Julkalender 2014: Lucka 22 – Pliktpersonal

För många var det ett mycket efterlängtat besked som kom härom veckan när regeringen meddelade man möjliggör för Försvarsmakten att kalla värnpliktiga till repetitionsutbildning så länge dessa kvarstår i krigsorganisationen. Beslutet att lägga värnplikten helt på is i fredstid och i ett slag ersätta det med anställda personal var enligt min mening ett av de mest överilade som tagit inom försvarspolitiken. Liksom många andra reformer inom försvaret brände man omedelbart broarna bakåt istället för att i lugn takt genomföra en gradvis övergång där man varit mindre exponerad för misstag och friktioner längs vägen. 5 år senare är man dock på väg att ta ett halvt steg tillbaka, när det nu visat sig bli precis så som många av oss varnade för, nämligen att de anställda soldaterna och sjömännen inte skulle stanna så länge som det krävs för att få systemet att gå runt. Istället för den snittid för anställning på 6 år som enligt beslutsunderlaget skulle krävas för att personalförsörjningen skulle gå runt, ligger idag tiden på 4,4 år enligt försvarsminister Peter Hultqvist. Det ska dock nämnas att än så länge har ingen varit anställd hela kontraktet om 8 år, varvid siffran kan komma att ändras ordentligt.

Frågan är då hur man ursprunligen hade tänkt sig att kunna hantera en värnplikt i icke fredstid med tanke på hur man omedelbart ändrade infrastrukturen och stödresurserna. De logement där värnpliktiga tidigare bodde är idag i hög grad ombyggda till kontor eller bättre boende för de anställda soldaterna som är under utbildning. Den organisation som Försvarsmakten idag har intagit och i än högre grad, den som ska intas 2016, är byggd kring krigsförbanden och inget annat. Det finns till skillnad från förut inte längre någon personal som har utbildning som huvuduppgift, utan alla är redan i fredstid placerade på sin respektive befattning i krigsorganisationen. Ett gott exempel på hur detta fungerar ges i senaste numret av Officerstidningen, där personal i staben på 42. minröjningsdivisionen plötsligt får släppa vardagsarbetet för att bemanna upp fartyg. Bra, för fartyget och inte minst för den då pågående insatsen, men inte så lyckat för stabstjänsten.

Att ta emot en större mängd värnpliktiga för grundutbildning när det i så fall börjar dra ihop sig till ofred hade helt enkelt varit görligt. Det hade aldrig fungerat, givet de förutsättningar som uppstått i och med Försvarsmaktens omorganisation på 10-talet.

Nu är dock beslutet fattat om att ge möjlighet att redan i fredstid repetitionsutbilda de värnpliktiga som fortfarande fyller en stor del av krigsorganisationen. Detta hade annars aldrig gått utan att regeringen höjt beredskap – och då hade det sannolikt varit för sent för att ge effekt. Nu kommer det dock dröja till tidigast slutet av 2015 innan någon repetitionsutbildning kan genomföras (vilket i sig får en att fråga sig vilken planering som fanns för att överhuvudtaget kunna genomföra repetitionsutbildning eller återuppta värnplikt). Tills dess har förhoppningsvis Försvarsmakten lyckats avhjälpa ett av de stora problemen med att hantera värnpliktig personal, nämligen hur de ska kunna hanteras i datasystemet PRIO så att de kan registreras, följas upp och få lön och resor på rätt sätt. De gamla databassystemen som hanterade värnpliktiga försvann nämligen mycket snabbt.

Man får nöja sig med att lucka 22 är på väg att tätas, även om det kommer att ta lite tid.


Läsvärt: FOI rapport om systemet med anställda soldater och sjömän från när systemet precis införs. Särskilt läsvärda är raderna om vilket andel unga som skulle behöva anställas i Försvarsmakten för att bemanna upp nuvarande organisation, jämfört med hur det ser ut i andra länder, samt känslighetsanalysen med kostnader om systemet inte skulle fungera enligt plan.

För egen del så undrar jag också vad som hände med alla de unga män som på 90-talet gjorde vapenfri tjänst/civilplikt och utbildades till t.ex. linjereparatörer? Sannolikt har de alla utgått ut krigsorganisationen.


34 kommentarer:

Resenären sa...
22 december 2014 kl. 21:21  

Nu har vi ju knappt materiel (tex uniformer och fordon) till heltidssoldaterna och jag gissar att ett av målen för en ev repövning nästa höst blir att öva i större förband (större än kompani alltså). Vilken materiel skall då användas?

En enkel fråga som jag gissar förblir obesvarad.

Magnus Redin sa...
22 december 2014 kl. 21:24  

Vid en upprustning borde vi inte börja med att kalla in värnpliktiga. Vi borde börja med att öka rekryteringen till GSS, öka andelen GSS/K och för de som har fallenhet följa krigsplaceringsutbildningen med instruktörsutbildning.

Då får vi ökande försvarsförmåga i stället för ännu en omställningsröra, alla som gillar det nuvarande systemet får se dess gräns där det inte går att rekrytera mer och vi får kapacitet att ta emot värnpliktiga. Vi skulle även kunna mjukstarta med pliktad GMU följd av GSS och HV rekrytering.

Gormel01 sa...
22 december 2014 kl. 21:32  

Vore tanken att göra det populärt att vara soldat omöjlig? Klarar vi yrkesofficerare inte detta utan hjälp ifrån yttervärlden?

Idag äger 20-åringen själv beslutet att bli soldat, vilket har blivit ett problem för oss som vi inte verkar kunna eller våga ta tag I.

De som argumenterar för värnplikt vill istället tvinga dem att bli soldater, som en enklare lösning på problemet.

Är kostnaden för en lösning högre än återinförandet av tvång?

MVH Göran Mellblom

Resenären sa...
22 december 2014 kl. 21:41  

@Göran

Varför inte införa en lösning med avskaffade trafikregler och kanske istället en hundralapp till alla som stannar för rött ljus?

Unknown sa...
22 december 2014 kl. 22:32  

@Resenären En ganska okonstruktiv kommentar. Göran har en bra poäng, varför stannar inte GSS, kan det vara bemötande å attityder? Kanske dags för officer m/ä att pensionera sig och låta officerskåren komma in i 2000-talet.

Unknown sa...
22 december 2014 kl. 22:54  

@Göran När jag sa upp mig från min GSS/K-tjänst för inte så länge sedan så var det inte en enda fråga om varför eller vad som förbandet hade kunnat göra för att jag skulle ändra mig. Man följer inte upp GSS och man har ingen plan för hur vår anställning skall hanteras. Sen är det väl upp till varje officers samvete hur man behandlar sina "kollegor", som vi sägs vara.
För mig hade det varit viktigast med en plan för mig och ett koncept för vad gör vi med dig när du fullföljt dina åtta år, som det är nu så tror jag man får ett diplom å en spark i arslet ut i det civila mörkret. Vad är det då som hindrar mig från att ta tag i saken å göra nått med mitt liv, varför ska jag vara kvar i ett system som ändå kommer skicka mig på porten så fort jag uppfyllt min del av kontraktet?

Anonym sa...
22 december 2014 kl. 23:45  

Jag har ännu inte sett planerna och kostnaderna för den nygamla grundutbildningen, på nio till tolv månader, som enligt planerna skall börja införas från och med 2016.
Olika förslag har figurerat och FM vill dessutom ha lite extra lagstöd.
Vad jag förstår så vill man bedriva denna utbildning under värnpliktsförmåner med tillhörande skyldigheter och rättigheter.
Var, hur och vem som skall bedriva denna utbildning har jag heller inte sett beskrivit någonstans.
Mycket av den "infrastruktur" som fanns tidigare är ju som bekant borta.

Sedan måste ju inriktningen och utbildningen bli en helt annan än den gamla dåliga vi hade tidigare.
Vi kanske kan få lite tips nu när vi skall samöva med dessa "usla värnpliktssoldater" igen.

Alla verkar tydligen vara överens om att den nya niomånadersutbildningen kommer att bli effektivare och billigare än dagens tremånaders!

Trippelsuck!

F.d. Teaterdirektören.

P.S. @ Resenären.
Ett förslag som buades ut, var att halva styrkan skulle uppträda som "Talibaner" eller liknande och uppträda i civila kläder.
Antar att förslaget kändes lite ur tiden. Numera är det väl "små gröna gubbar" som gäller;-)

Gormel01 sa...
23 december 2014 kl. 09:06  

@Kristian du är inne på rätt spår. På denna intressanta blogg är det tydligt att debattörerna inte gärna sätter människan i centrum när de talar om soldater.

Man använder uttryck som "leveranser av rekryter", "personalförsörjning", "kontrakt" och liknande som klingar nedlåtande, men för storartade resonemang om vapensystem då det är mycket enklare och som man är van vid att föra, emedan resonemang om människor och deras vilja att bli soldater är svåra då de fordrar ett ändrat förhållningssätt till just människor.

En slags kamp står mellan det militära systemet med attityd m/ä till människor och människorna själva.

Jag tror människorna kommer vinna den kampen.

God Jul Kristian/ Göran Mellblom

Gormel01 sa...
23 december 2014 kl. 09:15  

@Teaterdirektören, här kommer ett tips: fundera over hur du skulle förändra dagens kasernmiljö och aktiviteterna fore och efter "övningarna", som alltid har varit den mindre delen av soldatens vakna tillvaro, så att de vill bli soldater.

En gang i tiden var man mycket noga med sådant: bibliotek, marketenterier, kulturaktiviteter, idrott. Kläderna skulle vara häftiga I förhållande till civila kläder, maten skulle vara bättre än hemma, officerarna skulle vara föredömen i allt, ordningen bättre. Företag som har sådan miljö har sällan svårt att få sökande och behålla dem.

Vad tror du? Vore det möjligt för dagens system att skapa en sådan miljö för inte bara soldaterna utan alla militärer?


God Jul på teatern!/Göran Mellblom

Resenären sa...
23 december 2014 kl. 12:14  

"En gång i tiden var man mycket noga med sådant: bibliotek, marketenterier, kulturaktiviteter, idrott. Kläderna skulle vara häftiga I förhållande till civila kläder, maten skulle vara bättre än hemma, officerarna skulle vara föredömen i allt, ordningen bättre"

Men vänta här nu. Det är väl inte den onda värnpliktstiden du syftar på?!

Bitterchiefen sa...
23 december 2014 kl. 15:35  

Inför 3 mån obligatorisk GMU. Det ökar rekryteringsunderlaget och ser till att alla åtminstone får kontakt med FM och lär sig hålla i en bössa.

Gormel01 sa...
23 december 2014 kl. 16:51  

@Resenären, hur anser du dagens metoder för att få soldaterna att stanna tiden ut skulle se ut? Mvh Göran Mellblom

Anonym sa...
23 december 2014 kl. 18:16  

Herr Mellblom.

Mycket av det du önskar återskapa, inte skapa, är du nog tvungen att ta tag i inför den nygamla grundutbildningen.
Men varför inte ta ett riktigt radikalt grepp och fråga dina soldater vad som skulle få dem att genomför hela sin tid inom firman.
Jag tror inte bibliotek, marka och annat kommer så högt upp på listan.
Vad svarar de?

Snart har du dem i minst nio månader på värnpliktsförmåner. Antar att ni planerar en radikalt förändrad utbildning för att få dem mer positiva till att stanna.
Glöm inte att den skall vara kostnadsneutral till nuvarande utbildning.
Det låter lite på dig som att ni tänker börja om innan den ständiga nattpermissionen infördes!
Vad består denna utbildning av?

För ni tänker väl inte återskapa den gamla usla värnpliktsutbildningen också:-)

F.d. Teaterdirektören.

P.S. Nu har ni ju en gyllene chans att skapa något tillsammans. De flesta kaserner måste ju byggas om igen under nästa år. Inte återställs de till logement, dagrum, skoputsrum och sådant gammaldags?

Resenären sa...
23 december 2014 kl. 18:51  

Fem bokstäver: plikt.

H sa...
23 december 2014 kl. 19:34  

Till alla er som bäper om att den nya GU:n kommer kosta mer och tarva mer resurser än nu varande system så kan jag meddela att så icke är fallet. I "GU ny" ingår nämligen GMU, befattningsutbildning och förbandsutbildning(såkallad BFU). Detta är exakt samma upplägg som idag med skillnaden att soldaterna är anställda under den sexmånadersperiod som befattningsutbildning och förbandsutbildning genomförs. Detta innebär att utbildningen begränsas mycket då t.ex semester och kompensationsledighet för övningsdygn måste tas ut under den sexmånadersperiod som BFU genomförs. Den begränsade ekonomin gör också att antalet övningsdygn begränsas starkt under utbildningen. Alla dessa problem och hinder för en fullgod utbildning slipper vi nu när "GU ny" införs. Dessutom kommer förbanden nu ha råd att ge de befäl som utbildar soldaterna fler övningsdygn vilket ytterligare effektiviserar utbildningen av soldaterna och förbanden. Dvs det kommer vara precis som förut när vi hade ett fungerande utbildningssystem!

Och varför skall man inte kunna gå på rekrytförmåner under hela sin utbildning till soldat när det går alldeles utmärkt när man utbildas till officer och specialistofficer?? Var i ligger skillnaden??

Gormel01 sa...
23 december 2014 kl. 20:15  

@Teaterdirektören, tvång är och har alltid varit uselt som rekryteringsmetod.

Teaterdirektören och dennes meningsfränder tycks alltjämt anse att soldaterna måste hanteras vårdslöst.

Varför anser ni på teatern detta?

Borde inte folk tvingas att bli yrkesofficer, general eller läkare?

Mvh och God Jul Göran M.

Anonym sa...
23 december 2014 kl. 20:57  

Herr Wiseman.

Med det system som nu skall sjösättas kommer tyvärr materielberget att inom en snar framtid fördubblas.

Nio till tolv månaders grundutbildning.
Alternativ ett, slutar och krigsplaceras på pliktrad.
Alternativ två, anställs och jobbar i fyra år, därefter slutar och krigsplaceras på pliktrad.

Fyra till sju+ månaders utbildning och krigsplacering i HV.

Detta innebär att FM måste utbilda en helt ny organisation, inom fyra år med de utbildningsförband och dess resurser som nu finns. Detta gäller dock ej till HV som kan ligga kvar på nuvarande utbildningsnivå. Just nu är det dock hårt tryck på HV och dess utbildningsgrupper.

Ny utbildningsmetodik och nya lärare behövs sannolikt inom FM.

Med de riktlinjer som nu finns kan man dessutom repetitionsutbilda de pliktplacerade soldaterna.

Detta innebär om vi pliktbehåller soldaterna i tio år, som nu, har vi skapat mer än två hela krigsplaceringsbara försvarsmakter under den tiden.

Sannolikt betyder detta att FM, förutom den innevarande grundutbildningen, kan behöva krigsförbandsöva några bataljoner på våren respektive hösten samtidigt.

Ju fler som slutar efter grundutbildningen och ju högre omsättningstakt på de anställda ju snabbare uppfyllnad och redundans av krigsförbanden:-)

Jag tycker mig se vissa likheter med ett gammalt uselt system.
Här handlar det väl om en ny typ av utbildare och utbildning av både dessa och soldaterna?

Dessvärre ser jag en snabb ökning av materielberget till minst det dubbla inom fem år.

F.d. Teaterdirektören.

P.S. Någon får gärna berätta var skillnaderna gentemot det usla systemet finns?
Hur man beräknar kostnaderna?
Hur man avser att mäta kvaliteten?
Var all denna utbildning skall ske?
Vem som skall bedriva den?
Var hittar vi materielen till alla dessa förband?Anonym sa...
23 december 2014 kl. 21:11  

Herr Mellblom.

Du får läsa igenom försvarsberedningens rapport och underlaget från FM så ser du att det föreligger inget tvång i de förslag som alla partier och FM är överens om att genomföra från 2016.

Regeringen har också beslutat att tidigare värnpliktiga och andra som krigsplacerats i pliktsystemet kan inkallas och göra "repmånad". Detta kommer med all sannolikhet att genomföras redan hösten 2015.

Jag har lämnat försvaret och den företagsgrupp jag nu arbetar inom tillhandahåller utbildningar. Dock sysslar vi endast med militära kärnfrågor så utbildning för orkestrar och execiskrumelurer på borggård, iklädda fräcka paradkostymer kan vi ej tillhandahålla.

F.d. Teaterdirektören.

God jul och gott bytt år!

P.S.@ H. Bäper du bara eller har du siffror på det du påstår?

Anonym sa...
23 december 2014 kl. 23:30  

Undrar varför debatten helt förs utan vissa centrala aktörer som skulle kunna förklara hur de tänkte när de övertygade den politiska ledningen om att demontera hela försvaret? Ett efternamn börjar på K och slutar på -ihl. Ett annat på M och slutar på -oore. Ett tredje på H och slutar på -ederstedt. Jag önskar alla en.God Jul medan ni listar ut vilka som åsyftar.

H sa...
24 december 2014 kl. 00:28  

@Teaterdirektören

FM har angett i underlaget till FB15 att det nya utbildningssystemet är kostnadsneutralt mot nuvarande. Har inga anledningar att misstro detta då rekrytförmåner innebär en generellt sett lägre kostnad än lön med arbetsgivaravgifter. Om nuvarande utbildningssystem pratar jag av egen erfarenhet då jag så att säga är "mitt i smeten". Suttit i veckor och slitit mitt hår för att sy ihop och samordna befattningsutbildning som är lite bättre än undermålig med tanke på den ringa utbildningstid som 6 månader med arbetstidsreglering innebär. (Tiden för UTBILDNING är nu 6 månader minus semester, minus övningsdygnskomp, minus FSU 4v, minus förbandsövningar). Nuvarande system innebär att vi inte når i hamn när det gäller utbildningen av våra soldater. Nu vidtas åtgärder som är BRA av FM, ändå gnäller folk!

Det jag kan se i det nya systemet som kräver mer resurser än i dag är den förlängda utbildningen för HAGS. Där måste resurser tillföras! Därmed inte sagt att uppgifter och resurser är i balans i övriga FM.
Dock kräver inte det nya utbildningssystemet mer än dagens.

Anonym sa...
24 december 2014 kl. 03:00  

Herr H.
Att det står så i underlaget är nog mer betingat av att det står att det skall vara så i beredningens rapport och ingen beräkning av kostnaderna.

Man räknar med ett betydligt större tidsuttag av rekryterna. Detta gäller givetvis också utbildningsbefälen och krigsförbandet de ingår i med stigande kostnader.
Dessutom vill man öka antalet GSS/K och införa penningpremier vid godkänd grundutbildning.

Vapenslagen drabbas dessutom olika då det är väldigt få GSS/T hos de blå.

En inneliggande kull av femtusen rekryter per år var något vi ansåg vara för dyrt tidigare.
Vad har blivit billigare?
Lokalerna, maten, transporter, logistiken, ersättningen, administrationen, den fria sjukvården eller resorna?

Till dess någon redovisar siffror så kommer jag att hävda att detta blir ett väldigt dyrt kalas.
Till detta skall läggas de "repövningar" som aviserats.
Det är rätt länge sedan vi hade råd med detta. Vad har blivit billigare?

Ett annat problem som inte berörts är att GSS/T skall omfattas av samma utbildning innan anställning.
Hur lockar vi någon att genomföra upp till tolv månader på värnpliktsförmåner för att bli GSS/T?
Ett annat problem är utnyttjandet av våra övningsfält, stridsfordon m.m.

Missförstå mig inte. Jag tycker det är ett fall framåt men vi får inte gå in i ytterligare ett underfinansierat projekt som rasar ihop om fyra år.

Läser man sedan lite mellan raderna vill beredningen att utbildningen sker i förbandsklossar som följs åt under hela grundutbildningen. Förstegsutbildning för vissa enligt gammal känd modell och avslutande förbandsövningar i samlat krigsförband o.s.v.

Att vi redan idag inte anser oss ha råd med det grundläggande inom FM utbildning. Ställer in de få aviserade övningarna och springer omkring, i brist på pengar, och skriker pang i skogen.
Att man får se en film om hur en sak fungerar och dess verkan, på grund av brist på medel, är inte någon bra grund för att utöka utbildningen inom FM.

Om man nu inte har råd att genomföra den utbildning som skall ske idag så betyder väl att om den nya är kostnadsneutral till denna att vi inte kommer att ha råd med den heller:-)

Pust!

F.d. Teaterdirektören.

P.S. För de som har övervägande GSS/K är omsättningstakten idag strax över fyra år. De behöver alltså förnya sina förband med ett genomsnitt på fyra år.
För pliktpersonal är omsättningen idag tio år.
Hur man tänker när det gäller GSS/T har jag inga siffror på.

@ Herr Andersson.

Behöver nog mer hjälp. Jag körde fast redan i första meningen.
Efter "kunna förklara.." var det kört:-))

Gormel01 sa...
24 december 2014 kl. 08:41  

@Teaterdirektören, varför hånar du kulturen?

Mvh Göran Mellblom

Gormel01 sa...
24 december 2014 kl. 09:05  

@Peter, det var nog tur att herrarna du nämnde lyckades förmå politikerna att skrota skräpet ifrån det kalla kriget, folk, materiel och metoder för att få en förnyelse till stånd.

På denna blogg tror flera att alternativet var BÅDE OCH när det i själva verket var ANTINGEN FÖRNYELSE ELLER KALLA KRIGET.

God Jul Göran Mellblom

Gormel01 sa...
24 december 2014 kl. 10:01  

@Resenären, som du vet så innebar "plikt" 20% avgångar blad de som plikten verkligen kallade in. Bland de mönstrande underkändes 25% av fysiska skäl. Arbetsskadorna var omfattande och många. Hur motiverar du dem för de som av dig tvingas bli invalider? Din plikt är djupt omoralisk, och speciellt om du verkligen avser låta dessa personer du tvingat in invalidiseras och dödas i strid.

Hur ser du på det?

God Jul Göran Mellblom

Unknown sa...
24 december 2014 kl. 12:06  

Problemet med plikten var ju att den inte gällde alla, men visst inför en kortare GU för alla, killar som tjejer.
Se dessutom till att den GU:n taktar med högskola å universitet, ett mjukt värde som är viktigare än va många generaler tror.

@Göran jag håller med dig och hoppas precis som du att människan vinner i slutändan. God jul å gott nytt år önskar jag dig!

Resenären sa...
24 december 2014 kl. 12:29  

Men Göran. Syftet med Försvarsmakten är ju att det INTE ska bli krig. Om alla hjälps åt kanske vi kan lyckas. Då kommer INGEN att dödas i strid.

Nu vill jag se dig argumentera för att avskaffa skolplikten också. För den är väl lika omoralisk den?

capivara sa...
24 december 2014 kl. 13:26  

Gott att få läsa om lite positiva förändringar i försvarsmakten!

Göran Mellblom, tvång, plikt, skyldigheter, lagar och regler borde vara självklart, eller menar du att medborgaren bara skall åtnjuta förmåner utan krav på motprestation?

För trots det gamla värnpliktssystemets brister var vi en hel del som trivdes rätt bra och sökte oss till fortsatt tjänst efter genomförd plikt.

Gormel01 sa...
24 december 2014 kl. 14:48  

@Capivara, motprestation? Du har tydligen uppfattningen att medborgarna är till för Staten.

Vår enorma skattebörda är vår prestation för att slippa tvångsrekryteringen.

God Jul Göran Mellblom

Gormel01 sa...
24 december 2014 kl. 14:57  

@ Resenärern, Riksdagen och ryssarna har en annan uppfattning än din som det tycks.

Hur ser du på det?

Mvh Göran Mellblom

Anonym sa...
24 december 2014 kl. 17:04  

Herr Mellblom.

Var sak på sin plats och jag förstår att du känner dig som en kulturarbetare.
Det finns ett departement som hanterar kulturfrågor, där hör kulturen hemma.
Har vi inte råd med detta finns det säkert något eventbolag som kan hantera kostymparader och liveband i huvudstaden.

Jag ser att du inte är riktigt med på banan. Det finns, precis som nu, ett val för den enskilde och inget tvång i den nya grundutbildningen.
Du verkar ha låst på tvångsrekrytering, har detta varit ett så stort problem på ditt förband?
Hur många av dina kollegor har börjat sin karriär som "tvångsrekryterade"?
Varför hånar du dessa?

Människan i centrum!
Gäller det bara vissa, utvalda av... och där ryms ej de en gång tvångsrekryterade?

Sätt dig nu ner i lugn och ro och läs igenom det jag föreslog tidigare.
När du gjort det har du en mängd frågor som olika kommentatorer har ställt till dig. Försök tänk och besvara dem i tur och ordning.

I ditt svar till herr Andersson kan jag förstå att du inte riktigt hängt med i årets julkalender här på bloggen.
Läs gärna igenom luckorna och fundera lite.

Har jag inte råd till allt jag behöver ha så väljer jag fyra bra hjul till bilen före en bra stereo och fräck klädsel.
Återkom om du inte förstår;-)

Ha en trevlig fortsättning på julen.

F.d. Teaterdirektören.

Gormel01 sa...
25 december 2014 kl. 10:51  

@Teaterdirektören, tvång har alltid varit en usel rekryteringsmetod, särskilt om man avser använda de bristfälligt motiverade civila till något annat än övningar.

Förankringen av tvångsrekrytering hos allmänheten? Bara vissa - av oss yrkesmilitärer utvalda - tvingas in till oss emedan huvuddelen av de 100 000 personer en årsklass utgör slipper undan.

Mvh Göran Mellblom

H sa...
25 december 2014 kl. 13:19  

@Teaterdirektören

Tror du missat en väsentlig sak i denna diskussion om utbildningssystem och det är att de rekryter som idag genomför GMU mot en GSS/T befattning redan idag omfattas av en BFU som är 6 månader lång, har själv planerat och genomfört utbildning med denna personalkategori. Det är just på grund av svårigheterna att "nå i mål" med denna personalkategori som förändringar nu genomförs. För GSS/K är detta generellt inte ett problem då utbildningen kan fortsätta även efter genomförd BFU.

Diskussionen om att ett utökat antal GSS/K och ett eventuellt ökande av antalet rekryter kräver mer resurser är just det, en annan diskussion som inte har något med "GU ny" att göra.

Den tidseffektivisering som uppnås med "GU ny" är, förutom att man slipper semester mm, att vård av personlig mtrl, återställande av materiel och förberedelser inför nästa dags verksamhet kan ske på kvällstid, utanför ordinarie tjänstetid. Detta måste nu vara gjort innan arbetstidens slut vilket är ett stort hinder. Detta är verksamhet som till mycket stor del kan ske utan att officerare finns på plats.

Skulle även vilja påpeka att det ur ett utbildningsresursperspektiv främst är antalet utbildningslinjer som kräver instruktörsresurser, inte antalet soldater som utbildas. Det kräver i stort sett lika mycket av den personal som utbildar 10 soldater på högantenn som det krävs av den som utbildar 30 soldater.

Och ja, jag anser att vi behöver öka mängden rekryter/soldater vi utbildar för att fylla organisationen snabbare och detta kräver helt klart mer resurser. Även med det relativt låga utbildningsvolym vi har nu krävs mer resurser för att vi skall lyckas med att både utbilda nya med hög kvalité och ha hög kvalité på verksamheten på de enheter som är uppfyllda med GSS/K. Till detta kommer uppgiften att genomföra KFÖ, SÖF, KFK mm med de förband som består av GSS/T. Detta är ett svårlagt pussel men personalen ute på förbanden gör ett hästjobb!

Sammanfattningsvis: Skilj på "GU ny" och utökade förbandsövningar och ökad personalvolym. Detta är skilda saker och således skilda diskussionsämnen!

Anonym sa...
25 december 2014 kl. 14:08  

Herr Mellblom.
Nu är du där igen och talar om tvångsrekrytering. Det är inte fråga om detta.
Det verkar sitta hårt inne att förstå att den enskilde har ett val i detta nya system. Varför?

Herr H.
"Ett annat problem som inte berörts är att GSS/T skall omfattas av samma utbildning innan anställning."
Citat från min tidigare kommentar.
Jag menar att den inte berörts i denna tråd.
Jag är pinsamt medveten om svårigheterna redan nu att få till en vettig utbildning och att få soldaterna att stanna.

Avslutningsvis säger du
"Sammanfattningsvis: Skilj på "GU ny" och utökade förbandsövningar och ökad personalvolym. Detta är skilda saker och således skilda diskussionsämnen!"

Tyvärr är det väl samma summa av pengar som skall ta dessa kostnader eller vet du något nytt?

F.d. Teaterdirektören.

P.S. På de förband där man räknar med att gå från dagens trettio till lite över trehundra är man inte lika säkra som du på behovet av instruktörer.

Gormel01 sa...
26 december 2014 kl. 14:11  

@Teaterdirektören, God fortsättning på dig!

Ja det finns ett kulturdepartement med vidhängande landsting (i vissa kulturfrågor), men det är ej betrott av riksdsgen och regeringen att hantera militärmusiken. De fick göra det en gång vilket resulterade i ett haveri.

Därför hanterar försvarsmakten militärmusiken själv.

Det finns andra saker som rent principiellt skulle kunna hanteras av andra än vår av oss själva så utskällda gamla klunsiga myndighet, men som vi visar oss bäst på att hantera effektivt. Jag tror helikopterburen sjöräddning är ett exempel.

Mvh Göran Mellblom

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade