Julkalender 2014: Lucka 16 – ubåtsjakthelikoptrar

Häromdagen var det lucköppning avseende ubåtsjaktförmåga och då hydrofonbojfartygen som avvecklades år 2004. Dessa hade enligt expertisen varit till ovärderlig hjälp under oktober månads ubåtsjakt i Stockholms skärgård. Erfarenheterna då hindrade dock inte att Försvarsmakten veckorna efteråt fattade beslut att avveckla det sista fartyget som låg kvar i malpåse.

En annan förmåga som hade kunnat fälla ett avgörande var ubåtsjakthelikoptrar. I augusti var det lucköppning avseende de minskade möjligheterna att bekämpa bränder med helikoptrar sedan avvecklingen av Helikopter 4 år 2009. I oktober var det åter dags för lucköppning avseende samma helikoptersystem, men i den här gången i ubåtsjaktrollen.

Vid ubåtsjakt nyttjas såväl passiv som aktiv sonar. Där den passiva lyssnar efter ljud, är den aktiva mer att jämföra med ett avancerat ekolod. Gentemot ett föremål i rörelse får den aktiva sonaren liknande egenskaper som en dopplerjaktradar, d.v.s. mål utan egen hastighet kan diskrimineras. Det innebär också att ubåtar kan vidta samma åtgärder mot aktiva sonarer som flygplan kan göra mot en dopplerradar. Genom att ändra rörelseriktning till att färdas varken mot eller från sonaren kan man gömma sig och istället smälta in i bakgrunden. En ubåt kan med egen passiv sonar följa ubåtsjaktfartygens rörelser och placera sig på bästa sätt för att undgå upptäckt med aktiv sonar, inte bara genom att ändra riktning i sida utan även i djup och då även utnyttja temperaturskikten i vattnet. Här kommer helikoptrarna in som joker i leken då de kan förflytta sig utan att själva följas av ubåten och därigenom också överraska ubåten under dess egen förflyttning. Effekten förstärks ytterligare genom uppträdande i förband om 2 eller helst flera helikoptrar. Helikoptrar kan även snabbt förflytta sig och därigenom snabbare ta upp spaning allteftersom nya observationer inkommer, jämfört med fartyg. Svårigheterna att effektivt jaga ubåt utan bistånd av helikoptrar brukar ofta understrykas av marinofficerare. Man kan därmed konstatera att bristen på helikoptrar gör att den svenska förmågan till ubåtsjakt idag är väsentligt sämre än tidigare. Hur naturligt ovanstående än låter visade det sig i höstas bli en lucköppning för många politiska beslutsfattare.

Tyvärr är det inte bara förmågan till ubåtsjakt som påverkas av frånvaron på ubåtsjakthelikoptrar. Det är även en brist som påverkar våra egna ubåtar då dessas förmåga till dolt uppträdande också är avhängigt möjligheterna att öva mot en realistisk motståndare och när den luftburna hotrepresentationen saknas uppstår kunskapsluckor. Tyvärr har typmotståndaren de senaste åren lagt ner stor energi på att öva just sin förmåga till ubåtsjakt och då med samverkan mellan fartyg och helikoptrar. Med tanke på vilka länder som har ubåtsförmåga i Östersjön är detta samtidigt ett kvalitetsbetyg till våra egna ubåtar.


Tidigast mot slutet av 10-talet kan ersättaren till Helikopter 4, Helikopter 14, finnas operativ med ubåtsjaktförmåga. Tidpunkten är dock beroende av när det finns finansiering att lägga en slutlig beställning på systemet till helikoptern. Tyvärr har endast 5 av 18 helikoptrar beställts i sjöoperativ version och med möjlighet att lösa ubåtsjaktuppdrag. Det innebär att vid en normal underhållscykel så kommer sannolikt en rote (2 st helikoptrar) att finnas tillgängliga jämfört med avsevärt många fler under helikopter 4-tiden. I längden innebär detta att det kommer att finnas ordentliga luckor i förmågan att uppträda över tiden när helikoptrarna måste tankas och underhållas, även under insats.

Precis som f.d. utrikesminister Carl Bildt påpekade tidigare idag på Twitter står det tyvärr inte ett ord om förstärkning av ubåtsjaktförmågan i det underlag som Försvarsmakten igår lämnade till regeringen avseende de ekonomiska möjligheterna i nästa års försvarsbeslut. Som så mycket annat verkar tyvärr den helikopterburna ubåtsjaktförmågan vänta på sig. Som utvecklingen nu ser ut lär tyvärr inte behöva vänta särskilt länge på nästa undervattenskräkning. För övrigt genomfördes förra veckan en omfattande ubåtsjakt utanför Faslane, Storbritanniens största ubåtsbas.

9 kommentarer:

Maans.se sa...
17 december 2014 kl. 17:45  

Vad hände med helikopter 9?
Jag mötte en sådan i skogen utanför Kristianstad en gång. Men det var en annan gång.
Tack till din blogg för en god saklighet!

Anonym sa...
17 december 2014 kl. 19:11  

Under den här tiden var väl fokus i både tid och pengar på att få fram en helikopter som kunde användas i Afg.
Hotet från ubåtar i Afg bedömdes antagligen inte vara så stort att någon satsning på ubåtsjaktförmåga hos dessa farkoster var nödvändig.
Årets kalender tenderar till att bli en beskrivning av delar av de så kallade materielberget och dess orsaker.

2012 var en försiktig beräkning av "bergets" kostnader cirka 50 miljarder kronor. 2020 är en lika försiktig bedömning mer än det dubbla och ingen verkar bry sig!

Suck!

F.d. Teaterdirektören.

Magnus Redin sa...
17 december 2014 kl. 20:44  

Nästan varje lucka fylld med försummelsens ångest kan åtgärdas hyfsat snabbt med hyfsat rimliga pengar, från miljoner till någon miljard. Lösbart utan att vända hela statsbudgeten upp och ned.

Var spånas det på detta? Jag har duttat i div forum men proffs borde väl göra det bättre?

Oberon sa...
17 december 2014 kl. 20:44  

Försvarets underlag till Regeringskansliet inför den kommande försvarspropositionen bjöd i många stycken en märklig läsupplevelse. Just frånvaron av ambition avseende utveckling ubåtsjaktförmågan, särskilt den luftburna ubåtsjaktförmågan, får nog ändå anses utgöra det i särklass mest aparta inslaget i skrivelsen.

Det förefaller som konungariket inom överskådlig framtid fortsatt kommer vara en lättkränkt stat…

Johan M sa...
18 december 2014 kl. 00:01  

Vad är det som dröjer om det inte är kabinhöjden i hkp14?

J.K Nilsson sa...
18 december 2014 kl. 07:56  

Att förklara försening av hkp 14 ger en lång kommentar men jag försöker förkorta lite.

Hkp14/NH90 är ett multinationellt samarbete där vi i Sverige avser att bygga ett eget taktiskt system för sjöoperativa helikoptrar.

Som metafor skulle man kunna säga att den europeiska helikopterindustrin har mött de utmaningar SAAB skulle gjort om man skulle ha tänkt sig att upphöra med tillverkning av J35 Draken och starta tillverkning av JAS39 E Gripen. Industrins fokus har varit att ta fram en futuristisk helikopterprodukt. Om vi tycker att införandet av HKP16 varit slarvigt i Sverige så är det samma, om inte värre försyndelser som helikopterkonsortiet gjort sig skyldiga till.

Bristerna grundar sig i utveckling pågått även under serieleverans och i viss mån än pågår. Tillverkaren har inte kunnat förse köparna med tillfredsställande dokumentation att göra underhållsberedning där man planerar förbrukning av RD/UE, mantimmar, tillgänglighet, m.m. Avsaknaden av dokumentation leder också till att operatörerna inte har haft godkända underlag för att göra service och underhåll utöver den dagliga tjänsten att klargöra helikoptern. Dessa dokumentationsbrister har även ställt SAAB som leverantör av vårt taktiska system i dålig dagen då SAAB inte haft en vettig interfacespecifikation att följa för att TMS ska kunna få sin positionsuppfattning, m.m. ifrån helikopterns system.

För att mitigera dessa brister har tillverkaren haft tekniker som åkt runt till operatörerna och genomfört service och underhåll på i princip tillverkningsunderlag. Kvalitén på dessa arbeten kan då ifrågasättas och flygning kan då godkännas på i princip provunderlag. I Sverige valde vi att inte acceptera leverans av helikoptrarna innan underlag för underhållsberedning och godkända flygunderhållsföreskrifter levererats. När vi väl fick dessa underlag och föreskrifter har vi varit den operatören som haft högst tillgänglighet och producerat mest flygtid av NH90-operatörerna genom att vi hade underlag som andra saknade.

Därefter har vi använt hkp14 som en budgetregulator för att bekosta andra projekt som hkp16 och Gripen E, vilket medfört ytterligare förseningar på vapenpaket, införande av taktiskt system, m.m.

Der var det korta versionen...

J.K Nilsson

Kristian sa...
18 december 2014 kl. 11:36  

Skulle införskaffandet av t ex MQ-8B kunna vara ett alternativ till ytterligare ubåtsjaktshelikoptrar? Den är för liten för doppsonar och torpeder men den kan göra ytövervakning med både radar, EO/IR och ESM och den skulle enkelt kunna bära hydrofonbojar och MAD. Dock inte allt på en gång.

Rimligtvis är en MQ-8 billigare både i inköp och drift än en Hkp 14 och det borde gå att skapa effektiva jaktlag genom att varje insatt Hkp 14 ges en eller tvp MQ-8 som drevkarar.

http://www.janes.com/article/47068/mq-8b-concludes-successful-us-coast-guard-cutter-demonstration

FV-sergeanten sa...
18 december 2014 kl. 12:49  

@Johan M:

Kan det vara SAABs svindyra arbete med att ta fram ett stridsledningssystem för de 5 sjöoperativa hkp14?! Rätta mig om jag har fel, kostnaden för detta enskilda system, som alltså ska integreras i helikoptern och kunna kommunicera med övriga marinen, var uppe i någonstans kring 5 miljarder när man beslutade att inte längre informera om kostnadsutvecklingen och fortsätta arbetet på löpande nota. Skulle innebära minst drygt 1 miljard kr för varje stridslednings-arbetsplats... Länge sedan man hörde något om detta, kan någon med kännedom reda ut frågetecknen?

J.K Nilsson sa...
19 december 2014 kl. 16:03  

I och med att SAAB har fått det knöligt att jobba med dåligt dokumenterat interface så har man tvingats vänta, försvarsmakten har också valt att skjuta på anskaffningen för att finansiera annat som efterfrågats.

Jag kan inte tänka mig att det var annat en fastprisbeställning men som av förseningarna lett till att man jobbar med beställningar på om på nu när man väl får något att jobba med.

Priset har jag ingen uppfattning om men uppgift på 5 miljarder känns högt

J.K Nilsson

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade