Spegeltänk och förkrigstillstånd

Spegeltänk
Omedvetet gör vi alla oss själva otjänsten att tänka in vår egen logik och rationalism hos andra människor. Hade världen fungerat såsom vårt undermedvetna lurar oss att tro, hade vi aldrig hamnat i fejd med grannen om tvättstugan och antalet krig i världen hade varit ringa.

Tyvärr fungerar inte världen så. Vi är alla fångar i vår egen förförståelse och kultur. Här i Sverige är de flesta av oss på det klara med att det både är ett fruktansvärt brott att slå barn och därtill också kontraproduktivt som uppfostran. Vi behöver dock inte resa långt för att träffa människor som är fast övertygade i åsikten och logiken att om man inte slår barn när de gör fel, hur ska de då lära sig vad som är rätt och fel? Vad som är rationellt avgörs av våra tidigare erfarenheter – inlärda eller självupplevda.

Exakt samma grundproblem återfinns i säkerhetspolitik och internationella relationer. När andra världskriget bröt ut 1939 efter att Hitler invaderat Polen kom det som en kalldusch i Berlin. Bedömningen var att Storbritannien och Frankrike inte skulle göra någon stor sak av Polen. Istället bröt det stora kriget ut åratal innan den tyska upprustningen var klar – som tur var. På samma sätt som Chamberlain hos Hitler trodde sig se en resonabel man som skulle kunna nöja sig med vissa eftergifter som plåster på såren för Versaillesfreden, trodde sig Hitler senare veta att Storbritannien och Frankrike skulle böja sig. Det hade man ju gjort tidigare.

Vi ser spår av detta fenomen inom internationella relationer även idag i det pågående kriget i Ukraina och Krimkrisen med den påföljande annekteringen. Vid ockupationen av Krim uttryckte statsminister Reinfeldt stor förvåning över att Ryssland och presidenten Putin och premiärministern Medvedev hade agerat på detta sätt. Det var ju emot all rim och reson när det gällde handel och Reinfeldt hade inte kunnat skönja några signaler åt detta håll vid de tillfällen han träffat de bägge. Likaså hade ingen av de svenska företagare som verkar i Ryssland informerat honom om någon utveckling som tydde på att händelser liknande Krim skulle inträffa. Varför gjorde de då så här? Man kan även konstatera en viss konfirmationsbias då regeringen tydligen hellre lyssnade på svenska företagare som de facto hade något att förlora själva vid en otrevligare utveckling i Ryssland, än rapporterna från FOI, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen som varnade för det allt sämre läget. Man ser helst de tecken man vill se. Men Reinfeldt hade faktiskt i viss mån rätt. Ur vår synvinkel där vi premierar ekonomisk utveckling och ser handel som det viktigaste instrumentet för detta är det ju fullständigt vansinnigt att med militärmakt flytta gränser i Europa och på kuppen rasera sin egen ekonomi.

För Putin med flera är uppenbarligen det rationella valet ett helt annat, eftersom man har valt att handla på det sätt vi nu sett sedan i februari. Det går därför inte annat än beklaga när utrikesminister Margot Wallström från sitt besök i Kiev säger att ”Putin är irrationell”. Ja, med våra glasögon så är agerandet irrationellt, och det är förmodligen också avsett att framstå som irrationellt. Vi ska i sammanhanget inte glömma bort att Putin och hans närmaste krets samtliga är utbildade under Sovjetunionen för att verka mot Väst, i flera fall också med erfarenhet av att verka och bo i Väst. De har därför en mycket god inblick i hur våra samhällen och våra kulturer i Europa och USA fungerar, och vad våra svagheter är. Samtidigt finns det idag inte någon ledande politiker i Europa eller USA som har motsvarande erfarenheter av Ryssland och hur det ryska samhället fungerar. Gissa vem som därmed har övertaget i beslutsprocessen.


Förkrigstillstånd
Allt oftare dyker nu ordet ”förkrigstillstånd” upp i diskussionen kring Ryssland och dess relationer med omvärlden. En uppfattning som när den uttalas i Sverige säkerligen ses som alarmistisk, men i SvD kunde man under onsdagen läsa ett tänkvärt reportage om hur man i Ryssland upplever situationen efter införandet av sanktionerna. En av de intervjuade ur S:t Petersburgs medelklass talar just om att det nu känns som ett förkrigstillstånd, där handeln sjunker, företag får slå igen och folk har inte råd att resa.

Den nuvarande ryske generalstabschefen Valerij Gerasimov skrev i februari 2013 i den ryska militära tidskriften Vojenno-Promyshlennij Kurjer (Militär-Industriella Kuriren) om hur han såg på dagens och framtida krig mellan-statliga krig utifrån att ha studerat den arabiska våren. Gerasimov konstaterade där att icke-militära medel idag är mycket mer effektiva än klassiskt militära medel för att uppnå politiska och militära målsättningar. I artikeln illustrerade Gerasimov sina tankar kring hur ett framtida krig förlöper med den följande skedesindelningen. Lägg märke till hur Gerasimov värderar vikten av informationsoperationer som 4 till 1 gentemot rent militära medel och fundera över de enorma satsningar som Ryssland just nu gör på internationella tv-kanaler.


Gerasimovs operationslinjal i FOI:s översättning

Det är alltså på detta sätt den ryske generalstabschefen ser dagens mellan-statliga konflikter och krigföring framför sig. Som synes av bilden på operationslinjalen kommer de klassiska militära medlen först till användning i mitten av linjalen medan andra medel har satts in långt tidigare. FOI publicerade i våras en intressant rapport om annekteringen Krim där man bland annat just tog upp Gerasimovs tankar och det är lätt att se en spårbarhet i hur Ryssland agerat på Krim. Sannolikt är det så här som Ryssland nu ser på den spänning som finns mellan EU, USA med flera på ena sidan och Ryssland på den andra sedan oroligheterna i Ukraina började för ett drygt år sedan. Även om vi själv inte upplever utvecklingen på detta sätt är det i högsta grad relevant att försöka förstå hur Ryssland upplever den och vart den är på väg – och det ser inte positivt ut. 


I slutet av september publicerade Johan Wiktorin en mycket intressant analys på Kungliga Krigsvetenskapsakademiens blogg av var vi befinner oss enligt Gerasimovs operationslinjal. Det är ingen trevlig läsning, men definitivt tillnyktrande. Det tydligaste exemplet torde vara just de ekonomiska och politiska sanktionerna.

Johan Wiktorins analys den 25 september 2014 av läget enligt Gerasimovs operationslinjal


För svensk del kan det också vara intressant att titta på organizing political opposition eftersom det bland annat är så Ryssland uppfattar Sveriges agerande med det bistånd i form av demokratistöd som genomförs. Det är dessutom en post som regeringen har haft för avsikt att öka.State of the nation
Under torsdagsförmiddagen höll Putin sitt årliga tal till den federala församlingen. Den som hade förväntningar på deeskalation och upptinande i relationerna fick sina förhoppningar grusade. Istället utgjordes kärnan i Putins tal av att det existerar en konflikt mellan Ryssland och västerländska intressen. Hade inte Ukraina inträffat hade Väst hittat en annan förevändning att straffa och avskärma Ryssland. Ryssland står dock starkt med en ljus framtid och alla fiender som tidigare har gett sig på Ryssland har fått betala därefter. Se gärna denna sammanställning av citat från talet som Russia Today lagt ut (talet finns utskrivet på engelska här). Frågan är hur långt framåt vi har gått på operationslinjalen i och med detta tal, morgonens märkliga terrorattentat i Tjetjenien och inordnandet den 24 november av den abkhaziska utrikespolitiken och de abkhazisiska väpnade styrkorna under rysk kontroll.

Så fortsätter alltså utvecklingen sin nedåtgående spiral och hur den ska hävas är det svårt att se. Den ryska ekonomin är på väg att krackelera även om president Putin utlovade en ljus framtid för den med en lång rad ekonomiska åtgärder. Frågan är dock vilka reella möjligheter Putin har att påverka ekonomin med tanke på såväl sanktionerna och oljepriset. Att backa är inte ett godtagbart alternativ eftersom det samtidigt skulle innebära en förlust av makten. Samtidigt har den ryska finansministern omtalat för två veckor sedan att i dagsläget kostar oljepriset och den fallande rubeln Ryssland 140 miljarder USD om året och en av premiärminister Medvedevs tidigare ekonomiska rådgivare, Sergej Guriev har nyligen talat om en rysk ekonomisk härdsmälta inom två år. Lyckas man inte förändra grundförhållandena till dess är hela regimen hotad, anser Guriev.

I den svenska riksdagen ställde Allan Widman i förra veckan en interpellation till försvarsministern där Widman konstaterar att Europa befinner sig i ett förkrigstillstånd och undrar vad försvarsministern avser vidta för omedelbara åtgärder för att stärka Sveriges försvar och säkerhet. Frågan är välmotiverad, givet omvärldsutvecklingen. Den nu pågående regeringskrisen är också mycket allvarlig då handlingskraft och starka mandat att agera nu behövs. Därtill kommer arbetet med den nya inriktningspropositionen för försvaret att kollidera med vårens extra val, vilket riskerar att fördröja processen.

Det finns god sannolikhet för att 2015 blir ett än mer spännande år än 2014. Riksdagen har tyvärr nyss antagit en försvarsbudget som inte tagit höjd för det. Händelseutvecklingen kanske är för irrationell med svenska ögon.

13 kommentarer:

Sten-Erik Björling sa...
5 december 2014 kl. 08:47  

En bra intervju - värd att lyssna på... Notera vem som intervjuar, knappast en rysk inflytelseagent...

https://www.youtube.com/watch?v=x9yNJGv1Gmk

Vänligen notera att krigföring med icke-militära medel har genomförts av USA / UK sedan årtionden tillbaka - och att Gladio som fenomen finns kvar i moderna implementationer inte minst i Sverige. I stort sett så är hela Sveriges säkerhets- och underrättelsetjänst totalt impregnerat med intressenter, mullvadar och operatörer för USA och Nato. Tillika media-etablissemanget i Sverige. Om nu Rysslands satsningar på egen TV-kanal är ett tecken på ett mentalt maktövertagande i Sverige - varför har då inte samma värdering skett av införandet av alla kanaler och media som kontrolleras av ett fåtal aktörer i USA - som dessutom i många fall ägs av säkerhets- och militärindustriella komplex i USA?

Om det är några som är frusna i sina målbilder och mentala bilder av framtida relationer så är det Svensk underrättelsetjänst, militärer, media och politiker. Med de senaste handlingarna som Ryssland utfört så kapslas Europa från som ett stort intresseområde för handel och samverkan från Rysk sida och de ser Europa mer och mer som en böld i ändan... Vilket USA och dess inflytandeagenter i Svensk elit kan se som en måluppfyllnad - dock med resultatet att Europa och Sverige blir avhängda från de ekonomiska och finansiella samarbeten som växer fram med BRICS, SCO mfl länder (ca 150 med intressentländer) som växer fram som de främsta marknaderna och råvarukällorna i framtiden.

Vi tror att vi i Europa är oerhört viktiga för Ryssland och att vi därmed kan uppträda på det sätt vi gör. Intervjun som är länkad ovan kan ge en viss korrektion i den uppfattningen.

Sverige som nation och som part i Gladio version 2 eller B är en nyttig idiot i sammanhanget - mycket tyder på att Sverige har använts som en kanal för att genomföra avlyssning mm för NSAs räkning mot Tyskland vilket kommer att försvåra samverkan med Tyskland som en av våra största handelspartners i framtiden - och det kommer att bli ännu mer markant när industrialisterna i Tyskland får igenom brytning med EU / Nato och ökad samverkan med BRICS i framtiden eftersom det är där som marknaderna finns, inte i Europa eller USA - båda dessa marknaderna sjunkande ner i ett finansspekulativt moras utan kapacitet att komma ur skuldfällor och utveckla framtidens industriella satsningar.

Tyvärr så sker de flesta förändringarna endast med en begravning i taget - de personer och modeller som var ytterst nyttiga och funktionella i det kalla kriget är idag en belastning. Kanske dags att låta ett stort antal Gladio-operatörer i Svensk underrättelsetjänst på förtida pension och golfspelsbidrag?

Ha det så bra,

Sten-Erik Björling

Sommarfararen sa...
5 december 2014 kl. 09:01  

Wiseman - som jag ser det så är det några saker Sverige måste göra akut för att inte helt hamna i en 1939-situation materiellt, dvs att vi saknar viss nyckelmateriel. Det är 2 saker jag tanker på specifikt men det finns så klart mer men kanske då inte fullt lika kristiskt. Det ena är meteor- och Iris-T robotar, det andra är kvalificerat luftvärn och då helst minst 2 bataljoner. Jag tror inte vi kan räkna med att köpa in detta om en konflikt bryter ut utan att vi hamnar långt bak I kön. Vad är din syn på detta? En annan tanke är att inte skrota ut våra Gripen C/D utan helt enkelt utöka flygvapnet med de nya E/F. C/D kunde då, förutom att agera jakflyg, därefter ha som huvuduppgift att vara attackflyg /CAS? För detta krävs det fler piloter. Kan man genom att bygga ut vår Gripen-simulator kapacitet ta in fd Gripen-piloter på SAS samt påbörja en uppfräschning av förmåga?

Unknown sa...
5 december 2014 kl. 09:41  

Som vanligt klarsynt av dig. À propos sista stycket: vilka alternativ står till buds för att stödja en signifikant ökning av försvarsanslaget i närtid? Sentida opinionsundersökningar visar ändock att cirka hälften av väljarna anser att försvaret bör stärkas, ett antal har ingen åsikt och en klar minoritet är emot. Hur skall en sådan budget finnas till buds i valet 2015?

Magnus Redin sa...
5 december 2014 kl. 10:17  

Det parti som väljer försvaret som sin huvudfråga inför extravalet kan undvika riskerna med att ha invandring som sin huvudfråga samtidigt som det lockar Sd väljare.

En abrupt ändring av försvarspolitik behöver inte återigen röra till det för försvaret. Är den på riktigt måste försvaret få mer pengar i vårens tilläggsbudget och nästa hösts 2016 budget. Pengarna kan omedelbart användas för att öva och fylla förråd med förbrukningsmateriel, därefter kan man anställa fler soldater och öka takten i införandet av redan beslutade förmågor och öka volymen.

Att börja återuppbygga civilförsvaret, bestämma vad vi skall satsa på inom ett nordiskt samarbete, behov av värnplikt och natomedlemskap tar mera tid men underlättas av att försvaret förbättras månad för månad.

Baschefen sa...
5 december 2014 kl. 13:14  

Läsvärt och tankeväckande som vanligt. Merkel borde ha viss erfarenhet av "sovjettänkande".

Unknown sa...
5 december 2014 kl. 13:40  

Mycket bra Wiseman!
Två saker som slagit mig är följande:
Likheten med 1939, då den tyska ekonomin pga av upprustningen i princip var bankrutt. Detta räddades av anfallskriget (rövartåg)och förintelsen som gav medel att kriga i 6 år.
Därför är jag orolig för att oljeprisfallet gör ryssen desperat och anfaller.
Sen har jag läst om hur Norges politiker fungerade under 30 talet. En blåkopia av våra egna, under flera decennier. Undantaget var Birger Ericsson på Oscarsborg som bjöd strid o sänkte Blucher. Utan stöd av landets ledning. Måtte vi aldrig hamna där!
Förkrigstid. Ja. Det känns verkligen så. Vår egen ledning är ju lamslagen av inre stridigheter. Bävar för 2015.

Magico sa...
5 december 2014 kl. 15:09  

Finns vissa poänger men att påstå amerikansk nöjesindustri påverkar synen säkerhetspolitiska är att ta i. Går inte jämföra med nyhetskanal som pumpar ut en dingdingvärld som sanning.

Magico sa...
5 december 2014 kl. 15:11  

Finns nog inget behov av CAS om E/F lyckas?

Bjäen sa...
5 december 2014 kl. 17:14  

Wiseman finns det någon ny planering för snabb renovering av Stockholms och Göteborgs korvetterna?
Och snabb inköp av lv till korvetterna.

Är inte IrisT ett bättre alternativ än Umkhonto missilen idag för Visby korvetterna.

Edis sa...
6 december 2014 kl. 18:27  

Bjäen

Snarare så vore ESSM (Evolved Sea Sparrow) med Mk 56 VLS ett bättre alternativ. Det är en radarsökande robot (förvisso bara semi-aktiv) som är avsedd att skjuta ned avancerade sjömålsrobotar för att skydda fartyg. Då får man allvädersförmåga och bättre räckvidd än de två alternativ du nämner, dessutom en färdig och beprövad fartygsbaserad VLS (vilket saknas helt när det gäller Iris-T). Som bonus så har dessutom Saab en "ESSM Missile Control Module" för intregrering av ESSM i eldledningsystemet 9LV, då man sålt sådana lösningar till bland annat Danmark och Australien. Beprövat och bra istället för att uppfinna hjulet på nytt alltså.

Peter Grafström sa...
11 december 2014 kl. 04:24  

Thomas Berkland
Risk för att ryssarna anfaller är fel tänkt. Inte bara oljepriset utan även guldpriset är artificiellt lågt och Brics tömmer västs guldförråd och närmar sig det oundvikliga upphörandet av dollarekonomin.
I Usas parlament har alla de köpta politikerna signerat ett viktigt papper som förberedelse för krig mot Ryssland, som intygar att svart är vitt - for the record - så att i historisk tillbakablick det skall se ut att ha gått rätt till om man tror på att köpta politiker är sanningsvittnen.
De enfaldiga Europa förbereder sig på nukleär självstympning.
I Usa har nu även inflytelserika kretsar via etablissemangets organ gjort helt om och erkänt att Ukrainakrisen var västs fel. Detta marginaliseras i zombiemediernas utsändningar. Det tyder på att man i ekonomiska kretsar ser slutet på hegemonin närma sig.
Hoppas ni tog till er S-E Björlings utmärkta kommentar.


Sten-Erik Björling sa...
11 december 2014 kl. 11:31  

http://futurefastforward.com/images/stories/financial/GrandmasterPutinGÇÖsGoldenTrap.pdf

Sten-Erik Björling

Anonym sa...
11 december 2014 kl. 12:55  

En regering med medföljande försvarsminister som vågar fatta beslut? Det har vi inte haft på länge!
"I dag beslutade regeringen att aktivera en del av den vilande pliktlagstiftningen. Beslutet innebär att plikten som rör skyldigheten av fullgöra repetitionsutbildning aktiveras, övriga delar av värnplikten och civilplikten förblir vilande. Syftet med beslutet är att ge Försvarsmakten möjlighet att repetitionsutbilda den personal som är krigsplacerad men inte anställd i Försvarsmakten."

Nu får vi se hur FM orkar ta tag i detta:-)
Berör cirka 7500 krigsplacerade tidigast om sex månader.

Samtidigt gäller fortsatta minskningar, sedan allianstiden, på personalkostnader!

F.d. Teaterdirektören.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade