Vad kostar PRIO?

Försvarsmakten ligger just nu i startgroparna för att beställa nästa genomförande (5-6) av stödsystemet PRIO, baserat på affärssystemet SAP. De stora vinsterna med att införa PRIO skulle just komma i genomförande 3-4 och 5-6, där framförallt logistikkostnader skulle kunna minskas. Kalkylen har dock slagit minst sagt snett och det som tidigare refererades till som en årlig besparing på många miljoner visar sig nu var en högre kostnad istället.

Kritiken såväl bland användarna som utanför Försvarsmakten är massiv. I början av sommaren presenterades den medarbetarundersökning som gjorts i Försvarsmakten om hur personalen upplever PRIO. Det var minst sagt ord och inga visor när man tittade på den bakomliggande statistiken, där t ex endast 12 % anser att PRIO underlättar för dem i deras arbete. Ser man till det som marknadsförts som en av de stora fördelarna med PRIO, nämligen att ge fullständig om momentan överblick över ekonomin, verkar det helt ha fallerat. Där uttrycker endast 11 % någon form av positiv åsikt, medan nästan 70 % anger att de har sämre koll på ekonomin.

Roligt blir det när man bara läser rubrikerna och de förklarande textrutorna i rapporten av Powerpointformat. ”12 % har bättre kontroll över ekonomin nu än före införandet” eller varför inte ”En fjärdedel ser PRIO som viktigt för utvecklingen och är positivt inställda till införandet och lika många är neutrala”. Ett annat sätt att beskriva det sista är att 50 % är negativt inställda.

Mindre rolig läsning är senaste numret av Officerstidningen, där en plutonchef på Amfibieregementet beskriver hur PRIO har förändrat arbetet för honom och kollegorna. För den som inte arbetar i PRIO är det en skrämmande, närmast absurd läsning, för den som arbetar i PRIO är det lätt att nicka instämmande. Dubbeljobbet med PRIO och Excel är det säkert många som känner igen sig i.

Vad är då vinsten med PRIO? Ja, det är svårt att säga. Den största vinsten är att kunna ersätta datasystem som behövts omsättas sedan många år då de måste köras på gamla datorer som knappt går att få tag på. I många fall var det dock så att de 40 år gamla programmen erbjöd bättre stöd än PRIO och till betydligt mindre arbetsinsats. Det logistiska totalhaveriet då Införande 3-4 genomfördes i vintras är långt ifrån reparerat och utrett. Istället pekar det mesta nu på att Försvarsmakten kommer att nå ett underutnyttjande av årets anslag med 1 miljard kr. då bristen på reservdelar och materiel gjort att man på förbanden fått genomföra stora nedskärningar i verksamheten.

Förre försvarsministern Sten Tolgfors hade glatt utbristit att Försvarsmakten går med rekordvinst. Karin Enström lär förmodligen inte göra det. Av den miljard som inte utnyttjas får Försvarsmakten sannolikt endast behålla 350 miljoner kr. Resterande pengar går tillbaka till statskassan, vilket måste kännas utmärkt för Regeringen som då kan skicka tillbaka dem till Försvarsmakten och kalla det för ”höjt försvarsanslag” för anskaffning av JAS 39E.


Frågan är då om det verkligen finns något realistiskt alternativ till att inte fortsätta med PRIO? Sannolikt inte. Då blir istället frågan hur man ska minska de skadliga verkningarna av PRIO. Tyvärr är förmodligen det enda realistiska alternativet att anställa mer administrativ personal, vilket i grund och botten motverkar många av de senaste årens rationaliseringar och fördyrar verksamheten. Vad PRIO-äventyret i slutändan kostat Försvarsmakten i form av operativ förmåga vågar man inte ens tänka på.

IDG

15 kommentarer:

Sten-Erik Björling sa...
10 september 2012 kl. 09:19  

PRIO och operativ förmåga? Enkelt - systemet är inte uppbyggt med tanke på operativ förmåga. Endast de faktum att det är centraliserat, synkront och inte medger delegation till decentraliserade, autonoma enheter i säkra strukturer är klara indikatorer på att PRIO är ett system för ekonomer i stabila, civila, ej kris-utsatta verksamheter... Det är inte ett system som skall kunna hantera de operativa miljöer som ett funktionellt försvar står inför.

Sten-Erik Björling

uppgiven sa...
10 september 2012 kl. 09:32  

Personligen har jag svårt att ta Gartners siffror för alternativen på allvar.

Nu är det visserligen ganska många år sedan jag slutade med systemutveckling, men med den erfarenheten och kunskapen om vissa system som FM redan har så verkar det orimligt att det skulle kosta så pass mycket att enbart konvertera de befintliga systemen till ny hård- och mjukvara.

Om man bara lät bli att komma med nya krav utan bara nöjde sig med att ha befintliga (väl fungerande...) system som kravspec så borde det bli betydligt billigare.

Om man då dessutom kommer tillbaka till de handläggningstider som Delta erbjöd så sparar vi förmodligen pengar i slutändan tack vare insparade mantimmar.

Aktieingenjören sa...
10 september 2012 kl. 10:51  

De riktigt katastrofala besluten tas ofta då man anser att det inte finns några alternativ.

Därför anser jag att det är viktigt att vi som faktiskt kan lite IT ser till att visa att det finns alternativa lösningar.

Mina tankar ligger i linje med vad Uppgiven skriver. Med befintliga (tidigare) system har vi en otroligt bra grund att stå på med vilka krav som finns för att stödssystemet verkligen ska stödja verksamheten.

Därifrån är det inte alls svårt att bygga vidare med standardlösningar för att samla in information till databaser, skicka informationen mellan databaser och sedan ett pedagogiskt upplägg för att användarna ska göra rätt.

Skipper sa...
10 september 2012 kl. 11:37  

Än så länge så har jag inte träffat en enda Försvarsmaktsanställd som tycker att system PRIO är ett bra och väl fungerande system.

Allt tar längre tid än vad det gjorde tidigare. Det påstås att resebeställningar är enklare nu, men jag är tveksam. Tidigare skrev man ihop beställningen, fick underskrift och la i en faxmaskin. Var inte chefen på plats så kunde någon annan skriva under. Nu förutsätter det att chefen är på jobbet, och vid sin dator, annars blir det ingen resa. Så inte ens detta har egentligen blivit bättre, även om man vill tro det.

Det borde dessutom finnas ett krav på att tidredovisa den tid som man lägger på egen administration i PRIO. I dag redovisas den tiden mot helt andra saker, vilket är helt felaktigt då den anställde tvingas att "ljuga".

Om alla Försvarsmaktsanställda hade särredovisat den tid man lägger på PRIO hade man direkt fått ett mätbart värde, före och efter alla införandestegen.

Om statsmakten ställer krav på att FM ska särredovisa ex. antalet konsulttimmar som man köper in, så bör man också kunna ställa kravet på att FM ska redovisa administrativ tid i PRIO. D.v.s. den tid individen hade kunnat göra betydligt större nytta i insatsorganisationen istället för att administrera sig själv och sin personal.. ...

Sten-Erik Björling sa...
10 september 2012 kl. 17:11  

Problemet med Gartners rekommendation och siffror är att de baserar sig på att ett planerat ekonomisystem skall utvecklas klart - ett system som skall utformas för att klara en uppsättning krav kring ekonomisk uppföljning i ett kontext av en omvärld som fungerar och är i fred.

Frågan till Gartner skulle egentligen vara hur stora kostnader som uppstår när man omarbetar eller nyutvecklar ett system som är funktionellt för de krav som en försvarsmakt har - inte bara i fred utan även i krig. Och så skulle man snabbt komma till slutsatsen att nyutveckling eller drastisk re-design är svaret med de ökade kostnaderna som kommer med detta.

SAP som system är inte utvecklat att hantera de förhållanden som råder för en försvarsmakt - stora krav på säkerhet, replikering, autonom funktion, kapacitet att fungera över kommunikationskanaler med små bandbredder mm. Man måste räkna med att alla centrala system är utslagna inom minuter från ett angrepp, att inga normala rutiner i ett ekonomi- eller logistiksystem enligt civila designmönster fungerar eller ens kan kontaktas.

Framtidens krigs- och hotmiljö kommer att tvinga fram system med långt gången delegering och autonom funktion parat med decentraliserade logistikkedjor och orderkedjor - PRIO är i dessa sammanhang totalt värdelöst.

Som jag yttrade på en konferens en gång - "When selecting SAP you have per definition failed"...

Sten-Erik Björling

Expo sa...
10 september 2012 kl. 17:52  

Vad det kommer att kosta att införa PRIO som ersättare för reservdelsförsörjningssystemet DELTA kommer vi nog aldrig att kunna räkna ut (det kommer sannolikt att bli rätt svårt i alla fall) eftersom kostnaderna och konsekvenserna) kommer att drabba den operativa verksamheten på rätt många olika sätt.

Det borde nu vara uppenbart för alla med någon form av insyn i reservmaterielförsörjningen att det kommer att krävas en hel del merarbete för att sköta reservmaterielförsörjningen i PRIO jämfört med i DELTA. Detta borde i sin tur få följande konsekvenser:
- Antingen anställer man fler och kan hålla samma tempo och kvalitet i reservmaterielförsörjningen

- Eller så drar man ner på tempot och kvaliteten (det kommer att ta längre tid att få in och ut reservdelar och det är inte säkert att du får den del du hade tänkt dig).

Anställa fler i reservmaterielhanteringen finns väl inte på kartan så det blir väl ett lägre tempo och en allmänt lägre kvalitet i reservmaterielförsörjningen.

Detta kommer givetvis att drabba den operativa verksamheten direkt och indirekt på en massa olika sätt och eftersom vi inte har något sätt att mäta vad sådana konsekvenser kostar så kommer vi nog aldrig att kunna få en rättvisande bild av vad ersättningen av DELTA med PRIO verkligen kommer att kosta...

Som lök på denna lax har nu de som arbetar med reservmaterielförsörjningen på FMLOG fått ett erbjudande om att övergå till FMV (eller sluta sin anställning). Om det blir fler än några få av dem som idag sliter häcken av sig för att dämpa konsekvenserna av införandet av PRIO som tackar nej så kommer det inte att bli kul för dem som är beroende av en fungerande reservmaterielförsörjning...

Anonym sa...
10 september 2012 kl. 18:20  

Varje knapptryck genererar kanske i snitt 40 000 sökningar i Priosystemet. Detta tar i tid under en sekund. Om de anställda i FM skulle genomföra dessa sökningar manuellt hade det tagit månader.
Därav en enorm tidsvinst och tid är pengar. Jag skulle tro att med lite spänstig matte a la Tolgfors så motsvarar det minst 4000 heltidstjänster.

Den inbyggda trögheten i systemet gör att eftertankens bleka vishet får tillfälle att utvecklas. I flera fall innebär detta att övningar ställs in. Mer sparade pengar.

Dessutom är det väl positivt att vi alla är delaktiga i utvecklingsarbetet och inte bara de inhyrda konsulterna?

Att vår förre försvarsminister till mångas glädje gjorde små och stora uttalande får väl ses som positivt i eländet. Att vår nuvarande mot förmodan skulle säga något om någonting är väl mer tankeväckande och oroande. Hon verkar vänta på manus från andra departement.

Vår försvarsmakt är en av de få i världen som har gått och går med vinst. Tacka fasen att NATO är imponerade!

Vissa experter säger att nu när vi rättat in alla anställda på sina befattningar i PRIO kommer allt annat att lösa sig! De har haft fel förr.

Slutligen till frågan om vad det hela kostar?
Runt sex miljarder i direkta kostnader och det dubbla i indirekta följder av systemets otillräcklighet, säger en del. Jag vet inte vad den riktiga summan är och jag vet inte vad jag fått eller kommer att få för pengarna.
Eller som herr Tolgfors nog hade avslutat det hela.

”Trycket på systemet gör att det är en succés. 40 000 sökningar på ett knapptryck. Systemet genererar redan vinster för försvarsmakten. På detta sätt skapar vi mer gripbara förband åt FM. På sikt skapar det en balans i hela försvarsmakten. Uttalande om att underlaget till FMbeslutet 2000 hade tio år som grund är endast efterhandskonstruktioner. Nu ser vi framåt mot FM efter 2040.”


Därför avslutar jag med att konstatera att kostnaden hittills är för dyr för endast ett löfte om en bättre framtid.
-Inför nu inga mer steg innan de är färdigutvecklade, provkörda och samtliga användare är utbildade!

Tidpunkten för när vi kunde ha avbrutit anser jag att vi har passerat för länge sedan.
Eller för att travestera en stor skald. ”PRIO är ett jävla skit och nu har vi baxat den ända hit!”

Teaterdirektören.

Ps! Vad var det nu han hette, han som lovade att PRIO skulle spara in tre mdr per år åt FM.
Han var general och jag tror hans namn började på B…
OBS! Ironi och kraftfullt raljerande förekommer i texten.

Hittat på en anslagstavla nära mig.
"2042, ett brigadår? Satan, jag går i pension 2041!
Anders."

Peter L sa...
10 september 2012 kl. 20:31  

Men jag knäckte just koden. Det som sammanbinder PRIO och omorganisationen.
"Alla" nuvarande plutonchefer har ju klagat på den arbetsbörda som PRIO innebär. Nu med det "nya" så placeras alla IT-hungriga Fänrikar på den platsen. De kommer inte ha tid med något annat än att planera och administrera. Detta ger följdaktien att utbildningen måste skötas av StfC.
Man gör alltså 2 flugor på smällen med den lösningen...

kriesse sa...
11 september 2012 kl. 08:35  

Hade det inte varit billigare och enklare i längden att anställa 100 programmerare, nyexaminerade och gamla rävar, och skapa ett helt nytt system? Ett system som redan från början blir anpassat för militära ändamål?

Goldmember sa...
13 september 2012 kl. 21:04  

Nu kan jag inte vara tyst mer...

Om vi säger så här, FM behöver uppgradera eller rentav byta ut materiel då den har blivit gammal, föråldrad och passé. Det är ett liv om detta! JAS ska ju uppgraderas nu, till massor av andra systems förfång. Ja, du kan diskussionen du med.

Nu använder FM inte bara vapen i sin verksamhet, utan även en hel del administration. Datorstödd administration. Och även här har tiden gnagt, systemen är gamla, programmerarna går i pension, hårdvaruproblemen börjar bli gigantiska. Reservdelar har slutat tillverkas, kannibaliseringen har snart ätit upp sig själv - det finns inte prylar kvar på hyllorna. Ett av de största problemen har varit att systemen inte pratat med varandra, man fick flytta information manuellt mellan systemen. En långsam metod, med inbyggd felkälla...

"Materialsystemet" datorstödd administration har uppgraderats, och rentav bytts ut. Det nya systemet heter Prio. Och, det fungerar lite som historien om gungorna och karusellerna på nöjesparken. Ibland blev det bättre, ibland lite sämre.

De gamla arvssystemen var i sig optimerade för SIN del, men inte för en optimerad helhet.

Du som har en familj och småbarn, känner du igen dig? En vill bada, en inte sitta i bilen, frugan vill hem till sin mamma, hunden flämtar i värmen och du vill sitta i ekan i sjön och lura gammelgäddan. Alla vill någon annan stans, men likväl blir den något gjort.

Kunde man inte ha gjort en egen lösning, som en del framför? Tja,det har försökts! Minns saliga Sirius... Vill minnas att den officiella slutsumman innan man stoppade det projektet sades vara 800 miljoner. Jag har hört viskningar om det dubbla, andra om att det inte stannar där utan att man ska dubbla den summan den med.

Ta det gamla Deltasystemet. Det var i bruk nästan 60 år. På den tiden hinner båda systemet utvecklas, och användarna hinner vänja sig. Nu har vi ett annat system, och det kommer att ta tid innan systemet utvecklats, och användarna vant sig. Samtidigt så ändras en del arbetsmoment pga Prio, och till det kommer omstrukurering och omvandling. Det ÄR en rörig situation, men klamra dig kvar, och kräv utbildning. Det är chefer på alla nivåer som har att se till att sin personal kan hantera systemet.

Lycka till därute!

Anonym sa...
14 september 2012 kl. 06:27  

Ibland kanske FM behöver benchmarka sig mot något utanför grindarna. Att man har en historia av gigantiska misslyckanden lindrar ju inte effekten av det senaste? Hur fungerar IT-stödet på den stoa försvarskoncernen SAAB? Hur hanteras utveckling och införande av IT-system där? Hur lång tid tar det? Man håller nämligen på med att se över alla sina stödsystem inom koncernen för att likrikta mellan affärsenheterna. Hur nöjda blir användarna? Vad kostar det?

Varför måste FM ideligen vara så oerhört mycket sämre på det här?

Bremen sa...
14 september 2012 kl. 10:15  

Man kan inte låta bli att bli besviken på hur FM fattar sina beslut. Hur ser de underlag ut som försvarsmaktens ledning får på sitt bord?

Den s.k. Oberoende Gartnerrapporten är på Dilbert-nivå.
Den har en massa stavfel och snömos. T.ex.: "Systemmiljön kommer att bestå av flera logistiksystem vilka troligen kräver att ett stort antal transaktioner utförs mellan systemen. Detta ökar komplixiteten för logistiksystemens kapacitetsnivå."

Vad betyder det? Den s.k. oberoende rapporten är full av liknande nonsenstexter.

Än allvarligare är upplägget på analysen:

Man lämnar fyra färdiga alternativ för en oberoende analys. De tre alternativen till INF 5-6 verkar framspånade, de är inte framtagna av logistikverksamheten. De är inte de alternativen som de som är insatta skulle tagit fram.

Man har inte med ett noll-alternativ. Vad skulle det innebära att fortsätta med befintlig systemflora. Det är standard i normala utredningar. Det borde vara ett huvudalternativ. Den befintliga systemlösningen fungerar idag för FM behov och är markant billigare än PRIO införandet.

Man analyserar inte behoven för det som har försvarssekretess från Confidential och uppåt. En avsevärd del av försvarsmaktens organisation, personal och materiel kommer inte att kunna hanteras av PRIO H/R. FM kommer att behöva ha en dubbel uppsättning system för det som är mer hemligt. Denna kostnad är inte med i analysen.

Dagens lösningar kan hantera mixen av öppet och hemligt med nödvändig integration. Ett normal vidareutveckling och konsolidering av den systemfloran blir markant billigare. Dessutom blir det ännu billigare då man inte behöver lika många olika system beroende på hemlighetsgrad.

Marinen har behov av autonoma lösningar. De är extremt dyra i SAP. Denna kostnad är inte med i analysen

De nyttopoäng som Gartner räknar fram verkar vara helt plockade ur luften. Man har t.ex. gett alternativ 1 (allt i PRIO) verksamhetsnytta 6,0 medan alternativ 4 (man väljer bästa system för resp. verksamhet) har verksamhetsnytta 3,0. Anser ni som nyttjar PRIO i logistik att de har dubbelt så stor verksamhetsnytta som de gamla systemen. Jag skulle kalla detta ren förfalskning.

De kostnader som finns är också mycket konstiga. Alternativ 4 (best-of-breed) sägs vara 2,5 gånger dyrare än SAP införandet. Verkligheten är att FMV historiskt arbetat efter den principen. De historiska kostnaderna är en bråkdel av de som står i rapporten. Hur kan man då säga att det blir så dyrt. Dessutom, FM har redan investerat i dessa system, de finns och används dagligen. Att omsätta dem blir markant billigare än den nyutveckling som Gartner räknat på.

Man lägger in fakta helt utan substans, så som att Lift har end-of-life år 2015. Detta stämmer inte med fakta. Lift kan användas 10 år till. Det enda som krävs är teknisk uppgradering av hårdvara. Markant billigare än PRIO.

Är man lite konspiratoriskt lagd kan man undra varför en sådan här viktig utredning drivs fram under semesterperioden. Det är skandal att miljardbeslut fattas med denna typ av underlag.

Kommer PRIO att utvecklas till en mångårig miljardkostande gökunge?

Simon sa...
14 september 2012 kl. 12:49  

Man ska titta på var de son genomdrev prio får sina inkomster om fem, tio och femton år, det kommer att vara i högsta grad informativt.

Anonym sa...
14 september 2012 kl. 15:36  

Jag förstår inte riktigt var alla användare lägger tiden som de påstås behöva för att arbeta i PRIO. För normalanvändaren (ex soldat) är tiden per vecka max 5 min som de behöver för att registrera sin arbetstid, och för mig som chef (utan ekonomiskt ansvar) är tidsåtgången normalt runt 15 min. Det anser inte jag vara skäl för att påstå att en plutonchef "blir fast vid skrivbordet". Visst finns det perioder då jag lägger mer tid, ex vid schemaläggning och attestering av många resor men då rör det sig kanske om max 30-45 min på en vecka.

Ett stort problem som jag upplever det är tyvärr att många som på forum som detta uttrycker sin irritation över systemet inte har bemödat sig att lära sig systemet utan aktivt valt inställningen att systemet från start är jättedåligt och att jag därför inte behöver lära mig det. DÄR är tyvärr en stor tidstjuv i sammanhanget.

Hade chefer på alla nivåer i Försvarsmakten tagit sitt ansvar och faktiskt lärt sig PRIO hade det antagligen speglat av sig på deras medarbetare och bilden av PRIO i allmänhet.

Tege sa...
18 september 2012 kl. 10:50  

Nog kan det absolut vara så att en del av problematiken ligger hos användarna - att de inte lärt sig systemet ordentligt. ...men det är också där problemet ligger - att lära sig systemet.

Jag vill påstå att jag är en mycket van datoranvändare och med det som bakgrund så kan jag med rätta påstå att system PRIO är en fullständig katastrof vad gäller intuitivitet och tydlighet.

En del grundläggande saker som att rapportera och registrera tid fungerar helt okej. De som reser mycket säger att den biten också fungerar bra. Jag kan dock lova att det inte hade behövts ett system för fyra miljarder för att lösa de bitarna. Börjar man däremot titta till ekonomin och kontrollen och överblickbarheten kring detta så rasar allt. Effektiviteten kring att arbeta med ekonomin har inte heller blivit bättre - som många vittnat om så sitter man med parallella excellistor för att försöka få rätsida och kontroll.

Direkt underbetyg ges också bara av det faktum att man undantar delar av skarp verksamhet från att behöva använda systemet.

Materielhanteringen?! Bara en så enkel sak som att en beställning av en kaffebryggare slutade i en leverans som aldrig dök upp (åtminstone påstod systemet att den levererats) och att en försvann till Afghanistan. Vad händer den dag vital utrustning/mtrl inte dyker upp på rätt plats och någon dör som en konsekvens?

Nej ett av de stora misstagen man gjort är sannolikt att försöka köpa ETT system som ska hantera ALLT. Här har vi (läs FM) varit extremt naiva!

Gör om gör rätt?! Ja - jag tror aldrig vi kommer kunna se vinster i varken ekonomi eller effektivitet med hjälp av system PRIO.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade