"Hela Sverige ska försvaras"

Hela Sverige skall kunna försvaras.

Ett säkerligen välkänt begrepp som under efterkrigstiden har syftat till att gjuta mod i befolkningen. Ingen skulle känna sig glömd. Av den anledning var det också lagstadgat att hela landet skulle försvaras.

I SFS 2000:555 kunde man läsa i de första paragraferna:

Uppgifter
1 § Grunden för Försvarsmaktens verksamhet skall vara förmågan till väpnad strid.
2 § Försvarsmakten skall kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp var det än kommer ifrån. Hela Sverige skall kunna försvaras.
Försvarsmakten skall hävda Sveriges territoriella integritet.
Försvarsmakten skall bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom att kunna genomföra och lämna stöd till fredsfrämjande operationer och säkerhetsfrämjande samarbete samt kunna lämna stöd till humanitär verksamhet.
Försvarsmakten skall bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred genom att kunna samverka med andra myndigheter och kunna ställa resurser till förfogande.
3 § Försvarsmakten skall ha den operativa förmåga, de kompetenser och den insatsorganisation som regeringen beslutar. Försvarsmakten skall även upprätthålla den beredskap som regeringen beslutar.
Försvarsmaktens beredskap, organisation och planläggning skall medge att Försvarsmaktens förmåga kan anpassas för att motsvara förändrade krav och behov.
Försvarsmakten skall genomföra den planläggning och vidta de förberedelser som behövs för att kunna lösa myndighetens uppgifter.I december 2007 ändrades förordningen till att istället lyda:

Uppgifter
Övergripande ansvar

1 § Grunden för Försvarsmaktens verksamhet ska vara förmågan till väpnad
strid.
2 § Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp var
det än kommer ifrån. Hela Sverige ska kunna försvaras.
Försvarsmakten ska hävda Sveriges territoriella integritet.
Försvarsmakten ska bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom att
kunna genomföra och lämna stöd till fredsfrämjande operationer och säkerhetsfrämjande
samarbete samt kunna lämna stöd till humanitär verksamhet.
Försvarsmakten ska bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra
påfrestningar i fred genom att kunna samverka med andra myndigheter och
kunna ställa resurser till förfogande.Planeringen hade då flyttats till ett helt annat stycke.
Helt utan debatt ändrades sedan dessa paragrafer hösten 2009 till följande ordalydelse:

Uppgifter
Övergripande ansvar
1 § Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett militärt försvar. Grunden för detta ska vara förmågan till väpnad strid.
2 § Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige och främja svensk säkerhet genom insatser nationellt och internationellt. Försvarsmakten ska kunna upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet samt värna Sveriges suveräna rättigheter och nationella intressen utanför det svenska territoriet.
Försvarsmakten ska med myndighetens befintliga förmåga och resurser kunna lämna stöd till civil verksamhet.
Försvarsmakten ska kunna utföra uppgifterna enligt första stycket självständigt, men även i samverkan med andra myndigheter, länder och organisationer.


Plötsligt var det alltså inte längre aktuellt att påpeka att hela Sverige skulle kunna försvaras. I praktiken var så också fallet sedan flera år och det har varit väl känt inom Försvarsmakten att det är del av Sverige som kommer att kunna försvaras.

Likväl är det ändå intressant att denna förändring, som faktiskt är större än ändringen av "alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig", genomfördes helt utan debatt och helt utan att uppmärksammas i media. Mycket symptomatiskt för svensk säkerhets- och försvarspolitik.
Väl värt att notera är också att uppgiften "försvara mot väpnat angrepp" även den har utgått sedan 2007. Betänk också att den förordning kom till stånd efter Georigenkriget.


Bakgrunden till detta inlägg är studier av hur den finska försvarsmakten riskerar att påverkas av kommande neddragningar, där Finlands ÖB varnar för att ambitionen att försvara hela Finland kan komma att behöva ges upp.

14 kommentarer:

Patrick Sellman sa...
30 september 2012 kl. 21:02  

Det torde väl stå utom allt rimligt tvivel att knappt Stockholm kan försvaras.

Vad jag förstår så har det forna "hemvärnet" sina uppgifter i Stockholm de också. Resten är helt utan försvar.

Dessa smygförändringar gäller inte endast försvaret utan i princip samtliga områden. Hur mycket debatt var det mellan de två riksdagsbesluten angående de stora och omfattande grundlagsförändringarna 2010?

Vi har politiker som tycker det går an att vara politiker bara man slapp allt folk.

Expo sa...
30 september 2012 kl. 22:20  

Jag antar att förändringarna:
1. Att uppgiften inte längre är att hela Sverige ska kunna försvaras.
2. Att uppgiften "försvara mot väpnat angrepp" även den har utgått sedan 2007.
har skett i samråd mellan ansvariga politiker och Försvarsmaktsledningen.
Och nu i efterhand (när vi ser vad detta har resulterat i) så undrar vi hur detta kunde få ske utan debatt och utan att någon protesterade?
Men vem borde ha protesterat och sagt ifrån?
Svenska folket (som då i princip blivit lovade evig fred av ansvariga politiker)?

Magnus Redin sa...
30 september 2012 kl. 23:07  

Funkar Sverige som varnande exempel i Finland?

Roger Klang sa...
1 oktober 2012 kl. 00:01  

Hur länge ska finansminister Anders Borg tillåtas få fortsätta styra i det fördolda utan att ens behöva gå i svaromål? Han kallar sig Kristen numera. Varför offrar han sig inte för sitt folk och föregår med gott exempel, så som Kristus gjorde? Varför tillåter han andra svenskar att vara beredda att offra sig för de sina utan tillräckligt skydd, beväpning, bestyckning, mantal eller materiel? Förmodligen för att han ser världens män som sitt folk.

Det är pascifisternas sanna ansikte; "offra gärna våra egnas blod, men om du uttrycker en åsikt som kan verka förolämpande mot någon av våra minstas känslor, alltså majoriteten av världens män, så tar vi ifrån er även det lilla fördelaktiga skydd ni har i form av beväpning, bestyckning, mantal eller materiel, i fredens namn".

Ni vet, Jesus var en general! Han sände sina lärjungar till en för tidig död för att rädda ofrälse. Men inte utan att gå i en säker för tidig död själv. Han var den bästa generalstypen! Likt general Walter Model valde han frivilligt döden faktiskt.

Roger Klang

Sten-Erik Björling sa...
1 oktober 2012 kl. 08:23  

Det mest kostnadseffektiva är att kapitulera proaktivt...

Sten-Erik Björling

Sten-Erik Björling sa...
1 oktober 2012 kl. 10:55  

Borg kanske har blivit kristen för att det är ett vilkor för att accepteras i de högre ledande skikten inom EU-systemet. Tillsammans med att man helst bör vara frimurare.

Roger Klang sa...
1 oktober 2012 kl. 13:56  

Borg försöker bara rädda sin själ antagligen, och det har han ju rätt till. Men glöm inte det där jag sade om Kristus som general i kriget mot ondskans makter, Borg!

På ett förband nära dig sa...
1 oktober 2012 kl. 17:28  

Förbanden ska vara "gripbara här och nu".
Vakanserna på samtliga förband är skrämmande, materielläget är i kaos, personalen är avtrubbad och många har redan gett upp mentalt.
Så att förbanden är "gripbara här och nu" är nog mest en våt dröm!

Unknown sa...
1 oktober 2012 kl. 18:41  

Hela landet skall Försakas.
Hela landet skall Vilseledas.

Inledningvis skall:
Antalet intresseanmälningar kommuniceras.
Därefter skall:
Hela försvaret nedmonteras och modifieras för komplett genus/mångfald och värdegrundsanpassning.

Slutligen skall en miljökonsekvens beskrivning koncentreras i trakterna av vättern i syfte att åstakomma största möjliga urvattning av försvarsförmåga.

Över tiden skall
resurser uthålligt disponeras för prioutbildning .

Stiff upper lip sa...
1 oktober 2012 kl. 19:55  

I allt negativt känns det yrkesmässigt rätt med några konstruktiva förslag:
-sortera våra bataljoner tydligt i ett A- och B lag.
A- laget får personaluppfyllnad (på riktigt) och ordning och reda i krigsplaner, materielförsörjning, mob förråd m m.
-satsa och utveckla det som fungerar (dvs enkla, fungerande planer, ledningsmetoder).
-låt plut/komp/bat ch syssla med sin huvudtjänst, leda och utbilda krigsförband, och ej allt annat!
-låt förbanden rekrytera själva
-decentralisera beslut
-PRIO, say no more!
Ja, ungefär så tänkte jag, en måndag kväll i oktober 2012...

Anonym sa...
1 oktober 2012 kl. 23:06  

Uppgifterna är väl bara en något sen anpassning till verklighetens FM.
Om några år återfinns nog bara en rad, som kanske ser ut så här?

Försvarsmakten ska med myndighetens begränsade förmåga och resurser inom 30-60 dagar kunna lämna stöd till civil verksamhet både nationellt och internationellt.

Med tanke på hur utvecklingen ser ut just nu kommer myndigheten aldrig att kunna uppfylla de kriterier som förväntas i uppgifterna.

- FM upprätthåller eller utvecklar inget försvar av landet som helhet.
- Det är redan nu fråga om vilken av storstäderna man i inledningsskedet skulle kunna försvara.
- Kostnaderna för att uppfylla samverkan med myndigheter, länder och organisationer vill ingen tala om.

Våra grannländer gör helt andra analyser. Norge inför på försök en förlängd värnplikt på 18 månader. Finland organiserar om hela sin FM till försvar av landet. (obs hela landet)
Ryssland ser ett stort hot någonstans och förbereder sig för att möta detta ca 2020.
Det kan väl inte vara så att de gått på vår regerings beskrivning av hur vår FM skulle sett ut 2019?? Det som herr Widman tror inträffar 2014. Bägge är lurade!

Idag har man stora internationella övningar som går ut på att alla skall överleva och ingen skadas. Liknade övningar har genomförts av FM, på plutons- och kompaninivå, och kallades då för överlevnads- eller jägarövning.
Dessa övningar innehöll ibland diverse udda moment och stridssituationer. Ibland så verklighetstrogna att både privatpersoner och myndigheter ingrep.
Målsättningarna var dessutom helt annorlunda.

Vid ett repmöte utspann sig följande. Jag har lånat texten och tagit bort namnen för att visa viss oförtjänt hänsyn. Även stackars Bobbo hette något annat.

- var numera kommunalanställd och sysslade mycket med sina fem hundar på fritiden.
- och - påminde honom och de andra om när de var på "jägarövning" under grundutbildningen och fångade en räv.
- snarade den.
- slog ihjäl den och - styckade den, mitt i natten.
Nästa morgon grillade de den över elden.
Senare på dagen mötte den en dam som undrade om de sett till hennes hund.
En blandras som hette Bobbo. Hon beskrev hur den såg ut och de lovade hålla utkik.
Den var tatuerad i höger öra, berättade hon och lät förstå att den liknade en räv.
När hon gått öppnade - sin ryggsäck och letade i påsen med slaktavfall från räven. Han tänkte ha det som åtel till nästa fälla.

När han hittat bägge öronen meddelade han att de ätit upp Bobbo till frukost.


Teaterdirektören.

PS! @ herr Redin
På din fråga är svaret t.o.m. öppet från vissa politiker men allmänt inom skål och vägg, Ja.
Man pratar ofta om ett militärt vaccum mellan Norge och Finland.

Lt Bästefar sa...
13 oktober 2012 kl. 23:07  

Man blir fundersam på hur det hela ska sluta.. Då jag är ganska ung kommer jag ha den tvivelaktiga ynnesten att troligen få sen konsekvensen av den oansvarssamma nedrustningen av försvaret.

Frågan är om jag kommer att dö på kuppen och bara se en linje av ryssar och hinna tänka "vad var det vi sa..." sen var det slut...

Roger Klang sa...
14 oktober 2012 kl. 17:05  

@Lt bästefar:

Det är just därför som jag menar att politikerna (utom SD) är så moraliskt korrumperade. De kan ta emot tiotusentals humanitära flyktingar och deras familjer varje år med motiveringen att deras liv och framtid är lika mycket värda som svenska liv.

Dessvärre så tycks det som att humanitära flyktingars liv är mer värda än svenska för riket uppoffrande soldaters liv eftersom dessa inte ges nödvändig övning, utrustning och materiel och tillräckligt med stridande kamrater för att kunna överleva. Tänk om man kunde se in i PK-politikernas små trögtänkta hjärnor så att man kunde förstå hur i hela friden de tänker.

Roger Klang

Anonym sa...
8 januari 2013 kl. 18:24  

Sätter en femma på att valfri mobb ungdomar skulle kunna försvara Plattan bättre än försvaret kan försvara hela Sverige.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade