Gästinlägg: Replik till ÖB svar

Först och främst vill jag tacka generalen för att han tog sig tid att svara. Jag hade inte förväntat mig detta och fick därmed en positiv överraskning.

Det brev jag skickade fick ett större genomslag än jag trodde och blev tydligen ett samtalsämne på många förband i Sverige. Jag har läst kommentarerna samt Överbefälhavarens svar och vill ta tillfället i akt att göra ett antal förtydliganden både avseende vissa av kommentarerna och ÖB svar.

Någon har haft synpunkter på att jag väljer att vara anonym och det är helt befogat. Egentligen är anonym kritik emot mina principer men som jag ser det är detta den bästa lösningen. Klimatet i Försvarsmakten är, enligt mitt sett att se det, inte redo för en helt öppen debatt och risken för att kritiker drabbas av vissa konsekvenser är uppenbar. Den huvudsakliga anledningen till anonymiteten är dock att jag i min befattning har en roll som arbetsgivare. Det är därför min plikt att genomföra och motivera de beslut som FML beslutar även om jag inte fullt ut håller med. Det är dock också min plikt att anmäla missförhållanden uppåt. Eftersom dessa faktorer i detta fall står i motsats till varandra var anonymitet det enda alternativet.

Överbefälhavaren beskriver i sitt svar svårigheterna med omställningen av Försvarsmakten. Om att regering och riksdag ställer krav på en snabb omstrukturering med anpassade personalvolymer och tvåbefälssystem. Jag förstår dessa svårigheter och vill också säga att jag instämmer i att en omstrukturering är nödvändig för att takta dessa krav. Jag är inte avundsjuk på det arbete som ÖB har i dessa tider.

De förklaringar som ÖB levererar är logiska men inte desto mindre fel. Hela resonemanget haltar på ett antal punkter och tyvärr utmynnar de i en brist på verklighetsförankring. Det är tydligt att klyftan mellan FML och förbanden är väldigt stor och jag tänker inte spekulera i varför. Alla som arbetar på ett arméförband vet dock att en nyexaminerad fänrik generellt sett inte är lämplig att direkt vara plutonchef efter genomförd skola. Dels är inte våra skolor utformade så att detta är möjligt och dels har förutsättningarna ändrats markant. Dessutom handlar det inte om huruvida fänriken är lämplig eller inte. Det handlar om det finns någon annan som är lämpligare! Det borde väl rimligen vara så att den som är bäst lämpad skall vara chef? Om detta är en fänrik eller kapten borde vara ointressant.

Jag själv blev krigsplutonchef direkt när jag examinerades. Dock fanns då en rutinerad löjtnant/kapten som s.k. fredsplutonchef som handledde, la arbetstid, planerade och skötte det mesta runt omkring. Som krigsplutonchef kunde jag alltså ägna mig helt åt min krigsbefattning. Dessutom fanns en tydlig och enkel cykel med ett inryck, befattningsutbildning, förbandsutbildning och muck. Jag fick ansvar, förtroende och mentorering längs vägen och våra värnpliktiga soldater var inte bättre
än jag själv var på något i utbildningsplanen. En fänrik som idag kommer hem landar in i ett förband som kanske redan existerar och något muck finns inte i horisonten. Uppgifterna för den nya fänriken sträcker sig långt utöver upprepade anfall med lös ammunition på Prästtomta skjutfält. Påstående som ”det gick ju förr” är därför inte relevanta och tillför inte debatten något!

Plutonchefen är idag den viktigaste befattningen på våra insatsförband. Plutonchefen har idag ett mycket stort ansvar (inte minst ur ett arbetsgivarperspektiv) och hans arbetsuppgifter spänner över en så stor bredd så att det inte liknar något vi tidigare genomfört. Ledarskapet på plutonsnivå är en mycket viktigt del för att få våra yrkesanställda soldater att kvarstanna de år som vår organisation behöver. Jag påstår att just detta ledarskap i detta skede är en kritisk sårbarhet som vi nu själva underminerar. Jag förringar inte våra specialistofficerare och jag delar uppfattningen om att dessa kommer att vara ryggraden i förbandet. Dock förtjänar de att ledas av någon som har mer erfarenhet än kanske en GMU och 3 års utbildning i bagaget.

Att man gör undantag för förband som skall ut i skarp insats visar att FML inte själva tror på modellen. Stridstekniskt och taktiskt är det svårare att vara plutonchef i Afghanistan men ledarskapet på hemmaförbandet kräver lika mycket om inte mer. Detta kan jag med säkerhet säga av egen erfarenhet.

ÖB skriver också att beslutet bara rör cirka 50 personer. Det är möjligt men i så fall handlar det om att 50 plutoner drabbas. Även om inte alla dessa plutoner är uppfyllda med GSS/K är det säkert ett par hundra soldater som ni nu slår undan ledarskapet för.

Det behöver inte alls att ta 10 år för en fänrik att bli plutonchef bara för att inplaceringen sker på en OR6 nivå. ÖB:s exempel är rent matematiskt och inte med sanningen överensstämmande. Det kommer alltid att finnas en rörlighet bland vår personal. Det kommer alltid att finnas möjligheter för duktiga medarbetare att klättra. Dock inte fortare än vad den enskilde kan hantera.

Det finns bara en väg att gå i denna fråga! Riv upp beslutet! Låt förbanden placera sin personal där de anser det är lämpligt! Låt våra 3-5 års planer vara annat än onödiga papper och låt oss återigen börja tillämpa uppdragstaktik! Om inte detta sker kommer troligen förbanden att sluta att anställa personal från nya fänrikskullar. Detta innebär att vi går i samma fälla som då vi införde anställningsstopp 2005-2007. Resultatet blir en felfördelad åldersstruktur som vi kommer att lida av länge. Ett ytterligare alternativ är att låta förbanden anställa fänrikar utanför insatsorganisationen. De kan då vara exempelvis GMU-plutonchefer eller ha möjlighet att tjänstgöra på pluton som instruktör för att få en bra start i karriären.

Hade ni inte kommit med detta krav i ett sent skede av processen hade troligen allt gått lugnare till. Nu är vi istället i ett läge där OF har börjat tala om strejk och där kaptener med 10 års erfarenhet börjar se sig om efter nya jobb. Mitt brev handlade dock inte bara om inplaceringen av fänrikarna även om tyvärr ÖB:s svar mest handlade om denna fråga. Vi måste komma ihåg att det inte bara är denna isolerade fråga som fått mig själv och många andra att reagera.

Mina påståenden rörande en för smal insatsorganisation, minskat utbildningsstöd,
rekryteringsrättigheterna för nya befäl till förbanden och det praktiska ledarskapet på HKV blev inte kommenterade.


KCTC

24 kommentarer:

Gnoego (EXC) sa...
16 september 2012 22:57  

Nuff said!
All heder till KCTC, som med en retorisk förmåga lyckas förmedla mellanchefernas dilemma på ett oomkullrunkeligt sätt!!
Bland det bästa jag någonsin läst på en blogg!
What more...no more!!!

Unknown sa...
17 september 2012 01:15  

Så enkelt men ändå så svårt! Hur kan ledningen inte förstå att en organisation som inte är överens med sin ledning om vägen till målet aldrig kommer komma fram!
Markstrids officer

Anonym sa...
17 september 2012 01:59  

Som du kanske förstår av min kommentar till ÖB;s svar håller jag helt med dig.

Där debatten borde ha förts och andra delar av vår koncernledning hörts av är det helt tyst.
LÄGG NER de totalt menlösa skattefinasierade försvarsbloggarna och hemsidor som verkar vara gjorda av en reklambyrå med politiska förtecken.

Är det sant, det som speglas i dessa media, så är vi mer illa ute man kan tro. En förutsättning för att få jobba inom FML är då att man åsiktsprostituerar sig!
Kanske det är så att man måste underlåta sig till detta för att få tro att man är nära toppen.
Går verkligen taket i höjd med trösklarna?
Man kan jämföra det med den så kallade partipiskan som viner hårt i vissa partier.

Båda företeelserna känns lite obekväma i en demokrati.

Hur tror ni att förställningen och framträdandet skulle se ut om jag utan förberedande diskussion skulle frångå skådespelarhierarkin, bestämma pjäs, och meddela några av kompaniet att det finns lediga platser vid en teater i andra ändan av landet.
Dessutom avskedar jag ljud- och ljusteknikerna för att låta skådespelarna fixa detta samtidigt som de agerar!
Hade jag dessutom föreslagit en rollbesättning när vi repeterar och en annan vid föreställningen hade jag blivit idiotförklarad på ort och ställe.

Förmodligen hade jag återfunnits i något förråd vid veckostädningen med en vit konstig tröja påtagen bakochfram.

Jag skulle så här spontant inte bli förvånad om min plats som direktör antingen redan var vakanssatt eller eventuellt tillsatt.

Teaterdirektören.

Sebbe_81 sa...
17 september 2012 12:54  

Det stämmer kanske att det är 50 personer som är drabbade i formen av att ha blivit petade som Plutonchefer och sedan satta på en OR befattning på sin egen pluton.
Men mig veterligen så är det ett par tusen Lt - Mj som är satta på OR befattningar generellt.

Hur mycket vet vi som är i den sitsen? Hur säkra är vi? Skall vi sluta vid 35 för att FM inte har ett behov av oss då?
Kommer vi behålla graden, just nu är det ju sagt att det är så, men det beslutet kan ju mycket väl ändras raskt. Eller?

DS sa...
17 september 2012 18:46  

Mycket väl talat och som sagt det är fler frågor än fänrikarnas placeringar som det handlar om.
Jag tror ÖB gör klokt i att ta den här debatten om än lite sent. Förtroendet mellan nivåerna i linjeorganisationen har aldrig varit lägre. Inser man inte det nu så kanske OFs strejkfråga närmar sig verkligheten mer än FMLs ledarskap. Och det vore, om inte annat, otroligt pinsamt för oss alla som officerare.

/Kompanichefen

Stiff upper lip sa...
17 september 2012 18:56  

Nu kommer efterdyningarna av torsdagens (v 36) erbjudande!
Vad hände egentligen och varför?
Frågorna är som vanligt många och svaren som vanligt få. Ledarskapet, eller snarare avsaknaden, av det har fått sig en rejäl törn av detta. Vi är många som undrar hur det förtroendet ska återtas? Gapet mellan de som leder och de som leds ökar i allt snabbare takt. Ju fortare karusellen snurrar desto otydligare blir avstigningsplatsen.
Torsdagens (v 36)utfall är i många fall ytterst luddig, cheferna kan idag inte lämna några acceptabla svar på de frågor mångåriga medarbetare ställer. På vilka grunder hamnade jag här och vilka arbetsuppgifter ska jag ha? Om svaret från chefen blir: tillräckliga kvalifikationer eller vet ej,då är det riktigt illa...
However, även botten är en grund att stå på!

Balkanräven sa...
17 september 2012 20:53  

Under mina militära skolor har jag blivit lärd att vid ordergivning skall den nya uppgiften förmedlas likt ett framträdande av Ernst Hugo Järegård. Vart är våra chefer nu? När våra kamrater tvekar och har ångest. Det enda budskap som har lämnat HKV den senaste veckan är ÖB:s svar på en blogg. Mycket makabert! Brännström ta på dig OR-graden och bli en förebild, det hade varit ledarskap.

"tänker alla lika, är det nån som inte tänker" George S Patton

patrik sa...
17 september 2012 21:10  

För det första måste jag säga att jag häpnar - Landets Överbefälhavare tvingas bemöta ett anonymt gästinlägg på en anonym Blogg!

Det är dock hedrande att ÖB äntligen visar sig, annat än med traditionella plattityder och nonsens. Å andra sidan är det beklämmande att det sker så här sent, när systemkollapsen är ett faktum.

Jag kan inte låta bli att få en känsla av att denna eviga turbulens är en del av ett förberett spel från FML sida. Ett spel vars syfte ursprungligen var att få de negativa och "indifferenta" att sluta självmant - understödda av de unga, som skulle ta den nydanande FML parti. Ett spel som gick över styr, då de unga inte tog parti som planerat.

Jag är inte mycket för konspirationsteoretiker, men jag vägrar tro att FML och högre chefer i övrigt är så oförmögna att leda sin personal.
De flesta har deltagit i utbildning av generationer soldater, deltagit i kvalificerade ledarskapsutbildningar på hemmaplan samt genomfört internationell tjänst i chefsbefattning.

Jag hoppas att det inte är som jag beskrivit, men misstanken gnager...

Korten på bordet; vilka bakomliggande syften har FML med det obefintliga ledarskapet?

Patrik Lander

Unknown sa...
17 september 2012 21:11  

Noterar också att ÖB inte svarar på en del av de frågor som KCTC ställde. Om det finns någon som läser här som kan svara på frågan varför rekrytering av våra nya officerare, fullt ut när det gäller taktisk officer och till stor del för specialistofficerare sköts externt dvs av HRC vore jag mycket tacksam. Jag kan inte förstå varför detta inte ligger på förbanden som det gjorde förr. Att en psykolog har mandatet att säga nej till en kandidat har jag full förståelse för (så var det förr när jag sökte med) men i övrigt. Vore det inte rimligt att förbanden ges en kvot baserat på framtida behov och sedan får resp. förband inventera bland sina soldater om de är lämpliga och villiga? skulle man inte ha tillräckligt många lämpade kan ju frågan gå till ett annat förband. Någon som kan svara på varför det fungerar som det gör nu vore jag oerhört tacksam.

Stiff upper lip sa...
18 september 2012 06:46  

Det är tyvärr inte bara på FML nivån som ledarskapet och förmågan till kommunikation saknas. I upplägget inför bemanningsarbetet fick förbandschefen läsa högt ur ett färdigt manus inför allmogen i filmsalen. Mångåriga, "högt" uppsatta medarbetare fick sitt "erbjudande" som en blixt från en klar himmel utan någon som helst förvarning.
Bristen på dialog och kommunikation gör att förståelsen och acceptansen för detta är ytterst sparsam. Förbandschefen har inte på något sätt yttrat sig efter den berömda torsdagen, inte ens på det eminenta EMIL. Där handlar istället om PRIOs nersläckning...
Nu tror man väl att så länge man inte pratar om problemen så finns de inte...
Nu verkar taktiken i stället gå ut på att "tråka ut" äldre officerare så att de tvingas säga upp sig själva, det ser ju bättre ut! Nej, nu krävs ledarskap och inte bara powerpointbilder och hänvisning till någon länk på nätet...
Vi finns här ute i den s k verkligheten!

Anonym sa...
18 september 2012 16:37  

När man har ansvar för en organisation och ställs inför mer omfattande förändringsarbete uppstår snabbt frågan: hur gör andra?

Min fråga är just den, hur gör andra försvarsmakter som har ett två befälsystem?

gammal fanjunkare sa...
18 september 2012 20:37  

Goddag!
Jag har undrar på om någon funderat på hur de unga fänrikarna ställer sig till det sätt de inplaceras i systemet. Personligen tror jag att de flesta nog helst skulle gå vid sidan av och lära sig några år innan de tar steget in och blir chefer för 25-30 anställda soldater.

Fanjunkare omgalonerad till löjtnant 1983

Anonym sa...
19 september 2012 14:03  

Hej,tackar för initierade synpunkter.

Har nu fått mitt besked som många andra, har numera gått tillbaka till den nivån jag hade vid vpl sedan över 20 år sedan.Jag tillhör dom erfarna kapternerna mfl som nu skall ha en Fk som chef. Det känns inte bra...

Jag vill med detta inlägg påkalla uppmärksamhet vad gäller själva datumet 1/1 2013, tiden då vi alla tilldelas våra nya befattningar och skall påbörja tjänstgöringen där, i den nya organisationen,vara lojala med ÖB samt OL,var man på sin rad, eller???
Träffar/samtalar dagligen med andra yoff som har fått en del obskyra placeringar.
Dock så möts jag av oerhört många kommentarer om att, "jaja den 2 jan så kommer min chef göra nya arbetsledningsbeslut, "jag kommer inte att behöva infinna mig på den rad jag blivit mig tilldelad" Oavsett om det finns vakanser/rörliga befattningar eller ej.
Således lite slarvigt uttryckt, det verkar fritt för DUC att genomföra "fulplaceringar" inom egen enhet. Oaktat varken en rad eller en rörlig befattning.
Löften från chefer är i stil med att "jag kommer få arbeta kvar där jag är..."OF1 Fk kommer inte bli plutonchefer, det kommer vi ändra på med arbetsledningsbeslut, sitt lugnt i båten"...

Jag anser att vi i detta läge skall vara lojala med ÖB och den rad jag blivit tilldelad och att vi samtliga skall infinna oss på exakt den plats där raden är, förutsatt att man inte har tilldelats en rörlig befattning.

Skall bli synnerligen intressant vad som resp DUC till förbandscheferna kommer att hitta på för att det skall fortsätta som vanligt, trots avsaknad av rader.

Skall bli intressant att se om min chef kommer att vara lojal med ÖB och följa placeringar som nu getts. Min chef talar ofta om att, "det gäller att slå ihop klackarna och lyda order" annars kan man gå ut genom dörren".
Posten har också uniformer.

mvh
Officer i väntan på systemkollapsen

Bygdemajoren sa...
19 september 2012 15:52  

På mitt förband har några av de som hotat med att kryssa nej redan fått nya erbjudande med ytterliggare 14 dagars betänketid.

Potemkinkulissen sa...
19 september 2012 16:57  

Är det någon som tar syn på allt det s-t som drabbar FM personal nu? Vad är det som händer? Har under veckan träffat folk från olika förband och alla vittnar om samma domedagsstämning och frustration! Tydligen finns det helt plötsligt inga chefer som lyckas förklara varför/hur det blev som det blev. Skrämmande utveckling.

Per K Eleman sa...
20 september 2012 16:44  

Jag vill gärna gratulera pseudonymen KCTC till att ha åstadkommit något unikt.

Med synnerligen välskrivna och träffsäkera gästinlägg har han skrämt upp den vanligtvis mediaskygge överbefälhavaren på debattpisten.

Nu har nödvändigtvis inte ÖB personligen författat det ganska anemiska genmäle som publicerats på Wisemans blogg; det kan mycket väl vara någon skrivkunnig medarbetare ur myndighetschefens 1000-mannastab på Lidingövägen - men ändå...

Stort grattis även till Wiseman som med sin eminenta plattform för det fria ordet skördat ännu en skalp.

Farbveckan -86 sa...
20 september 2012 21:32  

Måhända dags för Wiseman att kommentera ÖB´s slutsatser av FM VIND, som nu kan läsas på EMIL?

Stiff upper lip sa...
21 september 2012 08:40  

Replik till Farbv-86:
"Vem bryr sig"?
Jag har fyllt i otaliga medarbetarundersökningar under årens lopp. Visst har det blivit bättre?

Wiseman sa...
21 september 2012 09:02  

Farbveckan -86,

Det kommer så småningom.

På ett förband nära dig sa...
21 september 2012 10:02  

I stället för att slänga in personalen i filmsalen och tilldela den ett formulär med 200 kryss frågor kan man ju gå ut och känna av de s k vindarna. Just nu tror jag det blåser stark kuling på förbanden...

Farbveckan -86 sa...
21 september 2012 11:27  

Det intressanta med FM VIND tycks vara att den faktiskt fått dammet att röra sig lite från golvet i korridorerna på L24. Så jag blev själv lite överraskad av det ÖB skriver i sin (korta) kommentar.

Och då är den ju faktiskt också gjord före ostruktureringen...

Potemkinkulissen sa...
21 september 2012 12:05  

Går det att utläsa skillnader mellan förbanden eller är det lika illa överallt? Vilken upplösningsgrad och trovärdighet avseende antal respondenter osv. har denna enkät?

Wiseman sa...
21 september 2012 12:07  

Potemkinkulissen, Farbveckan -86,

Det kommer ett inlägg om detta under helgen. Det kan finnas anledning att ta den diskussionen i anslutning till detta inlägg. Först blir det dock ett inlägg om försvarsbudgeten med anledning av budgetpropositionen.

Potemkinkulissen sa...
22 september 2012 08:41  

Tack Wiseman! Det finns mycket under det s k isberget avseende attityder och värderingar inom FM. Vi har ju alltid haft någon form av utvärderingsprocess, kallad vid olika namn under årens lopp. Min grundinställning är att chefen är ytterst ansvarig för att pejla stämningen på förbandet. Detta kan ske genom subbeträffar, ASU, besök utan förvarning på enheterna m m m
m. Här har vi väl alla varierande erfarenheter beroende på vilken chef vi haft. Ser fram emot ditt inlägg om FM Vind!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade