fyll centralförrådet i Arboga med materiel för mer än vår egen armés behov och ha den redo för snabb och dyr export, se det som ett mera användbart alternativ till att ha en guldreserv.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade