Julkalender 2014: Lucka 9 – Målubåt

Utifrån erfarenheter från 1970- och framförallt 1980-talets ubåtsjakter beställde Marinen en miniubåt att använda som mål vid ubåtsjaktövningar. Då merparten av undervattensintrången på svenskt vatten under 80-talet bedömdes ha orsakats av miniubåtar, avsåg man med den egna miniubåten kunna öva ubåtsjakt på ett mer realistiskt sätt. Den svenskbyggda miniubåten kom att döpas till Spiggen II efter den ursprungliga miniubåten Spiggen som varit i tjänst från 1958-1970 som plattform för attackdykare.

Spiggen II gjorde god tjänst under 1990-talet och början av 00-talet och fyllde helt och hållet sitt syfte som realistiskt mål och bidrog även till taktikutvecklingen. Det är i mångt och mycket lärdomar från denna epok som Marinens förmåga till ubåtsjakt idag bygger på.

Under 00-talet såg man inte längre något större behov av att jaga ubåtar i Sverige – åtminstone inte ekonomiskt. Sålunda avvecklades Spiggen II och lades ett tag i malpåse. Så sent som på försommaren tillhörde ubåten fortfarande Försvarsmakten – ända tills den skänktes till Kalix kommun som museiföremål för att minna om ubåtsjakten i Törefjärden 1983. Föga visste man väl då att ubåtsjakt skulle komma i högsta ropet redan samma höst? (Helt oväntat lär det inte ha varit eftersom Försvarsmakten insatschef Anders Grenstad vid höstens underrättelseoperation berättade att det de senaste åren skett flera liknande händelser)

Nu är Marinen utan lämplig miniubåt att öva ubåtsjakt mot. I brist på sådan lär en lösning kunna bli att hyra in någon av de eventubåtar som finns. Representationen lär dock bli lidande med tanke på de på intet sätt är byggda för samma syfte som en militär. Att köpa tillbaka och iordningställa Spiggen II lär kosta motsvarande summa som att beställa en ny ubåt. Knappast något för Marinens mycket hårt ansträngda materielbudget.

Det är inte första gången Sverige går i fällan att avveckla ubåtsjaktförmåga. Samma misstag gjordes även på 70-talet när man parlmentariskt bestämde att Sverige skulle säkra fartygsskyddet med andra medel. Vilka medel lär aldrig ha klarlagts, varvid det på 80-talet fanns en lucka i Marinens förmåga just när det gällde ubåtsskydd. Redan för fyra år sedan uppmärksammades Marinens utdöende ubåtsjaktförmåga här på bloggen. Så rätt skribenten skulle komma att få. Vem vet, vi kanske hittar andra delar av den listan i kommande luckor?

Spiggen II vid dess ankomst till Töre hamn. Foto: okänd

Se gärna Göran Frisk tala om sina upplevelser av ubåtsjakterna på 80- och 90-talen och även höstens operation. Det är ord och inga visor och jag rekommenderar varmt att man lägger några minuter på att se hans framförande.Lägger in en brasklapp om att lucka 10 kan komma att mycket sent eller också tillsammans med lucka 11.

3 kommentarer:

Oberon sa...
10 december 2014 kl. 15:55  

Wise,

Här tangerar du något mycket intressant:
”(Helt oväntat lär det inte ha varit eftersom Försvarsmakten[s] insatschef Anders Grenstad vid höstens underrättelseoperation berättade att det de senaste åren skett flera liknande händelser)”.

Ja, Grenstad gläntade här verkligen – medvetet eller omedvetet – på den omsorgsfullt slutna dörr vilken leder till det ofantliga mörkrum dit senare års observationer av främmande undervattensverksamhet på svenskt fostervatten förvisats, väl skyddade från insyn av allmänhet och politisk ledning av offentlighets- och sekretesslagens obefintliga bestämmelser för hantering av pinsamt hemliga företeelser.

Detta är mot bakgrund av folkrättens krav att suveräna stater ska förmå hävda sin territoriella integritet allvarligt nog. Men det blir än allvarligare beaktat att ett antal för ubåtsjaktförmågan helt dimensionerande kompetenser, sensorsystem, vapen och plattformar avvecklats och ersättare till flera av dessa strukits ur såväl FoT- som materielanskaffningsplaner. Allt under förevändning av att det i undervattensdomänen inte längre föreligger någon hotbild.

Det här är inte Fia med knuff…

Ny i vården sa...
12 december 2014 kl. 14:58  

Intressant litet radioinslag!
Spiggen strandad på land. Sveriges Radio har hittat den bortglömda svenska miniubåten Spiggen. Den står utanför ett förråd i Kalix och kommunen vet inte vad den ska användas till!!!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4058&artikel=5996879

Unknown sa...
13 december 2014 kl. 17:38  

Skulle detta kunna vara av intresse?
http://www.saabgroup.com/en/Naval/Training-simulation-Maritime/Naval-Special-Forces-Training/AUV62-AT_Artificial_Submarine_Acoustic_Target/

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade