Julkalender 2014: Lucka 2 – flygstridsledning

Bakom lucka två döljer sig en något mer positiv historia än lucka 1 och den svenska krigssjukvården, nämligen flygstridsledningen.

Under andra halvan av 00-talet introducerades JAS 39C i Flygvapnet. Skillnaden mot 39A var att 39C var anpassat för full NATO-interoperabilitet och därmed inte hade det tilltänkta svenska krypterade talradiosystemet som utvecklats för 39A eller möjligheten att ta emot flygstridsledning via datalänk. Från att ha varit 10 år före omvärlden i flygstridsledning och datalänkar, kom Flygvapnet att istället ramla tillbaka decennier till tidig Drakentid. Några år senare förbättrades situationen något när flygplanen till slut fick möjlighet till att skicka data mellan varandra – en förmåga som var en grundsten i Jaktviggensystemet och möjligheten att uppträda i en radiostörd miljö.

Under början av 00-talet rådde en stor vurm för det så kallade nätverksbaserade försvaret, som kom att bli ett veritabelt smörgåsbord för teknikkonsulter inom försvarssektorn där miljarder rann iväg utan att någon reell produkt kom ut. Allt och alla inom krigsorganisationen skulle vara uppkopplade mot varandra i ett stort informationsmoln och därigenom skapa ett ledningsöverläge gentemot motståndaren. Tanken var och är mycket god, men här förleddes snabbt processen av "andra" intressen och av att beslutsfattare inte riktigt förstod vad man beslutade om. Det kom att bli något av Försvarsmaktens version av IT-bubblan. I den vid tiden rådande vurmen såg man till exempel inga behov av de berganläggningar som rymmer två av landets flygstridsledningscentraler och man bestämde sig raskt för att avveckla den södra – utan någon mer omfattande utredning. På sikt skulle även anläggningen i Mellansverige försvinna. Istället skulle all ledningsförmåga i Försvarsmakten koncentreras till en kontorsbyggnad i Enköping var visionen. Som tur var lyckades man efter många turer få stopp på vansinnet.

Parallellt med arbetet med det nätverksbaserade försvaret hade interoperabilitetskraven på JAS 39C och de övriga flygstridskrafterna drivit fram en övergång av datalänksystemet mot NATO:s (USA) Länk 16. I grund och botten ett system likt det gamla svensk stridatalänksystemet som funnits redan till Jaktviggen, men med den stora skillnaden att det användes av alla NATO-länder och till en rad olika plattformar – inte bara flygplan.

Länge såg dock Länk 16 ut att vänta på sig och förmågeglappet i flygstridsledningen att handla om år mellan JAS 39A och datastridsledningen av denna stängdes ner tills att JAS 39C fått Länk 16. Libyeninsatsen kom dock att skynda på integrationen och beslutsfattandet. Den korta utbildning som krävdes på plats innan de första piloterna slog L16-strömbrytaren i "till" och allt fungerade sömlöst mot de övriga ländernas flygplan och fartyg i insatsen, visar på förtänksamhet och en god grundintegration.

Idag är Länk 16 i hög grad infört och efter några års glapp i flygstridsledningsförmågan kan svenska stridsflygplan åter ledas via krypterad datalänk. Fördelen nu är att man kan uppträda på samma nät som grannländerna inklusive Finland men även alla andra användare av Länk 16. Det gör dock att Sverige liksom alla andra användare av Länk 16 är beroende av USA för de krypton som krävs för att systemet ska fungera. Något alternativ finns inte längre, eftersom det gamla systemet är helt avvecklat. Länk 16 och andra ledningssystem är också grundkomponenter i det nordiska samarbetet och vill man effektivt kunna verka tillsammans utan att förlita sig på taktik från 1940-talet så finns det inte något val.

Här har Sverige hamnat i något av den limbo som drabbar länder som inte är med i NATO, men som har ambitioner att delta i samma internationella/gemensamma insatser som NATO-länder. Är man inte interoperabel har man inget i insatsen att göra. Samtidigt får man som icke NATO-medlem inte tillgång till all information och alla system.

På politisk nivå kom för många ändå som en chock att Sverige plötsligt stod utan flygstridsledning per datalänk och att interoperabilitetskraven gjorde att flygstridsledningen liksom många andra system medförde ett beroendeförhållande när man prioriterade internationella insatser.

För egen del har jag varit mycket nöjd med den nya datastridsledningen och beskrev på Flygvapenbloggen ett uppdrag under flygövningen Frisian Flag i Nederländerna våren 2013. Fortfarande saknas dock krypterad talradio, vilket gör att såväl privata som statliga signalspanare inte har några problem att följa vad som sägs, vilket ibland hamnar på nätet.

Läget inom flygstridsledning hade idag utan tvekan varit katastrof om inte major Peter Neppelberg genom ihärdigt arbete i bloggosfären (ofta på denna blogg) såväl som inom Försvarsmakten gjort allt för att belysa vansinnigheterna i turerna kring det nätverksbaserade försvarets planer för flygstridsledningen. Från politiskt håll har Neppelberg även haft ett starkt stöd från Allan Widman och jag rekommenderar den som vill läsa mer att göra en sökning på denna blogg, liksom Widmans på Neppelberg eller använda etiketten ledningssystem i anslutning till detta inlägg och backa i historien. SVT gjorde även ett Dokument Inifrån om det nätverksbaserade försvaret, men programmet finns tyvärr inte längre tillgängligt på nätet.


Lucka 2 hade därmed ett mer positivt innehåll och visar hur brister och dumheter faktiskt kan avhjälpas när de uppmärksammas och ifrågasätts. Tyvärr har många miljarder rullat under 00-talet i den här frågan – utan något konkret resultat i svensk försvarsförmåga.

9 kommentarer:

Gronvita sa...
2 december 2014 kl. 19:11  

Om Neppelberg nu är ledig efter sitt lyckade korståg för stridsledning så lär det ju inte saknas nya uppgifter att tackla. PRIO?
Verkar som om försvaret fungerar pga eldsjälar snarare än projektledare och generaler.

Johan M sa...
2 december 2014 kl. 22:16  

Kör rövarspråket på talradion! Jojagog sosvovänongogeror kokrorafoftotigogtot hohögogeror.

Anonym sa...
2 december 2014 kl. 22:22  

Wise, du och mj Neppelberg är och förblir hjältar för mig. Du får ursäkta lite, Wise, men min beundran för Neppas är faktiskt lite större. Han tog redan från början striden under eget namn, vilket jag tycker var otroligt modigt, givet debattklimatet då. Men det stannar ju inte vid detta. Neppas tog - tillsammans med riksdagsmannen Widman - den hårda striden om Kobran. Utan de båda hade Kobran varit stängd idag och svenskt stridsflyg hade letts från en plåtlada i Enköping.

Så kommer vi till punkt två. Neppassar var en av de första som varnade för riskerna med L16. Men inte bara det, han påpekade även att vi själva hade utvecklat ett krypterat sambandssystem, TALAS. Detta står idag och samlar damm. Efter en kostnad på några miljarder. Jag blir tokig.

Peter Andersson, producent av den dokumentär Wise hänvisar till.

Magnus Redin sa...
3 december 2014 kl. 09:38  

Det är synd att vi inte anser oss ha råd med redundans i kommunikations och ledningssystem.

Länk 16 är troligtvis utmärkt men både Ryssland och Kina lär ha det som topprioritet att förstå, störa och knäcka systemet inklusive infiltration av konstruktion, produktion och underhåll.

Då elektronik hela tiden blir kraftfullare och billigare kan dessutom sådana system bli användbara för mindre plattformar än stridsflygplan och fartyg. På det viset borde NBF ha utvecklats utgående från det som redan fungerade bra, när man äger mjukvaran ökar möjligheterna år för år.

Anonym sa...
3 december 2014 kl. 09:40  

TALAS ska givetvis vara TARAS.

Stridspitt sa...
5 december 2014 kl. 00:47  

I mina öron låter det lite som att NATO lurat skjortan av försvarsmakten och försvarspolitiker på mer än ett sätt. En flygvapen med en tekniskt okontrollerad talkanal som man inte kunde lyssna på var nog inte en önskedröm kan man tänka.

Wiseman sa...
5 december 2014 kl. 07:58  

Stridspitt,

Det har alltid varit tal på klarfrekvens som gällt i luften. Något annat har inte funnits förrän idag. Det har räckt gott med datalänkarna som möjliggjort talradiotyst uppträdande.

NATO lurar inte skjortan av någon. Det har vi klarat av så bra på egen hand i landet.

Wiseman sa...
5 december 2014 kl. 08:00  

TARAS blev aldrig riktigt bra eller slutfört och skulle ha inneburit vissa civila konsekvenser. Värre är i så fall investeringen i alla de Länk 16-modem till JAS 39A som byggdes om till nationell datalänk. När man sedan skulle gå till Länk 16 var det inget som gick att använda pga avtalet med tillverkaren. Det var mycket pengar som försvann.

J.K Nilsson sa...
5 december 2014 kl. 09:04  

Och tyvärr var L16-apparaterna som programmerades om från L16 till TARAS inte samma som de apparaterna som vi tilläts använda för L16 så flygplanen fick fysiskt byggas om ifrån TARAS till L16.

J.K Nilsson

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade