Gästinlägg: Ytterligare ett öppet brev till ÖB

Käre Sverker!

Jag är fullt medveten om att det är komplexa och svåra frågor som skall avhandlas i och med en omstrukturering.

Själv har jag varit med i många omorganisationer, i Försvarsmakten, annan statlig myndighet och i det privata näringslivet. Jag har dessutom själv använt arbetsledningsrätten i samband med uppsägningar. Helt medveten om att man kan gå olika vägar för att komma till det resultat man vill ha.

Försvarsmakten valde denna gång en ny väg att gå och jag är inte säker på att ni ännu vet slutet av vad det innebär. Däremot så förutsätter jag att ni kallt räknar med att betala er ur eventuella AD-domar.

Du skriver att riksdag och regering som tagit besluten för att genomföra omdaningen av hela FM. Jag tycker att du därmed skyller över på politikerna även om det i de formella termerna går till så. Det är självklart på det sättet att det finns ett antal officerskollegor som gjort eller gör karriär på att tala om att detta är möjligt för både politiker och utredare. Oavsett om de tror på det eller inte.

Kommer du ihåg när du stöttade Idrott och Friskvård på Livgardet som Brigadchef? Genomgången där du hade med klockan och linjalen på OH-bilden. Allt skulle vara mätbart och det var viktigt. För mig visade du då ledarskap och hade mitt förtroende. Förtroende är en sak man förtjänar men också något som kan förloras eller så har man inte ens förmågan att få det.

När det gäller nya personalförsörjningssystemets införande har varken du eller försvarsmaktsledningen mitt förtroende. Ni har analyserat uppgiften och i detta kommit fram till att alla skall dokumentera sin utbildning, kompetens och erfarenheter. Den färska kompetensen m.m. som man har i sin nuvarande befattning skulle in i PRIO. Dessutom skulle man göra ett CV på papper för att nyttjas om så behövdes. Individens samlade kompetens skulle inte kunna nyttjas i ett datasystem utan enbart manuellt. Om man betänker antalet anställda delat med antalet minuter avsatt för matchning så inser jag hur mycket individens samlade kompetens betytt för FM.

När förbanden gjorde sin matchning var det i huvudsak på den information som fanns i PRIO. D.v.s. den färska kompetensen och sedan nyttjades CV när så behövdes. I den centrala processen 2012-08-20 visades ett bildspel. Detta läggs ut på EMIL. I bildspelet framgår följande ” Ett fåtal definierade befattningar kräver färsk kompetens”.

Min slutsats är att matchningen inledningsvis är gjord med felaktiga förutsättningar vid förbanden. Innebar detta en revolutionerande omdaning av processen? Nej, som vanligt får inget störa gällande tidsplan utan det skall bara fixas till. Snabbt och snärtigt givetvis, möjligen får de samlade på Karlberg ta till fler av dygnets timmar för att hinna bli färdiga. För mig innebar meningens innebörd en mer allvarlig konsekvens i processen. Någon har gjort ett stort och allvarligt misstag. Analysen av uppgiften var fel. Hela personalförsörjningssystemets införande har analyserats fel. Ingångsvärdena för vilken personal som behövs var, och vad i deras kompetens/erfarenhet Försvarsmakten behöver och hur den skall säkerställas hade alltså startats felaktigt.

Omstruktureringsledaren åtar sig då att under den resterande tiden på Karlberg som jag ser det, rätta till detta för hela FM. Det känns som ett skämt men är inte fösta gången det händer i FM. Tror du verkligen att vi går på det? ”Mer rätt än fel” kan man också höra, ”det räcker med en 80 procentare” är en annan kommentar som använts. Duger det då? Nej, vi skall kunna hantera personal i krig och krigssituationer. Vi har årligen tidigare hanterat värnpliktskullar på 30000 personer. Försvarsmakten har, medan jag tjänstgjort, hanterat övningar med 25000 deltagare. I dag måste ett antal sista minuten lösningar göras fast vi bara övar med 5000. Var tog vår planeringsförmåga vägen? Erfarenheterna av stora KFÖer finns fortfarande bland personalen men ni kör bara förbi dessa i ert fina rör. Hur är detta på något sätt professionellt? Kanske skall orsak och verkan ha konsekvens även för de i din ledning? Det borde vara ett antal som inte har mätbara resultat på den positiva sidan. I stället kan du nog konstatera att det lagts ned extremt många arbetstimmar utan kvalitetssäkrat resultat. Jag är förstummad men luttrad av tidigare omorganisationer. Genom detta visste jag att oavsett vad som händer så levereras det tänkta resultatet enligt tidsplan.

Dina officerare i karriären levererar alltid det de anser de måste oavsett de regelverk som reglerar verksamheten. Många ser nog att de har makten så det gäller inte dem. Hur ofta utan rätt resurser skall inte saker bara lösas för stunden? Argument utifrån regelverken upptagna i organisationsprocessen har, som jag uppfattat det, mest varit ett slag i luften. Är det acceptabelt att inte följa lagar, förordningar, regler och bestämmelser? Jag har här erfarenheter från andra myndigheter där det faktiskt är viktigt att följa regelverkens generella och direkta styrningar samt delegationer.

Försvarsmaktsledningen har nu en tung uppförsbacke till det förtroende en ledning borde ha hos sina anställda. Tror du inte på mig slår jag vad om att en förtroendeenkät visar att jag har rätt. Ta ansvar. Skyll inte på politikerna. Tittar man på kvaliteten och helhetssynen kan allt inte gå i rör och vara någon annans ansvar. Mitt ansvar är åtminstone att framföra hur jag uppfattat situationen som anställd oavsett om jag har ett arbete eller inte. Demokratin vilar bl.a. på meddelarfriheten och inte på en återgång till livegenskap eller feodala synsätt.


Kn Rolf Larsson

16 kommentarer:

Unknown sa...
24 september 2012 kl. 23:50  

Kapten Rolf Larsson,

Detta är ett av de bästa och ärligaste inlägg jag någonsin läst. Styrkan i det blir också bättre av att Du undertecknar med eget namn. Men Du kan ju inte räkna med att ditt inlägg är karriärbefrämjande. Du lär aldrig bli major eller övlt efter detta inlägg. Starkt av dig att ta risken, och kanske är det en ögonöppnare för andra. Meddelarfriheten gäller.

Inte för att jag önskar det, men Du har alla förutsättningar för att leda ett officersuppror. Tyvärr är det kanske det som behövs för att både svenska folket och ansvariga politiker ska vakna och ta sitt ansvar.

Kn Rolf Larsson, du har all min respekt.

Anonym sa...
25 september 2012 kl. 05:48  

@ "Peter Andersson"
I min värld blir inte ditt inlägg mindre anonymt, eller mindre värt, för att du väljer texten "Peter Andersson" istället för "Anonym".
Att uppvigla till "uppror" framstår som högst oseriöst och omdömeslöst då det handlar om militär personal och att sådant normalt kallas "statskupp" och betraktas som ett reellt och mycket allvarligt hot som en demokrati måste hantera genom utformning av samhällets institutioner och maktdelningen mellan dessa. Typiskt sådant som en säkerhetstjänst har till uppgift att bevaka och stävja. Jag skulle uppmana till lugn och förmaning istället. Officersyrket är inte vilket jobb som helst, vilket ni redan vet. Det kommer med särskilda rättigheter och ett särskilt ansvar vad gäller möjligheten till våldsanvändning. Därmed också med särskild översyn. Detta är de flesta officerare väl medvetna om och har accepterat som en förutsättning i yrket.

Stiff upper lip sa...
25 september 2012 kl. 06:30  

Får ont i magen av bristen av mitt civilkurage (troligen framtvingat av FM idag rådande kultur) som gör att jag väljer att inte skriva under med mitt riktiga namn. All heder åt er som släppt tankarna om vad omgivningarna tycker och vågar gå ut!
Rolf, DU följer devisen ÖRA!
Respekt!

Daniel Eriksson sa...
25 september 2012 kl. 06:51  

I min hemstad Umeå har man nyligen tagit till vad som lär bli FM's nästa metod i arbetet att bli av med oönskad personal:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15496322.ab

J.H sa...
25 september 2012 kl. 08:20  

Re: Anonym

Släpp sargen - lyft blicken och försök förstå att agens försvarsmakt är långt mer annorlunda än vad du kanske skulle vilja att den var. Fm är en statlig myndighet och fungerar som vilken annan myndighet som helst. "Statskupp" kan bara genomföras med vapenmakt...något sådant skulle jag se som otroligt.

Det frågan handlar om är att försöka förstå att officersyrket ÄR som vilket jobb som helst, det är arbetsuppgifterna som skiljer...och inte mycket annat skall skilja sig gentemot andra samhällsinstitutioner.

Att arbetstagaren står upp och säger ifrån p.g.a dålig arbetsmiljö, upplevd frånvaro av ledarskap från koncernledningen, orättvisor mm mm är bara en normal reaktion från en vanlig arbetstagare i en organisation som är satt att hävda svensk suveränitet.

Det är inte nittonhundratalet längre...

Lt Hans Ohlson sa...
25 september 2012 kl. 08:20  

Hej försvarsvänner!

Mitt namn är Anonym, men på försvarsbloggarna har jag valt pseudonymen Lt Hans Ohlson, för då blir jag mer trovärdig. Nu är jag en mer stand-up kille än igår, när jag kallade mig Anonym.

Lt H Ohlson

a.k.a. Anonym som egentligen heter något helt annat...

J.H sa...
25 september 2012 kl. 08:20  

Re: Anonym

Släpp sargen - lyft blicken och försök förstå att agens försvarsmakt är långt mer annorlunda än vad du kanske skulle vilja att den var. Fm är en statlig myndighet och fungerar som vilken annan myndighet som helst. "Statskupp" kan bara genomföras med vapenmakt...något sådant skulle jag se som otroligt.

Det frågan handlar om är att försöka förstå att officersyrket ÄR som vilket jobb som helst, det är arbetsuppgifterna som skiljer...och inte mycket annat skall skilja sig gentemot andra samhällsinstitutioner.

Att arbetstagaren står upp och säger ifrån p.g.a dålig arbetsmiljö, upplevd frånvaro av ledarskap från koncernledningen, orättvisor mm mm är bara en normal reaktion från en vanlig arbetstagare i en organisation som är satt att hävda svensk suveränitet.

Det är inte nittonhundratalet längre...

Anonym sa...
25 september 2012 kl. 09:34  

@ JH

Att makten i HKV nogsamt delas på flera starka generaler, mark, luft och sjö, trots att mer effektiva och samordnade ledningsförhållanden skulle kunna väljas är ingen slump eller uttryck för dumhet. Det handlar om, har alltid handlat om, att förebygga och minimera risken för en väpnad statskupp. För en blåögd svensk kan det te sig främmande, men även på 2000-talet händer det. Fråga våra civila politiker om de tycker det är obehagligt med en väpnad styrka i upprorsstämning mot landets ledning. Fråga SÄPO om det är en tramsig och irrelevat hotbild, eller om man åtminstone tar den på allvar även om sannolikheten är låg. Det är tryggt att du ser hot om användning av vapenmakt som politiskt påtryckningsmedel som osannolikt. De som riskerar att hamna på andra sidan av pipan är kanske inte lika trygga.

/Anonym a.k.a. Hasse

På ett förband nära dig sa...
25 september 2012 kl. 09:40  

Dagsnotering från mitt förband: uppgivenhet, trötthet, tappade sugar, besvikna arbetslag och värst av allt chefers tystnad och frånvaro.
Är det så hos övriga också, eller?

Unknown sa...
25 september 2012 kl. 10:08  

Alla vet att nuvarande process är smärtsam - på alla led och håll.

Jag väljer att reagera mot inlägget om statskupp. Till att börja med heter det militärkupp om det är en Krigsmakt som verkställer det hela (rätta mig om jag har fel). Utöver det så krävs det att uppsåtet är att genomföra ett plötsligt och olagligt övertagande av makten i nationen. Att ha konstruktiva åsikter om Försvarsmaktens långsiktiga operativa förmåga givet den pågående processen och dess kvalitet på ett sätt som främjar öppenheten i samhället torde verka i rakt motsatt riktning.

Att som offentlig institution år 2012 inte öppet kunna stå för hur välmåendet inom egen organisation är är synonymt med att minska omvärldens förtroende för den faktiska kapacitet som man officiellt påstår sig ha. Därmed, en öppen debatt visar upp en organisation full av starka och passionerade människor som vill ha en Försvarsmakt kapabel att stå upp för Sverige och dess medborgare i oroliga tider.

Officerare och civilanställda: stå på er. Sverige behöver det här. Ni befinner er i en situation som aldrig inträffat tidigare och jag tror många medborgare är lite oroliga för hur det egentligen går - och framförallt för hur ni mår. Jag är i alla fall en av dem.

Unknown sa...
25 september 2012 kl. 11:28  

@Anonym 05:48

Du tycks ha läst min kommentar som fan läser bibeln. När jag använde ordet "officersuppror" var det bildligt menat och inte bokstavligt. Kanske uttryckte jag mig olämpligt? Jag borde kanske ha använt ordet strejk istället, eftersom det var det jag menade.

Det viktiga är i alla fall att de åsikter som framförs på WW och andra försvarsbloggar når ut till en bredare allmänhet. Och då kan en strejk vara ett effektivt vapen.

Hur många i allmänheten vet idag t ex att värnplikten i praktiken är avskaffad? Hur många är medvetna om att FM har betydligt fler officerare än soldater? Hur många vet att marinen mer eller mindre har imploderat? Hur många vet att armén har förvandlats till en expeditionskår som bara går att använda i u-länder?

En officersstrejk har alla förutsättningar att kasta ljuset på en rad mycket viktiga frågor, som ytterst handlar om nationens överlevnad. Jag vill dock upprepa att jag på intet sätt uppmanar till någon statskupp. Att "Anonym" har uppfattat det så visar på riskerna med att använda liknelser på internet. Jag beklagar att jag uttryckte mig oklart och på ett sätt som uppenbarligen (mot min förmodan) gick att missuppfatta.

Unknown sa...
25 september 2012 kl. 11:33  

@Anonym 05:48

Jag glömde att påpeka att jag verkligen heter Peter Andersson. Om du inte tror mig så kan du fråga Wiseman, som mycket väl vet vem jag är.

Anonym sa...
25 september 2012 kl. 16:20  

Hej Peter,

du blev tyvärr min pekpinne. Förlåt. Jag retar mig på vanföreställningen att kvaliteten i debatten blir bättre för att vi använder namn som pseudonymer. De flesta läsare kan ändå inte avgöra om det är ett riktigt namn eller inte. Det viktiga torde vara budskapen och inte vem som för fram dem. Visst, ibland blir det trovärdigare med en bakgrund på sagesmannen men kanske inte så ofta som många tror. Att någon ställer upp med namn är ett utryck för personligt mod, men debatten blir inte bättre för att vissa individer är modigare än andra. Det är lika lätt att ta sig en identitet för att göra sig mer trovärdig. Ett visst mått av kritisk granskning kan vara lämpligt.

När det gäller uppmaningar om "uppror" så menar jag bara att vi som är militärer måste vara mer försiktiga än andra då vi trots allt representerar militär makt och teoretiskt möjligheten att påverka med hot om vapenmakt. Lekmannen vet ju inte hur det faktiskt fungerar (eller inte) i FM. Är man stark måste man vara snäll som Bamse brukar säga.

/Anonyma "Hasse"

joners sa...
25 september 2012 kl. 20:15  

Må vara helt borta och cyklar ...
Men på verka med hot om vapenmakt lär väl ett jaktlag oxå kunna göra...
Försvaret idag är väl lite som vanligt jobb med dålig arbetsgivare. Har väl nu all rätt att strejka i och med att försvaret går under vanliga arbetslagstiftningen (vilket är hemskt vridet).
Ut i strejk med er (soldater) för fn kör skiten i botten så försvarsmakten kollapsar nån gång så regeringen får göra om och göra rätt.

På ett förband nära dig sa...
25 september 2012 kl. 20:29  

Förtroende förtjänar man.
Förtroende tar lång tid att bygga upp.
Förtroende går blixtsnabbt att rasera.
Mitt förtroende för FM efter 25 års väl vitsordad tjänstgöring är slut efter den senaste bemanningstombolan!

Unknown sa...
25 september 2012 kl. 22:09  

@Anonym 16:20

Jag förstår hur du tänker, men kan inte bortse från det enkla faktum att trovärdigheten faktiskt stärks när man använder sitt riktiga namn. Ta t ex mj Peter Neppelberg som konsekvent har valt att skriva på WW och i SvD under sitt riktiga namn. Han har fått och ett sjujäkla genomslag på det viset. Det går inte att avfärda honom som "anonym gnällspik på internet".

Jag håller också med dig om att kritiskt tänkande behövs när man läser bloggar och kommentarer på dessa. I mitt eget fall kan jag dock svära på att jag uppträder under eget namn. Wiseman vet vem jag är. Som journalist har jag gjort ett flertal inslag om FM utveckling (avveckling?) och jag har en bakgrund inom flygvapnet (StriL).

Det som är så skrämmande med kommentarerna på WW, Skipper m fl försvarsbloggar är att det framförs allvarlig kritik, riktigt allvarlig kritik, men ingen vågar stå för det öppet. Förutom ovannämnde Neppelberg. Jag kan inte tolka detta som annat än ett symptom på att det är otroligt lågt i tak inom FM. Och då har vi ett problem; vi har en myndighet som ytterst ska försvara demokratin, men inom denna myndighet vågar folk inte säga vad de tycker. Hur är det då ställt, egentligen?

Utöver detta håller jag helt med dig, är man stark ska man också vara snäll. Och det är min absoluta uppfattning att 99,99 procent av officerskåren är snäll. Problemet är bara att många tycks uppfatta snällhet som = okritiskt acceptera alla beslut. Och då blir det problematiskt. Sanningar måste komma fram för att allmänhet och politiker ska förstå sammanhangen. De som arbetar operativt i verksamheten måste berätta hur deras verklighet ser ut. Det är inte snällt att vara dumlojal.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade