Julkalender 2014: Lucka 24 – Att täta luckor

Som synes av tidigare luckor i julkalendern så är det en och annan lucka som uppstått i den svenska försvarsförmågan de gångna två decennierna och här har begränsningen ändå varit att hålla sig till sådan information som är öppen. Det har ju inte varit någon munter läsning och här är nu ambitionen att peka på att det faktiskt finns ljuspunkter – inte bara i form av det som Försvarsmakten faktiskt löser bra med de resurser man har, utan även vad gäller de tidigare beskrivna luckorna.

För att kunna ta itu med de luckor som uppstått måste grunden vara att inte förneka bristerns existens. Man måste vara villig att se dem och framförallt villig att informera sig om dem. Här var den nya norska försvarsministern Ine Marie Eriksen Søreide ett föredöme när hon förra året efter sitt tillträdande på posten beordrade upphör på all skönmålning av det norska försvarets verksamhet och så har i hög grad också skett. Förra veckan tillsattes en ny politiskt oberoende expertgrupp som liksom vår försvarsberedningen har att ge perspektiv inför den kommande försvarsinriktningen. Norge har dock valt en lösning där gruppen saknar politiska beroendeställningar. I Finland står man inför ett rejält stålbad då den stora organisation man valt att behålla och den mängd materiel man måste omsätta, inte på något sätt motsvaras av den ekonomi man förfogar över. Det råder i Sverige en mycket guldskimrande gloria över det finska försvaret och dess ekonomi jämfört med vad man på pappret förfogar över i form av försvar. Här löper dock tiden snabbt ut för Finland och till nackdel för landet är att försvarsdebatten är betydligt mer konform än den svenska, särskilt sedan försvarsbloggarnas framväxt.

Jag upplever att här finns det nu en möjlighet i Sverige med Peter Hultqvist som försvarsminister och Allan Widman som ny ordförande i Försvarsutskottet att på allvar börja syna de luckor som uppstått och göra något åt dem. Hultqvist har under sina tre månader hittills som försvarsminister imponerat inte minst när det gäller öppenheten kring de problem som finns i det svenska försvaret. Att höra Hultqvist på Krigvetenskapsakademien beskriva sin bild av läget i det svenska försvaret efter sina inledande månader, var något helt annat än den bild som förmedlats under tidigare regeringar. Det gäller också att Försvarsmakten tar till sig den anda som nu råder och är än tydligare med vilka begränsningar som i dagsläget råder och framgent och vad finansieringen räcker och framförallt inte räcker till. Tyvärr har ju i vanlig ordning inte finansieringen gått i takt med de politiska ambitionerna som Förvarsberedningen uttryckt, men jag håller det inte för otroligt att det kommer att ske en uppjustering med tanke på det möte försvarsministern hade förra veckan med Alliansen.

Medvetenheten finns nu om luckornas existens, men det gäller också att det växer fram en genuin vilja att åtgärda dem för att kunna få rätsida på det svenska försvaret, framförallt i form av ekonomiska medel. Att rationalisera samma verksamhetsram ytterligare en gång kommer aldrig att skapa mer förmåga, det gör endast genuina satsningar.

Vi får se vad tomten kommer med.

God Jul!

13 kommentarer:

Erik78 sa...
24 december 2014 kl. 15:56  

För passa på att tacka för all intressant läsning under året och tillönska en god jul! Ser fram mot nästa år och förhoppningsvis ännu mer läsning!

Mvh Erik

Bitterchiefen sa...
24 december 2014 kl. 17:25  

Tack för en professionell och rakt på blogg som belyser alla de olika delar vi som samhälle måste ta tag i redan i förrgår!
Fortsätt med ditt gedigna arbete att upplysa svenska folket och våra politiker om vår minst sagt ansträngda försvarspolitiska situation.
Du och dina bloggkollegor som nu även fått in era fötter i etablerade och rikstäckande tidningar samt en tv-glimt här och där, är nog den största bidragande orsaken till om vi äntligen lyckas få till en vändning av den svenska försvarspolitiken.
Tack ännu en gång och en riktigt god jul!

adam7 sa...
25 december 2014 kl. 05:38  

Kalendern har varit lärorik, men kan du vänligen förklara vad du menar med

"Här löper dock tiden snabbt ut för Finland och till nackdel för landet är att försvarsdebatten är betydligt mer konform än den svenska, särskilt sedan försvarsbloggarnas framväxt."

Är försvarsdebatten mera konform i Finland efter att försvarsbloggare framträtt? Är det en nackdel att man inte skrotat invasionsförsvaret? Är det en nackdel att man aldrig kommit på tanken att skrota invasionsförsvaret? Är det en nackdel att man har ett brett samförstånd om att upprätthålla ett invasionsförsvar?

Ja nyanskaffningar behövs, men i Uraina strider båda parterna med material som huvudsakligen är från Sovjettiden. Det ser ut att fungera. Säskilt ser artilleriet ut att vara giftigt.

I Finland ryms armens anskaffningar "inom ramen", men flygvapnets, eller vilken kombination av flyg, luftvärn o drönare man nu väljer, och flottans nya fartyg blir sannolikt anskaffade utanför den årliga försvarsbugeten. Så gjorde man även då Hornets anskaffades.


Corse sa...
25 december 2014 kl. 07:39  

Den här "julkalendern" är nog den allra bästa analysen och översikten som gjorts av läget i FM idag, en fullständigt strålande insats Wiseman!

Med tanke på att endast ej sekretessbelagda uppgifter avhandlats, blir man fullständigt mörkrädd då det ju finns en "hemlig julkalender"...

Och till skillnad från den sagovärld som våra politiker lever i, vet vi andra att det inte finns någon tomte som kommer att dela ut julklappar till svenska folket som möjliggör för FM att åtgärda alla dessa brister.

Wiseman sa...
25 december 2014 kl. 09:58  

adde,

I Finland finns inte alls samma försvarsdebatt som i Sverige. Den är mer likriktad och möjligheterna att prata om elefanterna i rummet väsentligen mindre än vad de är i Sverige – där bristen på försvarsbloggar är en bidragande faktor. En av elefanterna är just invasionsförsvarets nuvarande status, där man officiellt är överens om att det är en synnerligen välklädd kejsare på samma sätt som vi i Sverige en gång varit.

Spelar det egentligen någon roll för Finland vad de bägge sidorna i Ukraina använder för materiel? Så länge Finland inte avser försvara sig mot separatism, bör landet vara rustat mot den kvalitativa materiel som Ryssland har i norra delen av Västra Militärområdet och inget annat. Det du hänvisar till i Ukraina är den ukrainska armén respektive det äldre överskott som Ryssland utrustar de pro-ryska styrkorna med. Resultatet av när kvalitativa ryska förband gick in i Ukraina såg du när kriget vändes i slutet av augusti.

Wiseman sa...
25 december 2014 kl. 09:58  

Erik, Sjöingenjören, Corse,

Tackar för berömmet!

Thomas sa...
25 december 2014 kl. 11:09  

Tack Wiseman för summeringen av försvarets luckor i kalendern.
Ser fram mot fler klarläggande inlägg under det kommande året.
God Jul alla försvarsdebatörer!

Unknown sa...
25 december 2014 kl. 13:04  

Mycket bra att dessa frågor lyfts upp, skrämmande att läsa dock. Trevlig fortsättning...

H sa...
26 december 2014 kl. 13:45  

Tackar för en mycket bra lucköppning under december! Dock förvånad att inte förmågeglappet inom artilleriet(det riktiga, inte batart) togs upp. Apropå lucktätning pågår som väl är detta för fullt inom artilleriet. Dels genom utbildning på det nya pjässystemet(finns fyra förseriepjäser till övning och utbildning) men även genom att det nu genomförs bataljonsövningar igen, 2014 var första gången artilleriet övade som bataljon sedan 2010.. Nu återstår "bara" leverans av seriepjäser, något som enligt planen skall ske med hyfsat högt tempo 2016.
Men innan dess tas förhoppningsvis stora steg framåt under Arméövning 15 gällande indirekt eld i ett brigadsystem.

adam7 sa...
27 december 2014 kl. 02:03  

Wiseman

Tack för svaret.

Några kommentarer.

"I Finland finns inte alls samma försvarsdebatt ....... välklädd kejsare på samma sätt som vi i Sverige en gång varit."

Visserligen är debatten mera dämpad i Finland, men det kanske dels har att göra med det att man i Finland aldrig har beslutit att vi kommit in i den Eviga friden tidevarv, vilket man inom det senaste seklet beslutit 2 ggr i Sverige.

Dels ger jag dig rätt. I Finland finns ännu tanken inom finska FM, att det är bättre att hålla huvudet nere, i äventyr att karriären tar skada.

Intressant är ju att de två officersbloggare som syns båda är svenskspråkiga. På finska fanns ett stjärnskott, men han har tystnat.

Å andra sidan finns nog på nätet kritiska anonyma röster, som klart är yrkessoldater. Diskussionen gäller bl.a. generella finansieringsnivån, fördelningen av medlen, vilket diskuteras i alla länder. Numera har av naturliga orsaker också tillkommit en diskussion om hur kuppförsvaret skall anordnas, om man skall anställa flera kontraktssoldater, något motsvarande GSS/T osv. Själva invasionsförsvaret ifrågasätts inte.

Även om de finska nationella försvarskurserna för politiker, tjänstemän, och näringslivet (inkl. media) går på fyra veckor, jämfört med era på en vecka, övar deltagarna inte i egen roll, utan tilldelas olika roller under kursens slutövning. Finska försvarets operationschef, generallöjtnant Mika Peltonen har nu föreslagit gemensamma övningar för politiker i uppdrag och soldater (se HBL).

Man lever nog inte i sagan om kejsarens nya kläder.

"Spelar det egentligen någon roll för Finland vad de bägge sidorna i Ukraina använder .... de pro-ryska styrkorna med. Resultatet av när kvalitativa ryska förband gick in i Ukraina såg du när kriget vändes i slutet av augusti."

Nu blandar du två olika frågor. Jag hänvisade till äldre materiel, helt enkelt för att det använts på båda sidorna. Ryssland var länge mån om att utrusta krigarna, oavsett om de var lokalmilis eller ryska trupper förklädda till separatister, med materiel som fanns under sovjettiden.

Ukrainska armén hade ju uppenbarligen totalt tappat förmågan till väpnad strid. Det blev frivillig"bataljonerna" som pressade "rebellerna", dvs. lokala + ryska mera eller mindre frivilliga tillbaka. Frivilligbataljonerna hade inga tyngre vapen och artillerielden på båda sidorna har varit att skuta på områdesmål, utan riktig eldledning.

Det du beskriver, var när ryska kvalificerade förband med traditionell fungerande eldledning + taktiska drönare kom in med dödligt artilleri.

Så tillbaka till Finland. Jag noterade att du var på Sveaborg på ett seminarium, och eventuellt fick info av finska officerarbröder.

Trots det vill jag påstå att man inte tappat fokus angående motståndarens kvalitativa förband. Om vi här nu bara tar armén, motsvarar de operativa trupperna i Finland era manöverbataljoner. Ert Hemvärn motsvaras av lokaltrupper. Därutöver finns regionala trupper, något som ni avskaffat. Dessa är inte mekaniserade, men har numera rätt potent förmåga till indirekt eld, både lätt o tung GRK, vilka förband även kan fungera utspritt, men med förmåga att koncentrera indirekt eld.

Mera pengar o bättre utrustning vill alla ha, men jag är övertygad om att våra beväringar får en adekvat utbildning för kvalificerade uppgifter, och att vårt manskap, vår materiel och den utbildning som finns fungerar som ett system av system om det behövs. Du får gärna komma med specifik kritik, men schablonmässigt dissande har jag svårt att svälja.

Max Hanemann sa...
27 december 2014 kl. 10:37  

Tack för Din intressanta tekniska/taktiska genomgång!

Jag skulle i all ödmjukhet vilja lägga till en sak: En Su-25 som anflyger på mer eller mindre kontrakurs mot ett fartöverlägset mål måste först ha positionerats i god tid framför målet och sedan inleda insvängningen till skjutläge mycket exakt för att inte komma hopplöst fel. Båda manövrarna skulle ha krävt en kompetent jaktstridsledning (eftersom Su-25 saknar både radar och kalkylator för kvalificerad luftstrid) med åtföljande radiotrafik, lätt att avlyssna.

För det andra läste jag i somras att den sista versionen av SA-11 BUK, som endast finns i rysk tjänst, är försedd med en stridsladdning omgiven av kulsplitter bestående av utarmat uran. Jag föreställer mig att det blir ett metallavskrap från splitter när de penetrerar målet, som borde gå att analysera fram från hål i vrakdelarna. Skulle detta visa sig vara utarmat uran vore det en "smoking gun" ...

Om Du tycker jag är alldeles ute och seglar kan Du avstå från att ta in detta inlägg.

Wiseman sa...
29 december 2014 kl. 00:56  

adde,

Utifrån den tid jag senast spenderade i Finland och då diskuterade med finska kollegor var de eniga i sin bedömning att försvarsdebatten är konform i Finland. Det finns en "korrekt" åsikt och inte mycket utrymme utanför denna för diskussion och den här diskussionen avspeglar ju lite av detta.

Officiellt råder inga som helst problem i den finska försvarsmakten vare sig när det gäller finansiering, övning eller materiel – och det gjorde det heller inte i Sverige en gång i tiden. Var det rätt väg i Sverige att avveckla så mycket man gjorde? Absolut inte. Det var dock ett stort problem i Sverige att man så idogt försökte upprätthålla fasaden som man gjorde innan mitten av 90-talet. Det förhindrade att utvecklingen kom igång tidigare eftersom det bromsade det kreativa tänkandet. Ska Finland lära sig något av Sverige så är det just det. Risken att Finland går in i den andra fällan med kasta ut bedömer jag i alla fall som minimal. Det är en annan tidsålder nu.


Jag tror återigen du drar fel slutsatser kring Ukraina. Ja, artilleri ger alltid utfall, men i övrigt så är det just gammal materiel som slåss mot gammal materiel med undantag för den ryska interventionen. De ukrainska luftlandssättningsförbanden, andra med dylika personell status samt några av frivilligbataljonerna har hög moralisk standard vilket gett utslag, men deras gamla materiel, moral och stridsvana räckte inte när de mötte ryska yrkesförband med nyare materiel och hög grad av övning.

Besöket på Sveaborg var för övrigt inte för seminarium utan av eget intresse. Tyvärr lyckas jag bara ta mig dit på vintrarna. Får försöka åtgärda det framöver.

adam7 sa...
31 december 2014 kl. 00:34  

Wiseman

Jag tror vi är närmare än det ser ut. Men, eftersom du inte kan prata eller läsa finska får du en filtrerad bild av diskussionen i Finland.

Det stämmer att officerare känner sig uttrycksstrypta av etablissemanget.

Huruvida det stämmer, är en bra fråga. Presidenten Niinistö har upmanat att diskutera säkerhetspolitik. Försvarsmaktens kommendör Jarmo Lindberg uppmanar till öppenhet och SoMe. osv. Dels är det tröghet. Så har vi de mörka krafterna, dvs. sossarnas utrikesminister Erkki Tuomioja, som inte tål "fel" åsikter.

Vi får fortsätta...

Mvh

@A7_FIN_SWE på Twitter

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade